Samuel

(18 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Ovečka Barborka
Ovečka Barborka

Ráchel Bícová

V tejto knihe nájdete citlivo a veselo prerozprávané biblické podobenstvo o stratenej ovečke. Príbeh deťom pomôže porozumieť tomu, že poslúchať sa oplatí a že láska a odpustenie sú tu pre každého. Pre deti od 3 rokov.

Skladom

6,78 €

Posledné kusy
Modlitba jako zbraň
Modlitba jako zbraň

Edward M. Bounds

Modliť sa, modliť sa a modliť sa o niečo viac! Boh ju miluje a diabol nenávidí.E. M. Bounds ponúkol hlbšie porozumenie modlitby než ostatní moderní autori. Modlitba ako komunikácia s Bohom prechádza celou bytosťou a posilňuje vieru v kresťanskom živote. Skrze modlitbu sa s Bohom delíme o naše myšlienky a túžby. Spoločenstvo, robenie dobrých skutkov, cirkev ani nijaké iné činnosti nikdy nemôžu nahradiť modlitbu. Musí by prioritou v živote každého veriaceho človeka.Edward McKendree Bounds je autorom 11 kníh, z ktorých 9 je zameraných na modlitbu. Keď mal 19, začínal ako právnik, neskôr sa stal kazateľom v episkopálnej cirkvi. Počas jeho pôsobenia v Brunswicku vypukla vojna a on sa stal vojnovým zajatcom, lebo odmietol zložiť prísahu vernosti federácii. Po prepustení pôsobil ako vojenský kaplán až do skončenia vojny.

Skladom

7,28 €

Posledné kusy
Boží otcovské srdce
Boží otcovské srdce

Floyd McClung

Toto nadčasové klasické dielo autora Floyda McClungaz ktorého sa vydalo vyše 1,2 milióna výtlačkov v 32 jazykoch, odhaľuje slobodu a uzdravenie, ktoré prichádza z objavovania Boha ako dokonalého Otca. Otca, ktorý túži napĺňať naše potreby a je pripravený darovať svoju lásku.Čitatelia sa v knihe Boží otcovské srdce naučia: Ako sa vysporiadať s problémami srdca, ktoré bránia volať Boha „Otec“,Ako Otcov súcit hojí hlboké emocionálne rany, ktoré spôsobili pozemskí otcovia, ktorí nevedia ako milovať, alebo jednoducho nie sú tam, kde sú potrební,Ako je možné obnoviť vzťahy a zažiť uzdravenie rán.

Skladom

7,76 €

Posledné kusy
Hry trochu jinak
Hry trochu jinak

Lesley Pinchbecková

Tematické hry k objevováni Bible. Jak můžeme dětem přiblížit zásadní biblická témata zábavným a inspirujícím způsobem? Sbírka tematických her od zkušené pracovnice s dětmi skvěle doplní váš biblický program pro děti ve věku 9 až 13 let. Neobvyklé a veselé hry a soutěže pomáhají dětem, aby si jednotlivá témata a pojmy lépe představily, prožily si je na vlastní kůži a porozuměly jim.Kniha obsahuje 147 her s podrobným návodem, seznamem pomůcek a praktickými návrhy, jak lze kterou hru pro konkrétní biblické vyučování využít.

Skladom

7,66 €

Poklady pod sněhem
Poklady pod sněhem

Patricia St. John

Je možné změnit minulost a odpustit druhým? Mohou se z nepřátel stát blízcí kamarádi?Půvabný příběh Patricie St. John vás zavede do krásné alpské krajiny, kde se setkáte s vánoční hvězdou, kotětem Vločkou i záhadným starcem z hor. Dozvíte se, proč Annette tolik nenávidí spolužáka Luciena a proč se mu chce za každou cenu pomstít. Čeká vás cesta nebezpečným horským průsmykem i radost z nečekaných setkání. Především ale porozumíte nebezpečí hořkosti a zloby a tomu, jak důležité je odpuštění.Knížka Patricie St. John se vyznačuje kromě barvitého děje prokreslením charakterů jednotlivých postav a hloubkou svého morálního poselství. Poklady pod sněhem byly také úspěšně zfilmovány.Překlad vychází z revidovaného anglického vydání z roku 1999.

Skladom

10,57 €

Kurz dospělosti pro mladé dámy
Kurz dospělosti pro mladé dámy

Ráchel Bícová

Raná dospělost (18 až 25 let) je citlivé období, kdy mladý člověk činí důležitá rozhodnutí, která často ovlivní zbytek jeho života. Rozhoduje se o svém dalším studiu či povolání, často se osamostatňuje od rodičů, hledá životního partnera. Tento kurz se snaží mladým ženám v tomto přelomovém období pomoci, aby se ohlédly se za minulostí svého dětství, uvědomily si své rodinné kořeny, ujasnily si, proč a jak odevzdaly svůj život Bohu a začaly se dívat do budoucnosti s touhou, aby se v nich naplnil Boží záměr.V průběhu kurzu jsem začala mít intimnější vztah s Bohem. Díky tématům, která jsme na kurzu probíraly, jsem začala přemýšlet o tom, jak mě Bůh vidí a co má se mnou v plánu. Uvědomila jsem si věci, které jsem dříve nevnímala: jaký je vlastně vztah Boha a člověka a že s námi Bůh chce něco vytvářet. Poznala jsem také víc sama sebe, přemýšlela jsem o tom, co se děje a může dít v mém životě a jaké je moje poslání. A také jsem si užila super chvíle s báječnými lidmi, se kterými se můžeme navzájem podělit o vlastní životní zážitky a zkušenosti s Bohem. BáraKurz mi pomohl srovnat si a formulovat myšlenky a názory o mém místě na světě, jak si představuji svoji budoucnost, jak mě vidí Bůh a co pro mě má připraveného. Moc mě to obohatilo. Noemi

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Jak se modlit za nevěřícího manžela
Jak se modlit za nevěřícího manžela

Mo Tizzardová

"Buď Bůh, nebo já!" Co si počít, když vás manžel postaví před tak neuvěřitelné ultimátum? Co dělat, jestliže toužíte sloužit Bohu, a přitom milujete muže, který o tom nechce ani slyšet? Přesně v takové situaci se ocitla Mo Tizzardová, když uvěřila v Boha. Tím okamžikem pro ni začalo těžké období plné nátlaku a konfliktů, zároveň ji však Duch Svatý začal učit, jak se podřídit, a přitom získat sílu, jak být pokorná, a přitom odvážná - ale v první řadě jak se modlit a za co se modlit.Po osmnácti měsících duchovního zápasu její manžel odevzdal svůj život Pánu Ježíši Kristu. Mo Tizzardová zaznamenává své nejosobnější zkušenosti jednoduše a čtivě a dělí se s čtenáři velmi prakticky o vše, co se během svého modlitebního boje za manžela naučila o modlitbě i o Boží svrchovanosti. Její životní příběh bude velkým povzbuzením pro každého, kdo stojí uprostřed podobného zápasu.

Skladom

7,28 €

Posledné kusy
Duchovní život dětí
Duchovní život dětí

David Walters

„Vaše děti se mohou stát Kristovými vojáky. Nemusí být zatvrzelé a ve vzpouře proti evangeliu,“ říká David Walters, který slouží dětem už více než dvacet let.Tato příručka má pomoci rodičům a vedoucím v církvi vychovávat děti, které opravdově touží po Bohu, vést děti k tomu, aby naslouchaly Božímu hlasu, učit děti a mládež sloužit duchovními dary.David Walters věří, že Pán ve svém plánu počítá i s nejmladší generací Božích bojovníků. Spolu se svou ženou Kathie se věnuje službě dětem v církvi již řadu let. Pracoval také s dospívajícími ve vazbě pro mladistvé. Má dvě dospělé dcery.

Skladom

2,91 €

Posledné kusy
Hrdinové modlitby
Hrdinové modlitby

W. Bramwell; J. P. Reno; R. Treffry

​Ann Cutlerová, Daniel Nash, John Smith. V této knize jsou shromážděny životopisy tří významných modlitebníků působících v osmnáctém a devatenáctém století v Anglii a ve Spojených státech:Ann Cutlerová, Daniel Nash,a John Smithse nikdy nesetkali, přesto se jejich životy v mnohém podobají – v absolutní vydanosti Bohu a v zapálené modlitební službě, která stála za probuzením jejich doby. Autentické životopisy sepsané jejich současníky jsou velkou inspirací i pro dnešní dny. Potvrzují, že za obrácenými dušemi stojí v první řadě lidé, kteří se upřímně a oddaně modlí.

Skladom

5,53 €

Posledné kusy
Realita modlitby
Realita modlitby

Edward M. Bounds

„Modlitba zaplňuje lidskou prázdnotu Boží plností. Nahrazuje lidskou chudobu Božím bohatstvím a lidskou slabost Boží silou. Vyhání lidskou malost a nahrazuje ji Boží velikostí. Modlitba je Božím plánem, jak naplňovat velké, nekonečné lidské potřeby velkou a nekonečnou Boží hojností.“Edward M. Bounds ve své knize Realita modlitby vysvětluje, jakou sílu má opravdová modlitba zmocněná Duchem svatým. Na příkladu pozemského života Pána Ježíše Krista ukazuje jaké místo má mít modlitba v životě každého křesťana. Modlitba je nám dána jako součást Božího zaopatření. Bůh čeká na naše modlitby, přikazuje nám se modlit a sám je ­inspiruje.Edward M. Bounds (1835–1913) rodák z Missouri, začal svou kariéru jako právník, ale brzy byl povolán Bohem ke službě. Uzavřel svou advokátní praxi a stal se kazatelem metodistické církve. Základním kamenem jeho kazatelské i evangelizační služby byla vždy modlitba, veřejná i soukromá. Byl znám jako horlivý modlitebník, který denně stráví tři hodiny ráno na kolenou a nenechá se o tento čas ničím a nikým připravit. Během svého života napsal několik duchovních knih, většina z nich se věnovala modlitbě, kterou pokládal za naprostý základ křesťanského života a služby.

Skladom

7,66 €

Posledné kusy
Vést jako Ježíš
Vést jako Ježíš

Floyd McClung

Kniha Vést jako Ježíš vás povzbudí k tomu, abyste odložili náboženské řeči a místo toho se vrátili zpátky k jádru křesťanství – ke Kristu samotnému. Ať už jste učitel, pastor, vedoucí mládeže, rodič či manažer, můžete se toho o vedení druhých mnoho naučit tím, že budete následovat Ježíšův příklad. Čtyřicet krátkých kapitol čerpá z Janova evangelia a mnoha osobních zkušeností. Kniha má díky své praktičnosti potenciál změnit nejen způsob, jak vedete, ale i to, jak žijete.Floyd McClung (*1945) je pastor, učitel a zakladatel organizace All Nations, jejímž cílem je přinášet Boží lásku lidem na okraji společnosti a vychovávat k učednictví. Během své služby navštívil více než 190 zemí, několil let sloužil se svou ženou Sally v afgánském Kábulu a poté v amsterdamských slumech. Má dvě dospělé děti a dvě vnoučata. V současné době žije a slouží v Kapském městě v Jihoafrické republice.

Skladom

11,16 €

Vítězství v Kristu
Vítězství v Kristu

Charles Trumbull

Toužíte po opravdové svobodě a vítězství ve svém životě? Nechte se pozvat k hlubšímu poznání vítězství a svobody, kterou pro nás Kristus vybojoval na kříži.Nikdo dosud nevystihl tak jednoduše neustálý střet mezi skutky a vírou v křesťanském životě. Příliš mnoho křesťanů cítí nutkání pomáhat Bohu v tom, co podle Písma dokáže udělat jen on sám. Charles Trumbull výstižně představuje dva zásadní předpoklady vítězného křesťanského života – plné odevzdání sebe sama a svého úsilí Bohu a jeho naprosto dostatečné milosti, a plná víra a důvěra, že Bůh udělá všechno, co slíbil.Charles G. Trumbull (1872–1941) byl redaktorem časopisu The Sunday School Timesa jedním z představitelů Keswického hnutí, které klade důraz na život ve svatosti.(Keswické hnutí se objevuje v 19. století na půdě hnutí posvěcení, kde dochází k přehodnocování Wesleyho učení o „dokonalosti“. Keswické hnutí přesáhlo metodistickou tradici a jeho součástí byli kazatelé z různých částí protestantismu jako W. A. Tozer nebo C. I. Scofield. V roce 1875 vznikla Keswická konvence, která z reformovaného pohledu odmítla učení o „odstranění dědičného hříchu“. Ustálil se termín „plnost Ducha“. Zatímco wesleyánské hnutí vidělo dílo „druhé milosti“ jako prostředek k dosažení dokonalého posvěcení, Keswické hnutí shledávalo v druhém požehnání spíše zmocnění k misii. Tento pohled sdíleli známí evangelisté G. Finney, H. Taylor, D. Moody a později i legendární B. Graham. Wesleyánský důraz na aktivní očekávání díla Ducha svatého v životě člověka nakonec otevřel v církvi i zájem o duchovní dary.)

Skladom

6,31 €

Posledné kusy
Tanec a dramatizace ve službě dětem
Tanec a dramatizace ve službě dětem

Ruth Allistonová

Tanec a dramatizace jsou skvělé způsoby, jak předávat dětem duchovní pravdy. Ať už zvolíte pantomimu, improvizaci, prapory nebo další metody, vaše práce s dětmi dostane nový kreativní rozměr.V knize najdete také zajímavé informace o tom, jak byly tanec a dramatizace využívány v biblických časech a v prvotní církvi.Ruth Allistonová je zkušenou pracovnicí s dětmi a autorkou řady knih o službě dětem. V nakladatelství Samuel vyšla její kniha Jak vyprávět příběhy.

Skladom

5,43 €

Posledné kusy
Kdybych tak měl zelený nos
Kdybych tak měl zelený nos

Max Lucado

Když si začnou Zemíci malovat nos na zeleno, Kašparovi to zpočátku připadá jako hloupost. Vždyť díky zelenému nosu nejsou ani rychlejší, ani silnější a ani chytřejší. Jsou jenom zelenější! Proč by si měl nechat natřít nos jen proto, aby vypadal jako ostatní? Řezbář Eli přece schválně vyrobil Zemíky tak, aby vypadali každý jinak. Ale postupně začne Kašparovi a jeho kamarádům připadat, že mít zelený nos možná není až tak špatný nápad.

Skladom

11,54 €

Posledné kusy
Report
Report

Ivan Dvořák

Příběh české židovské rodiny po druhé světové válce. Autor v knize působivě přibližuje osudy několika židovských rodin v poúnorovém Československu. Málo známé osudy českých „Židů, kteří přežili“ v průběhu 50. a 60. let ilustruje autor především na příběhu svého strýce, doktora Františka Klemense, a jeho rodiny. Absurdní atmosféra padesátých let, která z lékaře a anglického válečného letce učinila nejprve vězně, pak dělníka a nakonec emigranta do Izraele, ostře kontrastuje se vzpomínkami na drobné radosti a každodenní rodinnou pospolitost, kterou autor jako malý chlapec v blízkosti strýcovy rodiny prožíval. Knihu symbolicky zakončuje vzpomínka na rok 1969, kdy se autor jako mladý muž vypravil za strýcovou rodinou do Izraele. Prožitý půlrok bezstarostné svobody a radosti končí, když se vrací zpět přes hranice okupovaného a hermeticky uzavřeného Československa. Tato kniha vychází za podpory Nadace Židovské obce v Praze.

Skladom

8,63 €

Central and Eastern European Bible Commentary
Central and Eastern European Bible Commentary

Corneliu Constantineanu (ed.)

Po šesti letech náročné práce byl dokončen velký projekt – Středoevropský a východoevropský komentář k celé Bibli. Tento název zahrnuje postkomunistickou Evropu a je výrazem spolupráce sta teologů z dvaceti zemí. Proč komentář z určité oblasti? Slovo „kontextualita“ vyjadřuje, že každý, kdo vykládá Bibli, přistupuje k textu skrze brýle své kultury. Proto organizace Langham Partnership (založená Johnem Stottem) poskytla možnost, aby se spojili biblisté z jednotlivých zemí naší části Evropy a vytvořili společné dílo. Proto tam nejsou autoři ze Západní Evropy a z Ameriky. Ke komentáři je připojena řada zpracovaných slovníkových hesel. Kniha je čtivě ztvárněna graficky, vytištěna v Itálii na kvalitním papíře a obsahuje téměř 1700 stran. Musela být napsána anglicky, protože s našimi přáteli z Rumunska, Maďarska, nebo Albánie, bychom se jinak nedomluvili. Z České republiky do tohoto díla přispěli: Pavol Bargár, Viktor Ber, Peter Cimala, Pavel Černý, Tereza Halasová, Pavel Raus a Jan Valeš. Kniha byla slavnostně prezentována 3. března 2023 v Praze, v Soukenické a již je v prodeji. – Pavel ČernýThe Central and Eastern European Bible Commentary is a groundbreaking, multi-year work and the first full-Bible commentary to come out of Central and Eastern Europe. The aim of this resource is to provide a contemporary, contextually relevant, church-based commentary written exclusively by biblical scholars from the region. Rooted in scholarship, while also written in clear and accessible language, this commentary will appeal to Christians everywhere.This resource will help pastors, preachers, teachers and lay leaders to interpret and apply biblical truths in the rapidly changing contexts of their lives and faith communities.Theological Editors: Viktor Ber, Lidija Gunjević, Tchavdar S. Hadjiev, Marcel V. Măcelaru, Ksenija Magda, Albín Masarik, Daniel G. Oprean, Peter Penner, Wojciech SzczerbaFeatures: Central and Eastern European contextual theological applications of biblical teaching Over 100 articles addressing issues pertaining to our life as Christians in the twenty-first century Clear, accessible language which will appeal to Christians everywhere

Skladom

58,20 €

Jsi můj
Jsi můj

Max Lucado

V Zemíkově nemluví nikdo o ničem jiném než o krabicích a míčkách. Každý jich chce mít co nejvíce. Luxusní míčky. Barevné krabice. Nikdo bez nich nechce vypadat jako nějaký chudák – ani Kašpar. Snaží se udělat nemožné, jen aby se ostatním vyrovnal. Naštěstí je tady řezbář Eli, který ho v tom nenechá. Pajdulák Kašpar, se kterým jsme se setkali již v knize Jsi úžasný, se ve svém novém dobrodružství naučí, že nezáleží na tom, kolik toho máme, ale komu patříme.

Skladom

10,57 €

Dělat těžké věci
Dělat těžké věci

Alex Harris; Brett Harris

Vzpoura teenagerů proti nízkým očekáváním. Bratři Harrisové povzbuzují mladé čtenáře, aby se v životě nepouštěli snadnou cestou, aby přijali zodpovědnost a aktivně využili čas i potenciál, který do nich Bůh vložil. Věřím, že ten, kdo tuto výzvu přijme a s odvahou vykročí ze svého bezpečí, bude svědkem Božího jednání ve svém vlastním životě i ve svém okolí.

Skladom

9,60 €

Sexy styl - Krásná, nebo vyzývavá?
Sexy styl - Krásná, nebo vyzývavá?

Hayley DiMarcová

Každé dospievajúce dievča chce byť sexi – chce, aby si ho každý všimol, chce byť atraktívne. Ale čo je ,,sexi“ naozaj? Vedia dospievajúce dievčatá, čo hovoria o sebe svojim štýlom obliekania? Spolu s populárnou autorkou Hayley DiMarcovou to ideme zistiť.Kniha Sexy styl – Krásná, nebo vyzývavá? je čestným a vtipným náhľadom na všetko sexi – od oblečenia až po celkový obraz nášho tela. Kniha taktiež odpovedá na otázky ako: Prečo maličkosti zvané hormóny ovplyvňujú spôsob, akým sa chlapci dívajú na dievčatá?Čo dievčatá o sebe hovoria svojím štýlom obliekania?Ako je to s tínedžermi, ktorí sa snažia byť sexi (za každú cenu)?Spolu s kvízmi a otázkami na zamyslenie je táto kniha ideálnou príležitosťou pre dievčatá zistiť, kým naozaj sú a ako sa môžu prezentovať pred svojimi rovesníkmi.

Vypredané

6,60 €

S nikým nechodím a nejsem cvok
S nikým nechodím a nejsem cvok

Joshua Harris

Kniha vyšla v slovenčine pod názvom: Zbohom lásky (2005). Unavený z tejto hry?Bozk na rozlúčku?Ísť von, alebo radšej zostať doma?Kopačky?Čakať na hovor, ktorý neprichádza?Prežité bolesti vo vzťahu? Jedného alebo niekoľkých?Premýšľajte... nie je tu aj lepší spôsob?S nikým nechodím a nie som cvok je kniha, ktorá ukazuje, čo znamená zveriť svoj milostný život Bohu. Joshua Harris sa s čitateľmi delí o svoj životný príbeh, ako sa vzdal randenia a objavil, že Boh má pre neho niečo lepšie - život úprimnej lásky, pravej čistoty a cieľavedomej slobody.Bezpočet dospievajúcich sa cítia byť deprimovaní a odradení, pretože nemajú frajera alebo frajerku. Veľa slobodných kresťanov je frustrovaných z kultúrneho vzoru vzťahov. A čo je toho výsledkom? Mladí upadajú do sexuálneho pokušenia a väčšinu svojej energie trávia randením a nie verným nasledovaním Boha.Táto silná kniha nabáda tíneďžerov, aby svoje vzťahy „zmapovali“ vo svetle Božieho slova. Nie je to len teória, zahŕňa taktiež zdravé výzvy pre dnešné kultúrne predpoklady pre vzťahy a poskytuje pevné biblické alternatívy k normám spoločnosti.

Vypredané

9,22 €

Pod Boží ochranou
Pod Boží ochranou

Neil T. Anderson; Pete Vander Hook; Susan Vander Hook

Jak pomoci svým dětem a rodině nalézt jejich identitu, svobodu a jistotu v Bohu. Titul vyšiel aj v slovenčine: Pod Božou ochranou (2009).Budí se vaše dítě v noci s křikem?Bojuje neúspěšně s nutkavými myšlenkami?Bojíte se, že je „něco“ v pokoji?Připadá vám, že se s ním děje něco divného?Je možné chránit své děti a rodiny před duchovním útlakem nepřítele?Jak můžeme dětem pomoci najít svobodu, vlastní identitu a bezpečí v Kristu?V knize naleznete: - dramatický příběh o duchovních útocích na život jedné rodiny a o vítězství, které tato rodina prožila - důkladné, biblicky podložené vysvětlení kroků ke svobodě v Kristu - podrobnou metodu, jak pomoci svému dítěti dosáhnout trvalé svobody v Kristu s ohledem na jeho věk - příklady modliteb, které vám ve vašem boji mohou být inspirací.Známý poradce Neil T. Anderson ukazuje cestu k plné svobodě v Ježíši Kristu. Svědectví rodiny pastora Petea Vander Hooka ilustruje, jak lze tyto biblické principy použít v praktickém životě.

Vypredané

9,58 €

Křesťan v plné zbroji 2
Křesťan v plné zbroji 2

William Gurnall

Kniha druhá. Druhý díl knihy o duchovním boji v každodenním životě od dnes již téměř zapomenutého anglického autora ze 17. století. Převedeno do současného jazyka.William Gurnall (1616 – 1679) byl puritánským kazatelem, později též anglikánským duchovním v Lavenhamu v Suffolku.

Vypredané

12,13 €

Křesťan v plné zbroji 3
Křesťan v plné zbroji 3

William Gurnall

Kniha třetí. Třetí díl knihy o duchovním boji v každodenním životě od dnes již téměř zapomenutého anglického autora ze 17. století. Převedeno do současného jazyka.William Gurnall (1616 – 1679) byl puritánským kazatelem, později též anglikánským duchovním v Lavenhamu v Suffolku.

Vypredané

12,13 €

Děti krále
Děti krále

Max Lucado

Do městečka má už brzy přijet král, který se rozhodl adoptovat pět osiřelých dětí. Nastane velké pozdvižení – je přece potřeba, aby mu děti připravily nějaké pořádné dary a udělaly na něj dojem! A tak se všechny pustí do práce...Kniha Děti krále od Maxe Lucada vyšla poprvé v roce 1994 a od té doby si získala srdce mnoha čtenářů. Laskavým způsobem nám totiž připomíná nadčasovou pravdu, že nás nebeský Otec miluje takové, jací jsme – bez ohledu na to, zda máme nějaký talent, jestli jsme chytří či populární. Toto poselství o Boží bezpodmínečné lásce se Maxovi Lucadovi podařilo skloubit s příběhem, který je dětem dobře srozumitelný a dospělé vede k zamyšlení nad tím, zda mají ve svém životě čas na opravdu důležité věci.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Deti kráľa (2021).

Vypredané

9,70 €

Křesťan v plné zbroji 1
Křesťan v plné zbroji 1

William Gurnall

Kniha první. Kniha o duchovním boji v každodenním životě od dnes již téměř zapomenutého anglického autora ze 17. století. Převedeno do současného jazyka.William Gurnall (1616 – 1679) byl puritánským kazatelem, později též anglikánským duchovním v Lavenhamu v Suffolku.

Vypredané

11,54 €

Přátelství žen
Přátelství žen

Dee Brestinová

Silné a vřelé ženské přátelství je jedinečným Božím darem. Ženy však také jedna druhou umějí hluboce zranit. Jaký je Boží plán pro přátelství mezi ženami? Jak máme naplnit touhu po blízké přítelkyni, kterou do nás Bůh vložil? A kde najít příklad pro budování zdravého a pevného vztahu, který nás nebude srážet, ale posilovat?Dee Brestinová ve své knížce povzbuzuje čtenářky, aby naslouchaly své touze po přátelství a aktivně přátelské vztahy vyhledávaly a pěstovaly. Na biblických příkladech přátelství ukazuje, jak se nechat do přátelství vést Bohem, jak být v přátelství vytrvalé, jak se v něm učit novým věcem, jak se přátelit s ženami, které procházejí zkouškami, nebo jak se vyvarovat nezdravé citové závislosti.

Vypredané

8,34 €

Jak mluvit s dětmi o sexu
Jak mluvit s dětmi o sexu

Mark Laaser

Kniha zkušeného psychologa a terapeuta je výjimečnou pomocí rodičům při jednom z jejich nejnáročnějších úkolů - mluvit s dětmi o sexu. Publikace je plná příkladů ze života i modelových dialogů a nabízí rady a praktickou pomoc pro rozhovory s dětmi od nejútlejšího dětství po ranou dospělost. Ukazuje, jak je možné s dětmi sdílet svou víru a hodnoty a pomoci jim tak získat zdravý křesťanský pohled na sexualitu jako nádherný Boží dar.

Vypredané

11,49 €

Naděje pro Chanu
Naděje pro Chanu

Jennifer Saakeová

Jak hledat Boží vůli, když dítě nepřichází. Kniha je určená pro všechny páry, které touží po dítěti, jež nepřichází, truchlí pro miminko, které se nedožilo porodu, nebo už příliš dlouho čekají na děťátko, které by mohli osvojit. Autorka vám pomůže hledat cestu za pomoci biblického příběhu Chany (Anny, manželky Elkánu z knihy Samuelovej).Upřímně sdílí vlastní zážitky a zápasy, prakticky se dotýká možností léčby i adopce, ale především citlivě vede k Bohu veškeré útěchy, který nás neopouští ani v temných údolích života. Kniha může být užitečná i pro ty, kdo chtějí pár na jeho cestě doprovázet.

Vypredané

7,76 €

My dva spolu
My dva spolu

Joshua Harris

od přátelství k manželství. Joshua Harris ve své romantické a zároveň provokativní knize ukazuje mladým křesťanům, kteří se rozhodli pro vážný vztah, jak nejlépe využít dobu před manželstvím. Zdůrazňuje, že pro toto období je potřeba mít jasný cíl - poznat se tak, abychom věděli, zda do manželství chceme skutečně vstoupit. Nebojí se při tom být velmi otevřený a na vlastním milostném příběhu, který prožil se svou ženou Shannon, i na příbězích mnoha dalších párů přibližuje, jak zásadní je důvěřovat v "srdečních záležitostech" Bohu.

Vypredané

9,80 €

Čekej na mě
Čekej na mě

Rebecca St. James

Výzva mladým ľuďom zotrvať sexuálne čistý až do manželstva.Každý túži byť niekým hlboko milovaný a Rebecca St. James nie je výnimkou, o čom svedčí aj jej pesnička „Čakaj na mňa.“ Rebecca zdieľa rovnaké túžby ako ostatní mladí ľudia a jednou z nich je aj zostať čistý až do manželstva, čo v dnešnej dobe už nie je bežné.Použitím Svätého Písma, pop kultúry a vlastných skúseností ako referenčný bod, autorka v knihe Čekej na mě vytvára relevantný a atraktívny obraz hodnoty čakania. Ale rovnako súcití s tými, ktorí urobili chyby a odhaľuje milosť a uzdravenie, ktoré prináša Boh.

Vypredané

9,41 €

Mámou s Boží pomocí
Mámou s Boží pomocí

Quin Sherrerová; Ruthanne Garlocková

Jak se nechat vést Duchem svatým v každodenním životě. Být mámou je úžasné a náročné zároveň. Naštěstí na tento úkol nejsme samy. Tato kniha je plná jak příkladů z Bible, tak i příběhů ze života, které dokládají, že Bůh nám dokáže poskytnout vše, co k výchově svých dětí potřebujeme. Ať už si nevíte rady s tím, jak s láskou vést děti ke kázni, jak se za ně modlit, jak se nebát toho, že uděláte chybu, či jak zvládnout každodenní rodinný shon, kniha Mámou s Boží pomocí vám pomůže následovat Ducha svatého a přijmout Boží milost, sílu a povzbuzení ve chvílích, kdy ho nejvíce potřebujete. Quin Sherrerová a Ruthanne Garlocková jsou několikanásobnými matkami a babičkami. Společně napsaly patnáct knih o mateřství, modlitbách a duchovním boji. V češtině vyšly dva jejich bestsellery: Jak se modlit za své děti a Jak se modlit za své blízké.

Vypredané

10,57 €

Nad Biblí bez nudy
Nad Biblí bez nudy

Ian Smale

49 dobrodružství s Biblí pro celou rodinu. Kde se v Bibli píše o červech?Šeptá Bůh?Kolik mají Arabové jmen pro velblouda?Už jste Pánu děkovali za to, že stvořil sovu?Rodinné setkání nad Biblí může být úžasná zábava! Ishmael, dlouholetý služebník dětem, připravil 49 skvělých dobrodružství pro celou rodinu. Dozvíte se v nich zajímavá fakta, která jste o Knize knih dosud nevěděli, zahrajete si společně spoustu veselých her a budete mít možnost se zamyslet nad tím, co vám chce Bůh skrze své Písmo říct právě dnes.

Vypredané

6,60 €

Ani ň
Ani ň

Joshua Harris

Ako chránit svoje srdce pred zmyselnosťou? V českom jazyku - úspešný 3. diel knihy S nikým nechodím a nejsem cvok.

Vypredané

7,79 €

Láska, která vytrvá
Láska, která vytrvá

Gary Smalley

Jak budovat pevný manželský vztah. Jak může vaše láska vytrvat přes všechna úskalí společného života? Tato kniha je určena každému, kdo touží po zbudování láskyplného, pevného a trvalého manželského vztahu.Na základě svých dlouholetých zkušeností Gary Smalley s humorem a otevřeností radí, jak si lásku získat a udržet, jak lépe pochopit svého životního partnera, jak prohloubit manželskou komunikaci, jak vést uspokojivý sexuální život, jak se vypořádat se svým vlastním hněvem, jak řešit konflikty, jak se vyvarovat rozvodu - jak zbudovat lásku, která vytrvá.

Vypredané

11,25 €

Jak lépe kázat
Jak lépe kázat

John Garlock

Kniha si nedělá ambice na to, aby se stala učebnicí homiletiky pro teologické školy. Na druhé straně to ale není žádná kuchařka, která by pouze jmenovala ingredience a popisovala postup vaření z biblických citátů. Je psána tak, aby v ní našel něco pro sebe každý, kdo vykládá Boží slovo při bohoslužbách, při biblické hodině či ve skupince.John Gerlock je zkušeným kazatelem, který ve své knížce dobře zahrnuje důraz na kázání, které nemá svůj zdroj v lidské fantazii, ale je výkladem biblického textu a zároveň vyhlíží moc Ducha svatého. Kázání je viděno v souvislosti s prorokováním.Začátečník i zkušený zvěstovatel v knize ocení praktické rady pro dobrou komunikaci. Není mnoho dobrých pomůcek, které by vtipně a názorně ukázaly na nedostatky soudobých zvěstovatelů a zároveň naznačily cestu osobního růstu ve zmíněné službě. Kniha má svou hodnotu v tom, že naznačuje cestu kupředu a motivuje čtenáře k práci na sobě samých. Cenné jsou důrazy na práci s hlasem, péči o zevnějšek, techniku použití mikrofonu či použití vizuálních pomůcek.Z knížky je zřejmé, že autor mnoho let kázal v různých zemích a různých kulturách a jako bystrý pozorovatel nashromáždil mnoho užitečných postřehů a zkušeností. Zdůrazněn je cíl kázání, fáze jeho přípravy, způsob přednesu a biblická výzva směrem k posluchačům. Je pozoruhodné, kolik důležitých podnětů, důrazů a zkušeností se podařilo jadrně vyjádřit na prostoru menší publikace.

Vypredané

5,63 €

Jak se modlit za své děti
Jak se modlit za své děti

Quin Sherrerová; Ruthanne Garlocková

Otázku Jak se modlit za své děti si klade snad každý křesťanský rodič. Za co všechno se můžeme modlit? Jak přizvat do modliteb za děti partnera a přátele? Jak nezůstat jen u krátkých modliteb před usnutím? Může nám při modlitbách pomoci Bible? Známé autorky nabízejí ve své knize mnoho praktických rad, které načerpaly z vlastních zkušeností i z životních osudů dalších rodičů, kteří se modlí za své děti.Pomocí působivých příběhů i příkladů modliteb ukazují: Jak se modlit za děti před narozením; Jak se modlit za přátele a životní partnery svých dětí; Jak se modlit za učitele svých dětí; Jak se modlit za děti, když nás zklamaly a zranily; Jak se modlit za děti věřící a jak za ty, které s Bohem naopak nežijí; Jak se modlit za děti nemocné a za děti, které umírají.Táto oblíbená kniha vás povzbudí do jednoho z nejdůležitějších úkolů křesťanských rodičů – do vytrvalých modliteb za životy svých dětí.

Vypredané

9,60 €

52 způsobů, jak dětem vyjádřit lásku
52 způsobů, jak dětem vyjádřit lásku

Jan Dargatzová

52 způsobů, jak dětem vyjádřit lásku je kniha, ktorá obsahuje mnoho zábavných a zmysluplných spôsobov, ako povedať deťom všetkých vekových kategórii slová ,,Ľúbim ťa, mám ťa rád.“No činy hovoria viac a hlasnejšie ako slová. Pre dieťa nie je dôležité aby vedelo, ale aby cítilo, že ho milujete. A objatie, úsmev, čas strávený spoločne s ním, či obľúbené jedlo uvarené iba pre vaše dieťa mu dá skutočne pocítiť, ako veľmi ho máte radi, ako veľmi je pre vás výnimočné a ako veľmi ho ľúbite.Táto kniha ponúka rady a nápady, ktoré vám pomôžu vyčariť úsmev na detskej tvári.

Vypredané

7,28 €

Než tě zabijeme a sníme
Než tě zabijeme a sníme

H. B. Garlock; Ruthanne Garlocková

autobiografický príbeh misionárskej služby. Hrnuli se ke mně s napřaženými noži a křičeli: „Zabít! Zabít!“ Jejich vůdce zvedl mačetu, aby mi usekl hlavu. Vypadalo to, že je konec. Zavřel jsem oči a odevzdal se do Božích rukou. Znovu a znovu jsem opakoval jméno, které je nad každé jméno: „Ježíš, Ježíš.“ Zničeho nic nastalo hrobové ticho...Většina misionářů, kteří se na začátku 20. století vydali do Libérie, se už živá nevrátila. Novomanželé Garlockovi přesto uposlechli Boží ­volání a vydali se šířít evangelium do neprobádané a nebezpečné země, kde ještě stále přežíval kanibalismus a smrt hrozila na každém kroku.V této autobiografické knize najdete příběh jejich misionářské služby. Napínavé vyprávění, ve kterém nechybí vysvobození od jisté smrti, zázračné uzdravení, vzkříšení z mrtvých … a lidé, kteří vydávají své životy Ježíši Kristu.H. B. Garlock (1897–1985) byl misionářem v několika afrických zemích a později supervizorem misijní služby v Africe, sloužil také jako pastor v několika sborech ve Spojených státech. Ruthanne Garlocková, spoluautorka této knihy, je snachou H. B. Garlocka a autorkou oblíbených knih o modlitbě.

Vypredané

8,54 €

Výchova novodobého Josefa
Výchova novodobého Josefa

Larry Fowler

Jak vychovat děti, které spoléhají na Boha. Jak máme děti vychovávat, aby ve chvíli, kdy opouštějí rodičovské hnízdo, neopustily i svou víru? Larry Fowler nám představuje inspirující model v osobě starozákonního Josefa – sedmnáctiletého mladíka, který obstál ve víře navzdory nepříznivým okolnostem. Vybízí rodiče a pracovníky s dětmi v křesťanských sborech, aby spojili své úsilí vést děti k učednictví. Výsledkem jejich snahy by měli být mladí lidé, kteří budou Ježíše Krista znát, milovat a v živé víře mu sloužit. Bůh někdy řekne „přišel čas“ a určité pasáže z Písma nám najednou vyvstanou ve světle, které jsme doteď neviděli. Kniha Larryho Fowlera je důkazem toho, jak nadčasovým zjevením je Bible. Všichni známe příběh starozákonního Josefa, ale autor nám ukazuje, že právě současná západní kultura je světem novodobého Egypta, ve kterém chce Pán Bůh probudit novodobé Josefy. Zřejmě ví proč; po letech tučných mohou přijít léta hubená. Pán Ježíš chce zachovat svou církev a povolat rodiče a učitele k tomu, aby do životů svých dětí vetkali hodnoty, které dají povstat nové zbožné generaci.Larry Fowler pracuje ve službě dětem již více než třicet let. Je viceprezidentem mezinárodní dětské neziskové organizace Awana International a jako skvělý učitel církve má podíl na vystrojování služebníků dětem v několika desítkách zemí. Se svou ženou Dianou má dvě dospělé děti.

Vypredané

6,69 €

Každé dítě potřebuje slyšet evangelium prakticky a názorně
Každé dítě potřebuje slyšet evangelium prakticky a názorně

Manuela Jungová

kniha + CD. Příručka pro práci s dětmi v církvi i v rodině. Kniha je určena pro učitele i pro rodiče, kterým pomáhá přiblížit biblické poselství dětem názorně i zábavně.Ke knize je přiloženo CD-ROM s praktickými ukázkami a pomůckami k vyzkoušení.

Vypredané

10,67 €

1 z 5
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Radoslav, 28.1.2024

odporucam

userAvatar

Radovan, 26.1.2024

Nadherná knižka hlavne pre mladých.

userAvatar

Pavol, 23.1.2024

doporučujem

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk