Juraj Mrocek

(5 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Soľ slzy
Soľ slzy

Katarína Perliková

poézia. Vzpierame sa, vyslovujeme svoje nie. Chceli by sme žiť vo svojom bezpečí, teplom mieste, vystavať si hniezdočko a svoju istotu zveriť svetu, čo tak krásne a dokonale sľubuje. A potom nás vyrušia choroby, skúšky, nepohoda, aj poučujúce hlasy. Zabudli sme počúvať seba i druhých. Znervózňujú nás, lebo máme svoje obmedzenia...

Skladom

3,54 €

Posledné kusy
Pokoj a dobro
Pokoj a dobro

Lucia Sorella

Zbierka básní, v ktorej autorka vyjadruje svoj hlboký vzťah k františkánskej spiritualite.

Skladom

2,32 €

Posledné kusy
Bezmocne mocný si...
Bezmocne mocný si...

Mária Mistríková-Vasileva

Písmená sa zrodili v slová a slová v myšlienky života a činu. To Duch Boží nás uschopňuje ponárať sa do tajov vecí, dejov, do poznania a lásky."Objímajte svoje deti, pokiaľ môžete, lebo odídu skôr, než si to stihnete uvedomiť..."Slová, ktoré poukladal život na tieto stránky, nech nám pomôžu v našom hľadaní pokoja a dobra.P. Marek OFM

Skladom

3,86 €

Čo František nezažil...
Čo František nezažil...

Radim Jáchym; Viera Mrocková

...alebo Čriepky zo života P. Radima Jáchyma OFM slovom i obrazom. Zbierka spomienok českého františkána, ktorý pôsobil na Slovensku.

Skladom

3,19 €

Živý prameň a slnko
Živý prameň a slnko

Katarína Perliková

Zbierka básní.

Skladom

3,19 €

Svätý František z Paoly
Svätý František z Paoly

Život svätého Františka z Paoly napísaný anonymne jedným z jeho učeníkov a súčasníkov (1502).„A je tu ešte niečo zázračné: Skutočne niektorí dobrí spolubratia a laici, všetci hodní dôvery, spomínali a potvrdzovali vzkriesenie dvoch mŕtvych vďaka zbožným zásluhám svätého človeka. Prvý ním vzkriesený bol istý jeho príbuzný, ktorý túžil stať sa rehoľníkom. Vlastná matka mu v tom všemožne bránila. Napokon mládenec zomrel.Až vtedy prišla plačúca matka do kláštora Paole sťažovať sa dobrému otcovi na smrť syna. Dobrý otec jej povedal, aby ho priniesla do kláštora a tam vykonala pohrebné obrady. Príkaz bol splnený. Po skončení pohrebu, bolo práve po západe slnka, ho išli rehoľníci položiť do hrobu."

Vypredané

2,22 €

Mamenka 4
Mamenka 4

Anna Bertová

...nedopovedané vyznanie. Mamenka 4 – nedopovedané vyznanie – je voľným pokračovaním známej trilógie a vyznaním autorky pre generáciu, ktorá sa dnes už dostáva do zrelého ľudského veku dospelosti a prežíva svoj život na základe odkazov minulých generácií, z ktorých najkrajšie a najdôležitejšie sú práve odkazy, odporučenia a rozprávania o viere, nádeji, láske, vďačnosti a vernosti Bohu a jeho nekonečnému milosrdenstvu.

Vypredané

3,86 €

Škola svätého Františka
Škola svätého Františka

pomôcka nielen pre tých, ktorí sa pripravujú na vstup do OFS. Pomôcka nielen pre tých, ktorí sa pripravujú na vstup do OFS.

Vypredané

2,81 €

Žiariaci život
Žiariaci život

Anežka Marková

Kvietky zo života sv. Kláry z Assisi.

Vypredané

2,76 €

Myšlienky sv. Antona z Padovy o Márii
Myšlienky sv. Antona z Padovy o Márii

Johannes Schneider

Mária musela skrze svoju nízkosť vytrpieť poníženie Božieho Syna, ktorý sa stal jej vlastným synom. Súčasne však musela vyvolením spoluniesť oslávenie tohoto Syna, totiž zjavenie jeho božstva.Tak bola Mária napnutá medzi nevýslovnú slávu a opovrhnutia hodnú nízkosť, oboje takmer neznesiteľné pre ľudskú bytosť, veď musela vo svojom tele niesť nekonečný odstup medzi nebom a zemou. Mária bola súčasne úbohý stan a nádherný chrám."Boží Syn prijal telo z blahoslavenej Panny a v ňom prebýval ako v stane ako pútnik a cudzinec. Avšak od neho samého, ktorý hľadí na jej poníženosť a povyšuje ju, je označovaná nie za trón, dom či chrám, ale dokonca za Jeruzalem: "Si krásna, moja priateľka, sladká a spanilá sťa Jeruzalem /por. Pies 6,4/.V každom prípade je Mária príbytkom Boha, nech ako miesto jeho potupného poníženia, nech ako miesto jeho slávneho vyvýšenia. Oboje však musíme vnímať spoločne, ak chceme zmerať výšku a hĺbku Božej pokory.

Vypredané

8,86 €

Rembrandtove ruky
Rembrandtove ruky

Jozef Haľko

Táto kniha nie je o Rembrandtových rukách, ale o tých, ktoré tento umelec namaľoval na slávny obraz Návrat márnotratného syna: ruky, ktoré objímajú a uštedrujú nádej tomu, ktorý sa už mnohým javil ako definitívne stratený. Namaľoval náručie, ktoré:hreje,dvíha,posilňuje,prijíma.Aj reflexie na stránkach tejto knihy chcú inšpirovať k hľadaniu Božieho objatia, v ktorom každý nachádza svoju plnú identitu.

Vypredané

3,86 €

Pane, co ode mne chceš, abych udělala?
Pane, co ode mne chceš, abych udělala?

Syrach Bogdan Janicki

Čtení o povolání podle Legendy o svaté Kláře z Assisi. Čtení o povolání podle Legendy o svaté Kláře z Assisi.

Vypredané

5,79 €

Stupne ľudského veku a dozrievanie vo viere
Stupne ľudského veku a dozrievanie vo viere

Josef Goldbrunner

Kniha obsahuje kapitoly:Tri roviny starnutia,Stupne veku,Prechody, čiže vekové krízy,Detstvo,Mladosť,Mladý mužský a ženský vek,Zrelý vek,Staroba.

Vypredané

1,54 €

Smiať sa zakázané?
Smiať sa zakázané?

Fidél Jurčovič

Zozbierané žarty z nábožensko-cirkevného prostredia, pestrá mozaika anekdot.

Vypredané

2,33 €

Buď pozdravená, moja radosť!
Buď pozdravená, moja radosť!

brat Peter

Lahôdky z františkánskej kuchyne od Panny Márie Snežnej, pripravené šéfkuchárom otcom Michalom OFM z použitím textov z knihy Alessandra Pronzata "Ale já vám říkam".

Vypredané

1,80 €

Serafínsky plamienok
Serafínsky plamienok

Mrocek Juraj

modlitbová knižka pre svetských františkánov. Modlitbová knižka pre svetských františkánov

Vypredané

9,34 €

Keď sa trpké stáva sladkým
Keď sa trpké stáva sladkým

Juraj Mrocek; Viera Mrocková

15. medzinárodné modlitbové stretnutie mladých v Medžugorí 31. 7. - 6. 8. 2005. Jedno z prvých slov, ktoré Panna Mária vo Svätom písme povie, je slovo fiat, nech sa tak stane. Panna Mária uverila a dala sa celá Bohu. Následne aj apoštoli a mnohí ďalší, ktorí sa stretávajú s Ježišom a odovzdávajú mu svoje životy a idú za ním. A čo my?Autori Juraj a Viera Mrockoví v knihe Keď sa trpké stáva sladkým ponúkajú príhovory, kázne a katechézy, ktoré odzneli na 15. medzinárodnom modlitbovom stretnutí mladých v Medžugorí v roku 2005. Slová, ktoré nájdeme v knihe, povzbudzujú veriaceho človeka nanovo odovzdať svoj život Ježišovi a kráčať za ním.

Vypredané

3,22 €

Stretnutie s Františkom z Assisi
Stretnutie s Františkom z Assisi

Paul Zahner

Nový pohľad na Františka z Assisi. S Františkom z Assisi nikdy nie sme hotoví. Keď je všetko povedané, čo by sme radi o ňom povedali, položí spätnú otázku:A ako ty žiješ to, o čom si písal?...

Vypredané

5,15 €

Osudná SMS-ka
Osudná SMS-ka

Jozef Haľko

O tom, že Cirkev nie je múzeum... Že viera nie je prežitok... A najmä, že Ježiš je nekonečne viac, ako len spomienka na génia z dávnych dôb. Lebo žije a pôsobí - tu a teraz.

Vypredané

3,86 €

Tiché nádeje
Tiché nádeje

Mária Mistríková-Vasileva

Skutočné príbehy a životné cesty. Skutočné príbehy a životné postoje.

Vypredané

3,86 €

Tajomstvá svetla
Tajomstvá svetla

Jozef Haľko

Prednášky v Únii žien, Bratislava 2003. Ako povedal Svätý otec, tajomstvá svetla majú vyzdvihnúť Ježiša Krista a prehĺbiť náš vzťah k nemu. Vzývajme stále Ducha Svätého lebo “nikto nemôže z hĺbky srdca povedať: ‘Ježiš Kristus je Pán,’ iba v Duchu Svätom”.Na Michelangelovom obraze Posledného súdu v Sixtínskej kaplnke je niekoľko desiatok postáv. Medzi nimi aj zohnutý muž, vyťahujúci na ruženci ako na lane z predpeklia dve alebo tri postavy. Michelangelo vyjadril ruženec ako čosi dynamické, čo padajúcim do zatratenia pomáha dostať sa hore. Nestačí teda hovoriť o recitovaní modlitby, cez tajomstvá ruženca svetla chceme pochopiť hĺbku zachraňujúcich slov tejto modlitby.Ľuďom, čo ruženec poznajú len “z diaľky”, sa niekedy javí ako “omieľanie” slov. Kto však skúsil modliť sa ruženec skutočne sústredene, zistí, že kontemplácia slov Zdravasu cez príslušné tajomstvo pomáha “prenikať mu pod kožu”, stále hlbšie a hlbšie. Veď aj keď niekto rozjíma o nejakom slove, stále si ho opakuje; a pritom neznie prázdno a nezmyselne. Opakovanie udržuje myseľ koncentrovanú na jednu jedinú myšlienku. Takto prežívaná modlitba má byť vlastne celoživotný proces - kto sa modlí ruženec každý deň, vie, ako ho drží v duchovnom živote.

Vypredané

1,94 €

Latinsko - slovenské Pel - Mel
Latinsko - slovenské Pel - Mel

Fidél Jurčovič

malý výlet do sveta latinčiny, krížom-krážom cez storočia. Svet latinčiny je svet prvých dvoch tisícročí kresťanskej kultúry, ktorá vyrástla z koreňov biblickej a grécko-latinskej kultúry. Latinčina bola rečou svetovej veľmoci Ríma i rečou rímskej Cirkvi, ktorá mala prvenstvo medzi cirkvami. Bola výlučne rečou liturgie západnej Cirkvi a mala pre seba otvorená celý svet. Bola rečou spisovateľov, básnikov, právnikov, diplomatov a politikov, rečou historických dokumentov, archívov a kroník, ale aj rečou bežnej komunikácie medzi príslušníkmi rôznych národov.Kniha je v slovenčine a latinčine.

Vypredané

4,05 €

Mračiť sa zakázané!
Mračiť sa zakázané!

Devätnásť pravidiel dobrej nálady. Devätnásť pravidiel dobrej nálady.

Vypredané

1,54 €

Vypredané

4,83 €

Drahé deti...
Drahé deti...

14. medzinárodné stretnutie mladých v roku ruženca v Medžugorí 31.07.-06.08.2003.

Vypredané

4,27 €

Setkáni s Bonaventurou
Setkáni s Bonaventurou

Marianne Schlosser

Životopis sv. Bonaventúru. 

Vypredané

4,19 €

Radio Damian, prosím...
Radio Damian, prosím...

Radim Jáchym

Otázka: Je pravda, že je v Biblii napísané, ako Apoštol Pavol krstil Marťanov, čo môžeme chápať, ako teologický dôkaz existencie mimozemšťanov?Odpoveď: Tento dôkaz je pochybný, lebo v Skutkoch je reč o Malťanoch a nie je známe, že by sv. Pavol šušlal, naviac ich len uzdravoval a potom odišiel preč.Otázka: Máme ďakovať Bohu, že máme toľko vynikajúcich teológov?Odpoveď: Áno, ďakujme Bohu, že stále ešte veríme, keď máme toľko vynikajúcich teológov.

Vypredané

1,55 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred týždňom

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred týždňom

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred týždňom

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk