Současné otázky

Současné otázky

(9 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Simone Weilová
Simone Weilová

Dorothee Beyerová

Filosofka - odborářka - mystička. Souhrnný pohled na život a dílo francouzské „rebelky v chudobě“ mezi „bohatými v myšlení“. Na jedné straně podivné události, na straně druhé palčivé problémy z humorného nadhledu.Tato poutavě napsaná biografie představuje životní cestu jedné mimořádné ženy, jež se nejrůznějším způsobem společensko-politicky angažovala, a přitom trpěla rozervaností své doby.

Skladom

9,60 €

Životopis otce Tomáše Špidlíka
Životopis otce Tomáše Špidlíka

Pavel Ambros

Dvacáté výročí jmenování otce Tomáše Špidlíka kardinálem připomíná nakladatelství Refugium jeho životopisnými črtami. Kniha čerpá z osvědčených pramenů, přináší rovněž podrobnosti méně známé či jednotlivosti zcela nové. V knize zazní osobní vzpomínky otce Špidlíka samotného, jeho úvahy a svěží postřehy, které jsou stále aktuálnější. Čtenáři je představen duchovní profil jeho osobnosti a stále živé, podnětné autentické dědictví.

Skladom

8,24 €

Posledné kusy
Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán
Hlubiny Božího Srdce jsou otevřeny dokořán

Michal Altrichter

Čím se zaobíráme, jsme-li spoutáváni slovem koronavir? Jak tento čas a své bytí nahlížíme duchovně? Je naše kulturní povědomí vnitřnější, nebo spíše závislé jen na vnějších možnostech? Nečekají některé knihy už příliš dlouho na jejich přečtení? Text analyzuje aktuální podobu naší apatie, úzkosti i naděje.

Skladom

13,48 €

Posledné kusy
Mé Srdce je mezi vámi - Já jsem to!
Mé Srdce je mezi vámi - Já jsem to!

Michal Altrichter

Co by řekl Tomáš Špidlík k současnému Rusku? Jaká je vlastně modlitba těch, kdo nepřijímají papeže Františka? Proč ti, kteří skládali Ježíšově Matce básně a pronášeli dlouhá kázání, nazvali zároveň sdělení Bernadety v Lurdech pobožnůstkářstvím a pomatenou teologií? Dosáhneme někdy zdravé zbožnosti? Nabízený text se pokouší na tyto otázky odpovídat v praktických příkladech.

Skladom

12,51 €

Nejhlubší láska - Ježíš přichází
Nejhlubší láska - Ježíš přichází

Michal Altrichter

Příručka k hlubšímu poznání Pánova Srdce. V textu nalezneme otázky: jak naše synodalita souvisí s odvahou hovořit o Rupnikovi; co to je eschatologie; zda je Bůh zastíněn naší prací pro něho; proč oslovujeme Boha osobním jménem Ježíš; naše zralost v očekávání Ježíšova Druhého příchodu; úhybná alibi v duchovním rozhodování; skryté a nenápadné osobnosti ducha; radost ve spletitém čase. Přílohu tvoří rozmanitá zasvěcení Pánovu Srdci.

Skladom

6,69 €

Znova říká Pán: Přicházím ve slávě
Znova říká Pán: Přicházím ve slávě

Michal Altrichter

Znova říká Pán: Přicházím ve slávě. Témata duchovního života vycházejí ze současnosti. Synodální realita – nepřejeme si hovořit o skutečném Rupnikovi. Falešná rozlišení ve virtuálním a naaranžovaném besedování. Spočinutí v živém Kristu a radost z Písma – pramene realismu. Duchovní a falešné rozlišování. Protipapežství odvrácené od Kristovy paruzie…

Skladom

6,69 €

Posledné kusy
Mé Srdce přichází
Mé Srdce přichází

Michal Altrichter

Bůh zázraků, něhy a milosrdenství. Covidová atmosféra do duchovního života vstoupila již naplno. Kromě analýzy protikladných postojů se text zaobírá tvůrčí přítomností Kristovou. Ten člověka v dějinách civilizace vždy věrně doprovázel. Přicházející Kristus polohy srdce v naší mezní situaci uspořádává originálně. Michal Altrichter je český teolog a vysokoškolský profesor. Po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně studoval na Teologické fakultě v Litoměřicích. V roce 1985 tajně vstoupil k jezuitům. Od roku 1993 přednáší dějiny filozofie na Teologické fakultě v Olomouci. Vzhledem k nedostatku studijního materiálu pro posluchače TF věnuje hodně pozornosti překladatelské činnosti. Ve svých přednáškách přihlíží k filozofické metodě K. Rahnera.

Skladom

11,54 €

Posledné kusy
Události pohledem víry
Události pohledem víry

Michal Altrichter

Odpovědi k otázkám. Máme alergii na fráze, mluvíme-li o víře? Jak mělce často třeba vyslovujeme slovo radost!Text se pokouší formou otázek a odpovědí, které někdy již v terénu zazněly, vynést na povrch jednu z takových zkušeností: jak znovu uchopit to, co je tak zásadní - plněji uvěřit!

Skladom

8,24 €

Posledné kusy
Boží Srdce je stále s vámi a neopouští vás!
Boží Srdce je stále s vámi a neopouští vás!

Michal Altrichter

Palčivé otázky duchovního života odpovídají palčivé době. A konkrétní život je spojen s dobou. Otevíráme témata: církev a majetek, příležitosti ke ztišení a modlitbě, statečnost a věrohodnost, souvislosti dneška s tradicí.

Skladom

9,60 €

Adam a jeho žebro
Adam a jeho žebro

Marko Ivan Rupnik

Jak muž prožívá součást svého těla, darovanou ženu?O tom zasvěceně pojednává dramatická četba prvních stránek biblického příběhu o stvoření ženy, v interpretaci umělce - teologa Marka Rupnika SJ.Text hovoří o četných stránkách manželského soužití.

Vypredané

2,91 €

Matka Boží
Matka Boží

Tomáš Špidlík

Tři mariánské modlitby. Podnětný text kardinála Tomáše Špidlíka o třech mariánských modlitbách:Zdrávas Maria (Ave Maria), Velebí má duše (Magnificat) a Zdrávas Královno (Salve Regina), sleduje trojí: historii jejich vzniku, postoj toho, kdo proniká do osvědčených slov této tradice zbožnosti a vděčnost za plody, které slova modliteb přinášejí.

Vypredané

4,75 €

Pastorace mladých
Pastorace mladých

Pavel Ambros

Iniciace k životu nového člověka a utváření jeho životního stylu. Co „neprojde Kristem“, nenalezne svoji identitu. Ačkoli křesťanství přispívá k budování sociálních vazeb a utváření vnitřního života jedinců, je-li odsunováno pouze do soukromí, krize duchovního i duševního života je nevyhnutelná. Předložená kniha si klade za cíl znovu otevřít důležitost křesťanské iniciace – přiblížit ji jako věrohodný pastorační přístup k mladému člověku. Je určena všem, kdo chtějí takto nejlépe investovat do živé budoucnosti.

Vypredané

9,60 €

Vědy- umění - náboženství
Vědy- umění - náboženství

Tomáš Špidlík

Protiklad nebo soulad?. Shrnutím základních témat, která se nalézají v jiných titulech, chce otec kardinál dosáhnout myšlenkové syntézy v pohledu na projevy života: věda, umění, náboženství. Všímá si, jak se tyto tři vyhraněné veličiny mezi sebou oborově doplňují.Třebaže existují v určitých fázích života spory či napětí, jsme-li dobrými posluchači téhož Božího ducha, můžeme nakonec přesto dojít k harmonii. Součástí textu je rovněž užitečný podrobný přehled literatury.

Vypredané

6,69 €

Čas Antikrista
Čas Antikrista

John Henry Newman

Soubor tematických kázání k Antikristovi, jenž usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha, se v neutajené připravenosti odpovědně dotýká závažných momentů světových dějin v souvislosti s radikálními biblickými otázkami. Autor Newman však tady člověka těší a povzbuzuje.

Vypredané

4,75 €

Katecheze o církvi
Katecheze o církvi

Tomáš Špidlík

Vnější podoby církve se vlivem doby mění. Některým se stýská po formách, které odnesl čas. Jiní si nevědí rady s novými situacemi. Hlubokých sdělení o církvi nebude nikdy dost. Katecheze o církvi je plná podnětů z Bible a tradice. Navíc přináší intuice mistrů duchovního života Východu i Západu. Vtipnou, lapidární formou se dotýká otázek začátečníků i pokročilých. Je určena pro všechny, kdo hledají vnitřní povahu církve.

Vypredané

4,66 €

Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh
Na počátku nebyl koronavir, ale Bůh

Michal Altrichter

Text komentuje události duchovního života v kontextu koronaviru. Podstatná je Pánova vznešená přítomnost a hluboká zúčastněnost. Autor je přesvědčen, že žijeme v bezprostředním očekávání slavného Pánova příchodu a je nezbytné se na tuto událost připravovat.

Vypredané

7,66 €

Analogia entis
Analogia entis

Erich Przywara

Svérázný německý filosof, o němž říká jak Rahner, tak Balthasar, že vnesl do teologického myšlení v Německu smysl pro paradoxy. Vyplňuje se tak v českém prostředí závažná absence.

Vypredané

11,54 €

Apoštol národů svatý Pavel
Apoštol národů svatý Pavel

Tomáš Špidlík

Vydáno pri příležitosti Roku svatého Pavla. Krátké texty vydané u příležitosti roku Apoštola Pavla.

Vypredané

4,66 €

Teilhard de Chardin
Teilhard de Chardin

Édith de la Héronniere

Mystika přerodu. Autorka představuje Teilharda vyváženě. Pro českého čtenáře budou obzvláště cenné dosud nepublikované pasáže o jeho čínském (resp. asijském) období, stejně jako sdělení o jeho prožívaní „temné noci“.Autorka nabízí vhled do ranější a méně známé korespondence (například s Mademoiselle Zanta), a dostáváme se také k nepublikovaným Teilhardovým deníkům.

Vypredané

9,99 €

Cesta Páně
Cesta Páně

brat John z Taizé

Novozákonní putování. Bratr John z Taizé se narodil ve Philadelphii v USA, vystudoval teologii, do komunity vstoupil v roce 1974. Každoročně pořádá několikatýdenní kurzy úvodů do biblické historie, teologie a spirituality.Publikuje knihy s touto tématikou, které jsou překládány do mnoha jazyků - The Pilgrim God: A Biblical Journey (1985/1990), The Way of the Lord: A New Testament Pilgrimage (1990), Praying the Our Father Today (1992), a God of the Unexpected (1995) atd.Vedle úvodu do Nového zákona, který vychází poprvé v češtině, CDK připravuje i svazek věnovaný Starému zákonu.

Vypredané

8,24 €

Bůh vždy větší (Deus semper maior)
Bůh vždy větší (Deus semper maior)

Karel Říha

Teologie exercícií podle Ericha Przywary. Kniha nabízí zdařilé přetlumočení duchovní zásady teologa životních paradoxů Ericha Przywary, dosvědčující, že Bůh je stále větší než naše představy o něm, a to se zasvěceným komentářem k ignaciánským duchovním cvičením. Mistrné slovo tu hlubinně promlouvá.

Vypredané

6,31 €

Duchovní průvodce pro naši dobu
Duchovní průvodce pro naši dobu

Olivier Clément

S předmluvou kardinála Miloslava Vlka. Nedávno zasnulý francouzský teolog, osobní přítel Jana Pavla II., O. Clément, zanechal tento svůj poslední text jako duchovní testament: hovoří o setkávání spřízněných duší a kreativní pomoci lidem na cestě obtížemi života.

Vypredané

6,31 €

Filosofie akce
Filosofie akce

Maurice Blondel

Esej kritiky života a vědy praxe. Již osud tohoto disertačního spisu představuje téma pro román: odstrkování, příklony, výtky, ale i uváženě věcné – a nadále významné – podněty.Francouzský myslitel se v objemném díle pokouší o originální syntézu lidské činnosti z hlediska metafyzických témat. Překlad je životním zájmem českého jezuity Karla Říhy.

Vypredané

19,98 €

Antonio Rosmini - Od nepřijetí k uznání
Antonio Rosmini - Od nepřijetí k uznání

Pietro Prini

"Ontologista", jak se uvádělo v místech vyhrazených ve scholastických příručkách pro nadstandardní filosofy, Rosmini Antonio - dnes rehabilitovaný, čeká na svou beatifikaci - poprvé mezi západními filosofy užíval výraz theosis, theoria: kontemplovat Boha.Dramatický život, a to i z jeho politické tvorby z doby Garibaldiho, a inspirativní ukázky z jeho děl, zpřístupňuje janovský historik filosofie.

Vypredané

8,83 €

Pohledy do budoucnosti
Pohledy do budoucnosti

Olivier Clément

Vydání rozhovoru s Olivierem Clémentem podtrhuje potřebu nového ekumenismu. Nespočívá pouze v dialogu mezi křesťanským Východem a Západem, popřípadě v setkání lidí jiných tradic a vyznání, kteří se chtějí na něčem shodnout.

Vypredané

4,66 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Iveta, pred 1 dňom

Odporúčam.

userAvatar

Rastislav, pred 1 dňom

Z tochto obchodu nakupujem uz velmi dlho a som vzdy maximalne spokojny.Rychle vybavenie objednavky,seriozny a profesionalny pristup ku zakaznikovi je u tohto obchodu zamo...

userAvatar

Erika, pred 1 dňom

Rychle dodanie,

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk