Knihy o rozvode • Zachej.sk
Knihy o rozvode

Knihy o rozvode

(7 produktov)

Láska sa kamsi stratila. Už ju nemilujem. Už ho nemôžem vystáť. Koho som si to zobrala za muža? A v ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Modlitbová cesta uzdravenia pre rozvedených
Modlitbová cesta uzdravenia pre rozvedených

Mária Vicenová

Byť rozvedeným kresťanom nie je stavom automatického vyňatia človeka z Božej lásky. Môže sa však stať - a to naším vlastným pričinením - stavom vyňatia z aktívneho pôsobenia Božieho požehnania a ochrany v našom živote. Ako konať, aby rozvedený kresťan mohol zažívať moc Božích zázrakov a uzdravenia rán vo svojej každodennosti? O tom hovorí táto kniha. Okrem vedenia ponúka i modlitby, tak potrebné pre uzdravenie srdca rozvedeného a jeho zranenej lásky, samotným Bohom.

Skladom

4,37 €

Salezián Marián Valábek
Salezián Marián Valábek

Marián Valábek; Martin Ližičiar

Ísť do manželstva je odvaha a risk. Rukami mu prešli stovky mladých a manželov.Má dlhoročné skúsenosti, ktoré ponúka s láskou, ale triezvo.Kňaz ThLic. Marián Valábek SDB sa dlhodobo venuje sprevádzaniu snúbencov a riešeniu kríz a problémov manželov. Je riaditeľom Centra pre rodinu v Bratislave, spoluzakladateľom Manželských stretnutí a prednášal nové formy pastorácie rodiny. Kedy začať s prípravou na manželstvo? Na čo nezabudnúť? Prečo je manželstvo bláznovstvom? Dá sa zvládnuť s jedným človekom do smrti? Existuje šanca pre ľudí na pokraji rozvodu? Aj tieto otázky otvárame v knihe, ktorá nemá byť dogmatickým ani morálnym výkladom, ale rozhovorom o problémoch a ďalších skutočnostiach v manželskom a rodinnom živote.

Skladom

12,13 €

Posledné kusy
Rozhodol som sa zostať verný
Rozhodol som sa zostať verný

Thierry Maucour

Svedectvo rozvedeného muža. Kríza manželstva, odlúčenie, rozvod… pravidelne sme svedkami toho, že láska sľubovaná naveky sa odrazu ponára do zničujúceho utrpenia a popierania. Autor knihy Thierry Maucour hovorí o svojich skúsenostiach z prežitej manželskej krízy a civilného rozvodu, ale aj o spôsobe, akým sa rozhodol zostať verný svojmu slovu, a predovšetkým Božiemu slovu. Jeho reč je priama, konkrétna, bez falošných zábran. To, čo by mohlo byť výkrikom, sa stáva výzvou, posolstvom, rozumnou úvahou pre bratov a sestry, ktorí sú v ťažkostiach.Autor takto vyšliapava strmý chodník, aby „pomenoval“ vernosť, poukázal na jej zmysel a úrodnosť. Spoznajte konkrétny život človeka, ktorý uviedol teóriu do praxe! Svedčí o nádeji, radosti a pokoji, ktorý to prinieslo jemu i jeho najbližším.

Skladom

3,40 €

Slovo rozvedeným
Slovo rozvedeným

Michel Martin-Prével

Na základe mnohých svedectiev sa autor v tejto knihe zaoberá chúlostivou témou rozvodu a odvoláva sa na posolstvo lásky a pravdy, ktorú sprostredkováva Cirkev vo vzťahu k tejto bolestnej situácii. Slovo rozvedeným nastoľuje otázky odpustenia, vernosti, detí, špecifického utrpenia spôsobeného rozlukou vo svetle Božieho slova a učenia Cirkvi.Hovorí tiež o účasti pri eucharistickom stole a o tom, k čomu nás v tomto čase pozýva Božia múdrosť. Tieto stránky sú skutočným otvorením sa milosrdenstvu a predstavujú Božiu lásku všetkým tým, ktorí trpia v dôsledku rozluky zasahujúcej Božie srdce ešte skôr, ako táto zasiahne ľudské srdce.

Skladom

3,12 €

Posledné kusy
Evanjelium rodiny
Evanjelium rodiny

Walter Kasper

Prejav pred konzistóriom. Pápež František požiadal začiatkom roku 2014 nemeckého kardinála Waltera Kaspera, aby pred kardinálmi z celého sveta predniesol príhovor o evanjeliu rodiny. Tento príhovor sa stal východiskom pre diskusie kardinálov na konzistóriu v súvislosti s so synodou o rodine (október 2014).Rozprúdil však aj živú diskusiu v mnohých cirkevných spoločenstvách o problémoch, s ktorými manželia a rodiny neraz ťažko zápasia. Kardinál Kasper hovoril o evanjeliu rodiny, teda o tom, že aj rodiny majú svoju radostnú zvesť, dôvod na radosť a nádej. Rodina má totiž pevné miesto v Božom pláne stvorenia. Má svoj veľký vzor vo Svätej rodine, má nezastupiteľné miesto v Cirkvi ako domáca cirkev.Zaiste, má aj mnohé problémy, jej členovia neraz mnoho trpia, okrem iného pre rozpadnuté manželské zväzky.Text kardinála Kaspera vychádza knižne preto, aby sa všetci, ktorým leží na srdci dobro vlastných rodín, či dobro rodín v našej spoločnosti, mohli oprieť o spoľahlivé biblické základy evanjelia rodiny a aby v duchu Cirkvi vedeli hľadať pomoc pre rodinu v dnešnom svete.

Skladom

2,81 €

Posledné kusy
Vztahy, sex, rodina
Vztahy, sex, rodina

Dan Drápal

Velký rozvrat a cesta k obnově. Tato kniha je o vztahu muže a ženy. Vztah muže a ženy je odvěké téma; většina kvalitní beletrie i naprostá většina uměleckých filmů se tak či onak věnují tomuto tématu. Toto téma lze tedy zpracovat umělecky; lze o něm ale psát i z hlediska psychologického, sociologického, filosofického či teologického.Ve své knize se nějak dotknu všech těchto hledisek. Předem ovšem upozorňuji, že se nejedná o odborné dílo, které by se pokusilo vyčerpávajícím způsobem zpracovat některé z oněch čtyř zmíněných hledisek. Domnívám se, že žijeme na konci věků, v období převratných a rychlých změn. Mnohé pojmy jsou zcela nově definovány. Týká se to i našeho lidství – našeho mužství a našeho ženství. Obávám se, že bychom mohli zcela zapomenout, jak to Bůh vlastně s mužem a ženou myslel.

Skladom

10,48 €

Vernosť a šťastie na celý život
Vernosť a šťastie na celý život

Volkhard Scheunemann; Gerlinde Scheunemann

Manželstvo a rodina vo svetle Svätého písma. Rodina a manželský zväzok najviac odzrkadľujú Boží obraz. Jej základom je vernosť a vernosť je tiež jednou z podstatných Božích vlastností. Keď človek uverí a prežije znovuzrodenie, obdrží podľa zasľúbenia Svätého Ducha. V Liste Galatským (5,22) čítame, čím všetkým obdarí a vyzbrojí Duch Boží človeka pre Jeho ďalší život. Okrem iného práve vernosťou. Mnohí chcú šťastie dosiahnuť bez vernosti. Boh však vernosťou podmieňuje šťastný život na zemi: „V ten deň... zasnúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom, zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš poznať Hospodina."

Skladom

10,28 €

Výstup na horu manželstva
Výstup na horu manželstva

Elias Vella

(nové vydanie 2019). Kniha zostavená z prepisu prednášok obľúbeného autora Eliasa Vellu o manželstve "konfrontuje čitateľa so súčasnými problémami, ako sú napríklad cudzoložstvo, pornografia, narušenie sexuálnej identity, rozvod, odluka, nulita manželstva a ponúka riešenia tým, ktorí túžia nájsť pokoj, uzdravenie a stálosť vo svojich vzťahoch. Jeho múdrosť a rady pre manželstvá v kríza sú neoceniteľné. Pokiaľ ide o mladých ľudí, ktorí sa ešte len chystajú uzavrieť manželstvo, nájdu v knihe množstvo informácií o realistických očakávaniach, ktoré musia mať prv, než urobia tento rozhodný krok. Vo svete, kde existuje mnoho nejasností týkajúcich sa významu pravej lásky, otec Vella odlišuje autentickú lásku od nestálych vzťahov, do ktorých sa necháva zatiahnuť väčšina mladých."Nech Boh otvára srdce každého čitateľa a dá vám silu, pokoj a radosť pri výstupe na horu manželstva.

Vypredané

7,66 €

Rozvedení katolíci - 11/2011
Rozvedení katolíci - 11/2011

Ladislav Csontos

Ako nájsť životnú cestu po rozvode či rozluke manželstva?Má Cirkev čo ponúknuť rozvedeným a znovu zosobášeným?Prečo nesmú pristupovať k Eucharistii?Chápeme správne význam sviatostného manželstva?

Vypredané

1,46 €

Muža a ženu ich stvoril
Muža a ženu ich stvoril

Maria Scott; Raimondo Scott

Nedorozumenia, rôzne problémy, sklamania z očakávaní… tieto nešťastné rozdiely medzi mužom a ženou všetkým bijú do očí. Kríž a požehnanie. Mnohým párom po počiatočnej radosti zostáva už len ten kríž a hovoria: "Ten druhý je úplne iný, ako som si na začiatku myslel…" Muži a ženy zrodení pre spoločný život v pokoji alebo pre večné rozpory...?

Vypredané

3,69 €

Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?
Rozvedení. Katolíci. Čo ďalej?

Lisa Duffy; Vince Frese

Kniha zachytáva všetky aspekty toho, čím rozvedení katolíci prechádzajú. Nájdete v nej skutočné príbehy, cenné rady, modlitby aj meditácie, ktoré pomôžu uzdraviť zranenú dušu a objaviť plán, ktorý má s rozvedenými Boh.

Vypredané

7,90 €

Manželstvo bez sklamaní
Manželstvo bez sklamaní

Kay Arthurová

Indukatívne štúdium, ktoré ti pomôže porozumieť Božiemu slovu. Indukatívne štúdium, ktoré ti pomôže porozumieť Božiemu slovu, prinesie uzdravenie tvojej duši a dá usmernene tvojmu životu. Vo svete, ktorý nás bombarduje odpoveďami, sa pýtame, čo Boh hovorí o úlohe muža a ženy v manželstve, o komunikácií v manželstve, o sexe a láske, o rozvode a novom manželstve, o financiách a výchove detí? Manželské páry ale aj slobodní muži a ženy môžu žiť v súlade s Božími odpoveďami a zažiť manželstvo, ktoré nebudú ľutovať, manželstvo bez sklamaní.

Vypredané

7,40 €

DVD: Príbehy písané životom 5. séria
DVD: Príbehy písané životom 5. séria

dokumentárne filmy. Po štyroch úspešných sériach dokumentárnych filmov z vlastnej produkcie vám prinášame ďalšie inšpiratívne príbehy ľudí. RozvodyViac ako polovica manželstiev sa končí v Českej republike rozvodom. Slovensko je na tom štatisticky o čosi lepšie, ale ani to nie je dôvod na optimizmus. Prečo manželstvo a lásku chápeme ako tovar a v prípade, že sa niečo pokazí, sme pripravení ho zahodiť a vymeniť za nový? Dá sa nalomený vzťah opraviť? Započúvajme sa do výpovedí niektorých ľudí, ktorí rozvodom prešli a premýšľajme nad následkami, aké im tento krok priniesol. Možno nám to pomôže zastaviť sa a urobiť prvý krok na ceste záchrany nášho manželstva. PathfinderDetstvo je obdobím, ktoré formuje človeka na celý zvyšok života. Rodina, škola a prostredie, kde dieťa trávi svoj voľný čas, vytvára základ na získanie správnych návykov a kvalitných vedomostí. Pathfinder je detská kresťanská organizácia skautského typu, ktorá prostredníctvom rozmanitých aktivít učí deti spoznávať prírodu a jej Tvorcu. Spolu s mladými pathfindermi prežijeme chvíle radosti, dobrodružstva a spoznáme životný príbeh Janky, ktorej Pathfinder úplne zmenil život. Cesta k BohuO tom, že na tomto svete existuje dobro a zlo, nepochybuje azda nikto z nás. A či existuje Boh, to je polemika, ktorá sprevádza ľudstvo od momentu, keď prví ľudia, Adam a Eva, prestali úplne dôverovať Bohu. Do života Bohumila, Marty, Romana, Milenka a Jarky za mimoriadnych okolností vstúpil Boh a oni mu začali dôverovať. Dnes sa tešia z toho, že Božia láska ich mení, a preto ju môžu rozdávať aj ľuďom vo svojom okolí.

Vypredané

4,75 €

Ako sa vyrovnať s rozchodom a rozvodom
Ako sa vyrovnať s rozchodom a rozvodom

Penny Rich

Kniha Penny Rich Krok za krokom: Ako sa vyrovnať s rozchodom a rozvodom je ďalšou z edície svojpomocných kníh. Ak sa vaše manželstvo končí, vy hľadíte do budúcnosti a neviete, ako si poradiť s právnou a emocionálnou stránkou rozvodu, s deťmi, bývaním, novým životom – táto kniha je určená práve pre vás.Penny Rich pristupuje k tejto téme jasným, stručným, zrozumiteľným a citlivým spôsobom a ukáže vám, ako sa vyrovnať s rozhodnutiami týkajúcimi sa rozchodu a rozvodu a všetkými problémami, ktorým budete čeliť počas prvých dní, týždňov a aj neskôr. Nikto sa nechce ocitnúť na konci vzťahu, no ak sa tam práve nachádzate, táto kniha vám na vašej neľahkej ceste dokáže pomôcť.

Vypredané

3,59 €

Zármutok
Zármutok

Pablo Martínez; Ali Hullová

Ako sa vysporiadať so stratou blízkeho človeka. Praktická a múdra kniha o tom, ako prejsť takým ťažkým obdobím života, akým je strata blízkeho človeka. Ako dlho môj zármutok potrvá?Čo by som mal smútiacemu človeku povedať?Čo potrebuje a ako mu môžem pomôcť?Dá sa vôbec vysporiadať so smrťou dieťaťa?Majú smrť a rozvod niečo spoločné?Je nejaká nádej, že sa ešte niekedy uvidíme?

Vypredané

0,97 €

Psychické příčiny neplatnosti manželství
Psychické příčiny neplatnosti manželství

Petr Klimeš

Předpokladem pro platné uzavření manželství je také dostatečná psychická schopnost osoby uzavírající sňatek. Psychická neschopnost může mít svou příčinu v těžkých poruchách mysli, v nejrůznějších psychických nebo psychosomatických poruchách, charakteropatiích či anomáliích. Rovněž celková nezralost osoby či nějaká forma závislosti může změnit osobnost natolik, že osoba není schopna dát z důvodu psychické neschopnosti platný manželský souhlas. Tato kniha je určena pro orientaci těm bratrům a sestrám, kteří mohli uzavřít církevně neplatné manželství z výše uvedených příčin. Vzhledem k přítomnosti historického vývoje, popisu možných psychických příčin a komentáře kánonů církevního kodexu může být práce Petra Klimeše přínosem i pro kněze a teologicky vzdělané laiky.

Vypredané

9,02 €

O nesnázích v manželství
O nesnázích v manželství

Aleš Opatrný

Jak je včas rozpoznat a hledat cestu dál. Žádné manželství není procházka růžovým sadem, těžkosti se nevyhnou nikomu. Manželé dělají chybná rozhodnutí, ale ta by neměla vést k jejich definitivnímu rozchodu. Autor během své dlouholeté kněžské služby poznal řadu manželskych párů. Některé zvládly neuvěřitelné obtíže, a jejich manželství přesto přežilo. Ani série špatných rozhodnutí nemusí končit rozpadem manželství. Když se tak totiž stane, bolest všech zúčastněných je nesmírná.Vyvarovat se je třeba dvou extrémů: vědomé lehkomyslnosti a přehnané ustaranosti. Hrozby a problémy nemusí znamenat katastrofu. „Je třeba hledat cestu dál – a ne cestu k ukončení vztahu a společného života,“ říká s nadějí autor.

Vypredané

7,66 €

Smysl manželství
Smysl manželství

Timothy Keller; Kathy Kellerová

Tajemství závazného vztahu ve světě bez závazků. Žijeme ve světě, který nám o manželství tvrdí několik zásadních věcí: pro úspěšné manželství je nejdůležitější hluboká zamilovanost, na každého někde čeká ta pravá spřízněná duše a váš protějšek je tu od toho, aby vás naplňoval štěstím a pomáhal vám rozvíjet váš osobní potenciál.Pokud tento pohádkový příběh přestane fungovat, nastupuje scénář o něco pragmatičtější – rozvod, kterým se manželské problémy dají vždy vyřešit. Nežijeme přece ve středověku, aby manželství muselo být „navždy“. A vůbec, kdo v dnešní době potřebuje k lásce „kus papíru“? Žijeme ve světě, který má o manželství značně pokřivenou představu.

Vypredané

11,54 €

Učiť sa milovať
Učiť sa milovať

30 otázok a odpovedí, ako sa nepomýliť v najdôležitejšom dobrodružstve života. 30 otázok a odpovedí, ako sa nepomýliť v najdôležitejšom dobrodružstve života. „To, čo sa vám chystám povedať, nie je také dôležité ako to, čo mi chcete povedať vy,“ povedal v jednom z príhovorov mladým pápež Ján Pavol II. Láska nie je čosi, čo sa dá naučiť, a predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť. Ak človek miluje ľudskú lásku, rodí sa v ňom prirodzene potreba nasadiť všetky sily do hľadania ”krásnej lásky”. Pretože láska je krásna. Mladí ľudia v láske hľadajú v podstate krásu, chcú, aby ich láska bola pekná.

Vypredané

1,94 €

Naplněný život
Naplněný život

Yves Boulvin

Abeceda partnerských vztahů. Autor čtenářům ukazuje, jak se lze učit lásce a jaké jsou její nezbytné fáze. Zabývá se volbou partnera pro manželství, životem páru, krizemi, odloučením a rozvodem, novým sestavováním rodiny, přijatou a naplněnou samotou – zkrátka všemi situacemi, s nimiž se člověk může setkat ve svém citovém životě. Nesoudí to či ono uspořádání, ale snaží se velmi názorně ukázat, co přináší, aby čtenář našel praktickou pomoc na své cestě k naplněnému životu.

Vypredané

8,83 €

Slovo nádeje
Slovo nádeje

Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Formy spirituality katolíkov, ktorí žijú v nesviatostnom manželstve. Ignaciánska škola modlitby ponúka veľké množstvo rád, usmernení a podnetov pre duchovný život. Preto môžeme konštatovať, že ignaciánska spiritualita môže byť ozajstnou oporou pre tých, ktorí aj v nesviatostnom manželstve túžia po hlbšom vzťahu k Bohu.

Vypredané

6,69 €

Manželství, rozvod a nové manželství po rozvodu
Manželství, rozvod a nové manželství po rozvodu

Kenneth E. Hagin

V dnešní době rychlého růstu rozvodovosti lidé hledají návod na to, jak vybudovat a udržet zdravé a úspěšné manželství. Odpovědi na své otázky hledají například v médiích – v televizi, na internetu nebo v časopisech. Nejlepším zdrojem informací týkajících se manželství, rozvodů a nových manželství po rozvodu je však Bible.Právě proto je nanejvýš důležité vědět, co o manželství říká Boží Slovo, a uvádět jej v našich životech do praxe. Jako křesťané bychom neměli jít cestou tohoto světa, ale dělat věci Božím způsobem. Boží cesta je cestou lásky. Boží nadpřirozená láska dokáže naše manželství proměnit v „nebe na zemi“.Kniha Manželství, rozvod a nové manželství po rozvodu přináší kvalitní biblické vyučování a zároveň ukazuje, jak získané poznání uvádět do praktického života. Otevřme svá srdce i mysli biblickým veršům, citovaným v této knize, a pravda Božího Slova prozáří naše srdce a plně nás prostoupí.Ať už jsme v jakékoliv životní situaci – svobodní, v manželství nebo rozvedení – objevme, co o naší situaci říká Bible, a uvěřme Božímu Slovu, abychom dosáhli výsledků, po kterých touží naše srdce.

Vypredané

8,61 €

Nepřátelé srdce
Nepřátelé srdce

Andy Stanley

Osvoboďte se od destruktivních emocí, které vás ovládají. RozvodZtráta zaměstnáníVzájemné odcizení členů rodinyRozbitá přátelstvíObtížné situace, kterým dnes čelíte, pravděpodobně vznikají vinou jedné ze čtyř emocí, které vás nutí jednat nežádoucím způsobem, mnohdy i proti vaší vůli.Andy Stanley odhaluje každou z těchto destruktivních sil – vinu, hněv, chamtivost a žárlivost – i to, jak pronikají do našeho života a ničí naše vztahy. Pokud s nimi nebudeme bojovat, budou mít moc zničit náš domov, kariéru i přátelství.

Vypredané

9,31 €

Setrvat v pravdě Kristově
Setrvat v pravdě Kristově

Robert Dodaro (ed.)

Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi. Eseje zahrnuté v tomto svazku představují odpověď pěti kardinálů Římskokatolické církve a čtyř dalších badatelů na knihu Evangelium o rodině publikovanou dříve tohoto roku kardinálem Walterem Kasperem. Cílem tohoto díle je odpovědět na výzvu kardinála Kaspera a k další diskusi o tématu.Eseje zde obsažené vyvracejí jeho specifický návrh na katolickou formu oikonomie - tolerování druhých manželství - v určitých případech rozvedených a občansky znovusezdaných osob, neboť takovou praxi nelze uvést do souladu s katolickou naukou o nerozlučitelnosti manželství a vedla by k zavádějícímu chápání jak věrnosti, tak milosrdenství.Přeloženo z anglického vydání s přihlédnutím k italskému vydání. Úvod Mons. Jan Graubner; Předmluva k českému vydání P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D.

Vypredané

9,99 €

Manželstvo
Manželstvo

Theodor Bovet

Všedný deň a sviatok v rodine. Vzťah muža a ženy je priestor, na ktorom sa rozhoduje o živote väčšiny ľudí. Buď muž a žena nájdu v tomto vzťahu cestu k sebe samým, k blížnemu a k Bohu, alebo v ňom zostanú zapletení a v konečnom dôsledku preto vnútone hynú. To platí práve tak pre ženatých mužov a vydaté ženy, ako aj pre slobodných. A pre obe skupiny jestvuje spoločná odpoveď: Láska ovláda obe pohlavia Boh ovláda všetku lásku.

Vypredané

4,85 €

Manželská terapie
Manželská terapie

Stanislav Kratochvil

Čtvrté, rozšířené vydání. Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se na zaměřuje na léčení poruch manželského soužití psychologickým působením. Kniha podává přehled současných teoretických koncepcí takového působení, které zachycují i různé předpoklady o příčinách vzniku manželského nesouladu.Dále se zaměřuje na současnou komunikaci manželské dvojice a poskytuje řadu praktických návodů k jejímu zlepšení. Podrobně rozebírá základní typy manželských problémů (např. v osobnostech partnerů, v utváření a ve vývojových etapách jejich vztahu, ve vnitřních funkcích manželství od rodinného rozpočtu až po sex i v ohrožujících vnějších vlivech).Ke každému problému přináší podněty pro řešení. Kniha obsahuje také praktické pokyny pro organizaci a taktiku manželské terapie a poznatky z výzkumu její účinnosti. Je určená manželským poradcům, klinickým psychológům a lékařům i studentům psychologie, lékařství a sociálních věd.

Vypredané

16,77 €

Evangelium o rodině
Evangelium o rodině

Walter Kasper

Titul vyšiel aj v slovenčine: Evanjelium rodiny (2014).Přednášku „Evangelium o rodině“, která se setkala s mimořádným ohlasem, připravil kardinál Kasper z podnětu papeže Františka a přednesl ji na mimořádné konzistoři kardinálů v únoru 2014 v Římě. Zformuloval v ní teologický základ pro následnou diskusi kardinálů, která byla přípravou pro mimořádnou biskupskou synodu na podzim 2014 a pro řádnou biskupskou synodu roku 2015. Mnoho rodin dnes řeší velké potíže. Dramaticky stoupl počet těch, kdo se obávají založit rodinu nebo při realizaci svého životního projektu ztroskotají. Roste počet dětí, které nemají to štěstí vyrůstat v úplné rodině. Jak na tyto jevy, které se křesťanům nevyhýbají, reaguje církev? Kardinál Kasper se nezdráhá vznést ani obtížné a kontroverzní otázky, například problematiku a rozvedených a znovu sezdaných. Má v úctě tradici, zná ji jako málokdo, ale odvážně konfrontuje současné církevní učení a praxi církve s evangeliem a s výzvami současnosti.

Vypredané

3,88 €

Dítě toho druhého
Dítě toho druhého

Edwige Antier

Umění žít s dítětem nového partnera. Pomocí četných příkladů ze života a z bohaté lékařské a poradenské praxe dává autorka podněty a rady, jak jednat a žít s dítětem "toho druhého", tedy s dítětem z předchozího partnerova manželství, jak toto dítě pochopit, respektovat, umožnit mu, aby nového partnera či partnerku svého rodiče mělo rádo. Ukazuje, jak s ním nastolit a udržovat pozitivní a přátelský vztah. Jedná se o celkový přístup i jednání s dítětem během návštěv, víkendových i dalších krátkodobých i delších pobytů v nové rodině.

Vypredané

10,47 €

Společná terapie rodiny
Společná terapie rodiny

Virginia Satirová

Zakladatelka rodinné terapie Virginia Satir předkládá v této knize svůj pohled na rodinu, komunikaci a terapii. Vychází z předpokladu, že jedince lze pochopit a léčit pouze v sociálním kontextu, především pak v kontextu rodiny. Rodinu považuje za systém tvořený nejen jednotlivými členy-prvky, ale především vztahy mezi těmito prvky. Terapii pak zaměřuje právě na vztahy mezi členy rodiny – na jejich způsob komunikace. Aby došlo ke změně u jedince, je třeba působit na celý vztahový systém a kontext a měnit ho. Autorka je přesvědčena, že klient je rovnocenný partner a terapeut používá své osobnosti a odbornosti k tomu, aby v něm probudil jeho vlastní zdroje a mechanismy vedoucí k uzdravení.

Vypredané

14,33 €

Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality
Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality

Jan Vybíral

Pastorální problémy v oblasti manželství, rodiny a sexuality představují zejména v katolické církvi naléhavou výzvu, protože se týkají nejvýznamnější oblasti lidského života – sféry nejužších mezilidských vztahů, a přitom běžné pastorační přístupy vycházející z oficiálních věroučných a církevněprávních základů často nenabízejí dostatečně citlivé a vhodné prostředky pro jejich řešení.Autoři jednotlivých příspěvků byli vyzváni, aby z hlediska své specializace, případně i odborných či pastoračních zkušeností pojmenovali ty problémy, které považují za obzvlášť naléhavé, a pokusili se rovněž zhodnotit jejich etickou závažnost. Tato publikace je určena dvěma skupinám čtenářů: křesťanům (obzvláště katolíkům), kteří vnímají současné pastorační problémy jako bolestné a hledají zodpovědná řešení, a potom také těm, kdo se chtějí seznámit s křesťanským pohledem na některé etické otázky, které jsou celospolečensky aktuální.

Vypredané

6,69 €

E-kniha
E-kniha: Salezián Marián Valábek
E-kniha: Salezián Marián Valábek

Marián Valábek; Martin Ližičiar

Ísť do manželstva je odvaha a risk. Rukami mu prešli stovky mladých a manželov. Má dlhoročné skúsenosti, ktoré ponúka s láskou, ale triezvo.Kňaz ThLic. Marián Valábek SDB sa dlhodobo venuje sprevádzaniu snúbencov a riešeniu kríz a problémov manželov. Je riaditeľom Centra pre rodinu v Bratislave, spoluzakladateľom Manželských stretnutí a prednášal nové formy pastorácie rodiny. Kedy začať s prípravou na manželstvo? Na čo nezabudnúť? Prečo je manželstvo bláznovstvom? Dá sa zvládnuť s jedným človekom do smrti? Existuje šanca pre ľudí na pokraji rozvodu? Aj tieto otázky otvárame v knihe, ktorá nemá byť dogmatickým ani morálnym výkladom, ale rozhovorom o problémoch a ďalších skutočnostiach v manželskom a rodinnom živote.

Vypredané
-30%

8,79 €

Žena, neodchádzaj od muža
Žena, neodchádzaj od muža

Drahoslav Vajda

Svet nehľadá Boha a na všetky otázky má svoje vlastné odpovede a riešenia. V cirkvi by to malo byť inak. Božie deti by mali hľadať Božie odpovede a Božie riešenie. Neutešený a veľmi bolestivý je stav manželstva. Otázky manželstva by cirkev mala vedieť rozsudzovať vo svetle Písma. V tejto publikácii sa predovšetkým venujeme úvahám o rozvode a uzavretí ďalšieho manželstva.

Vypredané

0,97 €

Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile
Nové formy pastorácie a spirituality rozvedených katolíkov po Druhom vatikánskom koncile

Gloria Braunsteiner; Ladislav Csontos

Žiadatelia o cirkevný sobáš sú veľmi často vzdialení životu farského spoločenstva a vonkoncom nemajú účasť na živote malých alebo základňových spoločenstiev, ktoré sa javia na viacerých kontinentoch ako oživujúci prvok Cirkvi.Neraz až po stroskotaní sviatostného manželstva si veriaci uvedomia dôležitosť viery a sviatostného života. Je to často obdobie konverzie, ktorá nastala po vhodnej evanjelizácii. No vtedy sa objavuje prekážka predchádzajúceho sviatostného manželstva pre plnohodnotný život viery.Prostriedky spirituality a pastorácie rozvedených im aj za týchto okolností môžu poskytnú posilu v raste viery a dôvery v Boha. Pastoračná prax nemá viesť k súdeniu, ale k poskytovaniu tých prostriedkov, ktoré sú prístupné všetkým veriacim, no málo využívané. Podľa učenia Druhého vatikánskeho koncilu ide predovšetkým o bohatý prameň duchovného života vo Svätom písme a o posilu živého spoločenstva veriacich.

Vypredané

4,37 €

Když se rodiče rozvádějí
Když se rodiče rozvádějí

Maurice Berger; Isabelle Gravillonová

Jak pochopit cítění dítěte a jak mu pomoci. V situaci, kdy rozchod či rozvod rodičů je neodvratný, se svět dítěte hroutí. Dítě je v zajetí protikladných citů, nechápe, co se děje. Rodiče, kteří jsou v krizi, si často nevědí rady, co dělat, jak si poradit s různými příznaky jeho obtíží, které se situací třeba zdánlivě nesouvisí.Autoři vysvětlují pocity, myšlení a reakce dětí a výklad doplňují konkrétními příklady z poradenské praxe. Poskytují rodičům podněty a rady, jak se zachovat, jak co nejlépe zorganizovat soužití dětí s rodiči po rozchodu, aby nepřerušili pouto dětí s jedním nebo druhým rodičem a umožnili dětem co možná nenarušený rozvoj.Východiskem k napsání knihy byly výzkumy vedené po 23 let a analýzy tří stovek situací, v nichž se ocitly děti při rozchodu rodičů. Knížka pomáhá rodičům, aby i přes rozchod a starosti s novou situací zůstali dětem oporou a vyhnuli se chybám a omylům při jednání s nimi.

Vypredané

9,80 €

Střídavá péče o dítě
Střídavá péče o dítě

Tomáš Novák

Zájem dítěte především. Střídavá péče o dítě může být nejlepší ze všech špatných řešení vyplývajících z kontextu rodinného rozvratu. Samozřejmě má své chyby. Ve srovnání se společnou rodičovskou péčí v harmonické rodině je to jen náhražka. Ani na kvalitní protézu nelze klást stejné nároky jako na zdravou končetinu. Knížka je určena především potenciálním zájemcům o zmíněnou „protézu“.Vychází z praxe, chce odpovídat na konkrétní otázky. Hodlá jít alespoň částečně pod povrch různých frází, demaskovat mýty. Nechce fandit mužům ani ženám. Kniha je určena především rodičům, kteří mají děti ve střídavé péči. Využijí ji i psychologové, kteří pracují s rozvedenými rodinami, pro které je střídavá péče o dítě realitou.PhDr. Tomáš Novák vystudoval psychologii na FF MU v Brně. Působí v manželské poradně Centra sociálních služeb v Brně. Vyučuje na FSS a FF MU. Vydal řadu knih na téma mezilidských vztahů.

Vypredané

11,45 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

To som nepochopila... jeden deň urobíte objednávku, vyplatíte, a druhý deň klope poštár s balíčkom :-) super, odporúčam.

Tinka

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk