Vydavateľstvo: Refugium • Zachej.sk

Refugium (89)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novinka
Dějiny jezuitské spirituality
Dějiny jezuitské spirituality

Joseph de Guibert

Podrobné a systematické pojednání o duchovních proudech, osobnostech a literárních dílech jezuitů napříč staletími: od počátku až po autorovu současnost (zemřel v roce 1942). Základní dílo pro pochopení jezuitské mentality a charizmatu řádu.

Skladom

24,25 €

Novinka
Posledné kusy
S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup
S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup

Pavel Ambros

Jmenování nového biskupa – meditace pro Boží lid. Čekání na příchod nového biskupa je požeh­naným časem. Úloha Božího lidu je nenahraditelná. Kniha předkládá množství podnětů k modlitbě a meditaci nad procesem hledání, jmenování a uvedení biskupa do úřadu. Čtenář se dozví více „ze zákulisí volby“, seznámí se s historickými prameny a zkušeností církve. Nechybí informace, které pomáhají orientovat se v diskuzích na veřejnosti. Název knihy odpovídá slavnému výroku sv. Augustina: „S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup“.

Skladom

8,63 €

Posledné kusy
Jak očistit své srdce?
Jak očistit své srdce?

Tomáš Špidlík

Táto publikácia vyšla ja v slovenskom jazyku: Ako si očistiť srdce (2018).Srdce („vnitřní člověk“) je jádrem osoby, kde se propojuje se zemí nebe, které chce prorůst až na periferii, do těla. Protože o definitivním příklonu k dobru nebo ke zlu se rozhoduje v srdci, ze kterého vše do důsledku vychází (a pak na sebe bere tělo – realizaci), je první starostí člověka pečovat o toto centrum identity.Srdce se má stát sálavým trůnem Trojice, zahradou lásky, kde se Bůh rád prochází, aby na sebe bral podobu pro své působení ve světě: skrze naši psychiku, slova, údy, gesta, skrze celého člověka. Jak udržovat „svatyni“ srdce v bdělosti, aby záře Ducha bez překážek vycházela do celého stvoření a mohla ho navracet Bohu, tomu nás kardinál Špidlík, duchovní otec, znovu vyučuje.

Skladom

4,37 €

Posledné kusy
Umíme se modlit?
Umíme se modlit?

Tomáš Špidlík

Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Ale je také účast na „rozhovoru“, který od věčnosti vedou tři božské Osoby mezi sebou. Tedy i naše modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém.Drobná populární knížka nás formou otázek a odpovědí uvádí do tajemství modlitby.

Skladom

1,65 €

Posledné kusy
O extázi, Výběr z listů
O extázi, Výběr z listů

Marie Magdaléna de’ Pazzi

Výbor ze spisů italské mystičky z Florencie Marie Magdalény de Pazzi (1566–1607) představuje karmelitánskou spiritualitu. Tělesná, duševní i duchovní utrpení a tíhnutí ke stále hlubším a podstatným skutečnostem ji připoutávají především k eucharistii. Je patronkou netrpělivých a neklidných lidí. Osvědčeně podepírá v neřešitelných obtížích.

Skladom

7,76 €

Posledné kusy
Novéna ke svaté Janě z Arku
Novéna ke svaté Janě z Arku

Michal Altrichter (ed.)

Pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit. Novénu ke svaté Janě z Arku pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit, doprovázejí meditace papeže Benedikta XVI. V naší osobní blízkosti stojí světice, jež je krásná Božím jednáním a statečná službou Božím tajemstvím.

Skladom

1,46 €

Preniknúť do tajomstva
Preniknúť do tajomstva

Monty Williams

Štyri prístupy k duchovnému životu. Preniknúť do tajomstva je ideálnou knihou pre každého, kto hľadá hlbšiu spiritualitu. Monty Williams rozdeľuje knihu do štyroch častí, aby podobne ako cesta viedli čitateľa v štyroch okruhoch: Cesta nazerania, kontemplácie: kde putovanie musí začať predieraním sa v strachu k zrozumiteľnosti a ďalej za jeho hranice.Byť zakorenený, byť pozorný: vrstvenie princípov zen budhizmu a ich premeny do kresťanského kontextu, kde sa vedomá pozornosť ďalej rozvíja.Pravidlá rozlišovania, rozpoznávania: používanie ignaciánskeho spôsobu ako robiť dobré rozhodnutia, ktoré umožnia čitateľovi priblížiť sa k Bohu.Vykúpenie času: prechod od dennej sebareflexie k prístupu, ktorý sa viac orientuje na vonkajšie prostredie.

Skladom

9,69 €

Posledné kusy
Novéna ke svatému archandělu Michaelovi
Novéna ke svatému archandělu Michaelovi

Michal Altrichter (ed.)

Novéna ke svatému archandělu Michaelovi zasahuje náš vnitřní svět i velká témata: svobodu být sám sebou, mít účast na velkolepém díle Boží slávy, nedovolit projevit se tomu, kdo rozvrací lidské hodnoty, ale nechat propouštět do svého života Boží světlo s přímluvou toho, kdo „je jako Bůh“.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Svatá Lucie
Svatá Lucie

Maria Stelladorová

Sicilská mučednice. Podrobný popis úcty ke svaté Lucii napříč staletími a uměleckými žánry: v hudbě, v literatuře, ve výtvarném umění. Stopy jejího života jsou epochální.Autorka s vědeckým klidem analyzuje dobové legendy světice. Lucie je patronkou lidí, kteří mají problémy se zrakem. Ale též těch, kteří propadli neřešitelné závislosti na drogách a jiným nabídkám.

Skladom

6,98 €

Posledné kusy
Dorota z Montau
Dorota z Montau

Hilde Firtelová

Mystička a patronka řádu Německých rytířů. Dorota z Montau (1347–1394), německá mystička, patronka řádu Německých rytířů, osobnost doby prolínání kultur severního Polska a německých hanzovních měst. Matka devíti dětí, choť zbrojíře, a přitom poutnice tajemství Ježíšova života. Svatořečená roku 1976.

Skladom

3,59 €

Posledné kusy
Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
Profesor Ulipispirus a jiné pohádky

Tomáš Špidlík

Další vydání dětsky průzračných kreseb Jana Knapa a lahodného slova Tomáše Špidlíka, které se spojují ve světě pohádek (i) pro dospělé.

Skladom

7,28 €

Posledné kusy
Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi
Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi

Michal Altrichter

Novéna – série devíti dní proložená historickými texty k životopisu svatého Jana Maria Vianneye, prosbami a modlitbou.

Skladom

1,26 €

Kostelníkem v našich časech
Kostelníkem v našich časech

Michal Altrichter

Služba kostelníka patří stejně tak do dobré světové literatury jako do života civilizovaných zemí. Nabízený text reflektuje nesnadnou profesi kostelnickou. Dbá nejen o praktická provozní témata, ale připouští rovněž otázky vnitřnější, jako je samotná identita kostelníka.

Skladom

1,84 €

Posledné kusy
Svatá Rita z Cascie
Svatá Rita z Cascie

Paola Giovetti

Manželka a matka, řeholnice a divotvůrkyně. Rita z Cascie (cca 1370 - 1447) patří mezi nejpopulárnější světice až do dnešních dnů. Pocházela z italské Umbrie. S manželem měli dva syny-dvojčata a byli si oddáni velkou láskou. Přesto musela trpce snášet, když byl její muž ovlivňován renesančními patriarchálními rodinnými vazbami. Když po téměř dvacetiletém manželství zemřel její muž na následky krevní msty, Rita vstoupila do kláštera s řeholí sv. Augustina.V protikladech života nacházela řešení v hlubokém odevzdávání se Kristu, od něhož obdržela také stigmata. Oblíbila si růže - spatřovala v nich symbol jemného Božího jednání. Nepřátelé manžela ji pronásledovali dokonce i v klášteře. Trpělivostí, odkázaností na Boha a hrdinským odpouštěním usmířila "neusmiřitelné". Je záhy považována za patronku neplodných žen, znesvářených rodinných vazeb, patronkou manželů a lidově je nazývána "vytahovačka" z beznadějných situací. Zejména těm, kteří nelétají na křídlech andělů, ale rvou se s obtížemi modlitby, bude text užitečnou pomůckou.Prečítajte si jej životopis v slovenskom jazyku: Svätá Rita - dych odpustenia (2015).

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Adam a jeho žebro
Adam a jeho žebro

Marko Ivan Rupnik

Jak muž prožívá součást svého těla, darovanou ženu?O tom zasvěceně pojednává dramatická četba prvních stránek biblického příběhu o stvoření ženy, v interpretaci umělce - teologa Marka Rupnika SJ.Text hovoří o četných stránkách manželského soužití.

Skladom

2,91 €

Svatá Františka Římská
Svatá Františka Římská

Maria Luisa Valenti Roncová

Osvědčená přímluvkyně. Po ztrátě synů a manžela přijala úděl vdovy. Její dřívější palác se proměnil v útočiště chudých a nemocných. V době, kdy Řím strádal politickými spory a lidé houfně umírali na mor, s diskrétní „aristokracií ducha“ slouží nejzapomenutějším. Vnitřně strádala papežským rozkolem a obětovala se za sjednocující koncil, který by vyhojil rány církve. Nepřekvapuje, že je nazvána patronkou Říma. Je osvědčenou přímluvkyní za ty, kteří si zoufají nad ztrátou majetku a jsou nuceni žít v nespravedlnosti.

Skladom

6,69 €

Posledné kusy
Integrální poznání
Integrální poznání

Tomáš Špidlík; Marko Ivan Rupnik

Symbol jako nejdokonalejší výpověď. Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě).Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás.

Skladom

11,64 €

Posledné kusy
Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš

Gerardo Cioffari

Mistr v obdarování. Mikuláš, fantastická postava, zralá světecká osobnost z Myry (v dnešním Turecku), nám již od dětských let vstupuje do života. Kniha s bohatými ilustracemi objasňuje četné legendy, které se k jeho obdivuhodnému životu vážou. Autor komentuje také ojedinělou sbírku uměleckých předmětů z mikulášovské tematiky, nacházející se v italském Bari, kde je světec jednak pochován a kde je zároveň největší výzkumné centrum jeho úcty.

Skladom

7,37 €

Posledné kusy
Novéna k Pražskému Jezulátku – k Srdci Dítěte
Novéna k Pražskému Jezulátku – k Srdci Dítěte

Michal Altrichter (ed.)

Ptáme se, jak může mít Jezulátko – bezmocné Dítě – všemohoucí Srdce. Požehnání nedávají jeho „brokátové šatečky“, ale sám živý Pán, kterému dáváme i v oděvu to nejlepší. Prosté Dítě nám radí ve složitostech života. V tom je důležitá osvědčená tradice zkušenosti s Dítětem Ježíšem. V novéně se nám po devět dní nabízejí texty o Dítěti a jeho zájmu o člověka, kterého vede ke zralosti a učí pokleknout před jediným Srdcem. Uvědomujeme si nesnáze při výchově dětí, vnímáme osud dětí bez rodičů a trpící dalšími nedostatky.

Skladom

1,75 €

Posledné kusy
Spirituální teologie
Spirituální teologie

Michal Altrichter

Text Spirituální teologie zahrnuje důležitá témata duchovního života a jejich uchopení v každodenním životě. Četné otázky, které vyslovuje současný člověk a které byly důležité i pro předchozí generace, se systematicky vyhodnocují. I když text vyrostl z mnohaleté zkušenosti ve výuce oboru na teologické fakultě, nemá pouze studijní účel. Publikace sleduje klasické dělení: Duchovní události – umění vstoupit do tajemství, Vítězství Ducha v křesťanské spiritualitě, Setkáváme se s přáteli – hagiografie,Eschatologie – dovršení Božího díla v jeho Srdci. Četbu doprovázejí shrnující praktické otázky a představení nejnovější světové a české literatury.

Skladom

21,34 €

Posledné kusy
Vatikánské promluvy - Cyklus B (2011–2012)
Vatikánské promluvy - Cyklus B (2011–2012)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Svatý Jeroným často zdůrazňoval, že Bible je nástrojem, „jímž Bůh každý den promlouvá k lidskému srdci“. Mluvené slovo otce Špidlíka obrací pozornost na příklad svatých, kteří do středu duchovního života kladli setkání s Kristem – Slovem, živě promlouvajícím. Pro nastávající církevní rok předkládáme čtenářům doposud nevydané vatikánské promluvy kardinála Špidlíka z let 2005/2006. Napomáhají k oživení vztahu ke Slovu, jež Bůh církvi daroval.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)
Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu přeběhli v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návštěvu s tím spojenou, začínali vstupním rokem, věnovaným Písmu svatému. Dosud nepublikované promluvy kardinála Tomáše Špidlíka z Vatikánského rozhlasu z let 2004–2005 nás mohou Božímu slovu v nedělní liturgii přiblížit.

Skladom

9,70 €

Posledné kusy
Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému
Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému

Michal Altrichter (ed.)

s prosbou o mír ve světě. Novénou – devítidenní modlitbou s bl. Karlem Rakouským (1887–1922) si vyprošujeme to, co nejvíce potřebujeme pro každodenní autentický život v Bohu. Význačná osobnost posledního rakouského císaře Karla I. s nadčasovými vizemi je v textech doprovázená svědectvími těch, kteří ho osobně znali.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Ignác z Loyoly a spiritualita Východu
Ignác z Loyoly a spiritualita Východu

Tomáš Špidlík

Průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly (2.vydanie). Jak lze spojit tak protikladné póly, jako je duchovní odkaz zakladatele jezuitů sv. Ignáce a duchovní tradicí křesťanského Východu? Mistrné texty jezuitského autora a profesora Orientálního institutu V Římě v jedné osobě, kardinála Tomáše Špidlíka, tyto ambice spojují.

Skladom

8,63 €

Eucharistie
Eucharistie

Tomáš Špidlík

Lék nesmrtelnosti. Eucharistie je ohniskem našeho života i radostí našich tužeb. Biblická označení Lámání chleba, Večeře Páně, Svatá oběť a jiná vyjadřují hluboké propojení srdcí, která se na sebe těší. Jde o intimitu Boha v člověku a člověka v Bohu. Eucharistie podle kardinála Špidlíka také omlazuje svět a vytváří jeho novou podobu.

Skladom

4,37 €

Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu
Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.

Skladom

4,37 €

Posledné kusy
DVD: Krásné slovo otce Špidlíka 3. a 4. díl
DVD: Krásné slovo otce Špidlíka 3. a 4. díl

Tomáš Špidlík

Kristus u slovanských myslitelů - 1. a 2. část. V letech 1994–1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné slovo otce Špidlíka. Nakladatelství Refugium nyní čtenářům a divákům předkládá tento desetidílný cyklus přednášek (řazený vždy po dvou na jednom DVD), sestavený podle témat, s úvodním slovem jeho žáků (Pavel Ambros, Michal Altrichter, Luisa Karczubová) z Centra Aletti v Olomouci.

Skladom

7,18 €

Posledné kusy
Stručné dějiny byzantské liturgie
Stručné dějiny byzantské liturgie

Robert Taft

Liturgie na Východě představuje zjevení Boha. Je výsostným prostorem našeho setkávání s Ním: tajemství jsou zde skutečně viditelná, a to očima, které proměnila víra. Pojď a uvidíš.

Skladom

4,75 €

Matka Boží
Matka Boží

Tomáš Špidlík

Tři mariánské modlitby. Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka o třech mariánských modlitbách: Zdrávas Maria (Ave Maria), Velebí má duše (Magnificat) a Zdrávas Královno (Salve Regina), sleduje trojí: historii jejich vzniku, postoj toho, kdo proniká do osvědčených slov této tradice zbožnosti a vděčnost za plody, které slova modliteb přinášejí.

Skladom

3,78 €

Posledné kusy
Novéna s Luísem da Câmara, životopiscem sv. Ignáce z Loyoly
Novéna s Luísem da Câmara, životopiscem sv. Ignáce z Loyoly

Michal Altrichter (ed.)

Pro dny únavy a při hledání výživných podnětů. Novénou – devítidenní modlitbou s Luísem da Câmara, životopiscem svatého Ignáce z Loyoly, si vyprošujeme to, co každý z nás nejpřiléhavěji potřebuje pro každodenní autentický život v Bohu. Otec Câmara (1519–1575) si pečlivě zapisoval výroky, gesta a způsoby jednání otce Ignáce: tím nám zanechal významné svědectví, jaký byl zakladatel Tovaryšstva Ježíšova svatý Ignác.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice
Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice

James Brodrick

Bellarmino, přítel Galileiho, učený kardinál, později odsunutý do „penze“, patřil – podle Goetha – k nejpoučenějším veleduchům doby. Originál anglického historika Brodricka se v literárních encyklopediích uvádí jako „učebnice“ malebné angličtiny.

Skladom

13,39 €

Posledné kusy
Z pokladnice otců
Z pokladnice otců

Tomáš Špidlík

Patristická čítanka na každý den. Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulzy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku ve formě krátkého meditativního čtení.

Skladom

16,49 €

Odevzdanost do Boží prozřetelnosti
Odevzdanost do Boží prozřetelnosti

Jean-Pierre de Caussade

Milost přítomného okamžiku. Klasické dílo osmnáctého století se stalo "učebnicí" mnoha světců (Terezie z Lisieux). Termín "milost přítomného okamžiku" vyjadřuje moudré uspořádání stálého napětí mezi aktivitou a pasivitou v hledání Boží vůle. Dílo se stále vydává v různých překladech.

Skladom

6,69 €

Posledné kusy
Novéna s Pannou Marií - Příčinou naší radosti
Novéna s Pannou Marií - Příčinou naší radosti

Přijetí Marie, Matky Boží, vždy svědčí o hlubším přístupu k životu. Vybrané texty z „dílny“ teologů (Jan Pavel II., Petr Kanisius, Hugo Rahner, René Laurentin aj.) dávají výživnou duchovní stravu po celých devět dní modliteb této novény.

Skladom

1,55 €

Novéna k fatimským dětem
Novéna k fatimským dětem

Michal Altrichter (ed.)

Hyacinta Marto (1910-1920), František Marto (1908-1919), Lucie dos Santos (1907-2005). Novéna vyšla aj v slovenčine: Deviatnik k fatimským deťom (2017).Novéna o svědcích fatimských zjevení z roku 1917, Hyacintě, Františkovi a Lucii, předkládá texty k modlitbě v kontextu stého výročí těchto portugalských událostí. Ty byly posilou v kontrastu k neblahému dědictví ­Velké říjnové socialistické revoluce a také zásadně vstoupily do života papeže Jana Pavla II. či kardinála Tomáše Špidlíka.Odporúčame Vám: FATIMA - CELÁ PRAVDA.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Dějiny filosofie II.
Dějiny filosofie II.

Frederick Copleston

Od Augustina ke Scotovi. Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Skladom

24,25 €

Posledné kusy
Simone Weilová
Simone Weilová

Dorothee Beyerová

Filosofka - odborářka - mystička. Souhrnný pohled na život a dílo francouzské „rebelky v chudobě“ mezi „bohatými v myšlení“. Na jedné straně podivné události, na straně druhé palčivé problémy z humorného nadhledu.Tato poutavě napsaná biografie představuje životní cestu jedné mimořádné ženy, jež se nejrůznějším způsobem společensko-politicky angažovala, a přitom trpěla rozervaností své doby.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
Spiritualita srdce
Spiritualita srdce

Louis Lallemant

Duchovní učení. Klasické dílo duchovního života od francouzského jezuity Louise Lallemanta (1588–1635) je blízké knižnímu titulu Jean-Pierre de Caussada - Odevzdanost do Boží prozřetelnosti. Louis Lallemant bývá řazen mezi důležité komentátory mystic­kých autorů Terezie z Ávily a Jana od Kříže. Spiritualita srdce uspořádává základní témata každodenního života: hlubokou důvěru v pohyb života a tvořivou přítomnost živého Boha, dary Ducha Svatého a důležitost takzvané druhé konverze – obrácení člověka ke svobodě.Někteří ve své modlitbě vzlétají ke kontemplaci božství a zanedbávají svaté lidství. Celkem vzato, je takové chování lehkomyslné a špatné, a chceme-li se dotknout kořenů, shledáme, že tyto osoby jsou plné nedokonalostí a lpí na svých návycích, pýše a sebelásce, protože se předtím, než vystoupily do jakési výše, dost nevěnovaly studiu sebe samých a svobodě srdce. Nejbezpečnější cestou pro tyto duše je dát se vést k rozjímání o tajemstvích Ježíše Krista a jeho postoji k životu, který byl shodný s naším všedním dnem.

Skladom

11,64 €

Posledné kusy
Průvodce duchovním životem
Průvodce duchovním životem

Jean-Joseph Surin

I když se Jean-Joseph Surin SJ (1600–1665) vydání svého Průvodce duchovním životem už nedočkal, vycházel později a mnohokrát. Znalci dějin spirituality považují tohoto autora za předního mistra duchovního života, a další ho počítají mezi nejdůležitější francouzské mystiky. K jeho pohnutému životu patří rovněž mnohá nespravedlivá obvinění (např. z posedlosti) – byl ale ze všech zcela rehabilitován. Jean-Joseph Surin patří mezi oblíbené autory současného papeže Františka.

Skladom

9,22 €

Posledné kusy
Blahoslavená Marie Anděla Astorch
Blahoslavená Marie Anděla Astorch

Lázaro Iriarte

Klariska Kapucínka (1592-1665). V meditativním životopisném pásmu se odkrývají stěžejní body Kristova kříže. Jak ho smysluplně žít ukazuje bohatý život klarisky kapucínky, španělské světice Marie Anděly. V klasických učebnicích spirituality se nazývá učitelkou modlitby liturgie hodin: breviáře.

Skladom

4,37 €

1 z 9
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Určite Vás budem odporúčať. Mala som veľmi dobrý pocit z nakupovania. Potešila ma tiež informácia o prijatí objednávky, jej vybavení a dobe doručenia. Tovar bol veľmi pekne zabalený.

Alena

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie