Česká biblická společnost

Česká biblická společnost

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Bible kralická
Bible kralická

Písmo svaté Starého a Nového zákona. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Podle posledního vydání kralického z roku 1613. Bible kralická je vrcholným překladatelským dílem 16. století a ve svém původním vydání v letech 1579 – 1594 byla i mimořádným dílem knihařským. Teologové Jednoty bratrské jedinečným způsobem skloubili svou hlubokou zbožnost, odvahu pro nové tlumočení biblické zvěsti a vynikající cit pro český jazyk. Při své práci vycházeli z původních textů a podařilo se jim nově přetlumočit biblickou zvěst do podoby, která ani dnes neztrácí na své přímočarosti a jazykovém půvabu. Toto nové vydání se vyznačuje dobře čitelnou grafickou úpravou a praktickým formátem.

Vypredané

18,82 €

Evangelium podle Marka (1969)
Evangelium podle Marka (1969)

Petr Pokorný

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně. Jako všechny svazky této řady je i výklad Evangelia podle Marka komentářem středního rozměru. Přináší souvislý výklad příslušného textu a jeho částí, informuje čtenáře o základních otázkách, ale o odborné diskusi referuje většinou jen nepřímo, shrnutím jejích výsledků. Je tedy pomůsckou nejen pro teologické odborníky, kazatele a studenty, ale pro každého, kdo se zajímá o soustředěné porozumění biblickému textu.

Vypredané

10,38 €

List Židům (1964)
List Židům (1964)

Jaroslav Brož

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.List Židům byl do novozákonního kánonu přijat až jako jedna z posledních biblických knih. Určen nebyl Židům, ale křesťanům různého původu obeznámeným se Septuagintou. Jako literární útvar připomíná nejvíce kázání, které interpretuje řadu starozákonních textů (Ž 8, Ž 40, Ž 95, Jr 31).List Židům je mezi novozákonními spisy v mnoha ohledech jedinečný. Jako jediný pojednává přímo o Kristově kněžství nové smlouvy a povzbuzuje věřící v obtížných okolnostech k horlivé víře a vytrvalosti. Podle formy, stylu a jazykové úrovně je dnes nejčastěji označován jako raná křesťanská homilie. O autorovi, adresátech a dalších okolnostech jeho sepsání se od starých dob dodneška vede diskuse, která pro nedostatek pozitivních informací zůstane zřejmě stále otevřená. Odlišnost od pavlovských listů byla v prvních křesťanských staletích důvodem zdrženlivosti, se kterou byl přijímán mezi kanonické knihy. Komentář si všímá jazykových a literárních charakteristik Listu Židům a objasňuje jeho teologickou argumentaci.Hlavní teologická témata listu mají své praktické důsledky. Jedním z nich je dnes nově aktuální otevřenost k bratrské lásce (filadelfia), která se ale nemá zastavit u členů vlastní komunity, ale má být otevřena vůči těm, kdo přicházejí zvenku (filoxenia).

Vypredané

6,21 €

Bible ČEK s DT, veľký formát - bordová
Bible ČEK s DT, veľký formát - bordová

Vydání včetně deuterokanonických knih zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu. Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy.

Vypredané

29,00 €

Fenomén C. S. Lewis
Fenomén C. S. Lewis

Colin Duries

Životopis zkušeného letopisce. Clive Staples Lewis je dodnes populární zejména díky svým sedmidílným Letopisům Narnie. Toto dílo potkal podobný osud jako trilogii Pán prstenů Lewisova přítele a kolegy J. R. R. Tolkiena – stalo se doslova kultovní záležitostí a část byla také zfilmována. Kromě Letopisů Narnie napsal Lewis mnoho dalších, neméně úspěšných knih. Je známý také jako autor odborných studií z oblasti středověké literatury i jako popularizátor křesťanské víry. Colin Duriez popisuje Lewisův život prostřednictvím několika pevných přátelství, jež navázal nejen v kruhu slavných Inklingů a která nepochybně ovlivnila jeho intelekt a dílo. Byli to právě Lewisovi dobří přátelé Hugo Dyson a J. R. R. Tolkien, kteří hráli významnou roli na jeho cestě k znovunalezení křesťanské víry. Jeho vztahem a později manželstvím s americkou spisovatelkou Joy Davidmanovou se inspiroval film Krajina stínů. Dozvíme se také, proč se téměř šedesátiletý Lewis vůbec rozhodl oženit se, proč se před tím jako mladík přistěhoval k dvakrát starší Janii Mooreové a jaký měl vztah s bratrem Warniem, jenž celý život zápasil se závislostí na alkoholu.

Vypredané

11,16 €

Zjevení Janovo
Zjevení Janovo

Jiří Mrázek; Jan Roskovec; Mireia Ryšková

Český ekumenický komentář k Novému zákonu - svazek 21. Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona.Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, Th.D. shrnuje v dalším díle Českého ekumenického komentáře svou několikaletou badatelskou i pedagogickou činnost věnovanou této biblické knize.

Vypredané

8,24 €

Bible ČEK s DT, veľký formát - hnedá
Bible ČEK s DT, veľký formát - hnedá

Vydání včetně deuterokanonických knih zahrnuje nejen veškeré dosavadní revize textu, ale také novou přehlednější grafickou úpravu. Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky ke Starému i Novému zákonu. Připojeny jsou i nové přehlednější mapy.

Vypredané

29,00 €

Bible ČEP s DT, veľký formát se zipem
Bible ČEP s DT, veľký formát se zipem

Ekumenická bible včetne deuterokánonických knih.

Vypredané

44,52 €

Druhý list Tesalonickým (kat. č. 1963)
Druhý list Tesalonickým (kat. č. 1963)

Mireia Ryšková

Druhý list Tesalonickým je dílem, které se věnuje otázce dne Páně a Kristova návratu. Narážky na průběh apokalyptického konce času nabyly v církevních dějinách tak velkého významu, že se Druhý list Tesalonickým stal jedním z nejvlivnějších novozákonních textů a byl předmětem řady spekulací o Antikristu. Zajímavá je rovněž otázka autorství.

Vypredané

5,34 €

První list Tesalonickým
První list Tesalonickým

Mireia Ryšková

Druhý svazek nové komentářové řady, kterou připravují čeští teologové různých církví. Poprvé tak vychází česká komentářová řada k novozákonním knihám. Tyto komentáře bude vydávat Česká biblická společnost spolu s Centrem biblických studií během asi deseti let. Svazky budou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.

Vypredané

5,34 €

Fenomén J.R.R. Tolkien
Fenomén J.R.R. Tolkien

Colin Duries

Životopis Pána příběhů. Bohatá fantazie J. R. R. Tolkiena upoutala pozornost milionů čtenářů dávno před tím, než byla do kin po celém světě uvedena úspěšná filmová podoba Pána prstenů.Kdo byl ten muž, který si vysnil dokonalý jazykový systém a do detailů propracovaný svět Středozemě?Tolkien se v osobním životě musel dlouhá léta potýkat s mnoha těžkostmi: byl sirotek, byl chudý, kvůli svému poručníkovi se tři roky nesměl stýkat se svou budoucí ženou, prošel hrůzami první světové války. Tento vynikající akademik se ve volném čase přes padesát let věnoval vymýšlení jazyků, dějin, národů a místopisu Středozemě. Pro svůj svět vytvořil mytologii, kterou čerpal ze své hluboké znalosti raných severoevropských kultur.

Vypredané

11,54 €

2 CD - Život a dílo apoštola Pavla
2 CD - Život a dílo apoštola Pavla

Dvoudiskový komplet vydaný k roku apoštola Pavla. Předmluva Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.První CD disk obsahuje průřez životem apoštola Pavla, druhý CD disk je sestaven z částí Pavlových listů k deseti stěžejním tématům Pavlovy teologie.Výběr pořídil prof. Jaroslav Brož z Katolické teologické fakulty v Praze. Komplet je doplněn barevnou brožurou s obrázky míst připomínajících Pavlovo působení.

Vypredané

1,65 €

Neznámé příběhy Bible
Neznámé příběhy Bible

Margaret McAllisterová

Známé knihy rozpoznáváme zpravidla podle hlavních postav a filmy podle slavných herců a hereček. Nejhlubší příběhy se však nejlépe poznají podle kvality zpracování vedlejších postav. Také Bible má svou "Superstar" a mnoho dalších proslulých postav, které nalezneme v každém výběru biblických textů. Bible však nachází místo nejen pro velké a věhlasné hrdiny a hrdinky, ale vypráví i stovky malých příhod obyčejných lidí, kteří se ve filmech většinou skrývají pod titulkem "dále hráli". Převyprávěním těchto příhod ožívají v Bibli jen letmo zmíněné okolnosti a vztahy, takže se na velké i malé příhody můžeme podívat novýma očima.

Vypredané

12,90 €

Kazatel (1967)
Kazatel (1967)

Filip Čapek

Zneklidňující kniha pro neklidnou dobu. Tento komentář vychází z kritických edic Leningradského kodexu a současně přihlíží k dalším textovým tradicím, a to jak starověkým, tak i novodobým překladům. Cíl komentáře je trojí: Jednak se obrací k textu v jeho nejstarší dostupné podobě a porovnává jej s jinými starověkými textovými tradicemi. Druhý směr se soustřeďuje na výklad, tak jak se o něj pokoušeli a pokoušejí rozmanité vyznavačské tradice. Třetí směr se dotýká aktualizace, tj. interpretace textu v přítomném čase. Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází souběžně s novozákonní řadou.

Vypredané

12,42 €

Bible (džínové plátno se zipem)
Bible (džínové plátno se zipem)

Český ekumenický překlad včetne deuterokanonických knih. Písmo svaté starého a nového zákona.

Vypredané

19,73 €

Evangelium podle Matouše (komentář)
Evangelium podle Matouše (komentář)

Jiří Mrázek

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.

Vypredané

10,38 €

Nový zákon - Slovo na cestu
Nový zákon - Slovo na cestu

překlad Slovo na cestu. Slovo na cestu je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu. Velkou oblibu si získal nejen mezi začínajícími, ale i zkušenými čtenáři Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst i delší oddíly najednou, a objevovat tak nové souvislosti. SNC je českou obdobou populárních překladů The Living Bible a Hoffnung für alle, případně Good News Bible nebo Gute Nachricht Bibel.Obsahuje černo-bíle mapy. Nový zákon - Slovo na cestu (kat. č. 1330), měkká vazba 100x150.

Vypredané

3,30 €

Moje malá kufříková Bible
Moje malá kufříková Bible

Cecilie Olesen

Snadno uchopitelné biblické příběhy. V knize naleznete třicet nejznámějších bohatě ilustrovaných biblických příběhů. Každý příběh je převyprávěn jednoduše, stručně a snadno uchopitelně i pro nejmenší čtenáře. Děti zaujme praktické kufříkové ouško, díky kterému již knihu nepustí z ruky.Titul vyšiel aj v slovenčine: Moja prvá Biblia (kufríková).

Vypredané

9,41 €

List Efezským
List Efezským

Petr Pokorný

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Od počátku práce na Českém ekumenickém překladu bylo plánováno připravit spolu s překladem také výklad Bible. Tento záměr byl však splněn jen částečně. V řadě šestnácti svazků, v nichž byl nový překlad v letech 1969–1984 postupně vydáván, obsahovaly také komentář pouze díly starozákonní („Překlad s výkladem“). Nový zákon byl později vydán v jednom svazku se stručnými „výkladovými poznámkami“ (1991), samostatně byly publikovány jednotlivé práce z pera členů překladatelské skupiny (P. Pokorný, M. Hájek). Pražské Centrum chce svým projektem Českého ekumenického komentáře na uvedené plány navázat a předložit českému čtenáři ucelenou řadu komentářů k Písmu, které by byly původním dílem domácích autorů. Charakter těchto výkladů, vztažených k textu ekumenického překladu, mají určovat tři hlediska. Předně půjde o komentáře vycházející z kritické exegeze v rozhovoru se současnou biblistikou. Zároveň však budou usilovat o obecnější srozumitelnost výkladu, tak, aby byly pomůckou nejen pro teologické odborníky, kazatele a studenty, nýbrž pro každého, kdo se zajímá o soustředěné porozumění biblickému textu. Důležitým rysem je také ekumenická orientace řady, která se má projevit nejen ve výběru autorů z různých křesťanských tradic, nýbrž také v konfesijní nepředpojatosti jednotlivých výkladů. Tyto komentáře bude vydávat Česká biblická společnost s Centrem biblických studií po dobu asi deseti let. Jednotlivé díly budou číslovány podle pořadí novozákonních spisů a jako první svazek vychází komentář předního českého teologa prof. Petra Pokorného DrSc. k Listu Efezským. Publikace je určená teologům i laikům, obsahuje text celého listu s výkladem a umožní lépe porozumět biblické zvěsti. Na konci knihy je připojen rejstřík biblických citátů.

Vypredané

4,17 €

Bible (kat. č. 1157) - měkká, antracitová, s klopnami 115x152
Bible (kat. č. 1157) - měkká, antracitová, s klopnami 115x152

Český ekumenický překlad, včetně deuterokanonických knih. Ekonomické vydání Bible v malém formátu ve vkusné měkké vazbě s chlopněmi ve třech barevných odstínech obsahuje text Bible v Českém ekumenickém překladu, který zahrnuje veškeré dosavadní revize textu, překladatelské úvody k jednotlivým knihám, odkazy na podobná místa a přehledné chronologické tabulky a mapy.

Vypredané

13,39 €

Nový zákon, český ekumenický překlad
Nový zákon, český ekumenický překlad

Český ekumenický překlad textu Nového zákona.Měkká brožovaná vazba.Kapesní formát: 100 x 150 mm.

Vypredané

3,30 €

Ježíšův příběh pro malé detektivy
Ježíšův příběh pro malé detektivy

Peter Martin

Kdo hledá, naléza. Kniha plná detailních ilustrací přibližuje dětem dobu, ve které žil Ježíš, a tak jim pomáhá objevovat nejvýznamnější příběhy z jeho života. Malí čtenáři se při hře na detektivy dozvědí, jaký byl všední život ve starověku, jak lidé cestovali, jedli a pracovali.Obrázky odhalí, co všechno se mohlo přihodit, zatímco Ježíš kázal o Božím království, a ukážou lidi, kteří se s Ježíšem potkali a později na setkání s ním často vzpomínali.

Vypredané

10,38 €

Rodinná encyklopedie Bible
Rodinná encyklopedie Bible

Peter Atkinson

Rodinná encyklopedie Bible poskytuje stručný a poutavý úvod do biblických příběhů. Chronologicky uspořádané a bohatě ilustrované kapitoly obsahují přehledné mapy, srovnávací tabulky a popisky. Přibližují tak dnešnímu čtenáři obraz starozákonní i novozákonní doby a uvádějí jej do historického, geografického a sociálního pozadí Bible.

Vypredané

8,24 €

A co o tom říká Bible
A co o tom říká Bible

Derek Williams

Narazili jste na nějaké téma a zajímá vás, co o tom říká Bible?Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek. Je určena jak pro pravidelné čtení, tak pro příležitostné studium.

Vypredané

7,95 €

Česko - anglický Nový zákon
Česko - anglický Nový zákon

Touto publikací se zájemcům dostává do rukou nejčtenější část Bible v česko - anglickém vydání.

Vypredané

12,51 €

Biblická konkordance k textu Bible kralické
Biblická konkordance k textu Bible kralické

Konkordance, kterou zpracoval L. B. Kašpar.Dodnes velice praktická a velmi používaná pomůcka při studiu a četbě Bible.

Vypredané

5,38 €

Bible ekumenický preklad s magnetovou klopou
Bible ekumenický preklad s magnetovou klopou

včetne deuterokanonických knih. Vydání v umělé kůži, tentokrát s magnetickou klopou, která brání poškození stránek, zdařile spojuje elegantní vzhled s praktičností.Novou součástí této Bible jsou orientační výřezy, které umožňují snadnější vyhlednávání jednotlivých knih. Toto vydání zahrnuje veškeré dosavadní revize textu, překladatelské úvody k jednotlivým knihám, odkazy na podobná místa a přehledné chronologické tabulky a mapy.

Vypredané

27,97 €

Bible s poznámkami - Slovo na cestu
Bible s poznámkami - Slovo na cestu

měkká šitá vazba, umělá kůže, s orientačními výřezy. Slovo na cestu (SNC) je čtivý, jasný a srozumitelný překlad Bible. Převádí do současné moderní češtiny teologické výrazy a formulace, které mohou být dnešnímu člověku vzdálené. Pomáhá tak čtenáři pochopit myšlenky a smysl původního biblického textu. Měkká šitá vazba, umělá kůže, s orientačními výřezy.

Vypredané

60,63 €

Průvodce Biblí
Průvodce Biblí

Pat Alexander; David Alexander

Průvodce Biblí - The New Lion Handbook to the Bible - si získal díky třem miliónům prodaných výtisků v téměř 30 jazycích a opakovaným revidovaným vydáním vyjímečnou pověst jedné z nejlepších a nejsrozumitelnějších příruček pro studium Bible.

Vypredané

28,81 €

Biblický atlas
Biblický atlas

J. B. Pritchard

Přehledný, bohatě ilustrovaný průvodce plný map, nákresů, uïlustrací a fotografií, přehledně mapuje reálie staro i novozákonního období. Pozrite si viac o Biblii

Vypredané

9,70 €

ABC Ježíšova života
ABC Ježíšova života

Mike Beaumont

Kdo je Ježíš? Židovský učitel, léčitel, kazatel, prorok, šarlatán? Nebo očekávaný Mesiáš, Spasitel a Boží Syn? Nebo obojí? Kdo je Ježíš? Podle tradičního církevního učení byl Ježíš pravým člověkem a pravým Bohem. Ale co to znamená? Ti, kteří respektují Ježíše jako zajímavou historickou postavu, učitele a proroka, ale nemají třeba velkou důvěru k církevním naukám o Ježíšovi, se zde civilní formou dozvědí, čemu a proč křesťané věří. Jiní se třeba k Ježíšovi modlí, chtějí se však více dozvědět o tom, v jaké době a v jakém prostředí žil, jak vypadal obyčejný život kolem něj a s jakými problémy se potýkali lidé jeho doby.

Vypredané

8,24 €

ABC křesťanství
ABC křesťanství

David Winter

V knize ABC křesťanství najdete stručně a přehledně zpracovaná témata:- Původ křesťanství- Základy křesťanské víry a její prožívání- Křesťané a křesťanské církve- Dějiny křesťanství- Křesťanství tváří v tvář otázkám současného světaKniha nevyžaduje předchozí znalost tématiky. Je bohatě ilustrována mnoha barevnými fotografiemi, reprodukcemi a mapami.

Vypredané

8,24 €

ABC Bible
ABC Bible

Mike Beaumont

 ABC Bible je moderní, plnobarevný průvodce Biblí plný schemat, ilustrací a obrázků.Najdete zde:* 58 tematických dvojstran;* samostatné kapitoly o hlavních biblických postavách a tématech;* velký počet tabulek, barevných map a ilustrací.

Vypredané

16,39 €

ABC Biblický atlas
ABC Biblický atlas

Nick Page

ABC Biblický atlas doplňuje úspěšné publikace ABC Bible a ABC křesťanství. Vychází z nových poznatků archeologického a historického výzkumu a navazuje zároveň na populárně naučný přístup předchozích dvou dílů. Jedná se tedy především o praktickou příruční pomůcku, která umožňuje každému čtenáři Bible lépe se orientovat v zeměpisných pojmech, sledovat pohyb jednotlivých postav a lokalizovat nejdůležitější události.Obsahuje více než 170 nově zpracovaných barevných map, fotografií a ilustrací.

Vypredané

16,39 €

Bible česká, ekumenický preklad bez DT kníh - vrecková
Bible česká, ekumenický preklad bez DT kníh - vrecková

Biblia v Českom ekumenickom preklade bez deuterokánonických kníh v praktickom malom formáte. Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, krížové odkazy, podrobné rozdelenie biblických kníh na jednotlivé tematické oddiely, chronologické tabuľky i mapy.

Vypredané

13,10 €

První list Petrův
První list Petrův

Jan A. Dus

Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.První list Petrův četli na přelomu 1. a 2. století maloasijští křesťané, kteří se ve většinové pohanské společnosti cítili jako vyděděnci (a právě tak ho četli a čtou i věřící v jiných těžkých dobách). Autor je nabádá, aby se jako svobodní lidé v Kristu nebáli a ve zkouškách stáli pevně zakotveni ve víře. Podle Kristova příkladu mají i nelehké společenské postavení vnímat jako příležitost ke zvěstování evangelia. List věrně i tvořivě navazuje na prorocké a žalmové tradice Starého zákona, teologii apoštola Pavla i synoptická evangelia.

Vypredané

12,13 €

Bible česká ekumenická s DT / stredná - hnedá
Bible česká ekumenická s DT / stredná - hnedá

Písmo svaté starého a nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický preklad vrátane deuterokánonických kníh. Text je písaný v jednom stĺpci, s poznámkami a odkazmi na iné texty. Na konci sú farebné mapy.

Vypredané

16,87 €

Bezva Bible
Bezva Bible

5 + 5 podivuhodných příběhů ze Starého a Nového zákona. Znáte biblické příběhy o zradě i nečekané pomoci? O silákovi i bezbranném pocestném? O obrovitém Goliášovi i maličkém Zacheovi? O zchudlém synu i o pastýři, který se stal králem? A co o králi, který se narodil ve chlévě?Kniha vyniká sympatickou nadsázkou svých ilustrací, kterými doprovází desatero napínavých příběhů z Bible. Kniha je vhodná pro předškoláky a pro první čtenáře.

Vypredané

13,10 €

Bible - bulharská
Bible - bulharská

bez deuterokanonických kníh. V bulharoskom jazyku, vydanie bez deuterokanonických kníh.

Vypredané

20,86 €

Bible ekum. (1111) - střední
Bible ekum. (1111) - střední

Český ekumenický překlad, vydání bez deuterokanonických knih. Dlouho očekávané vydání oblíbeného formátu Bible bez deuterokanonických knih zahrnuje veškeré dosavadní revize textu. Hlavní text je ve dvou sloupcích, poznámky jsou umístěny dole pod textem a odkazy na vnějších okrajích stránek. Nová sazba přináší přehledněji uspořádané chronologické tabulky a mapy.Český ekumenický překlad, ČEP (často nazýván pouze ekumenický překlad), je moderní český překlad Bible, pořízený v letech 1961–1979 a uznávaný všemi českými křesťanskými církvemi. Myšlenka společného mezikonfesního českého překladu Bible začala vznikat již za 2. světové války. Vlastní překlad byl zahájen v roce 1961 pod vedením a z iniciativy profesorů Evangelické teologické fakulty UK Miloše Biče (starozákonní skupina) a J. B. Součka (novozákonní skupina). Na překladu se podílely dva týmy odborníků, kteří spolupracovali i s konzultanty ze Spojených biblických společností. Ekumenický překlad se prosadil velmi rychle; katolická církev jej doporučila k užívání prostřednictvím kardinála Tomáška v roce 1985. V roce 1970 byla publikována první část překladu, kniha Genesis. V roce 1973 čtyři evangelia, v roce 1975 žalmy, v roce 1978 druhá část Nového zákona a v roce 1979 konečně celá Bible. Vychází ve dvojí verzi - včetně deuterokanonických knih (podle katolického a pravoslavného kánonu) a bez nich. Tento překlad vychází z iniciativy protestantských církví, nicméně je uznáván a používán všemi křesťanskými denominacemi včetně pravoslaví a římskokatolické církve, což bylo také jeho účelem. Text je pořízen přímo z originálních jazyků (hebrejština, aramejština, řečtina) do moderní, srozumitelné češtiny, přičemž zachovává biblickou dikci a styl. Český ekumenický překlad je, zdá se, nejcitovanější v moderní literatuře, vedle Bible kralické patří k nejrozšířenějším a platí také za standardní zdroj biblických citací. Autorská práva k překladu vlastní Česká biblická společnost.

Vypredané

22,50 €

1 z 4
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Rudolf, pred 17 hodinami

ok

userAvatar

Katarina, pred 1 dňom

Plna spokojnost tovar bol doruceny velmi skoro

userAvatar

Tatiana, pred 1 dňom

Bohatý výber vzácnej literatúry a doplnkových predmetov a k tomu spoľahlivý nákup a expresné doručenie. Odporúčam všetkým...

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk