ico-delivery

Odteraz si môžete svoj balíček vyzdvihnúť aj na odberných miestach Depo a Alzabox! Celý október len za 1,89 €.

Mystika

(125 produktov)

Aký je zmysel zjavení, posolstiev a vízií? Boh nás tak miluje, že sa nám chce približovať v každej ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Eucharistické zázraky (I)
Eucharistické zázraky (I)

František Mráček

Tato publikace je inspirována P. Marií v Medžugorji a Janem Pavlem II. Panna Maria často zdůrazňuje zásadní význam Eucharistie, zejména pro dnešní dobu, a zprostředkovává milosti Boží, abychom to pochopili a nadchli se pro slavení této nejdůležitější svátosti, v době, kdy svět stojí na pokraji sebezničení.Proto i Jan Pavel II. vyhlásil Eucharistický rok pro oživení vztahu lidí k Eucharistii, v níž je přítomen Kristus, náš Vykupitel a Spasitel.

Vypredané

6,79 €

František z Assisi, Spomienka a vášeň
František z Assisi, Spomienka a vášeň

Anton Rotzetter

Známy odborník na františkánsku spiritualitu podáva prepojenie Františkovho historického života s posolstvom pre dnešnú dobu. V centre tejto knihy stojí František z Assisi. Chcel ho predstaviť spôsobom, ktorý by prelínal dejiny so súčasnosťou. Nejde tu o dejiny, ale skôr o františkánsku teológiu, ktorá vychádza z reflexie, to znamená z myšlienkového návratu súčasného človeka k historickej postave svätého Františka. Inak povedané, ide súčasne o dve skutočnosti: o spätosť s tradíciou, v tomto prípade spätosť so svätým Františkom, a na druhej strane o aktuálnosť, súdobosť, živé svedectvo. Súčasnosť sa nemôže obmedziť len sama na seba. Musí odkrývať fakty, ktoré k nej viedli, a to, čo zostáva prítomné na jej pozadí. Bez spomienky na to minulé, na to, čo sa udialo, čo sa stalo, povedalo a zažilo, stráca súčasnosť orientáciu, cieľ i silu. Preto ak chceme rozvíjať „kultúru spomienky“ (S. Wiesenthal), platí: ak má byť človek človekom a chce ním aj zostať, musí oživovať šťastie i núdzu, vinu i zodpovednosť, úspešný, šťastný, ale aj zbabraný život minulých čias a skorších generácií. Musíme si spomínať na to, čo sa už niekedy v predchádzajúcich dobách udialo, stalo a prijať to za svoje, aby sa to stalo súčasťou nášho vnútra.

Vypredané

10,30 €

Ježíšovy cesty VII.
Ježíšovy cesty VII.

František Mráček

Běžný člověk by s i mohl myslet, že Ježíšovo působení v Judsku a Galileji, kdy uzdravoval i z těžkých nemocí, povzbuzoval k dobrému životu a vykládat Písmo, musí být velmi pozitivně přijato.Ale my jsme lidé mnohdy plní povýšenosti, závisti a pýchy, a tak když byli uzdravení nadšení, tím více byla u učitelů Zákona provokována pýcha a závist. Nemohli přijmout, že Ten, který se u nich neučil, dokazuje svou moc skutky a dokonce je poučuje. Jejich vyburcovaná pýcha je žene ke zničení Ježíše. Domnívají se, že tím bude uchována jejich autorita.Proto když je napětí vůči Ježíši velké. Proto odchází do míst vzdálených od Nazareta. Kromě zázračných uzdravení, která lidi přitahují, vždy vyučuje. V Ofře varoval lidi před touhou po zisku majetku. místech učilo povolání Abrahama, o překrucování pravd, o chrámu, který bude zničen, protože neuvěřili v zaslíbení. Někdy uzdravoval v noci, aby neprovokoval farizeje. Poučoval lidi o tom, že by.neměli znesvěcovat sabat a sváteční dny pro zisk; práce z lásky a záchrany člověka a dobytka je jim dovolena, ale žně a plody mají přenechat Boží prozřetelnosti.V VII. dílu publikace Ježíšovy cesty je popisována Jeho činnost též na západní straně Jordánu. Poučuje nejen Židy, ale i pohany, kteří uvěřili v Jeho mimořádné poslání, a všichni cítí, že nastává doba, kdy by měl vystoupit Spasitel předpověděný v Písmu. Radují se z toho a otevírají se dobru a lásce.I v dnešní době je věrný popis skutečností Ježíšova působení velmi oslovující, probouzí člověka v duchu Bible ke šťastnému životu.

Vypredané

5,14 €

Zjavenie Matky Božej v Turzovke
Zjavenie Matky Božej v Turzovke

Jiří Kuchař

V roku 1958, sto rokov po slávnych udalostiach vo francúzskych Lurdoch, sa Panna Mária zjavila lesníkovi Matúšovi Lašutovi na hore Živčák nad kysuckou osadou Turzovka a neskôr i ďalším ľuďom. Zanechala úžasné posolstvo a tiež znamenia viditeľné dodnes. Nielen o tom je táto kniha. Približuje históriu významných mariánskych zjavení v priebehu posledného tisícročia, prináša duchovný odkaz zjavenia v Turzovke a predovšetkým unikátny pôvodný rozhovor s Matúšom Lašutom.Vo farebnej prílohe sú navyše zdokumentované fascinujúce mariánske zjavenia z celého sveta, okrem iných z Guadalupe, Vailankanni, Paríža, Lúrd, Banneaux, Fatimy, Knocku, Medžugoria, ale tiež zo severočeského Filipova alebo moravského Vranova u Brna. Tato kniha vyšla aj v českej verzi.

Vypredané

13,39 €

Fatima - mariánske pútnické miesto
Fatima - mariánske pútnické miesto

Vladimír Rezdioch

Jaskyne - Batalha - Alcobaça - Nazaré. Svätyňa je postavená na mieste, kde sa Božia Matka zjavila deťom, ktoré si ona vybrala. Fatimské posolstvo nebeskej Matky je plné nežnej lásky, ktorú máme veľkodušne opätovať. Je aktuálne pre naše aj pre budúce časy.Odporúčame Vám: FATIMA - CELÁ PRAVDA.

Vypredané

4,90 €

Mystika raného kresťanstva
Mystika raného kresťanstva

Jozef Daniš

O mystike sa hovorí ako o tajomnom, láskyplnom a dokonalom spoločenstve človeka s Bohom, ktoré do duše prináša zvláštne poznanie. Práve na toto reaguje autor knihy a uvádza tieto predstavy na správnu mieru a cestu. Charakterizuje kresťanskú mystiku a vychádza z tradície Otcov Cirkvi. Rovnako objasňuje problematiku zjavenia, videnia a extázy.

Vypredané

9,70 €

Ježíšovy cesty X.
Ježíšovy cesty X.

František Mráček

V desátém díle, Ježíš po vzkříšení Lazara, které vyvolalo velký rozruch, odchází na tříměsíční cestu k pohanům do Mezopotámie, Uru a Egypta. Pak se vrací do Palestiny. V poslední době, asi osm měsíců svého života, často Ježíš hovoří o Otčenáši, Blahoslavenstvích a o manželství. Všechna rozpadající se manželství dává do souladu a vysvětluje, že je třeba brát manželství jako oběť a pokání.

Vypredané

9,22 €

Medžugorje - Čas milosti
Medžugorje - Čas milosti

Krešimir Šego

Rozhovory s vizionářkou Vickou a otcem Slavkem Barbaricem. V publikaci jsou zachyceny rozhovory s vizionářkou Vickou a s otcem dr. Slavkem Barbarićem, kteří patří k hlavním protagonistům medžugorského dění.Odporúčame Vám: Moje srdce zvíťazí.

Vypredané

1,84 €

Spoznajte môj hlas
Spoznajte môj hlas

Mária Barnášová

Zjavenia Kráľovnej pomoci v Dechticiach, Svedectvá o obráteniach a uzdraveniach. Moje milované deti! Veľmi vás ľúbim a ďakujem vám, že prichádzate ku mne s dôverou. Nič tak nepoteší moje srdce ako to, že vás vidím kráčať Božou cestou. Nebojte sa svojej krehkosti. Umožnite Duchu Svätému, aby vás posilnil svojou milosťou a voviedol do života modlitby skrze Božie slovo.Každodenne čítajte z Božieho slova vo vašich rodinách a ďakujte Bohu, že sa ku vám prihovára týmto vzácnym spôsobom. Želám si, aby každý z vás v jednoduchosti srdca skrze modlitbu lásky zvolal k Duchu Svätému: "Príď Duchu Svätý, príď do môjho života, celý sa ti odovzdávam. Prosím, naplň ma svojou láskou."Moje deti, Duch Svätý je ten najvzácnejší dar, ktorý vám milujúci Otec môže dať. Jeho láska vás bude viesť cestou svätosti. V ňom budete premáhať hriech, prinášajúc pravú radosť, ktorá pramení z čistej lásky, ktorá sa dáva. Žehnám vás a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Vypredané

11,54 €

Můj anděl půjde před tebou
Můj anděl půjde před tebou

Georges Huber

Existují vůbec andělé?Je v dnešní době vhodné je vzývat?Mnozí dnešní křesťané mají problémy uvěřit v anděly a projevovat jim úctu. Autor publikace prostudoval dokumenty Druhého vatikánského koncilu, postoje papežů, Bibli, liturgické texty a spisy svatých, aby čtenářům mohl dát přesvědčivou odpověď na otázky týkající se víry v anděly a úctu k nim. Popisuje nejrůznější případy jemných, ale účinných andělských zásahů do každodenního života lidí. V důvěrné spřízněnosti s anděly autor spatřuje účinný lék proti pocitům osamělosti a úzkosti, které lidé dnes často prožívají.

Vypredané

7,86 €

Svätý Gregor Palamas a pravoslávna mystika
Svätý Gregor Palamas a pravoslávna mystika

John Meyendorff

Tradícia čistej modlitby má na kresťanskom Východe silné korene.

Vypredané

12,13 €

Rosa mystica
Rosa mystica

Jiří Brauner

Tajemství Marie, Růže tajemné. Pod tímto titulem se P. Maria zjevovala jako Matka Kristova mystického těla, Matka Církve po 2. svět. válce v italském městě Montichiari.Základní informace o těchto zjeveních, o medailce Rosa mystica a modlitbu k P. Marii - Mystické růži předkládá brožurka kapesního formátu.

Vypredané

0,58 €

Důvěrně s Ježíšem
Důvěrně s Ježíšem

Gaston Courtois

Kniha vyšla v novom vydaní: Důvěrně s Ježíšem (2017). Tato kniha se dostává k českému čtenáři v novém vydání. Poskytuje výbornou látku k rozjímání – jako by k nám zde v první osobě promlouval sám Ježíš. Ujišťuje nás o své lásce, povzbuzuje nás, dává nám rady, napomíná nás...

Vypredané

6,11 €

Fatima - tajemství tří pasáčků
Fatima - tajemství tří pasáčků

Bruno Ferrero

Než se vydáte na pouť. Stručná historie jednoho z nejznámějších mariánských zjevení dává nahlédnout do života tří malých vizionářů i do zjevení, jež jim bylo dáno.Poutavý text doprovázejí desítky fotografií poutního místa, krajiny, kde děti vyrůstaly, i citace promluv papežů Jana Pavla II., Benedikta XVI. a Františka.Nepostradatelná pomůcka pro ty, kdo se chtějí vydat na cestu do Fatimy.

Vypredané

6,31 €

Sada: Sedmokráska z Orlických hôr + Dostaňte nás odtiaľto!!! (3)
Sada: Sedmokráska z Orlických hôr + Dostaňte nás odtiaľto!!! (3)

Sada kníh s výhodnou cenou:Sedmokráska z Orlických hôr (2015)Dostaňte nás odtiaľto!!! (2013)

Vypredané

9,60 €

Píseň o Bernadettě
Píseň o Bernadettě

Franz Werfel

Werflova Píseň o Bernadettě, je vlastně dokumentární román, který na základě faktů vypravuje o životě Bernadetty Soubirousové, chudobného a neduživého děvčátka z pyrenejského podhůří. Autor jej napsal r. 1941, krátce poté, co se mu podařilo uprchnout před hitlerovským nacismem z okupované Francie. O pohnutkách, které ho k tomu vedly, říká: ,,V červenci roku 1940 jsem ve chvíli velké tísně slíbil před jeskyní v Lurdech, že vyváznu-li z nebezpečí a bude-li mi dopřáno dospět k spásnému pobřeží Ameriky, zazpívám Píseň o Bernadettě, a to dříve než se pustím do nějaké jiné práce...“

Vypredané

16,48 €

Carrel a Zola zoči-voči zázraku v Lurdoch
Carrel a Zola zoči-voči zázraku v Lurdoch

J. M. Cassagnard

Ako je to s mimoriadnymi udalosťami, ku ktorým z času na čas dochádza v Lurdoch, meste zázrakov?J.M. Cassagnard v knihe Carrel a Zola zoči - voči zázraku v Lurdoch hovorí práve o týchto skutočnostiach. V prvej časti diela rozoberá problematiku zázrakov vo všeobecnosti. Osobitne sa venuje Lurdom a postupu pri posudzovaní udalostí, ktoré sa tam odohrávajú.V ďaľšej časti uvádza príklady dvoch mužov, ktorí v rozpätí jedenástich rokov boli v Lurdoch svedkami uzdravení vymykajúcich sa možnostiam vedeckého vysvetlenia. Každý reagoval po svojom. Strhujúce zážitky ich priviedli k diametrálne odlišným postojom. Knihu dopĺňa doslov Daniela Diana obsahujúci interpretáciu zázraku podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi.

Vypredané

5,14 €

Prešporský duch
Prešporský duch

Patrik Baxa

V bratislavskom Dóme sv. Martina je dodnes uchovávaná a verejnosti prezentovaná zaujímavá kuriozita: doska a dve plátna s vypálenými odtlačkami pravej ruky. Tieto, ako aj ďalšie znamenia mal po sebe zanechať duch nebohého Jána Clementa Zwespenbauera, ktorý sa v Prešporku v rokoch 1641 – 1642 zjavoval mladej Regine Fischerin.Tento prípad je spomenutý aj v knihe: Utrpenie a radosti očistca (2015).Clement zavraždil človeka a jeho duša za tento hriech pykala v očistci. Od dievčaťa žiadal zariadiť niekoľko vecí, ktoré pred smrťou už nestihol zrealizovať, pričom sa Regina mala postarať najmä o zhotovenie súsošia Piety pre Dóm, vtedy hlavný mestský chrám. Duša Jána Clementa bola napokon vyslobodená a pri oltári s votívnym dielom vyhotoveným na žiadosť mŕtveho vznikol osobitný kult „zázračnej“ prešporskej Piety. Zanikol až v polovici 20. storočia a spolu s príbehom o zjaveniach ducha preslávil naše mesto v takmer celej Európe... Tri storočia sa kauzou mŕtveho Clementa zaoberali teológovia, spisovatelia a parapsychológovia, ktorí väčšinou hovorili o jednoznačnej autenticite udalostí z polovice 17. storočia. Až dnes sa však čitateľ môže prvý raz dozvedieť, aké významné – no takmer úplne zabudnuté – miesto majú tieto udalosti v našej histórii a čo za nimi skutočne stálo... Monografia zostavená na základe niekoľkoročného systematického výskumu totiž odkrýva dosiaľ nikdy komplexne nespracovanú kapitolu z dejín Bratislavy.Patrik Baxa (1992, Bratislava) študuje architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Dlhodobo sa zaoberá históriou Dómu sv. Martina, pričom výskum orientuje predovšetkým na stavebné dejiny chrámu a na mapovanie barokovej a neogotickej etapy vo vývoji interiérového vybavenia.

Vypredané

14,45 €

Skrytý život Marty Robinovej
Skrytý život Marty Robinovej

Raymond Peyret

Predstavujeme Vám cennú osobnosť kresťanského života Martu Robinovú v druhom vydaní jej životopisu. Jej život bol naozaj nezvyčajný: od svojich 26 rokov bola Marta úplne ochrnutá, nehybne ležala na lôžku v prítmí malej izby v odľahlej francúzskej dedine.Vyše 50 rokov neprijímala nijakú potravu, iba raz do týždňa Eucharistiu. Bola poznačená stigmami. Napriek svojej utiahnutosti Marta priťahovala množstvo ľudí, medzi nimi významné osobnosti svetského a cirkevného života. Založila nové misijné spoločenstvá Ohniská Božej lásky, ktoré sa nachádzajú na celom svete.

Vypredané

3,88 €

Plná slunce
Plná slunce

Josef Janský

Románové zpracování fatimského zjevení P. Marie a jejího poselství. Kniha je vhodným dárkem do křesťanských rodin.

Vypredané

2,79 €

Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom
Pád anjelov a prenasledovanie ľudstva satanom

Vízie mystičky, ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy. Vízie mystičky, ctihodnej Márie Ježišovej z Agredy.

Vypredané

2,91 €

Svaté kněžství podle vidění Anny Kateřiny Emmerichové
Svaté kněžství podle vidění Anny Kateřiny Emmerichové

Anna Katarína Emmerichová; Jaroslav Durych (ed.)

Výběr z vidění A. K. Emmerichové ukazující na důstojnost kněžství. Neoddělitelně jsou zde spojeny modlitba, utrpení, pokání, mše svatá, církevní rok.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Sväté kňazstvo (2016).Prečítajte si prvú biografiu mystičky Emmerichovej v slovenskom jazyku: Anna Katarína Emmerichová - životopis.

Vypredané

3,88 €

Audiokniha
Audiokniha: Píseň o Bernadettě
Audiokniha: Píseň o Bernadettě

Franz Werfel

Slavné dílo Franze Werfela (1890-1945) poutavě vypráví o životě sv. Bernadetty Soubirousové, chudobného a prostého děvčátka z podpyrenejských Lurd. Autor psal tento působivý a vypravěčsky barevný román v době, kdy se mu podařilo uprchnout z okupované Francie, coby výraz vděčnosti za svoji záchranu. Werfelova Bernadetta je nejen oslavou velkého příběhu, vázaného na nejznámější poutní místo na světě, ale především svědectvím o Boží lásce, která mnohdy působí mimo všechny lidské i církevní zákony. Audioknihu přinášíme ve stále aktuálním mistrovském překladu Jitky Fučíkové a v citllivém podání herečky a moderátorky Kateřiny Rýznarové.

Vypredané
-15%

18,05 €

Stretnutie s Máriou
Stretnutie s Máriou

Henri J. M. Nouwen

Obidve časti tejto knihy — homilia o Márii a denník z púte Henriho Nouwena do Lúrd — obsahujú úvahy o jeho vzťahu s Ježišom a Máriou. Mária je jeho „nežnou sprievodkyňou", ktorá ho drží za ruku a vedie k hlbšej jednote so svojím Synom. V Lurdoch autor nanovo objavuje v sebe „sväté miesto". Pozýva nás k tomu, aby sme objavili dieťa vo svojom vnútri a zbavili sa „falošnej dospelosti" našej doby. Bolesť definuje ako „prerušenú lásku" a prihovára sa k „trpiacej generácii".

Vypredané

1,25 €

Medžugorie
Medžugorie

Michal Hargaš (ed.)

Kniha obsahuje posolstvo zjavenia Panny Márie v Medžugorí, modlitby k Matke dobroty, lásky a milosrdentsva, ale aj ďalšie udalosti, ruženec, postoj Svätého Otca Jána Pavla II. k zjaveniam v Medžugorí.Odporúčame Vám: Moje srdce zvíťazí.

Vypredané

2,96 €

Medžugorje - Brána nebeská a počátek lepšího světa
Medžugorje - Brána nebeská a počátek lepšího světa

Ljudevit Rupčić

L. Rupčić, profesor sarajevské teologické fakulty, přijel do Medžugorje, aby získal podklady pro nepravost zjevení. Ale přesvědčil se o opaku. Z velkého množství faktů uváděných v knize je zřejmé, že je užitečné, aby Bůh pomohl světu mimořádným způsobem.Odporúčame Vám: Moje srdce zvíťazí.

Vypredané

3,40 €

On a já - Duchovní deník
On a já - Duchovní deník

Gabriela Bossis

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: On a ja (2002).Kniha představuje výbor z duchovního deníku, kam si Gabriela zapisovala, co jí říkal hlas, jejž slyšela po čtrnáct let ve svém nitru a jenž, jak věřila, patřil samému Ježíši Kristu. V roce 1944 dala souhlas ke zveřejnění těchto rozhovorů její duše s Pánem Ježíšem. Ve Francii začaly vycházet od roku 1949 s předmluvou otců jezuitů a také s církevním schválením. Dnes jsou přeloženy do mnoha jazyků a úryvky z nich lze zaslechnout rovněž v homiliích renomovaných kazatelů.„Chovej se ke každému, jako bych to byl já. Je stvořený k mému obrazu a podobě. A především nepohrdej! Nikým nepohrdej! Ani těmi největšími hříšníky! Tím bys mě zranila. Mohou se obrátit a v mém království nakonec být výše než ty.“ (ukázka z knihy)Gabriela Bossis(1874–1950) se narodila ve francouzském Nantes jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Hluboce ji zasáhne první svaté přijímání. V dospělosti vyučuje katechismus, vyšívá plátna pro obchod s liturgickými potřebami, účastní se různých farních akcí. Během první světové války získá diplom ošetřovatelky a slouží jako ošetřovatelka Červeného kříže. V roce 1923 napíše pro jednu dobročinnou akci první divadelní hru, Le charme. V roce 1936, po bohaté divadelní činnosti (je jí 62 let), prožije při cestě na zámořském parníku na divadelní turné po Kanadě intenzivní setkání s Kristem. Toto niterné setkání stojí u počátku duchovního deníku publikovaného později pod názvem On a já. Zaznamenává v nich, co jí říká hlas, který k ní promlouvá až do její smrti. Byla františkánskou terciářkou.

Vypredané

12,61 €

Dvě moci zápasí o tvou duši
Dvě moci zápasí o tvou duši

Pavel Gabánek

Tato poutavá kniha přibližuje neviditelný, nicméně však reálný zápas dvou duchovních mocí o tvou duši. Obsahuje neobyčejně zajímavé osobní zkušenosti bratra Gabánka: svědectví, jak ho ve vězení navštívil Pán Ježíšprorocký sen o tom, jak se máme připravit, abychom mohli vejít do nebesvědectví o vytržení do ráje, nebe a Nového JeruzalémaUkazuje, co mají křesťané dělat, aby v církvi byla jednota.

Vypredané

3,01 €

Usmíření - mír IV.
Usmíření - mír IV.

František Mráček

Podle poselství Panny Marie v Medžugorji. V knize je naznačena cesta ke změně, která vede k míru v duši. Vždy jsou pro povzbuzení uvedeny stručné životní příběhy týkající se těchto situací. Kniha je pro osvěžení doplněna třemi obsáhlejšími svědectvími a obrázky z prvních let zjevení Panny Marie v Medžugorji.Odporúčame Vám: Moje srdce zvíťazí.

Vypredané

2,72 €

Usmíření - mír I.
Usmíření - mír I.

František Mráček

Podle poselství Panny Marie v Medžugorji. Hlavní poselství Panny Marie v Medžugorji je „Mír, mír, jenom mír. Je potřeba, aby se lidé smířili s Bohem a mezi sebou.“ Články v této publikaci jsou zaměřeny na naplňování tohoto poselství. V I. dílu této série publikací jsou krátké úvahy a příklady ze života týkající se základních lidských projevů ničících mír v duši, jako jsou např. lenost, závist, pomluvy, obviňování, poučování, přetvářka a nespokojenost.Další úvahy jsou zaměřeny na tvrdou kritiku, nereálnou touhu se stále uspokojovat, nátlaková prosazování, rostoucí egoizmus po dosažení cíle. Též jsou uvedeny úvahy o vděčnosti a děkování, tolerantnosti, účinku poselství Panny Marie, daru víry a o tom, že se máme předně obracet v závažných chybách, nikoliv tam, kde nás obrácení a zdokonalování baví. Knížka je doplněna upřímným svědectvím německého kněze o jeho obrácení a vysvěcení na kněze, svědectvím vizionářky Marie, která nás povzbuzuje, abychom žádali Boha o ukázání své cesty a plnili poselství Panny Marie, a svědectvím italské ženy Angely o svém obrácení a vstupu do řeholní komunity.

Vypredané

2,72 €

Usmíření - mír II
Usmíření - mír II

František Mráček

Podle poselství Panny Marie v Medžugorji. Po vydání knihy Usmíření-mír I bylo zřejmé, že praktické rady v určitých životních situacích jsou užitečné. Dnešní lidé totiž již nechtějí číst vědecké úvahy, ale zajímají je nanejvýš stručné a jasné informace.

Vypredané

2,72 €

Cesta do Fatimy
Cesta do Fatimy

Ivan Kolman; Stones Erben

Obyčejná pohlednice z Fátimy stála na počátku rozhodnutí putovat do mariánského poutního místa. Oba poutníci své zážitky a dojmy sugestivním způsobem zpracovali do knižní podoby, a nabízejí tak čtenáři zajímavý cestopis plný pozoruhodných postřehů.

Vypredané

8,63 €

Tajemství Starého zákona
Tajemství Starého zákona

Anna Katarína Emmerichová

Prečítajte si prvú biografiu mystičky Emmerichovej v slovenskom jazyku: Anna Katarína Emmerichová - životopis.Tajemství Starého zákona předchází světoznámý soubor o životě a utrpení Ježíše Krista. Vize A. K. Emmerichové sahají od samotného počátku Boží tvorby přes úpadek prvních lidí, charakteristiku jednotlivých postav až po dobu patriarchů a příchod Jakubových synů do Egypta. Emmerichová se nedrží tolik posloupnosti nebo šíře biblického textu, spíše se věnuje rozkrývání podstaty jednotlivých tajemství, témat a souvislostí, které měly v dalších staletích nemalý vliv na vývoj lidské společnosti.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Tajomstvá Starého zákona.

Vypredané

9,22 €

Denníček
Denníček

Faustína Kowalská

Božie milosrdenstvo v mojej duši. Titul vyšiel v novom vydaní: Denníček (2015).Svätá sestra Maria Faustína Kowalska je dnes známa na celom svete ako apoštolka Božieho milosrdenstva. Teológovia ju zaraďujú medzi významných mystikov Cirkvi. Toto dielo obsahuje myšlienky a rozhovory sestry Faustíny s Ježišom, ktoré mala počas jej mystického života.

Vypredané

11,64 €

Sloup a opora pravdy
Sloup a opora pravdy

Pavel Florenskij

Jedno z nejznamenitějších náboženských děl v intelektuálním ruském prostředí, jak po stránce spekulativní - teologicky či filosoficky - tak i ve smyslu osobního svědectví, ve formě dopisů.Grandiozní eseje jsou záměrně přetížené trsy různých mezioborových exkurzů do matematiky, teorie umění, patristiky... Nadčasové originální vize ruského kněze, který záhadně zahynul v sovětském vězení, představují bezesporu velmi závažnou inspiraci.

Vypredané

20,86 €

Vlastníma očima
Vlastníma očima

Klaudius Colombiere

Duchovní deník. První český překlad světcova deníku, inspirovaného duchovním přátelstvím se světící Božského Srdce, Marií-Markétou Alacoque. Niterně kouzelná a lahodně prostá slůvka o možnostech, které otevírá krása duchovního života.

Vypredané

5,43 €

Hodina môjho boja
Hodina môjho boja

Posolstvá Panny Márie Don Stefanovi Gobbimu (*22. marca 1930 – +29. jún 2011). Snažte sa všetko čítať a rozjímať o tom, čo je vo Svätom písme jasne napísané, aby ste pochopili časy, v ktorých žijete.V evanjeliách, v listoch apoštolov a v knihe Zjavení sa jasne popisujú neklamné znamenia, ktoré vám umožnia rozpoznať obdobie veľkej úzkosti.

Vypredané

2,50 €

Vypredané

4,83 €

Mystika a erós
Mystika a erós

Anselm Grün; Gerhard Riedl

V dějinách náboženství můžeme vysledovat vždy dva proudy: jeden by rád dospěl k Bohu tím, že se zříká sexuality a pěstuje askezi a zdrženlivost; druhý zakouší Boha prostřednictvím sexuality a erótu. Obě cesty zřejmě odpovídají lidské zkušenosti. Mnozí pokládají sexualitu a erós za nebezpečí pro spiritualitu. Jiní naopak cítí, že právě sexualita by mohla být největší duchovní silou. Tato kniha se drží mystické tradice, která ze zkušenosti ví, že sexualita je pramen spirituality a že erós může člověka vést ke sjednocení s Bohem. Mystická tradice křesťanství chce onen neblahý rozkol mezi erótem a náboženstvím překonat, a uzdravit tak rozpolcené lidské srdce.Anselm Grün (* 1945) je benediktinský mnich, ekonom, filozof a teolog. Narodil se 14. ledna 1945 v Junkershausenu. V letech 1965–1971 studoval filozofii a katolickou teologii v St. Ottilienu a v Římě. Byl žákem Karla Rahnera, jednoho z nejvýznamnějších teologů 20. století. V roce 1974 získal doktorát z teologie. Za svou dlouholetou činnost ve vedení v německém benediktinském opatství Münsterschwarzach, kde nyní žije, a za vzdělávání dospělých a mládeže byl vyznamenán v roce 2007 Spolkovým křížem za zásluhy. Je autorem řady knih, v nichž se stejně jako ve svých přednáškách a kurzech zabývá lidskými problémy, potřebami a strázněmi. Mnoho příznivců jej považuje za duchovního rádce a průvodce, jeho přednášky navštěvují ročně desetitisíce lidí. Patří k nejčtenějším křesťanským autorům současnosti, napsal okolo 300 knih se zaměřením na spiritualitu. Řada z nich byla přeložena do několika jazyků, více než třicet titulů se dočkalo i českého vydání. V nakladatelství Alpha Book vyšly knihy Nenasytnost (2018), Kouzlo maličkostí (2018), Královna a divoška (2020), Nepromarni svůj život (2020), Bojovník a milenec (2021), Žijte nejen o víkendu (2021).

Vypredané

13,48 €

Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky
Milostivý obraz Kráľovnej Turzovky

Spracovala Mgr. Elena Šubjaková.

Vypredané

1,90 €

6 z 7
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Veronika, pred 4 dňami

Prehľadný obchodík,v ktorom nájdete, čo potrebujete... darčeky,potreby pre oddych,načerpanie,povzbudenie, potešenie duše...ako bonus extra rýchle dodanie, krásne balenie ...

userAvatar

Helena, pred týždňom

príjemný obchodík s príjemným personálom

userAvatar

Rastislav, pred týždňom

S obchodom som maximalne spokojny.Profesionalny a seriozny pristup ku zakaznikovi ,rychle dodanie objednaneho tovaru,to je pre tento obchod samozrejmostou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk