Knihy o psychoterapii • Zachej.sk
Knihy o psychoterapii

Knihy o psychoterapii

(3 produkty)

Psychoterapia je liečba rozhovorom. Nejde o žiadnu procedúru, či zákrok vykonávaný terapeutom na kl...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Hľadanie zmyslu života
Hľadanie zmyslu života

Viktor E. Frankl

Napriek všetkému povedať životu áno. Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako kniha. Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom, nejde o vyratúvanie krutostí, ale o originálnu psychoanalýzu vychádzajúcu z autorovho prístupu k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie a života. Od svojho prvého vydania v roku 1946 sa kniha stala svetovým bestsellerom, predalo sa z nej viac ako 10 miliónov kusov a bola preložená do viac ako tridsiatich svetových jazykov.

Skladom

10,66 €

Posledné kusy
Vôľa k zmyslu
Vôľa k zmyslu

Viktor E. Frankl

Myšlienky Viktora E. Frankla. Kniha obsahuje myšlienky Viktora E. Frankla (1905 – 1997) zostavené vysokoškolskou pedagogičkou, psychologičkou Juditou Štempelovou.Viktor E. Frankl bol svetoznámym psychiatrom, zakladateľom liečebnej metódy – logoterapie. Podstatou jeho učenia je orientácia človeka na hľadanie životného zmyslu. Napriek ťažkému životnému osudu celým svojím bytím svedčil, že Boh je láska. Jeho diela sú plné svetla, múdrosti a lásky k človeku i Bohu. Dodávajú životný optimizmus, najmä v ťažkých chvíľach a životných skúškach.

Skladom

8,73 €

Posledné kusy
A přesto říci životu ano - Psycholog prožívá koncentrační tábor
A přesto říci životu ano - Psycholog prožívá koncentrační tábor

Viktor E. Frankl

5.vydanie. Kniha spojuje dva slavné texty Viktora E. Frankla (1905–1997), psychiatra s českými kořeny a zakladatele logoterapie. Spis Psycholog prožívá koncentrační tábor vznikl během necelých dvou týdnů v prosinci 1945. Autor v něm popisuje, jakými fázemi odlidštění museli vězni procházet a jakou oporou jim byl duchovní rozměr života.Hra Synchronizace v Březince z roku 1948, napsaná působivým skicovitým způsobem, je myšlenkovým i literárně-dramatickým experimentem. Propojují se v něm Franklovy osobní zážitky z vyhlazovacího tábora s pomyslnou reflexí a živým dialogem tří filozofů, kteří mu byli blízcí – Sokrata, Spinozy a Kanta.Podle Frankla vždycky zůstává v člověku prostor svobody a odpovědnosti, kterého se nesmí za žádnou cenu vzdát, a to i v extrémní situaci: „Nic nemůže udolat člověka, který si vědomě přeje mít životní cíl.“Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Hľadanie zmyslu života (2011).

Skladom

11,64 €

Trpiaci človek
Trpiaci človek

Viktor E. Frankl

Viktor Frankl zasvetil svoj život skúmaniu zmyslu života a jeho terapii. Môžeme začať čítať ktorúkoľvek jeho knihu a v každej sa dozvieme vždy niečo nového o zmysle života a o tom, ako poznať jeho stratu a ako pomáhať jeho obnoveniu.

Vypredané

5,15 €

Utrpenie z nezmyselného života
Utrpenie z nezmyselného života

Viktor E. Frankl

Každá doba má svoju neurózu a každá doba potrebuje svoju psychoterapiu. Skutočne, dnes už nie sme ako v časoch Freuda konfrontovaní so sexuálnou, ale s existenciálnou frustráciou. A typický pacient dneška už netrpí komplexom menejcennosti ako v časoch Adlera, ale hlbokým pocitom straty zmyslu, ktorý je úzko spojený s pocitom vnútorného prázdna. Preto autor hovorí o existenciál­nom vákuu.

Vypredané

5,82 €

Závislosti srdce
Závislosti srdce

Robert Hemfelt; Frank Minirth; Paul Meier

Jak opustit nezdravé vztahy (2. vydání). "Autoři knihy nabízejí praktický návod, jak se osvobodit od vztahů nezdravé závislosti na druhém člověku. V první části knihy nabízejí hlubší pochopení problematiky spoluzávislosti a teoretické zdůvodnění své terapeutické metody. Řadou příkladů z konkrétní praxe nejprve vysvětlují, co jsou a jak vznikají tyto „závislosti srdce“, popisují dynamiku jejich rozvoje a ničivé účinky. V další části knihy předkládají návod, jakým způsobem se lze osvobodit od nezdravých vztahů.Autoři vycházejí ze zkušeností s léčbou alkoholiků a jejich rodinných příslušníků a jejich poznatky jsou výsledkem mnohaleté praxe v terapii vztahových závislostí. Cenná je i skutečnost, že pracují s křesťanským poselstvím, aniž by složitou problematiku pouze spiritualizovali. Publikace jistě zaujme čtenáře se zájmem o psychologii a pracovníky pomáhajících profesí, ale i všechny lidi, kteří se sami potýkají se závislostí na nějakém člověku."

Vypredané

16,39 €

Proměň svůj strach
Proměň svůj strach

Anselm Grün

Cesta k nové chuti do života. Publikace Proměň svůj strach s podnázvem Cesta k nové chuti do života z pera u nás velmi oblíbeného a čteného autora Anselma Grüna, je tentokrát o strachu ve všech možných podobách: o strachu z nového, o strachu, který ochromuje, o strachu ze zesměšnění, o strachu z neznámého v nás, o strachu ze zranění, o strachu z osamění, o strachu o naše vztahy, o strachu o sebe, o strachu, že ztratíme pevnou půdu pod nohama, o strachu z Boha, o strachu, že nejsme dost dobří, o strachu z budoucnosti,dokonce i o strachu z Ježíšovy smrti a vzkříšení… A co nám známý benediktinský mnich radí? Nechá se inspirovat a fascinovat Ježíšovým postojem ke strachu. A nad vším zní biblické „Neboj se!“.

Vypredané

7,28 €

Neuvedomený Boh
Neuvedomený Boh

Viktor E. Frankl

Psychoterapia a náboženstvo. Dielo svetoznámeho psychológa Viktora Frankla o psychológii a náboženstve. V knihe dominuje zreteľ na existenciu duchovnej dimenzie človeka a orientácia na hodnoty posilňujúce vôľu k životu a pozitívnu životnú orientáciu v čase šíriaceho sa nihilizmu.Viera v zmysel a náboženská viera sú pre Frankla v podstate synonymá. Skúmanie vzťahu psychoterapie a náboženstva, ako aj miesta náboženskej viery v živote jednotlivca je preto úplne logickou a zásadnou súčasťou jeho diela.

Vypredané

5,15 €

Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty
Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty

Heinz-Peter Röhr

Odhaľte skryté programy svojej duše. Mohli by sme byť šťastní, lenže často nám staré modely myslenia podkopávajú pocit vlastnej hodnoty. Nie som dosť dobrý. Nezvládnem to. Som smoliar. Tieto skryté programy nám otravujú dušu a spôsobujú rozličné poruchy. Heinz- Peter Röhr pomáha čitateľom vypracovať nové programy, ktoré posilňujú pocit vlastnej hodnoty. Vďaka jeho radám si každý z nás môže odstrániť všetky prekážky z cesty za šťastím a spokojnosťou.

Vypredané

12,51 €

Hľadanie Boha a otázka zmyslu
Hľadanie Boha a otázka zmyslu

Viktor E. Frankl; Pinchas Lapide

Psychiater a neurológ Viktor E. Frankl a židovský biblista Pinchas Lapide viedli v roku 1984 interdis­ciplinárny dialóg o šťastí človeka a jeho ozdravovaní. Hodnota rozhovoru spočíva najmä v snahe obidvoch osobností celkom sa otvoriť pre pochopenie iného vedného odboru v záujme hľadania pravdy. Siahajú pri tom až na dno svojich náboženských skúseností a osobne prežitých udalostí, akou bol napríklad holokaust. Základné existenčné otázky týkajúce sa viny a odpustenia, ale aj lásky a zmyslu života tak dosahujú v rozhovore nezvyčajnú a pôsobivú hĺbku.Titul vyšiel aj v českom vydaní Bůh a člověk hledající smysl (2011).

Vypredané

8,73 €

Základy logoterapie
Základy logoterapie

Elisabeth Lukasová

Obraz člověka; Metódy. Logoterapia vo svojej podstate dokazuje nádej, že naša námaha, snaha, neúspechy a obety majú zmysel. Niekedy je viditeľný hneď, inokedy sa ukáže neskôr, dokonca až v ďalších generáciách.Podstatné je, že sme sa snažili žiť svoj život čo najzmysluplnejšie, že sme sa pokúšali zasvätiť ho „dobrej veci“. To je nosná myšlienka tejto knihy. Jej odborné kapitoly dopĺňa a obohacuje autorka i mnohými konkrétnymi príkladmi z praktickej skúsenosti psychoterapeuta.

Vypredané

9,22 €

Pevné objetí
Pevné objetí

Jiřina Prekopová

Cesta k vnitřní svobodě. Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevně stanoveny její hlavní kroky a principy. V pevném objetí je třeba vyjádřit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady). Ty musí být vyjádřeny autentickým, pro druhého vnímatelným způsobem, tedy nejen slovně.Terapeutické setkání lze považovat za úspěšné teprve tehdy, když se mezi oběma zúčastněnými znovu rozproudí vzájemná láska. České vydání autorka aktuálně doplnila některými novými metodickými postupy při terapeutické praxi, na jejichž vývoji mají zásluhu také čeští a slovenští terapeuti. Kniha je psána pro rodinné terapeuty a pro rodiče.

Vypredané

12,03 €

Malý tyran
Malý tyran

Jiřina Prekopová

Příčiny dětské panovačnosti. Poruchy vývoje osobnosti dítěte. Co vlastně děti potřebují?. Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Malý tyran (2014).Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných, ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat.Známá německá dětská psycholožka Jiřina Prekopová tento fenomén ve své knize vysvětluje a ukazuje, jakou oporu děti potřebují aby se mohly nerušeně vyvíjet.Jiřina Prekopová, významná německá psycholožka českého původu, se mnoho let zabývá duševním vývojem dítěte. Vedle knihy Malý tyran vyšly v Portálu ještě knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Když dítě nechce spát a Neklidné dítě, Prvorozené díte, Pevné objetí, I rodiče by měli dělat chyby.

Vypredané

8,24 €

Umenie počúvať
Umenie počúvať

Erich Fromm

Kniha Umenie počúvať nie je v pravom slova zmysle knihou, ktorú napísal Erich Fromm, hoci je autorom všetkých textov. Za vznik tohto diela vďačíme bývalému asistentovi Ericha Fromma a správcovi jeho literárnej pozostalosti Dr. Rainerovi Funkovi, ktorý zo záznamov prednášok a seminárov, článkov a poznámok zostavil knihu o osobitej psychoanalytickej terapii, ktorej sa Fromm viac ako päťdesiat rokov venoval, a hoci ju plánoval opísať a publikovať vo väčšom rozsahu, za svojho života sa mu to nepodarilo zrealizovať.Posmrtne publikované texty v tejto knihe nie sú učebnicou psychoanalytickej terapie a nie sú ani náhradou Frommovej neexistujúcej interpretácie psychoanalytickej techniky, nič také nie je možné vytvoriť. Avšak texty v tejto publikácii poskytujú informácie o Frommovi ako terapeutovi a o spôsobe, akým sa zaoberal psychologickým utrpením ľudí našej doby.Pre jeho terapeutické metódy nie sú charakteristické rozvláčne teórie a abstrakcie ani diferenciálne diagnostické „znásilnenie“ pacienta, ale skôr jeho schopnosť individuálneho a nezávislého vnímania základných problémov človeka. Frommov humanistický pohľad preniká do jeho myšlienok týkajúcich sa pacientov a zaobchádzania s nimi. Pacienta nevidí ako protiklad, pacient nie je fundamentálne odlišný človek. Medzi analytikom a analyzovaným je zjavná hlboká solidarita. (Dr. Rainer Funk, 1994)

Vypredané

11,54 €

Psychoterapia pre laika
Psychoterapia pre laika

Viktor E. Frankl

Kniha obsahuje súbor vybraných prednášok autora, ktoré predniesol vo viedenskom rozhlase. I keď odzneli pred päťdesiatimi rokmi, treba vyzdvihnúť Franklov jedinečný prístup k pacientovi, objavovanie jeho dôstojnosti, hodnoty a zachovanie si úcty k nemu, nech je v akomkoľvek duševnom či telesnom stave. „Pre súčasnosť sú stále aktuálne kapitoly o provizórnej existencii, láske, manažérskej chorobe, eutanázii a ďalšie. Má východiská pre bezradného, stále sa ponáhľajúceho človeka, trpiaceho existenciálnymi frustráciami. Svojimi výpoveďami prebúdza a oživuje silu ducha, ktorá je vlastná každému a ktorou človek môže dokázať aj nemožné. Demonštruje aj klinické výsledky vedeckého skúmania, napr. o „sile ducha vzdorovať", dokladajúc aj svoje skúsenosti z koncentračného tábora, ktoré vyvracajú mnohé špekulatívne názory na človeka ako materiálnu bytosť. V knihe nie je len teória, obsahuje aj konkrétne príklady zo života. Text je obohatený mnohými výrokmi filozofov, spisovateľov a poznatkami známych lekárov či psychológov. Je výsledkom širokého mysliteľského ducha autora - lekára, ktorý pri lôžku pacienta nelieči iba somatické ochorenie, ale jeho celistvú bytosť."

Vypredané

5,82 €

Závislé vztahy
Závislé vztahy

Heinz-Peter Röhr

Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti. Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, a vede často k různým formám závislého chování, psychosomatickým onemocněním, depresím nebo dotyčného dostává často do role týraného a zneužívaného člověka.Autor popisuje na pozadí grimovské pohádky Husopaska to, jak k chorobné závislosti dochází a jaké charakteristické formy na sebe může brát. Citlivě objasňuje, jak může emocionální zneužívání v rodinách vést k masivnímu narušení pocitu vlastní hodnoty, a ukazuje, jak může dojít u dotyčného člověka k osvobození a uzdravení.Heinz-Peter Röhr působí přes dvacet pět let jako psychoterapeut na odborné klinice pro léčbu závislostí v německém Fredeburgu. Autor řady knih. V nakladatelství Portál od něj vyšly knihy Narcismus – vnitřní žalář (2001), Hraniční porucha osobnosti (2003), Hysterie – strach z odmítnutí (2009).

Vypredané

10,28 €

Zmysel života podľa V. E. Frankla
Zmysel života podľa V. E. Frankla

Peter Tavel

"Spal som a snil o tom, že život je radosť. Zobudil som sa a zbadal, že život je povinnosť. Pracoval som – a spoznal: povinnosť je radosťou.“ (Rabindranath Tagore). Už z uvedeného výroku vyplýva, že autor sa v diele zaoberá zmyslom života človeka, čo je vyjadrené Franklovým hlavným pojmom „Wille zum Sinn.“ Zaoberá sa otázkami slobody, svedomia, zodpovednosti, schizofrénie, eutanázie, psychochirurgie, atď. Spolupracuje s významnými filozofickými smermi ako sú fenomenológia, existencializmus, novotomizmus, a i.Autor značnú časť života býval na miestach, kde trávil svoj život aj Frankl. Podnetom pre napísanie tejto knihy bolo aj to, že mal možnosť komunikovať s Franklovými významnými žiakmi. Najhlbším vnútorným podnetom pre autora však bolo jeho sprevádzanie chorých a umierajúcich ľudí. Jeho pohľad na svet sa v tomto období života značne zmenil, čo je evidentné aj v jeho diele.

Vypredané

8,54 €

Spratek
Spratek

Torey L. Hayden

Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Kniha představuje skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, že dívka má nadprůměrnou inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý génius. Kniha je pozitivním svědectvím o síle pedagogických a terapeutických prostředků, a pedagoga představuje jako přítele, který neváhá pro dítě překonávat různé těžkosti.Tygřice je pokračovaním knihy Spratek. Pozrite si tiež ďalší titul od tejto autorky: Dračice a mazánek.

Vypredané

18,72 €

Porucha pozornosti bez hyperaktivity
Porucha pozornosti bez hyperaktivity

Emmanuelle Pelletier

Pomoc rodičům a učitelům. Autorka, školní psycholožka, podává pomocnou ruku rodičům dětí, které trpí poruchou pozornosti a jejich porucha není spojena s hyperaktivitou. S využitím příkladů popisuje problematiku a seznamuje s příznaky.Jedná se o děti, které často působí dojmem, že jsou ponořeny do svých představ, nebo se nedovedou odtrhnout od dění kolem sebe a nejsou schopny třeba i nejjednodušší činnosti, která je po nich vyžadována. Přecházejí od jedné aktivity k druhé a žádnou nedokončí, často zapomínají...Nedostatečná schopnost soustředění a porucha pozornosti má pak přirozeně důsledky při vzdělávání, odráží se i v psychice a senzualitě. V jednotlivých kapitolách knihy uvádí autorka možné příčiny poruchy, seznamuje s diagnostikou a možnostmi, jak dětem trpícím touto poruchou pomáhat a jak ji překonávat (rozdělování činností, motivace, nepožadovat víc činností najednou…).Sděluje také, jakým způsobem se naopak nemá zasahovat. Poruchu nelze zcela vyléčit, lze ji však postupně zeslabit. K tomu přispěje i využití této knihy. Kniha pomáhá nejen rodičům, ale i vyučujícím a vychovatelům dětí s touto poruchou.Emmanuelle Pelletier působí jako školní psychožka, zabývá se ADHD a LMD, je autorkou odborných příruček pro pedagogy a psychology na téma těchto poruch.

Vypredané

8,73 €

Neklidné dítě
Neklidné dítě

Jiřina Prekopová; Christel Schweizerová

Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráždivostí, neposedností a rozjíveností dovádějí k zoufalství rodiče, učitele, vychovatele i lidi, k nimž nemají žádný vztah. Neklid se u nich stává vývojovou poruchou, kterou je třeba brát vážně. Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ.

Vypredané

9,82 €

Jak přežít ve službách církve
Jak přežít ve službách církve

Nick Cuthbert

Autor nabízí své zkušenosti z více než třiceti let vlastní služby vedení v církvi, ale i postřehy ze služby jiných a z poradenství těm, kdo v církvi nesou zodpovědnost. Postupně prochází jednotlivé oblasti veřejného i soukromého života duchovních, pastorů a dalších vedoucích v církevních službách.Upozorňuje na skrytá úskalí této služby a na zdroje specifických problémů vedoucích. Na příkladech ze života i za pomoci odborné literatury radí, jak se svízelných situací vyvarovat, a pokud už nastanou, jak je konstruktivně řešit. Cílem pro něj není jen holé přežití, ale plodná služba, při níž i sám vedoucí v církvi duchovně i lidsky zraje, ba dokonce vzkvétá.

Vypredané

8,34 €

Zralost není luxus
Zralost není luxus

Josef Maureder

Jaká jsou kritéria pro pozitivní, láskyplný a kreativní způsob života a jak takového života dosáhnout?Při hledání odpovědi na tuto otázku vychází Josef Maureder ze spirituality sv. Ignáce z Loyoly, vede čtenáře k úsilí o hlubší sebepoznání, a zejména ke správnému využívání duchovních a duševních sil. Zdůrazňuje, jak je důležité být celistvou osobností, a to jak z hlediska rozměru antropologického a psychologického, tak i duchovního.Ukazuje také, jak si lze vytvořit o sobě samém pozitivní obraz, který bude v člověku posilovat naději, že se mu smysl života i jeho životní poslání podaří naplnit. Srozumitelné zpracování dané tematiky spolu s připojenými otázkami k osobnímu zamyšlení činí z této knížky praktického průvodce na cestě k plnohodnotnějšímu životu.

Vypredané

4,70 €

Agresivita dětí
Agresivita dětí

Edwige Antier

Co si počít s agresivitou svého dítěte. Jak pozitivně usměrňovat energii dětí. Jak nalézt správná slova a vhodné podněty k jednání. Role otce při usměrňování agresivity dětí. Projevy agresivity u chlapců a dívek. Agresivita je především energie, síla, která je nezbytná pro jeho vývoj. Výchova tedy nemá spočívat v tom, aby tuto sílu úplně potlačila, ale aby ji usměrnila a proměnila v energii prospěšnou dítěti. Autorka pomáhá rodičům a vychovatelům rozeznávat specifické projevy dětí v jednotlivých obdobích jejich věku (od narození do dospívání) a dává rady, jak na ně reagovat. Kapitoly obsahují charakteristiky jednání podle věku dítěte, správná slova, podněty k jednání, výběr her, příklady z psychoterape­utické praxe, objasňují roli otce aj.

Vypredané

6,98 €

Poruchy pozornosti a hyperaktivita
Poruchy pozornosti a hyperaktivita

Alison Munden; Jon Arcelus

Přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Přehled současných poznatků a přístupů pro rodiče a odborníky. Děti trpící poruchou pozornosti s hyperaktivitou (syndromem ADHD) představují pro své rodiče a učitele náročnou zkoušku. Ale i dětem samým přináší jejich postižení řadu problémů a často ohrožuje jejich zařazení do společnosti a někdy i zdraví. Kniha je přehledem současných poznatků o specifických poruchách pozornosti a hyperaktivitě u dětí a zároveň je vodítkem pro práci s nimi.

Vypredané

8,27 €

Nikdo ti neuvěří
Nikdo ti neuvěří

Danielle Schererová

Příběh ženy zneužívané knězem. Kniha je důkladnou psychologickou sondou do prožívání jedné belgické dívky (dnes už babičky), která se stala obětí letitého sexuálního zneužívání ze strany místního faráře. Vydat svědectví se rozhodla až po desetiletích skrytého trápení. Nechce skandalizovat církev ani její služebníky, ale poskytnout vhled do bolestného a komplikovaného prožívání podobně trpících lidí, aby se jim dostalo pochopení a adekvátní pomoci.Takové trauma má totiž za následek nejen vážné psychosomatické potíže, ale i ztrátu důvěry v Boha a v lidi církve. Oběť zneužití naráží často po léta na zeď odmítnutí, nedůvěry, pokryteckého mlčení, ale i obviňování a cíleného umlčování. O tom svědčí i závěr knihy – shrnující studie belgického kněze, pověřeného tamní biskupskou konferencí, aby vedl komisi zkoumající případy sexuálního zneužívání.

Vypredané

10,67 €

Zázračná otázka
Zázračná otázka

Steve de Shazer; Yvonne Dolan

Krátká terapie zaměřená na řešení. Předkládaná práce je poslední knihou, na níž se autorsky podílel Steve de Shazer, tvůrce krátké terapie zaměřené na řešení, a jakýmsi završením jeho terapeutického přístupu. Přístup de Shazera a jeho spolupracovníků vznikal velmi pragmatickým způsobem: ve snaze objevit, co doopravdy v terapii funguje a klientům pomáhá, se snažili oprostit od všeho ostatního. Tak postupně opustili diagnostiku a analýzu problémů a vytvořili koncept tzv. zázračné otázky: Představte si, že by se jedné noci, zatímco budete spát, stal zázrak – a všechny vaše problémy by se vyřešily.Podle čeho byste si toho všiml?Co by bylo jinak?Jak by se o tom dozvěděla osoba XY, aniž byste se jí slovem zmínil?Kdo by si toho všiml jako první?Podle čeho?Kniha zahrnuje četné ukázky terapeutické práce s klienty. Shazerův přístup a jeho techniky jsou dnes v různých modifikovaných podobách nedílnou součástí systemické terapie a koučování.Knihu ocení psychoterapeuti, poradenští pracovníci, koučové, manažeři, lidé usilující o seberozvoj (koučování lze na rozdíl od terapie provádět na sobě samých), studenti psychologie a psychoterapie.Steve de Shazer (1940–2005) je americký psychoterapeut, jedna z nejslavnějších postav systemické terapie. Je autorem šesti knih.Yvonne Dolan. Mezi dalšími osobami autorského týmu je Insoo Kim Berg, Shazerova celoživotní spolupracovnice a manželka, terapeutka korejského původu.

Vypredané

13,29 €

Dítě na zabití
Dítě na zabití

Petr Štípek

Příručka pro rodiče dětí a dospívajících s problémovým chováním. Děti, o nichž kniha pojednává, chodí většinou na druhý stupeň základní školy. Jsou hyperaktivní (neposedné), nepozorné a zlobivé. Takové děti většinou nevydrží chvilku v klidu, vrtí se, pozorují vše kolem, vypadá to, že nás ani neposlouchají a nevnímají, neustále si s něčím hrají, houpají nohama, vyrušují, nedokončují, co začaly, jsou hlučné, náladové, vznětlivé, vzdorovité, vždy v opozici, nepořádné, roztržité. Kniha může sloužit jako průvodce na cestě porozumění rodinným vztahům a pomoci dítěti.Je určena především rodičům, kteří se chtějí dozvědět, co dělat, kde hledat odborníka, případně co a jakým způsobem mohou sami změnit. Kniha je orientována specificky jako příručka, snaží se být jednoduchá, srozumitelná, návodná. Vychází z předpokladů a z principů rodinné terapie, že cokoli se děje jednomu členu rodiny, děje se rodině celé. Je oživena mnohými terapeutickými příběhy z autorovy terapeutické praxe.

Vypredané

10,67 €

Sociální fobie
Sociální fobie

Ján Praško; Jana Vyskočilová; Lucie Píglová; Jana Prašková

Jak prěkonat nadmerný stud. Sociální fobie je nepřiměřený až chorobný strach z kontaktu s ostatními lidmi. Může se týkat pouze specifických situací (například vystoupení na veřejnosti či telefonování) nebo se úzkost může projevovat při veškerém kontaktu s lidmi. V tomto případě sociální fobie významně omezuje studijní a pracovní uplatnění i celkovou kvalitu života. Příručka uvádí informace o projevech, příčinách a průběhu této poruchy a způsobech jejího zvládání, ať již svépomocnými aktivitami nebo s pomocí terapeuta.

Vypredané

8,37 €

Bůh a člověk hledající smysl
Bůh a člověk hledající smysl

Viktor E. Frankl; Pinchas Lapide

Titul vyšiel aj v slovenskom vydaní Hľadanie Boha a otázka zmyslu (2009).Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány. Zvláštností připravovaného svazku je především snaha obou autorů zcela se otevřít perspektivě té druhé disciplíny a její vědění využít ve službách hledání pravdy.Oba diskutující se přitom neustále potkávají ve svých osobních náboženských zkušenostech a rozhodujících životních dějinných událostech, jako je např. otázka holocaustu. Podstatnou roli zde hrají základní, existenciální otázky utrpení a vina, ale i láska a smysl života.

Vypredané

5,89 €

Perfekcionizmus
Perfekcionizmus

Richard Winter

Cesta do neba, alebo do pekla?. Chceme mať dokonalé telo. Dokonalé šaty. Dokonalú rodinu. Dokonalú prácu. Snažíme sa byť dokonalí v každej oblasti nášho života. Problém perfekcionizmu ide však aj omnoho hlbšie a dotýka sa našej identity a zmyslu nášho života. Keď sa zdravo usilujeme o dokonalosť, nie je na tom nič zlé. Normálna a zdravá snaha sa však často mení na neurotickú a nenormálnu, čo vedie k úzkostiam a depresiám, k poruchám príjmu potravy, obsesiám, či nefunkčným vzťahom.Richard Winter píše: „V prvej časti knihy (v kapitolách 1–3) predstavujem zvádzajúce hlasy sirén kultúrneho perfekcionizmu. Po skúsenostiach so štyrmi deťmi – tromi dcérami a synom – som si počas ich dospievania veľmi dobre všimol kultúrne tlaky, ktoré viedli naše deti k perfekcionizmu. Objavovali sa v reklamách, v módnych časopisoch, v televízii a vo filmoch. Raz som si začal ku svojej prednáške o perfekcionizme odkladať rôzne také druhy reklám a zistil som, ako často sa tu používa slovo perfektný a ako často je nám na rôzne nedokonalosti v živote ponúkaná okamžitá kozmetická či chemická náprava – či už ide o vrásky na tvári alebo o starosti a problémy v živote. Väčšinu týchto príkladov som zozbieral v Spojených štátoch amerických, ale myslím si, že globálny filmový, hudobný a reklamný priemysel šíri po celom svete rovnaké vplyvy, hoci často prispôsobené, alebo trochu modifikované podľa jednotlivých krajín. Potom sa venujem hľadaniu definícií perfekcionizmu a začínam diskusiu o tom, či je perfekcionizmus úplne zlý, či môže mať aj zdravé a nezdravé stránky. Nakoniec popisujem niekoľko rozličných typov perfekcionizmu.""Za posledných dvadsať rokov sa v odbornej literatúre viedla debata o tom, či je celý perfekcionizmus škodlivý a deštruktívny, alebo či sú niektoré jeho formy pre život nápomocné a konštruktívne. Niektorí ľudia tvrdia, že existuje normálny, zdravý, prispôsobivý typ perfekcionizmu, čo je snaha o dosahovanie vysokých štandardov a vynikajúcej úrovne, ktorý treba odlíšiť od neurotického, nezdravého, neprispôsobivého typu. Iní tvrdia, že dosiahnuť dokonalosť je nemožné a preto je snaha oň zjavne nezdravá."

Vypredané

3,40 €

Uzdravila jsem se z anorexie
Uzdravila jsem se z anorexie

Clara Brunellová

Anorexie je dramatická zkušenost, která se týká stále většího počtu lidí. Jde převážně o mladé dívky a ženy, byť se toto psychosomatické onemocnění neomezuje jen na ně. Mnozí ji považují za extrémní důsledek touhy po dokonalém vzhledu, ale hraje zde roli více příčin, které většinou souvisejí s problémy ve vztazích k nejbližším a k sobě sama.V dnešní době čím dál více vnímáme, že nejde o jakýsi rozmar mladého člověka, ale o hluboké duševní trápení, které má i duchovní rozměr – postihuje a podvazuje postupně všechny roviny lidského života. Autorka se vrací k vlastní bolestné zkušenosti s touto agresivní nemocí. Inteligentním, a přitom důvěrným a chápavým způsobem se obrací na každého, kdo právě nyní prochází podobným zmatkem a utrpením.Smyslem jejího vyprávění není jitřit něčí rány, ale osvětlit klíčové postoje a obrany, jimiž člověk vlastní uzdravení bojkotuje. Netají se ani tím, že kromě odborné pomoci jí byla velkým světlem na cestě k uzdravení křesťanská víra, především cesta usmíření a objevení nové naděje, pramene života, z něhož je možné bez zklamání čerpat.

Vypredané

6,69 €

Mentální anorexie
Mentální anorexie

František D. Krch

Mentální anorexie, nechutenství, nevhodné jídelní návyky, nadměrný strach z tloušťky, přejídání a nespokojenost se svým tělem, to jsou témata publikace odborníka, který se již mnoho let zabývá výzkumem a léčbou poruch příjmu potravy.V úvodu knihy autor popisuje problematiku anorexie, podvýživy a úzkostné sebekontroly. Zvláštní pozornost věnuje možnostem intervence a motivace nemocných, kteří se odmítají vzdát svých dietních návyků, nebo se už příliš adaptovali na roli nemocného a zvykli si manipulovat se svým okolím. Samostatná kapitola je věnována problematice dětských pacientů.Ve svépomocné části příručky jsou popsány konkrétní kroky nezbytné nejenom ke změně jídelních a pohybových zvyklostí, ale i relevantních postojů. Velký důraz je kladen na porozumění problému a dostupnost nabízených řešení.

Vypredané

12,90 €

Dramatoterapia v liečebnej pedagogike
Dramatoterapia v liečebnej pedagogike

Katarína Majzlanová

Dramatoterapia je jeden z liečebno – výchovných prístupov, ktorý pomáha čoveku lepšie spoznať seba samého, lepšie sa orientovať v rôznych situáciách, pomáha mu lepšie chápať, porozumieť, byť sebou samým, preveriť si svoje postoje, možnosti zmien i empatiu.

Vypredané

7,47 €

Dala jsem jí jméno Nadine
Dala jsem jí jméno Nadine

Karin Lamplmairová et al.

K problematice před potratem a po něm. První část této knihy je deník napínavý jako thriller. Karin Lamplmairová v něm líčí, jak došlo k tomu, že i když užívala antikoncepci, otěhotněla, a proč se pak rozhodla pro umělý potrat. Píše o svém zoufalství po potratu, o svém pokusu o sebevraždu a o odcizení vůči svému partnerovi. Především ale ukazuje cestu, která jí pomohla vymanit se z pocitů viny, zamlklosti a bezmocnosti a stát se vyrovnanou osobností.

Vypredané

3,78 €

Nabrat dech v Boží blízkosti
Nabrat dech v Boží blízkosti

Wunibald Müller

Tempo každodenního života dnes mnoha lidem bere klid. Avšak chvíle klidu jsou pro nás nezbytné, čerpáme z nich sílu. Knížka úvah a meditací, inspirovaná autorovou duchovní službou a psychoterapeutickou prací i jeho osobním hledáním Boha v existenciálních životních situacích i v každodennosti, zve čtenáře k zamyšlení a k hledání své vlastní duchovní zkušenosti uprostřed hektiky života. Wunibald Müller, německý teolog a psycholog, je zakladatelem a vedoucím terapeutického centra Recollectio-Haus v benediktinském opatství Münsterschwarzach.

Vypredané

4,46 €

Kresťanstvo a psychológia
Kresťanstvo a psychológia

Ladislav Košč (ed.); Michal Stríženec (ed.)

Čím sa zaoberá psychológia náboženstva?Patrí spiritualita k dimenziám osobnosti?Prispieva kresťanstvo ku kultivácii osobnosti?Ako sa podieľa náboženstvo na zmysle života?Súvisí fundamentalizmus s osobnosťou človeka?Sú normy normálnosti duchovnými regulatívami?Aké máme zážitky v cirkevnom spoločenstve?Čím sa zaoberá pastorálna psychológia?Čo je kresťanská psychoterapia?Je človek zodpovedný za stvorený svet?Čo robiť s ohrozením rodiny?

Vypredané

1,00 €

Terapie realitou
Terapie realitou

William Glasser

O uspokojovaní potrěb a nalézání skutečného vztahu k realitě. Jak najít skutečný vztah k realitě. Kniha Terapie realitou je základním dílem stejnojmenného terapeutického směru, který autor založil nikoli na zkoumání určujících vlivů v minulosti a analyzování přenosu, nýbrž na tezi, že lidé jsou zodpovědni za své současné jednání, protože mají možnost volby. Úkolem terapeuta je pak pomoci člověku rozvinout schopnost naplnit své potřeby a tak nastolit skutečný vztah k realitě. Své teorie autor dokládá praktickými příklady např. z klinické nebo pedagogické praxe. Kniha se po svém vydání stala světovým bestsellerem.

Vypredané

11,55 €

Umění prožívat emoce
Umění prožívat emoce

Jean-Yves Arrivé

Jak rozeznávat své emoce. Jak řešit emoční problémy. Jak přetvářet parazitní emoce. Realné situace a konkrétní řešení v soukromém i profesním životě.

Vypredané

11,16 €

Uzkostné poruchy
Uzkostné poruchy

Ján Praško

Klasifikace, diagnostika a léčba. Úzkostné poruchy představují nejčastější psychické poruchy, které postihují velkou část populace. Setkávají se s nimi nejen psychiatři a psychoterapeuti, ale i praktičtí lékaři, zdravotníci a sociální pracovníci.Známý odborník uvádí ucelený přehled úzkostných poruch, zabývá se jejich vznikem, diagnostikou, průběhem v dětství i v dospělosti. Především však shrnuje nové trendy v komplexní léčbě úzkostných poruch, tedy kombinaci psychoterapie s farmakologickou léčbou. Monografie obsahuje řadu kazuistik.

Vypredané

26,82 €

Nadměrné obavy o zdraví
Nadměrné obavy o zdraví

Ján Praško et al.

Rady pro klienta a jeho rodinu. Nadměrné obavy o zdraví, v odborné terminologii tzv. somatoformní poruchy, představují skupinu problémů, kdy si klienti stěžují na tělesné příznaky, opakovaně žádají o lékařské vyšetření, avšak není nalezen žádný tělesný podklad jejich problémů. Průběh obtíží je často chronický a je spojen s dlouhotrvajícím narušením sociálního a rodinného chování. Mnozí lidé s touto poruchou zůstávají dlouhou dobu v péči různých lékařských specialistů, kteří jim však nejsou schopni pomoci. Autoři této srozumitelně napsané knížky shrnují informace o tom, jak tyto problémy rozpoznat, jakou terapii je vhodné zvolit, jak přerušit bludný kruh nekonečných vyšetření, kontrolování a sledování svého zdravotního stavu, do kterého se lidé s nadměrnými obavami o zdraví dostávají. Text je doplněn řadou příkladů.MUDr. Ján Praško, CSc., působí jako psychiatr a psychoterapeut v Psychiatrickém centru Praha. Je autorem řady odborných knih a praktických příruček pro pacienty. 

Vypredané

10,47 €

1 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Týmto sa chcem poďakovať pani, ktorá mi volala ohľadne zmeny v objednávke, milo ma to prekvapilo a ďakujem aj za naviac pribalené záložky a brožúrku Nebo, peklo a očistec. Potešilo.

Katarína

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk