Návrat Domů

(5 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Od pondělí do pátku...
Od pondělí do pátku...

Mark Greene

aneb jak se Bůh dívá na naše každodenní zaměstnání. Velmi praktická, vtipně napsaná knížka plná příběhů, která nám ukazuje, jak můžeme z naší pracovní doby vytěžit skutečné maximum. Mark Greene nám pomáhá vidět naši práci, spolupracovníky i nadřízené tak, jak je vidí Bůh. Autor nás mnoha příklady ze života směřuje k tomu, abychom svůj život mohli s Bohem radostně a plnohodnotně prožívat jak v práci, tak i o víkendu. Na jaké otázky vám kniha odpoví: Jak vlastně mám rozumět své práci? Co mohu udělat pro to, aby mě společenství podpořilo v mé službě v práci? Mám ze své práce a služby svým spolupracovníkům dobrý pocit? Je pro Boha opravdu každá práce důležitá? Jak se mohu stát užitečným tam, kde se právě nacházím?

Vypredané

9,01 €

Osobnost člověka
Osobnost člověka

Larry Crabb

její potřeby a cesty k jejich naplnění. Mnohí ľudia sú zmätení svojím vlastným správaním. Prečo? Prečo sa nám nedarí napriek našim najlepším zámerom plniť naše predsavzatia? Autor predkladá vlastnú predstavu o vnútorných potrebách, motivácii a štruktúre osobnosti a približuje model základných princípov psychologického poradenstva.

Vypredané

5,79 €

Pastýřem dětského srdce
Pastýřem dětského srdce

Tep Tripp

Úkol správně vychovat děti není beznadějný. Dnešní rodiče patří ke generaci, která svrhla svou autoritu. Jejich myšlení silně ovlivnily rasové a protiválečné protesty šedesátých let. Protestní hnutí bolestně zasáhlo zavedený režim, změnilo naše uvažování o autoritě a právech jedince. Dnešní rodiče jsou rozčarovaní a zmatení. Děti se nechovají, tak jak by měly, a rodiče nechápou proč. Mnozí dospěli k názoru, že úkol vychovat děti je nesplnitelný. Někteří se zklamaně vzdávají, jiní se snaží uplatnit autoritativní přístup.Cílem této knihy je ujistit vás, že situace není beznadějná. I dnes lze vychovávat děti v biblických hodnotách, které sami uznáváte. Nemusíte se – a ani byste se neměli – hroutit a dospívat k závěru, že váš úkol je nesplnitelný. Trippova práce vás provede vývojem dítěte a formativními vlivy, které působí na jeho chování. Upozorní na důležitost vzájemné komunikace rodičů a dětí a zaměří pozornost na pastýřský přístup k dětem, který vychází z biblických zásad.

Vypredané

8,83 €

Podmaněn Bohem
Podmaněn Bohem

A. W. Tozer

Církev získavala či ztrácela sílu přesne podle toho, jak se přibližovala nebo vzdalovala niterné víře.Autor ve své knize prorocky poukazuje na hodnotu absolutní pravdy, kterou Bůh zjevuje lidem prostřednictvím Starého i Nového zákona. Přivádí k myšlence, že pokud budeme chtít porozumět Bohu a budeme-li chtít proniknout do duchovních hloubek, bude zapotřebí určitého úsilí a dostatek času.Krok za krokem je čtenář veden k hledání niterné víry, která umožňuje porozumět mnohým Božím tajemstvím…

Vypredané

6,28 €

Nádherný psanec
Nádherný psanec

John Eldredge

Setkání s hravou, rozvratnou a výstřední osobností Ježíše. Číst evangelium, aniž bychom znali Ježíšovu osobnost, je jako sledovat televizi s vypnutým zvukem. Ve výsledku vidíme jakousi dvourozměrnou osobu, která dělá podivné, nevyzpytatelné věci. John Eldredge v knize Nádherný psanec odstraňuje náboženský lak, aby čtenáři pomohl objevit ohromující nový pohled na Ježíšovo lidství. Ježíš byl obviňován z toho, že porušoval Zákon, že se držel špatné společnosti a že hodně pil. Dokonce i z toho, že je samotný ďábel. Byl tak přesvědčivý a nebezpečný, že ho museli zabít.Kniha vyšla v slovenčine pod názvom: Neodolateľný rebel (2013).

Vypredané

12,51 €

Kde je Bůh, když to bolí?
Kde je Bůh, když to bolí?

Philip Yancey

Každý, kdo sám prošel týznivou bolestí či byl svědkem utrpení někoho blízkého, si bez ohledu na svou životní filosofii položil několik existenciálních otázek: Proč právě já?Jaký smysl má toto strašné utrpení?Dává život plný bolesti nějaký smysl?Autor, známý americký publicista, nahlíží za oponu lidských tragédií, bolesti a zármutku. Pokouší se porozumět smyslu bolesti a hledá záblesk naděje v utrpení tam, kde to jiní už dávno vzdali...V přítomnosti lidí trpících velkou bolestí si připadám bezmocný. Cítím se bezmocný a také vinen. Stojím vedle nich, dívám se na jejich tvář, sevřenou bolestí, a poslouchám vzdechy a sténání. Hluboce si uvědomuji propast, která nás dělí. Nemohu proniknout do jejich utrpení, mohu se jen dívat. Cokoliv se pokusím říci, zní mdle a škrobeně, jako kdybych přeříkával básničku na školní besídku.

Vypredané

9,60 €

Poznání svatého
Poznání svatého

Aiden Wilson Tozer

Inspirující klasické dílo o Božím charakteru. Jaký je Boží charakter? Jak můžeme znovu začít vnímat Boží majestát a opravdu žít v Duchu? Tato oblíbená kniha, moderní klasické dílo křesťanského svědectví a zbožnosti, se zabývá těmito a dalšími zásadními otázkami a ukazuje nám, jak můžeme oživit svůj modlitební život, uctivěji rozjímat, hlouběji chápat Boha a zakoušet Boží přítomnost v každodenním životě.

Vypredané

7,38 €

Síla zranitelnosti
Síla zranitelnosti

Brené Brownová

Hlavní roli nehraje kritik, ten, kdo poukazuje na to, jak silný člověk klopýtá nebo kde si muž činu mohl počínat lépe.Uznání patří člověku, který je skutečně v aréně, jehož tvář hyzdí prach, pot a krev, který chrabře bojuje, chybuje, znovu a znovu naráží na svoje nedostatky, protože bez chyb a nedostatků se neobejde žádné úsilí, který však ví, co je veliké nadšení a veliká oddanost, který vynakládá své síly na hodnotnou věc, který v tom nejlepším případě zakusí na konci triumf výborného výsledku a který v případě nejhorším, pokud neuspěje, alespoň neuspěje, zatímco projevoval velkolepou odvahu... (Theodore Roosevelt)Každý den zakoušíme nejistotu, ohrožení a emocionální odhalení, hteré vymezují, co znamená být zranitelný a projevovat velkolepou odvahu. Dr. Brené Brownová vychází ze svého dvanáct let trvajícího průkopnického výzkumu, boří rozšířený mýtus, že zranitelnost znamená slabost, a přináší důkazy o tom, že ve skutečnosti představuje naše nejpřesnější měřítko odvahy.Tato kniha je určena těm, kdo cítí, že je stud občas svazuje a žes tím chtějí něco dělat. Je určena těm, kdo chtějí poctivě pracovat na kvalitě svých vztahů. Je pro ty, kdo chtějí vychovávat svoje děti k odvaze, otevřenosti, empatii a lásce. Je pro ty, kdo hledají inspiraci, jak žít naplno a s otevřeným srdcem. (Iveta Clarke, akreditovaný profesionální kouč)

Vypredané

10,28 €

Nepřátelé srdce
Nepřátelé srdce

Andy Stanley

Osvoboďte se od destruktivních emocí, které vás ovládají. Máte chronické srdcové ochorenia?Nie arytmiu, ani anginu pectoris – ale záchvaty: viny,hnevu,chamtivosti,žiarlivosti?Tieto štyri emócie najviac narúšajú naše vzťahy – s našou rodinou, priateľmi, známymi, alebo aj s ľuďmi okolo nás. Kvôli týmto emóciám prichádzame často o to najlepšie, čo nám Boh ponúka. Kniha Nepřátelé srdce vám pomôže diagnostikovať slabosti vášho srdca a prostredníctvom nášho Lekára mať znova srdce zdravé.

Vypredané

9,31 €

Spor o Joba
Spor o Joba

Dan Drápal

Ako znejú prvé otázky, keď dôjde ku konfrontácii kresťana s neveriacim človekom?Ak je Boh naozaj taký dobrý, prečo dopustí vojny, choroby a iné nešťastia?Trestá Boh neveriacich?Môžeme sa len domnievať, že Boh sa snaží túto horlivosť priraďovať konkrétne zlyhania a hriechy ku konkrétnym nešťastiam, ktoré ľudí postihuje, mierniť skrze jednu starozákonnú knihu Jób. Muž, ktorý miloval Boha a predsa sa mu v živote prihodili mnohé katastrofy: zomrela mu rodina, stratil majetok, ochorel na malomocenstvo. Neostalo mu nič iné iba jeho holý život a Boh.Kniha Spor o Joba môže byť varovným signálom pre každého čitateľa, aby neupadol do pokušenia domnievať sa, že ho Boha za niečo trestá.„Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že ho niekto alebo niečo zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, utrpenie na úkon lásky.“ Carlo Carretto

Vypredané

5,34 €

Umíráme na objednávku
Umíráme na objednávku

Tomáš Kašpar

Když se léčba stane zločinem. Rakovina není nevyléčitelná nemoc! Jak to, že na ni stále umírá každý 3. člověk?Co se děje v zákulisí zdravotnického průmyslu?Kdo nám lže – a proč?Seznamte se s příběhy ubohé závisti, špinavých intrik a zákeřné podlosti v boji proti obětavé statečnosti, hlubokému lidství a úžasnému hrdinství. Boj, který ještě neskončil. Boj, který se vás týká. Nová kniha autora bestselleru Nespěchejte do rakve.

Vypredané

6,11 €

Děti a rozvod
Děti a rozvod

Edward Teyber

Jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů. Bez ohledu na to, kdo rozvod inicioval, většinu rodičů vyvede mnohem více z míry, než očekávali. K jejich osobním těžkostem se navíc přidává i pocit viny za tento stav a také pocit neschopnosti, protože nevědí, jak svým dětem pomoci. Tyto a další problémy jsou však řešitelné. Rozšířený mýtus, že rozvod dětem navždy zkazí život, je nepravdivý. Rodiče mohou nad touto krizí získat kontrolu a svým potomkům velmi pomoci. „Ve své práci budu obhájcem vašich dětí. Budu vám – starostlivému rodiči – objasňovat, co si asi myslí, co mohou cítit a potřebovat v jednotlivých fázích rozvodu. Budu vám pomáhat pochopit otázky a obavy, které u nich rozvod vzbuzuje, a současně vám poskytnu praktické rady, abyste byli schopni efektivněji reagovat. Pokud je rozvod a s ním spojená traumata i vaším problémem, pak je mým cílem pomoci připravit vás na to, co následuje; pochopit, co nová situace přináší, a naučit vás co nejlépe reagovat na přicházející problémy. To všechno proto, abyste si lépe poradili s problémy, které dětem rozvod přináší.“ Práci přinášející konkrétní informace a postřehy spojené s tematikou rozvodu by si měl přečíst každy, kdo přijde do styku s dětmi, které se musejí vyrovnat s rozvodem svých rodičů – počínaje rodiči a příbuznými těchto dětí, přes právníky, poradce, lékaře až po učitele a vychovatele. Publikace nabízí řadu modelových rozhovorů, postřehů manželského poradce a zároveň psychologa s bohatou klinickou praxí.

Vypredané

12,23 €

Pět jazyků lásky
Pět jazyků lásky

Gary Chapman

Naučte se hovořit jazykem lásky toho druhého. Práca Garyho Chapmana je určená tým, ktorí chcú vo svojom manželstve prežiť skutočné naplnenie a hlboké porozumenie. G. Chapman sprevádza čitateľov piatimi základnými jazykmi lásky, ktoré sú kľúčové pre to, aby sa náš vzťah s druhým človekom stal vzťahom obohacujúcim a harmonickým.Titul vyšiel aj v slovenskom vydaní Päť jazykov lásky (2012).

Vypredané

8,21 €

Obnova zhrouceného světa
Obnova zhrouceného světa

Gordon MacDonald

Práce Obnova zhrouceného světa, jež vychází z osobní autorovy zkušenosti, přináší odpověď na otázku, zda je možné znovu začít, pokud jsem ve svém životě udělal chybu, kterou jsem ublížil svému okolí i sobě. Tou chybou může být třeba špatné manažerské rozhodnutí, které ohrozí celou firmu, nebo nevinný flirt, který vede k nevěře a nakonec způsobí rozpad rodiny.Autor nejprve boří tří vžité mýty o „zhrouceném světě“ - zhroucený svět je spíše výjimkou než pravidlem.

Vypredané

11,59 €

Zraněný ranhojič
Zraněný ranhojič

Henri J. M. Nouwen

předmluva Jaro Křivohlavý. Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece díky právě tomuto vedení lze spatřit první známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest, je-li chápána jako cesta k osvobození, již není paralyzující, ale mobilizující. Když si uvědomíme, že před svými bolestmi nemáme utíkat, ale že je můžeme využít pro společné hledání života, pak se tyto bolesti mění z projevů zoufalství ve známky naděje.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Ranený uzdravovateľ (1999).

Vypredané

5,44 €

Touha po nebi - Rock 'n' roll a hledání spásy
Touha po nebi - Rock 'n' roll a hledání spásy

Steve Turner

Rocková hudba má v súčasnosti azda najväčší vplyv na formovanie myslenia dnešnej mladej generácie. Steve Turner, spisovateľ a básnik prináša veľmi zaujímavý pohľad na rockovú scénu. Na základe osobných rozhovorov s takými hviezdami rockovej hudby ako bol John Lennon, Mick Jagger, Bono Vox, Ozzy Osborne, Van Morrison, Brian Eno a mnohých dalších si uvedomil, že náboženstvo malo na hudobníkov oveľa hlbší vplyv ako na iných umelcov.Autor na príkladoch jednotlivých hviezd rocku dokazuje, že ich tvorba a život bola poznačená hľadaním duchovna. V určitom zmysle je život týchto umelcov výborným príkladom toho, ako sa mení všeobecné vnímanie sveta a ako sa mení pohľad súčasných ľudí na duchovno. Takže okrem chronologického vývoja modernej hudby môžeme spolu s autorom sledovať aj posun v myslení súčasnej generácie. Kniha dáva výborný chronologický prehľad modernej hudby, ale nie je to iba kniha o hudbe.Kniha je určená pre toho, kto sa zaujíma o rockovú hudbu a chce vidieť viac do jej zákulisia, kto chce vedieť, aký je vzťah medzi rockovou hudbou a kresťanstvom a spoločnosťou v ktorej žijeme, toho, kto chce vedieť aké postoje zaujímajú známe osobnosti súčasnej hudby ku kresťanstvu, ľudí, ktorí nevedia aký postoj zaujať k rockovej hudbe.

Vypredané

8,69 €

Lukášovo evangelium
Lukášovo evangelium

David Gooding

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.. Práce z pera profesora starozákonní řečtiny na universitě v Belfastu se svou precizností a netradičními pohledy radí k nejzajímavějším výkladum Lukášova evangelia. Tento originální a přitom věrný výklad pomuže mnohým čtenářum evangelia lépe pochopit Kristovo vykupitelské dílo a žít vo větší blízkosti ich vzkříšeného Pána.

Vypredané

2,90 €

Již nikdy více "milý křesťanský chlapec"
Již nikdy více "milý křesťanský chlapec"

Paul Coughlin

Můžete svůj život naplnit smyslem, účelem, poctivostí, čestností, láskou a vírou. Je načase stát se mužem, jakým jste měl od počátku být. Jste již unaveni tím, jak usilujete o uznání druhých lidí a jak vám tato touha zavděčit se ostatním ničí život?Máte už dost vlastní pasivity, ustrašenosti a zbabělosti a přejete si být asertivní a aktivnější?Líbí se vám, když vidíte, jak žijí vášniví muži, plní života?Paul Coughlin ve své knize vyzdvihuje biblické pojetí mužství, které je v příkrém kontrastu vůči modelu, jenž převládá v naší kultuře a církvi.Když Ježíš vstoupil do chrámu a spatřil tam směnárníky, neřekl jim: "Zdravím vás, přátelé a přeji hezký den!" On je odtamtud vypráskal. Tleskám Paulově významné knize která nám pomáha uvědomit si, co znamená být opravdový muž. (Dr. Kevin Leman)

Vypredané

9,32 €

Vést jako pastýř
Vést jako pastýř

Kevin Leman; William Pentak

7 tajemství leadershipu. Dobrý pastýř je obraz, který dnes najdeme snad jen ve starověkých biblických textech. Co se v dnešní době můžeme od dobrého pastýře naučit v oblasti managementu? Překvapivě mnoho. Moudrost, kterou před tisíci lety lidé považovali za přirozené poznání, dnes musíme složitě objevovat. Vydejte se na cestu sedmi prostých a hlubokých principů vedení a naučte se po vzoru moudrých pastýřů lépe pečovat o svůj tým či organizaci.Krátký příběh této knihy vám nezabere příliš času. Přesto zde načerpáte mnoho inspirace a porozumíte hlouběji podstatě vedení.Staňte se i vy dobrým pastýřem, hodným následování.

Vypredané

9,60 €

Nový biblický slovník (český)
Nový biblický slovník (český)

Nový biblický slovník obsahuje: abecedně seřazené biblické pojmy, na jejichž sestavení se podílel tým více než 150 odborníků z předních světových universit a seminářů rozsah jednotlivých hesel se pohybuje od stručných místopisných poznámek až po souhrnné informace o biblických knihách a postavách a obsahuje rovněž výklad pojmů biblické teologie poskytuje podstatné informace z oblasti biblického zeměpisu, dobového pozadí Starého i Nového zákona podrobně seznamuje s výsledky nejnovějších biblických bádání a archeologických nálezů většina hesel je doplněna o bibliografické údaje k danému tématu seznam doporučených článků a knih v českém jazyce je zařazen samostatně heslo české překlady Bible seznamuje s historií překladu Písma v českých zemích

Vypredané

53,35 €

Láska, sex a chození
Láska, sex a chození

Andy Stanley

Praktické rady pro lásku, sex a chození v jednadvacátem století. Jsi nezadaný/nezadaná? Hledáš "toho pravého/tu pravdou"? Domníváš se, že až takového partnera najdeš, bude všechno "v pořádku"? Zkus se nad tím ještě zamyslet! V knize Láska, sex a chození Andy Stanley odhaluje výzvy, předpoklady i skryté hrozby chození v jednadvacátém století. A co je nejdůležitější, nabízí ty nejpraktičtější rady, jaké k tomuto tématu budete moci kdy slyšet.Láska, sex a chození je výzvou pro ty, kdo hledají životního partnera, aby vystoupili a stanovili nové standardy pro tuto generaci. Jestliže nechcete, aby vaše manželství vypadalo tak jako většina manželství, přestaňte randit tak jako většina vašich vrstevníků."

Vypredané

7,47 €

Zklamán Bohem
Zklamán Bohem

Philip Yancey

Mnozí z těch, kdo svůj život v důvěře otevřeli Bohu, prožívají hlubokou propast mezi tím, co očekávají, a tím, co ve skutečnosti prožívají. Čas od času je napadnou otázky, které si netroufnou vyslovit nahlas:Není Bůh nespravedlivý?Nemlčí Bůh?Neschovává se Bůh? Často jsem o těchto třech otázkách přemýšlel, když jsem plnil jeden autorský úkol v jižní Americe. V Peru mě jeden pilot z řad misionářů dopravil do malé vesnice indiánského kmene Šipibo. Přivedl mě sem, aby mi ukázal vzkvétající, čtyřicet let staré církevní společenství. Ukázal mi však také žulový pomníček hned u hlavní cesty a vyprávěl mi příběh mladého misionáře, který toto společenství pomáhal založit.

Vypredané

9,60 €

Úvahy nad žalmy (3. a 4. kniha žalmů)
Úvahy nad žalmy (3. a 4. kniha žalmů)

Dan Drápal

Autor navazuje na předchozí dva svazky a tentokrát vykládá a komentuje Třetí a Čtvrtou knihu žalmů. Vychází přitom z vlastního překladu z hebrejského originálu a nabízí svůj pohled na tuto sbírku starozákonní poezie. Jedná se o reflexe přínosné jak pro osobní a duchovní život křesťana, tak i pro církve a společnost obecně. Současně jde o zajímavý a inspirativní vhled do autorova teologického uvažování.

Vypredané

1,93 €

Odvaha nasadit se
Odvaha nasadit se

John Izzo

Jak cenné je, když někdo převezme zodpovědnost, a co je pro nasazení a získání vlivu klíčové. Kniha Nasadit se od Johna Izza patří k těm, které přinášejí silné poselství, jež může prospět každému, kdo knihu otevře. John říká: "Nasadit se znamená všimnout si, čeho je zapotřebí, a usoudit, že právě vy jste tím člověkem, který by to měl vyřešit." Tato výzva je trefou do černého ve světě, který potřebuje právě takové lidi – lidi ochotné nasadit se! (Marshall Goldsmith)"Bez ohledu na to, kolik je vám let, jste si určitě už dávno přáli přečíst takovouto knihu. Její osobitý humor a opravdová moudrost vás chytí za srdce." (Stephen Covey)

Vypredané

8,24 €

Láska konající
Láska konající

Bob Goff

zcela neuvěřitelný život v obyčejném světě. Ako stredoškolský študent strávil s piatimi ďalšími chlapcami a škatuľou s konzervami šestnásť dní v Pacifiku. Keď bol otcom, vzal svoje deti na cestu okolo sveta aby tam jedli zmrzlinu s hlavami štátu. Našiel si priateľov v Ugande, ktorí si ho natoľko obľúbili, že sa stal ugandským konzulom.Tri roky musel dvoriť svojej budúcej manželke kým súhlasila, že s ním bude chodiť. V škole nemal také dobré známky aby ho prijali na právnickú fakultu, tak sedel sedem dní na lavičke pred kanceláriou dekana, až mu nakoniec štúdium umožnili.Bob Goff sa stal takmer legendou. Jeho priatelia naňho dlho naliehali aby napísal knihu, čo nakoniec urobil. Láska konající je plná úvah a príbehov jednej z najviac okúzľujúcich a podmanivých osobností na svete. A čo vlastne spôsobuje, že má taký vplyv?Láska. Ale nie je to druh lásky, ktorý si vystačí s myšlienkami a pocitmi. Bob je presvedčený, a dáva jasne najavo, že láska sa musí chopiť činu. Bob verí, že láska koná. Keď láska koná, život začína byť zaujímavý. Každý deň sa zmení na šancu, ktorá dokáže spraviť vieru ľahšou a reálnejšou. Každá kapitola je príbeh, ktorý vytvára knihu, život. A bude to život, ktorý si nebudete chcieť nechať ujsť. Ľahký a zábavný, jedinečný a hlboký, spolu s ponaučeniami z Bobovho života, vás kniha Láska konajíci môže inšpirovať, aby ste žili nezabudnuteľný život.

Vypredané

9,02 €

Hranice a dospívající
Hranice a dospívající

John Townsend

Každý člověk musí projít obdobím dospívání. I ti nejváženější dospělí nejspíš tehdy přiváděli své rodiče k šílenství. Dělali strašné chyby. Nejevili známky toho, že by z nich mohlo něco být. A přesto se vynořili na druhém konci cesty dospívání a zaujali své právoplatné místo ve světě: začali s někým chodit, vstoupili do manželství, něčeho v práci dosáhli a dokonce zodpovědně vychovávají vlastní děti. Během bouřlivých let dospívání vašich dětí si na to vzpomeňte. Naléhavé krize je třeba řešit, ale nezůstávejte jen u problémů daného dne. Krizemi dnešního dne žije vaše dítě; na vás však je, abyste s láskou dítěti pomáhali krize řešit a poskytli mu vyvážený pohled na jeho celkovou situaci. "Zatímco tlumení emocí na správném místě si vyžaduje spíše vaši přítomnost u dospívajícího, který projevuje negativní emoce, empatické naslouchání do zapojuje vaše pocity a slova. Empatické naslouchání je schopnost vyslechnout a pochopit, co se vám dospívající snaží říct, z jeho úhlu pohledu a na základě jeho emocí, nikoli pouze z našeho hlediska. Empatie vám umožňuje navázat s ním kontakt, zapojit se do jeho prožitků a dát mu najevo, že se snažíte co nejlépe pochopit, jak se cítí. Empatii potřebujeme všichni. Je to jeden z největších darů, které můžeme jedni druhým dát. Přemosťuje propasti mezi lidmi a pomáhá jim uvědomit si, že nejsou sami."

Vypredané

11,58 €

Být dobrou mámou
Být dobrou mámou

Sharon Jaynesová

Po čem každá matka z celého srdce touží? Samozřejmě po tom, aby byla dobrou matkou a vychovala báječné děti. Ale co to znamená a jak takového cíle může dosáhnout? Sharon Jaynesová nám prozrazuje vynikající a osvědčený recept na to, jak se stát dobrou matkou. V knize Být dobrou mámou svým dětem uvádí sedm důležitých vlastností zbožné matky, pocházejících z 31. kapitoly knihy Přísloví. Když jsem se stala matkou, kladla jsem si otázku, čím to bylo, že děti ženy z přísloví 31 matce děkovaly a blahořečily. Abych nalezla odpověď, po léta jsem pozorovala různé matky. Naslouchala jsem tomu, co o svých matkách říkaly dospělé děti, a modlila jsem se, aby mi Bůh dal moudrost při výchově vlastního dítěte.

Vypredané

9,99 €

Spojenci namísto protivníků
Spojenci namísto protivníků

Pavel Raus

Proces manželského a partnerského konfliktu. Jak lze manželský konflikt využít k oboustrannému obohacení.Konflikty jsou nevyhnutelnou součástí každého vztahu. Konflikty jsou nepříjemné, vyčerpávající a únavné. Nemáme je rádi. Konflikty ale také mohou být příležitostí ke zkvalitnění našeho vztahu. Tato kniha popisuje průběh manželského a partnerského konfliktu a snaží se partnerům pomoci úspěšně projít konfliktem tak, aby se jejich vzájemný vztah obohatil.Kniha je vhodná pro ty:- kdo se ve vztahu nacházejí v situacích, kterým nerozumí- kdo jsou vývojem vztahu šokováni a překvapeni- kdo nevidí východisko z nastalé partnerské krize. kdo ztrácí naději, že konflikt lze jednoduše vyřešit- kdo jsou vzájemnými konflikty ve vztahu unaveni- kdo žijí vedle sebe ve zdánlivém klidu, avšak ve vyprázdněném vztahu a nadále se odcizují- kdo uvažují o rozvodu, ale jsou ochotni své rozhodnutí ještě přehodnotit- kdo se rozhodli zůstat spolu a na vztahu pracovat- kdo ještě nedošli do žádné z těchto fází a chtějí se na případný konflikt dobře připravit

Vypredané

10,19 €

Potřebuji tvou lásku
Potřebuji tvou lásku

Ross Campbell

Co můžeš udělat pro své dítě. U nás známa kniha Ako milovať svoje dieťa v českom preklade.Jedná se o čtvrté vydání českého překladu publikace, která se řadí mezi nejúspěšnější tituly zabývajících se výchovou dětí. Tuto knihu ocenili mnozí rodiče, pedagogové a další lidé, přicházející do styku s dětmi mezi druhým a dvanáctým rokem. Autor, který je profesorem pediatrie a psychiatrie na universitě v Tennessee, pomáhá ve své práci porozumět důležitosti bezpodmínečné lásky pro zdravý vývoj dítěte. Kniha obsahuje množství příkladů a pomáhá tak vidět nejen význam role rodičů, ale stává se praktickou přiručku pro každodenní kontakt s dětmi.

Vypredané

8,24 €

Darwinova černá skříňka
Darwinova černá skříňka

Michael Behe

Objevení vnitřní struktury buňky před námi otevírá svět složitých chemických mechanismů. Zdá se nemožné, že by tato jemně vyvážená, v dokonalé souhře fungující "zařízení" mohla vzniknout na základě postupného vývoje v souladu s Darwinovou evoluční teorií. Autor na základě svých vědeckých pozorování dokazuje, že popsané mechanismy musely být zkonstruovány – ať už Bohem či nějakou vyšší inteligencí.

Vypredané

11,54 €

Víra ve vírech strachu
Víra ve vírech strachu

David Novák

Tato kniha není systematickým ani odborným pojednáním o problematice strachu, ale sbírkou úvah, které se strachu více či méně dotýkají. Cílem je, aby čtenář jednotlivé kapitoly využil k určité sebereflexi a k zastavení se na cestě víry.

Vypredané

5,34 €

Vyjít ze zóny bezpečí
Vyjít ze zóny bezpečí

George Verwer

"Jsem přesvědčen, že lidé, kteří mají určitou vizi a chtějí, aby se stalo něco konkrétního, musí vědět, jak si získat věrnost druhých, a musí umět delegovat a pracovat s týmem. Tím základním je, že musíme opravdu věřit v lidi a učit se jim důvěřovat, milovat je a povzbudzovat …” autorTato práce zakladatele Operation Mobilisation je určena především křesťanským vedoucím a zejména pak těm služebníkům, ktří touží po nádhernější realitě v celém těle Kristově. Je též určená I těm, kdo skutečně hladoví po Bohu a touží lépe pochopit, co Bůh dělá a chce dělat po celém světe.Geoerge Verwer – zakladatel a mezinárodní ředitel organizace Operation Mobilisation, je zapojen do celosvětové mezinárodní modlitební služby a je též autorem celé řady titulů zaměřených na budování Kristova těla.

Vypredané

6,93 €

Emocionálně zdravá církev
Emocionálně zdravá církev

Peter Scazzero; Warren Bird

Jsou křesťanské církve, jejich jednotlivé sbory a společenství bezpečným místem, kde se lidé mohou s důvěrou otevřít druhým?Počítá se vůbec s tím, že lidé trpí různými bolestmi, zraněními a že jejich emocionální projev může mít mnoho podob – od výbuchů hněvu až po popření veškerých pocitů?Je vůbec církev připravena takové lidi přijímat a pomoci jim k osobnímu růstu?A připouštíme si vůbec, že těmi zraněnými jsme mnohdy my sami?Autor, který ve své práci vychází z vlastní zkušenosti – jeho svět se vinou emocionálního napětí a pozdějšího vyčerpání zhroutil tak, že musel opustit práci pastora a téměř se mu rozpadlo manželství – nabízí několik užitečných kroků na cestě k vnitřnímu uzdravení: pohlédnout do vlastního nitra navzdory tomu, že nám takový pohled může způsobit bolest;odhalit a odstranit negativní vlivy pocházející z minulosti;přijmout vlastní nedokonalost a zranitelnost;přijmout vlastní omezení;vyrovnat se se ztrátami a žalem, které nás v životě potkávají;přijmout a porozumět Božímu vtělení jako vzoru opravdové lásky.

Vypredané

11,11 €

Je vše dovoleno?
Je vše dovoleno?

Mark D. Linville

Ak sa za náš život nikomu nezodpovedáme a sme len výsledkom náhodných procesov, potom akákoľvek morálka nemá žiadne opodstatnenie. Neexistuje skutočný dôvod na to, aby nás znepokojovalo násilie, zabíjanie a nespravodlivosť, ktoré sa denne odohrávajú okolo nás. V náhodných procesoch totiž nič také v skutočnosti nemôže hrať žiadnu rolu. Ak nie je Boh, potom všetko smieme! Autor skúma tieto tvrdenia a hľadá odpovede na nasledujúce otázky: Čo nám ponúka konvencionalizmus a egoizmus?Ako vníma individualitu utilitarizmus?Akú hodnotu má ľudská dôstojnost?

Vypredané

3,86 €

Osoba a osobnost
Osoba a osobnost

Paul Tournier

Odhalit skutečnou osobnost člověka znamená: proniknout pod povrch jeho myšlenek a názorů. Pro toto hluboké poznání někoho druhého je potřebné otevřít se mu, aby se i on mohl otevřít mně. Odhalování onoho tajemného v nás provází zápas, ve kterém nám nezbývá, než být sami před sebou opravdovými.

Vypredané

8,21 €

Přísné milosrdenství
Přísné milosrdenství

Sheldon Vanauken

C. S. Lewis a příběh velké lásky. Autorův skutečný životní příběh o velké lásce dvou lidí, která se – díky utrpení a smrti jedné z hlavních postav – proměňuje v lásku ke Stvořiteli.Kniha je zajímavá mimo jiné i tím, že celý příběh je protkán přátelstvím a korespondencí s významným britským spisovatelem 20. století C. S. Lewisem.

Vypredané

8,86 €

Ten, který je skutečností
Ten, který je skutečností

Francis Schaeffer

Kniha pozoruhodného amerického filosofa a teologa, která analyzuje historický vývoj filosofie a umění a popisuje postupný odklon od absolutních hodnot ve společnosti.Racionalismus, který odmítl Boží existenci, ve svém důsledku vede k beznaději. Dilema moderního člověka je hledání východiska z této beznaděje.

Vypredané

2,58 €

Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti
Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti

Edward M. Hallowell; John J. Ratey

Rozpoznání, léčení a prevence. Jakmile pochopíte, co všechno porucha pozornosti obnáší, najednou si uvědomíte, že ji vidíte všude, takřka na každém kroku. Najednou spoustu lidí uvidíte jinak. O někom jste si mysleli, že je věčný popleta, nenechavec nebo nezdolný tvůrce, byť dosti nepředvídatelný, o jiném si říkáte, že by toho mohl hodně dokázat, kdyby „se dal trochu dohromady“, o některých spolužácích si možná pamatujete, že věčně věků pobíhali po třídě a chvíli neposeděli.Ti všichni možná mají ADD. Je docela možné, že určité příznaky ADD objevíte i u sebe. Některé příznaky ADD se navíc vyskytují tak často, že je na samém začátku naprosto klíčové definovat si obsah pojmu ADD co nejpřesněji a nejpečlivěji. Domnívám se, že nejvhodnější způsob, jak poznat ADD a proniknout do jeho podstaty, vychází z poznání, jak ADD ovlivňuje lidi, kteří touto poruchou trpí.

Vypredané

15,94 €

Svatá válka
Svatá válka

John Bunyan

Kterou vedl Šaddaj s Diabolem o hlavní město světa aneb ztráta a znovuzískání města duše. Bunyanova Svatá válka se rodila v bedfordském vězení, kam se autor dostal na dvanáct let za kázání při nedovoleném shromáždění. Tryská z ní jeho puritánská radikální spiritualita a jistý kalvínský aktivismus, který vnímá duchovní boj mezi Bohem a ďáblem o lidskou duši jako svatou válku. Není to však dualistický zápas dvou rovnocenných říší a není pochyb, že město - duše člověka může využít sílu Boží spásné intervence v Mesiáši - Immanueli. (Pavel Černý)John Bunyan (1628 - 1688) bol anglický kresťanský spisovateľ a kazateľ. Čítaním kníh sa u neho prejavil záujem o duchovné veci, prežíval muky nad svojimi hriechmi a pokúšal sa viesť zbožný život vo vlastnej sile. Po troch rokoch prežil zásadný obrat a vydal sa Bohu. Pripojil sa k nonkonformistickej cirkvi, kde bol cenený jeho dar kázania. Kázal a zároveň pracoval ako kotlár. Niekoľkokrát bol za svoju kazateľskú činnosť väznený. Je známy najmä svojím alegorickým dielom Cesta pútnika.

Vypredané

8,86 €

Věrné vyprávění
Věrné vyprávění

Jonathan Edwards

Věrné vyprávění o podivuhodném díle Božím při obrácení mnoha set duší v Northamptonu a sousedních městech a vesnicích v New Hampshiru v Nové Angliii v dopise Rev. dr. Colemanovi z Bostonu, napsané důstojným panem Edwardsem.Věrné vyprávění se ve své úplné podobě objevilo v Londýně poprvé za podpory Rev. Isaaca Wattse a Johna Guyse, kteří napsali: "Přátelská korespondence, kterou udržujeme s našimi bratry z Nové Anglie, nám čas od času skýtá potěšení slyšet o některých podivuhodných případech Boží milosti při obrácení hříšníků a některých vynikajících příkladech zbožnosti v této části Ameriky. Nikdy jsme však neslyšeli ani nečetli, že by od prvokřesťanských dob došlo k nějaké události tohoto druhu, jež by byla tak udivující, jako je ta, kterou nám představilo toto vyprávění."

Vypredané

6,74 €

3 z 7
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Mária, pred 1 dňom

Spokojna

userAvatar

Karol, pred 3 dňami

Ďakujeme za výbornú knižku a tisíckrát +++++++++ pre Zachej.sk

userAvatar

Alžbeta, pred týždňom

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk