Zachej.sk Kresťanské knihy Duchovná formácia Pozvanie k Otcovi

Pozvanie k Otcovi

Komentár k modlitbe Otčenáš

Pozvanie k Otcovi - Komentár k modlitbe Otčenáš

   •    Redemptoristi    •    2011

bežná cena:
3,00 €
2,91 €
zľava: 3 %
ušetríte: 0,09 €
vypredané 
info o dotlači 

Zaznamenané, ďakujeme

  • slovenský jazyk
  • 165 strán
  • brožovaná väzba (mäkká)
  • rozmer: 105 x 170 mm
  • ISBN: 9788089342211
  • ID: 2028

Komentár k modlitbe Otčenáš, ktorý napísala svätá Terézia Avilská, učiteľka Cirkvi.

  • pôvodný názov: Comentario al Padro nuestro
  • preklad: Roman Brat

Recenzie a hodnotenia zákazníkov

Tento produkt zatiaľ nikto nehodnotil. Buďte prvý a napíšte svoj názor.

-

Obsah knihy

Prvá kapitola

Zaoberá sa tým, ako sa má správne modliť ústna modlitba a ako s ňou súvisí vnútorná

Druhá kapitola

Hovorí sa v nej, aký veľký úžitok získava duša z dobrej ústnej modlitby a ako ju Boh pozdvih­ne k nadprirodzeným veciam

Tretia kapitola

Hovorí sa v nej o spôsobe, ako ovládnuť mysle­nie, a prostriedkoch, ktoré sú na to vhodné, je to veľmi užitočná kapitola pre tých, ktorí začí­najú s modlitbou

Štvrtá kapitola

Hovorí sa v nej o veľkej láske, ktorou nás zahr­nul náš Pán v úvodných slovách modlitby Ot­čenáš, a o tom, aké je dôležité nebrať na vedo­mie rodovú príslušnosť tých, ktoré sa naozaj chcú stať Božími dcérami

Piata kapitola

Ozrejmuje, čo je vnútorná modlitba, a uvádza niekoľko spôsobov, ako si na ňu zvyknúť

Šiesta kapitola

Pokračuje v uvádzaní spôsobov, ktorými si možno osvojiť vnútornú modlitbu, a hovo­rí, ako málo stačí, aby boli predstavení s nami spokojní

Siedma kapitola

Objasňuje, aké je dôležité rozumieť, o čo v modlitbe prosíme. Analyzuje slová z Otče­náša: „Sanctificetur nomen tuum, adveniat reg-num tuum." Aplikuje ich v modlitbe pokoja a začína o nej hovoriť

Ôsma kapitola

Pokračuje v tej istej problematike. Vysvetľuje, čo je modlitba pokoja, uvádza niekoľko upozorne­ní pre tých, ktorí ju prežívajú, a mnohé iné veci.

Deviata kapitola

Hovorí o týchto slovách modlitby Otčenáš: „Fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra", a ta­kisto zdôrazňuje, ako múdro robí ten, kto sa modlí tieto slová úprimne a správne, a ako šted­ro ho za to Pán odmení.

Desiata kapitola

Hovorí o našej veľkej potrebe dostávať od Pána to, o čo ho prosíme v modlitbe Otčenáš slovami: „Panem nostrum quotidianum da nobis hodie."

Jedenásta kapitola

Pokračuje v tej istej téme. Dá sa využiť vo chví­ľach po svätom prijímaní.

Dvanásta kapitola

Ukončuje začatú tému zvolaním adresovaným nebeskému Otcovi.

Trinásta kapitola

Hovorí o týchto slovách modlitby Otčenáš: „Dimitte nobis debita nostra."

Štrnásta kapitola

Hovorí o výnimočnosti modlitby Otčenáš a ta­kisto o viacerých spôsoboch, ako v nej nájdeme útechu.

Pätnásta kapitola

Hovorí o veľkej túžbe, čo pociťujeme, keď sa ob­raciame na nebeského Otca so slovami: „Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a ma­lo," a objasňuje niektoré pokušenia. Stoja za povšimnutie.

Šestnásta kapitola

Pokračuje v tej istej téme, upozorňuje na rozlič­né pokušenia a uvádza metódy, ako sa človek môže pred nimi chrániť.

Sedemnásta kapitola

Hovorí o tom, ako s pocitmi lásky i bázne, čo dostávame od Boha, môžeme bezpečne napredovať v záplave toľkých pokušení.

Osemnásta kapitola

Hovorí o bázni pred Bohom a ako sa musíme vystríhať ľahkých hriechov.

Devätnásta kapitola

Hovorí o týchto posledných slovách Otčenáša: „Sed libera nos a malo. Amen."