Hľadaný výraz: ján balážia

Hľadaný výraz: ján balážia

(1877 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Jánova Apokalypsa
Jánova Apokalypsa

Peter Olas

Ako prameň kresťanskej nádeje. Skutočne je posledná biblická kniha knihou budiacou strach, hrôzu a obavy o budúcnosť? Ak je jej prvotným autorom Boh, ako sa možno vyrovnať s myšlienkou, že by nás chcel strašiť a nie povzbudzovať? Tento krátky manuál chce priblížiť a preskúmať skutočné posolstvo Jánovej Apokalypsy, napísanej počas krutého prenasledovania kresťanov. Boh do našich životov plných ťažkostí prichádza so svetlom nádeje, ktorá má prameniť vo vedomí, že nás nesmierne miluje. Pozýva nás však k iniciatíve, k osobnému nasadeniu. Nechce nám všetko priniesť na podnose, priamo pred nás. Hovorí: „Vystúp sem a ukážem ti, čo sa má stať potom!“ (Zjv 4, 1). Chce nás tiahnuť za sebou, aby sme ho stále hlbšie spoznávali a aby sme v behu dejín rozpoznávali láskavú riadiacu ruku Boha, ktorý nad všetkým bdie. Zahĺbme sa teda do skúmania pravej podstaty tejto biblickej knihy, do hľadania pravdy, a objavme v nej nevyčerpateľný prameň našej kresťanskej nádeje, ktorá nás povedie na ceste do plného spoločenstva s Bohom v novom Jeruzaleme.„Budú hľadieť na jeho tvár a na čele budú mať jeho meno. Noci už nebude a nebudú potrebovať svetlo lampy ani svetlo slnka, lebo im bude žiariť Pán, Boh, a budú kraľovať na veky vekov.“ (Zjv 22, 4 – 5)

Vypredané

4,37 €

Encykliky Jána Pavla II.
Encykliky Jána Pavla II.

Ján Pavol II.

súborné dielo encyklík Jána Pavla II.. Súborné dielo je mapovaním starostí i radostí 20. storočia, a zároveň je ideovým odkazom veľkého pápeža pre tretie tisícročie.Ján Pavol II. napísal celkovo 14 encyklík, v ktorých reflektoval aktuálne problémy Cirkvi i civilnej spoločnosti, pričom kládol mimoriadny dôraz na sociálne problémy. Prvá encyklika Jána Pavla II. Redemptor hominisbola zameraná na Ježiša Krista ako Vykupiteľa človeka a druhá Dives in misericordia na Božie milosrdenstvo;týmito dvoma dokumentmi určil program pre 3. tisícročie, v centre ktorého stojí Kristus ako jediný prostredník medzi Bohom a človekom. Utrápeným a vysileným ľuďom 20. storočia, plného vojen a hrôz, ponúka ako útechu a liek Božie milosrdenstvo. V encyklike Dominum et vivificantemzdôrazňuje pôsobenie Ducha Svätého v Cirkvi i vo svete a v dokumente Redemptoris materdáva ľudstvu pred zrak Matku, ktorá je podľa Druhého vatikánskeho koncilu „už teraz eschatologickým dovŕšením Cirkvi“.Ján Pavol II. napísal tri sociálne encykliky: Laborem exercensSollicitudo rei socialisCentesimus annus,čím chcel zdôrazniť, že Cirkev stojí pri človeku a chce sa zaoberať problémami, ktoré prežíva.Dve jeho encykliky sa venovali morálnym témam: Veritatis splendorEvangelium vitae,ďalšie encykliky boli zamerané na misijné poslanie Cikrvi:Redemptoris missio,na ekumenické úsilie: Ut unum sint,vzťah vedy a viery: Fides et ratio,ale aj na význam slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda: Slavorum apostoli,ktorých vyhlásil za spolupatrónov Európy.Zavŕšením jeho programu bola encyklika: Ecclesia de Eucharistia.Zdôrazňuje ňou, že Vykupiteľ človeka je vo svete prítomný cez Eucharistiu. Človek je cestou Cirkvi a Kristus je tu pre človeka.

Vypredané

24,50 €

Danka a Janka
Danka a Janka

Mária Ďuríčková

Danka a Janka v rozprávke (13.vydanie). Kniha, na ktorej rok čo rok odrastajú takmer všetci prví samostatní čitatelia. Veselé i poučné príbehy na nerozoznanie podobných sestričiek - dvojčiat. Sú ako všetky deti, hašteria sa a pomáhajú si. Najkrajšie príbehy však zažijú v rozprávke. Kniha patrí k ozajstným bestsellerom slovenskej literatúry pre deti.

Vypredané

7,28 €

Zjevení Janovo
Zjevení Janovo

Jiří Mrázek; Jan Roskovec; Mireia Ryšková

Český ekumenický komentář k Novému zákonu - svazek 21. Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona.Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, Th.D. shrnuje v dalším díle Českého ekumenického komentáře svou několikaletou badatelskou i pedagogickou činnost věnovanou této biblické knize.

Vypredané

8,24 €

Jana z Arcu
Jana z Arcu

Susan Helen Wallace

Jana sa rozhodla, že najlepšie bude, ak sa oblečie ako muž. Metz aj Poulengy s tým súhlasili – bude vyzerať ako páža na kráľovskom dvore. Toto sedemnásťročné dievča nebude tak priťahovať na seba pozornosť a bude medzi mužmi bezpečnejšia.Jana si teda ostrihala vlasy a natiahla si jazdecké nohavice, čiernu pelerínu, vlnenú čiapku a vysoké čižmy z jemnej kože, ktoré pre ňu vyrobili miestni vidiečania. Baudricourt jej na opasok pripevnil špeciálny ľahký meč, ktorý sám navrhol. Vojaci jej kúpili koňa, aby mohla jazdiť. Prišiel aj kňaz, aby dal celej skupinke požehnanie. Jana si kľakla na zem, kým ostatní muži stáli pri svojich koňoch. Všetko bolo teda pripravené na cestu na hrad Chinon.

Vypredané

4,37 €

Jánovo evanjelium
Jánovo evanjelium

Róbert Lapko (ed.)

Nový preklad a krátky komentár. V spolupráci s tímom najlepších slovenských vedcov vám prinášame nový preklad z gréckej pôvodiny do spisovnej slovenčiny. Ako upozorňuje profesor Pápežského biblického inštitútu v Ríme Peter Dubovský, SJ: táto veľkolepá práca pomôže slovenskej verejnosti spoznať tajomstvá Jánovho evanjelia. Čitateľa osloví aj samotná úprava knihy, ktorá ešte podčiarkuje výnimočnosť tohto diela. Biblické vedy urobili v posledných desaťročiach neuveriteľný progres v presnosti analýzy biblických textov a moderné komentáre k jednotlivým knihám sú nenahraditeľnou pomôckou. Nový preklad ponúka aktualizované poznámky a komentáre a obsahuje zoznam intertextových prepojení v rámci samého evanjelia alebo k iným biblickým knihám, čo umožňuje vnímať Jánovo evanjelium v súvislosti s inými spismi Biblie. Tvorcovia sa opierali o výsledky najnovšieho lingvisticko-exegetického výskumu, aj preto tento preklad ponúka presnejšiu a výstižnejšiu úpravu niektorých problematických veršov, gramatických javov, viacznačných výrazov a syntaktických komplikácií evanjelistu Jána do slovenčiny.Kniha je cirkevne schválená: Imprimatur udelil Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita.

Skladom

13,48 €

CD: Vianočná Janais
CD: Vianočná Janais

Janais

Úžasný album vianočných piesní speváčky Janais s kapelou. Krásny spevácky štýl, piesne známe aj úplne nové. CD, ktoré vás naladí vianočne nielen na Vianoce.Obsah CD: Nech sneží (Let it snow)Biela pieseň (duet so Zuzanou Smatanovou)L'enfant au tambourDaj Boh šťastiaKeď tá jasná hviezdaMadona s dieťaťomPetit Papa NoelBúvaj, Dieťa krásneGo tell it on the mountainBreath of HeavenVianočnáTichá nocBonus: Blessed

Skladom

11,75 €

Evangelium podle Jana
Evangelium podle Jana

Ekumenický překlad. Janovo evangelium v ekumenickém překladu.

Vypredané

1,16 €

Posledné kusy
Danka a Janka v rozprávke
Danka a Janka v rozprávke

Mária Ďuríčková

Dvojičky Danka a Janka sa v tejto malej knižke vyberú do rozprávky.. Známe a obľúbené postavičky Danka a Janka sú na nepoznanie rovnaké sestričky dvojčence. Veľmi rady si vymýšľajú a v tejto malej knižke sa vyberú do rozprávky. A nie do jednej – vymyslia až dvanásť veselých rozprávok: O medveďovi Demetrovi, O Gevenduche, O človiečikovi z budíka, O sťahovavom vrabcovi... Je naozaj radosť stretnúť sa s takými milými postavičkami a vychutnať si pôvabné rozprávanie spisovateľky Márie Ďuríčkovej, ku ktorému neodmysliteľne patria ilustrácie Boženy Plocháňovej.

Skladom

4,37 €

První, druhý a třetí list Janův
První, druhý a třetí list Janův

Wolfgang Baur

Nový Zákon 17. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy.Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině.Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

4,85 €

CD - Svätý Ján Pavol II. Slovákom
CD - Svätý Ján Pavol II. Slovákom

Ján Pavol II.

výber z homílií a príhovorov pápeža Jána Pavla II. (v slovenčine). Prvý pozdrav Slovensku 13.09 (z homílie na vajnorskom letisku v Bratislave 22. apríla 1990)S odvahou do budúcnosti 2.50 (z príhovoru na záver svätej omše 22. apríla 1990)Slovenské dejiny sú kresťanské 5.05 (z príhovoru na letisku M. R. Štefánika v Bratislave 30. júna 1995)Vďaka za vernosť Kristovi 9.54 (z príhovoru v Dóme sv. Martina v Bratislave 30. júna 1995)Mládež – budúcnosť Slovenska 9.53 (z príhovoru na stretnutí mládeže v Nitre 30. júna 1995)Modlite sa za dar pokoja 3.37 (z príhovoru pred modlitbou sv. ruženca v bratislavskomkostole uršulínok 1. júla 1995)V dome Panny Márie 5.00 (z homílie v národnej mariánskej svätyni v Šaštíne 2. júla 1995)Posolstvo a význam mučeníctva 3.48 (z homílie počas kanonizácie troch košických mučeníkovna letisku v Košiciach 3. júla 1995)Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda 7.55 (z príhovoru ku gréckokatolíkom v Prešove 2. júla 1995)Pútnik z Ríma na Mariánskej hore 2.25 (z príhovoru pred modlitbou Anjel Pána v Levoči 3. júla 1995)Rozlúčka pod Tatrami 7.30 (z príhovoru na letisku v Poprade 3. júla 1995)Slovensko má veľkú úlohu 2.59 (z príhovoru na osobitnej audiencii v Ríme 9. novembra 1996)Celkový čas: 74.19 min

Vypredané

4,85 €

Nad Evanjeliom podľa Jána
Nad Evanjeliom podľa Jána

Ján Chryzostom Korec

Úvahy. Dielo Nad Evanjeliom podľa Jána vychádza v roku deväťdesiatych narodenín J. E. kardinála Jána Chryzostoma Korca.Apoštol Ján bol jeden z popredných svedkov života Ježiša Krista a svedčil svojím evanjeliom o Pánovom živote, o jeho osobe a jeho diele. U svätého Jána sa nám zlieva do jediného bohatého života všetko: prirodzené i nadprirodzené. Ján je učeník, „ktorého Ježiš miloval“, hovorí sa v evanjeliu. Iste ho Ježiš miloval nadprirodzene, kresťansky, božsky. Ale celkom iste aj ľudsky.Majúc na zreteli práve túto Ježišovu lásku, rozoberá autor Jánovo evanjelium v 67 kapitolách. Veľmi konkrétne sa zameriava na jednotlivé situácie zo života, ktoré Ján opísal, a pridáva k nim svoj náhľad. Učí tak čitateľa meditovať Božie slovo a následne ho uviesť do života. Píše: „Ježiš používal priateľstvo s Jánom na to, aby mu otvoril pohľad na všetky strany. Najmä mu otvoril taký hlboký pohľad na Božiu lásku, akého sa sotva komu niekedy dostalo.“Dielo jubilujúceho Jána Chryzostoma Korca sprostredkúva túto hĺbku pohľadu na Božiu lásku každému, kto ho číta s otvoreným srdcom a chce pokročiť vo svojom duchovnom živote.

Vypredané

12,13 €

Jan a Terezie - plameny lásky
Jan a Terezie - plameny lásky

Guy Gaucher

Vliv sv. Jana od Kříže v životě a spisech sv. Terezie z Lisieux. Známý francouzský karmelitán se zamýšlí nad vlivem Jana od Kříže na život a spiritualitu jeho následovnice – Terezie z Lisieux.

Vypredané

5,34 €

Pašie podľa evanjelistu Jána
Pašie podľa evanjelistu Jána

Ľubomír Majtán

Láska na kríži nezomiera - Láska sa odovzdáva. Pašie bývajú často vnímané ako „ten dlhý text evanjelia“, ktorý počúvame pri liturgii Veľkého piatku. Skúsili ste sa niekedy započúvať do každého slova, každej vety? Je v nich ukrytá hĺbka a bohatstvo.Táto publikácia obsahuje biblický komentár k Pašiám. Udalosti Ježišovho umučenia pozýva čítať pozorne, pretože Pašie nie sú zbierkou smútku a beznádeje, ale ukazujú cestu života. Láska na kríži totižto nemôže zomrieť a nemožno ju zabiť. Láska víťazí a neustále miluje.

Skladom

6,69 €

E-kniha
E-kniha: Utrpení Páně podle Jana
E-kniha: Utrpení Páně podle Jana

Ctirad Václav Pospíšil

Duchovní, teologický a historický výklad Janových pašijí. Autor přibližuje hloubku a krásu klíčové události dějin spásy – utrpení a oslavení Ježíše Krista.Nejprve se zabýváme specifickým způsobem janovského myšlení a vyjadřování. Poté sledujeme jednotlivá zastavení na Ježíšově cestě – jak se vydává těm, kdo ho přicházejí zatknout, jak je vyslýchán, odsouzen, ukřižován i pohřben. Konečné slovo má ale Bůh – v Ježíšově vzkříšení a setkávání s učedníky.Janovy pašije jsou prozářeny světlem povelikonoční víry. Kde je kříž, tam je i vzkříšení. Kde je vzkříšení, tam jsou ti, kdo věří v Krista, milují ho, radují se z Pánových tajemství a prožívají je v prosté každodennosti.

Ihneď na stiahnutie
-33%

5,67 €

Janko Hraško
Janko Hraško

Ján Vrabec

V tejto krásnej knižočke malý Janko Hraško našiel svoju rodinu a prekabátil skúpeho pána a pomohol svojim rodičom. A najmenší čitateľ si môže ešte aj vymaľovať svoju knižku. 

Vypredané

2,54 €

Vlastnými slovami - Ján Pavol II.
Vlastnými slovami - Ján Pavol II.

Ján Pavol II.

Citáty Jána Pavla II.. Kniha vybraných citátov z modlitieb, kázní, posolstiev, prejavov aj diel muža, ktorý sa svojimi slovami dokázal dotknúť sŕdc miliónov ľudí. Nech už napomenutia, podložené životnou skúsenosťou Svätého Otca, odzneli v chráme, na štadióne, v Pápežskej akadémii vied alebo hoci v telekonferencii, znelo v nich pápežovo najväčšie posolstvo: „Boh vás miluje.“

Vypredané

4,66 €

Výchovný systém Jána Bosca
Výchovný systém Jána Bosca

Francesco Motto

Kto učí umeniu vychovávať? Jedným z mnohých je zaiste Ján Bosco. Jeho výchovná metóda, ktorú nazval preventívny systém, bola desiatky rokov prijímaná a úspešne včlenená do kultúry tisíckami vychovávateľov na všetkých úrovniach. A práve dnes, keď sa zdá, že sa tie najúčinnejšie pedagogické modely boja proti delikvencii mladistvých opierajú o prevenciu, znovu prichádza na scénu. Kniha je určená vychovávateľom, rodičom, učiteľom, kňazom, katechétom, animátorom a všetkým, ktorí sú priamo zapojení do formačnej práce s dospievajúcimi a adolescentami. Táto kniha chce čitateľovi ponúknuť jednoduchý a moderný pohľad na základné prvky a oporné body vo výchove podľa Jána Bosca, ktorého účinnosť bola historický potvrdená. V závere každej kapitoly sú načrtnuté možnosti aktualizácie.

Vypredané

4,37 €

Život Jana Nepomuka Neumanna
Život Jana Nepomuka Neumanna

James J. Galvin

Jan Nepomucký Neumann se narodil 28. března 1811. Po vystudování teologie v Praze opustil Čechy a po namáhavé pouti Německem a Francií, nastoupil v Le Havru na trojstěžník jménem „Evropa“. 28. května přistáli v New Yorku. 25. června 1836 ho biskup Jean Dubois v katedrále sv. Patrika vysvětil na kněze.18. října 1840 zaklepal na bránu kláštera redemptoristů v Pittsburghu. Rok noviciátu byl úplně jiný než měl být a než si to on sám představoval. Místo pravidelné modlitby, rozjímání, studia dokumentů kongregace a sžívání se s komunitou, byl posílán z místa na místo, podle toho, kde právě bylo nutné vypomáhat. Procestoval 3000 mil a několikrát změnil novicmistra. Začal si myslet, že o něj kongregace nestojí, a pochyboval, zda udělal dobře, když požádal o přijetí. Ale vytrval a 16. ledna 1842 složil v Baltimore řeholní sliby. Následující dva roky strávil v klášteře v Baltimore. Konal především pastorační práci: křtil, kázal, zpovídal, sloužil mše sv., vyučoval náboženství. Staral se o německé přistěhovalce, kterých městem procházely tisíce. Kromě toho cestoval po celém Marylandu a okolních státech a navštěvoval tamní německé osady. Biskupské svěcení přijal 28. března 1852, v den jeho 41. narozenin. Ve čtvrtek 5. ledna 1860 náhle zemřel.

Vypredané

12,03 €

Poselství Jana od Kříže
Poselství Jana od Kříže

Antonio Maria Sicari

Svatého Jana od Kříže nazývají křesťané i nekřesťané velkým mystikem. Směs určitého obdivu a nepřístupnosti jeho strmé cesty však poněkud zkresluje Janovo poselství. Světec nás totiž celým svým dílem i zkušeností ujišťuje o Boží lásce k lidem a o neuhasitelné touze člověka po sjednocení se svým Pánem. Karmelitánský mystik zvěstuje, že temná noc, do níž ho máme následovat, bude celá "zapálená láskou".Výstup na horu velkého setkání si žádá jen to, abychom odevzdali své malé nic tomu, který je Vše. Sicariho kniha je průvodcem po díle známého mystického učitele, který zatím v českém jazyce nemá konkurenci. Zabývá se jak jeho delšími a obecně známými texty, tak především hlubokým vztahem Jana od Kříže k biblické Písni písní. Kniha uspokojí ty, kdo si oblíbili křesťanskou mystiku, i ty, kdo se obdivují Janovým psychologickým postřehům a vysoké poetické a literární hodnotě jeho textu.

Vypredané

13,10 €

Kniha citátů Jana Husa
Kniha citátů Jana Husa

David Loula

Texty z Husových kázání, spisů a dopisů. Jan Hus je pro většinu Čechů příkladem odvážného člověka, který zachoval svoji vnitřní integritu tváří v tvář smrti v ohni. Kdosi řekl, že v Čechách se člověk stává hrdinou, až když se stane mučedníkem. To znamená, když člověk ukáže, že je ochoten snášet utrpení pro myšlenky, které přináší, roste jeho autorita a vliv. Jinými slovy – má silný mandát. Hus se obětoval pro pravdu. Nešlo mu však o svoji pravdu, ale o pravdu, která ho přesahovala, o pravdu Boží.Byl Hus pouze kritikem společenských a církevních špatností, nebo měl i pozitivní poselství?Kniha citátů Jana Husa přináší výběr nadčasových Husových myšlenek v současném jazyce. I dnes jsou Husovy hodnoty aktuální a mají lidem co říci.

Vypredané

9,60 €

DVD - Ján XXIII.
DVD - Ján XXIII.

Láskavý pápež. Film predstavuje príbeh celoživotného priateľstva troch mužov. Jeden z nich sa stane kardinálom, druhý je exkomunikovaný a tretí sa stane nezabudnuteľným pápežom. Ján XXIII. si pre svoj úsmev a jednoduchosť vyslúžil pomenovanie „Láskavý pápež“.Celkový čas: 103 min. Dabing: slovenský.

Vypredané

12,51 €

Život sv. Jána z Boha
Život sv. Jána z Boha

Fráter Juan José Hernández Torres

„Ak rozjímame o veľkosti Božieho milosrdenstva, nikdy neprestaneme konať dobro,“ píše svätý Ján z Boha. Pomoc chorým, ktorých prichyľuje vo svojej nemocnici, ľuďom na okraji spoločnosti, ktorých sa pokúša začleniť do spoločnosti, opusteným deťom a všetkým, ktorí sa naňho obracajú, je jedným zo spôsobov, ako rozprávať o Bohu.V období objavenia Ameriky, evanjelizačných výprav do Nového sveta, vynájdení tlače a konca maurskej nadvlády na západe sa z Božej milosti zrodila osobnosť muža, ktorý má dodnes nasledovníkov vo vyše 50 krajinách sveta na všetkých kontinentoch. Jeho dielo pokračuje aj vo vyše 300 zdravotníckych zariadeniach a centrách po celom svete.

Vypredané

3,78 €

Jan Hus - Listy z Kostnice
Jan Hus - Listy z Kostnice

Jan Hus

Husovy Listy z Kostnice nám přinášejí jedinečné svědectví z pera samotného reformátora. Uvádějí nás do jeho osobního dramatu. Do příběhu člověka, který věděl, kam jde a proč. Mistrovy texty, přeložené do současného jazyka jsou překvapivě čtivé a strhující. Vidíme v nich Jana Husa nejen jako kazatele a teologa, ale také jako přítele a člověka. Člověka, který poznal pravdu tak velikou, že za ní neváhal položit svůj život.Úvod knihy: ThDr. Martin Chadima Th.D.

Vypredané

6,21 €

Mistr Jan Hus
Mistr Jan Hus

Martin Chadima

Člověk, teolog, mučedník. Kdo byl tento muž, který tak zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin?Kdo byl tento horlivý kazatel a karatel, který se stal "úhelným kamenem" budoucího vývoje českého náboženského hnutí?Byl Hus člověkem zasaženým pýchou a nepokorou?Byl skutečně bludařem, kacířem, heretikem?Nebo byl obětí zlovolného jednání koncilu, který byl složen ze samých zpupných prelátů?Na všechny tyto otázky se pokusíme dát v této knize odpověď. Autor je teolog, pedagog a duchovní Církve československé husitské.

Vypredané

10,38 €

Novéna ke svaté Janě z Arku
Novéna ke svaté Janě z Arku

Michal Altrichter (ed.)

Pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit. Novénu ke svaté Janě z Arku pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit, doprovázejí meditace papeže Benedikta XVI. V naší osobní blízkosti stojí světice, jež je krásná Božím jednáním a statečná službou Božím tajemstvím.

Skladom

1,46 €

Svatá Jana de Chantal
Svatá Jana de Chantal

André Ravier

Jeanne-Françoise Frémyot, baronka de Chantal. Její přirozenost a její milost. Konečně zde máme vskutku historický životopis svaté Jany de Chantal, který netrpělivě očekávaly ty, kdo si ji zvolily za patronku, a mnozí lidé, jejichž povoláním je žít evangelium "uprostřed světských starostí".

Vypredané

6,21 €

Pocta Janu Sarkandrovi
Pocta Janu Sarkandrovi

Sv. Jan Sarkander v barokních i současných hudebních dílech: Rozemplutův kancionál, G.B.Alovisius, A. Mazak, P.Fiala., A. Tučapský.

Vypredané

3,64 €

Posledné kusy
15 dní s Jánom Pavlom II.
15 dní s Jánom Pavlom II.

Francesco Follo

Modlíme sa s Jánom Pavlom II.. „Ak by sa zdalo trúfalé chcieť sprostredkovať to, čo som pochopil od tohto veľkého pápeža, uvedomte si, prosím, že dôvodom tohto skromného zviditeľnenia a pokornej písomnej ponuky toho, čo som sa od neho naučil, je zvečnenie jeho náuky. A tiež to má byť pomoc pri modlitbe, teda postoji načúvania Boha podľa príkladu zosnulého pápeža,“ píše autor knihy v úvode. A pokračuje syntézou života Jána Pavla II. (18. máj 1920 – 2. apríl 2005): „Život zasvätený Panne Márii s úmyslom celkom patriť Kristovi. Skutočnosť, ktorú prežíval s láskou ku Svätej Panne plnou odovzdanosti, úcty a nežnosti, aby naplno miloval Spasiteľa, ktorý si vzal telo z tejto ženy, a tak sa snažil vytvoriť príbytok pre Človeka, ktorý zachránil človeka.“Knihu môžeme používať ako nástroj dôverného rozhovoru s Ježišom. Pomôže nám rozlíšiť situácie z každodenného života vo svetle viery podľa vzoru Jána Pavla II.

Skladom

3,88 €

Život a smrt Jany z Arku
Život a smrt Jany z Arku

Régine Pernoudová

Svědectví z rehabilitačního procesu (1450-1456). Oblíbený a často vydávaný titul francouzského literárního světa představuje historické svědectví přímých svědků rehabilitačního procesu Panny Orleánské, opírající se o dobovou dokumentaristiku.Autorka uspořádala rozsáhlá procesní akta a výpovědi účastníků rehabilitace tak, aby čtenář získal co nejplastičtější představu o charakteru výjimečné světice Jany z Arku.

Vypredané

11,45 €

My Jan bratr Žižka
My Jan bratr Žižka

Jaroslav Hrdlička; Jan B. Lášek

Sborník z kolokvia "Jan Žižka a Žižkov", které se konalo 11. října 2004. Sborník k osobnosti předního vojenského stratéga ve vztahu k regionu.

Vypredané

5,04 €

Stretnutie s Janou
Stretnutie s Janou

Ján Sucháň

Život človeka prináša so sebou stretnutia náhodné, stretnutia zámerné, či cielené a z toho potom vznikajú vzájomné väzby ľudí, ktorí sa v priateľskom súzvuku prelínajú v určitých intervaloch po celý život. Táto kniha Jána Sucháňa jemne a s citom formou zamyslení odhaľuje čaro vnútorných pocitov na hranici života a odchodu do večnosti ako i spomienok na dlhoročnú spoluprácu so speváčkou Janou Kociánovou. Jeho spomienky na obľúbenú umelkyňu sú vhodne doplnené fotografiami z jej speváckej kariéry i z ich spoločných hudobno-slovných vystúpení a okrajovo nám umožňuje aj pohľad do jej súkromia.

Skladom

14,51 €

Spomienky Jána Bosca
Spomienky Jána Bosca

Ján Bosco

Proroctvá dona Bosca, začiatky prvého oratória, tvrdé zrážky s protestantmi, to všetko je z prvej ruky zaznačené vo vzácnom dokumente tohto svedka a proroka, ktorý sa v tých rokoch stal otcom a zakladateľom saleziánskej rodiny.Historik Francis Desramaut, známy ako odborník na dejiny saleziánskej spirituality, o týchto stránkach povedal: „Nie sú to chladné faktografické zápisnice, ale otcovské dôverné odkazy dona Bosca svojim synom. Vlastnými skúsenosťami chce nielen vychovávať, ale zároveň aj pobaviť.“ Tri hrubé zošity, ktoré sám autor nazval Pamäti oratória od 1815 do 1855, sú plné obyčajných ľudských príbehov, napísaných a predovšetkým žitých s neobyčajnou láskou a otvorenosťou pre skutočnosť – aj tú Božiu. Don Bosco ako päťdesiatosemročný začal na príkaz Svätého Otca Pia IX. písať dejiny prvých štyridsiatich rokov svojho života. Tri hrubé rukou písané zošity na výslovnú vôľu dona Bosca neboli zverejnené. Ostali sedemdesiattri rokov v saleziánskom archíve. Až v roku 1946 Eugenio Ceria, jeden zo životopiscov dona Bosca, pripravil ich vydanie, ale toto vydanie bolo vyhradené len pre saleziánske domy. Dnes sa tento vzácny text sprístupňuje vo svojej úplnosti všetkým. Úpravou prešiel iba jazyk, aby sa všetci bez ťažkostí mohli stretnúť s autentickým donom Boscom, nikým nepreciedzaným a nikým „necenzurovaným“.

Vypredané

6,28 €

Papež Jan XXIII.
Papež Jan XXIII.

Domenico Agasso st.; Domenico Agasso ml.

Jan XXIII., který zemřel 3. června 1963, patří k nejoblíbenějším papežům posledních staletí. Dokázal s moudrostí a prostotou promlouvat k srdcím věřících i nevěřících. Jeho učení, gesta i slova, ale i humorné historky z jeho života jsou dodnes v živé paměti těch, kdo ho zažili na svatopetrském stolci, je však o nich třeba vyprávět také dalším generacím.Ne náhodou se o tuto životopisnou knihu zasloužili svornou prací dědeček a vnuk, tedy pamětník Jana XXIII. a představitel současné generace, která zná tohoto velkého muže církve jen z vyprávění. Kniha obsahuje také autentické znění jeho slavné "Řeči za svitu Měsíce", jíž si získal srdce Římanů. Ti mu dodnes neřeknou jinak než "il Papa Buono" (dobrotivý papež).

Vypredané

5,34 €

Ján Langoš
Ján Langoš

Patrik Dubovský

Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN. Monografia Ján Langoš. Od samizdatov a VPN k dokumentom ŠtB a ÚPN, ktorú napísal historik Patrik Dubovský, prináša mozaiku aktivít Jána Langoša od 80. rokov minulého storočia, keď sa angažoval v nonkonformných skupinách najmä pri tvorbe kultúrno-občianskych samizdatov a v Hnutí za občiansku slobodu. Autor predstavuje Jána Langoša ako neľahostajného človeka a občana s vyhraneným kritickým postojom k pálčivým spoločenským a morálnym témam, ako boli devastácia životného prostredia, antisemitizmus, chartistické hnutie či aktivity neoficiálnej cirkvi. Nad týmito, ale aj nad ďalšími témami sa Ján Langoš veľmi otvorene zamýšľal v samizdatovej tvorbe, ako i v neformálnych diskusiách.Občianske aktivity a myšlienky Jána Langoša kontinuálne našli uplatnenie v hnutí Verejnosť proti násiliu (VPN) a po zmene režimu najmä pri vyrovnávaní sa s reprezentantmi komunistickej moci, nomenklatúrou KSČ a jej represívnou zložkou ako Štátna bezpečnosť a jej tajní spolupracovníci. Langošova ochota zapojiť sa do reforiem spoločnosti sa prejavila jeho prácou vo Federálnom zhromaždení, vo VPN ako politickej strane a tiež po voľbách v roku 1990 v náročnej funkcii federálneho ministra vnútra. Na poste federálneho ministra sa Ján Langoš podstatne zaslúžil o očistu ministerstva vnútra od príslušníkov ŠtB a komunistických kádrov a presadil lustračný zákon.Po rozdelení ČSFR Ján Langoš s priateľmi založil Stálu konferenciu občianskeho inštitútu, stál sa poslancom Národnej rady SR a podieľal sa najmä na presadení zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zároveň sa stál predsedom Demokratickej strany (DS), ktorá v rámci Slovenskej demokratickej koalície (SDK) v roku 1998 vytvorila novú politickú garnitúru.Vyvrcholením aktivít Jána Langoša bola inštitucionalizovanie jeho dlhoročného plánu – vytvoriť právny a spoločenský základ na vyrovnanie sa s oboma totalitami našich dejín. V tomto duchu kniha zaznamenáva dramatický čas, keď sa Jánovi Langošovi v lete 2002 podarilo v NR SR presadiť zákon o pamäti národa a o zriadení Ústavu pamäti národa (ÚPN).Po prvých rokov fungovania ÚPN sa táto pamäťová inštitúcia stabilizovala a rozvinula svoje poslanie, no Ján Langoš v júni 2006 tragicky zomiera.Uzatvoril sa tak oblúk od zápasu s režimom ŠtB a KSČ až po etablovanie ÚPN a sprístupnenie dokumentov obávanej ŠtB verejnosti.Patrik Dubovský, PhD. od roku 2004 pracuje v Ústavu pamäti národa. Venuje sa témam prenasledovania cirkví na Slovensku po roku 1948, činnosti Štátnej bezpečnosti a nezávislým opozičným iniciatívam v Československu počas tzv. normalizácie.

Vypredané

21,73 €

Jane Eyrová
Jane Eyrová

Charlotte Brontë

Jane Eyrová, najznámejšie dielo Charlotty Brontëovej, je román, kde je hlavnou postavou mladá rozprávačka, drobná, nie práve krásna, ale inteligentná a čestná anglická sirota. Dej románu prechádza niekoľkými obdobiami: Janino detstvo v Gatesheade, kde jej život strpčujú teta a jej rozmaznané deti. Jej pobyt a vzdelávanie v Lowoodskej dievčenskej škole pre chudobné dievčatá a siroty, kde si získava priateľky, ale trpí nedostatkom - či už stravy alebo príjemného prostredia, jej pôsobenie ako opatrovateľky v sídle Thornfield Manor, kde sa zamiluje do svojho zamestnávateľa Edwarda Rochestera, obdobie strávené s rodinou Riversovcov v Moor House a Mortone, kde ju jej chladný bratranec-kňaz požiada o ruku, a jej opätovné stretnutie a manželstvo s milovaným Rochesterom v jeho dome vo Ferndeane. Čiastočne autobiografický román je plný spoločenskej kritiky a pochmúrnych gotických prvkov. Na vtedajšie pomery bol veľmi pokrokový, pretože nekopíruje len zásady romantizmu, ale miešajú sa v ňom aj nové, realistické prvky a motívy.

Vypredané

14,50 €

Jankovo telo
Jankovo telo

Prvá kniha o tvojom tele! Otváracie okienka, rozkladacia kostra a ešte oveľa viac!. Prečo tvoje srdce tlčie? Čo je trávenie? Čo robí tvoj mozog? Táto interaktívna kniha ti ukáže, čo všetko sa deje v tvojom tele počas náročného dňa. Otváraj okienka, otáčaj kolieska, rozlož si kostru a bádaj po tajomstvách svojho tela. Pre deti už od 3 rokov!

Vypredané

5,72 €

Jane Austenová
Jane Austenová

Robert Miles

Snad nikdo z anglických autorů a autorek nemá dnes tolik nadšených čtenářů jako Jane Austenová. V čem spočívá její kouzlo - v romantické citlivosti, v brilantním popisu rodinných vztahů a vazeb v „domcích obrostlých růžemi", ve šťastných koncích hrdinek a hrdinů, v náznacích, které prozrazují autorčin vyzrálý smysl pro příběh a vytříbený styl? Profesor Robert Miles se zasvěceně věnuje klíčovým momentům jejího pozoruhodného díla. Rozebírá pojetí osobnosti, upřesňuje románový žánr, věnuje se nacionalismu, genderovým a třídním charakteristikám. Jeho výklad přivítají všichni, kdo si oblíbili kouzelný svět Austenové a chtějí do něj hlouběji proniknout a pochopit jej. Čtenářsky zajímavý bude však i pro ty, kdo se chtějí s dílem geniální spisovatelky teprve seznámit.

Vypredané

9,60 €

Listy Jánove
Listy Jánove

Gary Jorgenson

Život v Božom svetle a láske. Existuje absolútna pravda? Mnohí si myslia, že nie a hovoria, že pravda je relatívna. Hovoria, že to, čo je správne či nesprávne, sa určuje podľa situácie a okolností. Tieto názory sa zdajú moderné, ale nie sú. Už prvotná cirkev zápasila s takýmito chybnými pohľadmi na život.Úvod do Jánových listov, pracovný zošit, obsahuje i študijné poznámky.

Vypredané

3,88 €

Janko Silan
Janko Silan

Janko Silan

Svätoboj, V zakliatej krajine, Oáza v noci, Odchádzať s úsmevom, Judit. 7. zväzok Súborného diela slovenského básnika Janka Silana.

Vypredané

2,89 €

1 z 139
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Veľmi pekne Vám ďakujem za včasné dodanie, práve som dostal zásielku. Prajem Vám požehnaný deň.

Jaroslav

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk