Kresťanstvo

(18 produktov)

Ak patríte k ľuďom, ktorí radi čítajú, určite vyskúšajte aj inú ako tlačenú podobu kníh. Knihy môžu ...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
E-kniha
E-kniha: Tajomstvá posledných časov
E-kniha: Tajomstvá posledných časov

Anna Katarína Emmerichová

Videnia neba, pekla, očistca, anjelov, satana a poslednej bitky Cirkvi. V tejto knihe sa priamo pred našimi očami odohrávajú príbehy, ktoré Boh vyjavil Anne Kataríne Emmerichovej. Hĺbka poznania, do ktorej bola táto mystička pozvaná, sa teraz sprístupňuje aj nám.Boli jej odhalené tajomstvá čias, minulých aj budúcich: „Príšerné je nasledujúce zjavenie, ktoré predpovedá zverstvá Stalina a Hitlera, a to 120 rokov pred tým, ako k nim došlo: ,Počula som, že Lucifer, keď sa nemýlim, bude prepustený na slobodu 50 alebo 60 rokov pred rokom 2000.‘“Pred jej očami nezostali skryté zápasy o dušu človeka, spôsoby odčiňovania za spáchané hriechy, cena apoštolátu pre duše, ovocie modlitieb a obiet, význačné postavenie Božej Matky v pláne spásy, vpád rozkolu do vnútra Cirkvi a jej prenasledovanie: „Vo veľkonočnom období v roku 1820 mala Anna Katarína zjavenie, v ktorom jej boli ukázané všetky spustošenia nevery na Cirkvi, no i jej budúce obnovenie. Bolo jej pritom povedané, že jej bude zjavených sedem časových období.“Jej pozoruhodné rozprávanie je celistvé, burcujúce, výnimočné, no miestami tiež zahalené rúškom tajomstva, podobne ako podanie Apokalypsy svätým apoštolom Jánom. V Emmerichovej víziách je hmatateľne prítomná túžba Boha priblížiť sa k nám a pripraviť nás na poslednú bitku, v ktorej má Cirkev prisľúbené víťazstvo. Kniha má imprimatur, je cirkevne schválená.

Ihneď na stiahnutie
-15%

8,42 €

E-kniha
E-kniha: 40 dôvodov, prečo som katolík
E-kniha: 40 dôvodov, prečo som katolík

Peter Kreeft

Peter Kreeft je autorom mnohých kresťanských kníh z oblasti filozofie, teológie a apologetiky. Titul 40 dôvodov, prečo som katolík zastupuje apologetickú časť jeho tvorby. Katolícka viera nie je už nikde vo svete bežnou a obvyklou vecou, akou bola počas kresťanského stredoveku. A možno takou ani nikdy nemala byť.„Prečo si katolík?“ – je dobrá otázka. Dobrá otázka si však zasluhuje dobrú odpoveď. V knihe je uvedených štyridsať odpovedí na túto otázku. Autor hovorí: Názov tejto knihy nepotrebuje ďalšie vysvetlenie. No je trochu zavádzajúci: dôvodov, prečo som katolíkom, je totiž viac než štyridsať. Vlastne je ich minimálne 1082, pretože toľko atómov (vraj) obsahuje vesmír. Aj to nie celý, ale iba normálna hmota, ktorá tvorí len 4,9 % vesmíru; zvyšok tvorí temná hmota (26,8 %) a temná energia (68,3 %). Každý môj dôvod predstavuje nezávislý bod, preto kapitoly v knihe na seba nenadväzujú.V 40 dôvodov, prečo som katolík nájdete briskné argumenty v prospech katolíckej viery formulované nevšedne, vtipne a s istou dávkou typickej kreeftovskej príťažlivosti.Peter Kreeft je katolícky filozof a spisovateľ. Kreeft, pôvodne kalvín, konvertoval na katolícku vieru, pričom ústredným a rozhodujúcim faktorom jeho obrátenia bol oprávnený nárok Katolíckej cirkvi ako jedinej Cirkvi, ktorá bola historicky založená Ježišom Kristom. On sám v ranej Cirkvi objavil všetky podstatné prvky katolicizmu, ako sú: Eucharistia, modlitby k svätým, oddanosť Márii, apoštolská postupnosť či jednota veriacich, ktorou majú pred svetom vydávať svedectvo.Kniha je cirkevne schválená.

Ihneď na stiahnutie
-15%

5,02 €

E-kniha
E-kniha: Dve obhajoby
E-kniha: Dve obhajoby

Hans Urs von Balthasar; Joseph Ratzinger

Prečo som ešte kresťanom. Prečo som ešte v Cirkvi.. Publikácia Dve obhajoby predkladá čitateľovi texty Hansa Ursa von Balthasara a Josepha Ratzingera – pápeža Benedikta XVI., dvoch veľkých teológov 20. storočia, ktoré pôvodne odzneli ako prednášky ešte v roku 1971, no zostávajú aktuálne i dnes. Obaja autori, učiteľ i jeho žiak, sa zameriavajú na podobnú tému, i keď každý odlišným spôsobom. Vychádzajúc zo súdobej situácie v Cirkvi, analyzujú dôvody, prečo je napriek mnohým problémom a krízam stále žiaduce zostať kresťanom a neodvrátiť sa od Cirkvi. Von Balthasar viac filozoficky, Ratzinger viac realisticky, obaja však mimoriadne kritickým spôsobom dospievajú k rovnakému hlavnému dôvodu, ktorým je Kristus. Cirkev totiž dala svetu Krista, je Kristovou Cirkvou, a tí, ktorí ju odmietajú, odmietajú i Krista.

Ihneď na stiahnutie
-30%

7,00 €

E-kniha
E-kniha: Církev a peníze
E-kniha: Církev a peníze

Michael White; Tom Corcoran

Proč se peníze a majetek staví do protikladu k pravému poslání církve? A proč si tohle myslí nejen kritici církve, ale i někteří katolíci? Tato knížka nás zve k tomu, abychom o penězích v církvi uvažovali jinak. Nejsou z principu zlé, jsou důležitou součástí našeho světa. Mohou se stát pokušením, ale mnohem víc i nástrojem pro konání dobra. Pro fungování farností jsou nezbytné a nemůžeme je ignorovat. Autoři zde nevedou abstraktní disputace ani neanalyzují financování celé církve. Dávají užitečné náměty, jak smysluplně financovat poslání církve v konkrétní farnosti. Farnost je klíčovým místem, kde se uskutečňuje poslání církve a kde se formuje zdravý vztah k penězům.Kniha je určena farářům, pastoračním asistentům, účetním i těm, kdo ve farnostech nesou odpovědnost za organizaci a financování; členům farních, pastoračních a ekonomických rad, dárcům, manažerům a dalším profesím. Chce povzbudit k přehodnocení dosavadních fundraisingových aktivit a inspirovat k ekonomickému i duchovnímu ozdravění farnosti.

Ihneď na stiahnutie
-23%

11,66 €

E-kniha
E-kniha: Brány pekelné ji nepřemohou
E-kniha: Brány pekelné ji nepřemohou

Petr Kubín

Kapitoly z pronásledování církví v Československu kolem roku 1950. Publikace obsahuje příspěvky z vědeckého kolokvia Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948–1960, které pořádala Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím 6. listopadu 2009. Jednotlivé studie jsou buď detailními sondami do konkrétních událostí, či úvahami o příčinách, průběhu a důsledcích perzekuce křesťanů v Československu na počátku komunismu.

Ihneď na stiahnutie
-41%

4,00 €

E-kniha
E-kniha: Tajomstvo olivového stromu
E-kniha: Tajomstvo olivového stromu

Johannes Fichtenbauer

Zjednotenie cirkvi zo židov a z národov pre Kristov návrat. Predstavte si situáciu, že jedna rodina má jedináčika syna. Je milovaný, vyrastá s tým, že jedného dňa všetko zdedí… A potom sa jedného dňa rodičia rozhodnú, že si adoptujú ešte niekoľko ďalších detí. Ten syn sa naštve. Jednoducho nedokáže zniesť to, že on už nie je ten jediný a napokon odíde z domu.Rodinka funguje ďalej. Adoptované deti sa cítia akoby boli vlastné…Zrazu po dlhom, dlhom čase sa prvorodený syn, vlastný syn opäť vráti domov. Ako zareagujú adoptované deti? Príjmu ho naspäť? Dajú mu naspäť pozíciu prvorodeného syna? Uvedomia si, že on je vlastný syn a ony sú len adoptované?Keď apoštol Pavol v 11. kapitole Listu Rimanom predstavuje Boží plán s Izraelom a národmi, vykresľuje obraz „Olivového stromu“ a nazýva ho tajomstvom. Je tak ohromený Božou múdrosťou, že volá: „Ó, hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom?“ (Rim 11,33-34)V knihe Tajomstvo olivového stromu sa vám autor pokúsi poodhaliť toto tajomstvo.

Ihneď na stiahnutie

7,90 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice
E-kniha: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

Zdeněk R. Nešpor; Zdeněk Vojtíšek

Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů. Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku a historickém vývoji včetně zahraničních zdrojů a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o jednotlivých sborech či náboženských obcích a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu, vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní architektuře v posledních téměř dvou staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880–2011 a podrobné rejstříky.

Ihneď na stiahnutie
-44%

13,00 €

E-kniha
E-kniha: Východní křesťanské církve
E-kniha: Východní křesťanské církve

Miloš Szabo

Stručný přehled sjednocených i nesjednocených církví křesťanského Východu. Křesťanství se z Jeruzaléma šířilo několika směry. Jedním z jeho nejvlivnějších center byl Řím, jenž se také stal sídlem papežů a zůstal jím i po přesídlení císaře do nově vzniklé a tehdy řecké Konstantinopole. Kromě Říma, spjatého s apoštolem Petrem, však existovaly i další velké křesťanské obce, založené ostatními apoštoly a ležící na východ od římské říše, které se rovněž nazývaly církvemi. A tak i dnes kromě největší latinské (římské) církve existují desítky východních, právem se chlubících vlastní apoštolskou tradicí. Jejich vzájemná komunikace a spolupráce byla několikrát přerušena a zase obnovena, čímž vzniklo jejich dnešní označení sjednocené církve (s Římem) a církve nesjednocené. Tato encyklopedická monografie – první svého druhu u nás – přináší nejen stručný historický pohled na vznik a vývoj všech jednotlivých východních církví (sjednocených i nesjednocených), ale i jejich aktuální stav (2016). Mnohé z nich rostou počtem svých členů i svými aktivitami, další zanikají, a to nejen pro úbytek svých věřících, ale i z důvodu válek a pronásledování. Některé již po staletí setrvávají víceméně uzavřené na území, kde kdysi vznikly, jiné dnes naopak působí v lokalitách, které ani nelze označit Východem. Přesto zůstávají svou tradicí, obřadem, kulturou, právem i spiritualitou nadále církvemi východními.

Ihneď na stiahnutie
-43%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Žena v srdci Cirkvi
E-kniha: Žena v srdci Cirkvi

Leopold Slaninka

Rozhovory s prvou slovenskou veľvyslankyňou vo Vatikáne Dagmar Babčanovou. Žena v srdci Cirkvi – Dagmar Babčanová, hlboko veriaca žena s charizmou pokory a mnohých životných skúseností, sa teší výsade, že bola prvou ženou, ktorá ako veľvyslankyňa reprezentovala Slovensko vo Vatikáne. Na stránkach knihy rozhovorov, ktoré s ňou viedol vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozlasu páter Leopold Slaninka SJ, sa dočítate o osobitostiach atmosféry za múrmi vatikánskych palácov, o nezabudnuteľných stretnutiach s pápežmi Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI., o ďalších veľkých osobnostiach, ktoré pôsobia v centre Cirkvi, o živote diplomata. Osobitné miesto v knihe majú kapitoly, ktoré sú spomienkou na Jána Pavla II. a ktoré sú vyznaním vzťahu pani veľvyslankyne k životným hodnotám. Kniha obsahuje fotografickú prílohu.

Ihneď na stiahnutie

4,20 €

E-kniha
E-kniha: Svěží vítr, nový oheň
E-kniha: Svěží vítr, nový oheň

Dean Merrill; Jim Cymbala

Co se stane, když Boží Duch vstoupí do srdce Božího lidu. Doba je naléhavá! Teď je ta pravá chvíle požádat Boha, aby ve vaší duši zažehl svůj oheň!Knihu pastora Jima Cymbaly by si měl přečíst každý kazatel, farář, vedoucí církve a především každý křesťan, který chce naplnit Boží záměr se svým životem. Měla by se stát povinnou četbou všech křesťanských sborů a farností, protože odhaluje klíčové principy smyslu, poslání a života církve. Kniha popisuje příběh kazatele a jeho rodiny v protestantském sboru v New Yorku, který byl z lidského pohledu odsouzen k zániku. Bůh však pastora Cymbalu vyzval, aby se jeho chatrný dvacetičlenný sbor začal opravdově modlit, aby se spolehl na to, že jim jako živý Bůh pomůže a bude do církve přivádět nové zachráněné lidi. Bůh začal odpovídat a měnit jejich životy a dnes čítá Cymbalův sbor více než deset tisíc členů.Pastor chce křesťany povolat zpět z duchovních slepých uliček, apatie a vlažného náboženství. Nutnou podmínkou je, že se věřící na Boha budou obracet v modlitbách, že uznají svoji závislost na něm a že umožní, aby v jejich okolí mohl mocně působit Duch svatý. Jde o živou zkušenost se živým Bohem.Je to kniha, která motivuje, povzbuzuje a inspiruje.

Ihneď na stiahnutie
-32%

12,29 €

Audiokniha
Audiokniha: Církevní dějiny v zrcadle času III.
Audiokniha: Církevní dějiny v zrcadle času III.

Martin Weis

Konec druhé světové války v roce 1945 a jubilejní rok 2000. Mezi těmito dvěma milníky nacházíme mnoho událostí a osobností, které mají na další dějiny církve rozhodující vliv. Církevní historik profesor Martin Weis hovoří například o tom, jak se odsun Němců promítl v konkrétních případech kněží, nebo jak se jevil nástup komunismu z celocírkevního hlediska. Jak církevní historici hodnotí osobnost Jana XXIII.? Jaká významná rozhodnutí učinil papež Jan Pavel II.? Církevní dějiny v zrcadle času III. nás přivádějí až na práh nového století.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Církevní dějiny v zrcadle času II.
Audiokniha: Církevní dějiny v zrcadle času II.

Martin Weis

Druhý cyklus věnovaný církevním dějinám pokrývá období od prvního vatikánského koncilu do konce druhé světové války. Církevní historik profesor Martin Weis se v něm zaměřuje na nejrůznější historické milníky. Jaké reakce vyvolalo vyhlášení dogmatu o neomylnosti papeže? Jak se církev vyrovnala se světovými válkami? Co vedlo k diplomatickému konfliktu Vatikánu s nově vzniklou Československou republikou? Proč mnoho křesťanů podlehlo nacistické propagandě? Odpovědi na tyto a další otázky přináší Církevní dějiny v zrcadle času II.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

Audiokniha
Audiokniha: Církevní dějiny v zrcadle času I.
Audiokniha: Církevní dějiny v zrcadle času I.

Jiří Mihola

Počátky vývoje křesťanského dogmatu. Zrod mnišství v Evropě. Cyrilometodějská mise. Jiří Mihola z Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přibližuje dějiny církve od jejích počátků až do devatenáctého století. Církevní dějiny v zrcadle času se nevyhýbají ani takovým tématům, jako jsou čarodějnické procesy nebo pobělohorská rekatolizace.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,74 €

E-kniha
E-kniha: In nomine Domini
E-kniha: In nomine Domini

Drahomír Suchánek

V období gregoriánské reformy a boje o investituru prošla křesťanská společnost významnou proměnou, která se promítla do vztahů světské a duchovní moci, fungování latinské církve i priorit právního a teologického myšlení. Významnou součástí této transformace se stala nová podoba volebního procesu, který zásadně ovlivnilo na konci padesátých let 11. století vydání dekretu In nomine Domini papežem Mikulášem II. Tato kniha se v návaznosti na dosavadní historický a kanonickoprávní výzkum zabývá vývojem papežských voleb v gregoriánském období. Zvláštní pozornost věnuje reálnému významu nové volební legislativy, formování kardinálského kolegia jako privilegované skupiny volitelů a dalším organizačním a právním náležitostem volební procedury. Výběr nové hlavy římské církve tak překračuje oblast vnitrocírkevních záležitostí a stává se svědectvím o dynamickém utváření celospolečenských vztahů na začátku vrcholného středověku.

Ihneď na stiahnutie
-41%

12,00 €

E-kniha
E-kniha: Zraněný pastýř
E-kniha: Zraněný pastýř

Austen Ivereigh

Papež František a jeho zápas o obrácení katolické církve. První latinskoamerický papež v dějinách svou snahou vytvořit vstřícnější a pozornější církev, která by se lidským problémům věnovala s důrazem na Boží milosrdenství, vyvolal u některých lidí intenzivní strach, že se podřizuje modernímu světu a ničí tradici. František, který na jedné straně čelí vzpourám kvůli svému přístupu k rozvedeným katolíkům a obavám z otázek, jako je migrace a změna klimatu, i bouři kritiky kvůli postupu církve v oblasti pohlavního zneužívání, se na straně druhé ukazuje jako vůdce s pozoruhodnou vizí a schopnostmi, neúnavně zaměřený na duchovní cíle – jako vůdce, který i uprostřed všudypřítomného zmatku zůstává klidný.

Ihneď na stiahnutie

12,09 €

E-kniha
E-kniha: Synodalita  v životě a poslání církve
E-kniha: Synodalita v životě a poslání církve

Mezinárodní teologická komise

Mezinárodní teologická komise Synodalita v životě a poslání církve překlad a úvodní studie Ctirad Václav Pospíšil - Veronika ŘehákováDokument vatikánské Mezinárodní teologické komise se zabývá synodalitou církve v nejširším možném měřítku. Jak je zakotvena synodalita v Písmu, apoštolské Tradici a dějinách? Co jsou teologální základy synodality? Jak a kde se synodalita uskutečňuje, kdo všechno je jejím aktérem? Jaký význam má synodalita pro poslání církve ve světě, pro její ekumenické a sociální aktivity? Za pontifikátu papeže Františka je téma synodality nepřehlédnutelné. Zvláště důležitými body jsou jednak recepce a interpretace učení Druhého vatikánského koncilu (včetně nauky o kolegialitě), jednak poslední biskupské synody, které už pravidelně doprovázejí určité vášně a polarizace. Dokument MTK „Synodalita v životě a poslání církve“ je textem odborně teologickým, nikoli doktrinálním, i tak ale slouží jako vynikající východisko úvah o současné podobě a praxi církve. České vydání doprovází kvalitní studie teologů Ctirada Václava Pospíšila a Veroniky Řehákové.

Ihneď na stiahnutie

4,89 €

E-kniha
E-kniha: Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018
E-kniha: Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018

Petra Koudelková

Média utvářejí současný obraz o křesťanských církvích i jemně formují přístup publika, zároveň odrážejí stav společnosti a jejích postojů k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká témata a proč se medializují? Kolektivní monografie přináší srovnání situace u nás a na Slovensku a poskytuje vhled do různých společenských oblastí, které s mediálním obrazem církví souvisejí.

Ihneď na stiahnutie
-35%

5,00 €

E-kniha
E-kniha: Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století
E-kniha: Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století

Petra Koudelková

Komunikace zaujímá v dnešní společnosti přední postavení a nejinak je tomu také v katolické církvi. I tady se v posledních letech musely udát změny, aby církev dokázala držet krok s moderní dobou. Předkládaná kolektivní monografie představuje tuto problematiku zblízka a to v různých sférách lidského dění, například jako komunikaci s médii, nebo rozebírá trendy v jazyce českém, které se promítají do církevních výrazů. Dále hledá odpovědi na otázky typu, jak církev reaguje na používání a na vliv sociálních sítí a co na to říká její nejvyšší představitel papež František? Pro úplnost přináší monografie i myšlenky a názory Mons. Tomáše Holuba, současného generálního sekretáře České biskupské konference. Uvažuje o silných a slabých stránkách církevní komunikace a přibližuje plány katolické církve do dalších let.

Ihneď na stiahnutie
-20%

4,00 €

E-kniha
E-kniha: Vatikán a boj o moc
E-kniha: Vatikán a boj o moc

Andrea Tornielli; Gianni Valente

Exkluzívne dokumenty a svedectvá o afére Vigano a o požiadavke na odstúpenie pápeža Františka.„Mediálna bomba“ vybuchla v Dubline ráno 26. augusta 2018. Išlo o pokus o „prevrat“ proti pápežovi Františkovi. Počas jeho celého pontifikátu sa totiž vedie zápas mocenských skupín, má svojich zástancov aj vo Vatikánskej kúrii a v niektorých biskupských konferenciách po svete. Nie je správne, aby sa klerikalizmus, loby gej a schizmatické túžby vysvetľovali podľa kľúča: Františkovi priatelia – Františkovi nepriatelia. Treba ísť do hĺbky, rozlíšiť, čo je pravdivé a čo nie, čo sa v médiách často účelovo vytiahlo a čo, naopak, účelovo zamlčalo, prečo Františka označujú za heretika, o čo ide medzinárodnej politicko-ekonomickej sieti podporujúcej útoky voči nemu. Treba preskúmať dokumenty, odhaliť pozadie a počúvať znepokojujúce vysvetlenie udalostí, ktoré podávajú svedkovia tohto prípadu.

Vypredané
-17%

12,30 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Libor, pred 6 hodinami

Rychlost dodání perfektní

userAvatar

Jozef, pred 15 hodinami

Ďakujem za ochotu odporúčam.

userAvatar

Mária, pred 4 dňami

Vsetko super.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk