Vienala

(10 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Top 19
Posledné kusy
Novéna k sv. Šarbelovi za psychické uzdravenie
Novéna k sv. Šarbelovi za psychické uzdravenie

Soňa Vancáková

Svätý Šarbel je známy libanonský svätec, ktorého charakteristickými cnosťami boli zbožnosť a skromnosť. Mnoho ľudí rôzneho vierovyznania sa na neho obracia v rozličných potrebách, no najmä ako k patrónovi chorých. Okrem fyzických uzdravení na jeho príhovor svätý Šarbel ochotne pomáha aj ľuďom, ktorí potrebujú psychické uzdravenie.V Novéne k sv. Šarbelovi za psychické uzdravenie, ktorej autorkou je Soňa Vancáková, sa modlíme za:deň: uzdravenie zo strachudeň: uzdravenie z nepokojadeň: uzdravenie z panikydeň: uzdravenie z nespavostideň: uzdravenie zo smútkudeň: uzdravenie z pocitu bezmocnostideň: uzdravenie z úzkostideň: uzdravenie z apatiedeň: uzdravenie z nutkavých myšlienok

Skladom

1,84 €

Top 74
Novéna k sv. Šarbelovi za uzdravenie rodín
Novéna k sv. Šarbelovi za uzdravenie rodín

Soňa Vancáková

Skromný a zbožný kňaz s rehoľným menom Šarbel je známy mimoriadnymi udalosťami, ktoré sa okolo neho počas života udiali. Tento svätec však pôsobí po svojej smrti ešte viac ako predtým. Novéna Sone Vancákovej k s svätému Šarbelovi za uzdravenie rodín je jednou z foriem, ktorou si môžeme vyprosiť pomoc a orodovanie u tohto veľkého svätého. Deviatnik obsahuje na každý deň krátky biblický citát a zamyslenie. Témy jednotlivých dní sú:Uzdravenie spomienokPožehnávanie členov rodinyOslobodenie od vplyvu ZléhoUzdravenie emóciíUzdravenie komunikácieDar vieryOdpustenie a zmiereniePokánieÚcta a láskaV závere brožurka obsahuje modlitbu Jána Pavla II. za rodinu, prosbu k Panne Márii o ochranu a dve ďalšie modlitby.

Skladom

1,84 €

Top 81
Novéna za uzdravenie z alkoholizmu k blahoslavenému Mattovi Talbotovi
Novéna za uzdravenie z alkoholizmu k blahoslavenému Mattovi Talbotovi

Soňa Vancáková

Každá závislosť, ktorou človek trpí, škodí nielen samotnému človeku, ale aj ľuďom okolo neho. Aj keď si závislosť človek sám pred sebou prizná, nie je ľahké sa jej zbaviť. Veľakrát je potrebná práve duchovná pomoc. Jednu z možností ponúka Soňa Vancáková, autorka Novény za uzdravenie z alkoholizmu k blahoslavenému Mattovi Talbotovi. Na Slovensku je to málo známy svätec, avšak jeho pomoc je vítaná u kohokoľvek, kto sa potrebuje dostať z alkoholizmu.Blahoslavený Matt Talbot sa narodil do chudobnej írskej rodiny s dvanástimi deťmi. K závislosti na alkohole sa dostal pri svojej práci - už ako dvanásťročný pracoval v spoločnosti, ktorá napĺňala fľaše pivom, a neskôr pracoval v prístave, kde sa však dostal k pitiu whisky. Ako šestnásťročný už pil pravidelne. Obrat uňho nastal vo veku 27 rokov, kedy zažil zradu priateľov, s ktorými zvykol popíjať. Pred kňazom sa zaviazal, že nebude piť tri mesiace a začal prehlbovať svoj duchovný život. Stal sa vzorným robotníkom, pomáhal chudobným a staral sa o svoju matku. Mal dokonca mystické zážitky a zomrel v povesti svätosti. Jeho sviatok pripadá na 19. jún. Je patrónom alkoholikov.

Skladom

1,84 €

Novinka
Novéna za obrátenie blízkych k sv. Jánovi Mária Vianney
Novéna za obrátenie blízkych k sv. Jánovi Mária Vianney

Soňa Vancáková

Svätý Ján Mária Vianney - horlivý kňaz, ktorý sa modlil za obrátenie a spásu hriešnikov.Do Arsu za ním prichádzali tisícky pútnikov s cieľom počuť jeho kázne, vyznať svoje hriechy a obrátiť svoj život k Bohu.Ján Mária Vianney mal dar poznania a dar proroctva, ktorým privádzal späť k Bohu aj najzatvrdlivejších hriešnikov. Počas jeho služby Pán ľudí duchovne a aj fyzicky uzdravoval.Obráťme sa k farárovi z Arsu s prosbou o príhovor za dar viery pre našich blízkych.

Očakávame

1,84 €

Novéna k sv. Rite za trpiacich
Novéna k sv. Rite za trpiacich

Soňa Vancáková

(2.vydanie). Svätá Rita vynikala v oddanosti modlitbe a od detstva túžila po zasvätenom živote. Najprv si však musela veľa vytrpieť v manželstve, ktoré trvalo osemnásť rokov. Ako vdova chcela vstúpiť do augustiniánskeho kláštora. Napriek neprijatiu sa nevzdala a jej túžba bola nakoniec splnená. Počas rehoľného života mala viacero zjavení. Chudobným a chorým vždy slúžila s láskou a na jej príhovor sa deje veľa zázrakov i dnes. Vyprosiť si milosti prostredníctvom nej je možné i modlitbou Novény k sv. Rite za trpiacich, ktorej autorkou je Soňa Vancáková.Témy jednotlivých dní novény sú: Trpiaci v smútkuTrpiaci v chorobeTrpiaci vo vzťahochTrpiaci neprávosťTrpiaci v samote Trpiaci v strachuTrpiaci v depresiiTrpiaci v nepokojiTrpiaci v neláskeKaždý deň novény pozostáva z biblického citátu, krátkeho zamyslenia a modlitby k svätej Rite.

Skladom

1,84 €

Novéna dôvery k sv. pátrovi Piovi
Novéna dôvery k sv. pátrovi Piovi

Soňa Vancáková

Páter Pio sa narodil v malej talianskej dedinke Pietrelcina ako ôsme dieťa do roľníckej rodiny. Vynikal zbožnosťou a už ako malý chlapec sa chcel stať kňazom. Celý jeho život bol poznačený utrpením a nadprirodzenými javmi. Na svojom tele niesol stigmy - rany ukrižovaného Ježiša nadprirodzeného pôvodu. Okrem toho mal dar bilokácie a dar čítať v ľudských srdciach. Bol obľúbeným spovedníkom a duchovným sprievodcom. Dodnes oslovuje mnoho veriacich, ktorí sa neváhajú k nemu utiekať vo svojich najrôznejších potrebách.Novéna dôvery k sv. pátrovi Piovi, ktorej autorkou je Soňa Vancáková, obsahuje zamyslenia a modlitby na deväť dní. Text na každý deň pozostáva z týchto častí:myšlienka sv. pátra Piakrátke zamyslenielitánie k sv. pátrovi PioviTémy jednotlivých dní:deň: dôvera v neistotedeň: dôvera v chorobedeň: dôvera v pokušeniachdeň: dôvera v neúspechudeň: dôvera v čase smútkudeň: dôvera v slabostideň: dôvera v samotedeň: dôvera v životných krízachdeň: dôvera v čase vyprahnutostiNa konci brožúrky sa nachádzajú dve modlitby k pátrovi Piovi.

Skladom

1,84 €

Novéna za deti k rodičom sv. Terézie z Lisieux
Novéna za deti k rodičom sv. Terézie z Lisieux

Soňa Vancáková

Zélia a Ľudovít Martinovci, rodičia svätej Terezky z Lisieux, pochádzali z dôstojníckych rodín. Obidvaja uvažovali nad zasväteným životom. Ani jednému sa však túžba nesplnila a napokon spoznali, že Boh od nich žiada službu v manželskom živote. Narodilo sa im deväť detí, no štyri im zomreli. Zélia a Ľudovít sú prví manželia v histórii Cirkvi kanonizovaní ako manželský pár. Sú vzorom vzorom pre manželov a rodičov každého veku, ale aj pre tých, ktorí čelia chorobám, alebo stratili manželského partnera.Novéna za deti k rodičom sv. Terézie z Lisieux od autorkoy Sone Vancákovej je deväťdňová pobožnosť, ktorá každý deň pozostáva z častí: biblický citát na úvod, krátke zamyslenie a litánie k svätým manželom. Na konci brožúrky sa nachádza modlitba rodičov za deti a žehnajúca modlitba rodiča.

Skladom

1,84 €

Novéna starých rodičov k sv. Anne a Joachimovi
Novéna starých rodičov k sv. Anne a Joachimovi

Soňa Vancáková

Svätý Joachim (ktorého meno znamená Boh ho postaví, vzpriami) a svätá Anna (ktorej meno znamená omilostená, láskavá), boli rodičmi Panny Márie. Starobylé spisy ich opisujú ako zbožných a dobrých manželov pochádzajúcich z Nazareta. Boli bohatí, a zároveň veľmi štedrí. Dlhý čas však trpeli tým, že nemali deti. Po mnohých modlitbách a pôstoch sa im už vo vyššom veku narodila Mária. Ako trojročnú ju rodičia zasvätili Pánovi v Jeruzalemskom chráme.Novéna starých rodičov k sv. Anne a Joachimovi je deväťdňová pobožnosť od autorky Sone Vancákovej, ktorá okrem samotného deviatnika obsahuje aj Modlitbu na 2. svetový deň starých rodičov a seniorov a Modlitbu k Joachimovi a Anne podľa Liturgie hodín na posvätenie času.

Skladom

1,84 €

Ďakujem
Ďakujem

Soňa Vancáková

(2.vydanie). Darčeková publikácia Ďakujem je malá knižočka akurát do dlane, v ktorej nájdeme 17 citátov o vďačnosti s obrázkami. Na každej dvojstránke sa nachádza na ľavej strane citát a na pravej farebná fotografia. Citáty vyjadrujú, za čo všetko môžeme (a často zabúdame) byť vďační - za radosť, úprimný úsmev, pozvanie, cenné rady, prítomnosť, a podobne... Fotografie sú s motívom rôznych kvietkov. Autorkou publikácie je Soňa Vancáková.

Skladom

3,49 €

Mamičke z lásky
Mamičke z lásky

Soňa Vancáková; Martin Vancák

Mamičke z lásky je darčeková knižka vo forme zápisníčka v špirálovej väzbe, ktorú pripravila Soňa Vancáková a Martin Vancák. Môže byť netypickým darčekom pre každú mamku, ktorá pri nej spolu so svojím dieťaťom strávi vzácny čas vypĺňaním rôznych úloh. Publikácia okrem iného obsahuje priestor na zapísanie: receptov, obľúbených hier, dobre mienených rád, maličkostí prinášajúcich radosť, nezabudnuteľných vylomenín, a podobne. V neposlednom rade je vyjadrením vďaky za všetko.

Skladom
-15%

4,76 €

Poďte a uvidíte - Synoptické evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš)
Poďte a uvidíte - Synoptické evanjeliá (Matúš, Marek, Lukáš)

Ján Majerník; Joseph Ponessa; Laurie Watson Manhardt

Katolícke štúdium Biblie. Praktickú pomoc pri štúdiu Svätého Písma pre jednotlivcov, rodiny i spoločenstvá. Je koncipovaná tak, aby kresťania čítajúci Bibliu sa stretávali so živým Kristom a hlbšie poznávali súvislosti svojej viery.Autormi sú: známy slovenský biblista a sprievodca vo Svätej zemi a na Blízkom Východe Mons. Ján Majerník, jeho americký kolega Joseph Ponessa a po didaktickej stránke Laurie Manhardt. Prvý diel tejto série sa venuje Synoptickým evanjeliám.Obsahuje v 22 kapitolách podrobné predstavenie Ježišovho života, porovnanie paralelných textov troch synoptických evanjelií Matúša, Marka a Lukáša, početné odkazy na Katechizmus katolíckej cirkvi, prepracované otázky a pomôcky pre štúdium, množstvo citátov a odkazov na diela cirkevných otcov, pohľady biblickej archeológie a praktické rady na vedenie biblických stretnutí spolu so sprievodnými modlitbami.

Vypredané

8,73 €

Poďte a uvidíte - Jánovo evanjelium
Poďte a uvidíte - Jánovo evanjelium

Joseph Ponessa; Laurie Watson Manhardt

Katolícke štúdium Biblie. Druhý diel zo štvorzväzkovej série Poďte a uvidíte, ktorá vyšla pred štyrmi rokmi v USA je k dispozícii aj v slovenskom jazyku.Táto séria ponúka praktickú pomoc pri štúdiu Svätého Písma pre jednotlivcov, rodiny i spoločenstvá. Je koncipovaná tak, aby kresťania čítajúci Bibliu sa stretávali so živým Kristom a hlbšie poznávali súvislosti svojej viery.

Vypredané

8,73 €

Dominikánska spiritualita
Dominikánska spiritualita

Ulrich Engel

Dominikánske rehoľné dejiny nás ako dominikánov držia „spolu“. Bez dejín by sme boli olúpení o spomienku, nemohli by sme nájsť svoje vlastné miesto v prítomnosti a zostali by sme bez nádeje na očakávanie budúcnosti. (...) Tým som už povedal niečo podstatné o „dominikánskej spiritualite“. Táto duchovnosť nemôže byť totiž nič iné ako moje vlastné životné dejiny, pretože ja sám som sa stal kapitolou dominikánskej rodinnej histórie. Moje vlastné životné dejiny predlžujú a obohacujú históriu dominikánskej spirituality, i keď ako jej malú, ba možno bezvýznamne malú kapitolu, ju môže staršia a obsiahlejšia história dominikánskej rodiny súčasne relativizovať a podrobovať kritike.Právom sa ma môžu spýtať, či túto jej rodinnú históriu neznetvorujem. Preto som skeptický voči každému, kto by chcel iným vnútiť len „vlastný úsudok“ alebo „vlastnú skúsenosť“ ako normu „dominikánskej spirituality“. Vďaka Bohu dominikáni ešte stále žijú. Znamená to, že naša história ešte nie je vyrozprávaná, ešte vždy je možné niečo povedať. (autor)

Vypredané

5,72 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred týždňom

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred týždňom

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred týždňom

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk