Recenzie: Monika - vydavateľstvo Zachej.sk • Zachej.sk
Recenzie: Monika - vydavateľstvo Zachej.sk

Recenzie: Monika - vydavateľstvo Zachej.sk

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

27. septembera 2022

overený nákup

Vydaním tejto knihy - prvým zväzkom diela Mystické mesto Božie s podnázvom Počatie - vydavateľstvo Zachej.sk skompletizovalo sériu kníh, z ktorých je toto unikátne dielo katolíckej mystiky od sestry Márie od Ježiša z Agredy zložené. Tento prvý zväzok nám odkryje tajomstvo stvorenia sveta, anjelov a pád niektorých z nich. V mysli nás prenesie do Edenu, aby sme spoznali Boží plán s človekom. Nepoškvrnené počatie Božej Matky Márie je dôkazom, že Boh má všetko premyslené od úplného počiatku. Máriino detstvo, jej služba v chráme, vnímanie anjelov, ktorí ju sprevádzali a útrapy od ľudí a zlého ducha, ktoré s Božím dovolením prežívala sú obsiahnuté v tejto knihe. Máriino zasnúbenie a manželský život so svätým Jozefom je opísaný a vyložený podľa 31. kapitoly Knihy Prísloví. Začítaním sa do tejto knihy spoznáme Máriin život nielen v historických súvislostiach, ale Panna Mária nám ponúka pohľad aj do jej srdca a mysle. Cez poúčania, ktoré povedala sestre Márii od Ježiša, chce nás citlivo viesť do Božieho kráľovstva, kde na nás čaká.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

23. septembera 2022

overený nákup

V poslednom období môžeme pozorovať trend veľkého rozmachu hľadania duchovnosti. Ľudia hľadajú „niečo“, čo naplní a dá zmysel ich životu. No žiaľ, častejšie ako na Katolícku cirkev a Tradíciu sa ľudia obracajú a zaujímajú o východné náboženstvá, rôzne sekty a novovzniknuté spoločenstvá. Hľadajú pocit naplnenia v jóge, meditáciách, dychových cvičeniach, či rôznych kurzoch, ktoré im sľubujú úspešný a zmysluplný život. Snažia sa objaviť to, čo je už dávno objavené a zrejmé. „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Pane.“ - povedal svätý Augustín a v tejto vete je odpoveď na otázku každého hľadajúceho. Večný život je splnením všetkých túžob človeka. Táto kniha je sprievodcom na ceste k Bohu pre tých, ktorí vsádzajú na istotu a nepoužívajú metódu „pokus-omyl“. Siedmi učitelia Cirkvi ponúkajú svoj know-how a sú absolútnymi odborníkmi a najlepšími koučami spirituality a duchovného života. Vsaďme teda na istotu a ponúknime ju aj hľadajúcim v našom okolí.

Pomohla vám táto recenzia?

E-kniha: Večný život pod drobnohľadom
E-kniha: Večný život pod drobnohľadom
10,43 €
ihneď na stiahnutie
M
Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

7. septembera 2022

overený nákup

Pri príprave viacerých, no najmä mariánskych kníh vydaných v našom vydavateľstve, som sa veľa krát stretla s odkazmi na knihy a citáty významného človeka 20. storočia – arcibiskupa Fultona J. Sheena. Najčastejšie bola spomínaná práve kniha Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia. Musím podotknúť, že sa nejednalo len o amerických autorov, ktorí našli múdrosť, inšpiráciu a pravdu v slovách Fultona J. Sheena. Práve často upriamovaná pozornosť na dielo tohto arcibiskupa v nás vzbudila myšlienku priniesť na slovenský knižný trh nielen kratučké citáty, ale celú, nadčasovú knihu, ktorá je jedinečným vyznaním lásky, vzdaním úcty a oslavou našej nebeskej Matky Márie. Pevne verím, že ctihodný Fulton J. Sheen si získa srdcia aj slovenských čitateľov a my budeme môcť pokračovať v šírení aj jeho ďalších, nie menej významných a ohromujúcich diel.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

24. augusta 2022

overený nákup

Prehľadný, farebný liturgický kalendár a kalendárium svätých vo vreckovom formáte. Okrem liturgických čítaní, sviatkov a slávností svätých Vás táto brožúrka tiež upozorní na prikázané slávnosti, prvé piatky, svetové dni, či iné významné dni, štátne sviatky i dni pracovného pokoja. S týmto kalendárom nepremeškáte začiatok novén či týždne a dni modlitieb určených Cirkvou. Je skvelým pomocníkom každého kresťana, ktorý chce byť „vždy v obraze“, aký je deň v cirkevnom kalendári.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

19. augusta 2022

overený nákup

Príprava knižky Päť minút s Bohom bola pre nás veľkou výzvou. Chceli sme v tomto malom dielku spojiť praktickosť, prehľadnosť, estetiku a kvalitný obsah, ktorý okrem evanjelií na každý deň obsahuje aj podnety k rozjímaniu, liturgický kalendár, kalendárium svätých a ešte pár bonusov navyše. Počas mesiacov prípravy sme mali na zreteli čitateľa tejto knihy, ktorý ju bude denne brávať do rúk a bude mu robiť spoločníka 365 dní v roku. Farebným spracovaním a peknou grafikou sme chceli docieliť, aby táto kniha bola nielen „vecou dennej potreby“, ale obľúbeným a milým spoločníkom na každý deň. Aby sa čitateľ tešil na chvíľu, keď sa začíta do evanjeliového úryvku a zahĺbi sa do úvahy na ním. Pevne dúfam, že sa nám náš zámer podarí naplniť a táto kniha si nájde miesto nielen vo vašich knižniciach, ale aj vo vašich srdciach.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

19. augusta 2022

overený nákup

V roku 2022 si Cirkev pripomína 400-té výročie úmrtia veľkého svätca - Františka Saleského. Táto spomienka oslovila aj nás vo vydavateľstve Zachej.sk a rozhodli sme sa prispieť k väčšiemu zviditeľneniu tohto významného učiteľa Cirkvi. Po knihe Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským prinášame čitateľom aj knihu s jeho podrobným životopisom. Verím, že svedectvo života tohto skromného, pracovitého, inteligentného a vzdelaného biskupa osloví mnohých ľudí a roznieti v nich túžbu po bezkompromisnom nasledovaní Krista. Svätý František Saleský, hoci pochádzal zo šľachtickej rodiny a dostalo sa mu vzdelania na vysokej úrovni, dobrovoľne žil veľmi skromným životom. Svojimi kázňami a listami privádzal ľudí k Bohu. Rovnako dokázal osloviť jednoduchých ľudí ako aj vzdelancov. Neúnavne pracoval v Pánovej vinici a odmenou mu bola bohatá úroda „obrátených duší“. Ako učil tak aj žil – a svedectvo života je najlepšou katechézou.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

2. augusta 2022

overený nákup

Životný príbeh svätej Heleny nie je veľmi známy. V povedomí ľudí je táto svätica spojená s nájdením Kristovho kríža, no okolnosti tejto veľkej udalosti už pozná málokto. V našom vydavateľstve sme sa rozhodli vydať knihu, ktorá umožní nahliadnuť do života tejto výnimočnej ženy, ktorá ovplyvnila chod dejín, a to nielen objavením kríža nášho Spasiteľa, ale aj vplyvom na svojho syna, cisára Konštantína Veľkého a tak sa pričinila o ukončenie krutého prenasledovania kresťanov v 3. storočí. Svätá Helena je úžasným vzorom (nielen) pre matky, ktorá svojím konaním a správaním nám dáva príklad, ako dôvera v Boha, jemnosť a triezvy úsudok spolu s materinskou láskou, dokážu usmerniť dieťa na správnu cestu a viesť k pokoju; či už v rodine, v spoločnosti a v jej prípade i vo veľkej Rímskej ríši.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

14. júla 2022

overený nákup

Po veľmi úspešnej a obľúbenej knihe otca Donalda Callowaya – Zasvätenie sa svätému Jozefovi, sme sa rozhodli sprostredkovať slovenskému čitateľovi aj knihu tohto výnimočného kňaza venovanú Panne Márii. Z tohto diela priam sála vrúcna láska a obdiv našej nebeskej matky mariánskeho kňaza, ktorý sa chce s nami podeliť o svoj príbeh obrátenia a vzťah k Božej matke. Túži, aby sme všetci pocítili nekonečnú lásku a ochranu Panny Márie, vnímali jej prítomnosť a úplne sa jej odovzdali. Myšlienky kňaza 21. storočia, ktoré autor s nami prostredníctvom tejto knihy zdieľa, sú perlou súčasnej mariánskej literatúry. Pri ich čítaní otvorme svoju myseľ a srdce, dovoľme, aby sa nás dotkli a s dôverou, s akou sa túli dieťa k matke, schúľme sa pod Máriin ochranný plášť a úplne sa jej zverme a odovzdajme.

Pomohla vám táto recenzia?

Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

22. júna 2022

overený nákup

Žatva je veľká, ale robotníkov málo (Mt 9, 38). Žiaľ, tieto slová evanjelia naberajú stále viac na aktuálnosti a zdá sa, že nedostatok „robotníkov v Pánovej vinici“ čoskoro pocítime aj my. Svätá omša v mieste bydliska, či v meste si dokonca vyberiem, do ktorého kostola pôjdem. Sviatosť zmierenia pred svätou omšou, či adorácia po nej. Vysluhovanie sviatosti krstu, manželstva alebo pohreb. Služby kňazov, ktoré berieme ako samozrejmosť, no často absentuje nejaké „preventívne opatrenie“, aby pastoračná činnosť našich duchovných otcov bola dostupná aj ďalším generáciám. Najlepšími a najúčinnejšími „preventívnymi opatreniami“ sú modlitba a obeta za kňazov, aby boli dobrými a vernými služobníkmi Pánovho oltára a so zanietenosťou sa starali o im zverený ľud. Nemožno zabúdať aj na modlitby za nové duchovné povolania, lebo práve tu nastala veľká zmena oproti minulosti, ktorej dopad pocítime v budúcnosti. Táto kniha nie je „románový trhák“, ale verím, že ako kniha modlitieb si nájde svoje miesto v mnohých kresťanských domácnostiach, aby sme nezabúdali na apoštolát, ktorý tak veľmi potrebuje naše modlitby.

Pomohla vám táto recenzia?

Modlitby za kňazov
Modlitby za kňazov
7,57 €
skladom
Monika - vydavateľstvo Zachej.sk (83)

21. júna 2022

overený nákup

Názov knihy Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským priam dokonalo vystihuje jej obsah a podstatu. Každá krátka kapitola tejto knihy je malým krôčikom, ktorým držiac sa svätého Františka Saleského za ruku, pomaličky, ale s pevnou oporou, kráčame v ústrety našej svätosti. Pastoračná činnosť tohto výnimočného svätca bola veľmi rozsiahla a spočívala nielen v ústnom kázaní a v príklade vlastného života, ale aj v množstve listov, ktoré písal svojim duchovným deťom. Veľmi známa je kniha Filotea, ktorá je zbierkou malej časti jeho listov. No jeho korešpondencia bola taká rozsiahla, že sme sa rozhodli čitateľom sprostredkovať ďalšie jeho listy, aby mohli prinášať duchovný úžitok aj ľuďom 21. storočia. Praktická zbožnosť – ako znie pôvodný názov tohto diela – je to, čo potrebuje každý človek k svojmu posväteniu: neoddeľovať náboženstvo od bežného života, ale žiť ho a praktizovať 24/7.

Pomohla vám táto recenzia?

1
2
3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení

Knihu som dnes dostala. Veľmi pekne ďakujem. Aj za Váš profesionálny prístup. Naozaj ukážkový, ešte som sa s takým nestretla. Bohu vďaka.

Drahomíra

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

Možnosti platby

heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie