Liturgické knihy, breviáre

Liturgické knihy, breviáre

(18 produktov)

Breviár (liturgia hodín) je nádhernou každodennou modlitbou celej Cirkvi. Po celom svete spája všetk...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Liturgia hodín (Veľkonočné trojdnie)
Liturgia hodín (Veľkonočné trojdnie)

Štefan Fábry

Posvätné čítanie, ranné chvály, vešpery. Výber textov z Litugie hodín na posvätenie času určené na slávenie Veľkonočného Trojdnia - najväčších kresťanských sviatkov (Kvetná nedeľa, Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa).

Vypredané

1,46 €

Římský misál z roku 1962
Římský misál z roku 1962

Marian Schaller

Úplný Římský misál s překladem do češtiny - vydání podle Schallerova misálu doplněné o reformy z roku 1962, některá místní propria, obřady po mši svaté a žehnání obvyklá před a po mši svaté. Misál je ozdoben rytinami z Olomouckého barokního misálu. Latinsko - české vydání.

Vypredané

41,23 €

Teória liturgickej hudby
Teória liturgickej hudby

Juraj Lexmann

Kniha Teória liturgickej hudby sa usiluje vysvetliť posvätnú hudbu ako súčasť liturgie, prejav, nástroj či výraz liturgie. Vymedzuje antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby, všíma si analógie medzi náboženstvom a hudbou a z pohľadu kognitívnych vied sa usiluje vysvetliť pôsobenie hudby v rámci liturgických obradov.Liturgická hudba je staršia než jej vedecká reflexia, liturgickú hudbu možno pochopiť len na pozadí jej tradície. Preto je v knihe načrtnutá logika vývoja liturgickej hudby, ako sa začala formovať v apoštolských časoch a v prostredí prvých kresťanov prostého a úprimného zmýšľania spontánne ako výraz ich kresťanskej viery nezávisle od dobových filozofických a teoretických vysvetlení hudby.Pritom aj jednoduchá hudba prvých kresťanov mala v sebe potenciál bohatého rozvoja až k hudbe dnešných čias. Kniha vymedzuje prínos jednotlivých historických epoch vo vývoji liturgickej hudby i hudobného umenia vo všeobecnosti. Osobitne si pritom všíma najmä gregoriánsky chorál, vlastný spev rímskej liturgie, i problematiku hudby v súčasnosti v rámci liturgickej obnovy po Druhom vatikánskom koncile.Teória liturgickej hudby preberá hudobné stvárnenie jednotlivých častí omše, najmä spevy kňaza a odpovede veriacich, tradičné latinské spevy i spevy omšového ordinária a propria v národných jazykoch, tradičné chrámové piesne i módne spevy typu „gospel“.Podobne preberá aj liturgiu hodín, liturgický rok aj otázky uskutočňovania liturgickej hudby v praxi. Pre väčšiu názornosť kniha podáva množstvo vyobrazení a notových príkladov. Nakoniec kniha upozorňuje na rozličné prístupy k riešeniu problémov liturgickej hudby i na protirečenia v dnešnej situácii liturgickej hudby.

Vypredané

9,60 €

Direktórium 2015
Direktórium 2015

Pavol Zvara; Štefan Fábry

na omše a liturgiu hodín. Liturgická komisia KBS pripravila na liturgický rok 2014 - 2015 toto Direktórium s dôverou, že v ňom kňazi nájdu pomocníka, aby slávili sväté tajomstvá a modlili sa Liturgiu hodín jednotne a v spojení s celou Cirkvou.Tak sa naozaj bude pri našich liturgických sláveniach vzdávať Bohu dokonalá sláva a uskutočňovať posväcovanie človeka.

Vypredané

4,30 €

Svätá Omša (cezročné obdobie - rok A)
Svätá Omša (cezročné obdobie - rok A)

Martin Uháľ (ed.)

Liturgické texty. Obsahujú menlivé časti svätej omše na nedele a sviatky podľa jednotlivých období cirkevného roka. Vhodné najmä pre kňazov, či ako sprievodca svätou omšou do kostolov, na domáce používanie alebo stretnutia veriacich. Zostavil ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Vypredané

3,15 €

Svätá Omša (cezročné obdobie - rok B)
Svätá Omša (cezročné obdobie - rok B)

Martin Uháľ (ed.)

Liturgické texty. Obsahujú menlivé časti svätej omše na nedele a sviatky podľa jednotlivých období cirkevného roka. Vhodné najmä pre kňazov, či ako sprievodca svätou omšou do kostolov, na domáce používanie alebo stretnutia veriacich. Zostavil ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Vypredané

3,15 €

Antifóny a duchovné piesne + CD
Antifóny a duchovné piesne + CD

Stanislav Šurin

Kniha obsahuje 57 znotovaných piesní, z toho 9 v latinčine. Priložené CD.

Vypredané

9,70 €

Pohreb
Pohreb

Gréckokatolícky pohrebný obrad. Knižka obsahuje Gréckokatolícky pohrebný obrad a iné modlitby nad hrobom.

Vypredané

1,07 €

Direktórium 2013
Direktórium 2013

Daniel Dian (ed.)

Pre omše a liturgiu hodín na rok Pána 2013, Rok C. Podľa všeobecného kalendára Rímskej Cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku.

Vypredané

4,13 €

Svätá Omša (pôst a Veľká noc - rok B)
Svätá Omša (pôst a Veľká noc - rok B)

Martin Uháľ (ed.)

Liturgické texty. Obsahujú menlivé časti svätej omše na nedele a sviatky podľa jednotlivých období cirkevného roka. Vhodné najmä pre kňazov, či ako sprievodca svätou omšou do kostolov, na domáce používanie alebo stretnutia veriacich. Zostavil ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Vypredané

3,15 €

Breviář hříchu
Breviář hříchu

Cornelius Plantinga, Jr.

O věcech, které měli být úplně jinak. Kniha Breviář hříchu se snaží oživit jedno staré povědomí, které se v posledních desetiletích vytratilo a podlehlo určitým změnám. Povědomí hříchu nás doprovázelo jako náš stín. Křesťané hřích nenáviděli, báli se ho, utíkali před ním, byl příčinou jejich zármutku. Autor předkládá stručný popis – breviář – povahy a dy-namiky hříchu. Hřích je trestuhodné narušení „šalomu“ – pokoje, harmónie a požehnání, které Bůh zamýšlel pro své stvoření. Hřích narušuje šalom, protože narušuje mír, protože zasahuje do věcí, které jsou, jak mají být.Kniha Breviář hříchu:popisuje, jak hřích kazí to, co je dobré a jak se jeho nákaza šíří;hovoří o veškerých pózách a ironii hříchu;zobrazuje povahu a dynamiku hříchu;porovnáva hřích s bláznovstvím a návykovou závislostí;popisuje několik „kla-sických“ postojů hříchu a směry, kterými se pohybuje (útok a útěk).Kniha byla oceněna časopisem Christianity Today jako Nejlepší kniha roku 1997.

Vypredané

1,94 €

Hlasy Otců
Hlasy Otců

Pavel Strachota

Liturgický rok s osobnostmi církevních dějin. Kniha přináší krátké úryvky ze spisů více než stovky církevních otců a dalších osobností křesťanské tradice.

Vypredané

8,34 €

Modlitba před spaním
Modlitba před spaním

kompletórium (z břeviáře). Denní modlitba církve, breviář, kterou se uzavírá každý ze sedmi dnů týdne. Modlitba před spaním je poslední modlitbou dne. Má se modlit před nočním odpočinkem, třeba až i po půlnoci. Brožurka obsahuje: modlitby pro slavnosti a neděle - po prvních nebo druhých nešporách a večerní modlitby pro všední dny. Závěrečné mariánské antifony. Hymny a básnické modlitby.Texty jsou vybrány z českého vydání tzv. kněžského breviáře a shodují se s texty potvrzenými Kongregací pro bohoslužbu. Vychází v brožovaném nebo vázaném vydání.

Vypredané

2,52 €

Kancionál "zelený"
Kancionál "zelený"

Ladislav Simajchl (ed.)

Soubor systematicky uspořádaných kostelních písní s notací, liturgický zpěvník, doplněný o písně a texty specifické pro region královehradecký. Je určen pro použití zejména v královehradecké diecézi. Je také označován jako tzv. "zelený kancionál".

Vypredané

7,08 €

Svätá Omša (advent a Vianoce - rok B)
Svätá Omša (advent a Vianoce - rok B)

Martin Uháľ (ed.)

Liturgické texty. Obsahujú menlivé časti svätej omše na nedele a sviatky podľa jednotlivých období cirkevného roka. Vhodné najmä pre kňazov, či ako sprievodca svätou omšou do kostolov, na domáce používanie alebo stretnutia veriacich. Zostavil: ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Vypredané

1,86 €

Svätá Omša (pôst a Veľká noc, rok A)
Svätá Omša (pôst a Veľká noc, rok A)

Martin Uháľ (ed.)

Liturgické texty. Obsahujú menlivé časti svätej omše na nedele a sviatky podľa jednotlivých období cirkevného roka. Vhodné najmä pre kňazov, či ako sprievodca svätou omšou do kostolov, na domáce používanie alebo stretnutia veriacich. Zostavil ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Vypredané

3,20 €

Vypredané

16,00 €

Liturgia hodín na posvätenie času III.
Liturgia hodín na posvätenie času III.

Liturgia hodín - breviár obsahuje: Vlastné časti na sviatky svätých, Spoločné časti na sviatky svätých, Ofícium za zosnulých a Dodatok.Odporúčame tieto tituly:Liturgia hodín na posvätenie času (kompletný laický breviár, r. vydania 2015);Liturgia hodín na posvätenie času II. (laický breviár: ordinárium, žaltár, kompletórium).

Vypredané

16,10 €

Svätá Omša (advent a Vianoce - rok A)
Svätá Omša (advent a Vianoce - rok A)

Martin Uháľ (ed.)

Liturgické texty. Obsahujú menlivé časti svätej omše na nedele a sviatky podľa jednotlivých období cirkevného roka. Vhodné najmä pre kňazov, či ako sprievodca svätou omšou do kostolov, na domáce používanie alebo stretnutia veriacich. Zostavil: ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Vypredané

1,86 €

Velikonoční Triduum
Velikonoční Triduum

Kapesní verze liturgických textů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Text umožňuje sledovat nejen liturgické texty, ale celý průběh liturgie.

Vypredané

3,88 €

Kniha pohrebov
Kniha pohrebov

Rozmer: 47,5 x 32 cm

Vypredané

33,95 €

Direktórium 2020
Direktórium 2020

Na omše a liturgiu hodín. Spolok svätého Vojtecha aj v tomto roku prináša nové direktórium zamerané na rok „A“, ktoré bude platiť ako pomôcka na omše a liturgiu hodín od Prvej adventnej nedele 2019. Je zostavené podľa všeobecného kalendára Rímskej cirkvi a osobitného kalendára diecéz na Slovensku.Mrzí nás to, no vydavateľ túto publikáciu neposkytol do distribúcie, preto ju nie je možné objednať. Ďakujeme za pochopenie.

Vypredané

5,82 €

Svätá omša na Pôst a Veľká noc - Rok B
Svätá omša na Pôst a Veľká noc - Rok B

ThDr. Martin Uháľ PhD

Liturgické texty. Kniha obsahuje najmä premenlivé častí svätej omše – čítania zo Starého a Nového Zákona a modlitby kňaza a ľudu na nedele, prikázané sviatky a na slávnosti podľa jednotlivých období cirkevného roka.

Vypredané

2,51 €

Hlavní společné modlitby a mešní řád
Hlavní společné modlitby a mešní řád

COMMON CHRISTIAN PRAYERS AND THE ORDER OF MASS. Bilingvní česko-anglické texty základních modliteb a mešní řád v drobné brožurce. Skvělý praktický pomocník jak pro ty, kdo do zahraničí vyjíždí, tak pro ty, kdo ze zahraničí přijíždí. Použit je nový anglický překlad mešních textů.

Vypredané

2,42 €

Liturgické mešní modlitby
Liturgické mešní modlitby

Publikace obsahuje na 16 stranách formátu A6 mešní modlitby.

Vypredané

1,46 €

2 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Karol, pred 2 dňami

Ďakujeme za výbornú knižku a tisíckrát +++++++++ pre Zachej.sk

userAvatar

Alžbeta, pred týždňom

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

userAvatar

Martina, pred týždňom

Široký sortiment, skvelé ceny a rýchle dodanie.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk