Viktor E. Frankl

Viktor E. Frankl

(2 produkty)

Viktor E. Frankl bol rakúsky neurológ a psychiater, ktorého život bol poznačený najväčšou hrôzou Dru...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Hľadanie zmyslu života
Hľadanie zmyslu života

Viktor E. Frankl

Napriek všetkému povedať životu áno. Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako kniha. Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom, nejde o vyratúvanie krutostí, ale o originálnu psychoanalýzu vychádzajúcu z autorovho prístupu k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie a života. Od svojho prvého vydania v roku 1946 sa kniha stala svetovým bestsellerom, predalo sa z nej viac ako 10 miliónov kusov a bola preložená do viac ako tridsiatich svetových jazykov.

Skladom

10,66 €

Posledné kusy
Napriek všetkému povedať životu áno
Napriek všetkému povedať životu áno

Viktor E. Frankl

Znovuobjavené majstrovské dielo autora medzinárodného bestsellera Hľadanie zmyslu života, ktoré dáva nádej aj v neistých časochJedenásť mesiacov po oslobodení z nacistických koncentračných táborov uskutočnil psychiater a neurológ Viktor E. Frankl vo Viedni sériu verejných prednášok. Profesor Frankl, ktorý sa krátko nato stal známym na celom svete, v nich vysvetlil svoje ústredné myšlienky o zmysle, odolnosti a dôležitosti prijatia života – aj napriek veľmi nepriaznivým udalostiam. Franklove slová silno rezonujú aj v súčasnosti, keď svet čelí čoraz vážnejším klimatickým a ekologickým hrozbám, prehlbujúcej sa sociálnej aj názorovej nerovnosti a veľkej ekonomickej neistote.Autor ponúka zaujímavý pohľad na odporúčanie „žite tak, akoby ste dostali druhú šancu“ a odhaľuje svoje základné presvedčenie, že každá kríza v sebe zahŕňa príležitosť. Napriek nevýslovným hrôzam koncentračných táborov Frankl pozorovaním sily svojich spoluväzňov zistil, že vždy je možné „povedať životu áno“. Toto poznanie je hlboká a nadčasová lekcia pre nás všetkých.

Skladom

10,66 €

Trpiaci človek
Trpiaci človek

Viktor E. Frankl

Viktor Frankl zasvetil svoj život skúmaniu zmyslu života a jeho terapii. Môžeme začať čítať ktorúkoľvek jeho knihu a v každej sa dozvieme vždy niečo nového o zmysle života a o tom, ako poznať jeho stratu a ako pomáhať jeho obnoveniu.

Vypredané

5,15 €

Utrpenie z nezmyselného života
Utrpenie z nezmyselného života

Viktor E. Frankl

Každá doba má svoju neurózu a každá doba potrebuje svoju psychoterapiu. Skutočne, dnes už nie sme ako v časoch Freuda konfrontovaní so sexuálnou, ale s existenciálnou frustráciou. A typický pacient dneška už netrpí komplexom menejcennosti ako v časoch Adlera, ale hlbokým pocitom straty zmyslu, ktorý je úzko spojený s pocitom vnútorného prázdna. Preto autor hovorí o existenciál­nom vákuu.

Vypredané

5,82 €

Vôľa k zmyslu
Vôľa k zmyslu

Viktor E. Frankl

Myšlienky Viktora E. Frankla. Kniha obsahuje myšlienky Viktora E. Frankla (1905 – 1997) zostavené vysokoškolskou pedagogičkou, psychologičkou Juditou Štempelovou.Viktor E. Frankl bol svetoznámym psychiatrom, zakladateľom liečebnej metódy – logoterapie. Podstatou jeho učenia je orientácia človeka na hľadanie životného zmyslu. Napriek ťažkému životnému osudu celým svojím bytím svedčil, že Boh je láska. Jeho diela sú plné svetla, múdrosti a lásky k človeku i Bohu. Dodávajú životný optimizmus, najmä v ťažkých chvíľach a životných skúškach.

Vypredané

8,73 €

Neuvedomený Boh
Neuvedomený Boh

Viktor E. Frankl

Psychoterapia a náboženstvo. Dielo svetoznámeho psychológa Viktora Frankla o psychológii a náboženstve. V knihe dominuje zreteľ na existenciu duchovnej dimenzie človeka a orientácia na hodnoty posilňujúce vôľu k životu a pozitívnu životnú orientáciu v čase šíriaceho sa nihilizmu.Viera v zmysel a náboženská viera sú pre Frankla v podstate synonymá. Skúmanie vzťahu psychoterapie a náboženstva, ako aj miesta náboženskej viery v živote jednotlivca je preto úplne logickou a zásadnou súčasťou jeho diela.

Vypredané

5,15 €

A přesto říci životu ano - Psycholog prožívá koncentrační tábor
A přesto říci životu ano - Psycholog prožívá koncentrační tábor

Viktor E. Frankl

5.vydanie. Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s českými kořeny a zakladatele logoterapie. Spis Psycholog prožívá koncentrační tábor vznikl během necelých dvou týdnů v prosinci 1945. Autor v něm popisuje, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet a jakou oporou jim byl duchovní rozměr života.Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárně-dramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy osobní zážitky z vyhlazovacího tábora s pomyslnou reflexí a živým dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta.Podle Frankla vždycky zůstává v člověku prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmí za žádnou cenu vzdát, a to i v extrémní situaci: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Hľadanie zmyslu života (2011).

Vypredané

11,64 €

Hľadanie Boha a otázka zmyslu
Hľadanie Boha a otázka zmyslu

Viktor E. Frankl; Pinchas Lapide

Psychiater a neurológ Viktor E. Frankl a židovský biblista Pinchas Lapide viedli v roku 1984 interdis­ciplinárny dialóg o šťastí človeka a jeho ozdravovaní. Hodnota rozhovoru spočíva najmä v snahe obidvoch osobností celkom sa otvoriť pre pochopenie iného vedného odboru v záujme hľadania pravdy. Siahajú pri tom až na dno svojich náboženských skúseností a osobne prežitých udalostí, akou bol napríklad holokaust. Základné existenčné otázky týkajúce sa viny a odpustenia, ale aj lásky a zmyslu života tak dosahujú v rozhovore nezvyčajnú a pôsobivú hĺbku.Titul vyšiel aj v českom vydaní Bůh a člověk hledající smysl (2011).

Vypredané

8,73 €

A přesto říci životu ano
A přesto říci životu ano

Viktor E. Frankl

Psycholog prožívá koncentrační tábor. 3. vydání svazku A přesto říci životu ano spojuje dva texty zakladatele logoterapie, psychiatra s českými kořeny Viktora Emanuela Frankla (1905–1997). V díle psycholog prožívá koncentrační tábor, jež vzniklo během necelých dvou prosincových týdnů roku 1945, popisuje to, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet. Mnohým z nich tato strašná zkušenost přesto otevřela cestu k porozumění smyslu vlastního života.Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná velmi působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárnědramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy bezprostřední osobní zážitky z tábora smrti s pomyslnou reflexí a dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta. Podle Frankla zůstává v člověku i v značně extrémní situaci prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmíme za žádnou cenu vzdát: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl“

Vypredané

9,80 €

Prožitek hor a zkušenost smyslu
Prožitek hor a zkušenost smyslu

Viktor E. Frankl

Viktor Emanuel Frankl byl ve svém životě nadšeným horolezcem a alpinistou. Strach z lezení působil na známého neurologa a psychiatra jako koření života. „Copak si člověk musí od sebe nechat všechno líbit? Nemůže být silnější než strach?“ „V horách dostávají myšlenky volný průběh a vlastně není žádné větší podstatné rozhodnutí v mém životě, které bych tam neučinil…“. Veškeré zážitky, za které jsme horám a stěnám a horským hřbetům vděčni, se podle Frankla svážejí a ukládají jako životní úroda do stodol, kde jsou chráněny před pomíjivostí. Hluboké myšlenky k horolezectví jsou doplněny působivými snímky Jana Zahradníčka.

Vypredané

5,14 €

Lékařská péče o duši
Lékařská péče o duši

Viktor E. Frankl

Základy logoterapie a existenciální analýzy. Kniha je základním dílem tzv. logoterapie, což je léčba smyslem. Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle také nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je nejlepším pracovním úvodem do logoterapie.Kniha je kultovním dílem tzv. logoterapie - léčbou smyslem. Moderní psychoteraupetická metoda je v publikaci vyložena nejsystematičtěji a nejinstruktivněji v obecném i specifickém plánu.

Vypredané

8,89 €

Psychoterapia pre laika
Psychoterapia pre laika

Viktor E. Frankl

Kniha obsahuje súbor vybraných prednášok autora, ktoré predniesol vo viedenskom rozhlase. I keď odzneli pred päťdesiatimi rokmi, treba vyzdvihnúť Franklov jedinečný prístup k pacientovi, objavovanie jeho dôstojnosti, hodnoty a zachovanie si úcty k nemu, nech je v akomkoľvek duševnom či telesnom stave. „Pre súčasnosť sú stále aktuálne kapitoly o provizórnej existencii, láske, manažérskej chorobe, eutanázii a ďalšie. Má východiská pre bezradného, stále sa ponáhľajúceho človeka, trpiaceho existenciálnymi frustráciami. Svojimi výpoveďami prebúdza a oživuje silu ducha, ktorá je vlastná každému a ktorou človek môže dokázať aj nemožné. Demonštruje aj klinické výsledky vedeckého skúmania, napr. o „sile ducha vzdorovať", dokladajúc aj svoje skúsenosti z koncentračného tábora, ktoré vyvracajú mnohé špekulatívne názory na človeka ako materiálnu bytosť. V knihe nie je len teória, obsahuje aj konkrétne príklady zo života. Text je obohatený mnohými výrokmi filozofov, spisovateľov a poznatkami známych lekárov či psychológov. Je výsledkom širokého mysliteľského ducha autora - lekára, ktorý pri lôžku pacienta nelieči iba somatické ochorenie, ale jeho celistvú bytosť."

Vypredané

5,82 €

Co v mých knihách není
Co v mých knihách není

Viktor E. Frankl

Autobiografie. Ve vzpomínkách a reflexích autor popisuje své dětství a mládí ve Vídni a svou činnost jako mladý lékař nervové kliniky mezi oběma světovými válkami. Zvlášť aktuální je popis jeho pobytu ve čtyřech různých koncentračních táborech, zejména v Osvětimi.

Vypredané

5,84 €

Bůh a člověk hledající smysl
Bůh a člověk hledající smysl

Viktor E. Frankl; Pinchas Lapide

Titul vyšiel aj v slovenskom vydaní Hľadanie Boha a otázka zmyslu (2009).Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány. Zvláštností připravovaného svazku je především snaha obou autorů zcela se otevřít perspektivě té druhé disciplíny a její vědění využít ve službách hledání pravdy.Oba diskutující se přitom neustále potkávají ve svých osobních náboženských zkušenostech a rozhodujících životních dějinných událostech, jako je např. otázka holocaustu. Podstatnou roli zde hrají základní, existenciální otázky utrpení a vina, ale i láska a smysl života.

Vypredané

5,89 €

Lékařská péče o duši
Lékařská péče o duši

Viktor E. Frankl

Základy logoterapie a existenciální analýzy. Kniha je základním dílem tzv. logoterapie, což je léčba smyslem. Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle také nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je nejlepším pracovním úvodem do logoterapie.

Vypredané

8,15 €

E-kniha
E-kniha: Hľadanie zmyslu života
E-kniha: Hľadanie zmyslu života

Viktor E. Frankl

Napriek všetkému povedať životu áno. Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako kniha Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom, nejde o vyratúvanie krutostí, ale o originálnu psychoanalýzu vychádzajúcu z autorovho prístupu k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie a života.Od svojho prvého vydania v roku 1946 sa kniha stala svetovým bestsellerom, predalo sa z nej viac ako 10 miliónov kusov a bola preložená do viac ako tridsiatich svetových jazykov.

Vypredané
-30%

6,95 €

Teorie a terapie neuróz
Teorie a terapie neuróz

Viktor E. Frankl

Úvod do logoterapie a existenciální analýzy. Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz „noogenní neurózy“ odráží Franklovo přesvědčení, že i problémy duchovního rázu či existenciální krize se mohou zdát zdrojem neurotických obtíží. Kolektivní neurózy zase znamenají neurotické poruchy typické pro ducha doby, v níž daný člověk žije.V druhé části knihy autor představuje dvě hlavní metody léčby noogenních neuróz – logoterapii jakožto terapii vycházející z duchovních zdrojů a existenciální analýzu coby terapii zaměřenou na duchovní oblast a na osobní duchovní existenci.Kniha je doprovázena mnoha kazuistikami.

Vypredané

18,43 €

Vůle ke smyslu
Vůle ke smyslu

Viktor E. Frankl

Člověk je tvor hledající smysl, logos, a poskytnout člověku pomoc v jeho hledání je jeden z úkolů psychoterapie - je to právě úkol logoterapie.

Vypredané

7,66 €

Vôľa k zmyslu
Vôľa k zmyslu

Viktor E. Frankl

Myšlienky Viktora E. Frankla. Titul vyšiel v novom vydaní v roku 2010: Vôľa k zmyslu.Kniha obsahuje myšlienky Viktora E. Frankla (1905 – 1997), zostavené vysokoškolskou pedagogičkou, psychologičkou Juditou Štempelovou.Viktor E. Frankl bol svetoznámym psychiatrom, zakladateľom liečebnej metódy – logoterapie. Podstatou jeho učenia je orientácia človeka na hľadanie životného zmyslu. Napriek ťažkému životnému osudu celým svojím bytím svedčil, že Boh je láska. Jeho diela sú plné svetla, múdrosti a lásky k človeku i Bohu. Dodávajú životný optimizmus, najmä v ťažkých chvíľach a životných skúškach.

Vypredané

3,86 €

Psychoterapie a náboženství
Psychoterapie a náboženství

Viktor E. Frankl

Hledání nejvyššího smyslu. Základní dílo k tématu psychoterapie a náboženství - důležitá pomoc při chybějící orientaci v dnešní době.Kdyby nebylo Franklova díla, naléhavě bychom ho potřebovali, právě dnes, kdy je strach z budoucnosti a krize smyslu u mladých lidí - a nejen u nich - tak výrazná, jako snad nikdy dříve.

Vypredané

4,44 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Dobrý deň prajem, zatiaľ som si cez Vašu stránku objednávala dva krát tovar. Chcem podotknúť, že mi prišiel odo dňa objednania vo veľmi krátkej dobe a musím pochváliť aj pánov kuriérov, ktorí mi tovar doručili, že boli veľmi milí a ústretoví. Takže v konečnom dôsledku môžem napísať iba jedno, že ste skvelá firma a odporúčim Vás aj mojím známym :-)

Alžbeta

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk