Hlas Velehradu

Hlas Velehradu

(9 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Novéna ke svaté Janě z Arku
Novéna ke svaté Janě z Arku

Michal Altrichter (ed.)

Pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit. Novénu ke svaté Janě z Arku pro ty, kteří jsou nespravedlivě obviňováni a nemohou se bránit, doprovázejí meditace papeže Benedikta XVI. V naší osobní blízkosti stojí světice, jež je krásná Božím jednáním a statečná službou Božím tajemstvím.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Novéna ke svatému archandělu Michaelovi
Novéna ke svatému archandělu Michaelovi

Michal Altrichter (ed.)

Novéna ke svatému archandělu Michaelovi zasahuje náš vnitřní svět i velká témata: svobodu být sám sebou, mít účast na velkolepém díle Boží slávy, nedovolit projevit se tomu, kdo rozvrací lidské hodnoty, ale nechat propouštět do svého života Boží světlo s přímluvou toho, kdo „je jako Bůh“.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Novéna za nenarozené děti
Novéna za nenarozené děti

Michal Altrichter (ed.)

Novéna za nenarozené děti vyzdvihuje dar života a odpovědnost za jeho předávání. Po celých devět dní nás doprovázejí různé světecké osobnosti (papež Pavel VI., Terezie z Lisieux, Mlada Přemyslovna aj.), které povzbuzují všechny rodiče a ukazují jim realismus přemostění mezi tím, čím žije naplno nebe a čím se v nesnázích zaobírá země. Texty nemoralizují, ale těší se z tajemství života a z našich smysluplných osobních zápasů.

Skladom

1,26 €

Novéna s Marií Valtortou
Novéna s Marií Valtortou

Michal Altrichter (ed.)

Maria Valtorta (1897–1961), lombardská „vizionářka“ hovoří o tom, jak Ježíš a jeho přátelé směřují k nebeskému Otci. Novéna všechny zve na tuto pouť.

Skladom

1,46 €

Posledné kusy
Novéna k Pražskému Jezulátku – k Srdci Dítěte
Novéna k Pražskému Jezulátku – k Srdci Dítěte

Michal Altrichter (ed.)

Ptáme se, jak může mít Jezulátko – bezmocné Dítě – všemohoucí Srdce. Požehnání nedávají jeho „brokátové šatečky“, ale sám živý Pán, kterému dáváme i v oděvu to nejlepší. Prosté Dítě nám radí ve složitostech života. V tom je důležitá osvědčená tradice zkušenosti s Dítětem Ježíšem. V novéně se nám po devět dní nabízejí texty o Dítěti a jeho zájmu o člověka, kterého vede ke zralosti a učí pokleknout před jediným Srdcem. Uvědomujeme si nesnáze při výchově dětí, vnímáme osud dětí bez rodičů a trpící dalšími nedostatky.

Skladom

1,75 €

Posledné kusy
Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému
Novéna k blahoslavenému Karlu Rakouskému

Michal Altrichter (ed.)

s prosbou o mír ve světě. Novénou – devítidenní modlitbou s bl. Karlem Rakouským (1887–1922) si vyprošujeme to, co nejvíce potřebujeme pro každodenní autentický život v Bohu. Význačná osobnost posledního rakouského císaře Karla I. s nadčasovými vizemi je v textech doprovázená svědectvími těch, kteří ho osobně znali.

Skladom

1,46 €

Otec Špidlík mezi námi
Otec Špidlík mezi námi

Michal Altrichter

Humoresky. Svědectví o humoru i vážných obavách otce kardinála z jeho bezprostřední blízkosti.

Skladom

1,84 €

Posledné kusy
Aby všichni byli jedno
Aby všichni byli jedno

Robert Svatoň

Oktáv modliteb za jednotu křesťanů. Úsilí o jednotu křesťanů nachází svůj nejhlubší zdroj v modlitbě. Prvním, kdo se modlil za jednotu svých učedníků, byl přitom samotný vtělený Boží Syn. Soubor textů a modliteb rozvržených do osmi dnů může napomoci, abychom jako křesťané vrůstali do takové jednoty, za jakou Kristus prosí ve své Velekněžské modlitbě.

Skladom

1,84 €

Posledné kusy
Společenství v Kristově zaslíbení
Společenství v Kristově zaslíbení

Robert Svatoň

Příspěvky k současnému stavu ekumenického dialogu. Předkládaná publikace chce poukázat na to, že ekumenismus zůstává živou skutečností, neboť Kristus svým Duchem stále oživuje touhu po jednotě. Soubor textů, které jsou v knize obsaženy, je rozčleněn do tří skupin: první z nich podává přehled současné situace ve světovém ekumenismu tím, že představuje jeho významné události a důležité otázky; druhá část přináší ekleziologické zakotvení úsilí o jednotu a postuluje tezi, že plodnost ekumenismu bytostně souvisí s obnovou autentického života víry; třetí série příspěvků se věnuje vybraným aspektům českého ekumenismu a snaží se vystihnout prvky, které zůstávají v paměti místní církve jako živé podněty pro ekumenické „dnes“.

Skladom
-30%

8,05 €

Umíme se modlit?
Umíme se modlit?

Tomáš Špidlík

Modlitba je rozhovor duše s Bohem. Ale je také účast na „rozhovoru“, který od věčnosti vedou tři božské Osoby mezi sebou. Tedy i naše modlitba se obrací k Bohu Otci skrze Syna v Duchu Svatém.Drobná populární knížka nás formou otázek a odpovědí uvádí do tajemství modlitby.

Vypredané

1,65 €

Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi
Novéna ke svatému Janu Maria Vianneyi

Michal Altrichter

Novéna – série devíti dní proložená historickými texty k životopisu svatého Jana Maria Vianneye, prosbami a modlitbou.

Vypredané

1,26 €

Novéna vděčnosti ke Stvořiteli nebe a země podle Tomáše Špidlíka
Novéna vděčnosti ke Stvořiteli nebe a země podle Tomáše Špidlíka

Michal Altrichter (ed.)

Novéna vděčnosti ke Stvořiteli nebe a země zahrnuje vybrané texty z díla kardinála Tomáše Špidlíka SJ (1919 - 2010). Devět dní děkujeme našemu Stvořiteli: v osobní modlitbě. Uvědomujeme si souvislost mezi harmonií přírody a lidským životem, dispozici lidského srdce žít tím, co ve druhém člověku je pozitivní, a statečné ocenění kultury, o jejímž smyslu má leckdy někdo pokušení pochybovat.Novéna vyšla aj v slovenskom jazyku: Novéna vďačnosti ku Stvoriteľovi neba a zeme podľa Tomáša Špidlíka

Vypredané

1,46 €

Novéna k fatimským dětem
Novéna k fatimským dětem

Michal Altrichter (ed.)

Hyacinta Marto (1910-1920), František Marto (1908-1919), Lucie dos Santos (1907-2005). Novéna vyšla aj v slovenčine: Deviatnik k fatimským deťom (2017).Novéna o svědcích fatimských zjevení z roku 1917, Hyacintě, Františkovi a Lucii, předkládá texty k modlitbě v kontextu stého výročí těchto portugalských událostí. Ty byly posilou v kontrastu k neblahému dědictví ­Velké říjnové socialistické revoluce a také zásadně vstoupily do života papeže Jana Pavla II. či kardinála Tomáše Špidlíka.Odporúčame Vám: FATIMA - CELÁ PRAVDA.

Vypredané

1,46 €

Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Stanislavy Ernstové
Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Stanislavy Ernstové

Michal Altrichter (ed.)

6.1.1891 - 16.3.1968. Novéna ke Kristu Veleknězi se slovy Matky Stanislavy Ernstové OSU (6.1.1891–16.3.1968) obsahuje texty vynikající osobnosti nedávných dějin české a slovenské církve. Vybrané úryvky nás učí, že buď zůstáváme v rovině popisování nedostatků, nebo se posuneme dál pohledem do největší dynamiky života: do Pánova Srdce. Tam hledáme odpověď také na to, jak nás Pán stvořil.

Vypredané

1,46 €

Novéna ke svatému Vojtěchovi
Novéna ke svatému Vojtěchovi

Michal Altrichter (ed.)

Novéna ke svatému Vojtěchovi předkládá podnětné literární texty z různých období českých dějin. Světecká osobnost pražského biskupa jak svým současníkům, tak i nám pomáhá hledat odpovědi na četné palčivé otázky společnosti. Jeho přímluvná pomoc odhaluje to, co v našem životě koná Pán.

Vypredané

1,26 €

Svatí Cyril a Metoděj mezi námi
Svatí Cyril a Metoděj mezi námi

Tomáš Špidlík; Pavel Ambros

Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990 – 2011. Má Cyril a Metoděj co říci dnešnímu člověku? Neprovokuje nás slovo apoštol Slovanů? Z jakých důvodů vyslovujeme jejich jména s neklidem? A jak vůbec obstojí před kritickým pohledem současné historie tvrzení, že s pomocí „věrozvěstů“ nahlížíme dokonce identitu vlastního národa? Kardinál Tomáš Špidlík je tu kompetentním průvodcem. Sborník Centra Aletti je věnován životu a poslání Cyrila a Metoděje: zpřístupňuje zásadní kardinálovy studie. Úvodní text Pavla Ambrose a nejnověji zpracovaná cyrilometodějská bibliografie z let 1990–2011 užitečně seznamují čtenáře se současnou diskuzí nad otázkou dědictví otců.

Vypredané

7,76 €

Novéna k Janu Sarkandrovi za kněze
Novéna k Janu Sarkandrovi za kněze

Michal Altrichter (ed.)

Ačkoli měl Jan Sarkander rád spiritualitu hlubokého spočinutí a modlitbu ticha, byl často na cestách a zapojen do vnější činnosti. I když měl být zcela umlčen a vzpomínka na něj měla zapadnout, je po celé příští generace velice známý. Narozením, rodinnou výchovou, formací ve víře i ve vzdělání spojuje Čechy, Moravu, Polsko i Rakousko; společenským postavením zase propojuje jak dobře situovaného, tak i člověka běžného, vzdělané i prosté, diecézní kněze i řeholníky, ty, kteří žijí v manželství, i ty, kteří jsou kněžími.

Vypredané

1,55 €

Novéna o otci Adolfu Kajprovi
Novéna o otci Adolfu Kajprovi

Michal Altrichter (ed.)

(5. 7. 1902 - 17. 9. 1959). Adolf Kajpr (1902–1959), kněz, jezuita, novinář a oběť komunistického pronásledování Katolické církve v Československu. Byl vězněm jak v Dachau, tak v Leopoldově, kde zemřel. Obdivujeme jeho kvality dosvědčené tolika současníky, pro které – jako i pro mnoho dalších – se stal vzorem zralého a věrohodného jednání..

Vypredané

1,46 €

Novéna k otci Piovi z Pietrelciny
Novéna k otci Piovi z Pietrelciny

Michal Altrichter (ed.)

Túto novénu nájdete aj v slovenskom jazyku: Novéna k otci Piovi z Pietrelciny.Nejdiskutovanější světec 20. století otec Pio z Pietrelciny zanechává tolik dobra, že nepřekvapuje, kolik četných modlitebních textů se na něj odvolává. Obdivujeme jednání Hospodina v životě těch, kteří jsou mu milí. A proto po devět dní hledáme to, co sám Pán považuje za důležité v našem životě.

Vypredané

1,55 €

Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi
Novéna o Antonínu Cyrilu Stojanovi

Michal Altrichter (ed.)

Novéna – devítidenní modlitba soustředěná na zvolené téma – sleduje osobnost olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851–1923). Jeho jednání odpovídá zralému postoji, který nekalkuluje, nepolitikaří, a přitom vykazuje obrovskou svobodu.Nechlubivou prací byl k dispozici lidem v naléhavých potřebách (třeba běžencům během první světové války). Text uvádí svědectví o jeho věcné komunikaci s lidmi různých životních zkušeností a bez rozdílu na jejich politické přesvědčení. Upřímně se tedy modlíme za jeho blahořečení: jeho aktuálnost v dnešní době je zásadní.

Vypredané

1,46 €

Novéna ke svatému Václavovi
Novéna ke svatému Václavovi

Michal Altrichter (ed.)

Řeč o svatém Václavovi je vždy aktuální. Novéna ke svatému Václavovi zahrnuje méně známé texty k českému světci: Danteho pasáž o Václavovi z Božské komedie, báseň Jana Zahradníčka, holdování kazatele Felixe Kadlinského, povzbuzení papeže Pia XI.,či výstižné hodnocení Františka Palackého aj. V osobních prosbách promlouvá biblický text Knihy Moudrosti.

Vypredané

1,46 €

Nehlučné aforismy
Nehlučné aforismy

Michal Altrichter

Aforismy jsou krátká sdělení důležitých ­obsahů. Vyrostly v závažných životních okamžicích: při nesnadných rozhodováních. Jsou-li nehlučné, neznamená to, že jsou na zapřenou, ale spíše se čtenáři nevnucují. Jsou pak i nehřmotné, protože zapadají do sluchu ztišeného a přívětivého. Přejí si povzbuzovat!

Vypredané

1,26 €

Velehrad víry a naděje
Velehrad víry a naděje

Pavel Ambros

Cyrilometodějská úcta a dědictví v životě a poslání církve v českých zemích. "Svatí Cyril a Metoděj přišli na Moravu před 1150 lety a zaseli tu víru. Vzpomínka na onu blahodárnou událost, která nesmazatelně poznamenala dějiny, umění a veškerou kulturu vaší země, oslovuje věřící, ale nabízí příležitost také celému národu, aby prohloubil zejména vzácné mravní dědictví, které má svůj původ v neúnavném působení svatých bratří ze Soluně. V té souvislosti je nesmírně významné, že odhodlání střežit a rozvíjet zděděné duchovní a kulturní bohatství je ve vaší zemi také právně náležitě zakotveno." Z listu papeže Františka (24. června 2013)

Vypredané

9,70 €

Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby
Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby

Bohumil Zlámal

Vydáním dosud nepublikovaného rukopisu Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby olomouckého církevního historika prof. Bohumil Zlámala (1904–1984), respektovaného znalce velehradského cyrilometodějského hnutí, představujeme rozsáhlý informačně hutný text.Čtenář bude znovu překvapen kulturním a uměleckým přesahem Velehradu – ohniskem propojení Východu a Západu, vědeckou a popularizační mravenčí prací, podrobným místopisem a osobnostmi spojenými s fenoménem inspirujícího dědictví Cyrila a Metoděje.

Vypredané

10,96 €

O některých aktuálních otázkách eschatologie
O některých aktuálních otázkách eschatologie

Medzinárodní teologická komise

Dokument Mezinárodní teologické komise O některých aktuálních otázkách eschatologie hledá odpovědi na dnes častou zmatenost ohledně tématu smrti a existence po smrti, dotýká se otázek dualismu (polarity) těla – duše, prolínání hebrejské a řecké antropologie a charakteru lidské duše.Otázky nevyhnutelného biologického konce a smrti i života po ní v dokumentu nacházejí odpovědi pro každého křesťana důležité. Překlad dokumentu a úvod napsal prof. Ctirad V. Pospíšil.

Vypredané

3,78 €

Svatí Cyril a Metoděj
Svatí Cyril a Metoděj

Leonard Górka

Ekumenická dimenze smíření. Polský verbista, ředitel Institutu ekumenických studií, strávil několik měsíců studiem v českých a moravských archivech. Cyrilometodějskou tradici vidí jako důsledek setkání slovanského světa se Slovem Božím. Od samého počátku kulturních dějin dala člověku důstojnost obrazu Božího, apoštolský universalismus a schopnost překonávat bariéry mezi lidmi.

Vypredané

4,66 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred týždňom

Maximalna spokojnost

userAvatar

Katarína , pred týždňom

Veľmi dobrá ponuka

userAvatar

Anna , 6.9.2023

Spokojná došlo to v poriadku

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk