Tomáš Špidlík

Tomáš Špidlík

(11 produktov)

Jeho Eminencia, Prof. ThDr. Tomáš Josef Špidlík bol teológ, kňaz, jezuita, kardinál a odborník na kr...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Poznáme Krista?
Poznáme Krista?

Tomáš Špidlík

Ježiš Kristus, tretia Božská osoba a vtelené Božie Slovo, je ústrednou osobou a podstatou kresťanskej viery. V dnešnej dobe môže byť ťažké povedať niečo nové a príťažlivé o osobe Ježiša Krista. Môžeme hovoriť o základných pravdách katechizmu, ale neupútame nikoho. V úvahách tejto malej publikácie sa kardinál Špidlík pokúša priblížiť vieru tým, ktorí ju strácajú a nezaujímajú sa o ňu. Nepúšťa sa do zložitých diskusií, ale z bohatej tradície vyberá aspekty, na ktoré sa zabúda.Dočítame sa v nej, či sú všetky náboženstvá rovnaké, aký je obraz Krista v živote svätých, o nasledovaní Krista. Obsahuje tiež úvahy o Ježišovi Kráľovi, Spasiteľovi a osloboditeľovi.

Skladom

2,91 €

Vieme sa modliť, pán kardinál?
Vieme sa modliť, pán kardinál?

Tomáš Špidlík

Modlitba je rozhovor duše s Bohom. Ale je to tiež účasť na „rozhovore“, ktorý od večnosti vedú medzi sebou osoby Najsvätejšej Trojice. Aj naša modlitba sa teda obracia k Bohu Otcovi skrze Syna v Duchu Svätom. V Duchu smieme skrze Syna povedať: „Otče náš!“Táto knižočka nám formou otázok a odpovedí skúseného, vtipného a múdreho kardinála Tomáša Špidlíka SJ poodhalí stále lákavé tajomstvá modlitby.

Skladom

2,91 €

Poznáme Boha Otca?
Poznáme Boha Otca?

Tomáš Špidlík

Útla kniha Poznáme Boha Otca z pera kardinála Tomáša Špidlíka približuje dôležitosť nášho vzťahu s Bohom Otcom, ktorý sa formoval počas dlhého obdobia existencie Izraelského národa. Starozákonný ľud síce vnímal Boha ako kolektívneho Otca ale nazývať Boha svojim osobným Otcom sa rovnalo rúhaniu. Kristovo učenie v ktorom nazýva Boha familiárne "Abba" je prevratné a dáva nám všetkým, skrze Ducha svätého, nový rozmer synovstva. Najrýdzejšia a najstarobylejšia modlitba "Otče náš" potvrdzuje význam a hĺbku tajomstva Otcovskej lásky a jeho túžby po vzťahu s nami.

Skladom

3,40 €

Posledné kusy
O povolání
O povolání

Tomáš Špidlík

Několik užitečných úvah. Poslední titul, který kardinál Tomáš Špidlík za svého života sepsal, se věnuje tématu povolání. Odpovídá v něm na nejčastější námitky, pochybnosti a otázky, které si klade každý, před nímž vyvstane čas volby směru života. A nejen to. Jelikož zná autor bravurně tradici, může moudrou pedagogikou osvětlit spletitou problematiku povolání, jejíž zákonitosti jsou dobře uplatnitelné právě v současném světě.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Eucharistie
Eucharistie

Tomáš Špidlík

Lék nesmrtelnosti. Eucharistie je ohniskem našeho života i radostí našich tužeb. Biblická označení Lámání chleba, Večeře Páně, Svatá oběť a jiná vyjadřují hluboké propojení srdcí, která se na sebe těší. Jde o intimitu Boha v člověku a člověka v Bohu. Eucharistie podle kardinála Špidlíka také omlazuje svět a vytváří jeho novou podobu.

Skladom

4,37 €

Posledné kusy
Matka Boží
Matka Boží

Tomáš Špidlík

Tři mariánské modlitby. Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka o třech mariánských modlitbách:Zdrávas Maria (Ave Maria), Velebí má duše (Magnificat) a Zdrávas Královno (Salve Regina), sleduje trojí: historii jejich vzniku, postoj toho, kdo proniká do osvědčených slov této tradice zbožnosti a vděčnost za plody, které slova modliteb přinášejí.

Skladom

3,78 €

Posledné kusy
Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu
Mariánská úcta v tradici křesťanského Východu

Tomáš Špidlík

Text nás seznamuje s Marií, která v dějinách upoutala tolik lidských srdcí! To je důležité faktum nejen pro teology. Je potřebné se k ní nejen obracet, ale také studovat: jak žila ona i ti, kdo na ni mysleli. Špidlíkovo sdělení nás podněcuje ke zdravé mariánské úctě.

Skladom

4,37 €

Audiokniha
Audiokniha: Otčenáš
Audiokniha: Otčenáš

Tomáš Špidlík

V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější v životě křesťana. Je v ní obsažena tradice dobře známého krátkého souhrnu veškeré dokonalosti.Papež František říká: „Tato křesťanská modlitba se rodí z odvahy oslovit Boha jménem Otče. To je kořen křesťanské modlitby, totiž říkat Otče Bohu. Velká osobnost české katolické církve Tomáš kardinál Špidlík (1919-2010) je tím nejlepším průvodcem po modlitbě Páně.“

Ihneď na stiahnutie
-15%

6,23 €

CD: Chvíle s otcem Špidlíkem
CD: Chvíle s otcem Špidlíkem

Tomáš Špidlík

Na vlnách Vatikánského rozhlasu. Z archivu Centra Aletti přinášíme několikahodinový komplet dosud nepublikovaných audionahrávek pátečních promluv Tomáše Špidlíka ve Vatikánském rozhlase. Dochované záznamy tvoří jeden celek nesmírné hodnoty. Autentický hlas otce Špidlíka otevírá nový zorný úhel, jak poté číst i jeho knihy, a přivádí k jedinému Slovu, kterému věnoval svůj kněžský život. V uspořádání materiálu jsme nakonec před chronologickým členěním volili přehledné tematické celky, seskupené do dvanácti okruhů rozvíjejících logiku ignaciánských duchovních cvičení. Lze je tak vhodně použít k pravidelné duchovní četbě poslechem, nebo třeba jako opěrné body pro osobní duchovní obnovu. Otec Špidlík potvrzuje pravdu osvědčenou tradicí, že v srdci člověka se rodí živé evangelium v každé době a pro každou epochu a Kristus v srdci toho, kdo usiluje o vztah, skutečně hovoří.

Skladom

8,63 €

Posledné kusy
Na druhém břehu
Na druhém břehu

Tomáš Špidlík

O posledních věcech člověka. Druhý břeh nepředstavuje útěk od reality všedního dne, ale splnitelnou naději, že svět je bohatší a zajímavější než doposud tušíme, a že lidský život je komplexnější než jen upachtěnost v každodenních stereotypech. Voda, symbolika křtu, která se dynamicky pohybuje, zná dva břehy: z toho, kde se namáháme, se dostáváme na „onen“ druhý, kde je Kristova oblažující blízkost nekonečné plnosti a kde se už mohlo rozvinout to, jak nás Pán stvořil. Text kardinála T. Špidlíka potvrzuje realitu naší touhy po věčném životě i jistotu Pánova očekávání, abychom v něm byli dokonale šťastní.

Skladom

3,78 €

Audiokniha
Audiokniha: Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
Audiokniha: Profesor Ulipispirus a jiné pohádky

Tomáš Špidlík

Poeticky laděné pohádky i bajky Tomáše Špidlíka přináší dobrá poselství o tom, že je třeba rozeznávat dobré od zlého, hledat svou vlastní cestu, vážit si rodiny i přátel a nechat se vést láskou. Pohádkové příběhy oplývají moudrostí, laskavostí i jemným humorem. Příběh roztržitého profesora, který se snaží rozřešit neuvěřitelně těžký úkol a najde jen tak mimoděk správné řešení v setkání s dítětem nebo král, který dostane vševidoucí zrcadlo k odhalení všech zlých úmyslů a náhodou jej obrátí na sebe, jsou příklady pohádek, ve kterých se sice vyskytují nadpřirozené věci, ale příběhy mají vždycky něco navíc. A to navíc vás přiměje poslouchat víckrát, ať už jste malí nebo velcí. Pohádky načetl s velkým zaujetím ředitel Radia Proglas o. Martin Holík.

Ihneď na stiahnutie
-15%

4,63 €

Ako si očistiť srdce
Ako si očistiť srdce

Tomáš Špidlík

Kardinál Tomáš Špidlík SJ v tejto knižočke formou otázok a odpovedí ponúka jednoduchý a praktický návod, ako sa vysporiadať s pokušením, so zlými myšlienkami, ako nájsť pokoj srdca a schopnosť modliť sa. Vďaka hlbokému poznaniu východnej, najmä ruskej spirituality a nesmierneho bohatstva múdrosti cirkevných otcov ponúka osvedčené rady, poučenie i návody.V jednotlivých kapitolách prevedie čitateľa od odvekej otázky o pôvode zla, cez rozlišovanie duchov, boj s pokušeniami až po hlbokú modlitbu „srdca“.Kardinál Špidlík je láskavým, múdrym a trpezlivým sprievodcom na ceste duchovného napredovania.Kniha vyšla aj v českom jazyku: Jak očistit své srdce? (2013)

Vypredané

3,40 €

Poznáme Ducha Svätého?
Poznáme Ducha Svätého?

Tomáš Špidlík

Poznáme Ducha Svätého? Otázka, na ktorú si musí odpovedať každý z nás. Tretiu božskú osobu sa nám v rovnomennej knihe snaží priblížiť Tomáš Špidlík. Český kardinál v knihe predstavuje Ducha Svätého ako autora Svätého písma, poukazuje na jeho činnosť v Cirkvi a nezabúda ani na jeho tituly, akým býva často označovaný. Osobitne sa venuje siedmim darom Ducha Svätého, ktoré rozoberá predovšetkým na teologickej rovine, čím sa snaží motivovať čitateľa k nenahraditeľnému, osobnému stretnutiu s Duchom v modlitbe a vo vlastnom živote.

Vypredané

2,91 €

Jak očistit své srdce?
Jak očistit své srdce?

Tomáš Špidlík

Táto publikácia vyšla ja v slovenskom jazyku: Ako si očistiť srdce (2018).Srdce („vnitřní člověk“) je jádrem osoby, kde se propojuje se zemí nebe, které chce prorůst až na periferii, do těla. Protože o definitivním příklonu k dobru nebo ke zlu se rozhoduje v srdci, ze kterého vše do důsledku vychází (a pak na sebe bere tělo – realizaci), je první starostí člověka pečovat o toto centrum identity.Srdce se má stát sálavým trůnem Trojice, zahradou lásky, kde se Bůh rád prochází, aby na sebe bral podobu pro své působení ve světě: skrze naši psychiku, slova, údy, gesta, skrze celého člověka. Jak udržovat „svatyni“ srdce v bdělosti, aby záře Ducha bez překážek vycházela do celého stvoření a mohla ho navracet Bohu, tomu nás kardinál Špidlík, duchovní otec, znovu vyučuje.

Vypredané

4,37 €

Umíme se modlit?
Umíme se modlit?

Tomáš Špidlík

Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Ale je také účast na „rozhovoru“, který od věčnosti vedou tři božské Osoby mezi sebou. Tedy i naše modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém.Drobná populární knížka nás formou otázek a odpovědí uvádí do tajemství modlitby.

Vypredané

1,65 €

Prameny světla
Prameny světla

Tomáš Špidlík

Příručka křesťanské dokonalosti. Duchovní život je přítomností Boží osoby v osobě lidské. Tato jednoduchá pravda je základním motivem příručky křesťanské dokonalosti napsané vynikajícím znalcem křesťanské spirituality, kardinálem Tomášem Špidlíkem. S užitkem si ji může číst začátečník i pokročilý.

Vypredané

12,51 €

CD: Vatikánské promluvy s humorem (mp3)
CD: Vatikánské promluvy s humorem (mp3)

Tomáš Špidlík

Homilie kardinála Tomáše Špidlíka z let 2007-2008. Do rukou se nám dostává vzácný dokument, část nahrávek, které hlas otce Špidlíka – jeho živé slovo – uchovávají. Sami tak můžeme vstoupit nejen do akustiky lidského slova, ale být svědky zázraku, jak může Slovo promlouvat lidskými ústy."Celý život jsem hledal Ježíšovu tvář a nyní jsem šťastnž a klidný, protože odcházím, abych ho spatřil." (Tomáš Špidlík)Celkový čas: 7 hod., 32 min; digipack.

Vypredané

4,31 €

Slyšet Boha v ranním vánku
Slyšet Boha v ranním vánku

Tomáš Špidlík

Krátká rozhlasová zamyšlení. Každý týden po více než čtyřicet let vysílá kardinál Tomáš Špidlík na vlnách Vatikánského rozhlasu své promluvy, které měly původně sloužit jako podněty kněžím pro nedělní kazání. Časem se však staly nejoblíbenějšími pořady této stanice. Knížka přináší malý upravený výbor těchto úvah z posledních let.Ani po tak dlouhé době nenajdeme ve Špidlíkových promluvách rutinu, náboženské fráze či myšlenkovou lenost. Naopak, dýchají svěžestí, vtipností, otevřeností pro nové podněty. Jsou rozjímáním nad biblickými texty, ale autor v nich reflektuje i svou životní zkušenost a naše každodenní zážitky. Špidlíkovy úvahy dýchají ale především moudrostí, která vyvěrá z dobře naladěného srdce.

Vypredané

5,72 €

Profesor Ulipispirus a jiné pohádky
Profesor Ulipispirus a jiné pohádky

Tomáš Špidlík

Další vydání dětsky průzračných kreseb Jana Knapa a lahodného slova Tomáše Špidlíka, které se spojují ve světě pohádek (i) pro dospělé.

Vypredané

7,28 €

Bajky o moudré sově
Bajky o moudré sově

Tomáš Špidlík

Třetí vydání oblíbených Špidlíkových bajek – krátkých příběhů s douškem moudrosti. Předmluvu napsal biskup Josef Hrdlička. Text je doprovázen kresbami akademického malíře Jana Jemelky.

Vypredané

7,28 €

Integrální poznání
Integrální poznání

Tomáš Špidlík; Marko Ivan Rupnik

Symbol jako nejdokonalejší výpověď. Klademe-li úporně důraz na „racionálnost“, končíváme často v „iracionalitě“ a naopak. Jedno nemůže zdravě růst bez druhého. Rozum a city nestojí proti sobě, ale vzájemně se potřebují, jen tak je možné poznávat integrálně (plně, celistvě).Český jezuita, kardinál Tomáš Špidlík, se v samém závěru svého života důkladně zaobíral důsledky roztříštěnosti celku života na fragmenty. Bystře a kompetentně nás provází tím, co dnešní civilizace postrádá: úctou k celku života. Zároveň jde o objasnění zkušenosti člověka se symbolem, zejména existuje-li záplava jeho nesprávných interpretací, a o způsob vnitřního, tedy celkového nahlížení na realitu kolem nás.

Vypredané

11,64 €

Duše poutníka
Duše poutníka

Tomáš Špidlík; Jan Paulas

Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem. Stovky odborných článků, desítky zasvěcených publikací - tak vypadá literární dílo kardinála Tomáše Špidlíka. Teprve nyní se ale otec Špidlík rozhodl mluvit také o svém osobním životě. V knize rozhovorů Duše poutníka mu byl partnerem v diskusi zástupce šéfredaktora Katolického týdeníku Jan Paulas.Kniha nás provádí Špidlíkovým životem od dětství v Boskovicích, přes studia v Holandsku, léta v Římě až po jeho jmenování kardinálem. Chybět nemůže pochopitelně ani ohlédnutí za inspirativním teologickým dílem otce kardinála, zaměřeným zejména na východní křesťanství.

Vypredané

10,57 €

Řehoř Naziánský
Řehoř Naziánský

Tomáš Špidlík

Úvod ke studiu jeho duchovní nauky. Špidlíkova kniha o duchovní nauce církevního otce, svatého Řehoře Naziánského, patří k jeho nejcennějším odborným studiím. Těžiště tvoří pohled na hodnotu duchovní konverze v Řehořově myšlení, jež odpovídá stále aktuálnímu spojení teorie s praxí. Knihu lze doporučit každému, kdo se chce od základu seznámit se Špidlíkovým duchovním odkazem.

Vypredané

11,64 €

Vatikánské promluvy - Cyklus C (2012-2013)
Vatikánské promluvy - Cyklus C (2012-2013)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. „Lidé cítí vědomě nebo podvědomě rozpor v našem kázání. Jednou mluvíme jasně o tom, co je zjevené, co jsou povinnosti křesťanské morálky, jaká je sociální nauka církve atd. Ale když stojíme tváří v tvář problémům, které do schémat nepatří a které život denně klade, zjišťujeme, že nic nevíme a že jsme bezradní.“ Otec Špidlík ve svých doposud nevydaných vatikánských promluvách z let 2006/2007 nabízí inspirativní odpovědi.

Vypredané

12,13 €

Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)
Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu přeběhli v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návštěvu s tím spojenou, začínali vstupním rokem, věnovaným Písmu svatému. Dosud nepublikované promluvy kardinála Tomáše Špidlíka z Vatikánského rozhlasu z let 2004–2005 nás mohou Božímu slovu v nedělní liturgii přiblížit.

Vypredané

9,70 €

Vatikánské promluvy - Cyklus B (2011–2012)
Vatikánské promluvy - Cyklus B (2011–2012)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Svatý Jeroným často zdůrazňoval, že Bible je nástrojem, „jímž Bůh každý den promlouvá k lidskému srdci“. Mluvené slovo otce Špidlíka obrací pozornost na příklad svatých, kteří do středu duchovního života kladli setkání s Kristem – Slovem, živě promlouvajícím. Pro nastávající církevní rok předkládáme čtenářům doposud nevydané vatikánské promluvy kardinála Špidlíka z let 2005/2006. Napomáhají k oživení vztahu ke Slovu, jež Bůh církvi daroval.

Vypredané

9,60 €

Ignác z Loyoly a spiritualita Východu
Ignác z Loyoly a spiritualita Východu

Tomáš Špidlík

Průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly (2.vydanie). Jak lze spojit tak protikladné póly, jako je duchovní odkaz zakladatele jezuitů sv. Ignáce a duchovní tradicí křesťanského Východu? Mistrné texty jezuitského autora a profesora Orientálního institutu V Římě v jedné osobě, kardinála Tomáše Špidlíka, tyto ambice spojují.

Vypredané

8,63 €

DVD: Krásné slovo otce Špidlíka – komplet 1.–10. díl
DVD: Krásné slovo otce Špidlíka – komplet 1.–10. díl

Tomáš Špidlík

V letech 1994–1995 vznikl pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Téměř dvacetihodinový nesestříhaný materiál pořízený Studiem Velehrad Olomouc si kladl za cíl uceleně zmapovat témata, kterými se celoživotně Tomáš Špidlík zaobíral a proslavil a která nyní předává populární formou jako odkaz divákům všech generací. Máme tak možnost „vidět a slyšet“ jeho patristickou erudici, vhled do zákonitostí duchovního života a hlubokou znalost souvislostí mezi východní a západní spiritualitou. Záznam je soustředěný na tvář Špidlíka, který osobitě a svěžím způsobem komunikuje a srozumitelně hovoří o složitých tématech dotýkajících se nejhlubších základů lidského života. V letech 2014–2015 z tohoto materiálu připravilo pro Centrum Aletti stejné Studio Velehrad spolu s televizí Noe do vysílání desetidílný pořad nazvaný Krásné slovo otce Špidlíka, jehož kompletní sérii naleznete na pěti DVD.8 h 29 min, 5x DVD, 16:9, region ALL, PAL

Vypredané

29,97 €

DVD: Krásné slovo otce Špidlíka 3. a 4. díl
DVD: Krásné slovo otce Špidlíka 3. a 4. díl

Tomáš Špidlík

Kristus u slovanských myslitelů - 1. a 2. část. V letech 1994–1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné slovo otce Špidlíka. Nakladatelství Refugium nyní čtenářům a divákům předkládá tento desetidílný cyklus přednášek (řazený vždy po dvou na jednom DVD), sestavený podle témat, s úvodním slovem jeho žáků (Pavel Ambros, Michal Altrichter, Luisa Karczubová) z Centra Aletti v Olomouci.

Vypredané

7,18 €

Svatý rok milosrdenství
Svatý rok milosrdenství

Tomáš Špidlík

Průvodce na každý den. Svatý rok milosrdenství je pro celou církev mimořádnou událostí. Co v něm máme dělat? Především "Obnovit hodnotu mlčení při rozjímání Slova, které nám je určeno. Takto lze rozjímat Boží milosrdenství a osvojovat si je jako vlastní životní styl" (papež František).Předložené body ke každodenní meditaci jsou vybrány z díla otce Tomáše Špidlíka a sledují tento záměr: obdržet stravu pro vnitřní život a zároveň čerpat podněty pro apoštolskou činnost z osvědčených pramenů.

Vypredané

13,77 €

Ruští mystici
Ruští mystici

Tomáš Špidlík

Kniha je prvním českým vydáním úspěšné publikace otce Špidlíka a představuje jedinečný vhled do ruské mystiky. Dává klíč k jejímu pochopení: předkládá to podstatné a zároveň uvádí její životodárný význam. Bohatou sbírku duchovních textů předchází vlastní Špidlíkovy komentáře. Text ukazuje, co ze specifické ruské zbožnosti může obohatit církev univerzální v jejím současném poslání.

Vypredané

16,98 €

DVD: Krásné slovo otce Špidlíka – 1. a 2. díl
DVD: Krásné slovo otce Špidlíka – 1. a 2. díl

Tomáš Špidlík

Slovanská spiritualita a Velehrad - 1. a 2. část. V letech 1994–1995 vznikl pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Téměř dvacetihodinový nesestříhaný materiál pořízený Studiem Velehrad Olomouc si kladl za cíl uceleně zmapovat témata, kterými se celoživotně Tomáš Špidlík zaobíral a proslavil a která nyní předává populární formou jako odkaz divákům všech generací.Máme tak možnost „vidět a slyšet“ jeho patristickou erudici, vhled do zákonitostí duchovního života a hlubokou znalost souvislostí mezi východní a západní spiritualitou. Záznam je soustředěný na tvář Špidlíka, který osobitě a svěžím způsobem komunikuje a srozumitelně hovoří o složitých tématech dotýkajících se nejhlubších základů lidského života.V roce 2014 z tohoto materiálu připravilo pro Centrum Aletti stejné Studio Velehrad spolu s televizí Noe do vysílání desetidílný pořad nazvaný Krásné slovo otce Špidlíka, jehož 1. a 2. díl nyní našim čtenářům a divákům předkládáme.Délka: 1 h 54 min.

Vypredané

7,18 €

Vatikánské promluvy - Cyklus C (2009-2010)
Vatikánské promluvy - Cyklus C (2009-2010)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání. Přinášet Boží slovo do všedních dnů je darem duchovního otce, který tím duši podává pravý lék. Tento svazek obsahuje pokračování doposud nevydaných promluv kardinála Špidlíka, pronesených na vlnách Vatikánského rozhlasu. Vnímavému českému čtenáři přinese stejný užitek jako předcházejí svazky jeho vzácných a neotřelých homilií.

Vypredané

10,57 €

Z pokladnice otců
Z pokladnice otců

Tomáš Špidlík

Patristická čítanka na každý den. Tomáš Špidlík sestavil čítanku duchovních textů osvědčených autorů křesťanského starověku. Tito otcové církve nás v mnoha situacích povzbuzují s konkrétními radami a svěžími impulzy. Jejich zkušenosti sestavil otec kardinál na každý den celého roku ve formě krátkého meditativního čtení.

Vypredané

16,49 €

Vnitřně zakoušet
Vnitřně zakoušet

Tomáš Špidlík

Eseje pro duchovní cvičení. Doba duchovních cvičení je vhodná pro vnímání vnitřních podnětů a objevování realizovatelných idejí. Snad si ani nejsme dostatečně vědomi důležitosti tohoto tvrzení. Název nové knihy vychází z přesvědčení Ignáce z Loyoly: „Nenasycuje a neuspokojuje duši, jestliže mnoho ví, nýbrž pociťuje-li a zakouší věci vnitřně.“Exerciciemi vystupujeme na horu, abychom se sjednotili s Pánem. Špidlíkův průvodce je neocenitelnou pomocí pro všechny, kdo se na exercicie vydávají a chtějí se učit rozpoznávat Boží působení ve svém životě, aby se poté vraceli z „hory“ občerstveni tak jako apoštolové.

Vypredané

14,07 €

DVD: Krásné slovo otce Špidlíka 7. a 8. díl
DVD: Krásné slovo otce Špidlíka 7. a 8. díl

Tomáš Špidlík

Tajemství člověka a Santa Maria Maggiore. O Janu z Jenštejna, Teologie Zla a Meditace u moře. V letech 1994–1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné slovo otce Špidlíka. Nakladatelství Refugium nyní čtenářům a divákům předkládá tento desetidílný cyklus přednášek (řazený vždy po dvou na jednom DVD), sestavený podle témat, s úvodním slovem jeho žáků (Pavel Ambros, Michal Altrichter, Luisa Karczubová) z Centra Aletti v Olomouci.Celkový čas: 1h 31 min.

Vypredané

7,18 €

Svatí Cyril a Metoděj mezi námi
Svatí Cyril a Metoděj mezi námi

Tomáš Špidlík; Pavel Ambros

Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990 – 2011. Má Cyril a Metoděj co říci dnešnímu člověku? Neprovokuje nás slovo apoštol Slovanů? Z jakých důvodů vyslovujeme jejich jména s neklidem? A jak vůbec obstojí před kritickým pohledem současné historie tvrzení, že s pomocí „věrozvěstů“ nahlížíme dokonce identitu vlastního národa? Kardinál Tomáš Špidlík je tu kompetentním průvodcem. Sborník Centra Aletti je věnován životu a poslání Cyrila a Metoděje: zpřístupňuje zásadní kardinálovy studie. Úvodní text Pavla Ambrose a nejnověji zpracovaná cyrilometodějská bibliografie z let 1990–2011 užitečně seznamují čtenáře se současnou diskuzí nad otázkou dědictví otců.

Vypredané

7,76 €

Duchovni cvičení s Janem Pavlem II.
Duchovni cvičení s Janem Pavlem II.

Tomáš Špidlík

2. české vydání duchovních cvičení kardinála Tomáše Špidlíka, SJ Svatému otci Janu Pavlu II. a celé římské kurii, ve dnech 5. – 11. března 1995, je podstatně rozšířeno. 2. část knihy totiž obsahuje texty církevních otců, které jako body k rozjímání Tomáš Špidlík sám pro účastníky exercicií připravil.

Vypredané

8,83 €

DVD: Krásné slovo otce Špidlíka 5. a 6. díl
DVD: Krásné slovo otce Špidlíka 5. a 6. díl

Tomáš Špidlík

Teologie ikony - 1. a 2. část. V letech 1994–1995 natočilo Studio Velehrad pro Centrum Aletti obsahově hodnotný filmový záznam s kardinálem Tomášem Špidlíkem. Společně s televizí Noe připravilo z tohoto materiálu v roce 2014 do vysílání pořad nazvaný: Krásné slovo otce Špidlíka. Nakladatelství Refugium nyní čtenářům a divákům předkládá tento desetidílný cyklus přednášek (řazený vždy po dvou na jednom DVD), sestavený podle témat, s úvodním slovem jeho žáků (Pavel Ambros, Michal Altrichter, Luisa Karczubová) z Centra Aletti v Olomouci.

Vypredané

7,18 €

Sofiologie Bazila Velikého
Sofiologie Bazila Velikého

Tomáš Špidlík

Tato Špidlíkova publikace procestovala celý svět: je přeložena do mnoha jazyků a patří k základním textům pro pochopení kardinálova teologického východiska. Církevní otec Bazil, nejvzdělanější osobnost křesťanského Východu, rozprostírá dramaturgii stvoření uvnitř Boží Moudrosti. Odtud se v církevní tradici ujal výraz sofiologie. Usilujeme-li upřímně o duchovní život, tato Moudrost v nás může vykonat podivuhodné věci.

Vypredané

16,49 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk