Knihy od: Max Kašparu • Zachej.sk

Max Kašparu

(2 produkty)

Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. je český psychiater,...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
O radostiach ľudskej duše
O radostiach ľudskej duše

Max Kašparu

Úvahy od Maxa Kašparů nesú v sebe pečať hneď niekoľkých profesií: medicíny, pedagogiky, etiky a náboženstva, ktoré mu umožňujú pozerať sa na človekaz rôznych uhlov pohľadu. Aby kniha priniesla ovocie pre váš duchovný život, slovami autora vám radíme: „Užívať jednu kapitolu denne, aby sa človek nepredávkoval“. „Božím plánom nie je len vtiahnuť nás do Kristovho života, ale doviesť nás k jeho skutkom. Takže písmeno O nám pripomína, že sa máme pripojiť ku Kristovi vo svojom obetovaní sa nášmu spoločnému Otcovi. Napriek všetkým obetám v minulosti dal Kristus svojim nasledovníkom jasne najavo, že jediná obeta, ktorú Boh v budúcnosti chce, je obeta nás samotných. Preto sme povolaní ku kňazstvu, lebo iba my môžeme obetovať sami seba – nikto iný to za nás urobiť nemôže. Z toho dôvodu si prví kresťania boli natoľko vedomí svojho kňazstva. Vedeli, že iba Kristus môže túto obetu urobiť účinnou, pretože sa deje skrze neho. Navyše ju vykonávali spoločne s ostatný mi prvý deň v týždni, čiže v nedeľu (ako sa tomuto dňu neskôr začalo hovoriť). Potom sa vrátili do svojich domovov a vo svojich životoch používali prijatú pomoc a silu, aby obetovali všetky chvíle každého dňa Bohu, rovnako ako to robil Kristus. Keď sa nasledujúci týždeň vrátili, priniesli so sebou všetky svoje obety, ktoré urobili, aby na oplátku prijali od Boha oveľa viac než odovzdali. Tak boli zapojení do nekonečného kolobehu dávania a prijímania, ktoré ich stále pevnejšie začleňovalo do Kristovho tajomstva. Prví kresťania si obvykle každé ráno pripomínali možnosti ako uskutočniť svoje kňazstvo obetovaním všetkých vecí, ktoré sa chystali robiť, skrze Kristovu obetu Otcovi. V neskorších rokoch sa tento každodenný úkon začal nazývať vzbudenie dobrého úmyslu. Túto modlitbu ma v detstve naučila moja matka, aby mi pred začiatkom dňa pripomenula, ako by som sa vraj mohol stať „malým kňazom", a tak premieňať všedné veci na vzácne – ako zázračný škriatok, ktorý dokáže premeniť prútik na zlato. Poučila ma aj o kňazstve, ku ktorému sme všetci volaní v Kristovi, a ukázala mi, ako ho denne uskutočňovať. Hlavne svojím vlastným príkladom ma naučila ako sa môže celý život stať bohoslužbou, miestom, kde sa neustále obetujeme skrze Krista Otcovi – vo všetkom, čo hovoríme a robíme."

Skladom

3,40 €

Vieromer
Vieromer

Max Kašparu

Autor uvažuje o formalizme a rutine v našom náboženskom živote a chce netypickým spôsobom prebúdzať „kostolných spáčov“ a povzbudiť i tých, ktorí to s kresťanským životom myslia troška vážne. Výstižné ilustrácie Jana Heraleckého spolu s vtipným textom robia z Vieromeru originálnu, pouč­nú a priam zábavnú publikáciu.

Skladom

3,88 €

O bludných kruhoch a bludných kameňoch
O bludných kruhoch a bludných kameňoch

Max Kašparu

Obľúbený český psychiater a diakon sa tentoraz venuje téme, ktorá zamestnáva ľudstvo od nepamäti a v súčasnosti azda ešte o čosi viac – ľudským vzťahom. Znalec ľudskej duše opäť v krátkych príbehoch z vlastnej lekárskej praxe analyzuje vzťahy v ich najrôznejších podobách. Hovorí o ľuďoch, ktorí si ich vedia vytvárať k iným ľuďom, kultúrnym i duchovným hodnotám, ale aj o tých, u ktorých jedna z týchto troch zložiek zlyháva.Do jeho ambulancie vstupujú pacienti s nespočetným množstvom problémov i komplexov. Neraz súvisia práve s tým, že si nedokážu vytvoriť skutočné hlboké vzťahy, a tak sa pohybujú v labyrinte bludných kruhov, ktoré navyše zaťažujú bludné kamene v podobe porúch každého druhu – závislosti, sexu či vlastnej povahy. V útlej publikácii nájde čitateľ aj kus svojho osudu a tiež podnet na to, ako osobný problém vyriešiť.

Vypredané

2,81 €

Malý kompas viery
Malý kompas viery

Max Kašparu

pre hľadajúcich, blúdiacich a neveriacich ľudí. Má ambíciu stať sa skutočným kompasom pri hľadaní zmyslu života. Adresovaná je predovšetkým tým, čo o viere vôbec nič nevedia. Osloví však aj tých, čo chcú žiť zmysluplný, múdro žitý život alebo pomáhať iným, aby ho našli. Chce pomôcť pri hľadaní iného zmyslu života ako je len prežívanie a čakanie na domov dôchodcov či krematórium…

Vypredané

4,85 €

Zápisník potulného kazateľa
Zápisník potulného kazateľa

Max Kašparu

Inak pristupujeme k čítaniu cestovného poriadku a inak k detektívnemu románu. Z prvého textu sa dozvieme, o koľkej hodine budeme v cieli plánovanej cesty, v druhom sa na konci dozvieme rozuzlenie zložitého prípadu. Celkom inak treba pristupovať k textu, ktorý je polotovarový, ktorý čitateľov pozýva, aby si cieľ cesty i vyriešenie prípadu dokončili sami. Ak by sa táto publikácia mala nazývať inak, potom by jej najlepšie svedčil titul „Malé kostolné puzzle“.

Vypredané

2,90 €

Inými slovami
Inými slovami

Max Kašparu

Myšlienky na každý deň. Kniha obľúbeného autora otvára svojimi sto zamysleniami novú knižnú edíciu „Na minútu“. V tejto publikácii si všíma v myšlienkových jednohubkách najrôznejšie stránky ľudského života. Ponúkané zamyslenie treba podobne ako jednohubky nechať na jazyku voľne sa roplynúť v našich vlastných úvahách.

Vypredané

3,20 €

Po lane ku Kristovi
Po lane ku Kristovi

Max Kašparu

Premonštrátsky diakon, psychiater a autor mnohých publikácií pozýva čitateľa na odvážnu cestu za Ježišom Kristom po nezvyčajnej dopravnej komunikácii, ktorou je lano. Uviazané je na jednej strane v našej aktuálnej životnej situácii a druhým koncom ukotvené na vrchole Božieho vrchu. Autor nepredkladá univerzálne rady ani hotový návod na cestu, ale od čitateľa vyžaduje schopnosť myslieť obrazne, vedieť rozvinúť podobenstvo a porozumieť obsahu symbolov.

Vypredané

4,50 €

Sedmero zastavení u klíčové dírky
Sedmero zastavení u klíčové dírky

Max Kašparu

2. dotisk. Publikace nám dovoluje nahlédnout do pracovny psychiatra a premonstrátského terciáře Maxe Kašparů a zamyslet se nad otázkami a problémy, které občas musí řešit každý člověk nebo dvojice lidí při výběru partnera.

Vypredané

3,10 €

O radostech lidské duše s Maxem Kašparů
O radostech lidské duše s Maxem Kašparů

Max Kašparu

Krátké, radostné meditace věnované radostem všedního dne, a tomu, jak je nalézat.

Vypredané

4,37 €

Naslouchat je víc než poslouchat
Naslouchat je víc než poslouchat

Max Kašparu

Želivský premonstrát, pelhřimovský psychiatr, žirovnický divadelní ochotník, vysokoškolský učitel, spisovatel a světoběžný esperantista se tentokrát na chvíli zastavil, aby posbíral svá rozhlasová, časopisecká a novinová zamyšlení.Naprostou většinu z nich tvoří pořady „Jak to vidí…,“ které s ním vysílal Český rozhlas 2 – Praha. Menší část je sestavena z jiných mediální pramenů včetně článků z Týdeníku Rozhlas. Zvláště jeho rozhlasové pořady bylo potřeba „přeložit“ z podoby mluvené do podoby písemné, dokončit již v éteru otevřené myšlenky a dát jim tím pádem pevnější tvar a rychlejší spád.

Vypredané

6,30 €

Malý kompas víry
Malý kompas víry

Max Kašparu

Pro hledajíci, bloudíci a neveřící mladé lidi. Osvědčený průvodce pravdami víry, modlitby, svátostmi a Desatera. Kniha vtipně usnadňuje pohotovou orientaci v každodenním prožívání víry.

Vypredané

3,88 €

Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky
Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky

Max Kašparu

„Do mé psychiatrické ordinace přichází, buď ze své vůle nebo na doporučení kněží a biskupů, řada lidí s duševními a duchovními problémy, které přesahují rámec zpovědnice.Pro radu přichází ovšem i samotní kněží, kteří nemají patřičné vědomosti z oboru psychiatrie, psychologie nebo psychopatologie.Moje vlastní zkušenosti jak s kněžími, tak s jejich penitenty, mne vedly k tomu, abych napsal tuto příručku pro studenty teologických fakult a zpovědníky. Je-li totiž znalost pastorální psychiatrie v kněžské práci někde potřebná, je tomu tak především ve zpovědnici.Obsah práce je koncipovaný tak, aby byl srozumitelný nelékařské veřejnosti. Proto jsem se záměrně vystříhal jak nadbytečného používání odborných výrazů, tak popisu nepodstatných souvislostí.V první – obecné části – uvádím stručný přehled psychologických a pastoračních pohledů, postojů, názorů a přístupů ke zpovědní praxi.Ve druhé – speciální části – se věnuji popisu těch duševních chorob a poruch, se kterými se může kněz v roli zpovědníka setkat a podávám základní informace o možnostech přístupu k dané problematice.Z předmluvy MUDr. Dr. Mgr. Maxmiliana J. Kašparů, tc. OPraem.

Vypredané

5,52 €

Věroměr
Věroměr

Max Kašparu

Často nám chybí objektivní kritéria, která by nám pomohla poznat, jak jsme na tom se svou vírou. Pronikavé a zároveň laskavé a vtipné postřehy, pomáhající ven z bludného kruhu křesťanského sebeuspokojení, jsou jádrem této knížky, která nám pomáhá oživit a uzdravit naši víru.Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Vieromer (2003).

Vypredané

3,00 €

V spätnom zrkadle
V spätnom zrkadle

Max Kašparu

Inšpiratívny text Maxe Kašparú podfarbený umeleckými fotografiami Jindřicha Štreita.

Vypredané

1,46 €

30 prípadov alebo malé, biele, guľaté
30 prípadov alebo malé, biele, guľaté

Max Kašparu

"Nebol som pri písaní tejto útlej knižky inšpirovaný majorom Zemanom, ani jeho tridsiatimi socialisticko-kriminalistickými kúskami, ale výzvou mojich priateľov, aby som si zaspomínal na tridsať rokov svojej lekárskej, predovšetkým psychiatrickej práce a vybral z nich taký istý počet vážnych i veselých prípadov." (Max Kasparů)Vážne aj veselé príbehy lekárskej, predovšetkým psychiatrickej praxe doc. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslava Maxa Kašparů, PhD.

Vypredané

3,19 €

V plášti aj dalmatike
V plášti aj dalmatike

Max Kašparu

Nové vydanie obľúbenej knihy Maxa Kašparů, známeho českého spisovateľa, psychiatra a premonštrátskeho diakona. Obsahuje súbor esejí o problémoch jednotlivých ľudí a súčasnej spoločnosti vo vzájomných vzťahoch k Cirkvi a kresťanskej tradícii vôbec.

Vypredané

9,60 €

Sedem zastavení pri kľúčovej dierke
Sedem zastavení pri kľúčovej dierke

Max Kašparu

Kniha popisuje základné otázky a problémy, ktoré musia z času na čas riešiť mladí ľudia či dvojica mladých ľudí. Knihu autor napísal na základe svojich skúsenosti z psychiatrickej praxe. Vybrané životné osudy môžeme nazvať modelové, lebo mnohí z čitateľov sa v nich nájdu. Ale nájdu si pri nich aj radu, či napomenutie otcovsky dobrého a nesmierne vzdelaného a skúseného Maxa Kašparů.

Vypredané

2,74 €

O bludných kruzích a bludných kamenech
O bludných kruzích a bludných kamenech

Max Kašparu

"Už více než pětatřicet roků naslouchám ve své ordinaci lidským osudům. Povětšinou těm, které se týkají vztahů. A to nejen vztahů mezi mužem a ženou, dětmi a rodiči nebo vztahů mezigeneračních, ale i těm, které se vytvořily mezi rodiči a školou, občanem a institucí nebo učiteli a jejich žáky. Jde o stesky, jejichž četnost i obsah se postupem času rozšiřují.Po těch letech mohu říci, že všechny vztahy, společně se stavy, vytváří bludný kruh. Mimo svoji ordinaci se pohybuji prakticky po všechna léta ještě mezi soudy, výchovnými ústavy mládeže, kriminály, komisemi péče o dítě a více než dvacet let se věnuji soudnímu znalectví.Denně se setkávám nejen s duševními chorobami, ale i s takovými specialitami jako jsou vraždy, loupežná přepadení, znásilnění, sexuální zneužívání dětí, trestné činy alkoholiků a toxikomanů. Koneckonců i já sám se pohybuji v bludných kruzích patologického prostředí tohoto světa a nacházím zde i bludné kameny, které dělají lidské životy skutečně přetěžkými.Kruhy i kameny jsou v prostoru, kde řešení složitých osudů mých klientů neladí s učenými knižními teoriemi a proto v této publikaci nebudu vycházet z teorií, ale z mojí lékařsko-diakonské praxe. Pokud se čtenář na některé stránce takzvaně "najde", možná mu svitne i naděje na řešení jeho osobního problému. A v takovém případě jsem tuto knížku nepsal zbytečně." (Z předmluvy)

Vypredané

4,17 €

Jinými slovy
Jinými slovy

Max Kašparu

Na minutu s Maxem Kašparů. Titul je dostupný v slovenskom jazyku: Inými slovami (2009).Oblíbený autor Karmelitánského nakladatelství zahajuje stovkou svých „minutových“ zamyšlení novou knižní řadu „Na minutu s ...“. V této publikaci si v myšlenkových „jednohubkách“ všímá nejrůznějších stránek lidského života. Nabízená zamyšlení je třeba nechat – podobně jako jednohubky na jazyku – volně rozplynout v našich vlastních úvahách.

Vypredané

4,17 €

Šum z pien
Šum z pien

Max Kašparu

Myšlienky Maxa Kašparů. Kniha obsahuje výber myšlienok z jeho kázní, publikácií, prednášok a článkov. Jeho myšlienky majú ľahkosť peny na povrchu, ale dotýkajú sa hlbokých problémov života.

Vypredané

3,39 €

Šum z pěn
Šum z pěn

Max Kašparu

Myšlenky a básně premonstrátského terciáře a psychiatra se dotýkají hlubokých problémů života.

Vypredané

4,75 €

Ve zpětném zrcátku Jindřicha Štreita
Ve zpětném zrcátku Jindřicha Štreita

Max Kašparu

Želivský premonstrátský jáhen a psychiatr Max Kašparů se v této knize s dosud neuveřejněnými fotografiemi Jindřicha Štreita věnuje tentokráte pohledu zpět.Nikoli proto, aby vzpomínal na staré a zašlé, ale aby ze zpětného zrcátka svých lékařských a duchovních zkušeností nabídl čtenářům krátký pohled do obou jmenovaných světů.

Vypredané

10,38 €

Vánoční paradoxy
Vánoční paradoxy

Max Kašparu

Každý z nás jistě už zažil situaci, kdy by se mu hodil drobný dárek pro své přátele, blízké nebo třeba spolupracovníky. Miniperly jsou právě takovouto drobností, která může potěšit …

Vypredané

1,07 €

Vánoční proč - kdy - jak - kde
Vánoční proč - kdy - jak - kde

Max Kašparu

Každý z nás jistě už zažil situaci, kdy by se mu hodil drobný dárek pro své přátele, blízké nebo třeba spolupracovníky. Miniperly jsou právě takovouto drobností, která může potěšit …

Vypredané

1,01 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Určite Vás budem odporúčať. Mala som veľmi dobrý pocit z nakupovania. Potešila ma tiež informácia o prijatí objednávky, jej vybavení a dobe doručenia. Tovar bol veľmi pekne zabalený.

Alena

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie