Slovenská biblická spoločnosť

Slovenská biblická spoločnosť

(58 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Ilustrovaná príručka k Biblii
Ilustrovaná príručka k Biblii

Pat Alexander; David Alexander

Preklad revidovaného a rozšíreného anglického vydania. Knihu obohacuje množstvo významných informácií – okrem iných o objavoch v biblickom výskume, ktoré sa vynorili od prvého vydania knihy. Príručka obsahuje: 680 strán sprievodného textu po jednotlivých kapitolách biblických kníh s vysvetlením pojmov a otázok týkajúcich sa významu a výkladu Biblie126 odborných článkov o prostredí a význame Biblie, ako aj ďalších mimoriadne zaujímavých témachvyše 700 farebných fotografií a ilustrácií, ktoré živo zobrazujú svet biblických ľudí a udalostí68 máp, uvádzajúcich miesta i ďalšie podrobnosti súvisiace s biblickými dejinami20 tabuliek a grafov, ktoré názorne vystihujú základné historické informáciePodrobný informátor heslovito a rýchlo predstavuje biblické osobnosti, miesta, udalosti a učenie Biblie, ako aj tejto príručky.

Vypredané

31,00 €

Ekumenická Biblia pre deti a pathfinderov
Ekumenická Biblia pre deti a pathfinderov

D. Čančík; K. Bušta; J. Šlosárek; S. Bielik

bez deuterokánonických kníh. Biblia - obsahuje príbehy ľudí, z ktorých sa môžeme poučiť - pomáha objavovať Boha, ktorý nás pozná a má nás rád - je Božím slovom, ktoré prehovára k srdcu človeka - pripája nás na Božiu on-line linku - odhaľuje pozadie vzbury voči Stvoriteľovi a dejiny Božieho záchranného plánu.

Vypredané

13,10 €

Písmo Sväté - Nová zmluva a Žalmy
Písmo Sväté - Nová zmluva a Žalmy

kolektív

Slovenský ekumenický preklad. 3. vydanie slovenského ekumenického prekladu Nového zákona a Žalmov.Z pôvodných jazykov do súčasnej modernej slovenčiny preložila prekladateľská komisia zložená zo zástupcov z jednotlivých registrovaných cirkví na Slovensku.Obsahuje aj úvody k jednotlivým knihám, mapy a chronologický prehľad.

Vypredané

8,47 €

Biblia - Ekumenický preklad + DT knihy v koži
Biblia - Ekumenický preklad + DT knihy v koži

Kolektív autorov

Prvý slovenský ekumenický preklad celej Bible s deuterokánonickými knihami (apokryfmi) viazaný v koži. Obsahuje chronologické prehľady udalostí, tabuľky mier, váh a peňazí. Text je radený v dvoch ståpcoch. Farebné mapy na tvrdom lesklom papieri.

Vypredané

51,52 €

Biblia - Ekumenický preklad bez DT kníh v koži
Biblia - Ekumenický preklad bez DT kníh v koži

Kolektív autorov

Prvý slovenský ekumenický preklad celej Bible bez deuterokánonických kníh (apokryfov) v koženej väzbe. Obsahuje chronologické prehľady udalostí, tabuľky mier, váh a peňazí. Text je radený v dvoch ståpcoch. Farebné mapy na tvrdom lesklom papieri.

Vypredané

49,91 €

Nový zákon pre hokejistov
Nový zákon pre hokejistov

ekumenický preklad. Nový zákon pre hokejistov "Smerom k cieľu" nám okrem Písma predstavuje zaujímavé a inšpirujúce životné príbehy profesionálnych športovcov, medzi nimi aj slovenského hokejistu Petra Budaja, pre ktorých hokej slúži na to, aby formoval ich vieru v Boha.

Vypredané

6,31 €

Prvý a Druhý list Timotejovi... (senior verzia)
Prvý a Druhý list Timotejovi... (senior verzia)

Deväť listov Novej Zmluvy. Slovenský ekumenický preklad deviatich novozmluvných listov: Prvý a Druhý list TimotejoviList TítoviList FilemonoviList HebrejomJakubov listPrvý a Druhý Petrov listPrvý až Tretí Jánov listJúdov listZjavenie Jána

Vypredané

7,66 €

Biblia: ekumenická, vrecková
Biblia: ekumenická, vrecková

Slovenský ekumenický preklad Biblie vo vreckovom formáte v paperback väzbe. Štvrté opravené vydanie.Okrem opráv toho, čo sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objaví, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obsahujúcej text tretieho opraveného vydania, bolo totiž cítiť, že je dôležité verne prekladať kľúčové pojmy, vďaka ktorým môže čitateľ vnímať prepojenie medzi biblickými miestami, ktoré pri veľmi voľnom prerozprávanom preklade zdanlivo nesúvisia. A tak krížové odkazy uvedené do predošlého vydania teraz môžu lepšie plniť svoju funkciu poukazovať na podobné myšlienky roztrúsené na iných miestach Biblie. Najviac sa to týka textu synoptických evanjelií – Matúša, Marka a Lukáša.Pre ľahšie rozlíšenie priamej reči boli na žiadosť mnohých čitateľov do textu celej Biblie vložené úvodzovky. V priamej reči sa neraz ťažko rozlišovalo, ktorá z biblických postáv práve hovorí. Najťažšie sa to napríklad sledovalo pri prorokovi, ktorý hovorí raz sám za seba a inokedy podáva Boží výrok. Doteraz úlohu označenia priamej reči čiastočne plnili pomlčky, ktoré však majú aj iné vetné funkcie. Popri úvodzovkách prvej úrovne („“) sme použili aj úvodzovky druhej (‚‘) a tretej úrovne (» «), aby sa dali ľahšie rozlíšiť citáty v citáte.

Vypredané

14,07 €

Biblia bez deuterokánonických kníh
Biblia bez deuterokánonických kníh

Slovenský ekumenický preklad. Slovenský ekumenický preklad biblie bez deuterokánonických kníh v rodinnom formáte.Text je vytlačený veľkým, dobre čitateľným písmom. Obsahuje krížové odkazy, tabuľku mier a váh, a trinásť biblických máp.4. opravené vydanie: Okrem opráv, ktoré sa napriek najlepšej snahe o bezchybnosť v texte objavia, sa trojčlenný tím biblistov zameral na prepracovanie textu Novej zmluvy v duchu väčšej konkordantnosti. Už pri vydávaní študijnej Biblie, obsahujúcej text tretieho opraveného vydania, bolo totiž cítiť, že je dôležité verne prekladať kľúčové pojmy, vďaka ktorým môže čitateľ vnímať prepojenie medzi biblickými miestami, ktoré pri veľmi voľnom, prerozprávanom preklade zdanlivo nesúvisia. A tak krížové odkazy uvedené do predošlého vydania teraz môžu lepšie plniť svoju funkciu poukazovať na podobné myšlienky roztrúsené na iných miestach Biblie. Najviac sa to týka textu synoptických evanjelií – Matúša, Marka a Lukáša.Pre ľahšie rozlíšenie priamej reči boli na žiadosť mnohých čitateľov do textu celej Biblie vložené úvodzovky. V priamej reči sa neraz ťažko rozlišovalo, ktorá z biblických postáv práve hovorí. Najťažšie sa to napríklad sledovalo pri prorokovi, ktorý hovorí raz sám za seba a inokedy podáva Boží výrok. Doteraz úlohu označenia priamej reči čiastočne plnili pomlčky, ktoré však majú aj iné vetné funkcie. Popri úvodzovkách prvej úrovne („“) sme použili aj úvodzovky druhej (‚‘) a tretej úrovne (»«), aby sa dali ľahšie rozlíšiť citáty v citáte.

Vypredané

34,92 €

Good News Bible (with deuterocanonical books)
Good News Bible (with deuterocanonical books)

anglická biblia. Biblia v modernej angličtine vrátane deuterokánonických kníh.

Vypredané

14,60 €

Nová zmluva a Žalmy v maďarskom jazyku
Nová zmluva a Žalmy v maďarskom jazyku

Nová zmluva a Žalmy v maďarskom jazyku v praktickom vreckovom vydaní. Tradičný preklad od Gáspára Károliho. Text je v dvoch stĺpcoch, s krížovými odkazmi pod jednotlivými veršami.

Vypredané

4,75 €

Ekumenická Biblia bez deuterokánonických kníh
Ekumenická Biblia bez deuterokánonických kníh

Kolektív autorov

Prvý slovenský ekumenický preklad celej Biblie bez deuterokánonických kníh.Obsahuje chronologické prehľady udalostí, tabuľky mier, váh a peňazí.Text je radený v dvoch stĺpcoch. Farebné mapy sú na tvrdom lesklom papieri.

Vypredané

9,46 €

Svätá Biblia - Roháčkov preklad, vrecková
Svätá Biblia - Roháčkov preklad, vrecková

kolektív

Text je podľa druhého revidovaného vydania z roku 1969. Okrem biblických textov, ktoré profesor Roháček preložil z pôvodných jazykov (Starý zákon z hebrejčiny a aramejčiny, Nový zákon z gréčtiny) sa tu nachádzajú farebné biblické mapy a prehľad mesiacov, váh, mier a mincí používaných v biblických časoch. Odporúčame Vám: Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy.

Vypredané

17,27 €

Nová zmluva - Újszövetség
Nová zmluva - Újszövetség

Nová Zmluva slovensko - maďarská, ekumenický preklad. Dvojjazyčné, slovensko-maďarské vydanie Novej Zmluvy. Slovenský text pochádza zo slovenského ekumenického prekladu z roku 1997. Maďarský text je totožný s prekladom Biblie vydaným v roku 1975 a upraveným v roku 1990. Texty sú tlačené paralelne vedľa seba v dvoch stĺpcoch.

Vypredané

4,37 €

Biblia ekumenická pre mladých s DT
Biblia ekumenická pre mladých s DT

Ekumenická Biblia s deuterokánonickými knihami, bez farebných príloh.

Vypredané

13,10 €

Biblia ekumenická, vrecková, pre mladých s DT + mapy + farebné prílohy
Biblia ekumenická, vrecková, pre mladých s DT + mapy + farebné prílohy

Ekumenická Biblia s deuterokánonickými knihami. Obsahuje prílohu farebných biblických máp.

Vypredané

13,10 €

Szent Biblia - Maďarská Biblia
Szent Biblia - Maďarská Biblia

Károliho preklad. Revidované vydanie maďarského prekladu Biblie od Károliho. Ide o veľmi tradičný text a preklad. Jazyk znie už dnes dosť archaicky. Text je v dvoch stĺpcoch. Krížové odkazy uvedené pod veršom.

Vypredané

17,36 €

Svätá Biblia - Roháčkov preklad - koža, čierna
Svätá Biblia - Roháčkov preklad - koža, čierna

Luxusné vydanie Svätej Biblie v preklade prof. Jozefa Roháčka obsahuje text podľa pôvodného 2. revidovaného vydania prekladu z roku 1969. Príloha zahŕňa 10 čierno-bielych tematických máp, prehľad hebrejských mesiacov, biblických mincí, váh a mier.Svätá Biblia v ručne spracovanom koženom prevedení je k dispozícii v čiernej farbe so zlatým nápisom.

Vypredané

47,53 €

Biblia maďarská s farebnými mapami
Biblia maďarská s farebnými mapami

Maďarský preklad Biblie. Text je radený v dvoch stĺpcoch. Biblia obsahuje farebné mapy.

Vypredané

15,04 €

Új Testamentom És A Zsoltárok (maďarsky)
Új Testamentom És A Zsoltárok (maďarsky)

Nová zmluva a Žalmy v maďarskom jazyku. "Új Testamentom És A Zsoltárom". Nová zmluva a Žalmy v maďarskom jazyku v praktickom vreckovom vydaní. Tradičný preklad od Gáspára Károliho. Text je v dvoch stĺpcoch, s krížovými odkazmi pod jednotlivými veršami.

Vypredané

4,75 €

La Biblia BTI - Biblia v španielčine
La Biblia BTI - Biblia v španielčine

s deuterokánonickými knihami. Španielska Biblia s deuterokanonickými knihami. Ekumenický preklad z roku 2008.

Vypredané

29,20 €

La Biblia de estudio - Biblia v španielčine
La Biblia de estudio - Biblia v španielčine

s deuterokánonickými knihami. Španielska študijná Biblia s úvodmi, poznámkami, mapami a časovými tabuľkami.Tretie vydanie prekladu "Dios Habla Hoy, Castellano version". Obsahuje deuterokanonické knihy.So vsadenými indexátormi, s poznámkami pod čiarou vždy na aktuálnej strane + s prílohami farebných máp.

Vypredané

19,50 €

Nebotyčná veža
Nebotyčná veža

Text z písma doplnený obrázkami. Na konci slovo na zamyslenie pre deti a dospelých s krátkou modlitbou. 

Vypredané

0,49 €

Ekumenická Bible s deuterokánonickými knihami
Ekumenická Bible s deuterokánonickými knihami

stredný formát. Český ekumenický preklad vrátane deuterokánonických kníh. Text je písaný v jednom stĺpci, s poznámkami a odkazmi na iné texty. Na konci sú farebné mapy. 

Vypredané

16,87 €

Good News Bible
Good News Bible

New Testament. Anglický text Novej zmluvy v znení obľúbeného moderného prekladu Good News Bible, ktorý vychádza z pôvodných biblických jazykov, no posolstvo Božieho slova tlmočí v sviežom modernom jazyku. Toto vydanie obsahuje okrem jednostĺpcového biblického textu aj stručné úvody k jednotlivým knihám, základné krížové odkazy a poznámkový aparát, čiernobiele ilustrácie a mapy, krátky slovník s vysvetlivkami, Index i celoročný plán čítania.

Vypredané

3,22 €

Ekumenická Bible bez deuterokánonických kníh
Ekumenická Bible bez deuterokánonických kníh

stredný formát. Český ekumenický preklad Biblie bez deuterokánonických kníh. Obsahuje úvody k jednotlivým knihám, krížové odkazy, podrobné rozdelenie kníh na jednotlivé tématické oddiely, chronologické tabuľky i mapy. Biblický text je v dvoch stĺpcoch, poznámkový aparát a krížové odkazy sú pod hlavných textom. 

Vypredané

18,58 €

Vypredané

8,11 €

Staroslovienská Biblia
Staroslovienská Biblia

Biblia s staroslovienčine.

Vypredané

19,48 €

Evanjeliá v harmónii
Evanjeliá v harmónii

Prečo Evanjeliá v harmónii?Ježiš Kristus zmenil dejiny. O tom niet pochýb. Hovorí o tom začiatok nášho letopočtu, každoročné pripomínanie si Jeho narodenia - Vianoce, kostol v každom meste či dedinke. Vieme však naozaj, kým bol? Čo hovoril? Prečo prišiel?Štyri evanjeliá nám dávajú obraz o tom, kto Ježiš bol a čo urobil. Sú značne podobné, no predsa rozdielne. Matúš sa sústredil na Božie kráľovstvo, Marek na Syna človeka a Ján dával dôraz na Ježiša ako Krista. Na druhej strane, Lukáš sa rozhodol usporiadať výpovede očitých svedkov „rad-radom“.Čo by sa stalo, ak by sme vzali štyri evanjeliá a spojili ich podľa toho, ako sa udalosti naozaj odohrali? Práve o to sa pokúša táto kniha vychádzajúca z existujúcich chronologických prehľadov. V tejto fascinujúcej študijnej pomôcke sú paralelné texty opisujúce tú istú udalosť zoradené vedľa seba a všetky texty sú v chronologickom poradí.Pri čítaní Evanjelií v harmónii budete spoznávať skutočného Ježiša tak, ako Ho opisujú evanjeliá. Možno sa dozviete odpovede na niektoré z vašich otázok. Možno sa vynoria nové otázky. Tak či onak, jedno je isté - ak sa pustíte do tohto dobrodružstva a budete Ho hľadať celým srdcom, dá sa vám nájsť. Tam, kam vstúpi Ježiš, životy, ba ani dejiny, nemôžu zostať bez zmeny.

Vypredané

7,28 €

Písmo Sväté: Nový zákon a žalmy (staršie vydanie)
Písmo Sväté: Nový zákon a žalmy (staršie vydanie)

kolektív autorov

Slovenský ekumenický preklad. 3. vydanie slovenského ekumenického prekladu Novej Zmluvy a Žalmov. Z pôvodných jazykov do súčasnej modernej slovenčiny preložila prekladateľská komisia zložená zo zástupcov z jednotlivých registrovaných cirkví na Slovensku. Obsahuje aj úvody k jednotlivým knihám, mapy a chronologický prehľad.

Vypredané

8,47 €

Into the Light - CEV Bible
Into the Light - CEV Bible

Anglický moderný preklad Current English Version - CEV. Obsahuje užitočné poznámky, úvodníky k jednotlivým knihám, mapy či krátky slovník. Ich hlavným cieľom je pomôcť čitateľovi lepšie pochopiť nielen pozadie biblických textov, ale predovšetkým vnímať aj jeho spojenie so súčasným moderným svetom.

Vypredané

27,72 €

Nuovo Testamento E Salmi
Nuovo Testamento E Salmi

Nová zmluva a žalmy, taliansky. Preklad "Versione Nuova Riveduta". Text na strane je usporiadaný v dvoch stĺpcoch, vysvetlivky sa nachádzajú pod čiarou.

Vypredané

16,49 €

Good News Bible - Rainbow (without deuterocanonical books)
Good News Bible - Rainbow (without deuterocanonical books)

Anglická biblia. "Good News Bible" je moderný anglický preklad bez deuterokanonických kníh, ktorý vychádza z najnovších znalostí hebrejských a gréckych rukopisov. Ponúka perfektnú kombináciu ľahko čitateľného, autoritatívneho biblického textu s unikátnym rozsahom ilustrácií pre lepšie pochopenie pre deti a mladých ľudí. Publikácia obsahuje:farebne ilustrované najznámejšie biblické príbehy,unikátne perokresby v rámci textu,2-stĺpcové usporiadanie textu,biblické mapy,obsah z vnútornej strany obalu,na konci krátku konkordanciu, zoznam slov vysvetľujúcich neznáme slová.

Vypredané

14,45 €

New Testament
New Testament

Good News Edition. Anglický text Novej zmluvy v znení obľúbeného moderného prekladu Good News Bible, ktorý vychádza z pôvodných biblických jazykov, no posolstvo Božieho slova tlmočí v sviežom modernom jazyku. Toto vydanie obsahuje okrem jednostĺpcového biblického textu aj stručné úvody k jednotlivým knihám, základné krížové odkazy a poznámkový aparát, čiernobiele ilustrácie a mapy, krátky slovník s vysvetlivkami, Index i celoročný plán čítania.

Vypredané

3,22 €

Evanjelium podľa Jána - The Gospel of John
Evanjelium podľa Jána - The Gospel of John

Časť Svätého písma - Biblie v dvoch jazykoch umiestnených vedľa seba ( slovensko - anglický). V slovenskom jazyku je použitý ekumenický preklad Biblie, v anglickom jazyku preklad New International Version (NIV).

Vypredané

1,68 €

4 z 4
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Veľmi pekne Vám ďakujem za včasné dodanie, práve som dostal zásielku. Prajem Vám požehnaný deň.

Jaroslav

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk