Axis

(0 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Prečo spolu nebývať a nespať pred svadbou
Prečo spolu nebývať a nespať pred svadbou

Martin Kvapilík

Kniha je písaná z kresťanského pohľadu, ale aj neveriaci človek môže kresťanské hodnoty považovať za múdre. V dnešnej dobe je pre ľudí bežné spolu sexuálne žiť aj krátko potom, ako sa do seba zamilujú.Kniha Prečo spolu nebývať a nespať pred svadbou je akoby pesničkou z úplne iného sveta. Pokiaľ však ide o to, ako vytvoriť dobrý a trvalý vzťah, je Boží know-how na nezaplatenie. A navyše je zadarmo. Boh nám ponúka pevný bod a žiarivé farby pre naše vzťahy, navzdory všetkým šedým odtieňom všedných dní.

Vypredané

3,49 €

Úspešní otcovia
Úspešní otcovia

James B. Stenson

Jednoduché, ale účinné spôsoby, akými otcovia utvárajú charakter svojich detí. Pre otca je najväčšou výzvou dobre vychovať vlastné deti. Kniha Úspešní otcovia:vysvetľuje problémy spojené s výchovou detí z perspektívy otca,načrtáva, akými spôsobmi sa iní muži vyrovnali s touto náročnou úlohou a dobre vychovali svoje deti.

Vypredané

3,88 €

Přátelství s Kristem
Přátelství s Kristem

Robert Hugh Benson

Přátelství s Kristem je nejlepším Bensonovým duchovním dílem, které je napsáno s vášnivým a vřelým zápalem, tak intenzivně přítomným v krátkém autorově životě. Jedná se o vskutku opravdovou duchovní četbu, jejímž cílem je sytit, prohloubit, rozšířit a obohatit víru. Autor nás vybízí, abychom se stali Kristovými přáteli, abychom jej našli v našich srdcích a v mnoha způsobech, v nichž nám Kristus vychází v ústrety: církev, kněz, eucharistie, světci, hříšníci, obyčejní lidé, nebo ti, kdo trpí. Kniha představuje způsoby, kterými každý může prohloubit svůj vztah k Božímu synu a ukazuje, jak Kristus působí v duši těch, kteří ho hledají skrze jeho veřejný život a historické skutečnosti nacházející se v Evangeliu. "Existuje pouze jeden ideální přítel", říká Benson, "v němž nalezneme dokonale a zcela to, co hledáme v tvářích svých lidských přátel".Robert Hugh Benson se narodil v roce 1871 a byl nejmladším synem Edwarda W. Bensona, arcibiskupa z Canterbury. Robert se stal anglikánským knězem a sloužil v několika farnostech před svou konverzí ke katolické víře v roce 1903. Po studiích v Římě byl vysvěcen na kněze. V posledních letech života, a to navzdory jeho křehkému zdraví, se jeho touha šířit katolickou víru odrazila v bohaté literární činnosti, která zahrnuje romány, poezii, divadelní hry a knihy o duchovním životě. Zemřel ve věku 43 let.

Vypredané

7,66 €

Jak se připravit na puberťáky?
Jak se připravit na puberťáky?

James B. Stenson

Průvodce pro rodiče. V této knize výchovný poradce James B. Stenson soustředí své zkušenosti na žáky v letech před střední školou, a na nejsvízelnější otázky, které pokládají svým rodičům: Proč mi nevěříte? Proč mi říkáte, jak se nesmím oblékat? Proč mě neustále napomínáte za moje chování? Tyto výslechy úspěšně přežijí ti rodiče, kteří se na ně roky připravovali. Aby byli připraveni, musí svým mladým dospělým poskytnout jasné morální vedení a využít podporu ostatních rodičů. Téma uzavírá sekcí otázek a odpovědí, které by měli rodiče prostudovat raději ještě předtím, než se objeví problémy.James B. Stenson je častým přednášejícím a konzultantem na školách v Severní Americe, Spojeném Království, Irsku a Austrálii. Dvě jeho knihy, Upbringing (diskusní příručka pro rodiče o formaci charakteru) a Lifeline (náboženská formace dětí), byly mnohokrát dotiskovány. Pedagog s dvacetiletou praxí učitele, pomohl otevřít dvě soukromé školy ve Washingtonu a Chicagu. Žije poblíž Bostonu.

Vypredané

4,17 €

Manželství a rodina
Manželství a rodina

Jorge Miras; Juan Ignacio Baňares

Uvedení do teologie. Manželství a rodina jsou základní společenské struktury na celém světě. Představují cestu vedoucí ke štěstí každého člověka. Tato publikace poskytuje ucelený úvod k základním tématům manželství a rodiny tak, jak je pojímá křesťanské zjevení. Autoři přístupným jazykem představují hlubokou provázanost katolické nauky a morálky s komplexním pohledem na člověka. Odhalení krásy manželství, radosti, kterou nabízí rodinný život, a poznání místa, jež manželství zaujímá v Božím plánu, je cestou překonání krize rodiny a manželství dnešního západního světa.Oba autoři působí na Teologické fakultě Navarrské univerzity v Pamploně jako profesoři kanonického práva. Juan Ignacio Bañares se specializuje na problematiku manželství v kanonickém právu, zatímco Jorge Miras se věnuje procesuálnímu kanonickému právu.

Vypredané

6,69 €

Rozjímání o křesťanském životě
Rozjímání o křesťanském životě

Salvador Canals

Kniha Rozjímání o křesťanském životě nabízí meditace a komentáře k různým aspektům vnitřního života. Je skvělou pomůckou pro ty, kdo chtějí posílit svou víru a mít láskyplnější vztah s Pánem. Autorovo poselství je inspirované ústním i sepsaným učením svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer, zakladatele Opus Dei.

Vypredané

7,57 €

Proč se stávat jedním tělem
Proč se stávat jedním tělem

Martin Kvapilík

Tato knížka je malá rozsahem, ale bohatá obsahem. Kniha odhaluje krásu, hloubku i velkou náročnost manželství, pokud je žité opravdově. Text je zejména o tělesných aspektech manželství.Sám autor říká: Čím více hledám odpovědi na ty úvodní otázky a čím více let sám v manželství žiji, tím plastičtější a úžasnější obraz tohoto jedinečného vztahu muže a ženy přede mnou vyrůstá. Sexuální výchovu a vzdělávání proto nepovažuji za záležitost jen pro dospívající, ale pro každého z nás, protože naše tělo se celý život stále mění, tedy i náš sexuální život.

Vypredané

3,01 €

Když nadšení pohasne
Když nadšení pohasne

Francisco Fernández-Carvajal

Jak se vyrovnat se ztrátou nadšení a nadpřirozeného zápalu? Jak získat zpět ztracenou radost? Jak obnovit smysl křesťanského života? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v díle Když nadšení pohasne u nás již známého autora.

Vypredané

7,28 €

Církev
Církev

José Ramón Pérez Arangüena

Uvedení do teologie. Co je to církev?Jaký je její původ a důvod existence?Má dnes církev stále smysl?Na všechny tyto otázky odpovídá kniha Církev z edice Uvedení do teologie. Čtenáři nabízí možnost seznámit se se základními aspekty katolické církve, ozřejmuje atributy církve a přináší důvody, proč je církev pro víru křesťana důležitá. Zabývá se také rolí kněží a biskupů v církvi, jejím hierarchickým uspořádáním a postavením laiků v církvi moderní doby. Text je napsán srozumitelně a je tak užitečnou pomůckou pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o katolické církvi.

Vypredané

6,31 €

Ježíš Kristus, náš Spasitel
Ježíš Kristus, náš Spasitel

Vicente Ferrer Barriendos

Uvedení do teologie. Kniha uvádí do tajemství života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, spasitele světa a spasitele člověka. Otevírá před čtenářem hluboký význam Kristova života, jeho skutků a jednání. Seznamuje s historickým vývojem pohledu a názorů na Ježíšovu osobu, prezentuje aktuální problematiku pojetí Ježíše Krista v teologii. Je to kniha prohlubující poznání Ježíše, ale současně nabízející odpovědi na otázky související s jeho osobou.

Vypredané

6,69 €

Naučit se odpočívat
Naučit se odpočívat

Fernando Sarráis

Kniha španielskeho psychiatra Fernanda Sarráisa rieši aktuálny problém modernej doby. Chronickú psychickú a fyzickú únavu dnešného človeka. Každý chce pracovať stále efektívnejšie, hľadá spôsoby ako byť výkonnejší, ako stihnúť v čo najkratšom čase čo najviac.A akosi sa popri tom zabúda na fakt, že človek je na svete preto, aby bol šťastný a tiež preto, aby dopomáhal k šťastiu aj iným. A na to je najlepší odpočinok. Téma odpočinku sa však stáva pre väčšinu ľudí tabu. Tak ako je potrebné naučiť sa pracovať, je rovnako dôležité naučiť sa odpočívať. Koľkokrát sa stane, že napriek ničnerobeniu necítiť nijaký odpočinok? Práve z tohto dôvodu si treba prečítať knihu Naučit se odpočívat.

Vypredané

6,21 €

Úvod do Písma svatého
Úvod do Písma svatého

Josemaría Monforte

Uvedení do teologie. Znalosť Svätého Písma sa považuje za základ v oblasti teológie. Úvod do Svätého Písma si kladie za cieľ vysvetliť základné otázky. Poznať Bibliu znamená vnímať Boha a dozvedieť sa viac o Biblii znamená lepšie spoznávať Boha. Kniha Úvod do Písma svatého zahŕňa okrem iného informácie o knihe Zjavenia, históriu Knihy kníh a Cirkvi.

Vypredané

6,90 €

Úspěšní otcové
Úspěšní otcové

James B. Stenson

Jemné, ale účinné způsopby, jakými otcové utvářejí charakter svých dětí. Z této knihy se otcové a potenciální otcové dozví, jak obrátit vzdor dospívajících dětí v něco kladného a obohacujícího. Knížka je užitečná i pro vztah otec-dcera, neboť dcery hodnotí muže, a obzvláště potenciální partnery, ve světle toho, jak vnímají otce. Autor rovněž zdůraznil, že volba, kterou dospívající činí mezi náboženskou a materialistickou vírou, velmi závisí na otcovském vedení v této oblasti. V závěru formuluje dvanáctero úspěšného otce a nabízí otázky k sebereflexi.James B. Stenson je častým přednášejícím a konzultantem na školách v Severní Americe, Spojeném Království, Irsku a Austrálii. Jeho dvě knihy, Výchova (rodičův průvodce formováním charakteru) a Čára života (náboženská formace dětí), byly mnohokrát dotiskovány. Tento pedagog s 20 lety praxe pomohl otevřít dvě soukromé školy, ve Washingtonu a Chicagu. V současnosti žije v blízkosti Bostonu.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Úspešní otcovia (2016).

Vypredané

4,66 €

Fundamentální teologie
Fundamentální teologie

Jutta Burggraf

Uvedení do teologie. Kniha fundamentální teologie přibližuje čtenáři – přístupným jazykem – předmět a metodu fundamentální teologie, jedné z disciplín teologie, která se zabývá „základy“ celé teologické práce: Zjevení Boha člověku a předávání Zjevení v Církvi.Tato disciplína se rodí ze spontánního postoje věřícího: víra hledající porozumění. Publikace může sloužit každému, kdo si chce prohloubit své znalosti "základů" katolické víry, ale může být i účinným prostředkem pro ty, kteří se chtějí o katolické víře více dozvědět. Kniha má církevní schválení Biskupství královehradeckého.

Vypredané

6,69 €

Souhrn křesťanské víry
Souhrn křesťanské víry

José Manuel Martín

Souhrn křesťanské víry byl vypracován jako pomůcka pro hlubší proniknutí do evangelního poselství. Jedná se o krátké texty nabízející souhrnný výklad učení katolické církve sepsané teology a kanonisty, z nichž mnozí jsou profesory na Pontifikální univerzitě Svatého kříže v Římě. Jeho účel je tedy především katechetický. Hlavním zdrojem je Katechismus katolické církve a jeho Kompendium spolu s vhodnými odkazy na Písmo svaté, církevní otce a učitelský úřad církve. Významným opěrným bodem je též učení svatého Josemaríi Escrivá de Balaguer, učitele laické spirituality a inspirátora teologického chápání všedního života.

Vypredané

16,01 €

Jak být šťastní s 1, 2, 3 ....dětmi?
Jak být šťastní s 1, 2, 3 ....dětmi?

Rosa Pich; Aquilera Roca

Osobní svědectví. Jak to děláte?Jak to zvládáte, abyste pro tolik lidí navařili, nakoupili, vyprali?Jak je možné, aby byl doma klid na studium, kolik vám zbývá času na zábavuJaké je vaše tajemství?Kniha vyšla aj v slovenčine: Ako byť šťastná s 1, 2, 3... deťmi? (2014)

Vypredané

6,11 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Michal, pred 1 dňom

Zaujímavý sortiment, dobré knihy, dobrá cena. Zaujímavé akcie.

userAvatar

Peter, pred 3 dňami

som velmi spokojný

userAvatar

Viera , pred 3 dňami

Nemala som žiadne nevýhody - zlé skúsenosti - so Zachejom

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk