Knihy o Európe

Knihy o Európe

(12 produktov)

Starý kontinent, kolíska národov, Európa. Miesto studených fjordov a paliem. Kráľov, cárov, panovník...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Zjavenia sv. Brigity Švédskej
Zjavenia sv. Brigity Švédskej

Brigita Švédska

Život a utrpenie Ježiša Krista a Jeho Matky, zjavenia o svätých a osobnom súde. Po smrti svojho manžela sa Brigita Švédska druhýkrát nevydala a­ rozhodla sa žiť jedine pre Boha. Obrovská dôvera, oddanosť Bohu a­ túžba po večnosti ju čoraz častejšie viedli na kolená, k­ modlitbe a­ meditácii. Práve postoj pokory a­ bezhraničnej úprimnej lásky ku Kristovi sa stali základom pre mystické zážitky a­ zjavenia, ktoré prežívala. Jej vízie o­ narodení, živote, umučení Krista a­ o­ živote Panny Márie, či osobnom súde, v ­ktorých sa výrazne odráža jej hlboká oddanosť a ­dôvera Bohu, výrazne ovplyvnili celú Cirkev. Rovnako vtedy, ako aj dnes.Svojím životom a­ službou sa stala vzorom nielen hlbokého a ­vrúcneho vzťahu k ­Bohu, ale aj vernej manželky a milujúcej matky. V­ roku 1999 ju pápež Ján Pavol­ II. menoval za patrónku Európy a­ pri tejto príležitosti o ­nej povedal: „Z ­Brigity vyžaruje prorocká sila. S­ určitou otvorenosťou hovorí ku kniežatám a ­pápežom. V ­záujme mravnej obrody kresťanstva a duchovenstva nešetrí prísnymi napomenutiami.“Kniha Zjavenia sv. Brigity Švédskej prináša autentické zápisky zjavení tejto výnimočnej svätice spolu s­ intímnymi a­ výpovednými modlitbami, ktoré Brigitu viedli k­ hlbokému prežívaniu Božej prítomnosti. Kniha je cirkevne schválená.

Skladom
-12%

7,83 €

E-kniha
E-kniha: Zjavenia sv. Brigity Švédskej
E-kniha: Zjavenia sv. Brigity Švédskej

Brigita Švédska

Život a utrpenie Ježiša Krista a Jeho Matky, zjavenia o svätých a osobnom súde. Po smrti svojho manžela sa Brigita Švédska druhýkrát nevydala a­ rozhodla sa žiť jedine pre Boha. Obrovská dôvera, oddanosť Bohu a­ túžba po večnosti ju čoraz častejšie viedli na kolená, k­ modlitbe a­ meditácii. Práve postoj pokory a­ bezhraničnej úprimnej lásky ku Kristovi sa stali základom pre mystické zážitky a­ zjavenia, ktoré prežívala. Jej vízie o­ narodení, živote, umučení Krista a­ o­ živote Panny Márie, či osobnom súde, v ­ktorých sa výrazne odráža jej hlboká oddanosť a ­dôvera Bohu, výrazne ovplyvnili celú Cirkev. Rovnako vtedy, ako aj dnes.Svojím životom a­ službou sa stala vzorom nielen hlbokého a ­vrúcneho vzťahu k ­Bohu, ale aj vernej manželky a milujúcej matky. V­ roku 1999 ju pápež Ján Pavol­ II. menoval za patrónku Európy a­ pri tejto príležitosti o ­nej povedal: „Z ­Brigity vyžaruje prorocká sila. S­ určitou otvorenosťou hovorí ku kniežatám a ­pápežom. V ­záujme mravnej obrody kresťanstva a duchovenstva nešetrí prísnymi napomenutiami.“Kniha Zjavenia sv. Brigity Švédskej prináša autentické zápisky zjavení tejto výnimočnej svätice spolu s­ intímnymi a­ výpovednými modlitbami, ktoré Brigitu viedli k­ hlbokému prežívaniu Božej prítomnosti. Kniha je cirkevne schválená.

Ihneď na stiahnutie
-15%

7,57 €

Žena - Edita Steinová
Žena - Edita Steinová

Edita Steinová

Výber z prednášok. Edita Steinová je považovaná za jednu z najdôležitejších žien 20. storočia. Jej listy ženám sú výsledkom reflexívnych diskusií s predstaviteľmi katolíckeho feministického hnutia v nemecky hovoriacich krajinách medzi svetovými vojnami.Kniha Žena - Edita Steinová obsahuje aj nedostupné materiály o spiritualite laickej i zasvätenej ženy. Kniha je zbierkou esejí, ktoré vznikli po dlhých hodinách uvažovania a diskutovania o splnení úlohy ženy vo všetkých oblastiach života. Recenzia: Žena - Edita Steinová na stránke Blog.Zachej.sk

Skladom

9,70 €

Posledné kusy
Upalování čarodějnic a inkvizice
Upalování čarodějnic a inkvizice

Pavel Mráček

Mýtus a skutečnost. Autor se v této knize formou přístupnou široké veřejnosti snaží podat stručný, pravdivý a ucelený pohled na dějiny pronásledování čarodějnic, zejména v Evropě. Také chce objasnit vztah inkvizice k tomuto pronásledování. Opírá se o mnohé vědecké kapacity. Nejedná se přitom vůbec prioritně o katolíky, naopak: jsou to především vědci – mezi nimi četní ateisté a protestanté, renomovaní členové univerzit, vědci, kteří se na uvedený obor specializovali a habilitovali se v něm.

Skladom

3,59 €

Všesvet okolo nás
Všesvet okolo nás

Dušan Argaláš

Aký je svet okolo nás?Aké v ňom vidíme hodnoty?Kam sa uberá naša "kresťanská" Európa?Všesvet okolo nás je knihou, ktorá sa čitateľovi prihovára, vyzýva ho zachovať dedičstvo viery a správnych hodnôt a zachovať tak neporušenú pečať Ježiša Krista v srdci európskej spoločnosti. Mons. doc. ThDr. Dušan Argaláš, PhD. vo svojich príhovoroch upiera svoj pohľad na Božiu Matku a svätých a ponúka pohľad na svet cez udalosti cirkevného roka a výnimočné udalosti dejín. Vnímajte aj vy Všesvet okolo nás očami Dušana Argaláša, upretými na Nebeskú Matku. Kniha je určená všetkým, ktorí túžia prinášať pokoj, dobro a Krista do sveta okolo nich a zasvätiť sa Panne Márii.

Skladom

9,60 €

E-kniha
E-kniha: Svätí Cyril a Metod
E-kniha: Svätí Cyril a Metod

Ján Hnilica

Horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri Cirkvi. Knihu autor napísal pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda a v prvom vydaní vyšla v zahraničí. Publikácia je výsledkom dôsledného štúdia historických materiálov. Zaoberá sa životom a činnosťou sv. Cyrila a Metoda počnúc ich rodiskom. Skúma pôvod Konštantína a Metoda, ich mladosť, štúdiá, pôsobenie, misiu na Morave, cesty do Ríma, smrť sv. Cyrila, Metodovo problematické účinkovanie ako arcibiskupa až po jeho smrť a vyhnanie Metodových žiakov. Autor dej završuje obnovením cirkevnej samosprávy v Moravskej ríši na žiadosť Mojmíra II. ako dovŕšenia vývoja samostatnej slovenskej cirkevnej provincie, čo bolo sprevádzané latinizáciou liturgie a písma. Prepracovaná stať Osudy hrobu a pozostatkov sv. Cyrila podrobne dokumentuje fakty súvisiace s miestom posledného odpočinku sv. Cyrila. Nové vydanie rozširuje poznatky o hrobe sv. Cyrila pod Bazilikou sv. Klementa v Ríme, kde existuje viacero hypotéz jeho umiestnenia. Zároveň je doplnená kapitola o pôsobení solúnskych bratov v Ríme. Kniha má bohatú dokumentačnú prílohu. Uverejnené dokumenty sú rozšírené o pápežský dekrét Egregiae virtuti, ktorým pápež Ján Pavol II. vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupratrónov Európy. Na rozdiel od 2. vydania na záver je výberová bibliografia z cyrilo-metodskej problematiky.

Ihneď na stiahnutie
-30%

5,80 €

Posledné kusy
Európa aj v tvojich rukách - 84/2017
Európa aj v tvojich rukách - 84/2017

Branislav Škripek

Európska únia sa ocitla na križovatke. Akú úlohu v nej máme my, kresťania na Slovensku?

Skladom

1,46 €

Uprostred Európy
Uprostred Európy

Peter Fotta

Zbierka poézie.

Skladom

2,42 €

Posledné kusy
Iná Európa je možná
Iná Európa je možná

Aldo Giordano; Alberto Campoleoni

Kresťanské ideály a perspektívy pre starý kontinent. Debaty o bioetikeOtázky spojené s prítomnosťou kríža v triedeDilema medzi vierou a rozumomVyhliadky spoločenského bohatstva dnes a obavy z chudoby zajtraSpory o nových rodinách, pohlaví a adopciiBudúcnosť ekumenizmu a európskej civilizácieAldo Giordano, generálny tajomník Rady európskych biskupských konferencii, v knihe Iná Európa je možná ponúka čitateľom diskusiu o starom kontinente plnom nádejí v čase vízii a odvážny výklad o budúcnosti Európy, v ktorej by sa nikto nemusel hanbiť nazývať kresťanom.

Skladom

9,70 €

Posledné kusy
Medzi anarchiou a tyraniou
Medzi anarchiou a tyraniou

Ivan Šimko

Sprievodca kresťanskej politiky sebeckým svetom. Kresťanská politika musí odpovedať na to, čím v dnešnom svete ľudia žijú. Pred desiatimi rokmi bolo u nás potrebné ešte bojovať o stabilný slobodný politický režim. V programovej eseji, ktorú som v tom čase napísal, som sa pokúsil o reflexiu vtedajšej politiky. Už vtedy som však čoraz zreteľnejšie cítil, že tradičná kresťanská demokracia sa dostala k hraniciam svojich možností.Videl som, ako sa stále viac uzatvára do seba; ako je zahľadená len do vlastného prostredia. Prešlo desaťročie a spoločnosť sa zmenila ešte viac. Skúsenosť týchto rokov si už žiada novú reflexiu. Týmto „sprievodcom“ chcem preto pokračovať v programovej eseji spred desiatich rokov; nadviazať na ňu. Zároveň sa však chcem i zamyslieť nad skúsenosťou z uplynulých rokov. Chcem, aby táto úvaha bola aj reflexiou omylov a nešťastných rozhodnutí – i tých mojich. Ide mi o našu spoločnosť. O našu Európu. O našu spoločnú ľudskú rodinu. O to, aby sme zápasili o jej ľudskejšiu a solidárnejšiu podobu. (Ivan Šimko)

Skladom

7,76 €

E-kniha
E-kniha: Křesťanský slovníček
E-kniha: Křesťanský slovníček

Jiří Glet

Křesťanský slovníček je skvělým průvodcem každého, kdo se zajímá o evropskou historii, umění a náboženství, či chce jen lépe porozumět křesťanským tradicím. Je v něm srozumitelně zpracováno více než 280 hesel z křesťanské nauky.

Ihneď na stiahnutie

2,90 €

E-kniha
E-kniha: Evropská literatura a latinský středověk
E-kniha: Evropská literatura a latinský středověk

Ernst Robert Curtius

E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice.Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv. Jeronýma k Dantovi, Shakespearovi či Goethovi. Východiskem výkladu je dokonalá filologická analýza textů. Jsou zde zpracovány všechny klíčové problémy literárních dějin, a to ve fascinujícím materiálovém záběru. Mezi nejzajímavější partie knihy patří rozbor literární "topiky", návratných obrazů, neustále se vynořujících z kolektivního podvědomí (tyto partie jsou inspirovány zejména dílem C. G. Junga).Vedle zájemců o literární dějiny má kniha svou popularitu i mezi klasickými filology, kunsthistoriky, historiky, filosofy, teology, sociology, psychology atd.

Ihneď na stiahnutie
-62%

9,12 €

Levy prichádzajú
Levy prichádzajú

Vladimír Palko

Prečo Európa a Amerika smeruju k novej tyranii (doplnené vydanie). Kniha dlhoročného podpredsedu KDH Vladimíra Palka sa stáva veľmi úspešnou a populárnou nie len v konzervatívnych kruhoch. Poďakovanie a uznanie ku knihe vyjadril v osobnom liste aj emeritný pápež Benedikt XVI.Vladimír Palko sa v knihe rozhovoril na tému súčasnej situácie v Amerike a Európe. Autor tu veľmi zrozumiteľne opisuje a posudzuje svetové i slovenské udalosti celospoločesnkého rámca, a taktiež ich dopad na súčasnú kresťanskú politiku. Kniha Levy prichádzajú prináša objasnenie príčin momentálnej protikresťanskej politiky na Slovensku aj v zahraničí. Taktiež sa tu autor zamýšľa, ako vyriešiť momentálne pomery, v ktorých protikresťanská politika víťazí a sila konzervativizmu prehráva. Kniha si ambicióznym spôsobom kladie otázku, či je možné skĺbiť vieru a politiku v treťom tisícročí a pokúša sa na túto neľahkú vec odpovedať.Kniha Levy prichádzajú dáva jasne najavo, aké dôležité je v momentálnej situácii rozkolov a nejednoty bojovať proti vytrácaniu Boha v záležitostiach štátu. Kniha vyšla aj v českom jazyku: Lvi přicházejí (2016).

Vypredané

14,74 €

Salus patriae suprema lex
Salus patriae suprema lex

Milan S. Ďurica; Ján Košiar (ed.); Martin Lacko (ed.)

Pohľady do slovenských dejín. Kniha Salus patriae suprema lex prináša pohľady na slovenské dejiny.Z obsahu: Formovanie slovenského národa a jeho štátnosti.Národ, Cirkev a Európa v 20. storočí.Medzi kresťanskou tradíciou a bruselským novopohanstvom.Problémy histografie a histórie.Mater et Magistra.

Vypredané

14,55 €

DVD: William Bradford
DVD: William Bradford

Keď William Bradford utiekol spolu s Pútnikmi (Pilgrim Fathers) z Anglicka do Nového sveta, zistil, že daňou za náboženskú slobodu sú hlad, choroby a smrť. Polovica osadníkov prvú zimu neprežila. Na jar 1621 sa však William spriatelil s miestnym indiánskym kmeňom Irokézov, ktorí osadníkov naučili, ako prežiť v ťažkých podmienkach. Na konci tohto roka sa stal William Bradford prvým guvernérom novo osídlenej krajiny. Po prvej mimoriadne očakávanej žatve určil špeciálny deň, keď sa európski osadníci a ich indiánski priatelia stretli na spoločnej hostine a ďakovali Bohu. Tak sa stal William Bradford otcom slávnosti Vďakyvzdania.Dostupné aj v rámci sady 4 DVD - Animované príbehy velikánov dejín 5 za výhodnú cenu.Špeciálne bonusy:kompletná slovenská a česká verzia na 1 DVDtri vedomostné úrovne kvízuvideoukážky ku kvízomslovenské a české titulkyfilm aj v anglickom jazykuobsahy všetkých 20 dielovcelkový čas: 26 min.

Vypredané

2,90 €

Modrý kostol
Modrý kostol

Jozef Haľko

Dejiny kostola sv. Alžbety v Bratislave. Reprezentačná kniha, viazaná v žiariacich tvrdých obalových doskách s umeleckou fotografiou bledomodrého kostola v objatí sýtomodrej oblohy pritiahne na prvý pohľad chodca pozerajúceho sa do kníhkupeckého výkladu. Nie div, veď mnohých k nemu viažu živé citové spomienky – vlastný sobáš. Ide o kostol, v ktorom bol za posledných 80 rokov uzavretý najväčší počet sobášov. Dokonca dvakrát toľko ako v bratislavskom Dóme sv. Martina.Hoci Modrý kostol nepatrí k najstarším cirkevným pamiatkam, je zasvätený sv. Alžbete, a tak sa i jeho ikonografický program odvíja od bratislavských dejín. Mozaika zachytáva Alžbetu so zásterou plnou ruží – podľa tradície sa milodary, ktoré svätica tajne niesla uprostred zimy núdznym, premenili na ruže. Cirkevný historik Jozef Haľko podáva v 128 stranovej publikácii fundovaný prehľad historických a personálnych podrobností, dotýkajúcich sa stavby tohto pozoruhodného diela, ktorého vonkajší vzhľad i vnútro pôsobia tak príťažlivo, že jeho model bol vybraný reprezentovať slovenskú kultúru v bruselskom parku Mini-Európy.Autorom vyše stovky kvalitných fotografií je Jozef Sedlák, časť fotodokumentácie pochádza z iných domácich a zahraničných inštitúcií a zo súkromných zbierok. Obrazová príloha robí publikáciu zaujímavou aj pre odbornú verejnosť. Kniha je doplnená nemeckým, francúzskym, anglickým a maďarským resumé, a tak bude zaiste milým darčekom nielen pre domácich čitateľov, ale aj zahraničných hostí Slovenska.

Vypredané

10,62 €

Rusko si získalo naše srdcia
Rusko si získalo naše srdcia

Carl Gustaf Severin

Skutočný príbeh misionára Carla Gustafa Severina. V roku 1989 padol Berlínsky múr a postupne aj bašta komunizmu vo východnej Európe. Bolo to historické obdobie, kedy sa po desiatkach rokov útlaku a temnoty otvorili veľké dvere pre zvestovanie evanjelia. Je to kniha o odvahe obyčajných ľudí, o Božom súcite a v neposlednom rade o moci modlitby.Na zhromaženiach a konferenciách evanjelistu Severina tisíce ľudí so slzami v očiach prijímali Krista za svojho Spasiteľa. Sály praskali vo švíkoch a hlad po Božom slove bol nevídaný. V knihe je zdokumentovaných veľa zázrakov a uzdravení, niektoré sú doplnené fotografiami. Veríme, že tento príbeh zapáli v mnohých srdciach plameň viery a inšpiruje obyčajných ľudí k neobyčajným skutkom.

Vypredané

7,37 €

Dějiny křesťanství pro mládež
Dějiny křesťanství pro mládež

Franco Cardini

200 let náboženského života v kultuře a společnosti. Komplexní, jedinečná, přehledná publikace je pohledem na středozemní, evropskou a světovou civilizaci, tedy na ta místa, kam církev během staletí přinesla Kristovo učení. Nabízí tak průřez dějinami křesťanství od jeho počátků až po současnost.Vybrané kapitoly z těchto dějin přinášejí nejen základní informace, ale rovněž hlubší vhled do problematiky dané historické etapy. Každá z kapitol obsahuje část souhrnnou, tematické texty, chronologické přehledy, mapky, obrázky a fotografie. V knize nájdete 68 historických map, 210 barevných ilustrací, přehledné informativní texty a chronologické přehledy.

Vypredané

12,52 €

Encyklopedický slovník křesťanského Východu
Encyklopedický slovník křesťanského Východu

Edward Farrugia

Encyklopedický slovník křesťanského Východu je rozšířeným vydáním italského originálu z roku 2000, které vyšlo péčí Papežského východního institutu.Obsahuje téměř 1800 abecedně seřazených hesel, vzájemně bohatě provázaných. Na vydání se podílelo 100 autorů z celého světa. K rychlé orientaci slouží přehledné grafické uspořádání.Rozsah hesel se pohybuje od stručných definic po zevrubné informace z historických, geografických, lingvistických, uměnovědných a především byzantologických, patristických a teologicko-spirituálních oblastí. Revidované a doplněné české vydání navíc obsahuje 555 nových hesel, které zohledňují reálie střední a východní Evropy.

Vypredané

32,20 €

Básničkové cestovanie po Európe
Básničkové cestovanie po Európe

Vladimír Keníž

Detská ilustrovaná knižka Básničkové cestovanie po Európe môže byť veselým sprievodcom po jednotlivých krajinách Európy s vašimi deťmi, a to priamo z pohodlia domova.Na každej stránke knižky nájdeme vtipné štvorveršie a tematickú ilustráciu k danej európskej krajine. Môžeme sa rýchlo a jednoducho naučiť ich hlavné mestá a spoznávať vlajky. Autorom knihy je Vladimír Keníž.Pizza! Pizza! Makaróny!V Taliansku ich zjedia tony.A môj synček prosí ma:„Ocko, poďme do Ríma!“

Vypredané

10,57 €

Evropská unie
Evropská unie

Petr Fiala; Markéta Pitrová

Nejprodávanější a nejkomplexnější publikace o Evropské unii v České republice, její první vydání nechybí v žádné z odborných knihoven. Autoři - renomovaní badatelé v oblasti evropské politiky - seznamují čtenáře s historií evropského integračního procesu, s vývojem, současnou podobou a funkcemi jednotlivých evropských institucí a s tím, ve kterých oblastech (politikách) a jakým způsobem Evropská unie působí. Kniha je zdařilou kombinací politologické analýzy a velkého množství informací.Formou srozumitelně napsaného a přehledně členěného textu nabízí kvalitního průvodce problematikou Evropské unie. Publikace nyní vychází ve druhém, aktualizovaném, výrazně doplněném a přepracovaném vydání. Zahrnuje události až do roku 2008 a čtenáři v něm rovněž naleznou řadu nových dat, grafů a tabulek, a navíc praktický jmenný a předmětový rejstřík. Kniha je určena nejen odborníkům, vysokoškolským studentům a profesionálům zabývajícím se z různých hledisek evropskou integrací, ale také širší veřejnosti, která má zájem získat co nejvíce kvalifikovaných informací o Evropské unii.

Vypredané

24,93 €

Ekonomické důsledky míru
Ekonomické důsledky míru

John Maynard Keynes

V českých podmínkách poněkud méně známá práce světově proslulého anglického ekonoma a politika J. M. Keynese je brilantní analýzou důsledků vyplývajících z přijetí Versailleské smlouvy.Keynes na základě své osobní účasti na jednání ve Versailles a důkladné znalosti zvažovaných variant poválečného uspořádání ukazuje, že konečná podoba Versailleské smlouvy je sama o sobě zárodkem velkých konfliktů v budoucnu. Kniha, jejíž první vydání vyšlo v roce 1919, tak má ojedinělý přídech vysoce výstižné předpovědi.

Vypredané

9,22 €

Svätí Cyril a Metod
Svätí Cyril a Metod

Ján Hnilica

Horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri Cirkvi. Knihu autor napísal pri príležitosti 1100. výročia úmrtia sv. Metoda a v prvom vydaní vyšla v zahraničí. Publikácia je výsledkom dôsledného štúdia historických materiálov. Zaoberá sa činnosťou sv. Cyrila a Metoda počnúc ich rodiskom. Skúma pôvod Konštantína a Metoda, ich mladosť, štúdia, pôsobenie, misiu na Morave, cesty do Ríma, smrť sv. Cyrila, Metodovo problematické účinkovanie ako arcibiskupa až po jeho smrť a vyhnanie Metodových žiakov.

Vypredané

8,27 €

Komunizmus
Komunizmus

Richard Pipes

Dejiny intelektuálneho a politického hnutia. Richard Pipes, najväčší žijúci historik moderných ruských dejín, rozpráva celý príbeh komunizmu – od jeho zárodkov cez rozpad sovietskeho impéria až po dnešok. Sleduje vyznávačov týchto myšlienok počínajúc Platónom a prvými náznakmi utopických vízií o spoločnosti bez súkromného vlastníctva až k Marxovi, Engelsovi a zrodu komunizmu ako teórie, ktorá žiada zrušenie súkromného vlastníctva.Pokračuje vynikajúcim náhľadom do dejín Sovietskeho zväzu, ponúka obraz ruskej revolúcie aj občianskej vojny, približuje Stalina, stalinizmus a veľký teror, druhú svetovú vojnu, až po úpadok režimu a jeho konečné zrútenie. Kniha sa neobmedzuje len na Rusko, upozorňuje aj na akceptovanie komunizmu v Západnej Európe a v krajinách tretieho sveta vrátane Číny.V závere analyzuje korene katastrofických zlyhaní komunizmu a jeho strašnú cenu, zaplatenú ľudskými životmi, ktoré si na celom svete v 20. storočí vyžiadal.

Vypredané

14,50 €

Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1989)
Katolická církev a komunismus v Evropě (1917-1989)

Philippe Chenaux

Od Lenina k Janu Pavlu II.. Ojedinělá publikace, která je výsledkem mnohaletého historického bádání a opírá se o většinou nepublikované dokumenty, líčí spletitou historii vztahů, často bouřlivých a konfliktních, mezi katolickou církví a evropským komunismem, resp. státy tzv. východního bloku, od Říjnové revoluce a zrodu prvního ateistického státu na světě až po pád Berlínské zdi, který symbolizuje zhroucení komunistického systému.Profesor Philippe Chenaux vychází z velice neotřelé, ba přímo provokativní teze: komunismus pro něj představuje poslední křesťanskou herezi. Ukazuje paralely i rozpory mezi obojím učením. Přestože autor věnuje velkou pozornost diplomatickému aspektu vztahů mezi Vatikánem a Sovětským svazem, neopomíjí ani jiná, méně známá hlediska: politický aspekt spolupráce mezi katolíky a komunisty v jednotlivých zemích, intelektuální aspekt vztahů mezi křesťanským a marxistickým myšlením, jakož i ekumenický rozměr vztahů mezi katolictvím a ruským pravoslavím. Chronologické dělení knihy odpovídá třem velkým obdobím politických a náboženských dějin Evropy ve 20. století: prvním je "evropská občanská válka" (1917 - 1945), kdy je církev konfrontována s neřešitelným dilematem volby mezi komunistickou Charybdou a nacistickou Skyllou, následuje éra studené války (1945 - 1958), kdy je církev Pia XII. v boji se sovětským totalitarismem proti své vůli ztotožněna se Západem, a třetí je období tání a uvolnění (1958 - 1989), kdy koncilární církev volí cestu dialogu s Východem, aby nakonec přispěla ke zhroucení celého systému.

Vypredané

4,17 €

Evropa - Její základy dnes a zítra
Evropa - Její základy dnes a zítra

Joseph Ratzinger

Roku 2004 přibyly nové státy Evropské unie a ukončovaly se diskuse o evropské ústavě.Titul je dostupný aj v slovenskom jazyku: Európa (2005).

Vypredané

6,21 €

Prvý učiteľ Slovienského národa
Prvý učiteľ Slovienského národa

Jozef Kútnik Šmálov

Život Konštantína Filozofa, rehoľným menom Cyrila. Biografia významnej osobnosti Veľkej Moravy.

Vypredané

2,54 €

Stopäťdesiat rokov v živote národa
Stopäťdesiat rokov v živote národa

František Vnuk

Slovensko v rokoch 1843 - 1993. V sérii Monographiae vychádza ako 2. zväzok.Stopäťdesiat rokov v živote národa je historickou monografiou. Zachytáva prebúdzanie slovenského národného povedomia v represívnej rakúsko-uhorskej monarchii a jeho vývoj až po dôležité dejinné udalosti 20. storočia v celej Európe, v ktorých pohyb národných dejín neustal, ale spel ku slobode.Kniha je všestranným pohľadom na všetky dejinné udalosti, podložené dôkladnou historickou dokumentáciou a ozrejmené jasnou ideovou koncepciou. Patrí do rúk každého, kto chce poznať, ako žil a bojoval slovenský národ za svoje prežitie i za plnú spoločensko - kultúrnu sebarealizáciu.

Vypredané

9,34 €

Vzýván i nevzýván
Vzýván i nevzýván

Tomáš Halík

Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. Autor předkládá v šestnácti přednáškách, které pronesl na univerzitách a konferencích v sedmi evropských zemích plody své vědecko-pedagogické práce. Z hlediska filozofie, sociologie a teologie se zabývá otázkami evropské identity, včetně aktuálních problémů ústavy Evropské unie či vztahu Západu a islámu. Toto dílo je nejen originální reflexí západní duchovní kultury, vztahu křesťanství, náboženství a sekulární kultury, nýbrž zároveň naléhavou výzvou k toleranci a spolupráci přes nejrůznější názorové hranice, protestem proti náboženskému i sekularistickému fundamentalismu a fanatismu a pozváním k dialogu mezi vyznavači křesťanské víry a sekulárního humanismu.

Vypredané

13,20 €

Obrazy Vánoc
Obrazy Vánoc

Gerhard Boos

Cyklus vánočních obrazů Pietera Brueghela a jiných středověkých malířů inspiroval Gerharda Boose k poetickým rozjímáním nejen nad obrazy, ale také nad smyslem Vánoc a jejich poselstvím pro dnešního člověka. Pieter Brueghel byl také nazýván Sedlák Brueghel, protože pocházel ze selské rodiny a na mnoha svých obrazech zachytil vesnický selský život. Jeho vlámské krajiny jsou často nenápadným jevištěm biblických příběhů, především ze života Ježíše Krista.Kniha je psána pro čtenáře se zájmem o rozjímavou literaturu a výtvarné umění. Gerhard Boos je autorem řady rozjímavých knih a rovněž odborníkem na kunsthistorii.

Vypredané

6,17 €

Boží ľud na cestách
Boží ľud na cestách

Štefan Šmálik

Cirkev v 49 pokoleniach. Autor v tomto objemnom historickom diele podáva celostný a prehľadný obraz vývinu kresťanstva od počiatkov až po dnešok, vzhľadom na jednotlivé pokolenia, storočia i epochy. Zachytáva rozvoj Cirkvi v celosvetovom meradle, najmä v Európe, osobitne na Slovensku. Trvalo viac než polstoročie, kým sa našiel u nás ďalší fundovaný odborník, ktorý po Špirkových Cirkevných dejinách napísal podobné dielo, prístupné laikom a vyhovujúce i odborníkom. Obsiahle cirkevné dejiny Štefana Šmálika s podtitulom Cirkev v 49 pokoleniach boli doteraz známe len v samizdatovom vydaní. Predstavujú originálny autorský pohľad na celosvetový rast, vývoj a rozmach katolíckej Cirkvi od prvopočiatkov až po dnešok v prehľadnej chronológii jednotlivých historických etáp cirkevného života, osobností a ideí s nimi zviazaných. Sled historických udalostí od r. 30 do r. 1990 člení autor na 40-ročné cykly, chápané ako jedno ľudské pokolenie. Pre nás je osobitne cenné, že popri mapovaní diania vo všeobecnej Cirkvi, venuje autor osobitnú pozornosť situácii na Slovensku.

Vypredané

6,44 €

Ora et labora
Ora et labora

Markéta Jarošová; Radka Lomičková

Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu. Jedenáct studií zabývajících se historií a kulturou benediktinského řádu. Působení benediktinů bylo pro střední Evropu důležité v mnoha směrech.Díky dochovaným pramenným souborům i hmotným památkám lze sledovat přínos ohromného kulturního dědictví této řehole, která do osudů středoevropské oblasti vstoupila již před tisícem let. Snahou této publikace je upozornit na témata, která stojí poněkud stranou hlavních proudů badatelského zájmu, přestože představují důležité otázky výzkumu orientovaného na benediktinský řád.Autoři tohoto svazku chtěli poukázat na široké spektrum problémů a pramenů a upozornit na to, že svět středověkých benediktinských klášterů představuje velmi výmluvnou a informačně bohatou kapitolu evropské kultury, kterou lze zajímavě sledovat prostřednictvím světeckých životů a související hmotné i duchovní kultury.

Vypredané

15,81 €

Evropská ochrana náboženské svobody
Evropská ochrana náboženské svobody

Daniel Spratek

Práce podává dějinný nástin vývoje ochrany náboženské svobody se zřetelem k mezinárodnímu právu, klade obecné otázky modelů vztahů mezi státem a církví, otázky zakotvení náboženských lidských práv .... a pod.

Vypredané

7,57 €

Chlapec v pásikavom pyžame
Chlapec v pásikavom pyžame

John Boyne

Deväťročný Bruno nevie nič o konečnom riešení Židovskej otázky. Je ušetrení vedomosti o krutých veciach, ktoré sú spôsobované obyvateľom Európy jeho krajinou. Všetko čo vie je, že sa musel odsťahovať z pohodlného domu v Berlíne do domu v oblasti, kde nemá čo robiť ani sa s kým hrať.Dokým nestretol Shmuela, chlapca, ktorý žil na opačnej strane plotu z ostnatého drôtu a ktorý, tak ako všetci ostatní, nosil pruhované pyžamo.Kniha Chlapec v pásikavom pyžame rozpráva príbeh veľkého kamarátstva, ktoré vzniklo medzi tými, ktorí by mali byť podľa ideológie 2. svetovej vojny najväčšími nepriateľmi.

Vypredané

7,71 €

Svätý Cyril a Metod medzi slovanskými národmi
Svätý Cyril a Metod medzi slovanskými národmi

Jozef Tomko; Cyril Vasiľ (ed.)

1150 rokov od začiatku ich misie. Zborník z medzinárodného kongresu v Ríme 25. – 26. februára 2013Tisícstopäťdesiate výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda k slovanským národom bolo príležitosťou usporiadať v Ríme medzinárodný vedecký kongres na tému Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Hostiteľmi podujatia boli dve prestížne rímske vedecké a vzdelávacie inštitúcie: Pápežský východný inštitút a Pápežská Gregorova univerzita. Na kongrese vystúpili kardináli Tomko, Dziwiś, Bozanić, Duka, Ravasi a viacerí biskupi. Zásadné prednášky prezentujúce súčasný stav cyrilometodských štúdií a nové pohľady na cirkevný, politický, biblický a misijný kontext ich pôsobenia predniesli významní odborníci z viacerých krajín vrátane Slovenska.Zborník z tohto kongresu teda predstavuje praktické kompendium poznatkov o pôsobení svätých Cyrila a Metoda. Ponúkame ho do pozornosti nielen historikom, ale predovšetkým tým, ktorých zaujímajú národné dejiny, dejiny stredoveku. Veľmi dobre môže poslúžiť aj pedagógom k tomu, aby dokázali príťažlivým spôsobom priblížiť novej generácii dôležitú etapu európskych i slovenských de­jín.

Vypredané

17,46 €

Můj první atlas Evropy
Můj první atlas Evropy

Vít Štěpánek

aneb putování Vítka a Štěpánky. Pokračování mezi dětmi i rodiči populárního dětského atlasu s názvem Můj první atlas České republiky přináší dětem základní vědomosti o všech evropských státech. Můj první atlas Evropy je rovněž plný barevných ilustrací, jednoduchých map i srozumitelných a poutavých textů.Při seznamování se se základními charakteristikami jednotlivých zemí, jejich krásami, památkami a zajímavostmi čtenáře provází osvědčená dvojice malých cestovatelů - Vítek a Štěpánka. Při putování děti stále něco řeší, ne vždy je hned jasné, kdo z nich má pravdu… a čtenář se spolu s nimi zamýšlí nad různými otázkami. Kromě toho v každé kapitole dostane zvídavý čtenář otázku.Odpověď si může probrat třeba s kamarády nebo rodiči a správnost si lehce ověří na konci knihy. Hravým způsobem se tak dozví třeba to, která evropská země je nejmenší, ve kterém sportu vyniká švédská hvězda Björn Borg, kdy zanikly Pompeje a u kterého italského města se nacházejí jejich zbytky, které švýcarské město má nejvíce obyvatel, kdy Maďar Ernő Rubik vynalezl svůj slavný hlavolam - Rubikovu kostku…

Vypredané

10,38 €

Stěhování národů a východ Evropy
Stěhování národů a východ Evropy

Jarmila Bednaříková; Aleš Homola

Byzanc, Slované a Arabové. Kolektivní dílo pracovníků Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně navazuje na velice úspěšnou práci J. Bednaříkové Stěhování národů, jež vyšla již ve dvojím vydání. Jestliže tato kniha se zabývala především dějinami západní a jižní Evropy mezi 3. a 8. stoletím a zkoumala postupné pronikání Germánů na území říše západořímské, právě vydávané dílo se zaměřuje na toto období (někde až po zlom tisíciletí) ve východní Evropě, na Balkáně a v Přední Asii. Líčí postup slovanských kmenů na Balkán a jejich šíření až hluboko na území říše Byzantské, arabskou expanzi do Přední Asie a do Egypta a rovněž i vnitřní změny v Byzanci náporem těchto útočníků způsobené. Obdobně jako v díle Stěhování národů zaměřili se i zde autoři zvláště na proces christianizace a právní vývoj v průběhu této dramatické epochy.

Vypredané

20,76 €

Jak slovo na Velkou Moravu přišlo
Jak slovo na Velkou Moravu přišlo

Česlava Talafantová

Kniha poutavě přibližuje putování soluňských bratří Cyrila a Metoděje a jejich misie na Moravu. "Stáli na začátku naší kultury, písemnictví a literatury, dokonce i zákonů. Patřili k největším učencům, přesto nezůstali na univerzitě. Mohli mít teplá místa u císaře, oni šli raději na Velkou Moravu, kde je čekaly trampoty primitivního života a útoky nepřátel. Protože se nelekli, položili základy křesťanské kultury slovanských zemí. Nehledali výhody, ani úspěchy. Hledali Boží slávu a chtěli přivést mnoho lidí do nebe, po kterém sami toužili. Po jejich smrti zvítězili odpůrci, kteří rozehnali jejich žáky. Po tisíci letech však papež zavedl jejich svátek na celém světě a prohlásil je za patrony Evropy. Dnes se o nich píší knihy a točí filmy. Děláme-li, co chce Bůh, vstupujeme do věčnosti a máme jistou účast na jeho vítězství a slávě. Začtěte se do knížky, která vás vtáhne do úžasného dobrodružství." (z předmluvy arcibiskupa Jana Graubnera)Kniha vychází k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje (rok 2013).

Vypredané

6,21 €

Světověk a Časování
Světověk a Časování

Radim Palouš

Nové vydání Paloušova Světověku, tentokrát spolu s druhou částí nazvanou Časování. Autor v nových 12 úvahách před nás staví nové pojmy, jako jsou dnešní poevropská doba civilizační světovosti a ,magický rok 2000. Věren v základě fenomenologické tradici stopuje prof. Palouš situaci dnešního člověka v návaznosti na interpretace Patočkovy a Finkovy. S poukazem ke Komenského filosofii výchovy usiluje předvést filosofii v samé její podstatě jako sókratovský dialog a činnost po výtce vzdělavatelskou, jako babické umění přivádět na svět myšlenky. Právě vzdělávání v původním smyslu slova se ukazuje být prvořadé v dnešní situaci post-moderního, světověkého prolínání světa.

Vypredané

4,75 €

Církev v Evropě, Evropa v církvi
Církev v Evropě, Evropa v církvi

Karel Skalický

Nová monografie česko-římského teologa Karla Skalického se pokouší pohlédnout na evropskou historii, zvláště pak na dějiny 20. století v Československu a v zemích za železnou oponou, prizmatem klíčových historických přelomů – revolucí. Kniha si zachovává ráz napínavého vyprávění, obohaceného o jedinečné osobní svědectví autora, jenž žil převážnou část svého života v Římě, v centru církevního, teologického a politického dění.

Vypredané

19,30 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Tatiana, pred 1 dňom

Bohatý výber vzácnej literatúry a doplnkových predmetov a k tomu spoľahlivý nákup a expresné doručenie. Odporúčam všetkým...

userAvatar

Daniela, pred 2 dňami

Spokojnosť, všetko Super. Vďaka.

userAvatar

Martin, pred 2 dňami

ochota a flexibilita

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk