Knihy o etike

Knihy o etike

(4 produkty)

Ako sa v dnešnom svete správať? Hranice sa od upnutých golierov viktoriánskej éry Anglicka veľmi pos...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Dynamickí katolíci
Dynamickí katolíci

Matthew Kelly

Zmysluplný život, ktorý vás bude baviť. Medzi veriacimi sa často stáva, že skôr či neskôr mnohí stratia ilúzie, začnú spochybňovať svoju vieru, pýtajú sa, či má ešte nejaký význam byť v dnešnom svete katolíkom. Akosi ich prestane „baviť“ byť veriacim. Táto kniha je adresovaná všetkým, ktorých „baví“ byť katolíkom, alebo tým, ktorí by chceli, aby ich to znovu „bavilo“. Autor vychádza z toho, aké dôležité je pre človeka hľadať šťastie a nájsť ho. Úprimne sa pýta, či ho možno nájsť v spoločenstve katolíkov. Odpoveď hľadá aj medzi tými, ktorí ho našli, medzi svätcami moderných i dávnych čias. Veľmi živým a osobným spôsobom približuje sedem základných pilierov života katolíka. A tých, čo pevne na týchto pilieroch dokážu stáť, vyzýva, aby sa stali vodcami, animátormi, vizionármi nového, lepšieho sveta, lepšej Cirkvi.Matthew Kelly je austrálsky konzultant pre podnikanie a obchod. Prednášal vo viac ako päťdesiatich krajinách. Popri poradenskej činnosti sa venuje Inštitútu Dynamický katolík, ktorý založil v USA. Jeho cieľom je poskytovať kvalitné vzdelávacie a edukačné materiály pre obnovu života katolíckych spoločenstiev. Je ženatý, s manželkou vychovávajú päť detí.

Skladom

15,52 €

Posledné kusy
Zakázaný žiaľ
Zakázaný žiaľ

Theresa Burkerová; David C. Reardon

Umlčaná bolesť z potratu. Na Slovensku je kniha Zakázaný žiaľ prvou knihou na Slovensku, ktorá sa komplexne venuje potratom z hľadiska ich negatívnych následkov na všetkých, ktorí na nich majú podiel a účasť. Autorka, ktorá sa už desaťročia venuje sprevádzaniu žien trpiacich postabortívnym syndrómom, aj touto knihou vyzýva spoločnosť, aby prestala vnímať potrat ako politický či ideologický problém, a videla ho ako udalosť, ktorá ničí život mnohých žien aj samej spoločnosti. „... potrat nie je určený na to, aby vyliečil zlomené srdce alebo dodal silu bezmocnému. Potrat nikdy nič nevytvoril. On dokáže iba ničiť. A tak ako mnoho iných nástrojov ničenia aj potrat často zničí oveľa viac, ako máme v úmysle“ (str. 195). Theresa Burkeová na základe svojich skúseností vytvorila program pomoci ženám (i mužom) po potrate. Nazýva sa Ráchelina vinica. Viac sa o ňom dozviete v závere knihy. Je možné zúčastniť sa ho už aj na Slovensku.

Skladom

9,51 €

Posledné kusy
Klasická koncepcia politiky
Klasická koncepcia politiky

Peter Fotta

Rozvážna realizácia spoločného dobra. Klasická koncepcia politiky podáva zásady realizácie politiky v duchu klasickej filozofie. „Rozvážna realizácia spoločného dobra“ spresňuje obsahovú náplň politiky, teda to, čo je v nej najdôležitejšie a má byť prítomné tak v politickej praxi ako aj v teórii. V praxi by politika mala slúžiť človeku a iba jemu. Teoreticky by sa politické princípy a systémy mali formulovať tak, aby ich cieľom bolo predovšetkým spoločné dobro, aby politika zaručovala plný ľudský rozvoj a bola spojená s etikou, pretože je to teória spoločenského života.Už starovekí grécki filozofi stáli pred skutočnosťou množstva foriem spoločenského života, ktorá z metód spoločenského života je v zhode s ľudskou prirodzenosťou a nakoľko trvalosť metódy záleží od človeka.Človek je rozumná a slobodná bytosť, schopná sebaurčovania a rešpektovania uznaných spoločenských zásad. Dokáže spolupracovať na realizácii a vedení spoločného dobra. Diskusia nad týmito otázkami trvá dodnes a je obsiahnutá v otázke: o akú civilizáciu ide, kolektivistickú, režimom projektovanú ako ideálnu, alebo personalis-tickú, získavanú skúsenosťou, porovnávaním známych civilizácií (vízií sveta a človeka), ako aj rozpoznávania ich antropologických dôsledkov.

Skladom

11,64 €

Posledné kusy
Dejiny filozofie 20. storočia - I.diel
Dejiny filozofie 20. storočia - I.diel

Jozef Michalov

Sklamanie vyvolané moderným materializmom, ako aj veľký vzostup praktickej civilizácie v polovici 19. storočia, neviedli, ako sa očakávalo k zlepšeniu sociálnych pomerov, ale naopak k ich zhoršeniu. Toto podnietilo snahu hľadať pevnejšie životné základy, než aké poskytovali materialistické teórie. Veľmi rýchle sa rozpoznala prázdnota materialistickej metafyziky a etiky. Ale ani pozitivizmus nedokázal dostatočne podoprieť svoju nedôveru voči sústavnej syntéze prudko sa rozmáhajúceho prírodovedného bádania, lebo po úspešnom spracovaní jednotlivých záhad sa objavovali všeobecnejšie problémy, ktoré nútili serióznych bádateľov znovu k filozofickému skúmaniu základov všetkého poznania.

Skladom

14,55 €

Learning in War-Time • Štúdium počas vojny
Learning in War-Time • Štúdium počas vojny

C. S. Lewis

Jeseň roku 1939. Začala druhá svetová vojna. Ako sa vysporiadať s novou situáciou? Možno zostať študovať, keď mnohí riskujú svoje životy? Nie sú dôležitejšie veci, ako tráviť čas nad knihami? Na tieto a iné otázky, ktoré blúdili hlavami študentov, C.S. Lewis odpovedá v svojej slávnej kázni, ktorá zaznela v oxfordskej kaplnke. Povzbudzuje ich k tomu, aby zotrvali, pretože „keby ľudia odkladali hľadanie poznania a krásy dovtedy, kým nebudú v bezpečí, hľadanie by sa nikdy nezačalo“. Nikdy neboli a nikdy nebudú podmienky ideálne. Ani dnes. O to dôležitejšie je mať odvahu zatiahnuť na hlbinu a nestratiť sa vo víre mnohých „zaručene dôležitejších aktivít“, pretože inak budeme ako topiaci kopať okolo seba na každú stranu. Len ak sústredíme našu pozornosť na skutočne dôležité veci, koordinujeme svoje pohyby a naučíme sa plávať. O tom je štúdium. (Michael Thomas Jurkovič, editor)Má zmysel študovať, keď existuje toľko dobrých projektov, startupov či firiem a ja si potrebujem zvyšovať šancu na úspech na trhu práce? Žijeme v kultúre, v ktorej sa zaneprázdnenosť považuje za normálny stav aktívnych ľudí. Ak nie si „busy“, tak si lenivý. Prečítanie Lewisovej eseje je prvým krokom k vytriezveniu z opojenia „busy“ kultúry, ktorou teraz žije šikovný mladý človek. (Martin Luterán, rektor Kolégia)

Vypredané

5,82 €

Vydarený život II.
Vydarený život II.

Anton Fabian

Zamyslenia inšpirované evanjeliom. Kreatívny autor pomáha hľadajúcemu čitateľovi urobiť osobné rozhodnutia viery a lásky, aby sa dostal k naozajstnej nádeji, pre ktorú sa oplatí žiť v tomto svete plnom beznádeje a pesimisických predpovedí.

Vypredané

11,42 €

Zničení člověka
Zničení člověka

C. S. Lewis

Zamyšlení o etice a budoucnosti lidstva. Kniha C. S. Lewise Zničení člověka není pouze pojednáním o veřejném vzdělávání, ale tématicky zasahuje do oblasti politické, náboženské, etické a filozofické. Jedná se o téměř prorocký a nesmírně podnětný text. Vychází ze zdánlivě prostého postřehu – že moderní a postmoderní filozofie má sklon snižovat všechny naše hodnotové soudy na pouhá prohlášení o subjektivních pocitech. Lewis poté ilustruje, jak zhoubné a fatální důsledky má tento druh uvažování pro každou civilizovanou kulturu. Zcela přesně předpovídá následný vývoj: ztrátu jakýchkoliv objektivních morálních norem a sílící schopnost politických a vědeckých elit ovlivňovat myšlení nastupujících generací.

Vypredané

6,40 €

Vydarený život III.
Vydarený život III.

Anton Fabian

Zamyslenia inšpirované evanjeliom. Mons. Anton Fabian je profesor pastorálnej teológie, docent sociálnej práce, kanonik Košickej kapituly a autor viacerých publikácií. V tomto i v predchádzajúcich súboroch homílií využíva svoju sčítanosť a orientáciu nielen v teologických textoch.

Vypredané

11,42 €

Zkaženost a hřích
Zkaženost a hřích

Pápež František

Rozsahem krátká etická úvaha je založená především na evangeliu a na ignaciánské spiritualitě. Bergoglio poukazuje na rozdíl mezi hříchem či hříšností a zkažeností.

Vypredané

3,40 €

Ortodoxia
Ortodoxia

Gilbert Keith Chesterton

Osobná filozofia. Slávna Chestertonova Ortodoxia je oslavou zdravého rozumu, hlbokého zmyslu ľudskej existencie, demokracie a západnej civilizácie, ktorej sme dlžníkmi. Zábavné a humorom popretkávané vyvracanie argumentov tých, ktorí sa snažili o „novátorstvo“, ani po rokoch nestráca nič zo svojej aktuálnosti.Gilbert Keith Chesterton je majster paradoxov, ktorý hovorí o „potrebe spájať dôverne známe s neznámym, teda s tajomstvom, a vnímať svet tak, aby sme neustále mali pocit úžasu, daru i toho, že sme tu vítaní“. Každý deň, i ten najvšednejší, sa tak stane nádherným dobrodružstvom a zdanlivo nepatrné či nepodstatné veci prerastú do „dimenzie večnosti“.

Vypredané

4,86 €

Když se zlé věci stávají dobrým lidem
Když se zlé věci stávají dobrým lidem

Harold S. Kushner

Kniha pro všechny, které život zranil. Rabín Kushner, jako každý duchovní, mnohokrát pomáhal lidem překonávat bolest a zármutek. Ale teprve když se dozvěděl, že jeho tříletý syn Aaron na začátku puberty zemře na nevyléčitelnou chorobu, byl nucen sám se zamyslet nad věčnou otázkou: Proč se zlé věci stávají nevinným lidem?

Vypredané

11,54 €

Tváří v tvář zemi
Tváří v tvář zemi

Marek Vácha

Inspirováno Plejádami, Orionem a encyklikou Laudato si´. Kniha o přírodě vycházející z encykliky Laudato si´. Encyklika Laudato si´ nepřináší ke všem těmto problémům a starostem ještě další starost navíc, encyklika to vše integruje, dává našemu snažení rámec a soustřeďuje nás na to, co je opravdu důležité. Když chránit život, tak veškerý.“

Vypredané

12,22 €

Vydarený život I.
Vydarený život I.

Anton Fabian

Zamyslenia inšpirované evanjeliom. Čo mám z toho, že verím v Boha? Aký úžitok mi môže viera priniesť? Kniha týchto zamyslení hľadá odpoveď na podobné otázky. Ak ju človek nájde, potom je už len malý krôčik k tomu, aby sa Boh stal "najvyšším dobrom" a zaujal prvé miesto, ktoré mu patrí. (Mons. Bober)Dostupné v sade Vydarený život.

Vypredané

11,42 €

Bůh a peníze
Bůh a peníze

Anselm Grün; Jochen Zeitz

Dialog mnicha s manažerem. Benediktinský mnich a špičkový manažer diskutují o tématech dnešního světa, která se týkají nás všech: úspěch a odpovědnost, ekonomika a blahobyt, kultura a hodnoty – zkrátka Bůh, peníze a svědomí. Sešly se tu dvě mimořádné vůdčí osobnosti ze světů tak odlišných, jako jsou klášterní klauzura a top management nadnárodní firmy. Něco však mají společného Anselm Grün je sice především mnich a teolog, ale v opatství Münsterschwarzach má na starosti ekonomický chod rozsáhlého kláštera a řídí stovky jeho zaměstnanců. Jochen Zeitz byl 19 let vrcholným manažerem sportovní a lifestylové firmy Puma, který v posledních letech přesouvá svůj zájem na životní prostředí a principy trvale udržitelného rozvoje. Jejich názory a postoje nejsou jen prezentací osobních pohledů a zkušeností, ale burcují nás k tomu, abychom pomohli vytvářet svět, kde nevládne jen zákon džungle.

Vypredané

9,70 €

O Boží moci I.
O Boží moci I.

Tomáš Akvinský

Quaestiones Disputatae De potentia představují mimořádné metafyzické dílo v rámci Tomášova myslitelského vývoje. Obsahují klíčové formulace, bez jejichž soustavného promýšlení a domýšlení nepronikneme nejen do Tomášovy syntézy, ale nedokážeme ani sami rozvíjet křesťanské pojetí stvoření a evoluce světa v současných podmínkách.Dílo vznikalo v Římě v letech 1265–1266, a badatelé se dokonce domnívají, že jde o jakési průzkumné texty před závěrečnou redakcí první části Sumy teologie, především otázek 75–89. První díl překladu QD De potentia přináší otázky 1 a 2, které se zabývají Boží potencí obecně a plodivou potencí v Bohu.

Vypredané

12,13 €

Desať rád pre šťastný život
Desať rád pre šťastný život

Anselm Grün

Sprievodca na ceste k slobode. Väčšina ľudí pozná Desatoro Božích prikázaní ešte zo svojho detstva a často sa im spája len s negatívnymi spomienkami. Základné piliere kresťanskej etiky sú však oveľa viac než zákazy a príkazy. Vo svete plnom možností a názorov nám dávajú istotu a pomáhajú nám zorientovať sa. Hoci má desatoro tritisíc rokov, nestratilo na svojej aktuálnosti a v dobe globalizácie platí viac než kedykoľvek predtým.Anselm Grün v tejto knihe vysvetľuje, že Desatoro môže byť pre každého človeka ukazovateľom na ceste k slobode i praktickou pomôckou v každodennom živote.

Vypredané

5,85 €

Kniha štěstí
Kniha štěstí

Eduard Martin

Jak hledat štěstí? Kde je nalézt? Co ono tajemné slovo „štěstí“ vůbec znamená? Eduard Martin ve své nové knize kreslí „mapu“ různých cest ke štěstí. Materiálem mu jsou osobní postřehy a prožitky lidí, kteří se během svého životního putování dotkli okamžiku štěstí. Okamžiku, který někomu přinesl pokoj, pochopení, pohlazení, jiného vyburcoval, dalšímu umožnil nové vnímání vlastních zaběhaných stereotypů nebo dokonce změnil životní směřování. Autor nás svými příběhy ubezpečuje, že být šťastný je možné.

Vypredané

7,66 €

Andělské cesty k nesmrtelnosti
Andělské cesty k nesmrtelnosti

Eduard Martin

Povídky shromážděné v této knížce volně navazují na „andělskou pentalogii“, která postupně vycházela v Karmelitánském nakladatelství. Jejich autor se dotýká se strachu, který pociťuje každý člověk z konce své pozemské existence, a rozvažuje nad křesťanským obsahem slov „život věčný“. Je možné být nesmrtelný? Lze se zbavit strachu ze smrti? V poutavých příbězích své knihy z různých stran pozoruje vábivé slovo „nesmrtelnost“ a ukazuje na jeho přesah do života současných lidí, na přesah nesmrtelnosti do každé vteřiny.

Vypredané

5,34 €

Ako žiť?
Ako žiť?

Józef Tischner

Uvedenie do kresťanskej etiky. „Ozajstný etický čin je – ako čin umelca – objavom a tvorbou. Pre túto jednoduchú pravdu mi kedysi otvoril oči Henri Bergson a odvtedy si ju vo svojom vnútri pestujem ako jeden z najcennejších objavov, za ktorý vďačím filozofii.“ Józef Tischner (1931 – 2000) "Józef Tischner bol stelesnením kresťaského univerzalizmu…Jeho národ nešetril na jeho adresu uznaním a niekedy aj zbožňovaním. No neušetril ho ani od poníženia a faciek. (Adam Michnik)

Vypredané

7,08 €

Situační etika
Situační etika

Joseph Fletcher

Nová morálka. Před několika lety pronesl E. E. Cummings na Harvardově univerzitě šest „nepřednášek“ o poezii, které někteří kritici nazývají „šest přednášek o nepoezii“. Zkušenost tohoto básníka promlouvá do mé situace, kdy jsem přednášel o ne-křesťanských etických systémech a srovnával je s různými systémy křesťanskými, jsem občas hovořil i o vlastním „nesystému“. A práv tento „nesystm“ předkládám ve zhuštěné podobě na následujících stránkách. (Z autorovy předmluvy).

Vypredané

8,34 €

Hovoríme o etike
Hovoríme o etike

Robert Spaemann

Autor, profesor filozofie na univerzite v Mníchove, objasňuje v ôsmych kapitolách niektoré základné pojmy, ktoré všetci denne používame, keď hovoríme o morálnych aspektoch našich činov.

Vypredané

0,48 €

Modlitba argentinských nocí
Modlitba argentinských nocí

Marek Vácha

Nebudu nikdy dobrým teologem, pokud budu jen studovat názory jiných, psát vybroušené rešerše a nikdy nepocítím žízeň živé bytosti po Bohu. Pokud budu svět zkoumat jen z vnějšku, jako nezávislý a nezaujatý novinář, nikdy jej nepostihnu.Životem procházíme dnes tak, jako se v sobotu procházíme po zoologické zahradě. Takto se ale s Bohem nikdy nesetkám; jako nezainteresovaný turista, který si během své životní vycházky po Zemi sem tam zmáčkne spoušť a vytvoří fotografii. Jsem vášnivá bytost, toužící a hladovějící po Bohu, toužící nalézt smysl věcí, jsem uvnitř světa, nikoli mimo něj.

Vypredané

7,66 €

Otázky o ctnostech III - Kardinální ctnosti
Otázky o ctnostech III - Kardinální ctnosti

Tomáš Akvinský

Mezi nejvýznamnější otázky, kterými se Tomáš Akvinský zabývá, patří bezpochyby etika. Mezi klíčovými pojmy jeho etiky hrají centrální roli ctnosti.V komplexu pěti disputací o ctnostech (Quaestiones disputatae de virtutibus) probírá Tomáš ctnosti obecně, poté se zabývá božskými a nakonec kardinálními ctnostmi. První otázka (O ctnostech obecně) byla v českém překladu vydána v roce 2012. Přítomný svazek představuje pátou otázku, která se zaměřuje na ctnosti kardinální.

Vypredané

6,40 €

Morálka v dialogu
Morálka v dialogu

Jiří Skoblík

Křesťanský pohled na morální problémy dneška. Docent Skoblík přednáší dlouhá léta křesťanskou etiku a morální teologii na Univerzitě Karlově v Praze. V různých médiích systematicky reaguje na aktuální etické problémy dnešních lidí, globalizovaného světa a naší i světové církve. Ve spolupráci s editorem Tomášem Jajtnerem připravil reprezentativní průřez svými studiemi a aktuálními komentáři. Přínosná je především široká škála otevíraných témat, o nichž se v soukromí i ve veřejném prostoru vedou často bouřlivé diskuse. Jde o problémy individuální morálky, ale také o témata společenská a politická: otázky etických alternativ / dialog a kultura argumentace / etika a pedagogika / právní řád a odpovědné občanství / katolická sexuální etika a její pozitivní východiska / teologické poznámky ke gay-les orientaci / ekumenismus, misie a proselytismus.Inspirativní jsou i jeho postřehy k palčivým problémům současnosti: Jak dnes chápou lidé hřích? Proč je peklo tabu? Jaké jsou nectnosti průměrných křesťanů? Co zakládá etiku sportu? Co se změnilo po 11. září? Kniha je určena širokému okruhu čtenářů, který se chce seznámit se základními myšlenkami křesťanské morálky. Autor má odvahu připomínat i nepříjemné pravdy, ale dělá to vždy klidně, ohleduplně a nikdy nesklouzává k zjednodušování. Své úvahy předkládá v jasné a fundované podobě a tím vede své čtenáře ke kritickému myšlení v souvislostech.

Vypredané

12,13 €

Aby měl život smysl
Aby měl život smysl

Harold S. Kushner

Americký rabín a autor bestselleru Když se zlé věci stávají dobrým lidem se v knize zabývá tím, co je pro většinu lidí klíčové – jak žít život tak, aby měl smysl, aby na něm záleželo, aby byly jeho plody k něčemu. K tomu je třeba lépe poznat lidskou povahu, pochopit mnohé lidské tužby a dilemata. Na řadě příkladů ze života lidí kolem sebe, ale také na velkých příbězích z Bible a světové literatury Kushner ukazuje lidskou touhu být dobrý, stejně jako jeho vnitřní spory týkající se otázek lidské falešnosti a zloby, uvažuje o tématech pomsty, spravedlnosti a odpuštění. Duchovní moudrost je v knize kořeněna židovským pohledem na svět a smyslem pro humor a paradox, psychologická poučení zároveň dávají řadu jasných termínů a orientačních bodů, které velká životní zkušenost stahuje sympaticky na zem.

Vypredané

10,57 €

Miluji svobodu
Miluji svobodu

Notker Wolf

Svoboda je v podstatě základem křesťanské víry a jedním z největších darů, které jsme od Boha dostali. To, že jsme bytosti stvořené k Božímu obrazu, tvoří důstojnost člověka. Skutečná svoboda je docela něco jiného než moje libovůle. Svoboda patří k životu v lásce, k životu pod vládou Kristovou. Naše víra nám dává svobodu postavit se za to, co víme, že je pravdivé a správné.

Vypredané

5,24 €

Špecifiká morálneho svedomia
Špecifiká morálneho svedomia

Ivan Kútny

Koncept morálneho svedomia podľa Druhého vatikánskeho koncilu a jeho využitie vo vybraných dokumentoch magistéria Jána Pavla II.Pri uvažovaní o špecifikách morálneho svedomia vo svetle Druhého vatikánskeho koncilu je potrebné venovať pozornosť človeku, ktorý – vstúpiac do svojho vnútra – na jednej strane stojí pred sebou samým vo svojom najskrytejšom jadre, na druhej strane je sám s Bohom. Morálne svedomie je potom tým hermeneuticky privilegovaným miestom, kde uvedomenie si seba a uvedomenie si Boha sú nerozlučiteľne spojené. V tajomných hlbinách a svätyni vlastného „ja“, teda vo svedomí, každý jednotlivec rozhoduje o prijatí vlastnej základnej voľby (optio fundamentalis). Rozhoduje sa medzi dvoma možnosťami: buď prijme (niekedy aspoň implicitne), alebo odmietne to, čo sa vo svätyni udialo.Prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD., v súčasnosti pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Za profesora bol vymenovaný 13. júna 2005 po vedeckej profilácii – uskutočnenej v zahraničí – v oblasti etiky a morálnej teológie.

Vypredané

4,85 €

Divini Illius Magistri - O křesťanské výchově mládeže (v češtine)
Divini Illius Magistri - O křesťanské výchově mládeže (v češtine)

Pius XI.

Encyklika papeže Pia XI., Divini illius Magistri - O křesťanské výchově mládeže.

Vypredané

7,95 €

Co dělá naše jednání dobrým?
Co dělá naše jednání dobrým?

Eric Fuchs

Úvod do etiky. Autor – profesor etiky na univerzitě v Ženevě – nenabízí pravidla a poučky, nýbrž podněty pro to, jak se vyznat v pestré nabídce různých pojetí etiky.

Vypredané

6,21 €

Teologie Nového zákona
Teologie Nového zákona

Francois Vouga

Definice, úkoly a metody teologie Nového zákona; Nový zákon jako čtení Starého (kapitola 1), jaká je hlavní zvěst Nového zákona o spasení (kap. 2), o lidské existenci (kap. 3), o společenství církve (kap. 5), o existenci za hranicí smrti (kap. 7) a o jejich základu v události vzkříšení a smrti Ježíše z Nazaretu (kapitola 4). Za ekleziologii je vložena kapitola o dvou moderních paradigmatech novozákonní teologie (filosofie dějin F. Ch. Baura a existenciální interpretace R. Bultmanna, kap. 6). Tuto knihu lze číst postupně po kapitolách nebo je možné ji používat i jako příručku a orientovat se podle rejstříku či podrobného obsahu. Fr. Vouga je švýcarský protestantský teolog. Přednáší Nový zákon v Bielefeldu v Německu.

Vypredané

14,55 €

Moudrost a vtip G. K. Chestertona
Moudrost a vtip G. K. Chestertona

Gilbert Keith Chesterton

Paradoxy, aforismy a postřehy. Gilbert Keith Chesterton se proslavil mnoha literárními žánry, ale hlavní důvod, proč stále patří k nejcitovanějším autorům světa, naleznete v této útlé knížce. Chesterton byl totiž mistrem paradoxu.Povýšil společenský bonmot na životní filosofii zdravého rozumu, na obranu občanské liberální politiky a tradičních hodnot evropské kultury. A ještě něco navíc: Chesterton je úvodem do světa tisíce malých překvapení a radostí ze života, proto byl tolik milován i těmi, kteří ne scela sdíleli jeho životní filosofii. U nás to byli především Ferdinand Peroutka, Karel Čapek, Jiří Voskovec, Jan Werich, Ivan Vyskočil a Jiří Suchý.

Vypredané

6,21 €

Desítka
Desítka

Jiří Beneš

aneb deset slov o Bohu a člověku. Studie podává zasvěcený a přístupný rozbor hebrejského znění Desatera v širokém kontextu Starého zákona. Desítka je užitečnou pomůckou pro porozumění starozákonním důrazům, jakož i úvodem do starozákonního myšlení a synchronní interpretace starozákonního textu.Čtenář v ní nalezne i profil adresáta, tj. posluchače pro kterého jsou slova Desatera určena. Desatero není etický text založený na rozkazovacích způsobech, ale teologický text konstatující následky Božích činu. Tak se v malém ukazuje smysl zákona a princip starozákonních přikázání.Na nich je založena specifická starozákonní etika: nejde o požadavky (příkazy a zákazy), ale o konstatování nestandardního chování Bohem vysvobozeného člověka. Novozákonní ohlasy Desatera ukazují, že na stejném principu je založena i radikální Ježíšova etika.

Vypredané

11,27 €

Důvěra v nevědomí
Důvěra v nevědomí

Donald M. Marcus

Zkušenost psychoanalýzy z obou stran pohovky. Zkušenost psychoanalýzy z obou stran pohovky. Autor začal pracovat s „Nadějí“ poté, co ona zakončila svou tréninkovou analýzu, ale přesto bylo zřejmé, že se dosud nedostala k jádru svých osobních obtíží. Analytik i klientka spolu začali pracovat s vědomím, že pro „Naději“ je důležité, aby se v psychoanalytickém procesu setkala jejich „pravá já“.

Vypredané

11,25 €

Když není volů, prázdné jsou jesle
Když není volů, prázdné jsou jesle

Bronislav Matulík

Hledáte něco, co by vás nějakým způsobem nakoplo, zaujalo, rozesmálo, inspirovalo a dalo naději v jisté situační beznaději? Potom si naordinujte na každý den jednu kapitolu ze sbírky zamyšlení mého přítele Bronislava Matulíka Když není volů, prázdné jsou jesle.Že je autor dobrý fotograf, kazatel, šéfredaktor, to jsem věděl. Že je dobrý vypravěč a glosátor toho, co se děje kolem něj a v něm, to jsem si nově ověřil při čtení jeho útlé knížky. Tahle medicína vám vydrží na celý měsíc a vykouzlí na vaší tváři jednou lehký úsměv, jindy možná vážné zaujetí nebo překvapení, jak podobné mohou být naše prožitky.Krátkým zamyšlením porozumí i ten, kdo není obeznámen s křesťanskou tématikou. Autorův jazyk je srozumitelný, úzce spjatý s každodenním životem a není mu cizí žádná temná stránka našeho bytí. To ostatně vystihuje samotný název této knížky, neboť díky Bohu ony jesle nezůstaly prázdné. Vkusné grafické provedení sličné knížečky podtrhují výrazným způsobem originální ilustrace Ondřeje Košťáka. (Daniel Fajfr)

Vypredané

5,72 €

Etika sociálnej práce
Etika sociálnej práce

Andrej Mátel

Predložená publikácia je určená primárne študentom sociálnej práce. Z pedagogických dôvodov je základný text obohatený o niekoľko pomôcok, ktoré im môžu uľahčiť štúdium etiky sociálnej práce. Každá kapitola preto zahŕňa aj stručné uvedenie, kľúčové slová v slovenskom a anglickom jazyku, zhrnutie, otázky a podnety na uvažovanie.Z hľadiska štruktúry sú prvé tri kapitoly propedeutickým uvedením do terminológie a histórie etiky. Ďalších osem kapitol je špecificky zameraných na vybrané témy etiky sociálnej práce. Posledná kapitola sa zaoberá etickými aspektmi výskumu v sociálnej práci. Pri koncipovaní zostavovateľ vychádzal zo skutočnosti, že na Slovensku doposiaľ chýba monografia zameraná na aplikovanú etiku sociálnej práce. Spolu s ďalšími spoluautormi sme sa snažili o to, aby publikácia zaplnila túto medzeru v odbornej literatúre a bola inšpiráciou aj pre profesionálov v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách.

Vypredané

5,69 €

Už víš proč?
Už víš proč?

Petr Šikula

Existuje peklo i pro křesťany?Co si mám představit pod pojmem vzkříšení a život věčný?Jak katolíci přišli na to, že jen lidská duše je nesmrtelná a ostatní duše jsou smrtelné?Je dovoleno zkoušet Boha?Jaký je názor katolické církve na horoskopy?Otázky i odpovědi na ruzne téma z duchovního života nebo odpovědi, které poskytuji základní orientaci v oblasti náboženství a jeho pojmu.

Vypredané

5,63 €

Metaetika
Metaetika

Tibor Máhrik

Komparatívna analýza súčasných trendov. Publikácia Metaetika je určená predovšetkým študentom humanitných fakúlt vysokých škôl, ktorí pri štúdiu svojich odborov potrebujú porozumieť ich hlbšie filozofické a ­etické súvislosti. Predstavuje problematiku metaetiky z pohľadu kritickej analýzy niektorých vybraných súčasných trendov, pričom uchopuje predmet skúmania ako interdisciplinárny komplex, v ktorom významnú úlohu zohráva rastúci záujem o­ metafyziku, súčasné epistemologické výzvy a výskumy z oblasti filozofie mysle.V úvodnej časti je uvedené základné definičné vymedzenie metaetiky a konceptuálne perspektívy, o ktoré sa opiera. V druhej časti sú podané základné koncepty morálneho naturalizmu a realizmu v dialektike ich možností a obmedzení. Tretia časť knihy sa zameriava na problematiku tzv. „Divine command theory“ a niektorých verzií jej modifikácie. V ďalšej časti je pozornosť venovaná Shafer-Landauovmu konceptu metaetiky a Blackburnovmu projektu kvázi-realizmu. Perspektíva emotivizmu a morálneho fikcionalizmu je obsahom ďalších častí. V závere každej kapitoly je uvedená ilustratívna kazuistika, ktorej analýza predstavuje aplikáciu predmetných teórií. Obsahom záveru je stručné zhodnotenie diskutovaných konceptov, prehľad ich pozitív a negatív, pričom je naznačená ich relevantnosť pre tvorbu normatívnych a aplikovaných etických konceptov.PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD., Dip­. je vysokoškolský pedagóg. Pôsobil na­ Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v­ Nitre a ­od­ roku 2011 pôsobí ako lektor na ­ÚCV Žilinskej univerzity v­ Žiline. Venuje sa problematike metaetiky, epistemológie, nanoetiky, komunikácie a­ etiky rodiny. Okrem viacerých štúdií v indexovaných časopisoch publikoval dve monografické práce „Etické mosty – interdisciplinární pohled do­etických výzev současnosti v­oblasti filosofie, teologie a technologie“ (2011) a ­„Kierkegaard‘s Metaethical Fragments“ (2017).

Vypredané

9,70 €

Prečo a ako milovať
Prečo a ako milovať

Ján Henžel

Úvod do evanjelikálnej etiky. Etika ako náuka o živote sa stala vedou o mravnosti, podobne ako je estetika vedou o kráse. Do popredia tak vystúpila jej opisná funkcia s otázkou: „Ako ľudia žijú?“ Takmer zanikla, alebo aspoň ustúpila jej predpisná funkcia s otázkou: „Ako by ľudia mali žiť?" To je však len ďalším prejavom toho, že východiskom teológie sa namiesto Boha stáva človek. Do etiky patrí uvažovanie o hodnotách, normách, cnostiach a zámeroch, ktorými popisujeme morálny život. Na druhej strane kresťanská morálka je aktivitou, teda životom a cnosťami kresťanskej komunity. Kresťanská etická reflexia čerpá z Písma a tradície viery, ale odohráva sa vždy v súčasnom kontexte. V tom spočíva jedno z opodstatnení predkladanej práce. Kresťanská etika ako disciplína zahŕňa kritickú reflexiu o podstate kresťanského morálneho života. doc. ThDr. Ing. Ján Henžel, PhD. sa narodil v roku 1954 v Dolnej Seči. Po maturite na Strednej ekonomickej škole v Leviciach ho neprijali na štúdium teológie s odôvodnením, že „to nie je v záujme socialistického štátu.“ V roku 1978 získal inžiniersky diplom na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Následne pracoval 12 rokov v Slovenských energetických strojárňach Tlmače. V roku 1991 bol ordinovaný za kazateľa Cirkvi bratskej. Doktorát z teológie získal v roku 2001 na Brunelovej univerzite v Londýne. Odvtedy popri cirkevnej duchovenskej činnosti prednášal najmä etiku a dejiny dogiem na Katedre teológie a katechetiky PF UMB v Banskej Bystrici. V roku 2016 bol habilitovaný na docenta teológie na Husitskej teologickej fakulte UK v Prahe. V rokoch 2005 – 2015 bol predsedom Rady Cirkvi bratskej na Slovensku. Aktívne sa angažuje doma aj v zahraničí najmä v oblasti vykladačského zvestovania Biblie. S manželkou Alžbetou majú dve dospelé deti a 5 vnúčat.

Vypredané

10,57 €

Relevance subjektivity
Relevance subjektivity

Karel Novotný

Tělo a duše z hlediska fenomenologie afektivity. Jednota těla a duše je ve filosofii Edmunda Husserla analyzována jako dvojí vtělení subjektu, inkarnace v těle prožívaném zevnitř, Leib, a inkorporace v těle vnímatelném v objektivním prostoru, tak jako jiná tělesa, Körper. A toto dvojí vtělení subjektivity, její dvojí tělesnost, Leib-Körperlichkeit, zůstává v posledku nevyzpytatelné nejen pro fenomenologickou analýzu, statickou i genetickou (první část, věnovaná Husserlovi), ale i pro etickou genezi subjektivity, k níž směřuje Emmanuel Levinas (druhá část): je to původní fakticita, z níž vychází i současný koncept oikologické filosofie Hanse Rainera Seppa (třetí část), fakticita, kterou je třeba brát v potaz, jde-li o to, přiblížit se záhadě oduševnění, zázračného spojení těla a duše, které funguje ve vztahu subjektivity k sobě, k druhým a ke světu.

Vypredané

9,60 €

Základy moderní lékařské etiky
Základy moderní lékařské etiky

Marek Vácha; Radana Königová; Miloš Mauer

Publikace poskytuje základní přehled lékařské etiky v současném euroamerickém prostoru se zvláštním zaměřením na problematiku v České republice. V úvodních částech autoři popisují základní pojmy lékařské etiky, obecný postup při řešení bioetického problému a základní etické teorie. Jsou charakterizovány také současné etické teorie, uznávané a používané ve zdravotnictví na začátku 21. století, s akcentovanými čtyřmi principy Beauchampa a Childresse. Problematice komunikace s pacientem a psychologickému přístupu k nemocnému jsou věnovány zvláštní kapitoly. Speciální část velmi volně kopíruje etapy lidského života a popisuje všechny etické otázky týkající se zejména obou konců lidského života, kdy je z různých důvodů člověk nejzranitelnější. Závěrečné kapitoly pojednávají o specifických problémech současné lékařské etiky, zvláště pak problematika popáleninové medicíny a tématu hromadných poranění v rámci katastrof. Text doplňuje řada příkladů z praxe.

Vypredané

19,79 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Jitka, pred 5 dňami

Zkušenosti s obchodem dlouhodobé, a jen ty nejlepší. V případě problému ochota, slušnost, vstřícnost, profesionalita a velmi rychlé vyřízení. Pro mne po zkušenostech s in...

userAvatar

Andrea, pred týždňom

veľmi dobrá komunikácia, rýchle dodanie, vynikajúca spolupráca a vyhovenie požiadavkám cez poznámku v objednávke

userAvatar

Štefánia, pred týždňom

Rýchle doručenie.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk