Umenie, kultúra

(49 produktov)

V 20. storočí na jednej umeleckej výstave získal prvú cenu podpísaný pisoár. V celodejinnom meradle ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
E-kniha
E-kniha: O autoroch a knihách
E-kniha: O autoroch a knihách

Elena Maróthy-Šoltésová

E. M. Šoltésová sa venovala aj literárnej kritike. V časopisoch Živena a Slovenské pohľady publikovala články, v ktorých vyjadrovala svoje názory na Timravu, Kukučína, Tajovského, Jesenského, Vajanského, Záborského, Sama Chalupku a ďalších autorov. Sebakriticky prehodnotila aj svoju vlastnú beletristickú tvorbu.

Ihneď na stiahnutie

2,45 €

E-kniha
E-kniha: O Slovensku a slovenskej literatúre
E-kniha: O Slovensku a slovenskej literatúre

Jaroslav Vlček

Súbor článkov o slovenskom literárnom a kultúrnom živote z pera literárneho kritika, historika, redaktora a vydavateľa Jaroslava Vlčka. História zo Zlatého fondu SME.

Ihneď na stiahnutie

3,45 €

E-kniha
E-kniha: Umenie Ducha, Rok milosrdenstva
E-kniha: Umenie Ducha, Rok milosrdenstva

Leopold Slaninka; Daniela Čarná

Jezuitská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, Piešťany 2016. Projekt Umenie Ducha prebieha v predsieni jezuitskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch od roku 2011. Dlhodobo vytára priestor pre dialóg sakrálneho prostredia a umeleckých diel, ktoré reflektujú témy kresťanstva. Nadväzuje na katalóg UMENIE DUCHA. Návrat súčasného umenia do chrámu, ktorý mapoval prvých päť rokov projektu. Počas roka 2016 sa zameral na Rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Tematicky do neho prispelo 11 umelcov, ktorí nám približujú rozmanité podoby Božieho milosrdenstva, do ktorého sme pozvaní vstúpiť aj my.

Ihneď na stiahnutie

4,20 €

E-kniha
E-kniha: Prohlédni si tu zemi
E-kniha: Prohlédni si tu zemi

Václav Cílek

I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. Ve své nejnovější knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o "krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora.

Ihneď na stiahnutie

9,49 €

E-kniha
E-kniha: Cez kríž k svetlu
E-kniha: Cez kríž k svetlu

Marian Gavenda

Kňaz, spisovateľ, publicista prichádza s krásnou darčekovou knihou. Fotografie krížov zo Slovenska a z celého sveta, od pápežských až po obrázky krížov na horách či v poli, sprevádzajú krátke úvahy autora spojené s týmto symbolom a s citátmi svätcov, spisovateľov a vedcov, ktorí sa rovnako ako každý človek vyrovnávali so svojimi krížmi a statočne ich niesli životom.

Ihneď na stiahnutie
-30%

9,00 €

E-kniha
E-kniha: Sto důležitých věcí o umění a matematice, které nevíte
E-kniha: Sto důležitých věcí o umění a matematice, které nevíte

John D. Barrow

Proč se diamanty třpytí? Proč jsou vejce vejčitá? Proč se nejlépe zpívá ve sprše? V již třetí knize z oblíbené řady "Sto věcí, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte)" nám britský fyzik a matematik John D. Barrow nabízí ve stovce kapitol sto originálních pohledů na každodenní svět okem matematika. Tentokrát se zaměřuje na svět umění a ukazuje nám, že se i sochařství, literatura, architektura, hudba a tanec řídí matematickými zákony. Máte-li kladný vztah k umění nebo k matematice (i kdybyste to druhé nesnášeli), tato kniha vás pobaví, potěší - a možná i pomůže najít zálibu v tom, co jste dosud nemuseli mít.

Ihneď na stiahnutie
-54%

7,49 €

E-kniha
E-kniha: Moje plány
E-kniha: Moje plány

Jan Sokol

Paměti architekta. Paměti architekta Jana Sokola (1904–1987) osvětlují dlouhou cestu za smyslem života, práce a víry. Volba architektury vymezila prostor ke studiu i tvoření, doba někdy pomáhala, jindy stavěla těžké překážky. O minulém pro přítomné a budoucí píše autor v první části knihy. Druhá část, Moje plány, shromáždila architektovo dílo, vycházející z koncepcí zakotvených historicky, technicky i umělecky. Ideje a plány se ale často nedaly realizovat jinde než na pracovním stole. Tam přesto i drobné úkoly nalézaly váhu symbolu, v hledání přinášely pevnou oporu reality.

Ihneď na stiahnutie
-63%

5,70 €

E-kniha
E-kniha: Ježiš vo filme
E-kniha: Ježiš vo filme

W. Barnes Tatum

Prvých sto rokov a viac.... Kniha pre všetkých záujemcov o dejiny svetovej kinematografie i pre ľudí, pre ktorých je dôležitá osoba Ježiša Krista a jeho príbeh.Ježiš Nazaretský predstavuje dominantnú postavu v západnej civilizácii už viac než 2 000 rokov, odkedy žil a zomrel v rímskej Palestíne v 1. storočí. Postupne sa stal ústrednou postavou aj v nastupujúcej globálnej kultúre. Jeho príbeh sa počas storočí po jeho smrti pretransformoval na rôzne vizuálne formy a je preto logické, že s nástupom „pohyblivých obrázkov“ sa stal jedným z prvých námetov pre filmových tvorcov.Kniha amerického profesora religionistiky a filmového kritika W. Barnesa Tatuma je dôslednou analýzou zobrazovania postavy Ježiša Krista vo filme a zároveň je osobitým pohľadom na dejiny svetovej kinematografie.Autor si pre svoj rozbor „Ježiša vo filme“ vybral zásadné diela strieborného plátna. Slávne snímky Od jasličiek ku krížu (1912), Intolerancia (1916), Kráľ kráľov (1927), Quo vadis (1951), Rúcho (1953), Ben Hur (1959), Kráľ kráľov (1961), Barabáš (1962), Najväčší príbeh všetkých čias (1965), Evanjelium sv. Matúša (1964), Jesus Christ Superstar (1973), Godspell (1973), Ježiš Nazaretský (1977), Život Briana (1979), Ježiš (1979), Posledné pokušenie Krista (1988), Ježiš z Montrealu (1989), Ježiš (1999), Evanjelium podľa Jána (2003), Umučenie Krista (2004) a Syn človeka (2006) rozoberá z rôznych uhlov. Opisuje okolnosti ich vzniku a venuje sa forme i obsahu Ježišovho príbehu na plátne s osobitým dôrazom na scenáristické využitie evanjelií. Skúma akými prostriedkami je Ježiš zobrazený ako filmová postava, ktoré výroky sprevádzajú jeho stvárnenie a zároveň sumarizuje a hodnotí reakcie verejnosti i kritiky. Aj keď uznáva umelecké či kinematografické kvality jednotlivých snímok, dôraz kladie na ich biblický, historický a teologický rozmer.Pre diváka filmu o Ježišovi možno problém filmového Ježiša vyjadriť ako štvorakú otázku: Do akej miery je snímka o Ježišovi nielen filmársky zaujímavá, ale aj literárne ohľaduplná k prameňom evanjelií, historicky pravdepodobná a teologicky uspokojivá? Filmoví tvorcovia, ktorí si trúfli priviesť Ježiša na plátno, čelili skutočne náročnej úlohe a aj vďaka nim je jeho miesto v kultúre rovnako veľké ako v cirkvi.

Ihneď na stiahnutie
-39%

13,95 €

E-kniha
E-kniha: Knihy o poezii
E-kniha: Knihy o poezii

Přemysl Blažíček

Holan, Toman. Svazek přináší komentované, kritické vydání autorových první dvou knih, napsaných v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století, práci o V. Holanovi Sebeuvědomění poezie a monografii Poezie Karla Tomana. Spolu s chystanou edicí tří zbývajících knižních prací o velkých českých románech tvoří kompletní, vzácně soudržné literárněkritické dílo. Autor vnesl do českého myšlení o literatuře kromě osobitých soudů a čistého jazykového stylu dva výjimečné rozměry. Prvním je perspektiva filosofického zájmu, v níž umění posledního století nabývá prostřednictvím filosofie nového, oživujícího smyslu. Autora v tomto ohledu orientovaly zejména texty F. Nietzscheho, H. Bergsona, M. Heideggera a M. Merleau-Pontyho, v českém prostředí pak kontakt s J. Patočkou, L. Hejdánkem, J. Němcem a P. Koubou. Druhým Blažíčkovým vkladem je sebereflexivní pohled na tvůrčí i provozní mechanismy akademické literární vědy, který zároveň znamená šance této disciplíny a možné východisko ze současné slepé uličky stále zbytečnějších textů o umění (inspirací zde byla tvorba F. X. Šaldy, J. Grossmana a E. Staigera). Jako příslušník generace Mukařovského žáků si při poznání metodologických impulsů strukturalismu podržel od tohoto zaměření kritický odstup a spolu s individuálně odlišnými cestami J. Lopatky, J. Vohryzka a R. Grebeníčkové představují jeho texty jednu z mála původních hodnot české literární esejistiky posledních čtyřiceti let.

Ihneď na stiahnutie
-46%

9,70 €

Božská komédia
Božská komédia

Dante Alighieri

Božská komédia patrí medzi najdôležitejšie diela svetovej literatúry a Dante je považovaný za otca talianskeho jazyka. Napísal ju pravdepodobne v rokoch 1304 – 1307 a 1321. Dante bol presvedčený, že má poslanie ukázať ľudstvu cestu obnovy a spásy. Poslušný Božej vôli má vykonať cestu do troch záhrobných ríš, preskúmať všetko zlo sveta, ktoré sa sústreďuje v Pekle, nájsť cestu očisťovania v Očistci, vystúpiť do neba až k priamemu videniu Boha v Raji. Je tretím mužom, ktorý uskutočnil ako živý cestu do záhrobia: po Eneovi, ktorý bol predkom zakladateľov Rímskej ríše, a po svätom Pavlovi, ktorý postavil základy kresťanskej viery. Jeho poslanie má miesto povedľa nich, pretože Dante má ukázať cestu obnovenia ríše a Cirkvi. Komédia si berie za vzor biblické prorocké knihy a Zjavenie svätého Jána. Danteho cestou sú dejiny jeho osobného vykúpenia ako jednotlivca, predstavuje však aj celé ľudstvo, ktoré kráča smerom k svojmu kolektívnemu vykúpeniu. Kompletné dielo vychádza v brilantnom preklade romanistov Jozefa Felixa a Viliama Turčányho, ilustráciami jednotlivé časti dopĺňa akademický maliar Miroslav Cipár.Jozef Felix (1913 – 1977), literárny kritik, prekladateľ a spisovateľ, dokázal svoj neutíchajúci obdiv k literatúre i románskej kultúre pretaviť nielen do vlastných autorských textov, ale aj do prekladov a pedagogickej činnosti. Učiteľ telom i dušou vychoval na Slovensku celý rad vynikajúcich romanistov a dokázal ich strhnúť na lásku k slovu. Ako literárny redaktor sa zaslúžil o vydanie svetovej klasiky v slovenčine, ako prekladateľ sa podpísal pod 51 diel takých významných autorov, akými boli Miguel de Cervantes, Victor Hugo, Moliére, Honoré de Balzac či Jules Verne. Vo svojej práci náročný a poctivý, s vyhraneným názorom na literatúru, ovplyvnil slovenskú literárnu kritiku i myslenie o preklade.Viliam Turčány (*1928), prekladateľ a básnik, sa po celý život hrá so slovom i rýmom. Na spoluprácu pri preklade Božskej komédie ho pozval jeho učiteľ Jozef Felix. Tomuto veľdielu venoval tri desaťročia svojho tvorivého života a dal mu punc básnickej i odbornej dokonalosti. Vďaka čistote a harmónii, no predovšetkým ľahkosti jeho verša je označovaný za virtuóza slova či božieho básnika, ktorého materinským jazykom je jazyk básnický. Literatúra, a najmä poézia, sa mu stala celoživotnou láskou, vníma ju a tvorí nielen v kontexte vecí vznešených, ale aj tých najvšednejších. Okrem rozsiahlej básnickej tvorby či odborných prác publikoval preklady klasických talianskych básnikov a výbery francúzskej poézie.Miroslav Cipár (*1935, Semeteš) patrí medzi najvšestrannejších, najneúnavnejších a najuniverzálnejších slovenských výtvarníkov. Jeho tvorivým životom sa vinie čiara, ktorá je azda dedičstvom drotárskych predkov. Zakorenený vo svojom domove i hodnotovom svete pozýva svojimi knižnými ilustráciami detských i dospelých čitateľov do kúzelného sveta fantázie. Jeho maľby nútia opustiť prvoplánové úvahy, pozdvihnúť myseľ vyššie, oslobodiť sa od miesta i času a premýšľať nad veličinami, ktoré nás prevyšujú. Zdanlivo striedme, no vo svojej podstate mimoriadne obsažné čiernobiele ilustrácie plné príbehov sú, ako napokon všetky majstrove diela, výsledkom intenzívneho štúdia, poctivého uvažovania a ohromnej fascinácie z Danteho Božskej komédie.

Vypredané

145,50 €

Hudba ako Boží dotyk 97/2019
Hudba ako Boží dotyk 97/2019

Alžbeta Hrušovská

Hity, koncerty, albumy, sláva – je v nich miesto pre Boha? Odpovedá Ondrej Kandráč a Dominika Gurbaľová.

Vypredané

1,46 €

Modrý kostol
Modrý kostol

Jozef Haľko

Dejiny kostola sv. Alžbety v Bratislave. Reprezentačná kniha, viazaná v žiariacich tvrdých obalových doskách s umeleckou fotografiou bledomodrého kostola v objatí sýtomodrej oblohy pritiahne na prvý pohľad chodca pozerajúceho sa do kníhkupeckého výkladu. Nie div, veď mnohých k nemu viažu živé citové spomienky – vlastný sobáš. Ide o kostol, v ktorom bol za posledných 80 rokov uzavretý najväčší počet sobášov. Dokonca dvakrát toľko ako v bratislavskom Dóme sv. Martina.Hoci Modrý kostol nepatrí k najstarším cirkevným pamiatkam, je zasvätený sv. Alžbete, a tak sa i jeho ikonografický program odvíja od bratislavských dejín. Mozaika zachytáva Alžbetu so zásterou plnou ruží – podľa tradície sa milodary, ktoré svätica tajne niesla uprostred zimy núdznym, premenili na ruže. Cirkevný historik Jozef Haľko podáva v 128 stranovej publikácii fundovaný prehľad historických a personálnych podrobností, dotýkajúcich sa stavby tohto pozoruhodného diela, ktorého vonkajší vzhľad i vnútro pôsobia tak príťažlivo, že jeho model bol vybraný reprezentovať slovenskú kultúru v bruselskom parku Mini-Európy.Autorom vyše stovky kvalitných fotografií je Jozef Sedlák, časť fotodokumentácie pochádza z iných domácich a zahraničných inštitúcií a zo súkromných zbierok. Obrazová príloha robí publikáciu zaujímavou aj pre odbornú verejnosť. Kniha je doplnená nemeckým, francúzskym, anglickým a maďarským resumé, a tak bude zaiste milým darčekom nielen pre domácich čitateľov, ale aj zahraničných hostí Slovenska.

Vypredané

10,62 €

Cez kríž k svetlu
Cez kríž k svetlu

Marián Gavenda

Kňaz, spisovateľ, publicista prichádza s krásnou darčekovou knihou Cez kríž k svetlu.Fotografie krížov zo Slovenska a z celého sveta, od pápežských, až po obrázky krížov na horách či na poliach, sprevádzajú krátke úvahy autora spojené s týmto symbolom a s citátmi svätcov, spisovateľov a vedcov, ktorí sa rovnako ako každý človek vyrovnávali so svojimi krížmi a statočne ich niesli životom. Darčekom pre každého čitateľa je troška zeme vloženej do obálky knihy. Zem z Getsemanskej záhrady autor posvätil a priniesol ako darček čitateľovi zo Svätej zeme.Kniha obsahuje zem z Getsemanskej záhrady

Vypredané

12,51 €

Priestor, miesto, kláštor
Priestor, miesto, kláštor

Ladislav Tkáčik

„Človek je tak, že býva, či natoľko, nakoľko býva. Bývanie je totiž základným ľudským bytostným rysom. Žiaľ, bytnosť bývania nám zostáva skrytá, zastretá a zabudnutá natoľko, nakoľko náš pohľad lipne výlučne na geometrických, utilitárnych či estetických možnostiach zastavaného priestoru. Bytnosť vecí sa často ani nedostane k slovu. Je teda na mieste spytovať sa na to či, ako a do akej miery architektúra, aj kapucínska architektúra a historický kláštor v Pezinku ako konkrétny priestor a miesto opatrujú existenciálne súvislosti ľudského života.“Autor Ladislav Tkáčik je člen rehole kapucínov. Sprvu analyzuje a interpretuje fenomenologické prístupy k architektúre a bývaniu, následne skúma a analyzuje historické súvislosti vzniku kapucínskej historickej architektúry a staviteľstva a v závere skúma konkrétny priestor – kapucínsky kláštor v Pezinku, kde sa kapucíni usídlili v roku 1674 – prvý kláštor kapucínov založený v Uhorsku.

Vypredané

11,64 €

Bratislava včera a dnes
Bratislava včera a dnes

Daniel Hevier; Alan Hyža

yesterday and today. V rámci novej edície Včera a dnes pripravilo vydavateľstvo Dajama prvú obrazovú publikáciu Bratislava – včera a dnes. Fotografia ako médium zobrazujúce realitu v určitom okamihu môže v dlhšom časovom úseku priniesť svedectvo napríklad aj o premenách miest či celých regiónov. Bratislava za posledných sto rokov je toho úžasným príkladom.Ako veľmi sa zmenila, kde zostala nedotknutá a z akých dôvodov sa tak stalo, ukazuje kniha fotografa Alana Hyžu a spisovateľa Daniela Heviera. Ponúka porovnanie historických pohľadníc so súčasnými fotografiami tých istých lokalít a prináša zamyslenie nad vynútenými či nevynútenými zmenami daných miest.Autori predstavujú mesto tak, ako ho videli fotografi a vydavatelia pohľadníc v prvej polovici 20. storočia, a tými istými miestami prechádzajú aj v roku 2014. Súbor 75 historických pohľadníc a 75 súčasných záberov spolu s krátkymi textami ponúka možnosť zastaviť sa a pouvažovať o prešporskom či bratislavskom genius loci.

Vypredané

14,50 €

Cirkevný hudobný spolok & Alexander Albrecht
Cirkevný hudobný spolok & Alexander Albrecht

Veronika Bakičová

kniha + CD. Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina (CHS, 1829 - 1958) preslávil Bratislavu svojou činnosťou v rámci cirkevného ako aj svetského hudobného života. Propagoval predovšetkým diela Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena a Franza Liszta, ktorý Bratislavu často navštevoval a CHS finančne podporoval. Spolok bol svetovou raritou v liturgickom uvádzaní Beethovenovej Missy solemnis a v udržiavaní tradície ceciliánskeho hnutia.Vďaka CHS bola Bratislava v kultúrnom povedomí Európanov, ktorí považovali za česť byť členom tohto spolku. Na slávnostné omše a významné koncerty CHS chodili predstavitelia cirkevnej i svetskej vrchnosti, osobnosti umeleckého sveta či milovníci hudby z celej Európy.Spolok pôsobil počas štyroch politických režimov a prežil dve svetové vojny.Kniha sa venuje rokom 1921 - 1958, kedy spolok viedol Alexander Albrecht, reprezentatívna osobnosť medzi skladateľmi a dirigentmi pôsobiacimi na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Publikácia na základe archívnych dokumentov odkrýva dosiaľ neznáme udalosti z našej hudobnej histórie, spoluprácu ale aj rivalitu jej predstaviteľov motivovanú profesijnou ctižiadostivosťou či politickými okolnosťami.Je prvou knihou o Cirkevnom hudobnom spolku pri Dóme sv. Martina v Bratislave.

Vypredané

19,21 €

Teorie hudby ve středověku
Teorie hudby ve středověku

Jerzy Morawski

Práce Morawského plní za pomoci shromážděného a systematizovaného materiálu, způsobem zpracování a podáním, jako i bohatou dokumentací studované problematiky prostřednictvím textů středověkých hudebních traktátů, jak funkci skript určených studentům muzikologie, tak funkci učební příručky doplňující sumář povinných vědomostí o dějinách hudební kultury středověku.

Vypredané

7,76 €

Fotografia a Krásy Slovenska
Fotografia a Krásy Slovenska

Miroslav Herchl

Kniha Fotografia a Krásy Slovenska prezentuje fotografie a práce fotografov, ktoré rezonovali na stránkach časopisu Krásy Slovenska v rokoch 1921 až 2020. Kniha vám predstaví dôležité míľniky v tomto období, priblíži históriu fotografie na Slovensku a ukáže práce známych i neznámych fotografov.Krajinárski fotografi, dokumentaristi, výtvarníci, reportéri, ale aj turisti či horolezci. Títo všetci zachytávali javy a udalosti v živote Slovenska a na stránkach knihy vás prevedú nádhernými turistickými zábermi, pocitovými fotografiami hôr, lesov, dolín či pamiatok. Poďte sa teda ponoriť do tejto knihy a vychutnajte si výnimočné čaro a umelecký dojem z ich tvorby.

Vypredané

16,44 €

Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach

Peter Sklenčár; Július Magyar

Kostol Nanebovzatia Panny Márie je dominantou, ústredným bodom a duchovným stánkom Sečoviec. Prežil rôzne časy, menili sa jeho patróni, správcovia, kňazi, ale prežil aj časy skazy, keď bol zničený a nanovo povstal z ruín. Nachádza sa v ňom mnoho krásnych a cenných sakrálnych aj umeleckých diel. Jedinečnú duchovnú atmosféru vytvárajú oltáre, krstiteľnica, kazateľnica, plejáda sôch, krásne vitrážové okná či historický organ. Cieľom publikácie bolo opísať a fotograficky zdokumentovať všetky dostupné informácie o minulosti aj súčasnosti sečovského kostola. Môže teda slúžiť ako dobový dokument, ako zdroj informácií, aj ako turistický sprievodca.

Vypredané

12,13 €

Bratislava na starých pohľadniciach
Bratislava na starých pohľadniciach

Ján Lacika

Kniha predstavuje obraz Bratislavy tak, ako ho zachytili viacerí fotografi a vydavatelia pohľadníc v prvej polovici 20. storočia. Súbor takmer 220 starých pohľadníc dokumentuje najvýznamnejšie dominanty mesta a venuje sa „pohľadnicovej“ prechádzke po Starom Meste a mestských častiach.Druhé vydanie knihy Bratislava na starých pohľadniciach má v porovnaní s prvým vydaním z roku 2008 nielen zmenený dizajn a grafickú úpravu, ale aj takmer 50 iných historických pohľadníc najmä bratislavských predmestí, exteriérov a interiérov bratislavských synagóg či hradných komplexov.

Vypredané

14,50 €

Ježiš vo filme
Ježiš vo filme

W. BarnesTatum

Prvých sto rokov a viac.... Ježiš Nazaretský predstavuje dominantnú postavu v západnej civilizácii už viac než 2 000 rokov, odkedy žil a zomrel v rímskej Palestíne v 1. storočí. Postupne sa stal ústrednou postavou aj v nastupujúcej globálnej kultúre. Jeho príbeh sa počas storočí po jeho smrti pretransformoval na rôzne vizuálne formy a je preto logické, že s nástupom „pohyblivých obrázkov“ sa stal jedným z prvých námetov pre filmových tvorcov.Kniha amerického profesora religionistiky a filmového kritika W. Barnesa Tatuma je dôslednou analýzou zobrazovania postavy Ježiša Krista vo filme a zároveň je osobitým pohľadom na dejiny svetovej kinematografie. Autor si pre svoj rozbor „Ježiša vo filme“ vybral zásadné diela strieborného plátna.Slávne snímky Od jasličiek ku krížu (1912), Intolerancia (1916), Kráľ kráľov (1927), Quo vadis (1951), Rúcho (1953), Ben Hur (1959), Kráľ kráľov (1961), Barabáš (1962), Najväčší príbeh všetkých čias (1965), Evanjelium sv. Matúša (1964), Jesus Christ Superstar (1973), Godspell (1973), Ježiš Nazaretský (1977), Život Briana (1979), Ježiš (1979), Posledné pokušenie Krista (1988), Ježiš z Montrealu (1989), Ježiš (1999), Evanjelium podľa Jána (2003), Umučenie Krista (2004) a Syn človeka (2006) rozoberá z rôznych uhlov.Opisuje okolnosti ich vzniku a venuje sa forme i obsahu Ježišovho príbehu na plátne s osobitým dôrazom na scenáristické využitie evanjelií. Skúma akými prostriedkami je Ježiš zobrazený ako filmová postava, ktoré výroky sprevádzajú jeho stvárnenie a zároveň sumarizuje a hodnotí reakcie verejnosti i kritiky. Aj keď uznáva umelecké či kinematografické kvality jednotlivých snímok, dôraz kladie na ich biblický, historický a teologický rozmer. Pre diváka filmu o Ježišovi možno problém filmového Ježiša vyjadriť ako štvorakú otázku: Do akej miery je snímka o Ježišovi nielen filmársky zaujímavá, ale aj literárne ohľaduplná k prameňom evanjelií, historicky pravdepodobná a teologicky uspokojivá? Filmoví tvorcovia, ktorí si trúfli priviesť Ježiša na plátno, čelili skutočne náročnej úlohe a aj vďaka nim je jeho miesto v kultúre rovnako veľké ako v cirkvi.

Vypredané

22,30 €

Za siedmimi divmi sveta
Za siedmimi divmi sveta

Vojtech Zamarovský

Prijmite od nás pozvanie na cestu za siedmimi divmi sveta, na ktorej vás čaká vzrušujúce putovanie palmovými hájmi na brehoch Nílu i výstavnými sálami parížskeho Louvru a Britského múzea, prašnou púšťou Mezopotámie i modrými vlnami Egejského mora, slnečnou Heladou a Malou Áziou a dostaneme sa až na čarovné ostrovy Rodos a Faros v Stredozemnom mori.Okrem toho spoznáte aj ďalšie, neoficiálne divy sveta. Rozprávanie o siedmich divoch sveta vás zavedie do dávnych čias a zoznámi s tromi hlavnými kultúrnymi oblasťami staroveku: egyptskou, mezopotámskou a gréckou. Okrem toho budete mať možnosť pozrieť sa dnešnými očami na diela, ktoré antický svet považoval za najväčšie výtvory ľudského umu a rúk. Zostáva nám len ľutovať, že ich už dnes nemôžeme vidieť na vlastné oči...

Vypredané

13,48 €

Slovensko - príbeh stredoveku / Slovakia - medieval story
Slovensko - príbeh stredoveku / Slovakia - medieval story

Tomáš Hulík

Obrazovou prechádzkou po najstarších historických pamiatkach Slovenska je veľká a reprezentačná kniha renomovaného fotografa a dokumentaristu Tomáša Hulíka pod názvom Slovensko – príbeh stredoveku. Autor na svojich potulkách Slovenskom zvečnil známe aj menej známe stredoveké sakrálne aj svetské stavby Slovenska do viac ako 200 fotografií. V knihe nechýbajú slovenské a anglické texty, ktoré spolu s obrazom navodzujú pre čitateľa čarovnú atmosféru.

Vypredané

24,20 €

E-kniha
E-kniha: Umenie Ducha
E-kniha: Umenie Ducha

Leopold Slaninka

Návrat súčasného umenia do chrámu. Projekt UMENIE DUCHA - Návrat súčasného umenia do chrámu vytvára priestor pre diela, ktoré reflektujú témy kresťanstva. 50 diel, ktoré boli počas 5 rokov vystavené v medzipriestore pred vstupom do jezuitskej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v centre Piešťan, vytvorili súčasní renomovaní umelci v rôznych časoch a médiách, ako súčasť voľnej tvorby. Ponúkajú nám možnosť tvorivo vstúpiť do hĺbky stále aktuálnych posolstiev kresťanstva z pohľadu človeka 21. storočia.

Vypredané

8,90 €

E-kniha
E-kniha: Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte)
E-kniha: Sto důležitých věcí o sportu, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte)

John D. Barrow

Matematika a sport souvisí na první pohled jen vzdáleně. Ale opravdu jen na první pohled. V nové knize Johna D. Barrowa se můžete přesvědčit, že matematika stojí nejen za špičkovými výkony, ale i za losováním zápasů, sestavováním tabulek vítězů, výběrem olympijských sportů... zkrátka za všemi aspekty sportu. Uvidíte v novém světle temná mysteria běhu, skoku, plavání, střílení branek či odpalování míčů napříč všemi sportovními odvětvími. Ať už jste sportovcem aktivním a počítáte svoje sekundy a metry, nebo se rozumně věnujete počítání sekund a gólů někoho jiného v pohodlí svého gauče, určitě vás bude zajímat, co za tím vším je a jaké tajemné síly umožňují vítězi zvítězit. Budete fascinováni zjištěním, proč většina skokanů skáče do výšky Fosburyho flopem, jak mohl Usain Bolt zlomit svůj rekord, přestože neběžel o nic rychleji, proč Velká Británie nehraje na olympiádě fotbal, jak fungují (zakázané) hydrofobní plavky nebo jak je možné, že některé míče zdánlivě porušují fyzikální zákony. Tento čtenářský zážitek potěší každého, kdo miluje sport nebo půvabné matematické úlohy - a také mu pomůže jeho koníček intenzivněji prožít.

Vypredané
-53%

7,50 €

Jozef Absolon - Výtvarné dielo
Jozef Absolon - Výtvarné dielo

Jozef Absolon

Som človek, som kresťan - katolík a som výtvarník. Čo to znamená? Nie je to vec názoru, je to vec bytia. Prijal som život ako dar a vážim si ho.Celú pravdu biblického zjavenia opatruje len Katolícka cirkev. Kto ju neprijíma, prichádza o veľa ... K večným aj časným pravdám možno do istej miery prísť aj prirodzeným rozumom. Veľa právd možno vnímať aj cez svedomie ... Pravdou je napríklad to, že ľudský plod v živote matky je človekom od počatia. Pýtam sa tých, ktorí súhlasia s potratmi, čo by sa stalo, keby ich odstránili zo života ich matky po počatí. Boli by teraz na tomto svete? ... Ale aj oni dostali dar života, narodili sa do tohto sveta, preto nemajú právo zabíjať človeka ani v jeho počiatočnom štádiu vývoja. Mnohí ľudia nechápu túto a ďalšie pravdy viery, alebo ich nechcú prijať. Viera v Krista nie je rozprávka pre nechápavých. Je to Život sám pre všetkých rozumných a múdrych, pre všetkých, ktorí Ho chcú prijať. Drvivá väčšina významných vedcov verila a verí v Božiu existenciu ... Každý výtvarník by mal čerpať z Kristovej pravdy. Pokiaľ jestvujú napríklad gotické katedrály, žiaden umelec, človek nemá príčinu pochybovať o pravosti Katolíckej cirkvi.

Vypredané

16,49 €

Z ozvukov krásy
Z ozvukov krásy

Teofil Klas

Výber z kultúrnej publicistiky. Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povznášať ju nad nihilizmus všedného dňa. V súbore statí (publikovaných i nepublikovaných) skúseného žurnalistu a redaktora sú zastúpené rozličné žánre, od eseje cez novinársky komentár, literárnu úvahu, spomienkový článok a rozhovor, poetický rozbor až po posudky literárnych diel, či recenzie. Ich usporiadanie do niekoľkých skupín sa podriaďuje vecným súvislostiam, vnútornej previazanosti, postupujúc predovšetkým od všeobecnejších tém k témam špecifickejším, a v závere aj osobnejším, neberúc pritom do úvahy obvyklé hľadisko chronológie. Časové hľadisko – dobové okolnosti – sú významným atribútom tejto knihy: ak potreba vysloviť sa k aktuálnym kultúrnym témam z kresťanského a národného hľadiska doviedla autora k publikovaniu samizdatovom priestore, nepoznaný pocit slobody, podnietil ho ešte intenzívnejšie vydávať svedectvo o dobe a poukazovať na hodnoty, ktoré boli dlhodobo a programovo potláčané a zanedbávané. Aj z tohto aspektu má kniha potenciál zaujať tých, čo žijú pravej kráse, vnímajú náčrty ušľachtilých pohľadov na svet a na poslanie človečenstva v ňom.

Vypredané

12,50 €

Knihy o poezii
Knihy o poezii

Přemysl Blažíček

Holan, Toman. Kritické, komentované vydání dvou monografií Přemysla Blažíčka o poezii Vladimíra Holana a Karla Tomana. Přemysl Blažíček vnesl do českého myšlení o literatuře kromě osobitých soudů a čistého jazykového stylu dva výjimečné rozměry. Prvním je perspektiva filosofického zájmu, v níž umění posledního století nabývá prostřednictvím filosofie nového, oživujícího smyslu. Autora v tomto ohledu orientovaly zejména texty F. Nietzscheho, H. Bergsona, M. Heideggera a M. Merleau-Pontyho, v českém prostředí pak kontakt s J. Patočkou, L. Hejdánkem, J. Němcem a P. Koubou. Druhým Blažíčkovým vkladem je sebereflexivní pohled na tvůrčí i provozní mechanismy akademické literární vědy, který zároveň znamená šance této disciplíny a možné východisko ze současné slepé uličky stále zbytečnějších textů o umění (inspirací zde byla tvorba F. X. Šaldy, J. Grossmana a E. Staigera). Jako příslušník generace Mukařovského žáků si při poznání metodologických impulsů strukturalismu podržel od tohoto zaměření kritický odstup a spolu s individuálně odlišnými cestami J. Lopatky, J. Vohryzka a R. Grebeníčkové představují jeho texty jednu z mála původních hodnot české literární esejistiky posledních čtyřiceti let.

Vypredané

18,62 €

Moje plány
Moje plány

Jan Sokol

Paměti architekta. Paměti architekta Jana Sokola (1904–1987) osvětlují dlouhou cestu za smyslem života, práce a víry. Volba architektury vymezila prostor ke studiu i tvoření, doba někdy pomáhala, jindy stavěla těžké překážky. O minulém pro přítomné a budoucí píše autor v první části knihy. Druhá část, Moje plány, shromáždila architektovo dílo, vycházející z koncepcí zakotvených historicky, technicky i umělecky. Ideje a plány se ale často nedaly realizovat jinde než na pracovním stole. Tam přesto i drobné úkoly nalézaly váhu symbolu, v hledání přinášely pevnou oporu reality.

Vypredané

17,36 €

Sto důležitých věcí, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte)
Sto důležitých věcí, které nevíte (a ani nevíte, že je nevíte)

John D. Barrow

Matematika všedního dne. Některé věci o světě můžeme pochopit jen prostřednictvím matematiky. Kupodivu se to netýká jen exotických objektů typu černých děr, ale i záležitostí zcela všedních. Tato knížka vám dá odpovědi na sto takových otázek. Zjistíte, jaké paradoxy mohou nastat při výběru dezertu, proč obvykle čekáte v delší frontě nebo pomalejším dopravním pruhu.Co všechno může komplikovat tak banální proces, jako je práce s kopírkou a změna velikosti stránky? Dojde na loterie, sázení na dostizích, dělení majetku při rozvodu, na účetní triky i klopotné cesty opilců. Dozvíte se něco o Shakespearově slovní zásobě i o fungování vyhledávače Google a navrch ještě získáte několik tipů pro investování, ovšem pokud se vám podaří získat stroj času.Nebo vám matematika může alespoň některé empiricky známé jevy zdůvodnit - třeba proč mají etnicky nebo jinak smíšená společenství automaticky vyšší tendenci k segregaci, jak vzniká davová panika či proč přírodní výběr nezařídil, aby byli lidé chytřejší.

Vypredané

14,62 €

Prohlédni si tuto zemi
Prohlédni si tuto zemi

Václav Cílek

I když vidíme jen obyčejné věci, stejně toho vidíme hodně. Ve své nejnovější knize Prohlédni si tu zemi Václav Cílek navazuje na své předchozí úspěšné tituly věnované především krajině a místům - Krajiny vnitřní a vnější, Makom a Dýchat s ptáky. Jádrem knihy jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci, v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na českou a moravskou krajinu (České středohoří, Jižní Čechy, Ostrava...), tak na místa, která ho oslovila na jeho zahraničních cestách za geologickými výzkumy (Súdán, Řecko, Turecko). Eseje o "krajinách vnějších" doplňují i texty metafyzičtějšího charakteru - o posvátnu Santiniho staveb, o prostoru spjatém s Janem Palachem či fragmenty z nikdy nedokončené čínské antologie. Knihu doprovázejí ilustrace výtvarníka Vladimíra Kokolii a 80 fotografií autora.

Vypredané

12,55 €

2 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Ste jednoducho úžasní v rýchlosti! Včera medzi 10-11.00h som urobila u vás objednávku a hneď aj zaplatila okolo 11.00h.. A nechápem, ale dnes ráno o 7.12h mi už pošta dala vedieť, že mam zásielku uloženú na nasej pošte. Jednoducho žasnem :-) Keby sme takto poctivo a rýchlo pracovali všetci na Slovensku, tak by nám tu bola radosť žiť! Chcem si z vás vziať príklad a vybavovať veci tak rýchlo ako to dokážete len vy. S pozdravom a prianím požehnania do vašej práce.

Zuzana

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk