Pedagogika

(27 produktov)

Deti sú naša budúcnosť. A ako sa snažiť o čo najsvetlejšiu budúcnosť? Vedomosťami, učením a bádaním....

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili (2. vydanie)
Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili (2. vydanie)

Adele Faber; Elaine Mazlish

Doma aj v škole. Poprední odborníci na komunikáciu medzi rodičmi a deťmi ukazujú rodičom a učiteľom ako motivovať deti k učeniu a úspechom v škole.Pomocou unikátnej komunikačnej stratégie, realistických dialógov a výstižných kreslených komixov, Adele Faber a Elaine Mazlish ponúkajú návod, ako zvládnuť každodenné problémy, s ktorými sa potýkajú deti pri učení.Kniha Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili je prelomová kniha, ktorá ponúka návod, ako rodičia a učitelia môžu spojiť svoje sily a inšpirovať deti k sebakontrole a cieľavedomosti.Autorky Adele Faber a Elaine Mazlish sú svetovo uznávané odborníčky na komunikáciu medzi rodičmi a deťmi.Ich knihy boli preložené do viac než dvadsiatich jazykov a predalo sa z nich vyše tri milióny výtlačkov. Po celom svete vedú semináre a v medziľudských vzťahoch pomáhajú aj dospelým. U nás je zatiaľ ich najznámejším titulom kniha Ako hovoriť, aby nás deti počúvali – Ako počúvať, aby nám deti dôverovali.

Skladom

8,24 €

Príbehy spoza katedry
Príbehy spoza katedry

Alžbeta Mohyláková

O deťoch, ktoré mi ukradli srdce. Veselé aj smutné zážitky, ktoré autorka Alžbeta Mohyláková zhrnula do knihy Príbehy spoza katedry, vám poodhalia aj "zákulisie" učiteľského povolania.Nazriete do zborovne, chatrče, paneláku, ale aj múzea a ateliéru. Uvidíte čisté detské srdcia, ale aj tie ubolené. Napriek tomu, že v jednej triede sú deti v rovnakom veku a na prvý pohľad možno aj podobné, každé je iné, za každým je iný príbeh. Niektoré sú zábavné, pri niektorých budete plakať. Také sú zážitky učiteľky na prvom stupni základnej školy.

Skladom

7,28 €

Posledné kusy
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy

Pavel Hanes; Július Betko

Preklad Biblie od prof. Jozefa Roháčka bol prvýkrát publikovaný v r. 1936, pričom jeho prvá časť bola vydaná v r. 1910. Pre veľký záujem bola Biblia v Roháčkovom preklade opakovane vydávaná, a to aj v súčasnosti. Osobitosťou Roháčkovho prekladu bola snaha doslovne preložiť text originálu, a to aj za cenu používania nespisovných novotvarov a cudzích prvkov z príbuzných jazykov. Navyše Roháček prekladal Bibliu v období, keď sa používali staré, dnes už zmenené pravidlá slovenského pravopisu. Tým sa stáva pôvodný text, najmä pre mladšiu generáciu, ťažšie zrozumiteľným. Motívom na spracovanie jazykového sprievodcu bolo uľahčiť pochopenie Roháčkovho prekladu v dnešnom jazykovom prostredí. Práca je zameraná na novozmluvnú časť Biblie. Jej obsahom je analýza textu z hľadiska súčasnej spisovnej slovenčiny za účelom vyšpecifikovania pravopisných odchýlok, nespisovných slov, neobvyklých výrazov a z jazykového hľadiska nenáležitých slovesných spojení použitých v preklade, pričom sa uvádza aj ich spisovný náprotivok alebo synonymum, prípadne výklad. Posudzovanie teologických východísk, slovosledu, názvov osôb, zemepisných názvov a používania interpunkčných znamienok, zvratného zámena "sa" a slova "a" na začiatku vety nie je predmetom tejto práce.Pri spracovávaní "Jazykového sprievodcu Roháčkovým prekladom Novej zmluvy" sme vychádzali z druhého revidovaného vydania "Novej zmluvy", ktoré je súčasťou Svätej Biblie vydanej v r. 1969. Pri hľadaní spisovného náprotivku, vhodného synonyma, resp. výkladu sa zohľadňoval grécky text Novej zmluvy. Z jazykovednej literatúry sa použili aktuálne pravidlá slovenského pravopisu a slovníky slovenského jazyka; pri analýze cudzích jazykových prvkov z príbuzných jazykov (bohemizmy a rusizmy) sa použil slovník spisovného jazyka českého, česko-slovenský slovník a rusko-slovenský slovník.

Skladom

3,10 €

Stačilo!
Stačilo!

Soňa Vancáková

Všetci sme sa už stretli s deťmi, ktoré na prvý pohľad vyzerajú nevychovane, akoby ich rodičia nezvládali výchovu alebo sa im vôbec nevenovali. Deti, ktoré sú stále v pohybe, aj keby mali sedieť, deti, ktoré skáču do reči dospelým aj tie, ktoré „neustále“ plačú. Aj takto sa prejavuje porucha ADHD. Autorka Soňa Vancáková v publikácii poukazuje na prejavy tejto poruchy u detí mladšieho školského veku, charakterizuje problémy žiaka s ADHD a jeho vzťahov v triede ako aj problémy a situácie, s ktorými sa stretáva učiteľ vo vyučovacom procese a ponúka účinné postupy a praktické odporúčania vo vzdelávaní žiakov s ADHD. Monografia vychádza z praxe. Dopĺňajú ju rozhovory s odborníkmi, učiteľmi a študentmi. Adresátmi tejto publikácie sú predovšetkým učitelia, vychovávatelia, pedagogickí asistenti, tréneri, ale aj odborníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (školský psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg, asistent, sociálny pedagóg).

Skladom

7,66 €

Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil
Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil

Jozef M. Rydlo

Publikácia Jozefa M. Rydla s názvom Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil obsahuje text prednášky, ktorá bola prednesená na medzinárodnej konferencii Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo. Konferencia sa uskutočnila v Bratislave 29. marca 2019 na Univerzite Komenského.

Skladom

1,16 €

E-kniha
E-kniha: Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole
E-kniha: Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole

Lívia Kvašná

Preventívny systém MOST. Rozvíjanie vzťahových a sociálnych kompetencií je jedným z najdôležitejších cieľov a úspechov detstva, zvlášť u detí s Poruchou pozornosti a aktivity (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD), pre ktoré je daná oblasť problematickejšia.Autorka v publikácii predstavuje preventívny program MOST, ktorého primárnym cieľom je rozvíjanie vybraných prejavov kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych aspektov sociálnych kompetencií u detí s diagnózou ADHD vo veku 9 až 11 rokov.Publikácia je určená predovšetkým poradenským a školským psychológom, špeciálnym a liečebným pedagógom, sociálnym pracovníkom a vychovávateľom, ktorí sa každodenne podieľajú na vzdelávacom a výchovnom procese detí s ADHD.

Ihneď na stiahnutie

4,00 €

Pôvod najstaršieho spisovného jazyka Slovákov
Pôvod najstaršieho spisovného jazyka Slovákov

Elena Šubjaková

Elena Šubjaková je autorkou viacerých publikácií v oblasti duchovnej literatúry a histórie Slovákov v 9. storočí, najmä hlaholiky - prvého písma Slovanov. Je tiež autorkou brožúry Pôvod najstaršieho spisovného jazyka Slovákov. Na základe historických faktov sa snaží objasniť niektoré otázky slovenskej odbornej literatúry. Okrem iného rieši napríklad termíny slovien-sky, resp. staroslovien-sky podľa interpretácie prekladu historického názvu a tiež podľa jazykových kritérií. V publikácii vychádza zo štúdií lingvistu J. Stanislava a amerického slavistu G.Y. Shevela.

Skladom

5,82 €

Posledné kusy
O umení, kultúre a spoločnosti
O umení, kultúre a spoločnosti

F. X. Šalda

(výber z diela). Môžeš žiť racionálnym životom, skromne a účelovo, a predsa môžeš byť v duši i v srdci aj vo vyššom intelekte mrzák, človek, ktorý v sebe zahubil život duše, ktorý nevidí ďalej než na špičku nosa, človek, pre ktorého je celý božský svet nemý, hluchý a mŕtvy, pre ktorého odnikiaľ neprúdia zdroje života a ktorého samotný tieň, kam padne, všetko otravuje mrazom a smrťou. (F. X. Šalda)

Skladom

5,24 €

E-kniha
E-kniha: Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili
E-kniha: Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili

Adele Faber; Elaine Mazlish

Viete, ako motivovať deti, aby sa rady učili a boli v škole úspešné? Chcete, aby deti spolupracovali, keď im niečo vysvetľujete, a aby nadobudli pocit zodpovednosti za svoje výkony? Všetko nájdete v tejto knihe! Tento svetový bestseller je určený nielen rodičom, ale aj pedagógom. Ukazuje im, ako môžu inšpirovať dieťa k sebadisciplíne, sebakontrole a k zázrakom v učení. Pomocou jedinečnej komunikačnej stratégie a vďaka názornosti kreslených odporúčaných dialógov autorky dokázali rodičom i učiteľom naznačiť, ako riešiť každodenné problémy, ktoré sa môžu u detí vo vzťahu k učeniu vyskytnúť. Autorky Adele Faber a Elaine Mazlish sú svetovo uznávané odborníčky na komunikáciu medzi rodičmi a deťmi. Ich knihy boli preložené do viac než dvadsiatich jazykov a predalo sa z nich vyše tri milióny výtlačkov. Po celom svete vedú semináre a v medziľudských vzťahoch pomáhajú aj dospelým.

Ihneď na stiahnutie
-29%

6,00 €

E-kniha
E-kniha: Príručka slovenského jazyka pre každého
E-kniha: Príručka slovenského jazyka pre každého

Miroslava Ryšková

Príručka slovenského jazyka pre každého ponúka základný prehľad slovenskej gramatiky jednoducho, prehľadne, bez odborných výrazov. Kniha je plná príkladov z každodennej praxe, vďaka ktorým odhalíte, ktoré časté chyby v našom jazyku používate.Príručka je vhodná do domácností ako prvá pomoc pri pochopení slovenskej gramatiky, pravopisu a formálneho písania. Je vhodná pre rodičov, ktorí sa učia s deťmi, pre tínedžerov, pre manažérov, pre milovníkov slovenčiny, aj pre tých, ktorí sa chcú pri učení zabaviť a pripomenúť si školské vedomosti na praktických príkladoch a nie prostredníctvom nič nehovoriacich učebnicových poučiek.Publikácia predstavuje užitočný jazykový manuál pre pracovnú prax. Ponúka základné pravidlá pre spisovný jazykový prejav, aj pre správnu formálnu korešpondenciu, akou sú dnes e-maily či pracovné dokumenty. Vďaka prehľadnej grafike si dokážete osvojiť gramaticky správne tvary a v kapitolách s testami si môžete svoje novonadobudnuté vedomosti precvičiť. Gratulácia od Soni alebo od Sone?Exspirácia či expirácia liekov?Číta sa zámeno tieto tvrdo alebo mäkko?Aj tieto odpovede nájdete v príručke spisovnej slovenčiny.

Ihneď na stiahnutie
-30%

10,40 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice
E-kniha: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

Zdeněk R. Nešpor; Zdeněk Vojtíšek

Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů. Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku a historickém vývoji včetně zahraničních zdrojů a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o jednotlivých sborech či náboženských obcích a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu, vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní architektuře v posledních téměř dvou staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880–2011 a podrobné rejstříky.

Ihneď na stiahnutie
-44%

13,00 €

E-kniha
E-kniha: Trénink paměti pro každý věk
E-kniha: Trénink paměti pro každý věk

Jitka Suchá

Praktická publikace poskytuje soubory návodů k procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, soustředění, myšlení v souvislostech, logického myšlení a matematických schopností. Jednoduché i náročnější úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle toho, která mozková funkce je převážně trénována. Čtenář je může samostatně plnit a poté si zkontrolovat řešení podle klíče. Kniha obsahuje rovněž stručný teoretický úvod o kognitivních funkcích, návody, jak uchovat mozek co nejdéle svěží, a také kapitolu o různých technikách rozvíjení paměti s názornými příklady.

Ihneď na stiahnutie
-32%

7,55 €

E-kniha
E-kniha: Vzdělání a dnešek
E-kniha: Vzdělání a dnešek

Martin Strouhal; Stanislav Štech

Monografie představuje texty českých a slovenských VŠ učitelů a badatelů v oblasti pedagogiky, psychologie, sociologie a filosofie výchovy, kteří se zabývají otázkami teorie vzdělání. Je rozvržena do tří částí, tematizujících problémy vzdělanosti z různých perspektiv a sledujících specifické logiky, rozpory a otázky těchto problémů. Zahrnuje perspektivy a texty historické, metodologické a filosofické a texty se sociopolitickým přesahem zaměřené k problémům ideologizace soudobých konceptů vzdělání. Konkrétně jsou v knize řešena tato témata: historické předobrazy soudobých problémů v teorii vzdělání; Komenského obraz světa vzdělanců, jeho atributy a kritika; fenomenologická analýza soudobých koncepcí vzdělání v kontextu filosofie přirozeného světa; úloha metafor v pedagogickém diskursu a chybějící metafora ideje vzdělanosti; ideové a organizační změny v řízení univerzit a v podobách univerzitního vzdělávání pod vlivem neoliberálních tlaků; akademické cíle základního vzdělávání; školské reformy a jejich ideologizace; problematika kulturního relativismu ve vzdělávání.

Ihneď na stiahnutie
-49%

9,00 €

E-kniha
E-kniha: Lyrická poezie
E-kniha: Lyrická poezie

Mutlu Konuk Blasing

Americká badatelka tureckého původu Mutlu Konuk Blasingová se zabývá povahou lyrického subjektu a jeho vztahem k básnickému jazyku. Zdánlivě soukromé, individuální vědomí vyjádřené v básni je podle ní jen virtuální entitou. Oním "já", s nímž se v lyrickém diskursu setkáváme, totiž nejsou básníkova stylizovaná a společensky ukotvená "já" - jsme jím my sami. Blasingová klade důraz na rétorickou, veřejnou a univerzální povahu básnického kódu, jenž je hluboce zakořeněn v mateřské řeči. Podrobné čtení kanonických děl modernistů T. S. Eliota, Wallace Stevense a Ezry Pounda či americké básnířky Anne Sextonové opírá Blasingová o výzkum v oblasti lingvistiky, psychologie a psychoanalýzy. Pomáhá nám tak nahlédnout složité historické procesy, jejichž výsledkem jsou promlouvající lidské subjekty. Pochází-li účinek básnického jazyka z emočního náboje řeči samotné, lyrický subjekt je v prvé řadě produktem básnického kódu.

Ihneď na stiahnutie
-46%

11,00 €

E-kniha
E-kniha: Konverzácia a európska literatúra
E-kniha: Konverzácia a európska literatúra

Adam Bžoch

Čo je to konverzácia? Je to len nezáväzný spoločenský rozhovor alebo môže ísť aj o niečo viac? Ako prispieva konverzácia ku kultivovaniu jednotlivca a ako sa podieľa na utváraní a udržiavaní civilizovaných spoločenstiev? Nakoľko je neformálny rozhovor naozaj slobodný a nakoľko sú jeho pravidlá nepísané? Ako súvisí fenomén spoločenskej konverzácie s krásnou literatúrou či s inými druhmi umenia? A prečo má zmysel vnímať konverzáciu historicky? Do akej miery dokážeme dnes rekonštruovať spôsob, akým sa viedli neformálne rozhovory v uplynulých dobách, ktoré nepoznali zvukové záznamy?V historickom oblúku, siahajúcom od ranej moderny po koniec dlhého devätnásteho storočia, zachytilo umenie a literatúra pestrú realitu mnohohlasného a mnohojazyčného hovorenia bezpočtu družných generácií často len v náznakoch alebo štylizovane. To však neznamená, že k nemu nemáme prístup. Kniha Konverzácia a európska literatúra prináša plastický a v čase sa meniaci obraz vzťahov medzi spoločenskými normami a umelecky stvárňovanou realitou neformálneho hovorenia v rôznych častiach Európy. Odpovedá tak na otázky súvisiace s prchavým javom spoločenského rozhovoru a s jeho kultúrnym významom.

Ihneď na stiahnutie
-29%

11,29 €

E-kniha
E-kniha: Forma a inšpirácia
E-kniha: Forma a inšpirácia

André Jolles

Nizozemsko-nemecký kultúrny a literárny historik André Jolles (1874 – 1946) patrí k nedoceneným postavám európskych humanitných vied a literatúry. Hoci za svojho života vydal len niekoľko kníh, ktoré sa stretli s väčším ohlasom (Vyvolané tóny, 1916; Inšpirácia a forma, 1923 a Jednoduché formy, 1930), dlhodobo nimi predznamenal premýšľanie o európskych literatúrach ako aj zmeny vo vedách o kultúre, ktoré nastali koncom 20. storočia. Ako „zázračné dieťa“, „kúzelník“ a „vzdelaný vagant“, no najmä ako predstaviteľ nizozemského modernizmu inšpiroval slávneho kultúrneho historika Johana Huizingu i zakladateľa modernej umenovednej ikonológie Abyho Warburga. Nedocenenosť Jollesa ako rozporuplnej osobnosti má svoje vedecko-historické i politicko-biografické dôvody, jeho myslenie sa však dodnes vyznačuje originálnosťou a podnetnosťou.

Ihneď na stiahnutie
-29%

9,89 €

E-kniha
E-kniha: Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů
E-kniha: Od praxe k teorii ve vzdělávání učitelů

Klára Uličná

Oborová didaktika představuje nedílnou součást učitelské přípravy napříč všemi aprobačními předměty, ale i stupni vzdělávání. Publikace se věnuje přípravnému vzdělávání učitelů anglického jazyka, pojednává však zejména o využití videozáznamů reálné výuky v rámci tzv. videoklubů jako součásti oborově didaktické přípravy. Jedná se o specializovaný přístup zaměřený na rozvoj didaktické znalosti obsahu a profesního vidění u budoucích učitelů anglického jazyka, tedy toho, čeho si ve výuce všímají a jak o viděném uvažují. Těžiště textu spočívá v odhalování povahy profesního vidění, které je úzce provázáno s profesním věděním a jednáním. Kniha přináší výsledky výzkumného šetření, v rámci něhož byly ověřovány různé typy videoklubů.Věříme, že publikace poslouží jako cenný zdroj teoretických i empirických poznatků, ale i jako inspirace pro přípravné vzdělávání učitelů.

Ihneď na stiahnutie
-50%

15,00 €

E-kniha
E-kniha: Od dětství k dospívání
E-kniha: Od dětství k dospívání

Maria Montessoriová

Maria Montessoriová (1870–1952) byla významná italská lékařka, antropoložka a pedagožka. Jako jedna z nejpozoruhodnějších žen první poloviny 20. století byla nominována na Nobelovu cenu míru. Ve svých názorech navázala mimo jiné na Komenského. Při výchově malých dětí kladla důraz na propojení mezi domovem a školou, pěstování představivosti a cvičení praktického života, péči o sebe sama a o prostředí, rozvoj samostatnosti, společenských vztahů a tělesné zdatnosti. Její metody i dnes korespondují s nejnovějšími poznatky psychologie a pedagogiky. Kniha Od dětství k dospívání je jedním z jejích stěžejních děl. Ukazuje, jak je montessoriovská představa „alternativní“ výchovy a vyučování a vůbec reformy školství stále aktuální. Mezi autorčiny nejzásadnější myšlenky patří požadavek, aby v dítěti byla pěstována přirozená potřeba rozvoje, a tím vzdělání. Nikdo by se podle Montessoriové neměl učit z donucení a kvůli prospěchu a kusu papíru, který mu zajistí dobré postavení, ale v zájmu osobního vývoje i rozvoje celé společnosti. Vzhledem k roku prvního vydání tohoto díla (1948) je nezbytné na některé reálie a myšlenky pohlížet z dobového hlediska. Přesto Maria Montessoriová předběhla dobu tím, jak prosazovala, aby se školství a metody vzdělávání přiblížily životu, a jak kladla důraz na výchovu mládeže v úctě k člověku a světu.

Ihneď na stiahnutie

8,39 €

E-kniha
E-kniha: České teorie překladu I, II
E-kniha: České teorie překladu I, II

Jiří Levý

Kritické vydání rozsáhlého klasického díla Jiřího Levého "České teorie překladu" - prvních dějin překladu v národní literatuře. Zahrnuje studii Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře a komentovaný výbor původních statí a úvah českých překladatelů i teoretiků překladu od konce 15. století do konce druhé světové války - od časů Hasištejnského z Lobkovic přes rané i pozdější obrozence k překladatelským velikánům 19. století a osobnostem první poloviny století 20. Vychází v nezkrácené podobě jako autentická podoba textu prvního vydání (1957). Editoři aktualizovali poznámkový aparát i bibliografii a v úvodní studii zařadili Levého práci do domácího i mezinárodního badatelského kontextu.

Ihneď na stiahnutie
-42%

18,00 €

E-kniha
E-kniha: Raný vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem
E-kniha: Raný vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem

Kamila Homolková

Osvojování jazyka a komunikace dítětem s Downovým syndromem bylo na poli české lingvistiky tématem dosud opomíjeným. Autorka s využitím nejnovějších poznatků o osvojování jazyka dětmi s typickým i netypickým vývojem popisuje specifika v budování jazykové a komunikační kompetence dětí s touto diagnózou. Ojedinělou součástí publikace je výzkum raného komunikačního chování chlapce vyrůstajícího v česko-německém jazykovém prostředí, na jehož základě autorka probírá osvědčené metody k rozvoji komunikace a porozumění. Monografie má také silný přesah etický.

Ihneď na stiahnutie
-37%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Hry s textom (nielen) pre dyslektikov
E-kniha: Hry s textom (nielen) pre dyslektikov

Katarína Loulová

Táto knižka je určená predovšetkým deťom s problémami v čítaní – nie len pre deti, ktorým už bola diagnostikovaná vývinová porucha učenia – dyslexia, ale aj pre deti, ktoré nemajú dostatočnú predstavu o obsahu prečítaného deja – teda problémom je tzv. čítanie s porozumením. Texty v knižke sú vytlačené väčšími písmenami a dvojfarebne, rozdelené po slabikách pre jednoduchšie čítanie aj pre tých, ktorí majú ešte stále problém tiež s plynulosťou čítania.

Ihneď na stiahnutie
-30%

7,70 €

E-kniha
E-kniha: Ad Fontes Cursus Latinus
E-kniha: Ad Fontes Cursus Latinus

Eva Kuťáková; Dana Slabochová

AD FONTES – CURSUS LATINUS je dílem dvou zkušených vysokoškolských pedagožek. Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření zve k četbě textů latinských autorů v originále, a to starověkých, středověkých i pozdějších. Jejich prostřednictvím vede k poznání základů latinské slovesné tradice v historickém průřezu. Publikace je rozdělena na dva základní stupně – cursus I a cursus II –, jejichž jednotící linie je studium latinské morfologie a syntaxe. Velké množství rozmanitých, nenásilných cvičení vede k porozumění latinskému slovu, ke zvládnutí bohaté slovní zásoby i k vnímání jejího dalšího života v obecně-kulturní vrstvě jazyků moderních. Umožňuje také získání dobrých znalostí latinské morfologie a pochopení stavby latinské věty a souvětí. Do důsledku dodržovanou zásadou je úsilí spojovat čtení souvislého latinského textu s porozuměním, tj. získat z něho klíčové informace před jeho přetlumočením do mateřského jazyka.

Ihneď na stiahnutie
-42%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Príbehy spoza katedry
E-kniha: Príbehy spoza katedry

Alžbeta Mohyláková

O deťoch, ktoré mi ukradli srdce. Predstavili ste si niekedy, aké by to bolo postaviť sa za učiteľskú katedru? Aké je to zostaviť test, opraviť diktát alebo robiť dozor na školskom výlete?Autorka v knihe približuje vtipné i menej vtipné zážitky z dvoch rokov, ktoré strávila ako triedna učiteľka prvostupniarov na základnej škole.Dozviete sa, čo v skutočnosti musia riešiť učitelia cez prestávky, aké je to učiť deti, ktorých rodným jazykom nie je slovenčina, v ktorých prípadoch je škola naozaj bezmocná i to, že čisté detské srdiečka nerozlišujú farbu pleti či národnosť.Otvoria sa vám dvere zborovne, chatrče, múzea, ateliéru aj paneláku a zistíte, že hoci deti v triede môžu vyzerať na prvý pohľad rovnako, každé z nich má svoj vlastný príbeh.

Ihneď na stiahnutie
-25%

5,59 €

E-kniha
E-kniha: Kritika a interpretace
E-kniha: Kritika a interpretace

Přemysl Blažíček

Autor vnesl do českého myšlení o literatuře kromě osobitých soudů a čistého jazykového stylu dva výjimečné rozměry. Prvním je perspektiva filosofického zájmu, v níž umění posledního století nabývá prostřednictvím filosofie nového, oživujícího smyslu. Druhým pak sebereflexivní pohled na tvůrčí i provozní mechanismy akademické literární vědy, který zároveň znamená šance této disciplíny a možné východisko ze současné slepé uličky stále zbytečnějších textů o umění Jeho texty představují jednu z mála původních hodnot české literární esejistiky posledních čtyřiceti let.

Ihneď na stiahnutie
-33%

7,50 €

E-kniha
E-kniha: Dopady krize v euroatlantickém prostoru
E-kniha: Dopady krize v euroatlantickém prostoru

Kryštof Kozák; Tomáš Weiss et al.

Byla finanční krize pouze přechodným selháním bankovních institucí, nebo se jedná o klíčový předěl se závažnými dopady pro celou společnost? Kniha Dopady krize v euroatlantickém prostoru podrobně analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie odborníků z Institutu mezinárodních studií FSV UK zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující. Kniha přináší nové pohledy na vysoce aktuální problematiku a je vhodná pro odbornou i laickou veřejnost.

Ihneď na stiahnutie
-45%

7,45 €

E-kniha
E-kniha: Evropská literatura a latinský středověk
E-kniha: Evropská literatura a latinský středověk

Ernst Robert Curtius

E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice. Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv. Jeronýma k Dantovi, Shakespearovi či Goethovi. Východiskem výkladu je dokonalá filologická analýza textů. Jsou zde zpracovány všechny klíčové problémy literárních dějin, a to ve fascinujícím materiálovém záběru. Mezi nejzajímavější partie knihy patří rozbor literární "topiky", návratných obrazů, neustále se vynořujících z kolektivního podvědomí (tyto partie jsou inspirovány zejména dílem C. G. Junga). Vedle zájemců o literární dějiny má kniha svou popularitu i mezi klasickými filology, kunsthistoriky, historiky, filosofy, teology, sociology, psychology atd.

Ihneď na stiahnutie
-62%

9,12 €

E-kniha
E-kniha: Předpoklady tvorby
E-kniha: Předpoklady tvorby

Jan Lopatka

Kritické vydání nejdůležitější knihy literárního kritika Jana Lopatky (1940-1993). Postuláty literární kritiky prezentované v Předpokladech tvorby patří k dodnes diskutovaným otázkám české literární kritiky a vědy (např. otázka vztahu umění a skutečnosti, autenticity v deníkové literatuře, vztahu řemeslnosti a umění apod.). Editor Michael Špirit, který se Lopatkovu dílu soustředěně věnuje již více než desetiletí, znění prvního knižního vydání z roku 1991 konfrontoval s autorovým strojopisem, časopiseckými otisky před knižním vydáním, prvními samizdatovými edicemi z roku 1978 a 1983 i prvním soubornou samizdatovou edicí z roku 1985, a doplnil edici o opravenou, rozšířenou a aktualizovanou bibliografii Jana Lopatky. Předmluvu napsal Václav Havel.

Ihneď na stiahnutie
-51%

7,90 €

Biblický slovník
Biblický slovník

Jean-Jacques von Allmen

Preklad do českého jazyka (1987) redigoval J. Miřejovský. Biblický slovník vysvetľuje mnohé, abecedne usporiadané biblické pojmy ktoré čitateľ nachádza pri objavovaní slova Živého Boha v Biblii. Slovník bol zostavený kolektívom pod vedením Jean-Jacques von Allmena.

Vypredané

2,58 €

Rieka vody života
Rieka vody života

Elias Vella

Zborník prednášok P. Eliasa Vellu zo 17. katolíckej charizmatickej konferencie obnovy v Duchu Svätom.

Vypredané

3,88 €

Sedem darov Ducha Svätého
Sedem darov Ducha Svätého

Peter Olas

Pomôcka pre katechétov, ktorí vyučujú náboženstvo deti na prvom stupni.

Vypredané

0,97 €

Boh Otec - Otec milosrdenstva
Boh Otec - Otec milosrdenstva

Centrálna komisia Veľkého jubilea roka 2000

Podklad pre katechézy v rámci prípravy na Veľké jubileum roka 2000.

Vypredané

0,64 €

Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov
Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov

Pavel Hanes (ed.)

Ide o učebnicu novozmluvnej gréčtiny pre samoukov. Samozrejme, vždy je lepšie, keď má kto poradiť. Ale existujú svedkovia toho, že sa podľa tejto knihy naučili základy novozmluvnej gréčtiny, takže - a ak ešte majú aj biblické pomôcky (ako napr. Bible Works v elektronickej verzii) dokážu omnoho lepšie porozumieť originálny text (nie aktívne hovoriť, ale rozumieť písaný text). Nevyžaduje byť systematickým teológom.

Vypredané

14,06 €

Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole
Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole

Lívia Kvašná

Preventívny systém MOST. Rozvíjanie vzťahových a sociálnych kompetencií je jedným z najdôležitejších cieľov a úspechov detstva, zvlášť u detí s poruchou pozornosti a aktivity (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD), pre ktoré je daná oblasť problematickejšia.Autorka v publikácii predstavuje preventívny program MOST, ktorého primárnym cieľom je rozvíjanie vybraných prejavov kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych aspektov sociálnych kompetencií u detí s diagnózou ADHD vo veku 9 až 11 rokov.Publikácia je určená predovšetkým poradenským a školským psychológom, špeciálnym a liečebným pedagógom, sociálnym pracovníkom a vychovávateľom, ktorí sa každodenne podieľajú na vzdelávacom a výchovnom procese detí s ADHD.

Vypredané

6,31 €

Evangelizace s odvahou a citem
Evangelizace s odvahou a citem

Michelle Moranová

Podle papeže Pavla VI. ‘existuje církev proto, aby evangelizovala’. Je-li evangelizace ‘nejhlubší identitou’ církve, pak by nechuť či neochota hlásat evangelium byly projevem velmi nebezpečné krize její identity.Mnoho dnešních křesťanů naštěstí na takové postoje nenaráží. Máme však problém, že nevíme ‘jak na to’. Kde máme začít? Dnes nám nechybí touha evangelizovat, ale určitě k tomu potřebujeme průpravu.Kniha Michelle Moranové nám poskytuje výborná vodítka. Dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelistka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod.Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Teologie rozlišuje mezi ‘tím, v co věříme’ a ‘tím, jak věříme’. To první, obsah víry, je vyjádřen dogmaty, krédem a naukou. To druhé, způsob našeho přijetí víry, neboli samotná víra, je vnitřní světlo a přesvědčení, které nám umožňují přijmout pravdu, že Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel. Tato víra je darem. A právě tuto víru chceme sdílet s druhými. Druhého člověka uvádíme do vztahu, který my máme s Kristem. Michelle Moranová nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry.

Vypredané

4,37 €

Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres
Učíme děti zvládat úzkost, obavy a stres

Deborah M. Plummer

Cvičení pro mladší školní věk. Kniha Učíme děti zvládat uzkost, obavy a stres je kniha plná tvorivých nápadov pre prácu s deťmi, ktoré majú problémy vyrovnať sa so zmenami, stresom a chvíľami úzkosti. Kniha obsahuje kreatívne cvičenia obsiahnuté praktickým a zábavným spôsobom, ktoré sa zameriavajú na naučenie detí zdravým stratégiám na zvládanie stresu a vypätých situácii.Autorka Deborah Plummerová ponúka viac ako 100 aktivít a hier špeciálne zameraných na pomoc deťom pri vybudovaní si emocionálnej odolnosti. Cvičenia sú vhodné pre použitie s jednotlivcami alebo skupinami, a mnohé sa dajú použiť s deťmi s jazykovými problémami. Kniha môže byť neoceniteľným pomocníkom pre rodičov, opatrovateľov, učiteľov, alebo terapeutov.

Vypredané

10,39 €

Spratek
Spratek

Torey L. Hayden

Příběh dítěte, které nikdo nemiloval. Kniha představuje skutečný příběh šestileté Sheily, která se dostane do speciální třídy pro děti s poruchami chování. Její učitelkou a zároveň prvním člověkem, který jí projeví lásku, je Torey Hayden. Ta po čase zjistí, že dívka má nadprůměrnou inteligenci, je učenlivá a dřímá v ní skrytý génius. Kniha je pozitivním svědectvím o síle pedagogických a terapeutických prostředků, a pedagoga představuje jako přítele, který neváhá pro dítě překonávat různé těžkosti.Tygřice je pokračovaním knihy Spratek. Pozrite si tiež ďalší titul od tejto autorky: Dračice a mazánek.

Vypredané

18,72 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 2 sv.
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 2 sv.

Milan Buben

Druhý svazek III. dílu se podrobně věnuje následujícím žebravým řádům: obutým a bosým augustiniánům, obutým a bosým karmelitánům, trinitářům, servitům, pavlánům, paulínům a milosrdným bratřím. U každého je zmíněna spiritualita, zaměření, organizace a struktura, popis jejich působení u nás, tabulky významných představitelů řádů (v zahraničí i u nás) a příslušný ilustrační doprovod (znaky, historické řádové oděvy, budovy spjaté s působením řádu aj.). Svazek ukončuje podrobný seznam literatury a slovníček odborných výrazů.

Vypredané

5,20 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II. - 2. sv.
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II. - 2. sv.

Milan Buben

Druhý svazek druhého dílu unikátní práce M. Bubna zahrnuje mnišské řády působící na našem území, především benediktiny a cisterciáky, s nimiž jsou nedílně spojeny počátky dějin českého knížectví a poté království, ale i celestiny, kartuziány, trapisty a baziliány. Po úvodní stati, charakterizující řád včetně organizace a struktury, se text věnuje jeho působení u nás až do dnešních dnů a přináší i přesné tabulky jeho čelných představitelů, významné osobnosti, stavby. Text je bohatě ilustrován.

Vypredané

6,00 €

Předcházíme poruchám učení
Předcházíme poruchám učení

Brigitte Sindelarová

Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první tříde. Výzkumy ukazují, že je možné diagnostikovat poruchy učení a chování již v předškolním roce. Pokud má dítě problémy při výuce čtení, psaní a počítání, nacházíme příčiny těchto problémů už tam, kde jsou základy těchto schopností. Podstatné je při tom rozpoznat úroveň "dílčích funkcí", které umožňují přijímání a zpracování nových;informací, rozvoj vnímání, paměti, myšlení a řeči. Pokud se tyto funkce nerozvíjejí rovnoměrně a dostatečně, bývají příčinou poruch učení a chování. Jestliže se nám podaří tyto deficity u dítěte rozpoznat dříve, než se u něho poruchy plně projeví, je tu velká šance, že mu umožníme harmonický a bezproblémový vývoj ve škole. Autorka nabízí nejen metodu, jak diagnostikovat deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku, ale i soubor cvičení pro děti v předškolním roce a v první třídě, který tyto dílčí funkce rozvíjí.

Vypredané

7,56 €

Provokácie dospievajúcich
Provokácie dospievajúcich

Giuseppe Colombo

História každej rodiny má významné medzníky: svadba, narodenie prvého dieťaťa, škôlka, prvá trieda, skončenie strednej školy, diplom, práca. Pre každého rodiča je ale najťažšie obdobie na výchovu čas dospievania. V hlave im víria otázky: Ako to bude vyzerať, keď sa z môjho malého dieťatka zrazu stane „puberťák“?Bude sa dať s ním porozprávať?Prečo spochybňuje všetky pravidlá, ktoré doteraz fungovali?Do akej miery mám tolerovať jeho prehrešky?Čo keď sa dá na cestu cigariet alebo aj niečoho horšieho?Kniha Provokácie dospievajúcich ponúka čitateľovi odpovede a pomocnú ruku v sprevádzaní dospievajúcich týmto obdobím.Autor Guiseppe Colombo pracoval v rehabilitačnom centre pre drogovo závislých a zaoberá sa témou dospievania. Pracuje so školami, obcami, farnosťami a vzdeláva v oblasti vzťahu medzi pubertálnymi deťmi a ich rodičmi.

Vypredané

2,25 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred týždňom

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred týždňom

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred týždňom

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk