Michal Altrichter

Michal Altrichter

(12 produktov)

Doc. Dr. Michal Altrichter Th.D. je jezuitský kňaz, teológ a spisovateľ. Špecializuje sa na teologic...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Spirituální teologie
Spirituální teologie

Michal Altrichter

Text Spirituální teologie zahrnuje důležitá témata duchovního života a jejich uchopení v každodenním životě. Četné otázky, které vyslovuje současný člověk a které byly důležité i pro předchozí generace, se systematicky vyhodnocují. I když text vyrostl z mnohaleté zkušenosti ve výuce oboru na teologické fakultě, nemá pouze studijní účel. Publikace sleduje klasické dělení: Duchovní události – umění vstoupit do tajemství, Vítězství Ducha v křesťanské spiritualitě, Setkáváme se s přáteli – hagiografie,Eschatologie – dovršení Božího díla v jeho Srdci. Četbu doprovázejí shrnující praktické otázky a představení nejnovější světové a české literatury.

Skladom

21,34 €

Posledné kusy
Otec Špidlík mezi námi
Otec Špidlík mezi námi

Michal Altrichter

Humoresky. Svědectví o humoru i vážných obavách otce kardinála z jeho bezprostřední blízkosti.

Skladom

1,84 €

Posledné kusy
Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán
Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení? Text analyzuje aktuální podobu naší apatie, úzkosti i naděje.

Skladom

13,48 €

Posledné kusy
Mé Srdce je mezi vámi - Já jsem to!
Mé Srdce je mezi vámi - Já jsem to!

Michal Altrichter

Co by řekl Tomáš Špidlík k současnému Rusku? Jaká je vlastně modlitba těch, kdo nepřijímají papeže Františka? Proč ti, kteří skládali Ježíšově Matce básně a pronášeli dlouhá kázání, nazvali zároveň sdělení Bernadety v Lurdech pobožnůstkářstvím a pomatenou teologií? Dosáhneme někdy zdravé zbožnosti? Nabízený text se pokouší na tyto otázky odpovídat v praktických příkladech.

Skladom

12,51 €

Posledné kusy
Hledání jakosti
Hledání jakosti

Michal Altrichter

Duchovní podněty. Hledání jakosti – Duchovní podněty odpovídá otázkám, které si člověk často klade. Existuje kolem nás skutečná kvalita, anebo jsou jen rozmanité jakosti, šité na míru různým a odporujícím si požadavkům?Jak nalézt vnitřní svobodu, když se nás živě dotýkají kazy a nedostatky: lidí a věcí?Je možné propojit zbožnost a kompetentnost, může být zbožný zároveň i krásný, lze přetlumočit tajemství, která obohacují náročného člověka? Lze být věrný předsevzetím? Není vyhraněnost nekooperativní svéhlavost? Je možné, abychom kritizovali a druhého neuráželi? Text zdaleka nenabízí hotové definice, ale otevírá cestu k možnému východisku.

Skladom

5,04 €

Posledné kusy
Vyprávění o Desateru
Vyprávění o Desateru

Michal Altrichter

Text zahrnuje dílčí momenty deseti přikázání Desatera, uchopené v širších souvislostech teologie narativní (vyprávěcí). Jde totiž o událost či příběh osobního zrání a rovněž o individuální rozlišení, třebaže biblický odkaz zůstává závazný a stále týž.Duchovní život, který hledá vztahovou rovinu zakoušené svobody, pak může překonat zúžené moralizující stanovisko.

Skladom

3,88 €

Nejhlubší láska - Ježíš přichází
Nejhlubší láska - Ježíš přichází

Michal Altrichter

Příručka k hlubšímu poznání Pánova Srdce. V textu nalezneme otázky: jak naše synodalita souvisí s odvahou hovořit o Rupnikovi; co to je eschatologie; zda je Bůh zastíněn naší prací pro něho; proč oslovujeme Boha osobním jménem Ježíš; naše zralost v očekávání Ježíšova Druhého příchodu; úhybná alibi v duchovním rozhodování; skryté a nenápadné osobnosti ducha; radost ve spletitém čase. Přílohu tvoří rozmanitá zasvěcení Pánovu Srdci.

Skladom

6,69 €

Znova říká Pán: Přicházím ve slávě
Znova říká Pán: Přicházím ve slávě

Michal Altrichter

Znova říká Pán: Přicházím ve slávě. Témata duchovního života vycházejí ze současnosti. Synodální realita – nepřejeme si hovořit o skutečném Rupnikovi. Falešná rozlišení ve virtuálním a naaranžovaném besedování. Spočinutí v živém Kristu a radost z Písma – pramene realismu. Duchovní a falešné rozlišování. Protipapežství odvrácené od Kristovy paruzie…

Skladom

6,69 €

Posledné kusy
Vychází z výsosti
Vychází z výsosti

Michal Altrichter

Text odkrývá témata duchovního života s pohledem na církev třicet let po „Anežce“. Můžeme se vyjadřovat protievropsky, pokud jsme na delší dobu ani nepřekročili hranice vlastní země? Žije Pán tím, co je nám vlastní? A jak poznat, že k nám hovoří? Slyší papež jeho hlas? Jak v sobě objevit tvořivost ticha? Jak skloubit modlitbu a starosti všedního dne?

Skladom

9,22 €

Posledné kusy
Bezmocnost Všemohoucího
Bezmocnost Všemohoucího

Michal Altrichter; Luisa Karczubová

Úvahy o víře. Text zahrnuje témata: proč místní církev potřebuje podněty z jiných částí světa; denní minutáž programu papeže Františka; proč se teolog rovněž modlí; nakolik se modlí podnikatelská církev; proč neopouštíme započaté dobré dílo; jaká je příčina toho, že knihovny provokují nečtenáře; zda je hudba doplňkem nebo podstatou života; růst uvědomělé víry mezi námi; kýč v duchovním životě; o neplodnosti někdejších podnětů... „Bezmocnost Všemohoucího“ vyjadřuje nezměrnou shovívavost Boha, jenž respektuje naši svobodu. Bezmocnost Bůh přijímá dobrovolně, aby nás jako Všemohoucí pozval k sobě.

Skladom

14,07 €

Hořící Láska přichází mezi vás!
Hořící Láska přichází mezi vás!

Michal Altrichter

Podněty k duchovnímu životu. Nakolik vyzýval Tolstoj k odkládání zbraní a vybízel k abstraktnímu usmiřování? Jak se falešným postojem pacifisty trápil Dostojevský? Nenapomohl pasivní přístup k nastolení ruské revoluce? Tyto otázky, aktualizované a pronášené v kontextu synodálních témat, nabízí předložený text. A mezi jiná témata patří: nakolik žijeme tím, čím žijí lidé kolem nás; kdy lze být kritický; jak se můžeme v těkavosti soustředit; jaké jsou radosti našeho Pána uprostřed trampot a svízelí?

Skladom

13,48 €

Posledné kusy
Boží Srdce je stále s vámi a neopouští vás!
Boží Srdce je stále s vámi a neopouští vás!

Michal Altrichter

Palčivé otázky duchovního života odpovídají palčivé době. A konkrétní život je spojen s dobou. Otevíráme témata: církev a majetek, příležitosti ke ztišení a modlitbě, statečnost a věrohodnost, souvislosti dneška s tradicí.

Skladom

9,60 €

Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi
Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi

Michal Altrichter

Novéna – série devíti dní proložená historickými texty k životopisu svatého Jana Maria Vianneye, prosbami a modlitbou.

Vypredané

1,26 €

Kostelníkem v našich časech
Kostelníkem v našich časech

Michal Altrichter

Služba kostelníka patří stejně tak do dobré světové literatury jako do života civilizovaných zemí. Nabízený text reflektuje nesnadnou profesi kostelnickou. Dbá nejen o praktická provozní témata, ale připouští rovněž otázky vnitřnější, jako je samotná identita kostelníka.

Vypredané

1,84 €

Krátké dějiny křesťanské spirituality
Krátké dějiny křesťanské spirituality

Michal Altrichter

Praktická příručka představuje hlavní proudy a osobnosti dějin křesťanské spirituality podle chronologie staletí. Odpovídá autorově předchozí pedagogické praxi. Za každou kapitolou se nacházejí vhodná tematická literatura a pomocné shrnující otázky.

Vypredané

7,66 €

Specifické otázky z eschatologie
Specifické otázky z eschatologie

Michal Altrichter

Předložený text Specifické otázky z eschatologie odpovídá klasickým tématům z eschatologie jako: kultura umírání, teologie naděje, spiritua­lita modlitby a oběti, nezdravá vychýlení ve zbožnosti, očistec, odpustky, kaplani na hradech a zámcích, fenomén tzv. strašidel a jiná. Jde o propojení souvislejší traktátové teologie s praktickou aplikací v duchovním životě, a to s dopadem na život církve. Vyhodnocuje též nejnovější literaturu, která se dnes v tomto teologickém oboru uplatňuje.

Vypredané

6,01 €

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh
Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat.

Vypredané

7,66 €

Žijeme v době papeže Františka
Žijeme v době papeže Františka

Michal Altrichter

Označení Žijeme v době papeže Františka podtrhuje, že se nacházíme uvnitř jeho pontifikátu. Text sleduje buď přímo komentář k jeho stanoviskům či k těm, kdo papeže hodnotí, nebo analyzuje, co je s jeho postojem spojené. Odpovídá též na otázku, zda papež rozděluje, nebo spíše připravuje na to, co je důvodem k plnější jednotě. Podtitul textu dále otevírá téma, zda se ten, komu je již od malička vštěpováno smýšlet o člověku a vůbec o světě špatně, může přerodit v toho, kdo vidí krásně?

Vypredané

15,42 €

Události víry
Události víry

Michal Altrichter

Volné pokračování v duchu předchozí knížky Události ze života víry zahrnuje často vyslovované dotazy: církev a majetek, křesťan a stávky, zda se smí užívat homeopatie, mentalita politické levice a pravice, vychýlená zbožnost, praxe přijetí svátostí, povzbuzení ve víře apod.Také je tu řeč o těch, kteří se domnívají, že vedou dialog se společností tím, že dávají věřícím „klackem po hlavě.

Vypredané

7,66 €

Mé Srdce přichází
Mé Srdce přichází

Michal Altrichter

Bůh zázraků, něhy a milosrdenství. Covidová atmosféra do duchovního života vstoupila již naplno. Kromě analýzy protikladných postojů se text zaobírá tvůrčí přítomností Kristovou. Ten člověka v dějinách civilizace vždy věrně doprovázel. Přicházející Kristus polohy srdce v naší mezní situaci uspořádává originálně. Michal Altrichter je český teolog a vysokoškolský profesor. Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně studoval na Teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1985 tajně vstoupil k jezuitům. Od roku 1993 přednáší dějiny filozofie na Teologické fakultě v Olomouci. Vzhledem k nedostatku studijního materiálu pro posluchače TF věnuje hodně pozornosti překladatelské činnosti. Ve svých přednáškách přihlíží k filozofické metodě K. Rahnera.

Vypredané

11,54 €

Varhaníkem v našich časech
Varhaníkem v našich časech

Michal Altrichter

Služba varhaníka, v místech, kde má svou tradici, patří k duchovnímu bohatství chrámu, ale i společenského a kulturního života. Text reflektuje nesnadnou profesi z pohledu spirituality. Dbá nejen o praktická provozní témata, ale připouští rovněž otázky vnitřnějšího rázu.

Vypredané

1,84 €

Nehlučné aforismy
Nehlučné aforismy

Michal Altrichter

Aforismy jsou krátká sdělení důležitých ­obsahů. Vyrostly v závažných životních okamžicích: při nesnadných rozhodováních. Jsou-li nehlučné, neznamená to, že jsou na zapřenou, ale spíše se čtenáři nevnucují. Jsou pak i nehřmotné, protože zapadají do sluchu ztišeného a přívětivého. Přejí si povzbuzovat!

Vypredané

1,26 €

Novéna ke svatému Janu Pavlu II.
Novéna ke svatému Janu Pavlu II.

Michal Altrichter

Novéna – série devíti dní proložená vybranými texty z děl papeže svatého Jana Pavla II., dále prosbami a modlitbou.

Vypredané

1,55 €

Životní styl a duchovní život
Životní styl a duchovní život

Michal Altrichter

Odpovědi k otázkám. Autor analyzuje aktuální otázky k tématům víry a duchovního života.Na životní styl křesťana se oprávněně kladou nároky, které předkládaný text systematizuje.

Vypredané

8,63 €

Události pohledem víry
Události pohledem víry

Michal Altrichter

Odpovědi k otázkám. Máme alergii na fráze, mluvíme-li o víře? Jak mělce často třeba vyslovujeme slovo radost!Text se pokouší formou otázek a odpovědí, které někdy již v terénu zazněly, vynést na povrch jednu z takových zkušeností: jak znovu uchopit to, co je tak zásadní - plněji uvěřit!

Vypredané

7,76 €

Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna)
Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna)

Pavel Ambros; Michal Altrichter

Studijní texty ze spirituální teologie VI.. Kdy je možné napomenout?Jakou formu zvolit?Nejsme na jedné straně na připomínky neadekvátně přecitlivělí, přičemž si zároveň málo uvědomujeme na straně druhé dopad vysloveného napomenutí?Jaká kritéria se váží k umění vyslovení výhrady?Aktuálnost tématu je zřejmá. Texty různých autorů – českých i zahraničních – vycházejí ze čtvrtého olomouckého setkání spirituálních teologů (ve dnech 3.–4. června 2011), jejichž tématem byl Duchovní život a fenomén napomínání (correctio fraterna).

Vypredané

6,69 €

Události ze života víry
Události ze života víry

Michal Altrichter

Odpovědi k otázkám. Máme alergii na fráze, mluvíme-li o víře? Jak mělce často třeba vyslovujeme slovo radost! Text se pokouší formou otázek a odpovědí, které někdy již v terénu zazněly, vynést na povrch jednu z takových zkušeností: jak znovu uchopit to, co je tak zásadní – plněji uvěřit!

Vypredané

7,08 €

Sycení útěšná
Sycení útěšná

Michal Altrichter

Kolekce básní zahrnuje témata všedního dne: střety při názorových odlišnostech a hledání společných množin; odhalení životního středu při setkávání se s mimikou a funkčními alibi mocných. Navazuje na předchozí sbírku Vítězný domov.

Vypredané

4,66 €

Vítězný domov
Vítězný domov

Michal Altrichter

Soubor meditativních básní Vítězný domov se obrací k Panně Marii, ke Kristovým ranám a českým světcům. Zahrnuje vánoční a velikonoční cyklus.

Vypredané

4,85 €

Umění důvěrnosti
Umění důvěrnosti

Michal Altrichter

Vyprávění o řeholním životě. Řeholní život prošel v české církvi po roce 1990 obrovským vývojem. Kromě uznání pozitivních faktorů řeholního života se na druhé straně text kriticky vyslovuje i k tomu, co v plnější řeholní identitě leckdy postrádáme. Četná praktická témata (krize společného života, střet modlitby a činnosti, uspořádání dne a životní návyky aj.) jsou nahlížena v souvislosti s dominantní důvěrností, intimitou.

Vypredané

6,31 €

Blízkost jediného
Blízkost jediného

Michal Altrichter

O egyptském pobytu Ježíše moc statistik nenapíšeme: a přece tam žil naplno. Kolekce básní chce stát na straně těch, kteří vnitřní zkušenost nepodřizují přehledným výkazům. Že báseň odpovídá životnímu stylu a není omnibus, který cokoliv sbírá a všechno bez rozlišení porozdává, souvisí se zápasem o krásné slovo.

Vypredané

3,98 €

O českých teologických současnících
O českých teologických současnících

Michal Altrichter

Text zahrnuje velký sumář informací. Analyzuje podle chronologické posloupnosti všechny publikace sedmi současných českých teologů (Tomáše Halíka, Maxe Kašparů, Pavla Ambrose, Ladislava Tichého, Richarda Čemuse, Aleše Opatrného a Ctirada V. Pospíšila), přičemž vyslovuje obecnější zásady nad trendy, jimiž české teologizování nyní prochází. Předpokládá se druhý díl další teologické "Sedmičky".

Vypredané

13,39 €

Příručka spirituální teologie
Příručka spirituální teologie

Michal Altrichter

Křesťanství není podepíráno tím, že mám potřebu víry, ale má základ v očekávání Někoho, jenž beze mne nemůže být. Má nevýtratně touhu přebývat se mnou. A já mám svobodu bez topornosti odpovědět tak či onak. Je závažné, pokud někoho, kdo o mne bez podloudně vedlejšího úmyslu usiluje, nechávám za vraty čekat. Bohu se zalíbilo spasit člověka vztahem. Žádná pozemská hodnota nemůže amortizovat lásku. Cílem příručky je rozvinout tázání po důležitých tématech spirituální teologie a připustit, že existuje oprávněný plurál rozličných odpovědí. Tato metoda je legitimní, pokud je čtenář nakloněn k fakticitě hledání odpovědí a ne k jejich předchozímu vlastnění.

Vypredané

4,17 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk