Zachej.sk Zoznam autorov Gilbert Keith Chesterton

Gilbert Keith Chesterton

(24 produktov)
Gilbert Keith Chesterton

Gilbert Keith Chesterton je celosvetovo známy hlavne vďaka svojim Detektívnym príbehom otca Browna, jednoduchého katolíckeho kňaza s bystrým úsudkom, ktorý sa vyzná v ľudskej duši. No Chesterton napísal široké štúdium prác, od publicistiky až po poéziu. Narodil sa v roku 1874 v Londýne. Tu bol známy pre písanie akademických komentárov, poézie a poviedok. No jeho záujem o teológiu a jeho konvertovanie od anglikánskej ku Katolíckej cirkvi, ho priviedlo k písaniu náboženskej fikcie. Z jeho diel sú najznámejšie Ortodoxia, sága Ohromné maličkosti, Svätý František z Assisi a z detektívnych poviedok sú to Návrat otca Browna, či Pochybnosti otca Browna. G.K. Chesterton zomrel v roku 1936.


V našej ponuke

Zachej magazín

Novinky zo Zachej.sk priamo na váš e-mail.