Knihy s pedagogickým zameraním, učiteľstvo • Zachej.sk

Pedagogika

(24 produktov)

Deti sú naša budúcnosť. A ako sa snažiť o čo najsvetlejšiu budúcnosť? Vedomosťami, učením a bádaním....

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili (2. vydanie)
Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili (2. vydanie)

Adele Faber; Elaine Mazlish

Doma aj v škole. Rady pre rodičov detí od 4 do 18 rokovViete, ako motivovať deti, aby sa rady učili a boli v škole úspešné? Chcete, aby deti spolupracovali, keď im niečo vysvetľujete, a aby nadobudli pocit zodpovednosti za svoje výkony? Všetko nájdete v tejto knihe! Tento svetový bestseller je určený rodičom, ale aj pedagógom. Ukazuje im, ako môžu inšpirovať dieťa k sebadisciplíne, sebakontrole až tak, že dosiahnu zázraky v učení. Pomocou jedinečnej komunikačnej stratégie a vďaka názornosti odporúčaných kreslených dialógov autorky dokázali rodičom i učiteľom naznačiť, ako riešiť každodenné problémy, ktoré sa môžu u detí vo vzťahu k učeniu vyskytnúť.

Skladom

8,24 €

Rieka vody života
Rieka vody života

Elias Vella

Zborník prednášok P. Eliasa Vellu zo 17. katolíckej charizmatickej konferencie obnovy v Duchu Svätom.

Skladom

4,27 €

Posledné kusy
Boh Otec - Otec milosrdenstva
Boh Otec - Otec milosrdenstva

Centrálna komisia Veľkého jubilea roka 2000

Podklad pre katechézy v rámci prípravy na Veľké jubileum roka 2000.

Skladom

0,64 €

Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil
Biskup Pavol Hnilica SJ a slovenský exil

Jozef M. Rydlo

Text prednášky na medzinárodnej konferencii Biskup Pavol M. Hnilica SJ: osobnosť a dielo, ktorá sa konala na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 29. marca 2019.Vychádza na pamiatku stého výročia narodenia riadneho člena Slovenského ústavu P. Pavla M. Hnilicu SJ (30. 3. 1921 – 8. 10. 2006).

Skladom

1,16 €

Posledné kusy
O umení, kultúre a spoločnosti
O umení, kultúre a spoločnosti

F. X. Šalda

(výber z diela). Môžeš žiť racionálnym životom, skromne a účelovo, a predsa môžeš byť v duši i v srdci aj vo vyššom intelekte mrzák, človek, ktorý v sebe zahubil život duše, ktorý nevidí ďalej než na špičku nosa, človek, pre ktorého je celý božský svet nemý, hluchý a mŕtvy, pre ktorého odnikiaľ neprúdia zdroje života a ktorého samotný tieň, kam padne, všetko otravuje mrazom a smrťou. (F. X. Šalda)

Skladom

5,24 €

Stačilo!
Stačilo!

Soňa Vancáková

Všetci sme sa už stretli s deťmi, ktoré na prvý pohľad vyzerajú nevychovane, akoby ich rodičia nezvládali výchovu alebo sa im vôbec nevenovali. Deti, ktoré sú stále v pohybe, aj keby mali sedieť, deti, ktoré skáču do reči dospelým aj tie, ktoré „neustále“ plačú. Aj takto sa prejavuje porucha ADHD. Autorka Soňa Vancáková v publikácii poukazuje na prejavy tejto poruchy u detí mladšieho školského veku, charakterizuje problémy žiaka s ADHD a jeho vzťahov v triede ako aj problémy a situácie, s ktorými sa stretáva učiteľ vo vyučovacom procese a ponúka účinné postupy a praktické odporúčania vo vzdelávaní žiakov s ADHD. Monografia vychádza z praxe. Dopĺňajú ju rozhovory s odborníkmi, učiteľmi a študentmi. Adresátmi tejto publikácie sú predovšetkým učitelia, vychovávatelia, pedagogickí asistenti, tréneri, ale aj odborníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (školský psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg, asistent, sociálny pedagóg).

Skladom

7,66 €

E-kniha
E-kniha: Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole
E-kniha: Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole

Lívia Kvašná

Preventívny systém MOST. Rozvíjanie vzťahových a sociálnych kompetencií je jedným z najdôležitejších cieľov a úspechov detstva, zvlášť u detí s Poruchou pozornosti a aktivity (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD), pre ktoré je daná oblasť problematickejšia.Autorka v publikácii predstavuje preventívny program MOST, ktorého primárnym cieľom je rozvíjanie vybraných prejavov kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych aspektov sociálnych kompetencií u detí s diagnózou ADHD vo veku 9 až 11 rokov.Publikácia je určená predovšetkým poradenským a školským psychológom, špeciálnym a liečebným pedagógom, sociálnym pracovníkom a vychovávateľom, ktorí sa každodenne podieľajú na vzdelávacom a výchovnom procese detí s ADHD.

Ihneď na stiahnutie

4,00 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II. - 2. sv.
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II. - 2. sv.

Milan Buben

Druhý svazek druhého dílu unikátní práce M. Bubna zahrnuje mnišské řády působící na našem území, především benediktiny a cisterciáky, s nimiž jsou nedílně spojeny počátky dějin českého knížectví a poté království, ale i celestiny, kartuziány, trapisty a baziliány. Po úvodní stati, charakterizující řád včetně organizace a struktury, se text věnuje jeho působení u nás až do dnešních dnů a přináší i přesné tabulky jeho čelných představitelů, významné osobnosti, stavby. Text je bohatě ilustrován.

Ihneď na stiahnutie

6,00 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 2 sv.
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 2 sv.

Milan Buben

Druhý svazek III. dílu se podrobně věnuje následujícím žebravým řádům: obutým a bosým augustiniánům, obutým a bosým karmelitánům, trinitářům, servitům, pavlánům, paulínům a milosrdným bratřím. U každého je zmíněna spiritualita, zaměření, organizace a struktura, popis jejich působení u nás, tabulky významných představitelů řádů (v zahraničí i u nás) a příslušný ilustrační doprovod (znaky, historické řádové oděvy, budovy spjaté s působením řádu aj.). Svazek ukončuje podrobný seznam literatury a slovníček odborných výrazů.

Ihneď na stiahnutie

5,20 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II. - 1. sv.
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II. - 1. sv.

Milan Buben

První svazek II. dílu řady s podtitulem řeholní kanovníci zahrne následující společnosti: kanovníci, augustiniáni, premonstráti, Autor líčí u každého z řádů vznik, jeho příchod do českých zemí, uvedena je řádová symbolika (včetně znaků), nuance řádových oděvů, řádové regule, medailonky vynikajících členů i seznamy řeholních domů, různá privilegia. Text se zaměřuje rovněž na kulturní a hospodářský přínos řádů v našich dějinách.

Ihneď na stiahnutie

3,20 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 1 sv.
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 1 sv.

Milan Buben

První svazek třetího dílu zahrnuje výklad o následujících žebravých řádech: dominikáni, minorité, františkáni, hyberni, kapucíni. I zde najde čtenář jak spiritualitu, zaměření, organizaci a strukturu řádů, tak jejich působení u nás, tabulky, významné představitele a ilustrační doprovod (znaky, řádová roucha, významné budovy spojené s jejich působením atd.).

Ihneď na stiahnutie

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 3 sv
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III. - 3 sv

Milan Buben

Předposledni svazek 3. dílu se podrobně věnuje následujícím řeholním klerikům: theatini, barnabiti, piaristi, somaskové a kamiliáni. U každého je zmíněna spiritualita, zaměření, organizaci a struktura, popis jejich působení u nás, tabulky významných představitelů řádů (v zahraničí i u nás) a příslušný ilustrační doprovod (znaky, historické řádové oděvy, budovy spjaté s působením řádu a podobně). Svazek ukončuje podrobný seznam literatury a slovníček odborných výrazů. Řada si už získala odpovídající prestiž. věříme, že zejména konečně nemarxistické zpracování role piaristů v Českých zemích získá velký zájem mnoha čtenářů. Poslední svazek III. dílu bude obsahovat jezuity.

Ihneď na stiahnutie
-68%

3,20 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I.
E-kniha: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I.

Milan Buben

Dotisk 1. vydání 1. dílu rozsáhlého encyklopedického projektu, který postupně zahrne všechny církevní řády, kongregace a řeholní společnosti včetně ženských. Tento svazek je jmenovitě věnován maltézským rytířům, templářům, německým rytířům, různým křížovnickým řádům a dalším, včetně výkladu o řádech nepravých.

Ihneď na stiahnutie
-60%

4,00 €

Posledné kusy
Počuli sme Božie slovo
Počuli sme Božie slovo

Anton Tyrol

Uvedená publikácia predstavuje niekoľko referátov zo strany prekladateľov a redaktorov jednotlivých čísel časopisu Sväté písmo pre každého, ktorí v nich podávajú svoje skúsenosti z 10-ročného projektu publikovania textov Písma a komentárov. Druhú skupinu referátov predstavujú spomienky a skúsenosti čitateľov tohto časopisu, ktorí tu vyjadrujú rozličné postrehy z práce s časopisom. Úvodný referát napísal vojenský ordinár Mons. František Rábek, ktorý bol iniciátorom a garantom celého projektu.

Skladom

5,82 €

Posledné kusy
Jak vyprávět příběhy
Jak vyprávět příběhy

Ruth Allistonová

Chcete umět vyprávět napínavé příběhy? Tato praktická a čtivá knížka vám nabízí vše, co pro úspěšné vyprávění potřebujete: jak získat základní dovednosti vypravěčejak se inspirovat Ježíšovým vypravěčským uměnímjak vybrat vhodný příběhjak příběh přizpůsobit konkrétní věkové skupině a mnoho dalšíhoRuth Allistonová je zkoušenou pracovníci s dětmi a autorkou několika knih o službě dětem.

Skladom

5,82 €

E-kniha
E-kniha: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice
E-kniha: Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

Zdeněk R. Nešpor; Zdeněk Vojtíšek

Současná česká religiozita prochází dynamickým vývojem a náboženská scéna je natolik diverzifikovaná, že je obtížné vyznat se v ní. Encyklopedie menších křesťanských církví v ČR přitom přibližuje jeden z jejích nejrychleji rostoucích a současně nejméně známých segmentů. Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Odborníkům a zainteresované veřejnosti poskytuje informace o jejich vzniku a historickém vývoji včetně zahraničních zdrojů a paralel, o religionistickém profilu, statistické, geografické i základní historické údaje o jednotlivých sborech či náboženských obcích a dalších církevních složkách. Součástí díla jsou úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu, vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní architektuře v posledních téměř dvou staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880–2011 a podrobné rejstříky.

Ihneď na stiahnutie
-44%

13,00 €

E-kniha
E-kniha: Trénink paměti pro každý věk
E-kniha: Trénink paměti pro každý věk

Jitka Suchá

Praktická publikace poskytuje soubory návodů k procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, soustředění, myšlení v souvislostech, logického myšlení a matematických schopností. Jednoduché i náročnější úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle toho, která mozková funkce je převážně trénována. Čtenář je může samostatně plnit a poté si zkontrolovat řešení podle klíče. Kniha obsahuje rovněž stručný teoretický úvod o kognitivních funkcích, návody, jak uchovat mozek co nejdéle svěží, a také kapitolu o různých technikách rozvíjení paměti s názornými příklady.

Ihneď na stiahnutie
-33%

7,55 €

E-kniha
E-kniha: Ad Fontes Cursus Latinus
E-kniha: Ad Fontes Cursus Latinus

Eva Kuťáková; Dana Slabochová

AD FONTES – CURSUS LATINUS je dílem dvou zkušených vysokoškolských pedagožek. Učebnice určená pro výuku latiny v univerzitních kurzech humanitního zaměření zve k četbě textů latinských autorů v originále, a to starověkých, středověkých i pozdějších. Jejich prostřednictvím vede k poznání základů latinské slovesné tradice v historickém průřezu. Publikace je rozdělena na dva základní stupně – cursus I a cursus II –, jejichž jednotící linie je studium latinské morfologie a syntaxe. Velké množství rozmanitých, nenásilných cvičení vede k porozumění latinskému slovu, ke zvládnutí bohaté slovní zásoby i k vnímání jejího dalšího života v obecně-kulturní vrstvě jazyků moderních. Umožňuje také získání dobrých znalostí latinské morfologie a pochopení stavby latinské věty a souvětí. Do důsledku dodržovanou zásadou je úsilí spojovat čtení souvislého latinského textu s porozuměním, tj. získat z něho klíčové informace před jeho přetlumočením do mateřského jazyka.

Ihneď na stiahnutie
-42%

8,00 €

E-kniha
E-kniha: Príbehy spoza katedry
E-kniha: Príbehy spoza katedry

Alžbeta Mohyláková

O deťoch, ktoré mi ukradli srdce. Predstavili ste si niekedy, aké by to bolo postaviť sa za učiteľskú katedru? Aké je to zostaviť test, opraviť diktát alebo robiť dozor na školskom výlete?Autorka v knihe približuje vtipné i menej vtipné zážitky z dvoch rokov, ktoré strávila ako triedna učiteľka prvostupniarov na základnej škole.Dozviete sa, čo v skutočnosti musia riešiť učitelia cez prestávky, aké je to učiť deti, ktorých rodným jazykom nie je slovenčina, v ktorých prípadoch je škola naozaj bezmocná i to, že čisté detské srdiečka nerozlišujú farbu pleti či národnosť.Otvoria sa vám dvere zborovne, chatrče, múzea, ateliéru aj paneláku a zistíte, že hoci deti v triede môžu vyzerať na prvý pohľad rovnako, každé z nich má svoj vlastný príbeh.

Ihneď na stiahnutie
-26%

5,59 €

E-kniha
E-kniha: Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili
E-kniha: Ako hovoriť s deťmi, aby sa lepšie učili

Adele Faber; Elaine Mazlish

Viete, ako motivovať deti, aby sa rady učili a boli v škole úspešné? Chcete, aby deti spolupracovali, keď im niečo vysvetľujete, a aby nadobudli pocit zodpovednosti za svoje výkony? Všetko nájdete v tejto knihe! Tento svetový bestseller je určený nielen rodičom, ale aj pedagógom. Ukazuje im, ako môžu inšpirovať dieťa k sebadisciplíne, sebakontrole a k zázrakom v učení. Pomocou jedinečnej komunikačnej stratégie a vďaka názornosti kreslených odporúčaných dialógov autorky dokázali rodičom i učiteľom naznačiť, ako riešiť každodenné problémy, ktoré sa môžu u detí vo vzťahu k učeniu vyskytnúť. Autorky Adele Faber a Elaine Mazlish sú svetovo uznávané odborníčky na komunikáciu medzi rodičmi a deťmi. Ich knihy boli preložené do viac než dvadsiatich jazykov a predalo sa z nich vyše tri milióny výtlačkov. Po celom svete vedú semináre a v medziľudských vzťahoch pomáhajú aj dospelým.

Ihneď na stiahnutie
-40%

5,10 €

E-kniha
E-kniha: Kritika a interpretace
E-kniha: Kritika a interpretace

Přemysl Blažíček

Autor vnesl do českého myšlení o literatuře kromě osobitých soudů a čistého jazykového stylu dva výjimečné rozměry. Prvním je perspektiva filosofického zájmu, v níž umění posledního století nabývá prostřednictvím filosofie nového, oživujícího smyslu. Druhým pak sebereflexivní pohled na tvůrčí i provozní mechanismy akademické literární vědy, který zároveň znamená šance této disciplíny a možné východisko ze současné slepé uličky stále zbytečnějších textů o umění Jeho texty představují jednu z mála původních hodnot české literární esejistiky posledních čtyřiceti let.

Ihneď na stiahnutie
-34%

7,50 €

E-kniha
E-kniha: Dopady krize v euroatlantickém prostoru
E-kniha: Dopady krize v euroatlantickém prostoru

Kryštof Kozák; Tomáš Weiss et al.

Byla finanční krize pouze přechodným selháním bankovních institucí, nebo se jedná o klíčový předěl se závažnými dopady pro celou společnost? Kniha Dopady krize v euroatlantickém prostoru podrobně analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie odborníků z Institutu mezinárodních studií FSV UK zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující. Kniha přináší nové pohledy na vysoce aktuální problematiku a je vhodná pro odbornou i laickou veřejnost.

Ihneď na stiahnutie
-46%

7,45 €

E-kniha
E-kniha: Evropská literatura a latinský středověk
E-kniha: Evropská literatura a latinský středověk

Ernst Robert Curtius

E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice. Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv. Jeronýma k Dantovi, Shakespearovi či Goethovi. Východiskem výkladu je dokonalá filologická analýza textů. Jsou zde zpracovány všechny klíčové problémy literárních dějin, a to ve fascinujícím materiálovém záběru. Mezi nejzajímavější partie knihy patří rozbor literární "topiky", návratných obrazů, neustále se vynořujících z kolektivního podvědomí (tyto partie jsou inspirovány zejména dílem C. G. Junga). Vedle zájemců o literární dějiny má kniha svou popularitu i mezi klasickými filology, kunsthistoriky, historiky, filosofy, teology, sociology, psychology atd.

Ihneď na stiahnutie
-63%

9,12 €

E-kniha
E-kniha: Předpoklady tvorby
E-kniha: Předpoklady tvorby

Jan Lopatka

Kritické vydání nejdůležitější knihy literárního kritika Jana Lopatky (1940-1993). Postuláty literární kritiky prezentované v Předpokladech tvorby patří k dodnes diskutovaným otázkám české literární kritiky a vědy (např. otázka vztahu umění a skutečnosti, autenticity v deníkové literatuře, vztahu řemeslnosti a umění apod.). Editor Michael Špirit, který se Lopatkovu dílu soustředěně věnuje již více než desetiletí, znění prvního knižního vydání z roku 1991 konfrontoval s autorovým strojopisem, časopiseckými otisky před knižním vydáním, prvními samizdatovými edicemi z roku 1978 a 1983 i prvním soubornou samizdatovou edicí z roku 1985, a doplnil edici o opravenou, rozšířenou a aktualizovanou bibliografii Jana Lopatky. Předmluvu napsal Václav Havel.

Ihneď na stiahnutie
-51%

7,90 €

Biblický slovník
Biblický slovník

Jean-Jacques von Allmen

Preklad do českého jazyka (1987) redigoval J. Miřejovský. Biblický slovník vysvetľuje mnohé, abecedne usporiadané biblické pojmy ktoré čitateľ nachádza pri objavovaní slova Živého Boha v Biblii. Slovník bol zostavený kolektívom pod vedením Jean-Jacques von Allmena.

Vypredané

2,58 €

Sedem darov Ducha Svätého
Sedem darov Ducha Svätého

Peter Olas

Pomôcka pre katechétov, ktorí vyučujú náboženstvo deti na prvom stupni.

Vypredané

0,97 €

Príbehy spoza katedry
Príbehy spoza katedry

Alžbeta Mohyláková

O deťoch, ktoré mi ukradli srdce. Predstavili ste si niekedy, aké by to bolo postaviť sa za učiteľskú katedru? Aké je to zostaviť test, opraviť diktát alebo robiť dozor na školskom výlete?Autorka v knihe približuje vtipné i menej vtipné zážitky z dvoch rokov, ktoré strávila ako triedna učiteľka prvostupniarov na základnej škole.Dozviete sa, čo v skutočnosti musia riešiť učitelia cez prestávky, aké je to učiť deti, ktorých rodným jazykom nie je slovenčina, v ktorých prípadoch je škola naozaj bezmocná i to, že čisté detské srdiečka nerozlišujú farbu pleti či národnosť.Otvoria sa vám dvere zborovne, chatrče, múzea, ateliéru aj paneláku a zistíte, že hoci deti v triede môžu vyzerať na prvý pohľad rovnako, každé z nich má svoj vlastný príbeh.

Vypredané

7,28 €

Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy
Jazykový sprievodca Roháčkovým prekladom Novej zmluvy

Pavel Hanes; Július Betko

Preklad Biblie od prof. Jozefa Roháčka bol prvýkrát publikovaný v r. 1936, pričom jeho prvá časť bola vydaná v r. 1910. Pre veľký záujem bola Biblia v Roháčkovom preklade opakovane vydávaná, a to aj v súčasnosti. Osobitosťou Roháčkovho prekladu bola snaha doslovne preložiť text originálu, a to aj za cenu používania nespisovných novotvarov a cudzích prvkov z príbuzných jazykov. Navyše Roháček prekladal Bibliu v období, keď sa používali staré, dnes už zmenené pravidlá slovenského pravopisu. Tým sa stáva pôvodný text, najmä pre mladšiu generáciu, ťažšie zrozumiteľným. Motívom na spracovanie jazykového sprievodcu bolo uľahčiť pochopenie Roháčkovho prekladu v dnešnom jazykovom prostredí. Práca je zameraná na novozmluvnú časť Biblie. Jej obsahom je analýza textu z hľadiska súčasnej spisovnej slovenčiny za účelom vyšpecifikovania pravopisných odchýlok, nespisovných slov, neobvyklých výrazov a z jazykového hľadiska nenáležitých slovesných spojení použitých v preklade, pričom sa uvádza aj ich spisovný náprotivok alebo synonymum, prípadne výklad. Posudzovanie teologických východísk, slovosledu, názvov osôb, zemepisných názvov a používania interpunkčných znamienok, zvratného zámena "sa" a slova "a" na začiatku vety nie je predmetom tejto práce.Pri spracovávaní "Jazykového sprievodcu Roháčkovým prekladom Novej zmluvy" sme vychádzali z druhého revidovaného vydania "Novej zmluvy", ktoré je súčasťou Svätej Biblie vydanej v r. 1969. Pri hľadaní spisovného náprotivku, vhodného synonyma, resp. výkladu sa zohľadňoval grécky text Novej zmluvy. Z jazykovednej literatúry sa použili aktuálne pravidlá slovenského pravopisu a slovníky slovenského jazyka; pri analýze cudzích jazykových prvkov z príbuzných jazykov (bohemizmy a rusizmy) sa použil slovník spisovného jazyka českého, česko-slovenský slovník a rusko-slovenský slovník.

Vypredané

3,10 €

Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov
Novozmluvná gréčtina pre začiatočníkov

Pavel Hanes (ed.)

Ide o učebnicu novozmluvnej gréčtiny pre samoukov. Samozrejme, vždy je lepšie, keď má kto poradiť. Ale existujú svedkovia toho, že sa podľa tejto knihy naučili základy novozmluvnej gréčtiny, takže - a ak ešte majú aj biblické pomôcky (ako napr. Bible Works v elektronickej verzii) dokážu omnoho lepšie porozumieť originálny text (nie aktívne hovoriť, ale rozumieť písaný text). Nevyžaduje byť systematickým teológom.

Vypredané

14,06 €

Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole
Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole

Lívia Kvašná

Preventívny systém MOST. Rozvíjanie vzťahových a sociálnych kompetencií je jedným z najdôležitejších cieľov a úspechov detstva, zvlášť u detí s poruchou pozornosti a aktivity (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD), pre ktoré je daná oblasť problematickejšia.Autorka v publikácii predstavuje preventívny program MOST, ktorého primárnym cieľom je rozvíjanie vybraných prejavov kognitívnych, emocionálnych a behaviorálnych aspektov sociálnych kompetencií u detí s diagnózou ADHD vo veku 9 až 11 rokov.Publikácia je určená predovšetkým poradenským a školským psychológom, špeciálnym a liečebným pedagógom, sociálnym pracovníkom a vychovávateľom, ktorí sa každodenne podieľajú na vzdelávacom a výchovnom procese detí s ADHD.

Vypredané

6,31 €

Evangelizace s odvahou a citem
Evangelizace s odvahou a citem

Michelle Moranová

Podle papeže Pavla VI. ‘existuje církev proto, aby evangelizovala’. Je-li evangelizace ‘nejhlubší identitou’ církve, pak by nechuť či neochota hlásat evangelium byly projevem velmi nebezpečné krize její identity.Mnoho dnešních křesťanů naštěstí na takové postoje nenaráží. Máme však problém, že nevíme ‘jak na to’. Kde máme začít? Dnes nám nechybí touha evangelizovat, ale určitě k tomu potřebujeme průpravu.Kniha Michelle Moranové nám poskytuje výborná vodítka. Dá se číst pro potěšení z popisu toho, jak nadšená evangelistka koná svou službu. Ale může nám posloužit i jako návod.Čtenář bude veden ke sdílení víry, což je první krok na cestě evangelizace. Teologie rozlišuje mezi ‘tím, v co věříme’ a ‘tím, jak věříme’. To první, obsah víry, je vyjádřen dogmaty, krédem a naukou. To druhé, způsob našeho přijetí víry, neboli samotná víra, je vnitřní světlo a přesvědčení, které nám umožňují přijmout pravdu, že Ježíš Kristus je náš Pán a Spasitel. Tato víra je darem. A právě tuto víru chceme sdílet s druhými. Druhého člověka uvádíme do vztahu, který my máme s Kristem. Michelle Moranová nám ukazuje, jak se na takové sdílení víry můžeme připravit a zároveň poukazuje na moc sdílení našeho osobního příběhu víry.

Vypredané

4,37 €

Autoevaluace v mateřské škole
Autoevaluace v mateřské škole

Zora Syslová

Cesta ke kvalitě vzdělávání. Autoevaluace má škole pomoci pochopit procesy změn, které v ní probíhají a které vycházejí z požadavků RVP PV. Odhaluje, jaké podmínky MŠ vytváří pro vzdělávání svých dětí a jak kvalitní poskytuje vzdělávání. Takto získané informace následně přispívají ke strategickému plánování dalšího rozvoje MŠ.Kniha může čtenáři pomoci pochopit vnitřní fungování školy. Charakterizuje autoevaluační procesy s cílem naučit se odhalovat rezervy a ty pak využít pro zkvalitnění předškolního vzdělávání. Přínosem pro čtenáře je soubor nástrojů, včetně ukázek možných kritérií, které lze v MŠ pro hodnocení vlastní práce použít. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny příklady, které mnohdy demonstrují přístupy používané v dřívější v praxi MŠ.Jsou zařazeny s ohledem na jejich přetrvávající tendence a se záměrem poukázat na jejich negativní dopady pro rozvoj předškolního dítěte. Objevují se zde také výsledky různých výzkumných šetření, které by měly přispět k hlubšímu proniknutí do teoretických východisek autoevaluace. Na nich lze lépe pochopit, jak je autoevaluace v MŠ realizována a s jakými problémy se současná praxe potýká.

Vypredané

11,28 €

Trénink paměti pro každý věk
Trénink paměti pro každý věk

Jitka Suchá

Praktická publikace poskytuje soubory návodů k procvičování dlouhodobé i krátkodobé paměti, slovní zásoby, soustředění, myšlení v souvislostech, logického myšlení a matematických schopností. Jednoduché i náročnější úkoly jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle toho, která mozková funkce je převážně trénována.Čtenář je může samostatně plnit a poté si zkontrolovat řešení podle klíče. Kniha obsahuje rovněž stručný teoretický úvod o kognitivních funkcích, návody, jak uchovat mozek co nejdéle svěží, a také kapitolu o různých technikách rozvíjení paměti s názornými příklady.

Vypredané

10,67 €

Evropská literatura a latinský středověk
Evropská literatura a latinský středověk

Ernst Robert Curtius

E. R. Curtiovi (1886-1956) se touto knihou podařilo napsat jedno ze stěžejních děl evropské literární vědy 20. století. Vzápětí po vydání byla přeložena do všech velkých evropských jazyků. Dokládá, že základem prakticky každé národní evropské literatury je společná latinská tradice. Před čtenářem defilují dvě tisíciletí evropských literárních dějin se všemi svými velkými jmény, od Homéra přes sv. Jeronýma k Dantovi, Shakespearovi či Goethovi. Východiskem výkladu je dokonalá filologická analýza textů. Jsou zde zpracovány všechny klíčové problémy literárních dějin, a to ve fascinujícím materiálovém záběru. Mezi nejzajímavější partie knihy patří rozbor literární "topiky", návratných obrazů, neustále se vynořujících z kolektivního podvědomí (tyto partie jsou inspirovány zejména dílem C. G. Junga). Vedle zájemců o literární dějiny má kniha svou popularitu i mezi klasickými filology, kunsthistoriky, historiky, filosofy, teology, sociology, psychology atd.

Vypredané

27,45 €

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I.
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích I.

Milan Buben

Řády rytířské a křížovníci. První z plánovaných pěti svazků nese podtitul Řády rytířské a křížovníci. Po úvodní kapitole o vzniku a vývoji řádového života další stati sledují dějiny (světové i české), organizaci a strukturu, oděv, duchovní patrony, řádové světce, papeže, české a moravské biskupy, kulturní a historický přínos atd. a přehledy nejvyšších představitelů (u nás i ve světě), a to i dalších, v názvu neuvedených, včetně nekanonických řádů.

Vypredané

8,83 €

Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II.
Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II.

Milan Buben

2. svazek. Druhý svazek druhého dílu unikátní práce M. Bubna zahrnuje mnišské řády působící na našem území, především benediktiny a cisterciáky, s nimiž jsou nedílně spojeny počátky dějin českého knížectví a poté království, ale i celestiny, kartuziány, trapisty, baziliány. Po úvodní stati, charakterizující řád včetně organizace a struktury, se text věnuje jeho působení u nás až do dnešních dnů a přináší i přesné tabulky jeho čelných představitelů, významné osobnosti, stavby. Text je bohatě ilustrován.

Vypredané

16,30 €

Předpoklady tvorby
Předpoklady tvorby

Jan Lopatka

Kritické vydání nejdůležitější knihy literárního kritika Jana Lopatky (1940–1993). Postuláty literární kritiky prezentované v Předpokladech tvorby patří k dodnes diskutovaným otázkám české literární kritiky a vědy (např. otázka vztahu umění a skutečnosti, autenticity v deníkové literatuře, vztahu řemeslnosti a umění apod.). Editor Michael Špirit, který se Lopatkovu dílu soustředěně věnuje již více než desetiletí, znění prvního knižního vydání z roku 1991 konfrontoval s autorovým strojopisem, časopiseckými otisky před knižním vydáním, prvními samizdatovými edicemi z roku 1978 a 1983 i prvním soubornou samizdatovou edicí z roku 1985, a doplnil edici o opravenou, rozšířenou a aktualizovanou bibliografii Jana Lopatky.

Vypredané

16,68 €

Kritika a interpretace
Kritika a interpretace

Přemysl Blažíček

Soubor kratších textů. Uspořádal a komentoval Michael Špirit. Je poučné ohlížet se s Blažíčkem po dílech a tvůrcích české poezie i prózy 20. století. Osobité myšlení o literatuře zůstává inspirativní, sloh je navíc poutavý a jazyk čistý.

Vypredané

16,49 €

Dopady krize v euroatlantickém prostoru
Dopady krize v euroatlantickém prostoru

Kryštof Kozák; Tomáš Weiss et al.

Byla finanční krize pouze přechodným selháním bankovních institucí, nebo se jedná o klíčový předěl se závažnými dopady pro celou společnost? Kniha Dopady krize v euroatlantickém prostoru podrobně analyzuje důsledky finanční krize ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé případové studie odborníků z Institutu mezinárodních studií FSV UK zkoumají daný problém na úrovni mezinárodní politiky i politik národních. Jejich autoři se ptají, do jaké míry dokázaly státy a mezinárodní organizace v transatlantickém prostoru využít krizi jako příležitost pro strukturální reformu a do jaké míry krize pouze zhoršila a prohloubila problémy již existující. Kniha přináší nové pohledy na vysoce aktuální problematiku a je vhodná pro odbornou i laickou veřejnost.

Vypredané

12,05 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Dobrý deň. Na začiatok by som sa Vám chcela poďakovať za všetky objednávky, ktoré som zrealizovala na stránke a tiež patri veľká vďaka za expresné vybavenie objednávok. Ak sa náhodou daný tovar nenachádza na sklade, ste ochotný sa spojiť aj telefonicky. Za mňa ste jeden z najlepších predajcov. Určite budem odporúčať všetkými desiatim :)

Romana

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie