Nový zákon

Nový zákon

(38 produktov)

Nový zákon je druhou časťou Svätého písma - Biblie. Obsahuje 27 kníh. Začína sa narodením Ježiša Kri...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
List Efezanům, List Kolosanům
List Efezanům, List Kolosanům

Rudolf Hoppe

10. Již dvě tisíciletí žijí lidé křesťanskou víru uvnitř i vně různých církví a náboženství. Nezávisle na stanovisku jedince zůstává otázka církve a obce, jejich teologické základny a křesťanské praxe. Nový zákon promýšlí vztah Krista, církve i obce na základě různých zkušenostních situací. List Efezanům a Kolosanům jsou při tom důležitými svědky. Oba listy naléhavě vyzývají své adresáty, aby žili jako obec a církev Kristova. Tato výzva je aktuální i dnes.

Vypredané

6,01 €

Biblické ženy Starej a Novej zmluvy
Biblické ženy Starej a Novej zmluvy

Jozef Ondrej Markuš

Dejiny sveta i biblické dejiny napohľad možno čítať ako dejiny mužov, v ich pozadí sú však neprehliadnuteľné ženské postavy. Boží plán stvorenia dal mužom i ženám spoločné úlohy. Túto líniu sleduje kazateľ J. O. Markuš tisícročiami, predkladá portréty žien v celej protirečivosti - aby, ako píše, neraz aj "z tmavého obrazu" vyťažil pre čitateľa poznanie, poučenie i povzbudenie.Biblické ženy od pramatky Evy sprevádzajú nás až pod kríž nášho Pána, pri ktorom nechýbali naplnené súcitom a láskou. Ich obrazy sú pozoruhodnou drobnokresbou a, ako je pre metódu autora príznačné, okrem výkladu biblických dejov skúma, čom sú osudy ženských hrdiniek blízke nám, čím sa prihovárajú súčasníkom.Lebo niet azda portrétu, ktorý by nás neoslovil: rovnako svojhlavo sa pokúšali pozmeniť svoje miesto bez pokory pred Božím plánom, rovnako preciťovali bolesť pri výchove detí, pri problémoch v rodine, v prežívaní zaľúbenosti a lásky... Sú pre nás prinajmenej inšpiráciou na zamyslenie.

Vypredané

10,57 €

List Římanům
List Římanům

Michael Theobald

6. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině. Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

16,39 €

List Židům
List Židům

Franz Laub

Nový Zákon 14. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy.Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině. Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

6,98 €

První a druhý list Soluňanům
První a druhý list Soluňanům

Otto Knoch

12. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině.Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

3,20 €

List Galaťanům
List Galaťanům

Walter Radl

9. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy.Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině. Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

4,07 €

První list Korinťanům
První list Korinťanům

Franz J. Ortkemper

Nový Zákon 7. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině.Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

7,28 €

Prvý a Druhý list Timotejovi... (senior verzia)
Prvý a Druhý list Timotejovi... (senior verzia)

Deväť listov Novej Zmluvy. Slovenský ekumenický preklad deviatich novozmluvných listov:Prvý a Druhý list TimotejoviList TítoviList FilemonoviList HebrejomJakubov listPrvý a Druhý Petrov listPrvý až Tretí Jánov listJúdov listZjavenie Jána

Vypredané

7,66 €

Teologická etika Nového zákona
Teologická etika Nového zákona

Eduard Lohse

Autor predkladá náčrt novozákonnej etiky v historickom poradí. Začína Ježišovým ohlasovaním, resp. kerygmou raného kresťanstva, potom sa venuje veľkým teologickým svedkom Nového zákona – Pavlovi, synoptickým evanjeliám a jánovským spisom. Napokon sa venuje tzv. neskorým spisom – deuteropavlovským a katolíckym listom a Apokalypse.

Vypredané

8,63 €

Neznámá evangelia
Neznámá evangelia

Petr Pokorný (ed.); Jan A. Dus (ed.)

Novozákonní apokryfy I.. Souborné vydání apokryfních evangelií sepsaných do roku 150 po Kristu. Překlady z řeckých, koptických a latinských originálů. První svazek edice ,,Raně křesťanské literatury" obsahuje všechna apokryfní evangelia, která vznikla do roku 150 po Kr. S odbornými komentáři tu v novém překladu vycházejí mj." Tomášovo evangelium, fragment Evangelia Petrova, Evangelium Mariino, Rozhovor se Spasitelem, ...

Vypredané

18,90 €

Výkladový komentář Bible (Mt – 2K)
Výkladový komentář Bible (Mt – 2K)

Warren W. Wiersbe

Matouš – 2. Korintským. Nový zákon začíná čtyřmi evangelii, dobrou zprávou, kterou předpovídali proroci: Mesiáš přijde – narodí se panně v Betlémě. Každý z autorů evangelií zachycuje určitý obraz Krista – jeho života, smrti a vzkříšení. Pak Kristovi následovníci uspořádali a začali šířit dobrou zprávu v Izraeli, v okolních zemích, a nakonec po celém světě. Zrodila se církev i nový způsob, jak dát do pořádku svůj vztah s Bohem. Dr. Wiersbe vysvětluje význam Kristova života – jak zapadá do Starého zákona, co znamenal pro Pavla a další autory Nového zákona a co to znamená pro nás dnes.Ať patříte mezi kazatele, učitele nebo laiky, tento komentář vám umožní studovat Bibli pomocí čtivých a srozumitelných oddílů, které kladou důraz na skutečný biblický význam a osobní aplikaci. Věříme, že vám autorův přirozený styl a pronikavá analýza Písma pomohou hlouběji porozumět Božímu slovu.Výkladový komentář Bible od Warrena W. Wiersbeho obsahuje v české verzi pět svazků, které budou vycházet v nakladatelství Didasko postupně. Celá série tak poskytne čtenářům vhled do Starého i Nového zákona. Komentář obsahuje úvod i osnovu ke každé knize a je psán jednoduchým a čtivým jazykem, který není zatížen teologickým žargonem.Warren W. Wiersbe byl mezinárodně známý teolog a bývalý kazatel Moodyho sboru v Chicagu. Deset let bylo jeho jméno spojeno s rozhlasovým pořadem Back to the Bible (Zpět k Bibli). Nejprve v něm působil jako učitel biblistiky a poté se stal jeho ředitelem. Dr. Wiersbe napsal více než 150 knih, včetně této série výkladových komentářů, které se prodalo více než 4 miliony výtisků. V češtině doposud vyšly jeho knihy Satanova strategie nebo Po každé ráně jsem trochu výš.

Vypredané

47,34 €

List Židům (1964)
List Židům (1964)

Jaroslav Brož

Komentářovou řadu Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK) připravují čeští teologové z různých církví. Komentáře vydává Česká biblická společnost ve spolupráci s Centrem biblických studií. Jednotlivé svazky jsou číslovány podle pořadí knih v Novém zákoně.List Židům byl do novozákonního kánonu přijat až jako jedna z posledních biblických knih. Určen nebyl Židům, ale křesťanům různého původu obeznámeným se Septuagintou. Jako literární útvar připomíná nejvíce kázání, které interpretuje řadu starozákonních textů (Ž 8, Ž 40, Ž 95, Jr 31).List Židům je mezi novozákonními spisy v mnoha ohledech jedinečný. Jako jediný pojednává přímo o Kristově kněžství nové smlouvy a povzbuzuje věřící v obtížných okolnostech k horlivé víře a vytrvalosti. Podle formy, stylu a jazykové úrovně je dnes nejčastěji označován jako raná křesťanská homilie. O autorovi, adresátech a dalších okolnostech jeho sepsání se od starých dob dodneška vede diskuse, která pro nedostatek pozitivních informací zůstane zřejmě stále otevřená. Odlišnost od pavlovských listů byla v prvních křesťanských staletích důvodem zdrženlivosti, se kterou byl přijímán mezi kanonické knihy. Komentář si všímá jazykových a literárních charakteristik Listu Židům a objasňuje jeho teologickou argumentaci.Hlavní teologická témata listu mají své praktické důsledky. Jedním z nich je dnes nově aktuální otevřenost k bratrské lásce (filadelfia), která se ale nemá zastavit u členů vlastní komunity, ale má být otevřena vůči těm, kdo přicházejí zvenku (filoxenia).

Vypredané

6,21 €

Biblia pre deti - Nový zákon
Biblia pre deti - Nový zákon

Maria Vagová

pre deti 3+. Texty Nového zákona sú pôsobivo prerozprávané formou monologických výpovedí jednotlivých postáv. Každá postava podáva udalosti zo svojho pohľadu, poznačené osobnou skúsenosťou. Texty vhodne dopĺňajú vysvetlivky.

Vypredané

5,79 €

Biblia (výročná, ilustrovaná)
Biblia (výročná, ilustrovaná)

Starý a Nový zákon. Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie, pripravilo vydavateľstvo Ikar v spolupráci so Spolkom svätého Vojtecha nové vydanie Biblie.Poctu vierozvestcom vyjadrilo prostredníctvom svojich ilustrácií 11 významných slovenských a českých autorov. 110 farebných ilustrácií inšpirovaných biblickými príbehmi vytvorili špeciálne pre toto vydanie Biblie.Kniha obsahuje kompletný rímskokatolícky preklad Starého a Nového zákona, texty na obálke Biblie sú razené slepotlačou. Toto nádherné umelecké dielo je predurčené stať sa klenotom vašej knižnice.Ilustrátori: Daniel Balabán; Stanislav Dusík; Ján Jemelka; Jana Kiselová - Siteková; Ján Knap; Miroslav František Koupil; Igor Piačka; Peter Pollág; Jaroslav Šerých; Peter Uchnár; Josef Žáček

Vypredané

96,03 €

2CD: Biblické príbehy 4, 5 (superpack)
2CD: Biblické príbehy 4, 5 (superpack)

(mp3). Prichádzame s výhodnou ponukou! Superpack obsahuje 37.- 60. príbeh úspešnej série rozhlasových hier pre deti a mládež. Viac ako 9 hodín počúvania na 2 CD-ROM (mp3) so zľavou až 25%.

Vypredané

7,66 €

Die Gute Nachricht
Die Gute Nachricht

Nový Zákon v modernej nemčine

Nový Zákon v modernej nemčine. "Das Neue Testament in heutigen Deutsch" preklad Novej Zmluvy v modernej nemčine. Obsahuje poznámky k biblickému textu, vysvetlivky mien a častých pojmov, odkazy na Starú Zmluvu, register hesiel a 3 čiernonbiele mapy. V doslove sú vysvetlené aj princípy dodržiavané pri tomto modernom preklade. Text je jednostĺpcový, ľahko čitateľný i zrozumiteľný.

Vypredané

4,85 €

První a druhý list Timotejovi, List Titovi
První a druhý list Timotejovi, List Titovi

Udo Borse

13. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině. Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

5,34 €

List Filipanům / List Filemonovi
List Filipanům / List Filemonovi

Bernhard Mayer

11. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině. Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

4,07 €

Skutky apoštolů
Skutky apoštolů

Klaus Kliesch

Nový Zákon 5. Komentáře předních německých a rakouských exegetů mohou přinést inspiraci nejen duchovním a teologům nebo studentům, ale obohatí každého, kdo má zájem poznávat novozákonní poselství.

Vypredané

6,50 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické príbehy 6
Audiokniha: Biblické príbehy 6

Po piatich sériách staro zmluvných rozhlasových Biblických príbehov sme sa ocitli na začiatku Novej zmluvy.Pred nami je 36 dramatických príbehov nielen z obdobia Ježišovho života tu na zemi ale aj rozprávanie o šírení kresťanstva po jeho odchode do neba. Prvé príbehy 6. série prinášajú jednu z najznámejších a najrozšírenejších udalostí histórie, neustále opakovanú a pripomínanú celými generáciami a to už od dôb, kedy sa udiala. Je to správa o narodení Mesiáša, Spasiteľa sveta v skromnej maštali v malom mestečku Betlehem. Aj keď sa z jeho príchodu spolu s anjelmi tešili len obyčajní, chudobní pastieri a neskôr cudzinci z Východu. Jeho život a dotyky plné lásky mali nielen navždy zmeniť beh ľudských dejín, ale tiež ukázať všetkým, aký úžasný je Boh, ktorý všetko stvoril. V prvej novo-zmluvnej sérii budeme tiež počuť príbeh o začiatku Ježišovej služby. O tom, ako si vybral učeníkov, ale tiež o tom, ako piatimi chlebmi a dvoma rybičkami nasýtil obrovský zástup. Obsah: Mária z Nazareta Narodený s hviezdou Kráľ rastie Hlas na púšti V Jeruzaleme Radosť v Galilei Bublajúca voda Cesta ku šťastiu Najväčší zázrak Zajatec v púštnej cele V búrke Chlapčekov obed a rybár, ktorý nevedel plávať

Vypredané
-15%

4,39 €

Zjevení Janovo
Zjevení Janovo

Jiří Mrázek; Jan Roskovec; Mireia Ryšková

Český ekumenický komentář k Novému zákonu - svazek 21. Zjevení Janovo je v současnosti jednou z nejoblíbenějších, zároveň však i jednou z vykladačsky nejobtížnějších knih Nového zákona.Významný český biblista Doc. Jiří Mrázek, Th.D. shrnuje v dalším díle Českého ekumenického komentáře svou několikaletou badatelskou i pedagogickou činnost věnovanou této biblické knize.

Vypredané

8,24 €

Lukášovo evangelium
Lukášovo evangelium

David Gooding

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.. Práce z pera profesora starozákonní řečtiny na universitě v Belfastu se svou precizností a netradičními pohledy radí k nejzajímavějším výkladum Lukášova evangelia. Tento originální a přitom věrný výklad pomuže mnohým čtenářum evangelia lépe pochopit Kristovo vykupitelské dílo a žít vo větší blízkosti ich vzkříšeného Pána.

Vypredané

2,90 €

Tajomstvo Slova
Tajomstvo Slova

Pavol Grach

Rozjímanie nad Pánovým Zákonom (2). Slová vytvárajú vzťahy medzi ľuďmi. Aj slovo Jahveho v Starom zákone vytvorilo vzťah medzi ním a jeho ľudom. Niečo z tohoto veľkého tajomstva sily Božieho slova nájdeme na týchto niekoľkých stránkach.

Vypredané

0,28 €

Nová zmluva - Újszövetség
Nová zmluva - Újszövetség

Nová Zmluva slovensko - maďarská, ekumenický preklad. Dvojjazyčné, slovensko-maďarské vydanie Novej Zmluvy. Slovenský text pochádza zo slovenského ekumenického prekladu z roku 1997. Maďarský text je totožný s prekladom Biblie vydaným v roku 1975 a upraveným v roku 1990. Texty sú tlačené paralelne vedľa seba v dvoch stĺpcoch.

Vypredané

4,37 €

Základné črty spirituality Nového zákona
Základné črty spirituality Nového zákona

Ladislav Csontos

Učebnica, ktorú držíte v ruke, chce poukázať na pramene sily a účinnosti Nového zákona predovšetkým prostredníctvom duchovnej skúsenosti samotného Ježiša, odhalením jeho originálneho, nového a intímneho vzťahu s Bohom, do ktorého svojou nezištnou láskou vovádzal svojich apoštolov a učeníkov.Prostredníctvom apoštolov aj veriacich všetkých čias chce voviesť do intimity svojho vzťahu s Bohom Otcom, ako hovorí „mojím a vašim Otcom“. Dáva nám poznať nový obraz Boha, ktorý prináša nielen nový vzťah k Bohu ako k Otcovi, ale aj nové vzťahy k blížnym a v komunite veriacich. Osobitne si všímame tri prvotné spoločenstvá v Jeruzalem, v Antiochii a v Korinte so všetkými ich obohacujúcimi duchovnými aspektmi i s tienistými a problematickými stránkami, ktoré nám dávajú spoznať opravdivú dynamiku života viery. Aj problémy a spory sú príležitosťou na hlbšie pochopenie viery a jej prežívanie v každodennom živote, ktorý ovplyvňovali a ovplyvňujú rozličné kultúrne faktory.Prof. ThDr. Ladislav Csontos PhD. je slovenský jezuitský kňaz a profesor katolíckej teológie na Trnavskej univerzite v Trnave, Teologická fakulta. Venuje sa filozofickej antropológii, filozofii kultúry a problematike spirituality a pastorácie rozvedených katolíkov. V týchto oblastiach publikoval niekoľko monografií a rad vedeckých štúdií.

Vypredané

4,85 €

Úvod do Nového zákona
Úvod do Nového zákona

Daniel Marguerat (ed.)

Historie, písmo, teologie. Tato kniha (po níž bude následovat Úvod do Starého zákona) je určena všem, kdo se zajímají blíže o Nový zákon. U každé novozákonní knihy si všímá literární struktury, obsahu, historického kontextu, teologického záměru a nových otázek, o nichž se diskutuje v posledních letech. Závěrečné dvě kapitoly se zabývají historií kánonu Nového zákona a dějinami jeho textu.Autoři vyučují nebo vyučovali na protestantských a katolických teologických fakultách ve Švýcarsku, Francii, Německu a Itálii.

Vypredané

16,68 €

Evangelium sv. Marka
Evangelium sv. Marka

Meinrad Limbeck

2. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině.Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

7,66 €

A co o tom říká Bible
A co o tom říká Bible

Derek Williams

Narazili jste na nějaké téma a zajímá vás, co o tom říká Bible?Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek. Je určena jak pro pravidelné čtení, tak pro příležitostné studium.

Vypredané

7,95 €

Kniha Zjevení apoštola Jana
Kniha Zjevení apoštola Jana

Hans Giesen

18. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině. Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

8,44 €

Evangelium sv. Jana
Evangelium sv. Jana

Felix Porsch

4. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině.Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

8,92 €

Evangelium sv. Lukáše
Evangelium sv. Lukáše

Paul-Gerhard Müler

3. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině.Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

8,06 €

Evangelium sv. Matouše
Evangelium sv. Matouše

Meinrad Limbeck

1. Malý Stuttgartský komentář k Novému zákonu (celkem v 18 svazcích) je základním dílem, napomáhajícím dobré orientaci v biblickém textu. Každý svazek přináší hutnou informaci k autorství daného spisu, k místu a době sepsání, objasňuje literární zvláštnosti a teologické poslání příslušné novozákonní knihy. Znamená seriózní oporu i pro odborníky, ale mimořádně vhodný je pro ty, kdo se s Biblí teprve blíže seznamují, pro středoškolské a vysokoškolské studenty, pro učitele náboženství, biblické kroužky. Výklad je uzpůsoben českému čtenáři: zohledňuje české překlady Písma, připojuje potřebné vysvětlivky a poznámky a cituje sekundární literaturu napsanou v češtině.Text odborně garantovalo České katolické biblické dílo.

Vypredané

7,66 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické príbehy 7
Audiokniha: Biblické príbehy 7

Určite ste strávili spolu s vašimi deťmi krásne chvíle pri počúvaní príbehov o Ježišovi a jeho učeníkoch. Ponúkame vám ďalšie pokračovanie. A prezradíme, že aj tieto príbehy budú poučné, zaujímavé a nebude chýbať ani napätie. Možno sa aj vy spolu s chlapcami Tomášom a Jesem opýtate, ako je možné, že kňazi a farizeji sa netešia z príchodu očakávaného Mesiáša. Ich odmietnutie nakoniec prepukne do otvorenej nenávisti, ktorá ukončí Ježišov život na Golgote. Ale táto smutná a beznádejná situácia trvá len krátko. Pretože Ježiš po troch vstal ako víťaz. Aj vy môžete prežiť s učeníkmi radosť zo stretnutia so svojím Majstrom, môžete počúvať jeho posledné slová povzbudenia a v nádeji očakávať jeho druhý príchod. Obsah: Matkina viera Veľké tajomstvo Slávnosť v Jeruzaleme Muž, ktorý sa dvakrát narodil Občania nebeského kráľovstva Ježiš a malý muž Týždeň v Jeruzaleme Nezabudnuteľná noc Zrada Súd Cesta na vrch Golgota Naplnené zasľúbenie

Vypredané
-15%

4,39 €

Audiokniha
Audiokniha: Biblické príbehy 8
Audiokniha: Biblické príbehy 8

Posledných dvanásť príbehov z 96-dielnej série rozhlasových biblických príbehov nielen pre deti a mládež. Po 24 príbehoch z Ježišovho života sa teraz presunieme do obdobia prvých rokov po jeho odchode do neba. Dozvieme sa v nich o verných Ježišových nasledovníkoch, ktorí sa vďaka svojej láske k nemu dostali do konfliktov nielen s náboženskými vodcami ale i vlastnou rodinou. Ale ich oddanosť a ochota nevzdať sa Ježiša za nijakých okolností boli silným svedectvom, ktoré presviedčalo čoraz viac ľudí, aby sa stali kresťanmi. A naviac, prostredníctvom verných Ježišových nasledovníkov sa dobrá správa o záchrane rozšírila do všetkých končín vtedajšieho sveta. A prekonala aj stáročia útlaku a dostala sa až k nám. Veríme, že aj vám tieto príbehy pomôžu spoznať v Ježišovi svojho osobného záchrancu a priateľa. Obsah: Zvláštny príbeh slepého Barta Veriaci Podvodníci Prvý kresťanský mučeník Saul z Tarzu Útek z Damasku Samoľúby kráľ Muž, ktorý sa vrátil späť Vo Filipách Stroskotanie Otrok, ktorý utiekol Rím v plameňoch

Vypredané
-15%

4,39 €

4 z 4
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Libor, pred 5 hodinami

Rychlost dodání perfektní

userAvatar

Jozef, pred 14 hodinami

Ďakujem za ochotu odporúčam.

userAvatar

Mária, pred 4 dňami

Vsetko super.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk