Zachej.sk Zoznam autorov Carlo Maria Martini

Carlo Maria Martini

(19 produktov)
Carlo Maria Martini

Carlo Maria Martini (15. február 1927 – 31. august 2012) je považovaný a známy najmä ako zástanca liberálneho krídla Katolíckej cirkvi. Prejavil podporu eutanázii, alebo otázke svätenia žien za diakonov. Hoci odpovede na tieto otázky nepoznáme, môžeme tvrdiť, že C. M. Martini bol naklonený reformáciam a zmenám v Cirkvi. Sám opísal Cirkev vo svojej poslednej správe pápežovi Benediktovi XVI. ako: ,, 2000 rokov zastaranú inštitúciu. Prečo sa neprebudíme? Bojíme sa?“
Bol talianskym jezuitom a neskôr kardinálom. Bol taktiež liberálnym uchádzačom o pápežstvo v konkláve roku 2005, po smrti pápeža Jána Pavla II. Z vysoko postavených zdrojov môžeme povedať, že na začiatku mal viac hlasov ako Joseph Ratzinger, ktorý skončil s väčšinou hlasov až v ďalších kolách a stal sa pápežom Benediktom XVI.
Už ako 17 – ročný vstúpil do rehole sv. Ignáca z Loyoly – do Spoločnosti Ježišovej. Neskôr sa stal biskupom a pokračoval na ceste až k postu kardinála. Neskôr však zistil, že trpí vzácnou formou Parkinsonovej choroby, ktorej potom ako 85 – ročný nakoniec podľahol. Vo svojich dielach sa venoval modlitbám a meditáciam (Radosť z evanjelia – Meditácie pre mladých), alebo práci pre Cirkev (Výzvy kresťanskej komunity).


V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.