Sociológia

(82 produktov)

Sociológia ako veda o spoločnosti sa zaoberá nielen spoločnosťou ako takou, ale aj správaním jedno...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Církev a peníze
Církev a peníze

Michael White; Tom Corcoran

Nový pohled na financování našich farností. Proč se peníze a majetek staví do protikladu k pravému poslání církve? A proč si tohle myslí nejen kritici církve, ale i někteří katolíci? Tato knížka nás zve k tomu, abychom o penězích v církvi uvažovali jinak. Nejsou z principu zlé, jsou důležitou součástí našeho světa. Mohou se stát pokušením, ale mnohem víc i nástrojem pro konání dobra. Pro fungování farností jsou nezbytné a nemůžeme je ignorovat. Autoři zde nevedou abstraktní disputace ani neanalyzují financování celé církve. Dávají užitečné náměty, jak smysluplně financovat poslání církve v konkrétní farnosti. Farnost je klíčovým místem, kde se uskutečňuje poslání církve a kde se formuje zdravý vztah k penězům.Kniha je určena farářům, pastoračním asistentům, účetním i těm, kdo ve farnostech nesou odpovědnost za organizaci a financování; členům farních, pastoračních a ekonomických rad, dárcům, manažerům a dalším profesím. Chce povzbudit k přehodnocení dosavadních fundraisingových aktivit a inspirovat k ekonomickému i duchovnímu ozdravění farnosti.P. Michael White je knězem arcidiecéze Baltimore a farářem kostela Narození Páně v Timoniu v Marylandu. Teologii a ekleziologii absolvoval na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě. Během jeho působení ve farnosti Narození Páně se téměř ztrojnásobila návštěvnost nedělních bohoslužeb, vzrostla podpora poslání církve i finanční příspěvky určené na pastorační projekty. Jeho nejznámějšími knihami jsou Rebuilt (Znovuzbudovaná), kde se líčí znovuzrození farnosti Narození Páně, a Rebuilt: The Field Guide (Praktický průvodce obnovou farnosti).Tom Corcoran nesl ve farnosti Narození Páně v Timoniu odpovědnost za pastoraci mládeže, byl koordinátorem pastorace dětí a animátorem malých společenství. Dnes je laickým spolupracovníkem faráře: odpovídá za přípravu tematické náplně nedělí, za strategické plánování a za péči o farní zaměstnance.

Skladom

13,58 €

Posledné kusy
Civilizace a mravnost
Civilizace a mravnost

Miloslav Král

Perspektivy moderní civilizace. Žijeme jakoby v „turbulentní době“: Hledá se a stále nenachází viník či příčina dnešní globální civilizační krize. Politici všech zaměření se scházejí na velkých a finančně nákladných světových shromážděních, aby zde nalezli východiska z krize a vrátili náš život do jeho původního předkrizového stavu, do stavu jakéhosi obnoveného „konzumního ráje“, na který jsme si ve vyspělých civilizacích zvykli.Měli by si zde asi také položit otázku, o jaké lidské hodnoty se opíral tento náš ztracený ráj. Byl to ráj vyspělé sekulární civilizace, založený do značné míry na sociokulturně pokročilé přírodní vědě. Tento nejstarší segment vědeckého vědění zpochybnil tradiční náboženské vysvětlování lidských hodnot, o něž se opírala celá dřívější lidská historie a naorientoval civilizačně vyspělou společnost ke konzumním sekulárním hodnotám. Autor se již od mládí zabýval myšlenkou, zda má lidský život nějaký smysl. Napsal mnoho publikací na toto téma, které zaujaly širokou veřejnost. Jeho poslední kniha Civilizace a mravnost odráží autorovy nejnovější poznatky, které srozumitelnou formou předkádá čtenářské veřejnosti.

Skladom

13,19 €

Posledné kusy
Klasická koncepcia politiky
Klasická koncepcia politiky

Peter Fotta

Rozvážna realizácia spoločného dobra. Klasická koncepcia politiky podáva zásady realizácie politiky v duchu klasickej filozofie. „Rozvážna realizácia spoločného dobra“ spresňuje obsahovú náplň politiky, teda to, čo je v nej najdôležitejšie a má byť prítomné tak v politickej praxi ako aj v teórii. V praxi by politika mala slúžiť človeku a iba jemu. Teoreticky by sa politické princípy a systémy mali formulovať tak, aby ich cieľom bolo predovšetkým spoločné dobro, aby politika zaručovala plný ľudský rozvoj a bola spojená s etikou, pretože je to teória spoločenského života.Už starovekí grécki filozofi stáli pred skutočnosťou množstva foriem spoločenského života, ktorá z metód spoločenského života je v zhode s ľudskou prirodzenosťou a nakoľko trvalosť metódy záleží od človeka.Človek je rozumná a slobodná bytosť, schopná sebaurčovania a rešpektovania uznaných spoločenských zásad. Dokáže spolupracovať na realizácii a vedení spoločného dobra. Diskusia nad týmito otázkami trvá dodnes a je obsiahnutá v otázke: o akú civilizáciu ide, kolektivistickú, režimom projektovanú ako ideálnu, alebo personalis-tickú, získavanú skúsenosťou, porovnávaním známych civilizácií (vízií sveta a človeka), ako aj rozpoznávania ich antropologických dôsledkov.

Skladom

11,64 €

Vzpoura davů
Vzpoura davů

José Ortega y Gasset

Slavná kniha nejvýznamnějšího moderního španělského filozofa José Ortegy y Gasseta shrnuje úvahy, které vycházely původně v novinách od roku 1927. Ortega v nich reaguje na zkušenost masovosti, která v 19. století vstoupila na scénu a kterou pociťuje zvlášť palčivě v zmatené době po první světové válce. Dav, na rozdíl od Psychologie davu Le Bona, nepopisuje naivně psychologicky, ale nahlíží na něj z perspektivy filozofie dějin a morálky. Ortegovy analýzy davového člověka ohrožujícího samu vůli k soužití s jinými, popis jeho kořistnického vztahu ke státu nebo ztráta smyslu pro velké historické úkoly jsou zcela nadčasové a v dnešní době více než podnětné. José Ortega y Gasset (1883–1955) byl významný španělský filozof, sociolog a esejista.

Skladom

17,36 €

E-kniha
E-kniha: Arabský svet - iná planéta?
E-kniha: Arabský svet - iná planéta?

Emíre Khidayer

Jaký je arabský svět ve skutečnosti?Jak myslí, cítí a žijí Arabové?Jaké jsou vztahy mezi muži a ženami?Je každý Arab muslimem a každý muslim Arabem?Jak se chovají ke zvířatům?Je vůbec možné naučit se arabsky?Knihou Arabský svět - jiná planeta? přináší autorka realistický pohled na současný život v arabských zemích. Vybírá témata, která nás zajímají nejvíc. Přibližuje i taková, která jsou tabu nebo na která padá stín pověrčivosti. Mluví o arabské sexualitě, mužsko-ženském (ne)souladu, obřízce, kastování společnosti, o rozeznávání hranice života a smrti, kadidlu, drogách i alkoholu.A to vše na pozadí převládajícího náboženství - islámu. Tato témata vám předkládá z pohledu ženy arabistky, která dlouhodobě žila a pracovala v tomto regionu. Ženy, která většinou přicházela do kontaktu s muži… Pokusme se porozumět Arabům za pomoci člověka, který je doma v Evropě i na Blízkém východě.

Ihneď na stiahnutie
-33%

8,00 €

Posledné kusy
Katolík v politike
Katolík v politike

Giampaolo Crepaldi

Príručka pre obnovu. Prvá časť publikácie s názvom Kritériá hovorí o základných princípoch, z ktorých by malo vychádzať konanie veriaceho človeka v politike. V druhej časti s názvom Obsahy už autor priamo a konkrétne opisuje, ktoré témy by mali byť „povinnou výbavou“ katolíka v politike. Čitateľ v nej môže nájsť odpovede na otázky, ktoré prináša život nielen v oblasti ochrany života a rodiny, slobody rodín pri výchove detí, práva na náboženskú slobodu, ale aj aktuálne ekonomické témy, akými sú práca a boj s chudobou, reforma štátu z pohľadu verejného blaha.

Skladom

7,76 €

E-kniha
E-kniha: Základy sociální psychologie
E-kniha: Základy sociální psychologie

Nicky Hayesová

Kontexty sociální interakce Konverzace a komunikace Interakce s druhými Přitažlivost druhých lidí Postoje, jejich změny a měření Konflikt a spolupráce Jsme společenští tvorové. Neustále se stýkáme s jinými lidmi, vyměňujeme si názory, spolupracujeme či soupeříme. Kultura, životní prostředí, sociální skupina nebo rodina silně ovlivňují naše činy a chování. Poznáním sociálních kontextů poznáme lépe sebe, pochopíme snáze ostatní ve svém okolí a uvědomíme si, proč se s nedůvěrou díváme na ty, kteří se od nás liší. Přehledně, systematicky, ale čtivě napsaná učebnice shrnuje základní teorie a výzkumy jednoho z nejdůležitějších oborů psychologie.

Ihneď na stiahnutie
-46%

7,09 €

E-kniha
E-kniha: Nebojme se snít
E-kniha: Nebojme se snít

Pápež František

Cesta za lepší bodoucností v pocovidové době. „Náš svět potřebuje vizi,“ řekl Františkovi jeden diplomat. „Tady je…,“ řekl papež a dal mu svou knížku Nebojme se snít – bratrské povzbuzení k převzetí odpovědnosti za naše sousedy, společnost i život na naší planetě. Papež František zde volá po spravedlivěji spravovaném světě, který je ukotvený v Kristově evangeliu a odolný vůči různým krátkozrakým ideologiím. Co je krize a jak ji zvládat? Papež se nám nejprve svěřuje se svými třemi osobními krizemi. Tvrdí, že máme-li odvahu změnit se, můžeme z krize vyjít lepší než před ní. Poté si bere na mušku jevy, které současnou situaci světa jen zhoršují. Honbu za ziskem, která nebere ohled na důstojné podmínky k životu. Nenasytnost a pohrdání druhými. Politiky šířící strach, jen aby posílili svou vlastní moc. Jaké je podle papeže Františka poslání křesťanů na tomto světě? Aby v síle víry sloužili lidem, zejména těm na okraji společnosti. Proto nakonec nabízí inspirace, jak směřovat k poměrům, ve kterých by svůj potenciál mohl naplnit každý člověk.

Ihneď na stiahnutie
-23%

7,89 €

Zákulisie pandémie
Zákulisie pandémie

Lukáš Kekelák

Ako pandémia otestovala Slovensko, kde sme zlyhali a aká budúcnosť čaká postcovidový svet. Pandémia koronavírusu ovplyvnila celý svet aj nás. Vystúpili sme zo zabehnutého stereotypu a snažili sme sa prispôsobiť novým okolnostiam. Táto situácia neovplyvnila iba obyčajných ľudí, ale aj odborníkov v oblasti zdravotníctva a výskumu. Tí prinášali riešenia a návrhy, ako bojovať s vírusom a čo najviac chrániť zdravie ľudí. Autor Lukáš Kekelák v knihe Zákulisie pandémie prináša rozhovory s tromi odborníkmi - Pavol Čekan, Peter Visolajský, Richar Kollár, ktorí stáli pri dôležitých rozhodnutiach po vypuknutí pandémie. Hovoria nielen o svojich začiatkoch vedeckého výskumu, ale aj o tom, ako prebiehali stretnutia krízových štábov, ako sa dokážeme z pandémie poučiť, a prinášajú odborný pohľad na situáciu spôsobenú pandémiou.

Skladom

3,78 €

Posledné kusy
Komenský by zajásal aneb příběh Siriri
Komenský by zajásal aneb příběh Siriri

Ludmila Böhmová; Kateřina Lachmanová

„Je načase, aby i příběh SIRIRI u nás více vešel ve známost. Proto jsem poprosila Lídu Böhmovou, která zná jeho podstatné části jako málokdo, aby jej pro nás sepsala. Její vyprávění není objektivní, ani nemůže být. Přijměme ho jako osobní svědectví členky zakládajícího týmu SIRIRI, která do díla investovala kus svého života, získala pro něj velkou část své rodiny i přátel a pochopitelně jí velice leží na srdci.“ Z předmluvy Kateřiny Lachmanové

Skladom

13,58 €

E-kniha
E-kniha: Cizinec v tvých branách
E-kniha: Cizinec v tvých branách

Petr Štica

Monografie přináší reflexi přijímání cizinců ve světle biblických textů, z nichž čerpá podněty pro eticky orientovaný přístup k problému migrace v dnešním světě. Po hermeneuticko-metodologických úvahách následuje zevrubné představení biblického étosu zacházení s cizinci, třetí část je věnována přehledu biblickoantropologických východisek, která stojí v pozadí tématu. Kniha chce být nejen zdrojem spolehlivých informací o poměru starozákonního a novozákonního lidu k cizincům a lidem na cestách, ale především pozváním k eticky zodpovědnému promýšlení otázky přijímání cizinců v současnosti.

Ihneď na stiahnutie
-41%

4,00 €

E-kniha
E-kniha: Retro-vízie
E-kniha: Retro-vízie

Marián Gavenda

Retro-vízie tvoria komentáre, odzrkadľujúce niekdajšie aktuálne dianie, šíriace sa postoje a ich interpretácie v médiách. V rozpätí rokov 2006 až 2017 boli odvysielané na vlnách Vatikánskeho rozhlasu a primárne určené praktizujúcim veriacim. Odzneli v éteri a v ňom sa aj rozplynuli. Po zotretí nánosu času sa ukázalo, že myšlienky medzitým zreli. Vývoj potvrdil, že obsahujú čoraz naliehavejšie vízie budúcnosti, vyjadrené v nedávnej minulosti. Ich cieľom nie je analýza z ekonomického, politického či sociologického aspektu. Na veci sa pozerajú z perspektívy viery a ukazujú, aké riešenie ponúka duchovný prístup k životu. Snažia sa pomenovať príčiny a demaskovať skryté súvislosti. Preto námety nie sú vždy optimistické. No čitateľ čoskoro zbadá, že vyúsťujú do pozitívneho a konštruktívneho záveru.

Ihneď na stiahnutie
-30%

7,80 €

E-kniha
E-kniha: Judaismus a ženy v Izraeli
E-kniha: Judaismus a ženy v Izraeli

Marcela Zoufalá

Kniha se snaží přiblížit realitu dnešní Svaté země prostřednictvím rozhovorů s místními obyvateli. První část zachycuje sociokulturní, historické a náboženské souvislosti, které spoluvytváří komplikovaný obraz izraelské společnosti. Druha část je pak věnována analýze a interpretaci vypovědí současných Izraelců. Kniha představuje českému publiku postoje, názory a sebepojetí izraelských žen a mužů, a to především ve vztahu k nestandardnímu prostředí, ve kterém žijí. Postřehy a komentáře jednotlivců zpřístupňují čtenáři novou prožitkovou dimenzi. Tyto „živé vstupy“ konkrétních osob nám umožňují do jisté míry sdílení situací či přímo spoluprožívání diskutovaných událostí. Publikace může sloužit také jako praktický manuál či inspirace k realizaci terénního antropologického výzkumu.

Ihneď na stiahnutie
-48%

4,00 €

E-kniha
E-kniha: Význam spoločenstva v živote kresťana
E-kniha: Význam spoločenstva v živote kresťana

Viera Klubertová

Či si to uvedomujeme alebo nie, ako kresťania nesieme na svojich pleciach obrovskú úlohu, za ktorej splnenie, či nesplnenie sa budeme raz zodpovedať. Tou úlohou je pretvárať svet a vydávať svedectvo života bez ohľadu na podmienky a dobu. Jedným z prostriedkov, aby sa naša viera nestala tradičná, matriková, povrchná, či nedajbože „katakombálna“ je spôsob prežívania viery v malom spoločenstve. Tematicky sa teda toto dielo zameriava na korene spoločenstva, kto je v spoločenstve podstatný, či vysvetlenie, čo to vlastne to spoločenstvo je. Môžeme povedať, že spoločenstvo nie je nejakým zanedbateľným faktom, ale takúto možnosť prežívania svojej viery, vítal nebohý pápež Pavol VI., Ján Pavol II., i terajší emeritný pápež Benedikt XVI. Autorka teda dúfa, že predložená publikácia prinesie patričné ovocie, a že si nájde svojich priaznivcov nielen v radoch katolíkov, ale aj v iných kresťanských denomináciách.

Ihneď na stiahnutie
-60%

4,80 €

Posledné kusy
Slovenské kresťanské odbory včera a dnes
Slovenské kresťanské odbory včera a dnes

Rudolf Čavojský ml. (ed.)

Zborník informačných materiálov a dokumentov o histórii slovenských kresťanských odborov, s predstavením prvej vedúcej osobnosti kresťansko-robotníckeho hnutia na Slovensku i prvého historika slovenských kresťanských odborov. Dopĺňa ho faktografia o súčasnej situácii kresťanských odborárov združených v Nezávislých kresťanských odboroch Slovenska.

Skladom

0,58 €

Posledné kusy
Kresťanstvo, etika a verejný život
Kresťanstvo, etika a verejný život

Ľubomír Martin Ondrášek

Ľubomír Martin Ondrášek (1972) sa narodil a vyrastal na Slovensku v čase, keď bola Európa rozdelená železnou oponou. V roku 1991 konvertoval na kresťanskú vieru. O štyri roky neskôr odišiel za teologickými štúdiami do Spojených štátov amerických, kde postupne absolvoval Northpoint Bibie College (vtedy Zion Bible Institute), Gordon-Conwell Theological Seminarg, Harvard University a University of Chicago. Počas štúdií získal mnohé ocenenia, vrátane Rumsfeld Graduate Fellowship udeľovanému osobám „vynikajúcich intelektuálnych schopností, integrity, morálneho charakteru a líderského potenciálu". Pôsobil ako pastor v Novom Anglicku, prednášal na Gordon-Conwell Theological Seminary v Bostone a vykonával znaleckú činnosť pre Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR. Ako verejný teológ sa primárne zaoberá otázkami náboženstva, etiky a verejného života. V roku 2009 založil spolu s manželkou v Chicagu kresťanskú organizáciu Acta Sanctorum, ktorej je prezidentom. V súčasnosti si robí doktorát v transformačnom líderstve na Boston University. Je autorom priekopníckej knihy Neocharizmatické hnutie na Slovensku (2011), spolueditorom kníh Pentekostalizmus v súčasnom náboženskom a spoločenskom kontexte (2013) a Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti & Church and Society: Towards Responsible Engagement (2015) a prispievateľom do ďalších kníh. Napísal tiež viac ako stovku odborných a publicistických textov v slovenskom a anglickom jazyku.

Skladom

12,61 €

Posledné kusy
Konzervatívny denník
Konzervatívny denník

Matúš Demko; Peter Olekšák

Veľká výzva slovenskej žurnalistiky. Žurnalistika je adaptívna – prispôsobuje sa podmienkam doby, hoci v mnohom ich sama vytvára a mení.Práve dnešná doba ukazuje dopyt po novom – serióznom a objektívnom – denníku, ktorý by dokonca mohol mať prívlastok konzervatívny. Predstavuje to veľkú výzvu – výzvu nielen vybudovať nové kvalitné médium, presvedčiť čitateľov o jeho potrebnosti a význame, ale najmä výzvu priniesť vzácne hodnoty pravdy do slovenskej žurnalistiky.Konzervatívny denník predstavuje aj výzvu pre ostatné médiá, či ho prijmú nie ako svojho súpera, ale ako partnera – v duchu naozajstnej plurality názorov, faktov a informácií. A predovšetkým ako priateľa v dialógu a v hľadaní pravdy.Práve to je veľkou výzvou dnešnej žurnalistiky, aby sa z nej nadobro nevytratili dialóg a úcta k názoru iného.

Skladom

6,49 €

E-kniha
E-kniha: Vzdělání a dnešek
E-kniha: Vzdělání a dnešek

Martin Strouhal; Stanislav Štech

Monografie představuje texty českých a slovenských VŠ učitelů a badatelů v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a filosofie výchovy, kteří se zabývají otázkami teorie vzdělání. Je rozvržena do tří částí, tematizujících problémy vzdělanosti z různých perspektiv a sledujících specifické logiky, rozpory a otázky těchto problémů. Zahrnuje perspektivy a texty historické, metodologické a filosofické a texty se sociopolitickým přesahem zaměřené k problémům ideologizace soudobých konceptů vzdělání. Konkrétně jsou v knize řešena tato témata: historické předobrazy soudobých problémů v teorii vzdělání; Komenského obraz světa vzdělanců, jeho atributy a kritika; fenomenologická analýza soudobých koncepcí vzdělání v kontextu filosofie přirozeného světa; úloha metafor v pedagogickém diskursu a chybějící metafora ideje vzdělanosti; ideové a organizační změny v řízení univerzit a v podobách univerzitního vzdělávání pod vlivem neoliberálních tlaků; akademické cíle základního vzdělávání; školské reformy a jejich ideologizace; problematika kulturního relativismu ve vzdělávání.

Ihneď na stiahnutie
-49%

9,00 €

E-kniha
E-kniha: Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa
E-kniha: Vývoj empirického sociologického výzkumu na území Československa

Tomáš Čížek

Kniha popisuje vývoj systematického výzkumu společnosti na území dnešního Česka a Slovenska, s přesahem do dalších zemí středu Evropy. Autoři jednotlivých studií představují významné etapy tohoto výzkumu s důrazem na dění v rámci sociologie, ovšem s vědomím, že sociální výzkum se často rozvíjel na hranicích tohoto oboru či zcela mimo něj. Popisují, jak byly prováděny významné výzkumy či jakým způsobem fungovaly výzkumné instituce. Tyto procesy jsou zasazeny do širších souvislostí vývoje oboru.Jaké texty může čtenář v knize najít? Kapitola Dušana Janáka "Rozvoj metodologie empirického výzkumu v počátcích sociologie ve střední Evropě" zasazuje československý (případně český a slovenský) vývoj do kontextu vývoje v Polsku, Maďarsku a Rakousku. Další kapitola stejného autora představuje brněnskou sociologickou školu od jejích počátků, kdy byla spjata zejména s Inocencem Arnoštem Bláhou, přes období obnovy v šedesátých letech až do současnosti.Tomáš Čížek se v kapitole "Hledání prvních výzkumů" snaží postihnout začátky empirické sociální vědy na českém území. Hlavní část textu je věnována popisu tří různých empirických studií od Eduarda Štorcha, Emanuela Chalupného a Inocence Arnošta Bláhy z počátku 20. století. Další kapitola téhož autora, nazvaná "Velké empirické výzkumy v české sociologii a pražská sociologická škola", ukazuje, jakým způsobem přispěla tato škola recepci kvantitativních metod výzkumu v československé sociologii. Martin Vávra s Markétou Škodovou a Jakubem Zelenkou se věnují obnově sociologie a zejména sociologického výzkumu v šedesátých letech a skrze analýzu výzkumů publikovaných v Sociologickém časopise i tomu, jak tento výzkum, na rozdíl od sociologické teorie, přetrval ve funkční formě i v období normalizace. Markéta Škodová a Martin Vávra v následující kapitole popisují výzkum veřejného mínění v Československu s jeho dvěma počátky (nejprve v roce 1946 a poté po přerušení padesátými lety znovu v roce 1967) a další rupturou na počátku normalizace, kdy přestal být součástí akademického pracoviště a byl provozován na pracovišti přímo kontrolovaném Sekretariátem ÚV KSČ.Za významný počin československé sociologie je obecně považován Machoninem vedený výzkum sociální stratifikace. Markéta Škodová v samostatné kapitole představuje institucionální zakotvení tohoto výzkumu, jeho metodologii, témata, kterým se věnoval, a v neposlední řadě také výzkumný tým, který jej připravil a jeho data zpracoval.Význam soukromých nadací pro rozvoj výzkumu společnosti ukazuje Marek Skovajsa v kapitole "Podpora Rockefellerovy nadace pro sociální vědy v meziválečném Československu". Jan Balon se v kapitole "Mezi vědou a reformou: západní teoretické inspirace československého výzkumu ve druhé polovině šedesátých let" věnuje tomu, jak českoslovenští sociologové v šedesátých letech diskutovali o možnostech využití "západních" sociologických teorií v situaci, kdy jedinou oficiální zastřešující teorií společnosti byl marxismus-leninismus.V knize jsou i dvě rozsáhlé kapitoly věnované výzkumu na území Slovenska. Miroslav Tížik svou kapitolu věnuje kvantitativním dotazníkovým výzkumům, zejména pak oblasti výzkumů veřejného mínění. Ľudovít Turčan se v kapitole "K empirickým výskumom v dejinách slovenskej sociológie" zaměřuje systematicky na vývoj slovenské empirické sociologie od jejích počátků v 19. století přes sociografické výzkumy obcí až k výzkumům prováděným v druhé polovině minulého století s pomocí "standardních" metod sociálních věd.

Ihneď na stiahnutie
-46%

11,00 €

E-kniha
E-kniha: Cestou politické teorie
E-kniha: Cestou politické teorie

Jan Bíba; Martin Štefek

Kniha se na příkladu Ústavu politologie FF UK jako nejstaršího politologického pracoviště v Československu, jehož počátky sahají do konce 60. let minulého století, zabývá dějinami ustavování a obnovování oboru politické vědy v České republice. Ukazuje přitom, jak česká politická věda byla od svého počátku rozštěpena na scientistickou a humanistickou větev, jejímž představitelem byl a je Ústav politologie, a nakolik je toto rozštěpení pro českou politickou vědu svazující. Kniha se také věnuje průnikům mezi politickou vědou a dalšími obory, především pak politickou teorií a historií.

Ihneď na stiahnutie
-39%

5,00 €

E-kniha
E-kniha: Svoboda a demokracie
E-kniha: Svoboda a demokracie

Zdeněk Pospíšil

Uspořádání společnosti i záruka práv skupin a jednotlivců procházejí v historii vývojem. Obdobně je to i s jejich vnímáním a ideologickými či politickými (i vojenskými) boji za jejich změnu. Obsah pojmů se vyvíjí nejen podle toho, do které politické, ekonomické a sociální skupiny člověk patří, ale i podle doby, ve které žije. Nepřicházejí však samy o sobě, automaticky, ale bývají výsledkem násilných (zřídka nenásilných) bojů. Mění se uspořádání společnosti i pohled na svobodu a demokracii (liberální a konzervativní) a způsob jejich prosazování i geopolitické hodnocení jednotlivých států. Lidé si kladou otázku, zda může vytváření (mnohdy striktních) mantinelů přispívat k demokratizaci, svobodě a humanizaci jednání člověka. Hledání smyslu existence, respektive postupu evoluce, si klade z různých úhlů i tato kniha. Možnost, respektive nutnost, volby „komplikuje“ život člověka, uzavírá či otevírá (ne)zvratnost perspektivy další existence i její podobu.

Ihneď na stiahnutie

4,89 €

Audiokniha
Audiokniha: Síla rozumu v bláznivé době
Audiokniha: Síla rozumu v bláznivé době

Ján Markoš

Jak se zorientovat v současném veřejném prostoru? Jak nepodlehnout zjednodušujícím pravdám? Musíme používat vlastní úsudek. Slovenský bestseller nyní v češtině. „Držíme se zuby nehty vlastních iluzí, které mají zkrášlit náš svět. Bojíme se, že holá realita je strašná. Co když vůbec není strašná? Co když je naopak krásná, i když jinak, než bychom čekali?Ján Markoš, člověk s pronikavým úsudkem, filozof a šachový velmistr, říká, že jsme nebyli stvořeni pro svět masmédií a internetu a nenarodili jsme se s žádnými protilátkami, které by nás před ním dokázaly ochránit. Jak si tedy uchovat lidskou důstojnost a vnitřní svobodu? Jak nepodlehnout diktátorům a autoritářům s jednoduchými pravdami? Musíme se naučit používat vlastní úsudek, myslet kriticky. A v mnohem širších souvislostech než jen v rovině rozeznání férových textů od těch manipulativních nebo odhalení logicky chybných argumentů. To nestačí. Autor odhaluje, jak důležité je zbavit se digitální závislosti, vyznat se v silách, které ovlivňují skupinovou komunikaci, a v neposlední řadě jak se naučit vidět věci pravdivě, i když je nám to někdy nepříjemné.

Ihneď na stiahnutie
-15%

15,49 €

E-kniha
E-kniha: Ekonomie bezpečnosti
E-kniha: Ekonomie bezpečnosti

Marek Loužek

Mezinárodní vztahy v období od skončení studené války jsou poměrně neklidné. Přesto by nám nemělo uniknout, že intenzita konfliktů se v porovnání se situací v první i druhé polovině 20. století snížila. V posledních padesáti letech rozsah válek, genocid a terorismu klesl - nikoli k nule, ale citelně. Počet obětí na životech je stále vysoký a dopady válek jsou značné, přesto se jich vede stále méně.Ekonomie bezpečnosti mapuje mezinárodní bezpečnostní vztahy v době, kdy odeznívá pandemie a eskaluje válka na Ukrajině. Nejprve se věnuje základům ekonomie bezpečnosti, dále představuje USA jako supervelmoc, Čínu jako novou supervelmoc a Rusko jako upadající velmoc a také upozorňuje na úskalí vývozu demokracie. Knihu uzavírají kapitoly o globalizaci a paradoxu pokroku.

Ihneď na stiahnutie
-37%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Úvod do studia politiky
E-kniha: Úvod do studia politiky

Miroslav Novák

Učebnice je určena zejména vysokoškolským studentům sociálních a humanitních věd bakalářského a magisterského stupně. Jde o práci kolektivní a svým pojetím i rozsahem v českém prostředí ojedinělou. Je rozdělena do čtyř částí. V první části je politika vykládána očima nejrůznějších disciplín - od politologie přes filosofii, psychologii, antropologii, právo, geografii a ekonomii až po historii. Obsahem druhé části jsou úvody do vybraných subdisciplín politické vědy, jako je komparativní politologie, teorie mezinárodních vztahů a správní věda. Ve třetí části jsou zpracovány úvody do kvantitativních a kvalitativních metod v politické vědě, včetně tzv. kvalitativní srovnávací analýzy. Čtvrtá část pak pojednává o některých velkých tématech politiky, jako jsou stranické a volební systémy, národy a nacionalismus nebo demokracie a nedemokratické režimy. Učebnice tvoří vnitřně propojený celek, i když se názory, pojetí nebo hodnocení autorů jednotlivých kapitol od sebe mohou poněkud lišit.

Ihneď na stiahnutie
-53%

18,00 €

E-kniha
E-kniha: Fakta a trendy v současné české společnosti
E-kniha: Fakta a trendy v současné české společnosti

David Fiedor; Dan Ryšavý

Cílem knihy je na dostupných datech ukázat proměňující se podmínky života naší společnosti zhruba od začátku milénia. Vedle vývoje v čase kniha přináší řadu mezinárodních srovnání a také mapky ukazující diverzitu mnoha jevů uvnitř ČR. V knize se čtenář setká i s vybranými výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Je určena všem, kdo si kladou otázky týkající se společenských proměn a toho, nakolik jsme si jich vědomi. Všem, kteří se brání vlivu dezinformací a snaží se kriticky přistupovat k dostupným datům a tomu, jak jsou prezentována. Může se stát vhodnou pomůckou např. pro středoškolské hodiny Základů společenských věd, úvodní kurzy sociálněvědních oborů na vysokých školách atp.

Ihneď na stiahnutie
-42%

9,00 €

E-kniha
E-kniha: Putovanie ľudstva
E-kniha: Putovanie ľudstva

Oded Galor

Rozsiahly a pútavý príbeh plný ohromujúcich súvislostí vysvetľuje, ako technológia, veľkosť populácie a prispôsobivosť človeka pred dvoma storočiami vyústili do nevídanej „fázovej premeny“ ľudského bytia. Pri putovaní do minulosti a odhaľovaní jednotlivých vrstiev spoločenských fenoménov (kolonializmu, politických inštitúcií, sociálnych štruktúr, kultúry) zároveň dospieva k vysvetleniu najhlbších zdrojov nerovnosti: dávne spoločenstvá obdarené vhodnými geografickými podmienkami a rozmanitosťou sa vydávali na cestu prosperity, zatiaľ čo tie menej šťastné čelili znevýhodneniu, ktoré pretrváva dodnes. V čase celosvetovej ekologickej krízy je Putovanie ľudstva zdrojom nástojčivých faktov s trvalým významom.

Ihneď na stiahnutie
-30%

16,00 €

E-kniha
E-kniha: Modernita a holocaust
E-kniha: Modernita a holocaust

Zygmunt Bauman

Rozbor sociologických kořenů holocaustu, tj. vyvraždění deseti milonů Evropanů v nacistických koncentračních táborech. Možnosti prevence budoucích genocid. Bauman chápe holocaust jako "židovskou tragédii", zdůrazňuje však její specifické rysy, které ji odlišují od všech ostatních genocid. Konstatuje, že holocaust se objevil a byl realizován v naší moderní, racionalizované a racionalistické společnosti, na vysoké úrovni rozvoje naší civilizace a na vrcholu úspěchů lidské kultury - ale právě proto je problémem této společnosti, této civilizace a této kultury. Holocaust je tak pochopen nikoliv "pouze" jako historická událost, ale jako dějinný milník, jako výpověď o povaze a charakteru naší civilizace, o tom, jak degenerovala lidská racionalita a k jakým cílům byla použita. Baumanova kniha zařazuje holocaust do kontextu sociologických analýz rasismu, ale překračuje je tím, že dokládá tragickou dialektiku "výjimečnosti a normality" holocaustu. Autor bez moralizování prokazuje, jak se v polovině 20. století dostal osvícenský racionalismus do ostrého konfliktu s morálkou a nenalezl z něj východisko. Bibliografie prací Zygmunta Baumana čítá několik desítek knižních monografií, avšak právě kniha Modernita a holocaust z roku 1989 je pokládána veřejností (nejen akademickou) i autorem samým za dílo přelomové: touto knihou se stal světově uznávaným sociologem a autoritou v oblasti analýzy pozdně moderní doby. Kniha byla v roce 1990 oceněna Cenou města Amalfi za nejlepší evropské sociologické dílo roku. Byla přeložena do několika desítek jazyků. Pro české vydání napsal Zygmunt Bauman zvláštní předmluvu.

Ihneď na stiahnutie
-44%

9,00 €

E-kniha
E-kniha: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd
E-kniha: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd

Jakub Mlynář

Jaký obraz člověka nabízejí současné společenské a humanitní vědy? Tato otázka je středobodem zájmu autorského kolektivu, v němž má své zastoupení sociologie, antropologie, filosofie, historiografie, andragogika, psychologie i evoluční biologie. Ač je publikace jako celek svým zaměřením především teoretická, v jednotlivých kapitolách nalezneme množství konkrétních příkladů z reálného světa: od umění a vážení přes čtverylku a hokej až po panenku Barbie či vztah lidí k horám. Kniha ukazuje, že obrazy člověka v různých oborech nejsou zcela nesourodé, ale že naopak umožňují vzájemné obohacení. Nejde o soupeřící pohledy na tentýž předmět zájmu, ale spíše o možnost mezi jednotlivými společenskovědními hrami svobodně volit s vědomím toho, že každá z nich má nejen své meze a pravidla, ale i svůj vlastní půvab.

Ihneď na stiahnutie
-41%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Politika teoreticky i prakticky
E-kniha: Politika teoreticky i prakticky

Jaroslav Bálek

Vyvíjí se politika a vůbec historie nahodile, anebo jsou řízeny nějakými zákony? A jakými? Je politika vědou, nebo jen snůškou nahodilých událostí? Je politika uměním? Jaký je podíl subjektivních a objektivních faktorů v politice a dějinách? Má v politice a jejich nástrojích nějaké místo morálka? Na tyto a další otázky se snaží dát odpověď tato publikace.

Ihneď na stiahnutie

6,90 €

E-kniha
E-kniha: Sociální práce v mezioborové perspektivě
E-kniha: Sociální práce v mezioborové perspektivě

Eva Křížová

Publikace je souborem příspěvků autorů reprezentujících různé obory a podílejících se na výuce v programu Sociální a pastorační práce na ETF UK. Vedle témat zpracovaných sociálními pracovníky se zde objevují příspěvky socioložek, psycholožek, teologů a lékaře. Tato rozmanitost ukazuje šíři interdisciplinárních perspektiv, které je možné a někdy nutné brát v úvahu. Ukazuje antropologické, psychologické a environmentální souvislosti lidské existence, poskytuje vhled do zdravotně-sociálních témat i do problematiky kvalitativního výzkumu a upomíná na funkci umění ve vzdělávání. Texty pedagogů ETF doplňují příspěvky a básnická tvorba studentek.

Ihneď na stiahnutie
-39%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Jazyková krajina jako kronika komplexity
E-kniha: Jazyková krajina jako kronika komplexity

Jan Blommaert

Řada míst na světě dnes díky zvýšené fluktuaci osob a rozvoji telekomunikace prochází zásadními proměnami, které výrazně diverzifikují tyto lokality co do přítomnosti různých jazyků a kultur. Kniha Jana Blommaerta, jednoho z nejinspirativnějších sociolingvistů současnosti, prezentuje teorii sociolingvistiky globalizace v nápaditém propojení s koncepty sémiotiky, analýzy diskurzu, migračních studií a etnografie. Zejména etnografie, charakteristická snahou adekvátně postihnout sociální a kulturní komplexitu zkoumaných lokalit v jejich historické hloubce, není pro výzkum jazyka a komunikace u nás zatím příliš rozvinuta. Totéž platí o využití poznatků o nápisech a znacích ve fyzickém prostoru neboli jazykové krajině k identifikaci společenských a kulturních změn. Etnografický přístup k jazykové krajině, názorně aplikovaný v analýze jedné antverpské čtvrti, zaujme také ty, kdo přemýšlejí o aktuálních proměnách městského veřejného prostoru. Vzhledem ke své interdisciplinaritě kniha osloví badatelky a badatele z oblasti lingvistiky, etnologie, antropologie, sémiotiky, sociologie, sociální geografie i urbánních studií.

Ihneď na stiahnutie
-38%

7,00 €

E-kniha
E-kniha: Etnika bez státu a regionální jazyky v Evropě
E-kniha: Etnika bez státu a regionální jazyky v Evropě

Leoš Šatava

Kniha je koncipována jako soubor základních informací o aktuální situaci více než pěti desítek evropských etnik bez vlastního státního útvaru a užívajících regionální jazyky. Národy bez vlastního státu jsou mnohdy handikepovány, totéž se týká i mluvčích regionálních jazyků. Z politické praxe je ovšem zřejmé, že jen malá část z tisíců etnik světa může vlastní národní stát vytvořit.Pětapadesát představených případových studií si blíže všímá minoritních etnických populací a regionálních jazyků z rozličných koutů Evropy. Cílem publikace je umožnit pohlédnout na evropský kontinent z jiné perspektivy, než bývá obvyklé. Jako určitý pandán a komparační materiál jsou představeny také tři příklady z jiných kontinentů.

Ihneď na stiahnutie

12,69 €

E-kniha
E-kniha: Zachovajte si zdravie
E-kniha: Zachovajte si zdravie

Sanjay Gupta

Hlavný medicínsky korešpondent CNN Dr. Sanjay Gupta, obľúbený a uznávaný americký lekár a novinár, mal priamy prístup k zdroju informácií o najhrozivejšej pandémii našej generácie. Preto ponúka bohaté informácie o ochorení COVID-19 podložené množstvom zdrojov. Počas krízy sa spojil so špičkovými odborníkmi na verejné zdravie z celého sveta a pravidelne nazeral za oponu honby za účinným liekom na všetkých piatich kontinentoch. Teraz po prvý raz predstavuje svoje odporúčania v knihe Zachovajte si zdravie, ktorá vám zodpovie všetko nielen o tom, čo sa stalo, ale aj o tom, ako sa svet v nasledujúcich rokoch pravdepodobne zmení.Dr. Gupta verí, že sa musíme pripraviť na novú éru, keď budú pandémie častejšie a zrejme aj nebezpečnejšie. Ukazuje, ako sa na to pripraviť z pohľadu jednotlivcov, organizácií či štátov, a odpovedá na základné otázky: Zbavíme sa vírusu natrvalo? A ak nie, ako ho môžeme zvládať v rámci každodenného života?Ako to, že laboratóriá vyvinuli vakcíny proti vírusu COVID-19 tak rýchlo, a ako vlastne fungujú?Je bezpečné umiestniť starších príbuzných do domova dôchodcov alebo do zariadenia asistovaného bývania?Ako sa môžeme fyzicky pripraviť a posilniť si imunitu pred budúcimi vírusmi?Čo by mali vedieť ľudia, ktorí prekonali COVID-19, o ochrane zdravia v budúcnosti?A čo ľudia trpiaci tzv. dlhým covidom?Ako v návale každodenných starostí prakticky vyhodnotiť riziko bez toho, že by ste podľahli strachu?Dr. Gupta vám svojím jasným posolstvom a vďaka dlhoročným skúsenostiam vleje nádej do budúcnosti a odovzdá skutočné poznatky, vďaka ktorým budete odolnejší a istejší. Obrní vás pred dezinformáciami a chybami, ktoré obrátili svet hore nohami.

Ihneď na stiahnutie
-35%

12,29 €

Posledné kusy
Misijná a charitatívna činnosť
Misijná a charitatívna činnosť

Ladislav Bučko

vysokoškolská učebnica. Publikácia podáva hlavné témy, ktoré tvoria teoretický základ misijnej a charitatívnej práce, alebo ňou hýbu v praxi. Tematické okruhy zahrňujú biblické, teologické a antropologické východiská ako aj pohľad na dejiny, modely a formy misijnej činnosti. Niektoré teoretické poznatky zo štúdia misiológie, ktoré autor uplatnil pri tvorbe publikácie, reflektuje vo svetle svojich misijných skúseností v rôznych častiach sveta.Ladislav Bučko – misijný pracovník a učiteľ misiológie, dekan Fakultného inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. Je absolventom kybernetických a teologických štúdií. Venuje sa skúmaniu misijných modelov a stratégií v rozvojových komunitách. Pôsobil v oblasti misie a rozvoja na Ukrajine, v Rusku, Arménsku, Kazachstane, Keni, Burundi, Kambodži, Vietname a na Slovensku.

Skladom

15,52 €

Posledné kusy
Přítomnost je vlastním Božím časem
Přítomnost je vlastním Božím časem

Adolf Kajpr

Monografie přináší antologii textů českého jezuitského kněze Adolfa Kajpra (1902–1959). Jde o výbor stěžejních úryvků z článků, které vyšly v letech 1934–1941 a 1945–1948. Texty jsou tematicky uspořádány do následujících kapitol: Prolog; Kristus všechno ve všem; Nová evangelizace a tiskový apoštolát;Poměr katolíka k veřejné moci; Křesťanské pojetí společnosti; Ateismus, liberalismus, komunismus; Rasismus, antisemitismus, nacionalismus; Svatováclavská tradice; Střípky ze života církve; Epilog. Úvodní studie Vojtěcha Novotného, který antologii připravil, přibližuje osobnost Adolfa Kajpra – jeho život, pub­licistiku i způsob, jímž tento autor rozuměl svému působení, jež chápal jako klíčový prostředek moderního „apoštolátu“. Kvůli kritice totalitních režimů byl internován v nacistických koncentračních táborech (1941–1945) a v komunistických žalářích (1950–1959), kde zemřel. Provází ho pověst mučedníka. Byl zahájen proces jeho blahořečení.

Skladom

14,55 €

Posledné kusy
Sloboda a pamäť
Sloboda a pamäť

Ján K. Balazs

Eseje o etike slobody. Táto kniha vznikla na základe vybraných článkov publikovaných v rokoch 2000-2010. Pre potreby tejto knihy boli upravené, rozšírené a spojené do väčších celkov.

Skladom

5,82 €

E-kniha
Nové v ponuke
E-kniha: Slobodný človek v spravodlivej spoločnosti
E-kniha: Slobodný človek v spravodlivej spoločnosti

Martin Csontos

Pohľad na človeka v myslení Johna Rawlsa. Človeka azda nič tak nepoburuje ako nesloboda a nespravodlivosť a ničoho sa nedožaduje tak nástojčivo ako slobody a spravodlivosti. Dejiny ľudstva sú dejinami zápasov o tieto dve základné hodnoty. Na javisku dejín sú väčšinou viditeľné len mocenské zápasy a skutočnosť, že hybnou silou histórie sú najmä myšlienky, sa neraz prehliada.Za zvrátenými politickými systémami stoja zvrátené idey a dynamizmom oslobodzujúcich, obrodných politických hnutí sú autenticky humanistické ideály. Jedným z najvýznamnejších novovekých emancipačných podujatí je nesporne intelektuálna a politická tradícia známa ako liberalizmus. Táto publikácia približuje koncepciu človeka v teórii spravodlivosti súčasného amerického liberálneho mysliteľa Johna Rawlsa. Bez adekvátneho pochopenia človeka totiž nemožno rozvinúť ani primeranú sociálnu filozofiu, teóriu spravodlivosti a z nej vyplývajúcu spravodlivú politickú prax.Dnes sme náchylní hľadať predovšetkým tu a teraz okamžite účinkujúce pragmatické riešenia a zanedávame potrebu širšej vízie. Pragmatizmus sám o sebe nie je zlý, naopak, svojou praktickosťou a vecnosťou je veľmi prospešný. Je však potrebné, aby bol vyvážený hlbšími teoretickými zdôvodneniami. V tomto zmysle aj politická filozofia prispieva k zápasu o slobodnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. Možno ani nie tak návrhmi konkrétnych riešení, ako skôr budovaním konceptuálneho rámca, ktorý umožní jasnejšie vidieť, pomenovať, pochopiť a potom aj riešiť každodenné praktické problémy.

Ihneď na stiahnutie
-24%

8,36 €

E-kniha
E-kniha: Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století
E-kniha: Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století

Petra Koudelková

Komunikace zaujímá v dnešní společnosti přední postavení a nejinak je tomu také v katolické církvi. I tady se v posledních letech musely udát změny, aby církev dokázala držet krok s moderní dobou. Předkládaná kolektivní monografie představuje tuto problematiku zblízka a to v různých sférách lidského dění, například jako komunikaci s médii, nebo rozebírá trendy v jazyce českém, které se promítají do církevních výrazů. Dále hledá odpovědi na otázky typu, jak církev reaguje na používání a na vliv sociálních sítí a co na to říká její nejvyšší představitel papež František? Pro úplnost přináší monografie i myšlenky a názory Mons. Tomáše Holuba, současného generálního sekretáře České biskupské konference. Uvažuje o silných a slabých stránkách církevní komunikace a přibližuje plány katolické církve do dalších let.

Ihneď na stiahnutie
-20%

4,00 €

Posledné kusy
Rodina a společnost - sborník příspěvků
Rodina a společnost - sborník příspěvků

Dostává se vám do rukou sborník referátů z mezinárodní konference „Rodina a společnost,“ která se konala dne 22. května 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny, s podporou Česko-německého fondu budoucnosti a ve spolupráci s Občanským institutem, Institutem Rafael, Univerzální federací míru v Německu a Institutem Williama Wilberforce.Tato konference se konala při příležitosti 20. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny.V dějinách lidstva je rodina jedinou institucí, která si zachovala svoji existenci od svého počátku až do současnosti. Historikové zaznamenávají vzestupy a pády mnohých národů, vládců, civilizací nebo institucí, ale základní jednotkou každé společnosti nebo doby zůstává vždy rodina.Konference se věnovala této bohaté problematice ve čtyřech panelech.

Skladom

4,85 €

Posledné kusy
Rodina v 21. století - sborník příspěvků
Rodina v 21. století - sborník příspěvků

Předkládáme široké veřejnosti sborník referátů z mezinárodní konference „Rodina v 21. století,“ která se konala dne 14. října 2014 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou poslankyně Niny Novákové, poslankyně Radky Maxové a poslance Jiřího Miholy, a kterou ve spolupráci s Federací žen za světový mír a Občanským institutem pořádala Univerzální federace míru v České republice. Je to již druhý sborník z mezinárodní konference pořádané Univerzální federací míru v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR zabývající se tématem rodiny.Konference se konala v roce 20. výročí vyhlášení Světového dne rodiny Organizací spojených národů a navazovala na řadu podobných konferencí, setkání nebo seminářů, které se konaly na stejné téma v mnoha zemích po celé Evropě.Na konferenci vystoupili delegáti z 10 různých zemí světa a 3 kontinentů. Ve svých příspěvcích poskytli bohatou názorovou paletu a hluboký vhled na danou problematiku.

Skladom

4,85 €

2 z 14
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Iveta, pred 1 dňom

Odporúčam.

userAvatar

Rastislav, pred 1 dňom

Z tochto obchodu nakupujem uz velmi dlho a som vzdy maximalne spokojny.Rychle vybavenie objednavky,seriozny a profesionalny pristup ku zakaznikovi je u tohto obchodu zamo...

userAvatar

Erika, pred 1 dňom

Rychle dodanie,

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk