Kateřina Lachmanová

Kateřina Lachmanová

(12 produktov)

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. je teologičkou, psychologičkou a autorkou mnohých úspešných kníh z ...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Väzenie zamknuté zvnútra
Väzenie zamknuté zvnútra

Kateřina Lachmanová

Táto kniha je zrevidovaným a doplneným vydaním publikácie Väzenie zamknuté zvnútra z roku 2015, pôvodne Zamknuté znútra (1997).Jestvuje dvojaký typ duchovnej neslobody, s ktorou má osobnú skúsenosť snáď každý obyvateľ planéty Zem. Je to väzenie neodpustenia a väzenie samospravodlivosti.V prvom prípade niekto človeku ublížil a on nedokáže povedať odpúšťam, v druhom prípade sa on sám previnil a nedokáže poprosiť o odpustenie. O možných príčinách takéhoto stavu, o ťažkostiach s tým spojených a o ceste ako z nich von, hovorí táto kniha.Kniha vyšla aj v českom jazyku Vězení s klíčem uvnitř.

Skladom

8,63 €

Novéna s blahoslaveným Carlom Acutisom
Novéna s blahoslaveným Carlom Acutisom

Kateřina Lachmanová

Novéna s blahoslaveným Carlom Acutisom, ktorej autorkou je Kateřina Lachmanová, je deväťdňová pobožnosť založená na krátkych ale "výživných" výrokoch. Prosíme v nej blahoslaveného Carla Acutisa o príhovor u Boha. Každý deň novény pozostáva z úvodnej modlitby, krátkeho výroku a prosby o istú milosť. Nasleduje 5x Otče náš, 5x Zdravas´ Mária a na konci novény je záverečná modlitba.Novénu môžeme použiť ako malú duchovnú obnovu, ako prosbu o pomoc v ťažkostiach či ako modlitbu príhovoru za druhých.„Nie ja, ale Boh!“„To jediné, o čo treba v modlitbe prosiť, je túžba byť svätý.“„Eucharistia je autostráda do neba.“– blahoslavený Carlo AcutisOdporúčame: Spytovanie svedomia pre deti s Carlom Acutisom

Skladom

1,16 €

Dve tváre lenivosti
Dve tváre lenivosti

Kateřina Lachmanová

Napísať knihu o lenivosti a ešte k tomu populárnym štýlom nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Navyše ide o nepríjemnú tému, hoci banálnu. Na druhej strane je to však pomerne zásadná téma, na ktorej buď stojí alebo padá veľa dôležitých oblastí kresťanského života. Kateřina Lachmanová tvrdí, že lenivosť je jednou z najzávažnejších nerestí, a to rovno z dvoch dôvodov:lebo je schopná sama osebe zablokovať vývoj človeka (máme na mysli ľudský i duchovný rozmer);lebo dokáže zmariť všetok potenciál Božieho obdarovania, ktorý v sebe nosí každý človek.Veľký znalec duší, Gabriel Hevenesi, raz napísal: „Skôr sa polepší veľký hriešnik než duchovne lenivý človek. Viac ľudí sa povznieslo na vysoký stupeň svätosti z nečistoty hriechu ako z ospalej vlažnosti.“ Táto myšlienka nechce naznačiť, že lenivosť je nevyliečiteľná; chce skôr vystríhať pred jej nenápadným, ale silným pôsobením, ak jej to dovolíme.Psychologička a teologička Kateřina Lachmanová vo svojej knihe Dve tváre lenivosti hovorí o tejto neresti nielen v bežnom ponímamí, ale aj v jej širšom zmysle - lenivosť je totiž aj vnútorný rozklad, ktorý sa prevauje nedbalosťou či nečinnosťou, ale môže sa prejavovať aj horúčkovitou aktivitou, ktorá je poháňaná kadečím, len nie Duchom. V dvoch častiach knihy: "klasický leňoch" a "notoricky preťažený leňoch" sa autorka zameriava na dva uvedené aspekty.Nechajme sa poučiť o lenivosti - o tomto negatívnom sklone od odborníčky, ktorá sama o sebe hovorí, že všetky príznaky a dôsledky lenivosti pozoruje na sebe - čiže veľmi zblízka.

Skladom

7,66 €

Kríž ako strom života
Kríž ako strom života

Kateřina Lachmanová

„Nehľadajte Krista bez kríža.“ (svätý Ján od Kríža)Téma Kristovho kríža je niečo, čo ľudstvo presahuje a bude ho presahovať i v hodine smrti. Ak o ňom chceme hovoriť dobre a pravdivo, potrebujeme Božiu múdrosť. A nielen to, potrebujeme mať s krížom aj nejakú osobnú skúsenosť. Bolo by priam nevhodné pozerať na ukrižovaného Krista na kríži, a pri tom len tak naprázdno teoretizovať. Mnohí svätí, ale aj obyčajní ľudia dokázali kríž verne a s láskou niesť, a o kríži nepovedali ani slovo. Prinieslo im to však také nesmierne veľké požehnanie, že z neho máme úžitok ešte aj my dodnes.Kateřina Lachmanová, česká teologička a psychologička, dlhší čas zvažovala napísať knižočku na tému kríža, ktorá nakoniec dostala podobu útlej, no obsahovo bohatej publikácie Kríž ako strom života. Svojou troškou chce priniesť čitateľom vlastnú skúsenosť a pohľad na kríž jednoduchým zrozumiteľným spôsobom. Objavme spolu skutočný strom života, Kristov kríž, a spoznajme Božiu lásku, ktorá sa v ňom i na ňom prejavila.

Skladom

6,69 €

Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux
Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux

Kateřina Lachmanová

Svätú Teréziu z Lisieux poznáme ako malú veľkú sväticu, učiteľku Cirkvi a učiteľku modlitby príhovoru. V roku 2023 si pripomíname jej 150. narodeniny, a zároveň v roku 2025 ubehne 100 rokov od jej blahorečenia a svätorečenia. Pri týchto príležitostiach Kateřina Lachmanová pripravila publikáciu Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux - pobožnosť deviatnika k svätej Terezke. Prostredníctvom tejto svätej si môžeme vyprosiť veľké veci, veď ona sama sa nebála vyjadriť pred Bohom svoje najväčšie a najhlbšie túžby v pevnej viere, že ich Pán v nej vzbudil, aby raz boli vypočuté.

Skladom

1,94 €

9 dní ruku v ruce s Terezií z Lisieux
9 dní ruku v ruce s Terezií z Lisieux

Kateřina Lachmanová

Devítidenní rozjímání nad texty sv. Terezie z Lisieux, nejmladší učitelky církve.. Svatá Terezie z Lisieux (1873–1897) nás učí žít a přimlouvat se s velkou důvěrou, jako děti nebeského Otce, který je mocný a svrchovaný, ale i milosrdný a až marnotratně štědrý: „… všechno, co mám, je tvé“ (Lk 15,31). Na její přímluvu můžeme očekávat mohutný déšť růží (milostí), který slíbila před svým odchodem do nebe, obzvlášť když v nebi slaví nejen kulaté narozeniny, ale i sté výročí svého blahořečení a svatořečení (2023 a 2025).

Skladom

3,88 €

Posledné kusy
Vězení s klíčem uvnitř
Vězení s klíčem uvnitř

Kateřina Lachmanová

(5. vydanie). Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti.Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění.Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje cestu ven, ke svobodě srdce.Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění i neochoty prosit za odpuštění jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli společenství, církví či národů. Už v prvním vydání před více než dvaceti lety se stala bestsellerem. Třetí vydání bylo autorsky přepracované a doplněné, nyní nabízíme čtvrté vydání.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Väzenie zamknuté zvnútra 2022

Skladom

8,90 €

E-kniha
E-kniha: Vězení s klíčem uvnitř
E-kniha: Vězení s klíčem uvnitř

Kateřina Lachmanová

Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenost každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti. Jsou to dvě zcela opačné situace. V prvním případě člověku někdo ublížil, a on nedokáže či nechce odpustit; v druhém případě se on sám provinil, a nedokáže poprosit o odpuštění.Kniha objasňuje příčiny takového stavu, těžkosti s tím spojené, ale hlavně ukazuje cestu ven, ke svobodě srdce. Kniha pojednává o důsledcích neodpuštění i neochoty prosit za odpuštění jak v životě jednotlivce, tak i v životě jakéhokoli společenství, církví či národů. Už v prvním vydání před více než dvaceti lety se kniha stala bestsellerem. Třetí vydání bylo autorsky přepracované a doplněné, nyní nabízíme čtvrté vydání.

Ihneď na stiahnutie
-20%

7,10 €

Kříž jako strom života
Kříž jako strom života

Kateřina Lachmanová

Pohled na Kristův kříž by v nás neměl vyvolávat strach, úzkost ani depresi. Kupodivu nepřináší smrt, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale rozhojňuje život. Proto v něm otcové církve viděli „strom života“.Kříž je ústřední symbol křesťanství, proto v něm musí být zakódována radostná zvěst, několikavrstevná „dobrá zpráva“ – bohužel ne vždy na první pohled čitelná. A z toho důvodu vznikla tato knížka: aby nám životodárné tajemství Kristova kříže zazářilo v nové síle a naučili jsme se čerpat z pramenů milosti, které z něj mohutně prýští do všech stran.PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964) Vystudovala VŠB v Ostravě, poté TF JU v Českých Budějovicích. Doktorát ze spirituální teologie získala na Institutu Teresianum v Římě a licenciát z psychologie na Gregoriánské univerzitě. Po návratu z Itálie se věnovala pastoračně-psychologickému poradenství v rámci Pastoračního střediska v Praze a vyučovala na KTF UK. V současnosti pracuje jako odborný poradce pro nakladatelství Paulínky a Doron. Napsala řadu knih z oblasti křesťanské spirituality, např. Vězení s klíčem uvnitř, Dvojí tvář lenosti, O milosrdenství, Síla přímluvné modlitby aj., naposledy Karikatury Boha.

Skladom

7,28 €

E-kniha
E-kniha: Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux
E-kniha: Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux

Kateřina Lachmanová

Svätá Terézia z Lisieux (1873 – 1897) je i v tejto novéne učiteľkou modlitby príhovoru a všetkých jej hlavných ingrediencií, ktorými sú skutočná láska k Bohu a k ľuďom, ochota obetovať sa, pokora i smelá dôvera a živá nádej uprostred temnôt. V týchto rokoch (2023 a 2025) si pripomíname stopäťdesiat rokov od narodenia svätej Terézie a sté výročie jej svätorečenia. Terezka počítala s tým, že počas osláv sa zvláštnym spôsobom otvára nebo, a už tu na zemi silno vnímala a využívala láskyplné puto medzi bojujúcou a oslávenou Cirkvou.

Ihneď na stiahnutie
-30%

1,40 €

E-kniha
E-kniha: Síla přímluvné modlitby
E-kniha: Síla přímluvné modlitby

Kateřina Lachmanová

Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumějí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem.

Ihneď na stiahnutie
-19%

6,50 €

Posledné kusy
Komenský by zajásal aneb příběh Siriri
Komenský by zajásal aneb příběh Siriri

Ludmila Böhmová; Kateřina Lachmanová

„Je načase, aby i příběh SIRIRI u nás více vešel ve známost. Proto jsem poprosila Lídu Böhmovou, která zná jeho podstatné části jako málokdo, aby jej pro nás sepsala. Její vyprávění není objektivní, ani nemůže být. Přijměme ho jako osobní svědectví členky zakládajícího týmu SIRIRI, která do díla investovala kus svého života, získala pro něj velkou část své rodiny i přátel a pochopitelně jí velice leží na srdci.“ Z předmluvy Kateřiny Lachmanové

Skladom

13,58 €

Sila modlitby
Sila modlitby

Kateřina Lachmanová

Niekedy sme v pokušení povedať: „Keď už sa nedá robiť nič iné, budem sa aspoň modliť.“ S takýmto postojom polemizuje autorka hneď v úvode knihy Sila modlitby. Modlitba príhovoru je zbraňou ťažkého kalibru. Krstom sme spojení Kristom a preto sme pozvaní k jeho službe orodovníka u Boha.Skrze modlitbu príhovoru sa v neviditeľnej sfére odohráva duchovný boj, ktorého ovocie sa časom objaví zjavným spôsobom. Pokiaľ máme o vypočutí modlitby príliš ľudské predstavy, hrozí nám, že stratíme dôveru. Sú ešte ďalšie postoje, ktoré oslabujú alebo priamo znehodnocujú modlitbu.Jednými z najčastejších prekážok sú neodpustenie, snaha manipulovať s Bohom a ľuďmi a pocit trpiteľstva. Je dôležité prosiť s vierou a dôverou, opierať sa o Božie milosrdenstvo. Ježiš je schopný premeniť aj niečo tak malé ako je moja modlitba príhovoru na veľké požehnanie.

Vypredané

6,00 €

Karikatury Boha
Karikatury Boha

Kateřina Lachmanová

Bolo by ťažké (a dokonca arogantné) chcieť definovať Boha, ktorý presahuje všetky naše kategórie a pojmy a vymyká sa ľudskej predstavivosti. Ako hovorí kniha Karikatury Boha, naše predstavy o Bohu môžu byť natoľko vzdialené originálu, že náš vzťah s ním skôr narúšajú než umožňujú. Nakoniec aj mnohí neveriaci odmietajú nie Boha, ale akúsi jeho karikatúru, o ktorej sa domnievajú, že predstavuje Boha, pretože im ho niekto takto prezentoval.Našťastie sa nám sám Boh priblížil v Kristovi Ježišovi (,,Kto vidí mňa, vidí Otca." J 14,9), aby sme ho aspoň čiastočne mohli spoznať, a tak s ním mohli nadviazať vzťah. Skúsme teda metódou lúpania cibule vo svetle učenia Biblie očistiť našu predstavu Boha aspoň z tých najhorších nánosov a karikatúr.Recenzia Karikatury Boha na stránke blog.zachej.sk.

Vypredané

3,49 €

Kotva nádeje
Kotva nádeje

Kateřina Lachmanová

Niekedy sa nám môže javiť nádej ako niečo „proti prírode“, niečo neprirodzené pre našu skeptickú mentalitu. Prostredie Cirkvi v tomto ohľade nebýva výnimkou. Život bez nádeje však patrí k pohanskému spôsobu života. Ak sa nám nádej vytráca, naše kresťanstvo je neduživé, niečo s ním nie je v poriadku. Pokiaľ je však nádej Božím darom, prečo sa jej nám nedostáva?Alebo sme azda za istých okolností od nádeje dispenzovaní?Kde a ako hľadať nádej v dnešných časoch plných skepsy, strachu a zlej nálady?Čo je autentická kresťanská nádej a čo sú jej karikatúry?V knihe Kotva nádeje sa autorka venuje práve týmto pálčivým otázkam.

Vypredané

2,50 €

Novéna s bl. Carlem Acutisem
Novéna s bl. Carlem Acutisem

Kateřina Lachmanová

Následující novéna neboli devítidenní modlitba, při níž prosíme bl. Carla Acutise o přímluvu u Boha, je postavena na některých jeho krátkých, zato však „výživných“ výrocích. Může být použita jako mini duchovní obnova, ať už individuálně nebo ve společenství, ale také jako prosba o světlo a pomoc v nesnázích, případně jako přímluvná modlitba za druhé: za obrácení našich blízkých – sourozenců či kamarádů, rodičů, vlastních dětí nebo kmotřenců, za uzdravení vztahů v rodině, za těžce nemocné, za lidi v závislostech atp.

Vypredané

1,75 €

Dvojí tvář lenosti
Dvojí tvář lenosti

Kateřina Lachmanová

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené. Tématem knížky není pouze lenost v klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Není tedy určena jen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem. (z úvodu autorky)

Vypredané

6,69 €

Terezie z Lisieux a Silván z Athosu
Terezie z Lisieux a Silván z Athosu

Kateřina Lachmanová

Modlitba za druhé a za svět: srovnávací studie. Kniha je mírně upraveným překladem doktorské práce autorky, v níž pojednává o tématu modlitby za druhé a za svět, nebo přesněji, o skrytém, a přece nesmírně účinném „bytí pro druhé“ v životě a díle dvou novodobých duchovních velikánů, svaté Terezie z Lisieux a starce Silvána z Hory Athosu.Každý patří k jiné duchovní tradici (v době jejich života byly navíc církev římskokatolická a pravoslavná ještě ve vzájemné exkomunikaci), a přece lze najít několik nepřehlédnutelných pilířů jejich spirituality, které jsou navzdory jinému vyjadřování nápadně shodné.Vypovídají tak o jediném Pánu a jediném Duchu, jenž byl v obou světcích u díla a v němž má svůj počátek i cíl jakékoli křesťanské putování; z tohoto pohledu studie ukazuje, že duchovní ekumenismus už vydává své plody a dialog mezi východní a západní církví může být velice obohacující.

Vypredané

15,04 €

Síla přímluvné modlitby
Síla přímluvné modlitby

Kateřina Lachmanová

Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem.Přímluvná modlitba je rovněž projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu. Naší víry, protože přímluvou vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké jsme my schopni vykonat. A je projevem lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho moci. Spoznejte, v čem je síla přímluvné modlitby.

Vypredané

7,28 €

Zamknuté znútra
Zamknuté znútra

Kateřina Lachmanová

Kniha vyšla v novom vydaní: Väzenie zamknuté zvnútra (2015).Kniha o dôsledkoch neodpustenia a samospravodlivosti v živote jednotlivca, Cirkvi i národa.Existujú dva typy duchovnej neslobody, s ktorou mal a má osobnú skúsenosť každý obyvateľ planéty Zem. Ide o väzenie neodpustenia a väzenie samospravodlivosti. Sú to dve úplne opačné situácie. V prvom prípade niekto ublížil človeku a nevie povedať "odpúšťam", v druhom prípade sa on sám previnil a nedokáže poprosiť o odpustenie.O možných príčinách takého stavu, o ťažkostiach, ktoré z toho plynú a o ceste z nich je táto vynikajúca kniha.

Vypredané

2,35 €

CD: Spiritualita pro seniory
CD: Spiritualita pro seniory

Kateřina Lachmanová

Přednáška z třetího diecézního setkání seniorů na biskupství v Ostravě v květnu 2010. Přednáška zazněla pod názvem "Duchovní život seniorů co nejpraktičtěji" v rámci 3. diecézního setkání seniorů na biskupství v Ostravě v květnu 2010.

Vypredané

3,88 €

Laická spiritualita Madeleine Delbrelové s Kateřinou Lachmanovou
Laická spiritualita Madeleine Delbrelové s Kateřinou Lachmanovou

Kateřina Lachmanová

Jsou lidé, které si Bůh oddělí a vezme stranou. Ale jsou druzí, které nechá uprostřed zástupů, které ‘nestáhne ze světa’. Jde o lidi, kteří vykonávají běžnou práci, mají normální rodinu nebo žijí ve světě běžným životem svobodného člověka. Jde o lidi, kteří mají běžné nemoci a běžné smutky. Mají normální dům a normální oblečení. Jsou to lidé, které potkáte na jakékoli ulici. Tito lidé milují branku, která se otvírá na ulici, zrovna tak jako jejich světu neviditelní bratři milují bránu, která se za nimi definitivně zavřela. My druzí, lidé ulice, jsme hluboce přesvědčeni, že tato ulice a tento svět, kam nás Bůh postavil, jsou pro nás místem našeho posvěcování. Pevně věříme, že nám k tomu nic podstatného nechybí. Neboť jestliže by chybělo, Bůh by nám to již dal!

Vypredané

5,34 €

E-kniha
E-kniha: Karikatury Boha
E-kniha: Karikatury Boha

Kateřina Lachmanová

Člověk se vždycky pouští na tenký led, chce-li mluvit o tom, jaký Bůh je a jaký není. „Jsem trochu nesvůj z přednášek s tematikou falešných představ o Bohu, neboť všechny představy o Bohu jsou falešné,“ doznává jeden náš známý autor a z jistého pohledu mu dávám za pravdu.Vždyť karikatur Boha by se dalo najít asi tolik, kolik je na zemi lidí, kteří si o něm utvářejí nějakou představu. Bůh ze své podstaty nekonečně přesahuje všechno naše chápání a všechny naše představy, říká Katka Lachmanová v pře úvodu své knihy.Proto zpracovala téma záměrně „lidovější“ formou, aby neodradilo čtenáře bez teologického nebo psychologického vzdělání. V první části knihy zazní několik základních otázek ohledně karikatur Boha: co je jejich podstatou, proč se jimi vůbec zabývat, kde a jak vznikají, jak se předávají a kde čerpat, máme-li je nějak korigovat. V druhé části autorka pojmenovává a přibližuje několik konkrétních karikatur, které jsou dnes běžně „v oběhu“.

Vypredané
-23%

4,35 €

Kotva naděje
Kotva naděje

Kateřina Lachmanová

(2. upravené vydání). Někdy se nám možná naděje jeví jako něco „proti přírodě“, něco nepřirozeného pro naši skeptickou mentalitu. Prostředí církve v tomto ohledu nebývá výjimkou. Život bez naděje však patří k pohanskému způsobu života. Jestliže se nám tedy naděje vytrácí, naše křesťanství je neduživé, něco s ním není v pořádkuPokud je však naděje Božím darem, proč se nám jí nedostává? Nebo jsme snad za jistých okolností od křesťanské naděje dispenzováni? Kde a jak hledat naději v dnešní době plné skepse, strachu a špatné nálady? Co je autentická křesťanská naděje a co jsou její karikatury? V knížce Kotva naděje se autorka Kateřina Lachmanová věnuje právě těmto palčivým otázkám.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Kotva nádeje (2010).

Vypredané

6,79 €

Síla přímluvné modlitby
Síla přímluvné modlitby

Kateřina Lachmanová

Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Sila modlitby (2011), alebo aj v novom vydaní: Síla přímluvné modlitby (2017).Někdy máme pocit, že modlit se za druhé a za svět je ta nejméně efektivní služba, jakou člověk může konat. Ale přímluvná modlitba je duchovní zbraň těžkého kalibru, nikoli nouzová vycpávka volného času těch, kdo nic lepšího dělat neumí nebo nemohou. Jejím prostřednictvím se v neviditelné sféře odehrává duchovní boj, jehož ovoce se svým časem projeví viditelným způsobem.Přímluvná modlitba je rovněž projevem naší víry v Boha a lásky k bližnímu. Naší víry, protože přímluvou vyjadřujeme, že Bůh může a chce pro druhého vykonat dobro neskonale větší, než jaké jsme my schopni vykonat. A je projevem lásky, protože chceme-li pro druhého skutečně to nejlepší, nemůžeme vynechat dobro, které pramení z Boha a jeho moci.

Vypredané

5,43 €

O milosrdenstve
O milosrdenstve

Kateřina Lachmanová

Knižka obsahuje krátke úvahy, ktoré sú postavené na citátoch velikánov Cirkvi i súčasníkov.

Vypredané

2,71 €

O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou
O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou

Kateřina Lachmanová

Soubor čtyřiceti krátkých zamyšlení nad tím, jaký význam má milosrdenství v duchovním životě. Milosrdenství není rozhodně okrajová kapitolka duchovního života. Lze dokonce říci, že milosrdenstvím stojí a padá celé křesťanství, protože není možné otevřít se Kristu a nepřijmout jeho Ducha, otevřít se Bohu a "nenakazit se" jeho milosrdenstvím.

Vypredané

5,72 €

O milosrdenství
O milosrdenství

Kateřina Lachmanová

Čtvrté vydání vychází v mimořádném Roce milosrdenství, vyhlášeném papežem Františkem. Jsme zváni, abychom o Božím milosrdenství více rozjímali, protože ono je pramenem radosti a pokoje, ale i touhy nechat se jím proměnit. Knížka obsahuje čtyřicet krátkých úvah, inspirovaných výroky Písma, svatých i nesvatých, zkrátka těch, kdo poznali Boží lásku a uvěřili v ni. Reflektuje Boží milosrdenství vůči nám, naše milosrdenství vůči bližním, ale i milosrdenství vůči sobě samým neboli schopnost přijmout s pokornou důvěrou Boží lásku a odpuštění.

Vypredané

5,82 €

Dvojí tvář lenosti
Dvojí tvář lenosti

Kateřina Lachmanová

Zrcadlo pro lenochy klasické i notoricky přetížené. Tématem knihy není pouze lenost, jak ji chápeme v klasickém významu slova, ale v jejím širším významu, jež mnišská tradice označila pojmem acedie. Je to vnitřní rozklad, jenž se u jednoho projevuje nedbalostí a nečinností, u druhého pak naopak horečným aktivismem, tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Kniha je proto určena ku pomoci nejen těm, kdo dělají málo, ale i pro ty, kdo dělají příliš mnoho, ale puzeni jsou vším možným, jen ne Duchem Božím. Kniha je psána s laskavostí chápající pisatelky, která mnoho z popisovaného musela sama překonat, a s hloubkou vnitřního prožitku člověka, jenž své hledání a východiska nachází v Bohu a jeho slovu - v Písmu.

Vypredané

5,43 €

Vězení s klíčem uvnitř
Vězení s klíčem uvnitř

Kateřina Lachmanová

Kdy, jak a proč odpouštět a prosit o odpuštění. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Zamknuté znútra.Existuje dvojí typ duchovní nesvobody, s níž měl i má osobní zkušenosti každý obyvatel planety Země. Jedná se o vězení neodpuštění a vězení samospravedlnosti.

Vypredané

5,43 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Dominik , pred 15 hodinami

Úžasný chválim obchod aký by mal byť človek si tu ľahko niečo nájde za nízke ceny rýchlo to dorazí žiadny problém je to super obchod kde nájdete všetko super som rád že t...

userAvatar

Michal, pred 2 dňami

Zaujímavý sortiment, dobré knihy, dobrá cena. Zaujímavé akcie.

userAvatar

Peter, pred 4 dňami

som velmi spokojný

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk