Kresťanské knihy

Kresťanské knihy

(18 produktov)

Kresťanské knihy dokážu viac než len pomôcť so štúdiom Písma. Knihy totiž vedia krásne prehriať prie...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Duchovné cvičenia
Duchovné cvičenia

Svätý Ignác z Loyoly

Nový preklad. Pri príležitosti Ignaciánskeho jubilejného roka (21. máj - 31. júl 2022) vychádza nový preklad Duchovných cvičení svätého Ignáca z Loyoly.Duchovné cvičenia sú výnimočným a stále aktuálnym dielom. Poskytujú čas na stretnutie s Bohom. Sú školou: osobnej modlitby, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie kresťanskej zrelosti;odvahy - Boh nás pozýva konať veľké veci;sebapoznania - svätý Ignác veľmi dbal na osobné rozlišovanie, túžbu spoznať samého seba a nájsť Božiu vôľu;lásky - prostredníctvom modlitby v nich môžeme zakúsiť Božiu lásku.Duchovné cvičenia sú hlavným nástrojom na rozlíšenie Božieho volania. Umožňujú rásť vo viere, nádeji a láske a pripravujú nás na službu Bohu i blížnym. Predovšetkým sú však skúsenosťou nachádzania Boha všade vo všetkom.

Skladom

8,73 €

Ignaciánske spytovanie svedomia
Ignaciánske spytovanie svedomia

Mark E. Thibodeaux

Modlitba o tom, čo práve prežívam. Svätý Ignác z Loyoly, jeden z najväčších mystikov, hovorí, že modlitbové cvičenie, ktoré poznáme ako spytovanie svedomia alebo exámen, je najdôležitejšou časťou dňa. Spytovanie svedomia predkladá Bohu naše každodenné úsilie a privádza doň Boha. Užšie nás zjednocuje s Bohom a odhaľuje Boží pohľad na náš každodenný život. Podľa svätého Ignáca by modlitba exámen mala prebiehať dvakrát do dňa v čase, ktorý človeku najlepšie vyhovuje (ideálne na obed a večer). Sú to najdôležitejšie časti dňa, pretože ovplyvňujú všetky ďalšie chvíle.Svätý Ignác predkladá jednoduchú metódu každodenného spytovania, ktorá pozostáva z piatich krokov: ďakovať,prosiť o Ducha,skontrolovať a rozpoznať neúspechy,prosiť o odpustenie a uzdravenie,modlit sa za nasledujúci deň.V publikácii Ignaciánske spytovanie svedomia prináša Mark E. Thibodeaux 34 exámen, konkrétnych "návodov" na spytovanie svedomia, vďaka ktorým sa modlitba exámen ľahko stane pravidelnou súčasťou nášho každodenného života.

Skladom

9,70 €

Jezuitský návod (takmer) na všetko
Jezuitský návod (takmer) na všetko

James Martin

Spiritualita pre každodenný život (2. vydanie). Kniha Jezuitský návod (takmer) na všetko je praktická duchovná príručka založená na živote a učení svätého Ignáca z Loyoly, zakladateľa Spoločnosti Ježišovej. Jej základom je cieľ rehole sv. Ignáca – hľadanie Boha vo všetkom.Kniha nám ukazuje, ako môžme riadiť svoje vzťahy, peniaze, prácu a modlitbu tak, aby sme boli stále v blízkosti Najvyššieho. Je plná prívetivých a humorných príbehov, anekdot a inšpiratívnych zážitkov jezuitských bratov a kňazov. Určite osloví všetkých, ktorí sa niekedy cítia na vážkach a potrebujú usmernenie vo svojom živote.Recenzia: Jezuitský návod (takmer) na všetko na stránke blog.zachej.sk.

Skladom

17,36 €

Pobavme sa vtipmi o jezuitoch
Pobavme sa vtipmi o jezuitoch

Jozef Šuppa

Zakladateľ jezuitov svätý Ignác by sa mohol javiť ako prísny askéta, ktorý sa na svojich spolubratov ani neusmeje. Ibaže, z jeho života je známe, že vedel zatancovať baskický ľudový tanec, len aby potešil smutného spolubrata. Tak ukázal svetu, že vtip a humor je niečo, čo dokáže rozveseliť človeka a dodať mu potrebnú silu kráčať za Kristom. Lebo ako hovorí pápež František, jezuita: "Ak niekto nemá zmysel pre humor, potom je veľmi ťažké byť šťastný." Zasmejte sa aj vy s publikáciou Pobavme sa vtipmi o jezuitoch od obľúbeného autora Jozefa Šuppu.

Skladom

2,42 €

Načo sa báť, keď sa môžeme tešiť
Načo sa báť, keď sa môžeme tešiť

Jozef Porubčan

Starnúť a mať z toho radosť. Jezuita Jozef Porubčan je autorom útlej publikácie s názvom Načo sa báť, keď sa môžeme tešiť. Venuje sa v nej náročnej, no hlbokej téme ľudského starnutia a samotnej staroby. Starobu vníma nie ako slabnutie a chradnutie, ale ako ďalší nevyhnutný stupeň človeka smerujúceho k svojmu životnému naplneniu. Hovorí o nej aj ako o fáze ľudského života, z ktorej netreba mať strach, ale treba sa na ňu tešiť. Nechajte sa povzbudiť originálnym a inšpiratívnym pohľadom pátra Porubčana a neváhajte sa tešiť zo života v ktorejkoľvek jeho fáze.

Skladom

6,50 €

Posledné kusy
S Bohom v Amerike
S Bohom v Amerike

Walter J. Ciszek

Duchovný odkaz beznádejného jezuitu. Neuveriteľných 23 rokov žil páter Walter Ciszek v Sovietskom zväze, kde bol z každej strany kontrolovaný a neskôr označený za špióna Vatikánu. Napriek neľahkým podmienkam a veľkej nenávisti voči jeho osobe bol neoblomný vo viere v Boha, tajne slúžil omše v krytoch a napriek nebezpečenstvu spovedal ľudí či duchovne ich sprevádzal.V roku 1963 sa mu podarilo dostať späť do Ameriky. V knihe S Bohom v Amerike nájdeme množstvo zápiskov amerického jezuitu, na ktorom sa kruté časy v Rusku takmer vôbec neprejavili. Mnohí by očakávali, že pôjde o životom ubitého, strýzneného kňaza plného zlosti. No otec Ciszek všetko prijal s pokorou a pokračoval vo svojom poslaní. Duchovne sprevádzal ľudí, prednášal, písal články a svojím výnimočným pohľadom na život deklaroval, že Pánova sila sa skutočne najviac prejavuje v slabosti. Prakticky okamžite od návratu do rodnej krajiny preukazoval páter Ciszek ohromnú vnútornú silu a v jeho živote sa plne prejavovala obrovská Božia milosť, ktorá ho sprevádzala počas celého kňazského pôsobenia aj v tých najnáročnejších podmienkach. O živote Waltera Ciszeka pred návratom do Ameriky si môžete prečítať v knihe S Bohom v Rusku.

Skladom

14,45 €

Posledné kusy
Dějiny filosofie III.
Dějiny filosofie III.

Frederick Copleston

Od Ockhama k Suárezovi. Třetí díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Ockhama k Suárezovi. Jde tudíž o dobu od vrcholného středověku po raný novověk. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Skladom

25,12 €

Posledné kusy
Dějiny filosofie II.
Dějiny filosofie II.

Frederick Copleston

Od Augustina ke Scotovi. Druhý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona zahrnuje dobu od Augustina k Dunsi Scotovi. Jde tudíž o dobu od vrcholné patristiky až k vrcholnému středověku. Uznávaná autorita v oboru dějin filosofie, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.) se ve vědeckém světě skvěle osvědčil. Jeho text vždy zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Skladom

26,19 €

Posledné kusy
Dějiny filosofie IV.
Dějiny filosofie IV.

Frederick Copleston

Od Descarta k Leibnizovi. Čtvrtý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Descarta k Leibnizovi se zabývá racionálními systémy filosofie v kontinentální Evropě v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.Dějiny filosofie I.–XI.: I.Řecko a Řím / II.Od Augustina ke Scotovi / III.Od Ockhama k Suárezovi / IV.Od Descarta k Leibnizovi / V.Od Hobbse k Humovi / VI.Od Wolffa ke Kantovi / VII.Od Fichteho k Nietzschemu / VIII.Od Benthama k Russellovi / IX.Od Maine de Birana k Sarterovi / X.Ruská filosofie / XI.Logický pozitivismus a existencialismus.

Skladom

24,15 €

Dějiny filosofie VI.
Dějiny filosofie VI.

Frederick Copleston

Od Wolffa ke Kantovi. Šestý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Wolffa ke Kantovi se zabývá francouzským a německým osvícenstvím, vznikem filosofie dějin a Kantovým systémem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Skladom

24,25 €

Ako ma Boh viedol
Ako ma Boh viedol

Ján Benkovský

Komentár k Autobiografii svätého Ignáca z Loyoly. V knihe Ako ma Boh viedol nájdeme výber najdôležitejších a najzaujímavejších epizód zo života svätého Ignáca z Loyloly podľa jeho autobiografie. Svätý Ignác sa vo svojej autobiografii predstavuje ako pútnik, ktorého Boh viedol od jeho zranenia v španielskej Pamplone, cez mnoho krajín až pokiaľ nezakotvil v Ríme. V prvom rade vysvetľuje ako ho Boh viedol od začiatku obrátenia, potom nasleduje otcovské poučenie a napokon jeho pohľad na vznik Spoločnosti Ježišovej. Nie je jednoduché pochopiť toto posolstvo a preto páter Ján Benkovský SJ zachytáva tieto najdôležitejšie časti životopisu, ku ktorým pripravil aj krátky a jednoduchý duchovný komentár, aby sme dokázali odkryť skrytý duchovný poklad a objavili hĺbku ignaciánskej spirituality.

Skladom

7,76 €

Posledné kusy
Dějiny filosofie V.
Dějiny filosofie V.

Frederick Copleston

Od Hobbese k Humovi. Pátý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Frederica Coplestona s podtitulem Od Hobbese k Humovi se zabývá britskými empirickými systémy filosofie v období před Kantem. Autor, dlouholetý vyučující v Římě a hostující profesor na jiných univerzitách (USA, Německo aj.), se těší ve vědeckém světě mimořádné oblibě. Jeho text zohledňuje jak vlastní životopis pojednávaného filosofa, tak i analýzu díla a odkazu.

Skladom

25,12 €

E-kniha
E-kniha: Jezuitský návod na modlitbu
E-kniha: Jezuitský návod na modlitbu

James Martin

Pro domácí duchovní obnovu. Jak můžeme najít Boha? Jak se můžeme modlit? A co se o Ježíšovi dozvídáme z příběhů Nového zákona? Jezuitský návod na modlitbu odpovídá praktickým způsobem na nejčastější otázky o modlitbě a meditaci. Na běžné exercicie musíte obvykle vyjet někam daleko. S Jezuitským návodem na modlitbu můžete duchovní obnovu prožít v soukromí svého domova. „Při všech svých snahách a modlitbách věřte, že Bůh, který vás stvořil, vás chce k sobě také přitahovat. Proto vám pomůže. Na své duchovní cestě máte společníka,“ ujišťuje čtenáře James Martin.

Ihneď na stiahnutie
-33%

6,28 €

Pokrstili by ste mimozemšťana?
Pokrstili by ste mimozemšťana?

Guy Consolmagno; Paul Mueller

Čo všetko sa ľudia pýtajú vatikánskych hvezdárov. Guy Consolmagno a Paul Mueller sú jezuiti, členovia Spoločnosti Ježišovej, a výskumní pracovníci Vatikánskeho observatória, ktoré je oficiálnym astronomickým výskumným ústavom Katolíckej cirkvi. Ich hlavnou úlohou je laboratórny výskum, ale píšu tiež vedecké články a zúčastňujú sa na vedeckých konferenciách.Ich spoločná kniha Pokrstili by ste mimozemšťana? je písaná vo forme rozhovoru - má podobu šiestich spoločných debát. Ide o reprodukciu rozhovorov, ktoré vedú medzi sebou, s ostatnými jezuitmi alebo ľuďmi, ktorých stretávajú pri svojej práci. Paul a Guy dostávajú rôzne zaujímavé otázky, ako napríklad:Pokrstili by ste mimozemšťana? Akým astronomickým úkazom bola betlehemská hviezda?Kde je začiatok a koniec vesmíru?Kto bol Galileo Galilei a ako to vlastne je s planétou Pluto, s čiernymi dierami a nebezpečnými asteroidmi?Ale aj otázky typu:Musíme odmietnuť všetko, čo v Biblii nesedí s modernou vedou? Má veda väčšiu váhu ako Biblia?Je možné zosúladiť vedu a vieru, a zároveň zachovať ich konzistentnosť?Autori sa snažia na všetky otázky odpovedať s prehľadom, no predovšetkým chcú čitateľom priniesť radosť, nádej a potešenie, ktoré prináša vedecká práca a prežívanie viery.

Skladom

19,40 €

E-kniha
E-kniha: Ježíš
E-kniha: Ježíš

James Martin

Svědectví o cestě, která může změniť i váš život. Známý jezuita vypráví o svém putování po Svaté zemi a originálně přibližuje osobnost Ježíše Krista věřícím i hledajícím. James Martin propojuje moderní vědecké poznatky o evangeliích a svědectví o své osobní cestě víry, svoji zkušenost s modlitbou a postřehy z četby starých i současných textů, smysl pro humor i životní moudrost. Nepředvádí se, kolik toho ví, ale slouží jediné věci – zpřístupnit hloubku toho největšího příběhu v dějinách: příběhu Ježíše Krista. Odhaluje bohatství a krásu Ježíšových podobenství. Zdůrazňuje, že Ježíšovy mocné činy, uzdravení a zázraky, nás nemají oslnit, ale přivést k poznání Ježíše jako našeho přítele, bratra a Spasitele. Na otázku: „Co nám můžeš říct o Ježíšovi nového?“ odpovídá James Martin jednoduše: „Píšu o Ježíšovi, kterého jsem potkal ve svém životě. O něm se totiž ještě nepsalo.“ Poznávat Ježíše je nikdy nekončícím putováním. Cestou, která může změnit i váš život. James Martin, SJ (* 1960) je americký katolický kněz, uznávaný interpret ignaciánské spirituality a autor mnoha knih, jež vycházejí po celém světě. Narodil se a vyrostl v Pensylvánii, studoval ekonomiku podnikání a pracoval v nadnárodní korporaci. Rozčarován světem velkého byznysu se začal hlouběji zajímat o křesťanství a v roce 1988 vstoupil k jezuitům. V současnosti je mimo jiné poradcem vatikánského Dikasteria pro komunikaci. Obhajuje katolickou víru a papeže Františka v amerických médiích a věnuje se divadlu s duchovní tematikou. V Karmelitánském nakladatelství mu vyšel Jezuitský návod (téměř) na všechno, Jezuitský návod na modlitbu (Pro domácí duchovní obnovu) a Modlitba pro začátečníky i mírně pokročilé.

Ihneď na stiahnutie
-20%

22,16 €

Posledné kusy
Dějiny filosofie VII.
Dějiny filosofie VII.

Frederick Copleston

Od Fichteho k Nietzschemu. Sedmý díl jedenáctisvazkových Dějin filosofie jezuity Fredericka Coplestona s podtitulem Od Fichteho k Nietzschemu se zabývá německou filosofií devatenáctého století.

Skladom

26,19 €

Posledné kusy
Dejiny Jezuitov v Bratislave do roku 1773
Dejiny Jezuitov v Bratislave do roku 1773

Jozef Haľko; Ľuboš Rojka

V druhej polovici 17. storočia, keď v Európe vrcholil tlak Osmanskej ríše, bol Prešporok – dnešná Bratislava – najdôležitejším mestom Uhorského kráľovstva. Jeho obyvatelia húfne zanechávali katolícku vieru a pridávali sa k reformátorom. Ostrihomskí arcibiskupi, ktorí sa v meste často zdržiavali, hľadali pomoc u príslušníkov rýchlo sa rozvíjajúcej rehole, ktorá v európskom meradle výrazne prispela k obrane katolicizmu Zo skromných začiatkov sa ich činnosť v Prešporku rozvinula do založenia významného kolégia, ktoré formovalo mládež. Z prešporskej jezuitskej tlačiarne sa šírili významné náboženské i vedecké literárne diela. Mariánske kongregácie, ktoré jezuiti zakladali, poznačili nielen formu ľudovej zbožnosti širokých más veriacich, ale vtlačili výraznú pečať aj kultúrnemu a spoločenskému životu mesta. Pamätníkom pôsobenia jezuitov pred zrušením rehole v roku 1773 je doteraz viacero významných historických pamiatok v bratislavskom Starom meste.Pútavý text tejto publikácie z pera historika Jozefa Haľka a fotografie Ľuboša Rojku nám priblížia požehnané pôsobenie nasledovníkov svätého Ignáca v meste, ktoré by bez ich prispenia vyzeralo v minulosti i v prítomnosti zaiste celkom inak.

Skladom

20,37 €

Posledné kusy
Přítomnost je vlastním Božím časem
Přítomnost je vlastním Božím časem

Adolf Kajpr

Monografie přináší antologii textů českého jezuitského kněze Adolfa Kajpra (1902–1959). Jde o výbor stěžejních úryvků z článků, které vyšly v letech 1934–1941 a 1945–1948. Texty jsou tematicky uspořádány do následujících kapitol: Prolog; Kristus všechno ve všem; Nová evangelizace a tiskový apoštolát;Poměr katolíka k veřejné moci; Křesťanské pojetí společnosti; Ateismus, liberalismus, komunismus; Rasismus, antisemitismus, nacionalismus; Svatováclavská tradice; Střípky ze života církve; Epilog. Úvodní studie Vojtěcha Novotného, který antologii připravil, přibližuje osobnost Adolfa Kajpra – jeho život, pub­licistiku i způsob, jímž tento autor rozuměl svému působení, jež chápal jako klíčový prostředek moderního „apoštolátu“. Kvůli kritice totalitních režimů byl internován v nacistických koncentračních táborech (1941–1945) a v komunistických žalářích (1950–1959), kde zemřel. Provází ho pověst mučedníka. Byl zahájen proces jeho blahořečení.

Skladom

14,55 €

S Bohom v Rusku
S Bohom v Rusku

Walter J. Ciszek; Daniel L. Flaherty

Dvadsaťtri kňazských rokov v sovietskych väzeniach a pracovných táboroch na Sibíri. Ohromujúci príbeh!Len niekoľkí sa vrátili a aj z tých boli mnohí považovaní za mŕtvych medzi živými. Táto autobiografia prináša príbeh kňaza, ktorý v službe Bohu prežil dvadsaťtri rokov bez rodiny a priateľov v spoločnosti kontrolovanej Sovietskym zväzom. V roku 1939 sa pokúsil vstúpiť tajne do Sovietskeho zväzu, aby pomohol Poliakom, ktorý trpeli, kvôli paktu Hitler-Stalin (tiež známy ako Pakt o neútočení). Otec Ciszek bol okamžite podozrivý a označený za „špióna Vatikánu“.Kniha S Bohom v Rusku prináša mimoriadny rozmer toho, ako si otec Cizsek dvadsaťtri rokov nielen zachoval rozum, ale aj vernosť Pánovi. Slúžil omše v krytoch, bol v neustálom nebezpečenstve, počul spovede ľudí, ktorí ho mohli zradiť, pomáhal tým, ktorí by získali tým, že by on poprel svoju vernosť Bohu. Nikto iný ako samotný autor by nedokázal do detailov vykresliť trpezlivosť, vytrvalosť a statočnosť, ktorou oplýval otec Ciszek.Voľné pokračovanie knihy: Ukázal mi cestu (2016).

Vypredané

10,67 €

Šťastie sa začína vnútri
Šťastie sa začína vnútri

John Powell

John Powell, známy americký jezuita a psychológ, čitateľov v tejto knižke upozorňuje, že na vlastnom šťastí musí človek tvrdo a cieľavedome pracovať. A táto práca sa odohráva v ľudskom vnútri. Keby sa na nejakej škole vyučoval predmet šťastie, mohli by tam mať túto knihu ako učebnicu. Jednotlivé kapitoly, ktoré mimochodom autor nazval cvičeniami, vysvetľujú kroky, ktoré treba na dosiahnutie vlastného šťastia podniknúť.

Vypredané

5,43 €

Slovník biblickej teológie
Slovník biblickej teológie

Xavier Léon-Dufour et al.

Slovník biblickej teológie, ktorý vychádza na Slovensku v treťom vydaní, je dielom jedného z najvýznamnejších moderných biblistov, francúzskeho jezuitu Xaviera Leóna-Dufoura. Vytvoril ho spolu s ďalšími francúzskymi vedcami pre odborníkov i laickú verejnosť s hlbším záujmom o historické a lingvistické porozumenie Biblii.Toto vzácne dielo preložili do slovenčiny Emil Krapka SJ, Vojtech Mikula SJ, Ján Dieška SJ a Alojz Litva SJ.Kniha je nepostrádateľnou pomôckou pri štúdiu teológie a cenným zdrojom poučenia pre všetkých, ktorí chcú Sväté písmo čítať so záujmom o súvislosti.

Vypredané

19,40 €

Ignác z Loyoly a spiritualita Východu
Ignác z Loyoly a spiritualita Východu

Tomáš Špidlík

Průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly (2.vydanie). Jak lze spojit tak protikladné póly, jako je duchovní odkaz zakladatele jezuitů sv. Ignáce a duchovní tradicí křesťanského Východu? Mistrné texty jezuitského autora a profesora Orientálního institutu V Římě v jedné osobě, kardinála Tomáše Špidlíka, tyto ambice spojují.

Vypredané

8,63 €

Umět se rozhodnout
Umět se rozhodnout

Stefan Kiechle

Rozhodovat se musíme neustále, v malých i velkých věcech. Jak se ale rozhodovat správně?A čemu vlastně říkáme "správne" rozhodnutí?Existují nějaké metody nebo "techniky" rozhodování?Jak hledat kritéria pro moudré rozhodování?Souvisí nějak dobré rozhodování a duchovní život člověka?Kdy je rozhodnutí zralé? ....... atd. Na podobné otázky odpovída známy jezuita, v současnosti německý provinciál Stefan Kiechle. Nejenže zná dukladně nauku svatého Ignáce o rozlišování, ale sám léta doprovází druhé a slouží ve vedoucích pozicích, takže rozhodování je jeho denním chlebem. Knížečka je skutečnou perlou duchovní moudrosti, aplikované pro každodenní život.

Vypredané

4,85 €

Dějiny filosofie I.
Dějiny filosofie I.

Frederick Copleston

Řecko a Řím. Rozsáhlý mnohaletý redakční počin zamýšlí v českém prostředí zpřístupnit zásadní dílo nadčasového rázu. Jezuita Frederick Charles Copleston v sobě nezapře kus anglické kultury: harmonické vtipné slovo, odpovídající dlouhodobé praxi vyučujícího na světových univerzitách. Početné recenze, i napříč rozličnými filosofickými východisky, hovoří o „poctivém metafyzikovi, s otevřenou vnímavostí vůči všemu, co přichází jako podnětné“.

Vypredané

24,25 €

Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice
Robert Bellarmino. Kardinál a inkvizice

James Brodrick

Bellarmino, přítel Galileiho, učený kardinál, později odsunutý do „penze“, patřil – podle Goetha – k nejpoučenějším veleduchům doby. Originál anglického historika Brodricka se v literárních encyklopediích uvádí jako „učebnice“ malebné angličtiny.

Vypredané

13,39 €

Deset doporučení papeže Františka kněžím
Deset doporučení papeže Františka kněžím

Diego J. Fares

Autor předkládá velmi přístupnou formou deset doporučení, která současný papež dává všem kněžím. Hojně cituje Františkovy promluvy (i z dob před papežskou volbou) a jednotlivé úvahy vhodně doplňuje o vlastní zkušenosti s J. M. Bergogliem.Diego J. Fares (* 1955) je argentinský kněz a jezuita, doktor filozofie a licenciát teologie. Působil jako profesor metafyziky, ale po dvacet let pracoval rovněž jako ředitel El Hogar de San José (Domov sv. Josefa) pro lidi bez domova a Casa de la Bondad (Dům dobra) pro nemocné v posledním stadiu života (v Buenos Aires). V současné době žije v Římě a je členem kolegia autorů časopisu La Civiltà Cattolica. Je autorem vícera knih o papeži Františkovi.

Vypredané

6,69 €

Kde je k čertu Bůh?
Kde je k čertu Bůh?

Richard Leonard

Věta Kde je k čertu Bůh? je výkřikem, protože mlčet nebo dusit svůj hněv někdy není možné. Autor tuto útlou a velmi autentickou knížku napsal poté, co jeho sestra zůstala po autonehodě na 90 % těla ochrnutá. Proč Bůh dopouští utrpení? A jaký má k němu vztah? Otázku, kterou si kladl už Jób ve Starém zákoně, nevyřešíme spekulací. Richard Leonard věří a došel k tomu, že Bohu naše utrpení lhostejné není. Nemusíme si vybírat mezi Bohem lásky a Bohem, který nám dělá kruté věci. Podobně jako Ježíš, který pláče u hrobu svého nejlepšího přítele Lazara v 11. kapitole Janova evangelia, nestojí Bůh mimo naši bolest, ale doprovází nás v ní, drží nás v náruči a sdílí náš zármutek i bolest.

Vypredané

8,63 €

Osobní povolání
Osobní povolání

Herbert Alphonso

Hluboká proměna prostřednictvím duchovních cvičení. Věhlasný duchovní autor, indický jezuita, předkládá vlastní zkušenosti s ignaciánskými exerciciemi. Podněty obsažené v této knize mohou pomoci čtenáři uskutečnit odevzdání celého svého života Bohu. Odevzdání se, ke kterému autor vede, umožňuje i efektivní zapojení do služby církve.

Vypredané

2,91 €

Alfons Rodriguez
Alfons Rodriguez

Leopold Škarek

Mystik z Mallorky (1531–1617). Svatý Alfons Rodriguez (1531–1617) je mystik, kterého historici křesťanské spirituality staví po boku klasiků duchovního života tehdejšího vrcholu španělské mystiky Karmelu. K jezuitům vstoupil až ve čtyřicítce svého věku. Předtím se věnoval obchodu a žil jako otec dvou dětí v manželství. Na ostrově Malorka jako řeholní bratr bezmála dalších čtyřicet let zastával funkci vrátného. Své mystické zkušenosti zachytil v Pamětech. Podle výroků posledních papežů je uznáván za patrona úzkostlivých povah a také těch, kteří se v životě obtížně rozhodují.„Jednou jsem přisluhoval při mši svaté a nebyl jsem zrovna dosti usebraný a skromný. A tu najednou vidím na evangelní straně stát Pána Ježíše v dlouhém rouchu, splývajícím až na zem. Tahy jeho tváře vyzařovaly neobyčejnou velebnost. V celém jeho zjevu se zračila vlídnost až zarážející. Kouzlo jeho skromnosti mě očarovalo. Ježíš projevil přání být mi v tom vzorem. Skromnost Ježíšova zjevu ve mně vzbudila hluboké poznání a nepopsatelnou duchovní rozkoš. Ihned jsem se zkoumal, zda moje myšlenky, slova a skutky odpovídají Ježíšově skromnosti. Ježíšův vznešený a přitom skromný zjev se mi nesmazatelně vryl do duše a nedal mi pokoj. Opět a opět byl mi popudem k následování jeho skromnosti.“

Vypredané

6,98 €

Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a gulag
Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a gulag

Rajmund Ondruš

Životné osudy P. Vendelína Javorku SJ (1882 - 1966). Cieľom tejto knižnej publikácie je vyplniť medzeru, ktorú máme v poznaní významných osobností spomedzi slovenských jezuitov. Páter Vendelín Javorka SJ (1882 – 1966) medzi ne dozaista patrí. Okrem jeho pohnutých životných osudov, ktoré ho zaviedli do mnohých krajín, sa dozvieme o jeho ekumenickom úsilí. Ideál, pre ktorý žil, pracoval a trpel, bolo zjednotenie pravoslávnej a katolíckej Cirkvi. Počas svojho pohnutého života mal páter Javorka mnoho príležitostí presvedčiť sa, že je to náročný a čisto ľudsky neuskutočniteľný ideál. Preto sa stal budovateľom a prvým predstaveným Pápežského ruského kolégia v Ríme (Russicum). Ekumenizmus patrí k jeho prvoradým úlohám.

Vypredané

3,83 €

Otec dětí ulice
Otec dětí ulice

Stefano Stimamiglio

Kdo zachrání život, zachrání celý svět. Kniha vypráví o jezuitském kňezi Georgu Sporschillovi (nar. 1946 v Rakousku), který zasvětil svuj život službě opuštěným dětem a nejchudším rodinám, nejprve ve Vídni, posléze v Rumunsku, v Moldávii a Bulharsku.

Vypredané

10,28 €

Spiritualita třetího věku
Spiritualita třetího věku

Henri Sanson

Autor knihy Spiritualita třetího věku, jezuita Henri Sanson strávil takmer 70 rokov v Alžírsku hlásaním Krista. Vo svojom diele nám pomáha objavovať duchovné cesty staroby a rieši otázky ako: Keď je život ťažký, ako pristupovať k smrti pokojne? Tiež otázky posmrtného života, a posledné chvíle človeka na tejto zemi. Kniha je svedectvom plným múdrosti a nádeje pre všetkých, ktorí veria vo večný život v blaženosti nášho Pána. Sanson publikoval množstvo kníh, vrátane duchovnej Cesty staroby.

Vypredané

4,85 €

Jezuita Petr Kanisius (1521-1597)
Jezuita Petr Kanisius (1521-1597)

James Brodrick

Societas XLII.. V kontextu evropských, nejen regionálních dějin, anglický autor odkrývá směsici údajů složitých náboženských dějin 16. století, v níž centrální postava Petra Kanisia, zakladatele České provincie jezuitů, hrála nezastupitelnou roli. Bližší prozkoumání Brodrickova textu ukáže, že dokázal spojit pečlivou mravenčí archivní prací s vtipnou slovní interpretací.

Vypredané

26,70 €

Hledání Boha
Hledání Boha

Józef Augustyn

Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly. Závěrečný 6. díl kompletu ignaciánských duchovních cvičení, který je jakousi kompilací a doplněním předchozích titulů z pera polského jezuity a známého autora duchovní literatury Józefa Augustyna.

Vypredané

8,06 €

Jak zacházet s mocí
Jak zacházet s mocí

Stefan Kiechle

Je moc v zásade dobrá, alebo zlá?Môžeme sa usilovať o moc?Čo robiť, aby nás moc neopantala a neoslabila?Ako sa na seba vzťahuje moc a bezmocnosť?Existujú hodnoty normy, ktorej sa mám držať?Boh, ako sa hovorí, je všemocný – ale čo to znamená pre našu moc a silu?Na tieto a mnoho ďalších otázok odpovedá kniha Jak zacházet s mocí od Stefana Kiechla. Je určená pre ľudí, ktorí chcú byť kresťanskou inšpiráciou pre druhých a využiť svoju silu a moc dobra vo svete, kostole, v rodine, v profesijnom alebo súkromnom živote.

Vypredané

5,34 €

Edmund Kampián SJ (1540-1581)
Edmund Kampián SJ (1540-1581)

František Úředníček

Anglický jezuita a mučedník. Vyprávění o anglickém jezuitovi Edmundu Kampiánovi, mučedníkovi z doby nesnadných náboženských sporů 16. století, představuje světce jako barvitou osobnost. K plně prožívané víře ho přivádějí církevní otcové.Sám dobře obeznámený s různými křesťanskými tradicemi nakonec nachází bohatství v propojení s Římem. Za nalezenou „životní perlu“ rád odevzdává život. Je významně spjatý s univerzitním prostředím Prahy a Brna.

Vypredané

1,75 €

Jezuita JUDr. František Paňák SJ apoštol Košíc
Jezuita JUDr. František Paňák SJ apoštol Košíc

František Neupauer

František Paňák bol jezuitský kňaz, kritik komunistického režimu a politický väzeň aj publicista. Pracoval s mládežou v Bratislave a býva označovaný aj ako apoštol Košíc a východného Slovenska.

Vypredané

24,44 €

Rebel Boží Alois Gonzaga
Rebel Boží Alois Gonzaga

Giorgio Papasogli

Kolika karikatur se dočkal tento patron mladého člověka, svatý Alois! Dramaticky pojatý text, prokládaný odkazy na historické pozadí doby, podle nejnovějších bádání o životě tohoto vévody z Mantovy, poté jezuity, který zahynul při službě postižených morem.Odporúčame knihu Svätý Alojz Gonzága (2023)

Vypredané

10,57 €

Dějiny jezuitské spirituality
Dějiny jezuitské spirituality

Joseph de Guibert

Podrobné a systematické pojednání o duchovních proudech, osobnostech a literárních dílech jezuitů napříč staletími: od počátku až po autorovu současnost (zemřel v roce 1942). Základní dílo pro pochopení jezuitské mentality a charizmatu řádu.

Vypredané

25,12 €

Co si myslíme o jezuitech?
Co si myslíme o jezuitech?

Odpovědi na anketu k 450-letému výročí příchodu jezuitů do českých zemí.. Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova si letos připomíná 450 let od příchodu prvních jezuitů do Čech (21. dubna 1556). Zároveň je toto jubileum součástí celosvětového Ignaciánského roku, kdy si připomínáme pětisté výročí Františka Xaverského, misionáře Dálného Východu.Je to důvod k plnějšímu pozastavení se rovněž nad postojem jezuitů k české společnosti a společnosti vůči jezuitům. Odpovědi ankety obsahují výpovědi více než sedmdesáti oslovených osobností: různých vyznání, rozmanitých životních zkušeností a myšlenkových orientací. Právě jako celek nabízejí hodnotné svědectví.

Vypredané

8,63 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Mária, pred 4 dňami

Vsetko super.

userAvatar

Oľga, pred 5 dňami

Absolútna spokojnosť, rýchle dodanie objednaného tovaru

userAvatar

Katarína, pred 5 dňami

V poslednom nákupe som objednala knižku tak pre seba, ako aj darček blízkej osobe.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk