Benediktíni

Benediktíni

(7 produktov)

Benediktíni sú najstarší dodnes existujúci katolícky mníšsky rád (Rád svätého Benedikta staršie nazý...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Moja modlitebná kniha
Moja modlitebná kniha

Anselm Grün

Modlitba je spôsob, ako uspokojiť svoju túžbu po mieri v duši a bezpečnosti, miesto, kde vždy nájdeme novú silu. V modlitbe sa musíme naučiť, že od Boha dostaneme všetko, o čo prosíme, a bude to pre nás a pre ľudí okolo nás požehnaním.Pre osobnú modlitbu vyberá autor z jeho vlastných modlitieb také, ktoré sa nás dotýkajú, sú nám blízke a budeme sa ich radi modliť. Budú nás sprevádzať, aj keď budeme bez slov.Moja modlitebná kniha obsahuje modlitby na každú príležitosť: modlitby pre slávu Božiu, modlitbu v rodine s deťmi, modlitby radosti aj smútku, modlitby za kňazov, chorých, modlitby v každodennom živote... Modlitby nám dávajú odvahu a silu na každý deň. Poskytujú nám pokoj a mier v Božej prítomnosti. Modlime sa ich s radosťou!

Skladom

14,55 €

Žasnime
Žasnime

Anselm Grün

Objavme zázraky v každodennom živote. Predpokladom na to, aby sme vyšli zo starých, zabehaných koľají, je schopnosť žasnúť. Žasnúť znamená byť otvorený pre nové veci a vidieť zázraky vo všedných dňoch. Žasnúť znamená byť ako deti, ktoré sa púšťajú do vecí s otvoreným srdcom a danú chvíľu prežívajú naplno.Snahou Anselma Grüna v knihe Žasnime je, aby sme sa opäť naučili žasnúť. Aby sme odkrývali samozrejmé skutočnosti a to, čo v nich tkvie. Autor si všíma opakujúce sa činnosti všedného dňa, jednoduché veci, prírodu i miesta. Pozýva nás, aby sme to, čo robíme a zažívame každý deň, videli v novom svetle. Aby sme to videli ako obraz našej duchovnej púte a hlbokého tajomstva, ktoré nás v tom všetkom stretáva a dotýka sa nás.

Skladom

12,51 €

Benediktín Anselm Grün
Benediktín Anselm Grün

Anselm Grün; Martin Ližičiar

Najdôležitejšie je ostať pokorný. Benediktín Anselm Grün je oddaný kňaz a autor viac než 200 kníh, v ktorých svojim čitateľom z celého sveta prináša povzbudenie a nádej. V knižnom rozhovore s Martinom Ližičiarom sa zameriava na témy modlitby, ticha, výchovy detí, syndrómu vyhorenia, peňazí a podobne. Najväčší dôraz kladie na pokoru - voči sebe i voči Bohu. Okrem toho ponúka vlastné názory a postoje k daným témam a umožňuje nám nahliadnuť i za brány kláštora a vlastného srdca.

Skladom

5,09 €

O hľadaní ticha
O hľadaní ticha

Zacharias Heyes

Ticho je vzácne, preto by sme si ho mali chrániť. Prečo je také vzácne? Pretože v tichu možno nájsť Boha, a to je to najdôležitejšie. Dnes sme však vystavení hluku prostredníctvom veľkého množstva impulzov či už je to televízia, rôzne reklamy, vrava a hudba v pozadí našich činností, a stíšiť sa popri tom všetkom býva veľmi náročné.O hľadaní ticha píše benediktínsky mních Zacharias Heyes, ktorý napriek životu v kláštore mal tiež problém nájsť pokoj. Kniha je zhrnutím Heyesových myšlienok o tom, kde nájsť vytúžené ticho a ako si ho udržať. Obohatením preňho boli spisy svätého Benedikta z Nursie, zakladateľa rádu benediktínov, ktoré určite na ceste do vlastného vnútra pomôžu každému, kto úprimne túži nájsť Boha.

Skladom

10,57 €

E-kniha
E-kniha: Moja modlitebná kniha
E-kniha: Moja modlitebná kniha

Anselm Grün

Útla, praktická knižočka. Moja modlitebná kniha obsahuje takmer dve stovky modlitieb, ktoré zozbieral a ďalšie podľa benediktínskej spirituality vytvoril benediktínsky mních, filozof a obľúbený nemecký spisovateľ Anselm Grün (*1945). Modlitby sú zoradené tematicky – od známych žalmov a modlitby chvál cez obľúbené modlitby svätcov a významných osobností, po krátke modlitby počas všedného dňa, v práci, vo voľnom čase i večer; modlitby vhodné pre rodiny s deťmi; modlitby počas rôznych období roka; v situáciách radosti i utrpenia až po modlitby požehnania rodičov, manželov, Áronovo požehnanie a ďalšie. Modlitba pre svätého Benedikta znamenala odovzdať všetko do Božích rúk – seba samého, ľudí a skutočnosti tohto sveta –, aby sme tak mohli pochopiť, že sa pre nás môže všetko stať požehnaním a že my sami sme požehnaním pre ľudí. Publikácia sviežim, súčasným jazykom pozýva do intímneho vzťahu s Bohom, s ktorým nevyhnutne potrebujeme kráčať neustále, nie iba vo sviatočný deň.

Ihneď na stiahnutie

10,50 €

E-kniha
E-kniha: Žasnime
E-kniha: Žasnime

Anselm Grün

Objavme zázraky v každodennom živote. Naše šťastie sa živí žasnutím. Táto cesta je celkom jednoduchá, a predsa nesmierne obohacuje.Nech totiž robíme čokoľvek, či už jazdíme autom, čítame noviny, raňajkujeme, kosíme trávnik, alebo žehlíme, záleží na nás, ako k tomu pristupujeme. Uprostred života, uprostred všedného dňa môžeme vidieť zázraky. Musíme sa len naučiť hľadieť naň novými očami. Obyčajné veci skrývajú veľký význam. Stôl, chlieb, voda, víno, strom alebo kvet, to všetko nám odrazu môže ukázať svoj zmysel, stať sa symbolom a zažiariť novým leskom.

Ihneď na stiahnutie
-30%

9,05 €

E-kniha
E-kniha: Benediktín Anselm Grün
E-kniha: Benediktín Anselm Grün

Anselm Grün; Martin Ližičiar

Najdôležitejšie je ostať pokorný. Kňaz a mních benediktín. Napísal viac ako 200 kníh.Anselm Grün prináša prostredníctvom svojich kníh nádej a povzbudenie čitateľom na celom svete. Je to azda najznámejší súčasný autor duchovnej literatúry, jeho spisovateľské portfólio tvorí vyše 15 miliónov predaných kníh. V knižnom rozhovore hovorí páter o tichu, modlitbe, výchove detí, syndróme vyhorenia, peniazoch a ďalších aktuálnych témach. To všetko s presahom do jeho osobného života, názorov a postojov zoči-voči ponúkaným témam. Známy benediktín nás pozýva nahliadnuť za brány kláštora i jeho srdca. A odkrýva svet, v ktorom je dôležitá pokora. Pokora voči sebe i Bohu.

Ihneď na stiahnutie
-30%

8,79 €

Prázdné ruce
Prázdné ruce

Maria Calasanz Ziescheová

Příběh opata Berna z Reichenau. Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeře. Nezdá se, že by měl pro těžký úřad valné předpoklady, ale skrze mnohé zkoušky dozrává v dobrotivého a moudrého otce svých mnichů i prostých lidí na ostrově. V roli opata se setkává s mocnými tehdejší doby, jeho cesty ho zavedou do mnohých evropských měst, vždy se ale rád vrací na svou milovanou Augii. Ostrov Reichenau dodnes uchovává význačnou památku na opata Berna – západní část chrámu na Mittelzellu, kterou kdysi vystavěl a kde je též pochován.Maria Calasanz Ziescheová (1923–2001), řeholnice mariánské kongregace Schwestern Unserer Lieben Frau, působila jako vedoucí řádového internátu sv. Josefa v Rheinbachu u Bonnu. V roce 1965 poznala okolí Bodamského jezera a seznámila se s velkými historickými postavami této krajiny. Reichenau se jí pak stalo druhým domovem. Napsala velmi úspěšný román o Heřmanovi z Altshausenu Dokonalá svoboda (Portál 1991, KNA 2011) a román Poutník (Portál 1995) o putujícím biskupovi Pirminovi, který Reichenau založil.

Vypredané

6,25 €

Time management jako duchovní úkol
Time management jako duchovní úkol

Friedrich Assländer; Anselm Grün

Je zrejmé, že úspech a spokojnosť v našom živote závisí od toho, ako sme sa vysporiadali s plynutím a štýlom našej doby a ako sme sa jej dokázali prispôsobiť. Nanešťastie sme súčasťou veľmi rýchlej doby, ktorá nás všetkých naháňa.Veta nemám čas sa stala štandardným vzorcom, ktorý opisuje náš život a moderné prežívanie dní. Štúdie nedávno zistili, že spokojní a šťastní ľudia dnešnej doby sa držia každodenných rutinných a disciplinovaných prác.Avšak kniha Time management jako duchovní úkol vysvetľuje, že dobrý time management sa týka nielen efektívnej a disciplinovanej práce, ale zahŕňa taktiež správnu orientáciu hodnôt, otázku vhodného opatrenia a zavedenie rebríčka priorít. Každý deň je dar. Nepremrhajme ho.

Vypredané

9,60 €

Půst - Modlitba tělem a duší
Půst - Modlitba tělem a duší

Anselm Grün

Známý benediktinský mnich se zabývá jedním z důležitých prvků duchovního života, který se stal v poslední době v křesťanské praxi tak trochu popelkou. Anselm Grün pojednává půst z různých hledisek: biblického,lékařského,psychologického,ale především poukazuje na oprávněnost a nezbytnost postu pro duchovní růst člověka. Jako obvykle rád čerpá z životní moudrosti otců pouště a dalších učitelů duchovního života. Vychází již ve 4. vydání.

Vypredané

5,34 €

Svätý Benedikt, patrón Európy
Svätý Benedikt, patrón Európy

Tynieckí benediktíni

medaila, modlitby. Z obsahu: pôvod a obsah medaily, história benediktínov, ich duchovnosť a spôsoby života podľa jej charizmy, modlitby, litánia a odovzdanie sa pod ochranu sv. Benedikta.Brožúru spracovali tyneckí benediktíni.

Vypredané

2,00 €

Benediktova cesta
Benediktova cesta

Rod Dreher

Křesťanský život v postkřesťanské době. Svatý Benedikt se před staletími rozhodl vyjít ven z kolabujícího antického velkoměsta a založit na okraji barbarstvím pohlcované civilizace první benediktinský klášter, kontrakulturní komunitu, již označil za „školu služby Pánu“. Díky této jeho volbě, kterou následovali mnozí další, přečkalo křesťanství temná staletí, než se Evropa – i skrze to, co pro ni benediktini uchovali – mohla během vrcholného středověku vzepnout k novým kulturním výšinám.Současný Západ se podle Drehera v rostoucí míře odvrací od svých křesťanských kořenů a přes svou technologickou vyspělost se propadá do barbarství, kam ho církev nesmí svým přitakáváním následovat. Naopak, aby si uchovala prorocký hlas a mohla dál plnit svůj úkol v podobě hlásání evangelia světu, potřebuje nyní strategický ústup. Namísto ztrácení sil marnými snahami o oslovení většiny je třeba zachránit věrohodnost vydávaného svědectví péčí o kořeny.Provokující a inspirující postřehy Roda Drehera, jak křesťansky žít v postkřesťanské době, zaznamenaly okamžitě po americkém vydání knihy v březnu 2017 vlnu kritického zájmu, který dosud neutuchá.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku Benediktova voľba.

Vypredané

9,60 €

John Main: Ticho a hluboký klid
John Main: Ticho a hluboký klid

Paul T. Harris (ed.)

Křesťanská meditace na každý den. Tisíce lidí na celém světě obohatily svůj duchovní život o každodenní praxi křesťanské meditace a tiché modlitby, jak jí učil benediktinský mnich John Main. Jeho učení čerpá ze starobylé biblické tradice, z hinduistických upanišad i moudrosti raně křesťanských pouštních Otců.

Vypredané

9,70 €

Řehole Benediktova
Řehole Benediktova

Benedikt z Nursie

Regula Benedicti. Zrcadlové česko-latinské vydání textu, který podstatně ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu.Řehole je základní dokument pro život dnešnich mnichu a mnišek, ale její četba - jak většinou zdurazňovali čeští překladatelé - muže byt k užitku i čtenářum nežijícim v klášteře: muže poučit, nabídnout pohled na svět z jiného uhlu.

Vypredané

8,63 €

Posel božské lásky
Posel božské lásky

Gertruda z Helfty

Gertruda z Helfty (1256-1302). Překlad zásadního díla vynikající osobnosti německé literatury, vzdělané svaté benediktinky z durynského duchovně-kulturního střediska Helfty. Myšlenkový svět Posla je vysoké úrovně, ale přitom je srozumitelný a jasný. Gertruda psala mnoho. Psát pro jiné pro ni bylo oblíbeným skutkem lásky.

Vypredané

11,64 €

Řehole Benediktova
Řehole Benediktova

Georg Holzherr

Uvedení do křesťanského života - komentář. Podrobný komentář Řehole Benediktovy z pera emeritního opata švýcarského kláštera Einsiedeln. Obsahuje historický úvod o situaci v církvi na přelomu 5. a 6. století. Opat Holzherr komentuje text svatého Benedikta verš za veršem a shromažďuje ve své knize hojné citace ze starokřesťanských autorů (Basileios/Basil, Athanasios/Atanáš, Augustinus, Jan Cassianus/Kassián).Benediktinskou řeholi totiž považuje za skutečné »uvedení do křesťanského života«, za bránu k moudrosti raných křesťanů a církevních otců. Svůj komentář a náměty k rozjímání neurčil jen řeholnicím a řeholníkům, ale všem křesťanům a lidem, kteří se chtějí napít z pramenů starobylé duchovní literatury.O úspěchu jeho přístupu svědčí nejenom opakovaná vydání německého originálu (prestižní nakladatelství Benziger), ale i fakt, že dílo je přeloženo do několika dalších jazyků.

Vypredané

11,54 €

Bůh a peníze
Bůh a peníze

Anselm Grün; Jochen Zeitz

Dialog mnicha s manažerem. Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o tématech dnešního světa, která se týkají nás všech: úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura a hodnoty – zkrátka Bůh, peníze a svědomí. Sešly se tu dvě mimořádné vůdčí osobnosti ze světů tak odlišných, jako jsou klášterní klauzura a top management nadnárodní firmy. Něco však mají společného Anselm Grün je sice především mnich a teolog, ale v opatství Münsterschwarzach má na starosti ekonomický chod rozsáhlého kláštera a řídí stovky jeho zaměstnanců. Jochen Zeitz byl 19 let vrcholným manažerem sportovní a lifestylové firmy Puma, který v posledních letech přesouvá svůj zájem na životní prostředí a principy trvale udržitelného rozvoje. Jejich názory a postoje nejsou jen prezentací osobních pohledů a zkušeností, ale burcují nás k tomu, abychom pomohli vytvářet svět, kde nevládne jen zákon džungle.

Vypredané

9,70 €

Svätý Benedikt z Nursie
Svätý Benedikt z Nursie

Grün Anselm

Život a regula. Život a regula Benedikt z Nursie (približne 480 – 547) prostredníctvom založenia svojho rádu na vrchu Mote Cassino ovplyvnil ako málokto kultúru Európy.Benediktova spiritualita nepôsobila iba v kláštoroch, ale rozšírila sa aj ďaleko za ich múry. Jeho populárne heslo Ora et labora inšpiruje spiritualitu i každodenný život. V Benediktovej regule sú veľmi jasnozrivo formulované životné pravidlá, ktoré doposiaľ mnohých fascinujú: miera vo využívaní materiálnych hodnôt života, poriadok všedného dňa, prednosti vnútorného života a bohoslužba ako prameň sily každého konania.

Vypredané

4,35 €

365 dní s Anselmem Grünem
365 dní s Anselmem Grünem

Anselm Grün

Anselm Grün napsal 365 meditací pro naše duchovní zápasy během roku. Čerpá v nich z moudrosti pouštních otců, z Bible i ze svých bohatých zkušeností. Hledá v nich odpověď na otázku: Jak zacházet s našimi myšlenkami, emocemi a vášněmi, pokud se nás snaží ovládnout a připravit o vnitřní svobodu? Jedním z receptů na takové myšlenky je podle otců pouště připomenout si vhodný výrok z Písma. Když si dáme před oči alternativu k tomu, co je negativní, vyhneme se iluzím, kterých je náš život plný. V Písmu k nám přece mluví sám Bůh.„Nejcennější na setkání s otci pouště, z kterých čerpá své zkušenosti i Anselm Grün, je to, že nás vedou do hlubin naší vlastní duše.“Prokop Siostrzonek, kněz, benediktinský mnich, arciopat Břevnovského kláštera

Vypredané

16,48 €

Ako bolo na počiatku
Ako bolo na počiatku

Jarolím Koprda

Korene kresťanstva na Slovensku. Kniha prináša chronologický prierez prvými storočiami kresťanstva na Slovensku s dôrazom na veľkomoravské obdobie a misiu solúnskych bratov sv. Konštantína a Metoda, pričom veľkú pozornosť venuje sv. Gorazdovi. Autor tiež poukazuje na ďalší vývoj, zdôrazňujúci výnimočné postavenie Nitry a tamojšieho zoborského benediktínskeho kláštora.Dielo je skromným príspevkom k popularizácii našich dejín a k rozširovaniu obzoru širokého okruhu čitateľov, našich súčasníkov, pre ktorých sa môže stať zaujímavým čítaním, žriedlom poznania histórie vlastného národa i povzbudením k hrdosti na naše slávne tradície.Rok 2013, v ktorom si pripomíname 1150. výročie príchodu vierozvestcov sv. Konštantína – Cyrila a sv. Metoda na naše územie, je príležitosťou uvedomiť si akou príťažlivou, ale aj nevyčerpateľnou témou našich národných dejín je zakoreňovanie kresťanstva u našich predkov – Slovanov a aký veľký vplyv to malo na ďalšie generácie až podnes. Kniha predkladá objektívny chronologický pohľad na prvé storočia kresťanstva na Slovensku a má za cieľ byť skromným príspevkom k rozširovaniu obzoru našich súčasníkov.

Vypredané

11,16 €

Rok kdy zemřel můj otec
Rok kdy zemřel můj otec

Anselm Grün; Leo Fijen

Leo Fijen a Anselm Grün, televizní moderátor a známý benediktin jsou dnes přátelé. Nějakou dobu si dopisovali o zcela osobních zkušenostech: o loučení a umírání, o zármutku, bolesti, osamělosti, ale i o rodinných poutech, o hledání smyslu života a všeho, co vede k jeho plnosti. Kniha nabízí posilu v našich zkouškách, ale také nás zve k tomu, abychom se vážně zabývali otázkou, co zde jednou zůstane po nás. Jde o četbu oslovující, hutnou, místy až dojemnou. Dopisy nebyly původně psány s úmyslem zveřejnění, takže z nich dýchá veliká autentičnost a upřímnost.//Leo Fijen je autor dokumentárního cyklu o evropských klášterech, který vysílá TV Noe.

Vypredané

9,02 €

Vidět v druhém Krista
Vidět v druhém Krista

Anselm Grün; Fidelis Ruppert

Láska k bližním podle svatého Benedikta. Co vlastně znamená milovat bližního? Překvapivě konkrétní odpovědi na tuto otázku čerpají autoři z mnišské tradice, a zejména z Benediktovy řehole, kterou srozumitelně aplikují na běžný život člověka uprostřed světa. Kladou na čtenáře nároky, jejichž přijetí je užitečné pro jeho život. Ukazují, jak druhým naslouchat, jak k nim přistupovat, jak ve službě bližnímu i ve styku s obtížnými lidmi projevovat lásku. Vše stavějí na hlubokém pochopení skutečnosti, že v bližním mohu vidět toho, koho ke mně posílá Bůh – ano, samého Krista.

Vypredané

3,30 €

Modlitba a komunita
Modlitba a komunita

Stewart Columba

Benediktinská tradice. Ústředním bodem benediktinské mnišské tradice je Benediktova Řehole ze šestého století. Řehole však znamená pramálo, pokud se nežije. Patnáct století benediktinského života vydalo úžasnou škálu jejích výkladů a způsobů uvedení do života. Autor tedy píše nejen o tom, co Benedikt ve své řeholi učí, ale neopomíjí ani to, jak ji jeho duchovní dědicové následně rozvíjeli.

Vypredané

6,21 €

Nabrat dech v Boží blízkosti
Nabrat dech v Boží blízkosti

Wunibald Müller

Tempo každodenního života dnes mnoha lidem bere klid. Avšak chvíle klidu jsou pro nás nezbytné, čerpáme z nich sílu. Knížka úvah a meditací, inspirovaná autorovou duchovní službou a psychoterapeutickou prací i jeho osobním hledáním Boha v existenciálních životních situacích i v každodennosti, zve čtenáře k zamyšlení a k hledání své vlastní duchovní zkušenosti uprostřed hektiky života. Wunibald Müller, německý teolog a psycholog, je zakladatelem a vedoucím terapeutického centra Recollectio-Haus v benediktinském opatství Münsterschwarzach.

Vypredané

4,46 €

Umění najít pravou míru
Umění najít pravou míru

Anselm Grün

Chraňte sami sebe před zbytečnostmi. V dnešní konzumní době se v mnoha ohledech proviňujeme vůči přírodě i sobě samým. Každodenní plýtvání spotřeby drancuje jak nás tak také přírodu. Zvykli jsme si na přepych, od kterého budeme jen těžko ustupovat. Autor se v této knize nesnaží moralizovat, ale na základě svých zkušeností předkládá návod, jak do budoucna najít správnou životní míru, abychom uchovali životní podmínky i pro naše příští generace.

Vypredané

8,24 €

E-kniha
E-kniha: Mluvit mlčky
E-kniha: Mluvit mlčky

Radka Těšínská Lomičková

Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, který existuje již tisíc let. Znaky umožňují mnichům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké kláštery. Vykresluje dějiny znakové řeči od 10. do 15. století a ukazuje, že se znaková řeč používala i v českých klášterech. Nejvíce pozornosti je věnováno základnímu prameni, katalogům znakové řeči připomínajícím výkladový slovník. Pro pochopení některých středověkých souvislostí jsou hledány paralely u současných trapistů, neboť znaková řeč se stále používá, i když čím dál tím méně.

Vypredané
-41%

8,00 €

Ora et labora
Ora et labora

Markéta Jarošová; Radka Lomičková

Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. Jedenáct studií zabývajících se historií a kulturou benediktinského řádu. Působení benediktinů bylo pro střední Evropu důležité v mnoha směrech.Díky dochovaným pramenným souborům i hmotným památkám lze sledovat přínos ohromného kulturního dědictví této řehole, která do osudů středoevropské oblasti vstoupila již před tisícem let. Snahou této publikace je upozornit na témata, která stojí poněkud stranou hlavních proudů badatelského zájmu, přestože představují důležité otázky výzkumu orientovaného na benediktinský řád.Autoři tohoto svazku chtěli poukázat na široké spektrum problémů a pramenů a upozornit na to, že svět středověkých benediktinských klášterů představuje velmi výmluvnou a informačně bohatou kapitolu evropské kultury, kterou lze zajímavě sledovat prostřednictvím světeckých životů a související hmotné i duchovní kultury.

Vypredané

15,81 €

Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby
Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby

Bohumil Zlámal

Vydáním dosud nepublikovaného rukopisu Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby olomouckého církevního historika prof. Bohumil Zlámala (1904–1984), respektovaného znalce velehradského cyrilometodějského hnutí, představujeme rozsáhlý informačně hutný text.Čtenář bude znovu překvapen kulturním a uměleckým přesahem Velehradu – ohniskem propojení Východu a Západu, vědeckou a popularizační mravenčí prací, podrobným místopisem a osobnostmi spojenými s fenoménem inspirujícího dědictví Cyrila a Metoděje.

Vypredané

10,96 €

Ježíš - vnitřní učitel
Ježíš - vnitřní učitel

Laurence Freeman

S předmluvou Tomáše Halíka. Úvahy o vztahu zkušenosti a víry od učitele křesťanské meditace a autentického křesťanského životaKdo je Ježíš? Tato prostá, nadčasová otázka zní napříč staletími. Také odpověď na ni je prostá, leč nikoli snadná. Pokud se rozhodneme této Ježíšově otázce naslouchat a odpovědět na ni, změní náš způsob života, myšlení a cítění. Vede nás totiž k poznání sebe sama, které nás promění. Na takovou otázku můžeme odpovědět jedině tenkrát, když se my sami staneme dostatečně prostými díky dlouhému a hlubokému naslouchání. Ježíš hraje nepostradatelnou úlohu na cestě k jakékoli autentické spiritualitě. Přestože mnoho lidí má nějaký problém s církví – včetně většiny věřících – osoba Ježíše je jedním ze stabilních majáků vedoucích lidstvo ze zmatku sobectví, zoufalství a násilí k vyšším cílům, jež si před sebe neustále klade, totiž k laskavosti a klidu ducha. Laurence Freeman je katolický kněz a benediktinský mnich v klášteře Sta Maria di Pilastrello v Itálii. Je ředitelem Světového společenství pro křesťanskou meditaci (World Community for Christian Meditation). Spolupracoval s jiným slavným benediktinem a autorem knih o křesťanské spiritualitě, Johnem Mainem, s nímž se podílel na organizování křesťanského meditačního společenství v Montrealu, roku 1991 založil v Anglii Mezinárodní centrum světového společenství pro křesťanskou meditaci. Aktivně se podílí na mezináboženském dialogu.

Vypredané

12,22 €

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II.
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II.

Milan Buben

2. svazek. Druhý svazek druhého dílu unikátní práce M. Bubna zahrnuje mnišské řády působící na našem území, především benediktiny a cisterciáky, s nimiž jsou nedílně spojeny počátky dějin českého knížectví a poté království, ale i celestiny, kartuziány, trapisty, baziliány. Po úvodní stati, charakterizující řád včetně organizace a struktury, se text věnuje jeho působení u nás až do dnešních dnů a přináší i přesné tabulky jeho čelných představitelů, významné osobnosti, stavby. Text je bohatě ilustrován.

Vypredané

16,30 €

Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě
Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě

Johannes Zeschick

Johannes Zeschick (* 1932), emeritní opat benediktinského kláštera v bavorském Rohru, podává syntetické dějiny působení mnichů a mnišek svatého Benedikta v českých zemích. Začíná v nejranějších dějinách — christianizací Čech —, sleduje zakládání, rozkvět i úpadek a obnovu jednotlivých klášterů a na závěr popisuje stav po zhroucení komunistického režimu.Další kapitoly sledují dějiny slučování klášterů v kongregacích, jejich hospodaření, neopomíjejí architektonickou a uměleckou tvorbu, klášterní archivy a knihovny, duchovní (vědeckou a literární) tvorbu, pastorační aktivity a duchovní život. Text je doplněn originálním obrazovým doprovodem (rytiny, unikátní historické snímky, reprodukce z historických knih) a obsáhlou bibliografií.

Vypredané

12,51 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Tatiana, pred 1 dňom

Bohatý výber vzácnej literatúry a doplnkových predmetov a k tomu spoľahlivý nákup a expresné doručenie. Odporúčam všetkým...

userAvatar

Daniela, pred 2 dňami

Spokojnosť, všetko Super. Vďaka.

userAvatar

Martin, pred 2 dňami

ochota a flexibilita

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk