Rodičovstvo

(84 produktov)

Niet iné také miesto, akým je zdravá kresťanská rodina. Postavená na biblických princípoch sa stáv...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Já jsem Dobrý Pastýř
Já jsem Dobrý Pastýř

Barbara Surma; Krzysztof Biel

(2.vydání). Kniha Já jsem Dobrý Pastýř polských autorů Barbary Surma a P. Krzysztofa Biela SJ je první publikací přeloženou do českého jazyka, která komplexně uvádí českého čtenáře do světově rozšířeného katechetického programu s názvem Katecheze Dobrého Pastýře. Program je třístupňový a je určen dětem od tří do dvanácti let. Tato publikace představuje první stupeň programu, který se u nás osvědčil i u dětí do osmi let věku. Podtitul knihy naznačuje, že nejde pouze o teorii. V první části jsou představeny biblické, teologické a pedagogické základy programu a po nich následuje praktická část, která obsahuje přehlednou tabulku obsahů a výchovných úkolů katecheze, uvedení do šesti základních tematických bloků a podrobné scénáře včetně seznamu potřebných didaktických materiálů pro celkem padesát devět katechezí, které se dětem představují během tří let. Program Katecheze Dobrého Pastýře vznikl před více než šedesáti lety v Itálii. Jeho autorkami byly teoložka Sofia Cavalletti a montessoriovská pedagožka Gianna Gobbi. Cavalletti v programu vytvořila u nás téměř neznámý kérygmaticko-liturgický model uvádění dětí do křesťanské víry a její kolegyně uplatnila znalost pedagogického přístupu Marie Montessoriové k náboženské výchově dětí jako součásti celistvého přístupu k dítěti. Církevní schválení předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, č. j. 676/2017 ze dne 2. listopadu 2017.

Vypredané

9,22 €

Anatomie lásky
Anatomie lásky

Guy Corneau

Vztahy otec-dcera, matka-syn a jejich vliv na budoucí partnerské vztahy. Psychológ a skúsený odborník na partnerské vzťahy vo svojej Anatómii lásky uvádza predpoklady pre vytvorenie vzťahu, ktorý by bolo možné za šťastnú lásku označiť. Ako zdroje problémov, ktoré ovplyvňujú vzťah medzi partnermi, autor uvádza nesprávne prijatie svojej identity, svojho mužstva alebo ženstva, problémy v rodinách, z ktorých partneri vyšli, zvláštna pozornosť je venovaná vzťahom otec-dcéra a matka-syn. Nedostatky minulosti tu podľa autora z veľkej časti vysvetľujú súčasné problémy v partnerskom vzťahu. Vzťahy a konflikty v rodinných a partnerských zväzkoch sú dokresľované konkrétnymi príbehmi.

Vypredané

15,68 €

Myšlenky o rodině
Myšlenky o rodině

Benedikt XVI.

Rodina je privilegovaným miestom, kde sa každý človek učí dávať a prijímať lásku. (Benedikt XVI.)

Vypredané

6,31 €

Láska je naším poslaním
Láska je naším poslaním

Rodina plná života. Prípravné katechézy na VIII. svetové stretnutie rodín, vo Filadelfii, v septembri 2015.Katechézy vysvetľujú prečo katolícke učenie o sexualite, manželstve a rodine vychádza z našej základnej viery v Ježiša. Tiežvysvetľujú čo znamená že každá rodina je "domáca cirkev".

Vypredané

3,59 €

Odkrývanie potenciálu vášho dieťaťa s ADD
Odkrývanie potenciálu vášho dieťaťa s ADD

Jeffrey Freed; Laurie Parsonsová

Pravohemisférové deti v ľavohemisférovom svete. Autor tejto knihy Jeffrey Freed má dlhoročné skúsenosti s prácou s nadanými deťmi (u ktorých zvyčajne takisto prevláda pravohemisférovosť) a s deťmi s ADD. Kniha neprináša len odborný pohľad na túto problematiku, najcennejšie sú autorove praktické rady. Umožní vám otestovať, či má vaše dieťa pravohemisférový spôsob učenia sa, a ak je to tak, desať minút denne, ktoré venujete práci s ním,mu pomôže zvládnuť hláskovanie i diktáty a získať sebadôveru;podnieti jeho až prekvapujúcu schopnosť rýchleho čítania, ktorá mu umožní aj v neskoršom období štúdia s prehľadom sa orientovať v textoch;posilní jeho prístup riešenia algebrických i geometrických príkladov.Tieto poznatky sú cestou k odkrývaniu často až prekvapujúceho potenciálu vášho dieťaťa a umožnia mu viesť v budúcnosti plnohodnotný a dôstojný život.ADD je v súčasnej medicínskej literatúre opísaná ako neurologický syndróm, ktorý má tri primárne symptómy:impulzívnosť,nesústredenosť,hyperaktivitu či nadmernú energiu.Syndróm však nesúvisí s poruchou pozornosti, ale s nestálosťou pozornosti. Väčšina detí, ktoré majú ADD, je niekedy schopná sústrediť sa až nadmerne. Hyperaktivita môže, no nemusí byť prítomná. Tento typ detí má však dominantnú pravú hemisféru. Sú tvorivé, vedia vyriešiť z hlavy ťažké matematické úlohy a vynikajú v rýchlom čítaní. V škole majú zvyčajne zlé výsledky, pretože vyučujúci sú zväčša ľavohemisféroví a orientovaní na detaily. Kladú dôraz na auditívne procesy a žiakov, ktorí sa učia vizuálne, považujú za „postihnutých“. Zámerom tejto knihy je pomôcť rodičom i pedagógom a vďaka inému vyučovaciemu prístupu využiť skryté schopnosti týchto detí, aby úspešne zvládli učebnú látku.

Vypredané

13,58 €

Mama a syn
Mama a syn

Ľubomír Stanček

Dej sa odohráva v čase od Vigílie narodenia Pána Ježiša, po sviatok Obetovania Pána. Hlavné postavy - matka a syn, prežívajú svoje naplnené materstvo a duchovné otcovstvo. Ich životné cesty v dramatickom slede čitateľa privádzajú do situácií a krajín známych i neznámych.I napriek ľudským peripetiám čitateľ spoznáva, že všetko, čo sa deje v živote matky a syna nie je náhoda. Boh vie o každom kroku svojho dieťaťa. Bohu nič nie je nemožné.Román bol natoľko úspešný, že bol po častiach odvysielaný v rádiu: obdivuhodné zápletky udržiavajú čitateľa v napätí: je plný reality, snov a túžob, je písaný i čitateľom prežívaný priamo "od srdca k srdcu". Autor veľakrát spomína slovo i význam slova "mama” a zároveň upozorňuje na poslanie matky v pozemskom živote.

Vypredané

7,95 €

Táta jako velitel oddílu zvláštního určení
Táta jako velitel oddílu zvláštního určení

Neil Sinclair

základní výcvik (od narození do 3 let). Jak být elitním otcem či opatrovníkem dětí.Nezbytná příručka pro výcvik nových rekrutů otcovství.Napsal ji Neil Sinclair, bývalý člen elitní armádní jednotky zvláštního určení a táta tří dětí, který vás pomocí smysluplných výrazů naučí, jak: vše naplánovat pro příchod vašeho malého vojáčkapřipravovat výživnou stravu pro vaši jednotkuzvládat nepřátelské akce ve vlastních řadáchudržovat morálku a zabavit své malé vojáčkya ještě mnohem, mnohem víc.Výcvik může začít!

Vypredané

9,99 €

Chceš ma milovať?
Chceš ma milovať?

Mariateresa Zattoni; Gilberto Gillini

On a Ona v Božom pláne. Drahí zamilovaní! Ale to je príliš málo, navyše dosť familiárne a nepostačujúce. Drahí snúbenci! Ale medzi vami dvadsaťročnými sa už tento výraz nepoužíva. Drahí „mladí, ktorí máte nejaký vzťah“! Ale to je príliš dlhé a všeobecné. Drahý on, drahá ona! Ale to je ešte všeobecnejšie, akoby ste už mali vek na zlatú svadbu. Drahý pár! A ste už vlastne svoji? Ak má láska dvoch zaľúbených vydržať až po hrob, treba sa jej prihovárať zrozumiteľným jazykom a predchádzať jej vyhasínaniu. Nikto z ľudí to však nedokáže sám. A táto kniha je práve o tom. "Preskúmať s pohľadom upretým na začiatok Marek a Mária, hovorili sme, aby ste v období katakomb neodpovedali, že vtedy si určujete vlastné hranice. Radšej sa pýtajte! Súčasná dospelá generácia sa hanbí hovoriť o sebe, porozprávať o svojom stretnutí s láskou v životných peripetiách. Lenže ich myšlienky ich tak trochu paralyzujú.Vraj by sa dalo rozprávať, keby všetko bolo šlo len dobre, keby si z toho iní mohli vziať dobrý príklad. Akoby argumentovali tým, že rozprávky sa končia presne tak, ako by sa mali začínať. Rozprávať, že ´žili šťastne a spokojne´ aj keď v hraniciach reality, je tabu či prinajmenšom ukazovaním sa, nevkusom. Ale vy sa nedajte znechutiť! Pýtajte sa! Hľadajte! Veď napokon, hľadá sa to, čo už je. Ak nič iné, tak máme aspoň nádej, že sa to bude môcť nájsť..."

Vypredané

2,52 €

Děti a pět jazyků lásky
Děti a pět jazyků lásky

Gary Chapman; Ross Campbell

Naučte se hovořit jazykem lásky svých dětí. Práce dlouholetých spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství G. Chapmana a R. Campbella je určena především těm, kdo se chtějí naučit lépe rozumět svému dítěti a mnohem hlouběji mu vyjadřovat svou lásku. Jakými jazyky tedy máme se svými dětmi rozmlouvat: slovy ujištění, jimiž oceňujeme jejich hodnotu; pozorností, kdy se dokážeme vcítit do jejich nejhlubších vnitřních požitků a vyjádřit jim svou duševní blízkost;jazykem darů, kdy děti zahrnujeme drobnými maličkostmi, které je potěší; skutky služby, kdy děti obklopíme praktickou péčí; fyzickým kontaktem, kterým můžeme vyjádřit svou fyzikou blízkost a něhu.Titul vyšiel aj v slovenskom vydaní Päť jazykov lásky pre deti (2015).

Vypredané

8,83 €

Tvoje dieťa a drogy
Tvoje dieťa a drogy

Ross Campbell

Len málokto z ľudí vie pochopiť všetky príčiny vedúce k užívaniu drog, ako sú depresia, úzkosť, hnev a mentálne/neuro­logické choroby. Tento nedostatok porozumenia býva hlavným dôvodom prečo toľkí rodičia a ďalší ľudia, ktorých sa to týka, v snahe pomôcť deťom prekonať ich drogový problém, zlyhávajú. Kniha je určená rodičom, vychovávateľom, pedagogickým pracovníkom a pracovníkom s deťmi. Ako sa prejavuje závislosť? Kto je na vine, keď dieťa začne brať drogy? Ako môžu rodičia spoznať, že ich dieťa berie drogy? Ako chrániť dieťa pred drogami? Ako pomôcť dieťaťu nájsť šťastný a zmysluplný život bez drogy? Informácie o kokaíne, marihuane a iných drogách dostupných na Slovensku. "Evelyn Williamsová je čerstvo rozvedená, pracujúca matka dvoch dospievajúcich dcér. Príležitostne chodí do kostola a berie so sebou jedno a niekedy aj obidve dievčatá. Pred dvoma rokmi jej lekár predpísal slabú dávku vália, aby jej pomohol prekonať citovú traumu súvisiacu s vážnym chirurgickým zásahom a so stratou zamestnania. Krátko nato, čo Evelyn začala brať válium, Peggy, jej 14-ročná dcéra s veľkým copom prišla domov zo školy so slzami v očiach: „Och, mami, nikto ma nepovzbudzoval," nariekala -„myslím, že to neprežijem!„ „Peggy, teraz sa upokoj, večera je hotová. Tvoja obľúbená. “ „Azda je jedlo jediná vec, na ktorú si schopná v túto chvíľu myslieť?" revala Peggy. „Ako môžem teraz jesť?" Nato s plačom bežala do svojej izby a treskla dverami. Peggino zranenie sa Evelyn bolestivo dotýkalo. Nerada videla svoju dcéru takú nešťastnú a sama nebola v stave hádať sa. Poznala upokojujúci, účinok vália a tak z neho dala jednu tabletku aj Peggy: „Po tomto sa budeš, Peg, cítiť omnoho lepšie." Neskôr, vždy keď mala Peggy nejaký problém, najjednoduchším riešením bola tabletka. Toto oboznámenie sa s váliom, viedlo Peggy k stále väčším dávkam drogy, ako aj k experimentovaniu s inými drogami a napokon k drogovej závislosti. Evelyn si neuvedomovala, že takéto zdanlivo nevinné počínanie dovedie jej dcéru k závislosti od drog."

Vypredané

0,97 €

Jak vyprávět příběhy
Jak vyprávět příběhy

Ruth Allistonová

Chcete umět vyprávět napínavé příběhy? Tato praktická a čtivá knížka vám nabízí vše, co pro úspěšné vyprávění potřebujete: jak získat základní dovednosti vypravěčejak se inspirovat Ježíšovým vypravěčským uměnímjak vybrat vhodný příběhjak příběh přizpůsobit konkrétní věkové skupině a mnoho dalšíhoRuth Allistonová je zkoušenou pracovníci s dětmi a autorkou několika knih o službě dětem.

Vypredané

5,82 €

Dítě na zabití
Dítě na zabití

Petr Štípek

Příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním. Děti, o nichž kniha pojednává, chodí většinou na druhý stupeň základní školy. Jsou hyperaktivní (neposedné), nepozorné a zlobivé. Takové děti většinou nevydrží chvilku v klidu, vrtí se, pozorují vše kolem, vypadá to, že nás ani neposlouchají a nevnímají, neustále si s něčím hrají, houpají nohama, vyrušují, nedokončují, co začaly, jsou hlučné, náladové, vznětlivé, vzdorovité, vždy v opozici, nepořádné, roztržité. Kniha může sloužit jako průvodce na cestě porozumění rodinným vztahům a pomoci dítěti.Je určena především rodičům, kteří se chtějí dozvědět, co dělat, kde hledat odborníka, případně co a jakým způsobem mohou sami změnit. Kniha je orientována specificky jako příručka, snaží se být jednoduchá, srozumitelná, návodná. Vychází z předpokladů a z principů rodinné terapie, že cokoli se děje jednomu členu rodiny, děje se rodině celé. Je oživena mnohými terapeutickými příběhy z autorovy terapeutické praxe.

Vypredané

10,67 €

Bezpečná výchova
Bezpečná výchova

Karl Heinz Brisch

Budování jisté vztahové vazby mezi rodiči a dětmi. Kniha Bezpečná výchova poskytuje dobrý základ pre prvotný aj pokročilý vzťah medzi dieťaťom a rodičom. Aký je dobrý rodič?Aké sú jeho kompetencieAká je hranica slobody dieťaťa a rozmaznávania?Kniha je vynikajúcim sprievodcom rodiča v prvých rokoch jeho detí. Môže nám napomôcť, ako deti vychovávať, aby boli v živote zdravo sebavedomé a sociálno kompetentné. Deti, ktoré dôverujú svojim rodičom a cítia v nich oporu, môžu v živote ľahšie zvládať stres, vypäté situácie, školu, pracujú lepšie v skupinách s ostatnými deťmi a sú schopné lepšie sa vcítiť do toho druhého.

Vypredané

9,80 €

Přehled vývoje dítěte
Přehled vývoje dítěte

K. Eileen Allen; Lyn R. Marotz

Od prenatálního období do 8 let. Přehled nejdůležitějších poznatků o vývoji dítěte poskytuje množství důležitých informací o dětském vývoji od prenatálního období až do osmi let věku dítěte. Autorky postupují nejprve po tříměsíčních obdobích, později po letech. Pro každé období popisují tělesný, pohybový, rozumový a sociální vývoj a vysvětlují, co je možné od dítěte v určitém období očekávat. Jsou uvedeny také rady, jak přiměřeným způsobem v příslušném období rozvíjet dětské schopnosti a dovednosti. Poslední část se věnuje problematice dětí se speciálními potřebami.

Vypredané

12,42 €

Toto tajomstvo je veľké
Toto tajomstvo je veľké

Iveta Gallová

Pohľad na rodinu, manželstvo a rodičovstvo v listoch svätého apoštola Pavla. I. Gallová v svojej knihe prináša cenné poznatky o historickom a spoločenskom kontexte Pavlovho pohľadu na manželstvo a rodinu, analyzuje Pavlovu náuku o manželstve a rodine, ďalej píše o postavení žien, otrokov, o výchove detí ako aj o panenskom zasvätení či stave vdov v prvých kresťanských časoch.Zámerom KBD s touto publikáciou je prispieť k zvládaniu tejto dôležitej problematiky a tiež umožniť výborným absolventom teologického štúdia publikovať ich práce.

Vypredané

5,43 €

Zbieranie kameňov
Zbieranie kameňov

Na čom chcete postaviť vaše manželstvo?. Na stavbu je potrebný pevný základ, na ktorom môžete vybudovať svoj život i život vašej rodiny. Spoločne prechádzajme okruhmi tém, o ktorých je dobré rozprávať s partnerom pred uzavretím manželstva. Počúvajme sa a diskutujme s Kristom uprostred nás.

Vypredané

10,57 €

První pomoc a zdraví dítěte
První pomoc a zdraví dítěte

Gianfranco Trapani; Enrico Bertino

Příručka se skládá ze dvou částí, které se doplňují, ale vyžadují rozdílný přístup dospělých. První část je věnována událostem, poraněním a krizovým situacím, které vyžadují neodkladný zásah dospělého, než bude dítě předáno do péče lékaře, pokud to bude potřeba.Obsahuje obecné rady při nehodách, návody jak si počínat, techniky první pomoci, reanimace a srdečních masáží s návodnými nákresy. Zabývá se konkrétními událostmi, např. dušením, popálením, úžehem, krvácením atd. U každého zranění čtenář najde poučení, na co si dát pozor, jaké jsou příznaky, co je třeba udělat, čeho se naopak vyvarovat, případně jaká je prevence.Druhá část probírá slovníkovým způsobem obecné dětské nemoci a poruchy a poskytuje o nich základní informace. Jde tedy o ty případy, kdy se rodiče musí obrátit přímo na lékaře. V knize najdou podněty, jak s lékařem při léčbě dítěte spolupracovat a jak o dítě pečovat. Každé heslo obsahuje popis nemoci, příčiny, příznaky, diagnózu a rady k léčbě.Kniha je určena rodičům dětí od nejranějšího věku do dospělosti. Český preklad lektorovala MUDr. Eva Plíšková.

Vypredané

8,24 €

Proč jsou šťastné děti šťastné
Proč jsou šťastné děti šťastné

Steve Biddulph

Jak u dětí léčit ufňukanost, plachost, vztek; umění náslouchat dětem. Proč je tolik lidí nešťastných? Mnozí rodiče způsobují svým dětem celoživotní problémy tím, že je učí mít negativní vztah k sobě samým. Steve Biddulph ve své praktické a humorně napsané knize nabízí pomoc při komunikaci s dětmi od nejútlejšího věku až do doby dospívání. Nápaditým způsobem probírá důležitá témata: pozitivní a asertivní výchova význam širší rodiny a dalších vztahů pro rozvoj dítěte pomoc dětí s domácími pracemi jak reagovat na dětský vzdor jak pomoci dětem vyrovnat se s nepříjemnými zážitky jak pomoci dětem lépe se vyjadřovat.Při tom všem povzbuzuje rodiče, aby byli víc sami sebou, přísnější a současně láskyplnější, pevnější i uvolněnější. Ukazuje, jak opustit staré negativní přístupy k dětem a plně prožívat radost z nich i ze života.

Vypredané

7,28 €

Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem
Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem

Kate Cairns

Traumata v raném vztahu a psychická odolnost. Kvalita interakcí mezi dítětem a jeho rodiči v prvních měsících života do velké míry rozhoduje o tom, jaký bude jeho budoucí život, jaké bude mít vztahy, jak dokáže využít svůj vrozený potenciál i jaký z něj jednou bude rodič. Dítě, které prožilo první týdny či měsíce bez kontaktu s člověkem, který je jen jeho, může trpět řadou problémů. Nedokáže zpracovat svůj strach či vztek, neumí si uvědomit smysluplnost své existence. Nedostatek lásky v raném dětství je nepochybně traumatem.Kniha Kate Cairns vysvětluje základní pojmy, kterými jsou bezpečná vazba, trauma a psychická odolnost, a nabízí strategie, které mohou rodičům a vychovatelům dětí, které byly na začátku svého života opuštěné, pomoci překonat toto počáteční trauma. Láska a smysl, to jsou témata knihy i životní témata každého z nás. Kniha je určena náhradním rodičům a také sociálním pracovníkům a terapeutům, kteří pracují s pěstouny a adoptivními rodiči.

Vypredané

12,32 €

Čo je to manželstvo?
Čo je to manželstvo?

Sherif Girgis; Ryan T. Anderson; Robert P. George

Obhajoba zväzku muža a ženy. Donedávna žiadna spoločnosť nevnímala manželstvo inak než ako zväzok muža a ženy. Kniha identifikuje a obhajuje dôvody tohto historického konsenzu a ukazuje, prečo je predefinovanie civilného manželstva nepotrebné, nerozumné a v rozpore so spoločným dobrom. Hlavné jadro argumentácie v tejto knihe bolo pôvodne uverejnené ako článok v Harvard Journal of Law and Public Policy, ktorý sa rýchlo stal najčítanejším textom na najvýznamnejšej akademickej sieti v danom roku. Odvtedy ho citovali a debatovali o ňom akademici aj aktivisti po celom svete ako o najlepšej obhajobe tradície, aká kedy bola napísaná. Aktualizovaná, rozšírená a značne vylepšená esej napokon vyšla v USA v podobe knihy What is Marriage? Man and Woman - A Defence.

Vypredané

10,67 €

Co, kdy a jak ve výchově dětí
Co, kdy a jak ve výchově dětí

Zdeněk Matějček

Kritické periody vývoje, těhotenství, první chvíle spolu, jak na školáky, pocit méněcennosti, výchova k odpovědnosti, strach a úzkost dětí... Prof. Matějček odpovídá na základní otázku: „Kdy je při výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat?“ Ve svém výkladu srozumitelně spojuje poznatky dnešní vědy i praktické zkušenosti vlastní i dalších psychologů a pedagogů.A jak autor sám slibuje: „Bude v tom jistě i dost mých vlastních osobních postojů a možná i libůstek, takže mi nezbývá než prosit laskavého čtenáře jednak o shovívavost a jednak o jeho vlastní tvořivé uvažování na dané téma.“ Kniha je určena především rodičům, ale i učitelům a vychovatelům a všem, kdo přemýšlejí o výchově a jejích možnostech.

Vypredané

9,02 €

Víra v rodině
Víra v rodině

Christine Ponsardová

Na výchovu a na rodinný život neexistují všeobecně platné recepty a zaručené metody. Ani autorka knihy Víra v rodině nepředkládá jedinou správnou cestu k následování. Nabízí však nepřeberné množství podnětů k zamyšlení nad těmi nejběžnějšími životními situacemi. Umí se dívat na každodenní život pohledem hluboké víry a současně stát nohama na zemi a přijímat skutečnost takovou, jaká je.Přináší inspiraci pro řešení nejrůznějších problémů, které se v rodinném životě objevují. Například mluví o situaci, kdy se děti začnou bouřit proti společné modlitbě, o vztazích rodičů a pubertálních dětí, o efektivní přípravě na školu, o odpouštění nejrůznějších zranění, která si rodiče a děti způsobují, o problémech s partnerskými vztahy, které dospívající děti navazují. Vzhledem k uspořádání knihy po tématech je kniha užitečná pro křesťanské rodiny jak s malými, tak se staršími dětmi.

Vypredané

8,34 €

Starý otec a ja
Starý otec a ja

Marlee Alex; Ben Alex

Prvé stretnutie so smrťou. Cez hlavnú postavu malej Márie sa detský čitateľ zoznamuje s problematikou smrti. Mária sa so starým otcom stali veľkými kamarátmi. Pri starých rodičoch sa oboznámila so životom zvierat na farme. Starý otec jej vysvetlil aj mnohé tajomstvá života a rovnako i smrti, keď spolu pochovávali malé mačiatko. Jedného dňa starý otec ťažko ochorel a ležal v nemocnici. Mária spolu s mamičkou ho navštívili.Kniha Starý otec a ja sa chce stať vaším pomocníkom pri rozhovoroch s dieťaťom, ktorému zahynulo zvieratko, alebo v rodine niekto blízky umrel. Kniha je písaná citlivo pre deti od 5 rokov.

Vypredané

6,60 €

Deti bez alergií
Deti bez alergií

Robin Nixonová Pompová

Ako predchádzať potravinových alergiám. Množstvo detí trpiacich v dnešnej dobe alergiami, núti výskumníkov zaoberať sa myšlienkou, ako predchádzať potravinových alergiám. Nedávne prieskumné štúdie prinášajú revolučný návod na prevenciu tohto ochorenia. Keď bola dcére Robin Pompovej diagnostikovaná život ohrozujúca alergia, Robin vyhľadala doktora Gideona Lacka, klinického výskumného pracovníka v oblasti liečby alergií, aby pomohol zachrániť jej dieťa. Tajomstvo novej metódy spočíva vo vybudovaní tolerancie detského organizmu na alergény a to opatrným, opakovaným prijímaním rôznych potravín už v detskom veku. Robin Nixonová Pompová v knihe Deti bez alergií rečou laika objasňuje revolučnú metódu a potvrdzuje jej účinnosť na základe vlastných skúseností. Potravinová alergia jej troch detí v nej zanechala množstvo skúseností a poznatkov. V knihe tiež ponúka praktické výživové poradenstvo, odporúčané dávky i recepty vhodné pre bábätká, batoľatá i predškolákov. Nové lekárske usmernenia dávajú šancu malým alergikom vyhnúť sa celoživotnému boju s potravinovou alergiou a priniesť tak späť rozmanitosť a radosť do rodinného stravovania.

Vypredané

10,57 €

Mé dítě má ADHD
Mé dítě má ADHD

Alison M. Thompson

Jak s ním přežít. Mé dítě má ADHD je upřímné a velmi dojemné osobní vylíčení zkušenosti matky, jejíž dítě má ADHD. Pro Alison Thompson byl život s jejím synem Danielem nekončící příval neposlušnosti, odmlouvání, drzosti, nadávek a agresivity. V tomto statečném vyprávění o prvních osmnácti letech jeho života autorka odhaluje své obavy, pochybnosti i mimořádnou kuráž, kterou prokázala prakticky ve všem, čím si musela projít. Alison Thompson napsala knihu, kterou uvítá každý rodič, jenž se snaží porozumět svému dítěti s ADHD a tomu, jak mu nejlépe pomoci. Je to informacemi dobře podložený a srozumitelně napsaný průvodce plný praktických tipů pro rodiče i profesionály – zvláště pak učitele. Tuto knihu zkrátka musí mít každý, jehož života se nějak dotklo ADHD.Alison M. Thompson založila portál ADHD Kids, absolvovala výcvik NLP a životního koučinku a působí jako terapeutka a koučka – což vše zvládla během doby, kdy vychovávala syna s ADHD. Nyní se pracovně věnuje osvětě rodičů a učitelů, aby rozuměli ADHD a věděli, jak tuto poruchu u dětí zvládat.

Vypredané

10,44 €

Pastýřem dětského srdce
Pastýřem dětského srdce

Tep Tripp

Úkol správně vychovat děti není beznadějný. Dnešní rodiče patří ke generaci, která svrhla svou autoritu. Jejich myšlení silně ovlivnily rasové a protiválečné protesty šedesátých let. Protestní hnutí bolestně zasáhlo zavedený režim, změnilo naše uvažování o autoritě a právech jedince. Dnešní rodiče jsou rozčarovaní a zmatení. Děti se nechovají, tak jak by měly, a rodiče nechápou proč. Mnozí dospěli k názoru, že úkol vychovat děti je nesplnitelný. Někteří se zklamaně vzdávají, jiní se snaží uplatnit autoritativní přístup.Cílem této knihy je ujistit vás, že situace není beznadějná. I dnes lze vychovávat děti v biblických hodnotách, které sami uznáváte. Nemusíte se – a ani byste se neměli – hroutit a dospívat k závěru, že váš úkol je nesplnitelný. Trippova práce vás provede vývojem dítěte a formativními vlivy, které působí na jeho chování. Upozorní na důležitost vzájemné komunikace rodičů a dětí a zaměří pozornost na pastýřský přístup k dětem, který vychází z biblických zásad.

Vypredané

8,83 €

Osvietený rodič
Osvietený rodič

Susan Stiffelman

Praktická príručka pre výchovu vedomých, sebaistých a láskavých detí. Na to, aby sme mohli šoférovať auto, musíme úspešne absolvovať teoretické a praktické testy. Takmer pri všetkých druhoch zamestnaní, s výnimkou tých najzákladnejších, sa vyžaduje určitá kvalifikácia a pri tých najkomplexnejších dokonca roky praxe. A predsa pri jednom z najnáročnejších povolaní – rodičovstve – sa tréning alebo kvalifikácia nevyžaduje. Tento nedostatok vedomostí a vzdelania je jednou z príčin (hoci nie hlavnou), prečo tak veľa rodičov s výchovou detí zápasí. Rodičia si často nevedia poradiť s výzvami, ktorými ich deti denne zahŕňajú, nehovoriac o tom, že nevedia primerane reagovať na rastúce emocionálne, psychologické a duchovné potreby dieťaťa.Zatiaľ čo v minulosti bolo rodičovstvo príliš autoritatívne, v súčasnosti veľa rodičov zlyháva v poskytovaní jasného vedenia, ktoré dieťa zúfalo potrebuje a po ktorom túži. V domácom prostredí často úplne chýba systém, čo pripomína loď bez kormidla opustenú kapitánom a zmietanú oceánom. Rodičia nepochopili, že dieťa potrebuje, aby boli „kapitánom lode“, čo v žiadnom prípade neznamená návrat späť k spôsobu výchovy z minulosti. Skôr ide o nájdenie rovnováhy medzi obmedzujúcim systémom a žiadnym systémom. Lenže ako na to? Skúsená terapeutka Susan Stiffelman ponúka vo svojej knihe nielen detailné vysvetlenie celého problému, ale aj množstvo praktických príkladov zo svojej praxe a ich riešení.Knihu Osvietený rodič vybral Eckhart Tolle do edície kníh, ktoré vychádzajú s jeho odporúčaním, pretože môžu čitateľom výrazne pomôcť pri transformácii vedomia a prebúdzaní sa do zmysluplného a prítomného života.

Vypredané

9,69 €

ADHD očami ADHD - Pomáhajte a bavte sa
ADHD očami ADHD - Pomáhajte a bavte sa

Martin Antal

Kniha s názvom ADHD očami ADHD – Ako to zvládať? priniesla vysvetlenie fenoménu nepozornosti spojenej s hyperaktivitou, ktoré bolo prezentované na vlastných skúsenostiach, a rady, ako zvládať najbežnejšie situácie. V tejto knihe už nájdete rady pre zvládanie iných okolností. V prvom rade dosť dôkladne „rozoberá“ školu. Práve tam by mali u dieťaťa „odhaliť“ ADHD. A nielen to. V škole trávi dieťa najviac času, má tam najviac povinností a je tu najviac šancí, že sa prejavia problémy. To zároveň poskytuje veľa príležitostí, ako uľahčiť život dieťaťa, ak mu tie problémy pomôžeme zvládne.Nájdete tu množstvo rád pre riešenie rôznych situácií - so súrodencami, prarodičmi, kamarátmi, partiami, či rodičmi dieťaťa s ADHD. Autor pamätal aj na výlety, oslavy, na prvé lásky a partnerov. Objavíte pohľad na ADHD, ktorý ho zbavuje bremena syndrómu a ukáže, ako ADHD jeho nositeľov obohacuje - a cez nich i tých naokolo. Príklady z filmov a kníh ponúkajú šancu lepšie pochopiť, v čom nositeľ ADHD, v knihe milo nazývaný ADHDík, žije a čo cíti. V závere knihy objavíte aj celkom iný, netradičný pohľad na ADHD a na dieťa, ktoré s ním žije.

Vypredané

11,16 €

Chcem byť tvojou ženou
Chcem byť tvojou ženou

Paolo Iafolla

Gianna Berettová-Mollová. Životný príbeh svätej gianny Berettovej-Mollovej je jednoduchý a zároveň uchvacujúci. Táto manželka, matka a lekárka úprimne hľadala Božiu vôľu vo všetkých životných okolnostiach, a keď bolo treba, neváhala zanechať šťastnú existenciu na zemi v prospech nového stvorenia – svojho štvrtého dieťaťa. Gianninu vnútornú silu a túžbu po skutočnej láske nám odhalí najmä jej korešpondencia s Pietrom, jej snúbencom, neskôr manželom, a svedectvá najbližších.

Vypredané

4,86 €

Manželství a eucharistie
Manželství a eucharistie

Élisabeth Lemaître; Dominique Lemaître

Eucharistia je častou označovaná ako nevyhnutná potreba k životu kresťana. Pri manželstve je dôležité žiť v harmónii a eucharistia pomáha budovať, chrániť a prehlbovať manželský vzťah.Účelom tejto krátkej knihy Manželství a eucharistie je, aby si manželia uvedomili túto skutočnosť. Môže slúžiť rovnako aj ako motivácia k svedomitejšiemu prežívaniu svätej omše. Autori sa venujú aj manželstvám na pokraji existencie.

Vypredané

4,33 €

Netušený anjel
Netušený anjel

Dale Evans Rogers

Pôsobivý príbeh o láske a strate. Keď sa Royovi a Dale Rogersovcom narodila malá dcérka Robin, boli veľmi šťastní. Po informácii, že Robin má Downov syndróm, a odporúčaní, aby sa jej vzdali, sa však ich vzrušenie premenilo na obavy. Roy a Dale odmietli takéto návrhy a dcérka zostala doma v rodine. Robin bola s nimi dva a pol roka. I keď čas, ktorý strávila na zemi, bol krátky, zmenila životy svojich rodičov. Ba dokonca zmenila aj životy ďalších narodených detí so špeciálnymi potrebami. Robin sa zadívala na svoj život na zemi z nebies a rozhodla sa o ňom napísať správu. List z neba. Rozpráva v ňom Bohu o úlohe lásky – ako sa jej rodičia dostali bližšie k nemu a ako povzbudení pomáhajú ostatným deťom s týmto syndrómom. Kniha zmenila spôsob, akým Amerika zaobchádzala s deťmi so špeciálnymi potrebami. Už niekoľko desaťročí (prvé vydanie je z roku 1953) prináša pokoj a dotýka sa životov rodičov nielen takýchto detí, ale aj rodičov, ktorých dieťatko už nie je s nimi na zemi. A tiež každého, kto vo svojom živote takéto jedinečné dieťa stretol.Prečítajte si krátku recenziu tejto knihy, ktorá vyšla v Katolíckych novinách v rubrike Tip na obohatenie.

Vypredané

4,75 €

Obnova lásky
Obnova lásky

Mario Bergner

Hledání sexuální identity. Někteří křesťané homosexualitu odsuzují, jiní ji přijímají jako něco daného. Mario Bergner ukazuje třetí cestu: obnovu lásky. Jeho příběh nabízí naději mnoha lidem, kteří prožívají zmatek v otázce své sexuální identity. Podrobně se věnuje hlubokým příčinám problémů s identitou, jako jsou vnitřní obranné mechanismy, zmatení symbolů, propletení dvou příběhových linií v našich srdcích (náš vztah k lidem téhož pohlaví a vztahy s lidmi opačného pohlaví) a misogynie. Díky tomu kniha zaujme široký okruh čtenářů.

Vypredané

7,42 €

Materinské dúšky šťastia
Materinské dúšky šťastia

Danielle Beanová

Postrehy viacnásobnej matky. Ponorte sa s nami do šťastného, občas náročného, niekedy chaotického, častokrát inšpirujúceho, ale vždy požehnaného živora Danielle Beanovej, šťastnej manželky Dana Beana a matky ôsmych detí. Táto zbierka esejí nás zavedie k nim do obývacej izby, ale aj medzi regále s potravinami v miestnom obchodnom dome, do záhrady ich rodinného domu, navštívime oddelenie detskej literatúry mestskej knižnice, privoniame k autorkinmu kulinárskemu umeniu, nazrieme do ôsmych detských postieľok, spoznáme búrlivú radosť i slzavé údolie tejto obetavej, milujúcej a dôverujúcej manželky a matky. Sama nás pozýva k sebe na návštevu. Tak teda vstúpme…Voľným pokračovaním tejto knihy je titul Mamy mamám.

Vypredané

6,69 €

Rodiče, nebojte se říkat NE
Rodiče, nebojte se říkat NE

Patrick Delaroche

Je třeba trestat a jak? V čem jsou zákazy nezbytné? Jak stanovit hranice? Chyby ve výchově. „Je zakázáno zakazovat“ – na tento paradox narážíme v současnosti při výchově často. Životní zkušenosti i klinická pozorování ale dokazují, že děti pro formování své osobnosti potřebují hranice. Jednání rodičů, kteří neumějí říkat svým potomkům ne, přináší dětem ztrátu záchytných bodů a rozhodně nepřispívá k dobré výchově.Příručka Rodiče, nebojte se říkat ne je určena otcům a matkám, kteří si kladou otázky týkající se určování hranic, ukazuje, že je třeba zajistit jejich dodržování, zabývá se nutností užívání a výběru trestů při výchově. Definuje úlohu rodiče ve vztahu k zákazům a odůvodňuje požadavek pevné výchovy bez výstřelků přísnosti.

Vypredané

8,65 €

Děti a rozvod
Děti a rozvod

Edward Teyber

Jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů. Bez ohledu na to, kdo rozvod inicioval, většinu rodičů vyvede mnohem více z míry, než očekávali. K jejich osobním těžkostem se navíc přidává i pocit viny za tento stav a také pocit neschopnosti, protože nevědí, jak svým dětem pomoci. Tyto a další problémy jsou však řešitelné. Rozšířený mýtus, že rozvod dětem navždy zkazí život, je nepravdivý. Rodiče mohou nad touto krizí získat kontrolu a svým potomkům velmi pomoci. „Ve své práci budu obhájcem vašich dětí. Budu vám – starostlivému rodiči – objasňovat, co si asi myslí, co mohou cítit a potřebovat v jednotlivých fázích rozvodu. Budu vám pomáhat pochopit otázky a obavy, které u nich rozvod vzbuzuje, a současně vám poskytnu praktické rady, abyste byli schopni efektivněji reagovat. Pokud je rozvod a s ním spojená traumata i vaším problémem, pak je mým cílem pomoci připravit vás na to, co následuje; pochopit, co nová situace přináší, a naučit vás co nejlépe reagovat na přicházející problémy. To všechno proto, abyste si lépe poradili s problémy, které dětem rozvod přináší.“ Práci přinášející konkrétní informace a postřehy spojené s tematikou rozvodu by si měl přečíst každy, kdo přijde do styku s dětmi, které se musejí vyrovnat s rozvodem svých rodičů – počínaje rodiči a příbuznými těchto dětí, přes právníky, poradce, lékaře až po učitele a vychovatele. Publikace nabízí řadu modelových rozhovorů, postřehů manželského poradce a zároveň psychologa s bohatou klinickou praxí.

Vypredané

12,23 €

Jak mluvit s dětmi
Jak mluvit s dětmi

Katarína Horňáková; Svetlana Kapalková; Marína Mikulajová

Od narození do tří let. Autorky, zkušené logopedky a současně matky, radí všem rodičům, jak správně podporovat osvojování řeči jejich dítěte. Srozumitelnou formou popisují vývoj řeči a komunikace dítěte od narození do tří let a doporučují, jak ho stimulovat, jak každodenně rozvíjet schopnosti dítěte – během, pomocí knih a v běžných aktivitách – bez toho, aby dělali něco „navíc“, co je samé nebo jejich dítě bude zbytečně zatěžovat. Řada efektivních komunikačních strategií, praktických návodů a rad se prolíná s osobními výpověďmi rodičů. V závěrečných kapitolách se rodiče dozvědí, jak poznat, že vývoj řeči neprobíhá správně, a co v tomto případě dělat. Autorky také v samostatné kapitole odpovídají na nejčastější otázky rodičů.

Vypredané

9,99 €

Vychovávej jako Don Bosco
Vychovávej jako Don Bosco

Bruno Ferrero

Autor nezaměnitelným způsobem převádí preventivní výchovný systém zakladatele salesiánů do výchovné rodičovské praxe. V salesiánském pojetí je výchova stálé dobrodružství, kde rodiče berou své děti vážně, akceptují je jako samostatné osobnosti, váží si jejich názorů, ale přitom vědí, že děti potřebují moudré a laskavé vedení někoho zkušenějšího.Důležitým momentem salesiánského výchovného přístupu je uvedení mladého člověka do zdravého výchovného prostředí, ve kterém by se stal časem sám vychovatelem a protagonistou výchovy. Kniha je rozdělena do několika tematických oddílů a v krátkých kapitolách provází rodiče a vychovatele nejrůznějšími životními situacemi. Ocení ji nejen přátelé salesiánského díla, ale také angažovaní vychovatelé a pedagogové.Bruno Ferrero je ředitelem salesiánského nakladatelství Elledici v Turíně.

Vypredané

6,98 €

Rok kdy zemřel můj otec
Rok kdy zemřel můj otec

Anselm Grün; Leo Fijen

Leo Fijen a Anselm Grün, televizní moderátor a známý benediktin jsou dnes přátelé. Nějakou dobu si dopisovali o zcela osobních zkušenostech: o loučení a umírání, o zármutku, bolesti, osamělosti, ale i o rodinných poutech, o hledání smyslu života a všeho, co vede k jeho plnosti. Kniha nabízí posilu v našich zkouškách, ale také nás zve k tomu, abychom se vážně zabývali otázkou, co zde jednou zůstane po nás. Jde o četbu oslovující, hutnou, místy až dojemnou. Dopisy nebyly původně psány s úmyslem zveřejnění, takže z nich dýchá veliká autentičnost a upřímnost.//Leo Fijen je autor dokumentárního cyklu o evropských klášterech, který vysílá TV Noe.

Vypredané

9,02 €

Stručná učebnice PPR (česky)
Stručná učebnice PPR (česky)

Jozef Predáč; Simona Predáčová

Symptotermální metoda a ekologické kojení. Učebnice nabízí stručné shrnutí symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství. Může posloužit pro samostatné studium a poskytuje dostatek základních informací k poznání a pochopení lidské plodnosti. Získané poznatky mohou být využity při snaze o početí dítěte, a pokud je třeba předcházet těhotenství, má metoda stejnou efektivnost jako nejefektivnější komerční antikoncepce, přitom nemá negativní dopad na zdraví.Nedílnou součástí učebnice je Cvičná příručka, která se prodává pouze jako příloha učebnice. Je určena pro cvičení hodnocení záznamů podle pravidel Ligy pár páru.

Vypredané

9,41 €

Maminkou ve čtyřiceti?
Maminkou ve čtyřiceti?

Christine Biermann; Ralph Raben

Výhody a nevýhody pozdního těhotenství. Kniha dvou renomovaných německých gynekologů reaguje na aktuální trend evropské společnosti: pozdní mateřství. Autoři mapují důvody tohoto trendu (změna tradičního pojetí rodiny a manželství, fenomén budování kariéry žen, malá podpora rodin a rodičů ze strany státu, změna sociálního paradigmatu ženy ve společnosti – kariéra, společenská angažovanost, vyrovnávání sociálních rolí muže a ženy).Kniha informuje o německé, ale i středoevropské situaci párů, které se pro dítě rozhodnou až ve středním věku a vyvrací obecnou představu o tom, že by pozdní těhotenství a porod měly být méně kvalitní než u mladých žen. Vzhledem k pokroku medicíny a porodnictví lze být maminkou i po čtyřicítce, byť to s sebou nese také různá omezení: nejspíš zůstane u jednoho dítěte, starost o jedináčka bývá přehnaná, dítě pozná nikoli mladé, nýbrž stárnoucí rodiče. Přesto se však kniha pozdního těhotenství zastává a doporučuje ho.

Vypredané

12,01 €

7 z 17
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Mária, pred 3 dňami

Spokojna

userAvatar

Karol, pred 4 dňami

Ďakujeme za výbornú knižku a tisíckrát +++++++++ pre Zachej.sk

userAvatar

Alžbeta, pred týždňom

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk