Zachej.sk Recenzie Recenzie používateľa Martina

V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.

Martina (9 recenzií)
16.05. 2018

Útla knižočka, v ktorej autor prepája psychologické a kresťanské hľadisko a zaoberá sa tematikou lásky, strachu, pocitu menejcennosti, viny a krivdy. Analyzuje, kedy a ako mohol vzniknúť tento "skrat" v osobnosti človeka. Vykresľuje a charakterizuje štyri typy dospelosti - intelektuálnu, emocionálnu, sociálnu a morálnu. Venuje sa pocitu ukrivdenosti, mechanizmu sebaobrany, egoizmu, uzatvárania sa do seba, potrebe priateľstva a lásky k blížnemu. V záverečnej kapitole nám autor dáva rady, ako sa naučiť skutočne milovať.

John Powell
skladom
2,22 €
Martina (9 recenzií)
16.05. 2018

Kniha je napísaná pomerne ľahkým štýlom. Páči sa mi jej koncepcia - príbeh na každý verš žalmu 123. Prvý z nich ma zaujal asi najviac a vtiahol ma do deja. Ďalšie poviedky nadväzujú na úvodný príbeh, aby sa ním mohli opäť skončiť a vytvoriť akýsi kolobeh, v ktorom sa všetko vyvíja a vracia sa opäť na začiatok, aby sa mohol uzavrieť. Týmito príbehmi a rôznymi osudmi postáv môžu autorky osloviť mnoho ľudí, knižka sa číta veľmi príjemne.

Betsy Duffeyová; Laurie Myersová
skladom
7,76 €
Martina (9 recenzií)
15.05. 2018

Veľmi pekne napísaná kniha z pohľadu osobných skúseností a zážitkov autorky Immaculée. Opisuje stav krajiny a udalosti v Rwande pred zjaveniami v Kibeho, spomína zvyklosti vo svojej vlastnej rodine a svoj vzťah k viere. Postupne sa dostáva k prvým správam o zjaveniach Panny Márie prvej vizionárke a pochybnostiach o ich pravosti. Každej z prvých troch vizionárok venuje samostatnú kapitolu o začiatkoch ich zjavení, opisuje udalosti počas zjavení v Kibeho, mystické púte vizionárok a zázraky, ktoré sa udiali v súvislosti so zjaveniami. Zaznamenáva púť svojho otca na toto miesto a tiež svoje vlastné púte. Dozvedáme sa aj o ďalších neskorších vizionároch, ktorí komunikovali s Pannou Máriou či Ježišom, a tiež o procesoch prešetrovania, dokumentovania a uznania Kibeho za právoplatné pútnické mariánske miesto a troch prvých vizionárok Cirkvou. Immaculée nevynechá ani strašné udalosti masakru a ich dopad na celú krajinu. Hoci autorka píše o zvláštnych a závažných faktoch, jej štýl je ľahký a čítavý, dokonca veľmi osobný. A možno aj priblížením svojho života, myšlienok a pocitov si nachádza cestu k čitateľovi. V knihe je pripojený aj návod, ako sa modliť starodávny Sedembolestný ruženec, o ktorý Nebeská matka pri svojich zjaveniach žiadala.

Immaculée Ilibagiza; Steve Erwin
vypredané
8,78 €
Martina (9 recenzií)
15.05. 2018

Veľmi zaujímavá kniha, ale aj pomerne náročná na vnímanie. Vizionárka Emmerichová, rehoľníčka pripútaná na lôžko, ktorú Boh obdaril milosťami zjavení, opisuje vo svojich videniach nebo, peklo, očistec, zjavenia svätých a anjelov, ale aj dianie v budúcej či minulej Cirkvi. Zároveň zobrazuje pokúšanie diablom a strašné utrpenia za duše v očistci a Cirkev, ktoré si na seba vzala dobrovoľne.

Anna Katarína Emmerichová
skladom
7,83 €
Martina (9 recenzií)
15.05. 2018

Kniha rwandskej spisovateľky Imaculée Ilibagizy, ktorá prežila masaker v Rwande, je voľným pokračovaním jej predchádzajúcej publikácie Naša pani z Kibeho o troch školáčkach vizionárkach a ich zjaveniach Panny Márie. Tentoraz Imaculée predstavuje ďalšieho vizionára z Rwandy - jednoduchého, nevzdelaného pastiera Segatašju, ktorému sa zjavoval Ježiš, a Segatašjovu misiu šírenia tohto posolstva aj v susedných afrických krajinách. Autorka obohacuje publikáciu o svoj vlastný príbeh o tom, keď sa ešte ako dieťa prvý raz dopočula o vizionárovi z Kibeho a počúvala vysielanie jeho vystúpení v rádiu alebo z nahrávok. Neskôr, v dospelosti, sa objavila myšlienka napísať o ňom knihu. V nej sa vynára paralela Segatašovej cesty šírenia Kristovho posolstva a po rokoch cesta Imaculée na púť do Kibeho, kde sa pokúsila dohľadať a nájsť všetky dostupné dokumenty a záznamy o mladom vizionárovi. Autorka uverejňuje niektoré prepisy rozhovorov Segatašju s Ježišom - predovšetkým posolstvo o konci časov a potrebe obrátenia ľudských sŕdc, a tiež Segatašjove odpovede o šírení posolstva a cestách do Burundi a Zaire (dnešné Kongo), ktoré poskytol Segatašja komisii, skúmajúcej tento prípad. V závere sprítomňuje autorka svoje osobné stretnutie s charizmatickým mladým vizionárom na univerzite, kde v tom čase študovala krátko pred vypuknutím genocídy a jeho smrťou.

Immaculée Ilibagiza; Steve Erwin
vypredané
9,07 €
Martina (9 recenzií)
15.05. 2018

Životopis zobrazuje jednoduchým, ale jemným štýlom príbehy zo života tohto malého svätca. Autor nás oboznamuje so štúdiami Dominika - Minota v oratóriu dona Bosca, priateľskými vzťahmi medzi chlapcami v oratóriu, Dominikovu oddanosť Bohu, lásku k blížnym a tiež niekoľko zázračných udalostí. Napriek tomu, že Dominik zomrel v takom útlom, takmer až detskom veku, z jeho života sa mnohému môžeme priučiť aj my dospelí.

Teresio Bosco
skladom
5,81 €
Martina (9 recenzií)
15.05. 2018

Americký kapucín John Schug skúmal životopisné údaje tohto svätca celých sedem rokov a jeho príbeh predkladá čitateľovi v šestnástich kapitolách. Tie sú usporiadané chronologicky, od narodenia a detstva Francesca Forgioneho z Pietrelciny (občianske meno pátra Pia) až po jeho smrť. Autor nám postupne odhaľuje Francescovu túžbu stať sa kňazom, vstup do kláštora v San Giovani Rotondo a jeho pôsobenie v tomto talianskom mestečku. Zvlášť zaujímavé sú kapitoly, v ktorých sa venuje takmer neuveriteľným faktom zo života tohto obľúbeného a zároveň aj kontroverzného svätca - jeho boju s diablom, vzniku krvácajúcich stigiem a zvláštnej charizmatickej vôni, ktorá sa šírila z týchto kvapiek krvi. Pátrovi Piovi sa pripisovala aj tzv. "bilokácia", teda jav, prostredníctvom ktorého sa mohol vyskytovať na viacerých miestach zároveň. Páter dokázal preniknúť až do ľudského srdca a spoznať jeho bôle, túžby a pokušenia, akoby vedel čítať myšlienky a neraz predvídal tiež budúce udalosti. V závere sú uvedené zázraky na príhovor pátra Pia, doložené výpoveďami mnohých ľudí, ktorým takto pomohol či už počas svojho života alebo po smrti. Životná cesta pátra Pia, jeho láska k Bohu a blížnemu, jeho utrpenie a zázraky po prečítaní uchvátia aj vaše srdce.

John A. Schug
skladom
9,31 €
Martina (9 recenzií)
15.05. 2018

Výborná kniha napísaná veľmi osobne až intímne. Autor nám svojimi denníkovými zápiskami približuje svoj vzťah s Bohom počas jedného roka. Kniha je o to zaujímavejšia, že Eldredge používa ako príklad konkrétne situácie zo svojho života. Poukazuje na útoky zlého, ako ich odhaliť (môže ísť o konkrétnu vec, ktorá slúži ako portál, alebo osobu, cez ktorú sa útok na ňu prenesie na vás a pod...), tiež ako sa pred nimi chrániť a bojovať s nimi. Eldrege nás učí, ako s Bohom nielen hovoriť a kráčať, ale predovšetkým žiť.

John Eldredge
skladom
6,50 €
Martina (9 recenzií)
15.05. 2018

Inšpirujúce rozhovory s kňazom a psychiatrom Maxom Kašparu o rozličných témach, ktoré nás nútia zamyslieť sa nad stavom dnešného sveta. Spolu s redaktorom Martinom Lyžičiarom prechádzajú od nie práve jednoduchého detstva a života Maxa Kašparu k téme manželstva, výchove detí, viery, otázky Cirkvi v Čechách, na Slovensku a v Európe, ale načrtnú aj problematiku zložitých psychických problémov.

Max Kašparů; Martin Ližičiar
vypredané
12,13 €