Precept Ministries International

Precept Ministries International

(14 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Budovanie manželstva, ktoré skutočne funguje
Budovanie manželstva, ktoré skutočne funguje

Kay Arthurová; David Lawson; B. J. Lawson

6 - týždňový študijný program. Manželstvo je v dnešnej dobe výzvou, dobré manželstvo je požehnaním. Manželský život prináša so sebou mnohé nástrahy a námahu, ale manželstvo žité podľa Božieho dizajnu dáva životu skutočný a nový zmysel.Kolektív autorov: Kay Arthurová, David a B. J. Jawson ponúkajú všetkým manželom pomoc a posilu na ich ceste manželstvom. 6-týždňový plán 40-minútových lekcií založených na štúdiu Biblie prináša náhľad do Božieho plánu pre manželov.Budovanie manželstva, ktoré skutočne funguje odporúčame všetkým manželom, ktorí túžia po nájdení pravého zmyslu manželstva a svojho života.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Muži a ich stratégia víťazstva nad pokušením
Muži a ich stratégia víťazstva nad pokušením

Bob Vereen

6 - týždňový študijný program. Muži dnešného sveta čelia mnohým pokušeniam a výzvam, ktoré táto doba so sebou prináša. Stále viac je spoločnosti podsúvaná sexualita v podobe pornografie, sexuálnych obrazov či náznakov. Ľudia sú vystavovaní silnému tlaku, upadá morálka a pribúdajú neviazané sexuálne vzťahy a závislosti.Ako sa vzoprieť nepriateľovi a nebyť otrokom hriechu, ktorý tento svet ponúka? Bob Vereen ponúka každému mužovi túžiacemu víťaziť s Kristom 6-týždňový kurz, ktorý prináša pravdu o tom, že Boh dáva pravú mužskosť a pomáha odolávať pokušeniam. Muži a ich stratégia víťazstva je vyhlásením boja proti hriechu. 40-minútové lekcie na každý deň vám môžu naozaj zmeniť život a pomôcť vám pri vašom osobnom raste spolu s Bohom a s Bibliou.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Pane, chcem ťa poznať
Pane, chcem ťa poznať

Kay Arthurová

Túžite po hlbšom poznaní Boha?Pane, chcem ťa poznať je práve knihou, ktorá je určená kresťanom túžiacim po silnejšom a intímnejšom poznaní Boha. Kay Arthurová cez biblické štúdium Božích mien pomôže čitateľom pochopiť, že Boh nie je nedotknuteľný, ale skúmaním Biblie sa s Bohom môžeme stretnúť. Práve uvažovaním nad Bibliou sa prehlbuje intímny vzťah s Bohom. Cez túto modlitbu je už ľahké objaviť to neskutočné bohatstvo, z ktorého môžeme každý deň čerpať, inšpirovať sa, povzbudzovať a tak uspokojiť potreby svojho srdca a zároveň posilniť svoju vieru.

Skladom

7,76 €

Posledné kusy
Kamaráti, mám problém!
Kamaráti, mám problém!

Janna Arndtová; Kay Arthurová

Ela je poradkyňa, ktorá odpovedá deťom na ich všakovaké otázky. Teraz však ochorela a potrebuje pomoc každého detského čitateľa. Aké je posolstvo Jakubovho listu? Interaktívne úlohy pomôžu nájsť odpovede a privedú deti k štúdiu a uvažovaniu nad Bibliou - knihou kníh.Autorky tohto dobrodružného a zábavného listovania Bibliou - Kay Arthurová a Janna Arndtová ponúkajú každému dieťaťu odpoveď na výkrik: Kamaráti, mám problém! Približujú sa každému dieťaťu a povzbudzujú k hľadaniu Boha a prekonávaniu problémov s Ním.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Evanjelium podľa Jána
Evanjelium podľa Jána

Induktívne štúdium Biblie pre dorast. Štúdium Biblie dokáže nesmierne obohatiť náš život.Evanjelium podľa Jána - induktívne štúdium Biblie určené pre dorast umožňuje prakticky sa priblížiť posolstvu evanjelia pomerne jednoduchým a netradičným spôsobom. Publikácia obsahuje rôzne aktivity. Pozostáva zo sedemnástich lekcií a siedmich pracovných listov. Jedna lekcia je určená na jeden týžden štúdia. V každej lekcii študentov sprevádza Leo - lev z kmeňa Júdovho, z ktorého pochádzal aj Pán Ježiš. Je symbolom veľkosti. Evanjelium podľa Jána je tvorivý materiál, ktorý môže využiť každý rodič, učiteľ náboženstva alebo nedeľnej školy.

Skladom

5,72 €

Cesta do digitálneho sveta
Cesta do digitálneho sveta

Vasile Filat

Bezpečná cesta do digitálneho sveta. V dnešnej dobe mnohé deti vymenili svoje hračky za digitálne technológie. Má to aj svoje výhody, ale aj negatívny dopad na život detí, pokiaľ ide o ich psychické, emocionálne, fyzické i duchovné zdravie. Tento kurz chce pomôcť rodičom i učiteľom vo výchove detí, aby im vedeli dať správne usmernenie v oblasti bezpečného používania informačných technológií. Táto brožúrka obsahuje biblické lekcie, rady, nápady a aktivity, ktoré sú vhodné pre deti i pre rodičov či učiteľov, ktorí s deťmi pracujú.Tento interaktívny pracovný zošit pripravený učiteľmi IT školy "Scriptehinfo" obsahuje tieto lekcie: Reálne a virtuálne priateľstvoAko odlíšiť dobré od zlého v online priestoreMúdre narábanie s časom a peniazmiOchrana pred zlomAko sa vyhnúť hanebným fotkámOchrana osobných informácií

Skladom

5,82 €

Posledné kusy
Krok za krokom: Efezským
Krok za krokom: Efezským

Vyvolení pred založením sveta, obdarení milosťou, Božie deti, zjednotené do jednej rodiny, svätí, dediči, vykúpení, ospravedlnení, vzkriesení s Kristom a posadení v nebesiach! Ako môžeš neštudovať knihu Efezským? Predtým, než Pavol Hovorí o tom, ako by veriaci mali žiť, kladie základný kameň a poukazuje na to, kto sme v Kristovi. Ak si myslíš, že si iba kolieskom v stroji, ak nepoznáš svoju skutočnú identitu, tak je toto štúdium práve pre teba. Nech je sláva Bohu za to, čo naplánoval vo večnosti a čo ti chce zjaviť teraz...skrze štúdium jeho slova. Zisti kto si v Kristovi a budeš mať túžbu kráčať Božou cestou vo zvyšku svojho života.Induktívne štúdium listu Efezským v 10 lekciách.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Zlý smer Jonáš
Zlý smer Jonáš

Kay Arthurová; Scoti Domeijová

Štúdium Biblie môže byť doopravdy aj zábavné. Táto kniha zo séňe „Objav pravdu pre seba“ ti vzrušujúcim spôsobom pomôže objaviť o čom Biblia v skutočnosti je. Naučíš sa pritom základným zručnostiam študovania Biblie, ktoré ti zostanú aj do budúcnosti.Úžasný príbeh o mužovi menom Jonáš, ktorý sa odohráva v Izraeli. Týždenník v meste Ninive hľadá skvelých reportérov aby preskúmali fakty. Potrebujú aj tvoju pomoc. Budeš robiť reportáž z mužom, ktorý strávil tri dni v bruchu ryby, dokonca aj s kráľom, ba aj s Bohom.Ako budeš pátrať po detailoch z Jonášovho príbehu, naučíš sa mnohým skutočnostiam a pravdám o Bohu: ako si Boh používa búrku na mori, veľrybu i tekvicu, aby získal pozornosť muža, ktorý sa vydal zlým smerom. Taktiež objavíš ako sa tvoj život môže stať úžasným dobrodružstvom ak budeš poslúchať Boha a jeho slovo.Vezmi si pero a začni sledovať horúcu stopu proroka, ktorý sa pokúšal utiecť od Boha.Autorka tejto knihy, Kay Arthurová je vášnivou učiteľkou Biblie. Spolu so svojim manželom založili misijnú spoločnosť Precept Ministries International aby skrze induktívne štúdium Biblie budovali ľudí v Božom slove. Vyučovanie a tréning vykonávajú aj TV a rozhlasovými programami, organizujú konferencie... Táto služba zahŕňa 150 krajín v 70 jazykoch.Scoti Domeijová je taktiež jednou z vedúcich tejto služby a zároveň matkou, ktorá má vrúcnu túžbu vyučovať deti a viesť ich k láske k Božiemu slovu.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Krok za krokom: 1 Tesalonickým
Krok za krokom: 1 Tesalonickým

Priprav sa na príchod Krista. Si vzorom pre ostatných? Toto štúdium ti pomôže porozumieť princípom príkladného života, ktorý je skutočným poslaním Precept Ministries International.Pomôže ti porozumieť duchovnému boju, ktorý je podnietený prítomnosťou a zvestovaním evanjelia v tomto svete; taktiež porozumenie slávnej budúcnosti cirkvi Kristovej, keď si ju Pán definitívne zachráni vytrhnutím z tohoto sveta.Induktívne štúdium Biblie v lekciách.

Skladom

4,75 €

Krok za krokom: Titovi
Krok za krokom: Titovi

Objavovanie charakteru a integrity v spoločnosti, ktorej chýba úcta k Bohu. Čo má cirkev robiť s bezbožnými?Aký je vzťah medzi biblickým učením a dobrými skutkami?Ako môžeš žiť zbožný život v bezbožnom svete?Štvortýždňový kurz s tromi lekciami.

Skladom

3,88 €

Posledné kusy
Krok za krokom: 2 Petra
Krok za krokom: 2 Petra

Ako byť zachovaný od pádu. Mnohí ľudia sú zvedení falošnými učiteľmi a falošným učením. Počuj volanie a spomeň si na moc a prísľuby nášho Pána Ježiša Krista. Každé Božie dieťa môže vedieť o istote svojho spasenia, môže mať vlastnosti spravodlivého života, dôveru v Bohom inšpirovanú pravdu Písma a nádej Kristovho príchodu.Deväťtýždňový kurz s ôsmimi lekciami.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Krok za krokom: 2 Timoteovi
Krok za krokom: 2 Timoteovi

Štúdium učeníctva. Pavol zveril evanjelium Timoteovi ale aj iným ľuďom. Strážiš poklad Slova, ktorý ti bol zverený?Svojím životom?Svojimi slovami?Dokonca aj uprostred prenasledovania?Deväťtýždňový kurz s trinástimi lekciami.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Krok za krokom: Kam ideš?
Krok za krokom: Kam ideš?

Štúdium knihy Jonáša. Už si sa niekedy pokúšal/a utekať pred Bohom? Môže sa človek skryť pred vševediacim a všemocným Bohom? Boh si použil neochotného proroka, aby zvestoval Božie milosrdenstvo jednému zlému mestu.Keby ťa Boh pozval a poveril úlohou priniesť jeho posolstvo ľuďom, ktorých nemiluješ, ako by si reagoval/a? Útekom, hnevom, alebo poslušnosťou?Čo by Boh musel použiť, aby získal tvoju pozornosť a dostal ťa k poslušnosti?Nejakú veľkú pohromu, zemetrasenie, povodeň... ?Induktívne štúdium Biblie knihy Jonáš v 2 lekciách.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Krok za krokom: 2 Tesalonickým
Krok za krokom: 2 Tesalonickým

Nebuďte pomýlení, pokiaľ ide o “Deň Pánov”. Ľudia v Tesalonickom zbore sa veľmi zaujímali o veci doby konca, rovnako ako dnes mnohí z nás.Nemali v tom ale celkom jasno, až kým nedostali tento list od apoštola Pavla. Ak študuješ biblické prorocké slová o posledných veciach a túžiš po hlbšom porozumení toho, čo Boh o tom hovorí, tento Pavlov list si určite zasluhuje zvláštnu pozornosť.Induktívne štúdium Biblie v 6. lekciách.

Skladom

4,75 €

Od tieňa ku skutočnosti
Od tieňa ku skutočnosti

Darko Kraljik

Predobrazy a obrazy Ježiša Krista v Písme. Autor Darko Kraljik vo svojej publikácii Od tieňa ku skutočnosti vykladá ako veľmi je obrazová reč prítomna v Biblii, ako s ňou máme pracovať, či ako obrazovú reč chápať. Obrazová reč sa v Biblii používa na zosilnenie a oživenie určitej skutočnosti, ktorú nám autor biblického textu predkladá. Obrazová reč maľuje obraz Spasiteľa, vťahuje čitateľa do Pravdy. Aj keď predobrazy a obrazy Krista nesú v sebe krásu, predsa sú len tieňom skutočnosti. Publikácia od Darka Kraljika pozýva čitateľa, aby vedený Duchom Svätým odhaľoval skutočnú pravdu obrazovej reči Biblie.

Vypredané

5,82 €

Krok za krokom: List Jakuba
Krok za krokom: List Jakuba

Viera, ktorá je skutočná. Aká je skutočná, opravdivá viera?Ako by sme mali žiť svoj kresťanský život? Každý verš tohoto praktického štúdia obsahuje určité inštrukcie či smernice, varovanie i povzbudenie. Nauč sa tieto Božie pravdy aby si vedel/a, ako jednať a žiť v skúškach, v pokušeniach, ako narábať so svojím jazykom, ako vzdorovať vábeniu sveta...Induktívne štúdium listu Jakuba v 17 lekciách.

Vypredané

5,34 €

Byť učeníkom to niečo stojí
Byť učeníkom to niečo stojí

Kay Arthurová; Tom Hart; Jane Hartová

6- týždňový študijný program. Čím sa vyznačuje skutočný nasledovník Krista?V našej súčasnej, takzvanej kresťanskej kultúre, je niekedy ťažké navonok rozlíšiť, kto je skutočným kresťanom a kto ním nie je. Preto Ježiš vyzval svojich nasledovníkov, aby si uvedomili, že učeníctvo ich bude čosi stáť; že budú musieť počítať s cenou - spočítať náklady.Toto štúdium vás postaví tvárou v tvár Ježišovej výzve zaprieť seba a nasledovať Krista. Čím viac porozumiete znakom skutočného učeníctva, tým lepšie porozumiete výzve k radikálnemu životu a nasledovaniu Krista a objavíte požehnanie ktoré prichádza z podriadenia sa Ježišovi Kristovi.40 minút týždenne môžu zmeniť tvoj život!Táto nová séria štúdia Biblie hovorí o veľmi dôležitej téme, avšak stručným a ľahko pochopiteľným spôsobom, formou 40 minútových lekcií, ktoré sú použiteľné či už pre osobné štúdium alebo aj na štúdium v menších či väčších skupinkách... Tieto lekcie vám pomôžu objaviť, čo Boh hovorí na danú tému a ako môžeme túto pravdu aplikovať do svojho života. Tieto lekcie nutne nevyžadujú domácu úlohu; je možné študovať ich spolu priamo na skupinke. Chceme ťa preto povzbudiť - pridaj sa k nám v tomto študovaní Biblie, ktoré spôsobí zmenu tvojho zmýšľania i tvojho života a prispeje k tvojmu duchovnému rastu.Precept Ministries International, bola založená Kay a jej manželom Jackom Arthur v roku 1970 v Chattanooga Tennessee. Na príprave týchto materiálov, spolupracuje Kay s tímom biblických učiteľov, medzi ktorými sú aj Tom a Jane Hart, ktorí sú aj spoluautormi tejto série kníh. Služba induktívneho štúdia Biblie, okrem týchto materiálov, zahŕňa aj vyučovanie Biblie na rôznych konferenciách, v rozhlasových či televíznych programoch, taktiež tréningové a vzdelávacie stretnutia... Dnes je tento program induktívneho štúdia Biblie rozšírený v 150 krajinách sveta v 70 jazykoch.

Vypredané

4,75 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Dominik , pred 22 hodinami

Úžasný chválim obchod aký by mal byť človek si tu ľahko niečo nájde za nízke ceny rýchlo to dorazí žiadny problém je to super obchod kde nájdete všetko super som rád že t...

userAvatar

Michal, pred 2 dňami

Zaujímavý sortiment, dobré knihy, dobrá cena. Zaujímavé akcie.

userAvatar

Peter, pred 4 dňami

som velmi spokojný

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk