Recenzie: Stanislava • Zachej.sk
Recenzie: Stanislava

Recenzie: Stanislava

S
Stanislava (6)

1. januára 2015

overený nákup

Veľmi pútavá kniha. Kupovala som ju ako darček pre manžela, ale prečítala som si ju ako prvá :) Príbeh je vyrozprávaný úprimne a bez prikrášľovania. Zaujali ma najmä Francescove skúsenosti s tým, akú veľkú moc majú sviatosti, modlitby, anjeli, svätí a celé bohatstvo katolíckej cirkvi v boji proti zlým duchom. Všetko je tu opísané na konkrétnych prípadoch a udalostiach, čo dáva nový pohľad a oživuje všeobecne známe pravdy. Francesco mal možnosť vidieť a zažiť realitu duchovného sveta a svojím svedectvom nám dáva tiež možnosť do neho nahliadnuť a inšpirovať sa na vlastnej duchovnej ceste.

Pomohla vám táto recenzia?

Posadnutý diablom
Posadnutý diablom
7,57 €
vypredané
S
Stanislava (6)

14. marca 2014

Kniha ma zaujala svojou tematikou, zaoberá sa oblasťou duchovného rozlišovania spôsobom, ktorý vypracoval sv. Ignác z Loyoly. Na túto tému bolo napísaných už veľa kníh, avšak kniha p. Vallésa je výnimočná svojim sviežim štýlom, vie zaujať aj rôznymi zážitkami z autorovho pôsobenia v Indii, jeho postrehmi a zamysleniami. Je veľmi pútavá, a pritom autor neopúšťa rámec hlavnej témy a snaží sa podrobne opísať proces duchovného rozlišovania vo všetkých jeho aspektoch a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú. Autor pozýva ku každodennému rozlišovaniu (v bežných i výnimočných situáciach, ktoré vyžadujú našu voľbu) ako k ceste hľadania a zjednotenia sa s Božou vôľou v Duchu Svätom. Pozýva nás k tomuto dobrodružstvu objavovania, plného prekvapení a radosti z jedinečnosti vlastnej duchovnej cesty. Po dočítaní tejto knihy, ktorá ma vedela skutočne povzbudiť a pozitívne "nakopnúť" som mala chuť ju začať čítať odznova.. Na záver citujem: "Umenie voľby je umenie života, žijeme v každej hodine, lebo voľbu konáme v každej hodine."

Pomohla vám táto recenzia?

Umenie voľby
Umenie voľby
1,70 €
skladom
S
Stanislava (6)

13. februára 2014

Túto malú modlitebnú brožúrku som dostala ako darček a odvtedy som ju takpovediac "nepustila z ruky". Nájdem v nej na jednom mieste zhrnuté všetky dôležité modlitby, ktoré sú vhodné pre dennú modlitbu, no tiež mnoho iných modlitieb pre rôzne príležitosti. Modlitby sú veľmi prehľadne usporiadané a ich zoradenie tiež umožňuje v jednotlivých krokoch prejsť v modlitbe od pokánia a ľútosti cez odpustenie, vnútorné uzdravenie, oslobodenie a zrieknutie sa hriechu k odovzdaniu sa Bohu, vďakyvzdaniu a chvále Boha. Každý z krokov obsahuje viacero modlitieb, litánií.. Okrem nich som tu našla modlitby zasvätenia Božskému Srdcu Ježiša a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, úctu k Sv. ranám P. Ježiša, k jeho Predrahej krvi, vzývanie mena Ježiš, modlitby a litánie k Duchu Sv., modlitby k Archanjelovi Michalovi a k Sv. anjelom a iné. Je to veľmi užitočná brožúrka, ktorú navyše môžem mať stále pri sebe, pretože je malá a praktická.

Pomohla vám táto recenzia?

S
Stanislava (6)

5. februára 2014

Vynikajúca kniha, ktorá Vám môže pomôcť odkryť svet túžob Vášho partnera, o ktorých ste možno vôbec netušili. Pomohla mi pochopiť, že podceňovanie týchto túžob môže viesť k vážnym problémom aj možnému rozpadu vzťahu. Niektorým z nich mnohokrát neprikladáme dostatočný význam, aký majú pre toho druhého. Preto je veľmi dôležité im porozumieť a tiež nájsť spôsob, ako ich naplniť. Informácie v knihe sú podané veľmi prístupným spôsobom, ilustrované príkladmi z praxe autora, ktorý sa viac než 25 rokov venuje manželskému poradenstvu. Dodatky v knihe obsahujú testy, ktoré môžu pomôcť spoznať lepšie svoje vlastné aj partnerove túžby, ďalej obsahujú praktickú časť - formuláre - ako doplnok kapitol, ktoré sa venujú otázkam financií vo vzťahu, pestovania spoločných záľub a pod. Kniha je obsahovo veľmi bohatá a jednoznačne ju odporúčam.

Pomohla vám táto recenzia?

S
Stanislava (6)

9. augusta 2013

Kniha 5 jazykov lásky je mňa učebnicou, ktorá pomáha objaviť cestu k srdcu partnera, nájsť spôsob ako tlmočiť a vyjadriť lásku k nemu pre neho prijateľným spôsobom. Váš partner sa môže cítiť pri Vás prijatým a milovaným, keď objavíte "reč lásky", ktorej rozumie a naučíte sa ňou komunikovať. Žiadna investícia energie a snahy v tomto smere nie je zbytočná, pretože jej výsledkom môže byť lepšie porozumenie a vzájomné zblíženie. Taktiež manželstvá, ktoré majú v komunikácii problém, alebo ich láska takpovediac "chladne" a postrádajú emocionálne naplnenie vo svojom vzťahu, môžu pomocou tejto "učebnice lásky" nájsť riešenie pre svoje vzťahové problémy. Kniha mi umožnila lepšie porozumieť princípu vyjadrovania a prijímania lásky, čo pomôže neustále rásť v darovaní sa partnerovi a tak napĺňať hlavný zmysel partnerského vzťahu. Tiež pomáha porozumieť emocionálnym potrebám ľudí, ktorí sú okolo nás aj sebe samým. Pri jej čítaní sa isto nebudete nudiť, nakoľko kniha je popretkávaná množstvom skúseností autora z reálneho života, ktoré robia uvedené teoretické poznatky prístupnejšími a pochopiteľnejšími.

Pomohla vám táto recenzia?

Päť jazykov lásky
Päť jazykov lásky
9,27 €
skladom
S
Stanislava (6)

2. augusta 2013

overený nákup

Kniha Zádrhele lásky je vynikajúcim sprievodcom a pomôckou pre všetkých, ktorí prežívajú partnerský vzťah, aj pre tých, ktorí túžia po vzťahu. Vysvetľuje a objasňuje rôzne úskalia, ktoré prináša vzťah a pomáha ich pochopiť a prekročiť. Pochopením príčin možnej stagnácie či nedorozumení vo vzťahu umožňuje pokročiť ďalej v jeho rozvíjaní. Taktiež napomáha zorientovať sa v zložitej spleti pocitov, nevyriešených vnútorných zranení z minulosti, vzorov a schém, ktoré ovplyvňujú naše prežívanie, hľadanie vlastnej identity. Formou otázok na zamyslenie, ktoré nasledujú po každej kapitole zapája čitateľa do aktívnej práce s textom, ktorá vedie k lepšiemu spoznávaniu vlastného vnútra a tiež aplikovaniu získaných vedomostí na vlastné konkrétne problémy. Kniha je pomerne stručná, no pritom veľmi výstižná a obohacujúca. Nesie pozitívne posolstvo a povzbudzuje k rozhodnutiam, oslobodeniu sa od strachov a spútanosti, dodáva odvahu ku krokom vpred...

Pomohla vám táto recenzia?

Zádrhele lásky
Zádrhele lásky
5,87 €
vypredané