Zachej.sk Recenzie Recenzie používateľa zlata

V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.

zlata (11 recenzií)
27.04. 2014

Halíkovská 5-hviezdičková kniha s témami o hlavných náboženstvách sveta a o pohľade kresťana do ich vnútorného života. Sveta judaizmu, budhizmu, hinduizmu, moslimov, postrehy o sektách. Ako prežívajú a slávia narodenie, krst, smrť, ich dôležité obrady a nakoniec myšlienky o ich vzájomnom spolunažívaní, dialógu, spolužitia náboženstva s vedou a zneužívanie náboženstva fanatizmom. V kapitole "Násilí ,nebo dialog" ponúka cestu k hľadaniu vlastných obmedzení a hľadaniu možností hájiť svoje vlastné hodnoty. Najprv bol natočený v televízny seriál a následne vznikla aj knižná podoba.

Tomáš Halík
vypredané
17,13 €
zlata (11 recenzií)
27.04. 2014

Kto chce čítať inšpiratívne texty a vysvetlenia základných tém evanjelií vztiahnutých na situácie dnešnej doby, to je tá pravá kniha. Ospravedlňujem sa že všetky moje recenzie sú 5-hviezdičkové, ale väčšinou kupujem knihy mojich obľúbených autorov a otec Halík patrí medzi nich. Kniha je súborom príhovorov o. Halíka pri rôznych životných situáciách (svadba, krst, pohreb p. Olgy Havlovej) ale aj kázní v bežnom cirkevnom roku.

Tomáš Halík
vypredané
16,73 €
zlata (11 recenzií)
27.04. 2014

Pretože sa k kostoloch skoro vôbec nehovorí o tejto téme, hoci niekto spočítal, koľko krát je satan spomenutý v Novom zákone, hľadám informácie v knihách. Autor E. Vella je excelentný svojim prístupom k tejto téme, ale aj ak siahnete na iné jeho knihy, nebudete ľutovať. Tu podáva základné informácie o zle, ako sa prejavuje, o jeho histórii v ľudských dejinách a cirkvi a v Evanjeliách. Najdôležitejším odkazom knihy je ako na zlom zvíťaziť a ako sa brániť v každodennom živote.

Elias Vella
vypredané
9,01 €
zlata (11 recenzií)
27.04. 2014

Kniha hovorí o francúzskom chlapcovi z vidieka 18. storočia, o jeho rodičoch a detstve na sedliackom dvore. Opisuje ťažký život sedliakov v čase francúzskej revolúcie, prenasledovanie cirkvi a túžbu malého chlapca Jána po Bohu. Krásna je kapitola ako malý Ján stál na stoličke a kázal súrodencom o Bohu :-))). Prekážky na ceste ku kňazstvu a problémy s latinčinou, nútený nástup na vojnu a prepustenie zo seminára kvôli latine a tŕnistá cesta plná pokory k jeho kňazstvu.Od polovice knihy sú už príbehy z jeho účinkovania v Arse , príbehy jeho lásky a oddanosti veriacim, pôstu, modlitby a pokory, ktoré obracali aj najhorších zhýralcov a pyšnú šľachtu. Celá kniha sa dá čítať ľahko ako filmový príbeh.

Wilhelm Hünermann
vypredané
7,08 €
zlata (11 recenzií)
17.04. 2014

Nečítať, kto sa bojí pozrieť do svojho svedomia....vybraté state z nového zákona konfrontované s našou pohodlnosťou, ľahostajnosťou, kalkuláciami zisku a spoliehaním sa na seba a ukazovaním modernosti, odvahy, odovzdania, pokory Ježišových učeníkov .... Z knihy o betlehemskej hviezde: "Neviem sa už strácať v snívaní o hviezde mudrcov....Boh pripravoval vyvolený národ štyritisíc rokov. Zahŕňal ho pozornosťou. Posielal mu prorokov.....A keď Kristus prišiel, prví sa mu slávnostne a oficiálne prišli pokloniť ľudia cudzí, pohania. Aby so to isté nestalo raz aj nám, priveľmi rozmaznávanými milosťou a Božími darmi.Raz môže k nám prísť dakto z ďalekých brehov a dopytovať sa na to Dieťa. A my sa budeme musieť s hanbou priznať, že sme ho skutočne nikdy nestretli a v tej maštali sme vôbec neboli."

Alessandro Pronzato
vypredané
4,05 €
zlata (11 recenzií)
17.04. 2014

Môj asi najobľúbenejší autor opisuje svoje detstvo a dospievanie, stretnutie s Tomášom Halíkom opisuje nie ako náhodu, ale dar, stretnutia s Lubošem Hruškou, Františkem Šilhanem, pobyt na Slovensku. Opisuje svoju činnosť pri hypnóze a hľadanie cirkevného postoja k tejto metóde a stretnutie k tejto otázke s pátrom E, Vellom. Poučné sú jeho postrehy k spovednici, sexualite, falošného pohľadu na seba, o láske a egoizme. Dozvieme sa o ordinácii Norbertinum- pastoračno-klinické centrum. Vážne témy sú podané s humorom vlastným autorovi a s láskou k svojmu povolaniu a ľudom. Myšlienka o kňazoch: "kneží jsou muži , kteří přesahují moje dosavadní skušensosti, nabyté doma či ve škole. Muži, kteří všechno vydrží a ješte dokážou pomáhat."

Max Kašparů; Jan Paulas
vypredané
12,13 €
zlata (11 recenzií)
17.04. 2014

Zaujímavé čítanie o detstve, rodičoch, mladosti a štúdiách dnešného pápeža, o jeho priateľoch z ulice, z vilas miseria-sídliská biedy, jeho skromnosť, dobroprajnosť, dôležitosť vzťahu so starou mamou. Prechádzame obdobiami jeho života, keď pôsobil na univerzite aj keď sa opustil hlavné mesto a prestal byť činný v cirkevných úradoch a ustanovizniach. Úprimne priznáva svoje osobné chyby a nedostatky. Inšpiratívne sú jeho myšlienky na boj s chudobou, ktoré dokresľuje aj humorom o Argentíne a jej obyvateľoch.

Leszek Śliwa
vypredané
6,31 €
zlata (11 recenzií)
17.04. 2014

To je základná kniha môjho duchovného života, mám ju na nočnom stolíku, sv. Serafim je fascinujúca duchovná osobnosť na prelome 17-18.st. Kniha obsahuje jeho životopis a tiež duchovné odkazy o nádeji, zachovaní pokoja duše, zbytočnej starosti, smútku, modlitbe, pokání, pôste..."Modlitba, pôsty, skutky milosrdenstva, to sú samozrejme veľmi dobré skutky, ale slúžia len ako prostriedky, nie sú cieľom kresťanského života. Skutočným cieľom je získanie ducha svätého"

Irina Gorainoff
vypredané
10,00 €
zlata (11 recenzií)
17.04. 2014

Ak chcete čítať príbehy o sebe samom, o svojich vnútorných pocitoch, zlyhaniach, chybách vo vzťahu k Bohu, usmiať sa ako s ním denne licitujeme čo nám splní a čo nie, ako vnímať mystiku manželstva, kde hľadať nádej a všetko opísané jednoduchým zrozumiteľným spôsobom, tak povediac po lopate. Chuťovka " Pokud dekujeme Bohu pouze za to co nám dáva , pak sme mu ješte nezačali pořádne dekovat. Meli bychom mu totiž vzdávať dík za to, kdo je - že je Buh, že je Spravedlnost, že je Dobro a Krása a že vyjevuje svou vnitŕní slávu a ve sláve stvoření, jež nás obklopuje a také za Klenot stvoření, jejž poslal, aby v nás přebýval....Když jsem však začal Bohu dekovat za to kým je, jako by mne to vyzdvihlo nad sebe sama, do světa Božího, byť jen na krátkou chvilku...."

David Torkington
vypredané
4,17 €
zlata (11 recenzií)
17.04. 2014

Kto má problémy s modlitbou, je znechutený, stráca vieru, vyhasína jeho chuť veriť, modliť sa, niet lepšieho lieku ako siahnuť po tejto knihe. Ukazuje na skúsenostiach pustovníka - nášho súčasníka a na farbistom osude jeho rodičov , ktorí prekonávali traumy svojho manželstva a detí ako prechádzať krízou modlitebného života a zachovať si ho. Moja obľúbená kniha a často sa k nej vraciam.

David Torkington
vypredané
5,24 €
strana: 1 z 2
   späť