Knihy o politike

Knihy o politike

(14 produktov)

Politika je široký pojem, ktorý zahŕňa nielen prioritný význam - vnútroštátnu politiku, ale aj metód...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny
Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny

Michal Pink et al.

Publikace zkoumá rozložení voličské základny politických stran v Čes­ké a Slovenské republice po rozpadu společného federálního státu na konci roku 1992. V knize je rozebrána stabilita a změna voličského chování z prostorového hlediska nejen v parlamentních volbách, ale i v dalších typech volebních soutěží, které se v obou republikách postupně etablovaly. Pro možné vysvětlení jednotlivých odlišností je volební podpora srovnávána s hodnotami, jež charakterizují socioekonomické vlastnosti společnosti, jako je kupní síla obyvatel uvedená na úroveň obcí, nezaměstnanost, velikost sídla a další proměnné. Publikace navazuje na předchozí práce pojednávající o této tématice a rozšiřuje současný stav poznání o aktuální výsledky do roku 2010. Jde tedy o originální srovnávací studii dvou relativně podobných zemí střední Evropy.

Vypredané

11,25 €

Dní sypký suchopár
Dní sypký suchopár

Patrik Kužela; Eva Fuchsová

František Kužela se narodil roku 1915 ve slováckém Vlčnově. Tam talentovaného chlapce objevil dominikán Odilo Pospíšil a poslal ho do Prahy na studia. V Praze bydlel na koleji v tzv. juvenátu u bratří dominikánů, a odtud vedla přímá cesta do řádu. Ve svých 20 letech přijal dominikánský hábit spolu s řádovým jménem Patrik. Během prvních tří let v řádu se ukázala jeho mimořádná lidská i intelektuální zralost. Již svědectví z té doby ho ukazují jako světce. Nicméně jeho heroické ctnosti se měly osvědčit v nejtěžší zkoušce. V roce 1941 byl zatčen gestapem za odbojovou činnost proti protektorátu, které se měl dopustit v době svých studií v belgickém Saulchoir. Byl vězněn nejprve v Olomouci, pak krátce v Brně, a odtud byl převezen do Osvětimi s průvodkou „návrat nežádoucí“. Jeho životní pouť skončila velmi dramaticky a krutě v únoru 1942, v jeho 26 letech. Že skončila v Boží náruči, o tom nemůže být pochyb. Svědčí o tom jeho dopisy a básně z vězení, z nichž je sestavena kniha, která dostala název podle jedné z Patrikových básní. Tato knížečka chce povzbudit čtenáře především k modlitbě: k Bohu za Patrikovo blahořečení a k samotnému Patrikovi, aby zázrakem prokázal svou blaženost. Tento mučedník z české dominikánské provincie si jistě zaslouží úctu oltáře.

Vypredané

3,59 €

Táňa Fischerová
Táňa Fischerová

Daniela Brůhová; Táňa Fischerová

Nežít jen pro sebe. Knižní rozhovor s kandidátkou na prezidentku ČR představuje známou herečku, jejíž tvář je spojena s charitativní činností i s televizními adventními koncerty.Táňa Fischerová vzpomíná na své dětství, na to, jak se rodilo její herecké povolání, a postupně na svá divadelní angažmá a filmové role. Vzpomíná na svá herecká přátelství, na režiséry, s nimiž spolupracovala, a na řadu dalších osobností hereckého světa.Vypráví také o své rodině, představuje své názory na společnost, politiku a stav veřejných věcí. Nově je rozhovor doplněn o události posledních deseti let od vydání první verze této knihy.Daniela Brůhová je redaktorkou Českého rozhlasu. S Českou televizí spolupracuje na pořadu Křesťanský magazín.

Vypredané

14,10 €

Fenomén Václav Klaus
Fenomén Václav Klaus

Lubomír Kopeček

Politická biografie. Žádný politik s výjimkou Václava Havla nezanechal tak výrazný otisk v české polistopadové politice jako Václav Klaus. Jeho kariéra se dá nahlížet jako pozoruhodný obraz výjimečné schopnosti získat moc, šachistického myšlení několik tahů dopředu a silné vůle v boji o politické přežití. Žádný z českých politiků nebudí takový odpor, nebo naopak vřelé sympatie. Žádný politik dnes není tak viditelný i za hranicemi České republiky. To vše tvoří pozoruhodný „fenomén Václav Klaus“.

Vypredané

11,52 €

Můžeš-li udělat radost, musíš
Můžeš-li udělat radost, musíš

Jiří Stránský; Libuše Koubská

Knižní rozhovor s autorem Zdivočelé země o literatuře, životě a hledání pravdy. Název knížky rozhovorů, ve které novinářka, publicistka a spisovatelka Libuše Koubská vyzpovídala spisovatele, scenáristu, dramatika, překladatele a novináře, bývalého politického vězně a pozdějšího předsedu PEN klubu Jiřího Stránského, zcela odpovídá laskavé povaze pana Stránského. V knize skromně vypráví o svém životě a životních postojích, o zkušenostech z doby věznění v pracovních táborech, i své touze psát a vyjadřovat se ke společenským a kulturním otázkám. Jiří Stránský byl od dětství skautem a je jím pořád, proto také jeho hlavním životním krédem je pravdomluvnost. Kniha významně obohatí řadu rozhovorů s lidmi, kteří v českém kulturním životě zanechávají výraznou stopu.

Vypredané

10,38 €

Dopady krize v euroatlantickém prostoru
Dopady krize v euroatlantickém prostoru

Kryštof Kozák; Tomáš Weiss et al.

Byla finanční krize pouze přechodným selháním bankovních institucí, nebo se jedná o klíčový předěl se závažnými dopady pro celou společnost? Kniha Dopady krize v euroatlantickém prostoru podrobně analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie odborníků z Institutu mezinárodních studií FSV UK zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující. Kniha přináší nové pohledy na vysoce aktuální problematiku a je vhodná pro odbornou i laickou veřejnost.

Vypredané

12,05 €

Tři škaredé středy
Tři škaredé středy

Ota Filip

a sedm dalších elegií o zlých dnech. Nová kniha významného českého prozaika vycházející z osobních vzpomínek na bolestivé události českých dějin:„Tři škaredé středy zasáhly do života starší generace – i do mého života – způsobem krutým, poznamenaly nás, ve dvacátém století nás okradly o velkou část mládí a většinu z nás o čtyři desetiletí, v nichž jsme nemohli o sobě rozhodovat sami:Ve středu 15. března 1939, do ostravských ulic padal mokrý sníh, obsadil Hitlerův wehrmacht zbytek pomnichovského Československa, Čechy a Moravu, ve středu 25. února 1948, v den zastřený mrazivou mlhou, ukončila komunistická strana pod vedením Klementa Gottwalda nesnadný, ale přece jen slibný vývoj poválečné československé demokracie, a za ranního svítání do letního oparu zahalené středy dne 21. srpna 1968 k nám pod komandem Sovětské armády a Moskvy vpadla vojska tak zvaného Varšavského paktu.Na všechny tři škaredé středy nerad vzpomínám, ale nedokázal jsem je zapomenout.“Ota Filip (1930)Prozaik a publicista původem z Moravy (nar. v Ostravě 1930) píšící česky i německy. Jako jeden z prvních politických vězňů „normalizace“ se pod tlakem režimu vystěhoval do SRN. V Mnichově se stal významným autorem německým i evropským, držitelem řady vyznamenání a cen, předním publicistou a komentátorem (FAZ, Die Zeit). Je autorem řady románů: Cesta ke hřbitovu, Blázen ve městě, Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy, Poskvrněné početí, Valdštejn a Lukrecie, Děda a dělo, Touha po Procidě (dosud jen německy), Kavárna Slavia, Sedmý životopis, Sousedé a ti ostatní, 77 obrazů z ruského domu

Vypredané

9,25 €

Jak vystoupit z EU
Jak vystoupit z EU

Petr Mach

Petr Mach, ekonom, předseda Strany svobodných občanů, vydal v roce 2010 knihu Jak vystoupit z EU, v níž podal zákulisní svědectví procesu schvalování Lisabonské smlouvy. Byla rychle rozebrána a nyní je dostupná pouze v elektronické podobě. Protože však zájem čtenářů o tištěnou verzi trvá, rozhodl se autor připravit druhé vydání. I přes uplynulý vývoj nebylo potřeba na původním textu z roku 2010 změnit ani čárku. Oproti prvnímu vydání je však kniha doplněna o dvě zcela nové kapitoly: o zrození evropské dluhové unie a o kapitolu, v níž Petr Mach navrhuje konkrétní podobu ústavního zákona o vyrovnaném rozpočtu. Kniha je bohatou dokumentací jednání s Evropskou unií od vstupu ČR do EU do současnosti. Autor uvádí řadu překvapivých, místy až skandálních výroků nejvyšších českých i evropských představitelů. Kritiku autora za neschopnost hájit české národní zájmy sklízí jak Petr Nečas, tak Mirek Topolánek, Vladimír Špidla, Miroslav Kalousek či Jiří Paroubek. Petr Mach nepřímo polemizuje i s tezí Václava Klause, že "Evropská unie nemá alternativu" a popisuje možnou budoucnost České republiky uprostřed Evropy jako nezávislého státu s nízkými daněmi a volným obchodem bez zbytečných regulací.

Vypredané

8,00 €

Teorie a metody řízení politického marketingu
Teorie a metody řízení politického marketingu

Roman Chytilek; Otto Eibl; Anna Matušková

První ucelená publikace poskytující vyčerpávající přehled o nejrelevantnějších konceptech politického marketingu. Čtenář se ve třech tematických blocích seznamuje s teoretickými a metodologickými základy disciplíny, s praktickými aspekty přítomnosti marketingu v politice a s problematikou politické komunikace. Publikace na konkrétních příkladech z reálného prostředí politických kampaní (mj. z prostředí České republiky) ukazuje, že „praktický" politický marketing a jeho akademická reflexe nejsou na sobě nezávislé disciplíny, ale že existují v symbiotickém vztahu. Své si tedy v knize najdou jak studenti politického marketingu, tak odborníci, kteří jsou s praktickou stránkou disciplíny v každodenním kontaktu.

Vypredané

14,55 €

Fotograf
Fotograf

Emmanuel Guibert; Didier

Rok 1986, konec července. Didier Lefevre odjíždí z Paříže na svou první fotografickou misi. Uprostřed války mezi Sověty a mudžáhidy má doprovázet tým Lékařů bez hranic do nitra Afghánistánu. Tato mise poznamená jeho život stejným způsobem, jakým tato válka poznamená současné dějiny. Album Fotograf, vystavěné na křižovatce osudů jednotlivců a geopolitiky, na průsečíku kresby a fotografie, je o náročném putování mužů a žen, kteří se pokoušejí napravit to, co jiní zničili. Slavné komiksové album z afghánské války fotografa Didiera Lefévra a výtvarníka Emmanuela Guiberta.

Vypredané

24,17 €

Úvod do současné politologie
Úvod do současné politologie

Blanka Říchová

Srovnávací analýza demokratických politických systémů. Publikace přehledně shrnuje základní aspekty charakterizující současné demokratické politické systémy zemí západní Evropy. Publikace je koncipována jako obecně komparativní přehled základních témat a problematiky, který současně prostřednictvím ilustrativních příkladů nabízí informace o konkrétních problémech, s nimiž se v současné době v těchto systémech setkáváme. Souhrnný charakter přehledu je vhodným opakovacím textem pro studenty specializovaných oborů, a to i politologie. Strukturovanost textu současně umožňuje, aby se v něm orientovali i zájemci o danou problematiku z řad veřejnosti.

Vypredané

12,01 €

Nepřítel: První republika
Nepřítel: První republika

Marek Šmíd

Radikalizace skupiny českých katolických intelektuálů v letech 1918-1938. Autor vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor historie-politologie se specializací na mezinárodní vztahy. V současné době pracuje jako odborný asistent v Historickém ústavu Filozofické fakulty a na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, externě přednáší na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve svých odborných článcích a konferenčních referátech se specializuje na české a evropské církevní dějiny 20. století. Je autorem mnoha vědeckých článků a studií a překladů z němčiny a italštiny.

Vypredané

7,95 €

Konec legrace
Konec legrace

Peter Hahne

Německo na kolenou! A co my?. Práce, která přináší šokující informace o rozpadu nejen německé, nýbrž celé evropské společnosti a její kulturní tradice. Jeden z nejznámějších německých televizních a rozhlasových komentátorů, Peter Hahne, analyzuje – na základě běžně dostupných informací a vyjádření čelních politických představitelů – aktuální stav německé společnosti, a předkládá ne příliš radostný výhled do budoucnosti.Přesto neztrácí naději: že náprava je ještě možná. Nakolik se situace našich sousedů týká nás, můžeme zvážit i my sami – i vzhledem k tomu, že patříme ke společenství národů Evropské unie, jejíž hospodářství se opírá především o hospodářsky silné Německo.

Vypredané

6,21 €

3 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

PAVOL, 24.3.2024

žiadna

userAvatar

Ľubomír, 20.3.2024

Veľmi dobrý. Zatiaľ nemám zlú skúsenosť

userAvatar

JOZEFÍNA, 19.3.2024

Obchod je nedaleko môjho bydliska, s dlhou otváracou dobou.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk