Knihy o apologetike

Knihy o apologetike

(13 produktov)

Kto bol Ježiš? Na čo je Cirkev? Čomu vlastne my kresťania veríme? Slovo "apologetika" možno odrádza ...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
40 dôvodov, prečo som katolík
40 dôvodov, prečo som katolík

Peter Kreeft

Peter Kreeft je autorom mnohých kresťanských kníh z oblasti filozofie, teológie a apologetiky. Titul 40 dôvodov, prečo som katolík zastupuje apologetickú časť jeho tvorby. Katolícka viera nie je už nikde vo svete bežnou a obvyklou vecou, akou bola počas kresťanského stredoveku. A možno takou ani nikdy nemala byť.„Prečo si katolík?“ – je dobrá otázka. Dobrá otázka si však zasluhuje dobrú odpoveď. V knihe je uvedených štyridsať odpovedí na túto otázku. Autor hovorí: Názov tejto knihy nepotrebuje ďalšie vysvetlenie. No je trochu zavádzajúci: dôvodov, prečo som katolíkom, je totiž viac než štyridsať. Vlastne je ich minimálne 1082, pretože toľko atómov (vraj) obsahuje vesmír. Aj to nie celý, ale iba normálna hmota, ktorá tvorí len 4,9 % vesmíru; zvyšok tvorí temná hmota (26,8 %) a temná energia (68,3 %). Každý môj dôvod predstavuje nezávislý bod, preto kapitoly v knihe na seba nenadväzujú. V 40 dôvodov, prečo som katolík nájdete briskné argumenty v prospech katolíckej viery formulované nevšedne, vtipne a s istou dávkou typickej kreeftovskej príťažlivosti.Peter Kreeft je katolícky filozof a spisovateľ. Kreeft, pôvodne kalvín, konvertoval na katolícku vieru, pričom ústredným a rozhodujúcim faktorom jeho obrátenia bol oprávnený nárok Katolíckej cirkvi ako jedinej Cirkvi, ktorá bola historicky založená Ježišom Kristom. On sám v ranej Cirkvi objavil všetky podstatné prvky katolicizmu, ako sú: Eucharistia, modlitby k svätým, oddanosť Márii, apoštolská postupnosť či jednota veriacich, ktorou majú pred svetom vydávať svedectvo.Kniha je cirkevne schválená.

Skladom
-12%

5,19 €

Posledné kusy
Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve
Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve

C. S. Lewis

V prvotnom a klasickom Lewisovom diele Mere Christianity skúma základný stavebný kameň všetkých kresťanských vierovyznaní, či už katolícke, evanjelické, alebo protestantské.Už vo svojich predchádzajúcich knihách sa venoval tejto téme, ale kniha Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve poskytuje neprekonateľnú príležitosť pre veriacich i neveriacich oboznámiť sa so základmi, súvislosťami, alebo princípmi kresťanskej viery.C. S. Lewis vo svojom diele Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve dosiahol vrchol apologetiky fides et ratio.

Skladom

12,56 €

Posledné kusy
Kresťanská apologetika do vrecka
Kresťanská apologetika do vrecka

Peter Kreeft; Ronald K. Tacelli

Apologetika, čiže obrana viery, sa týka každého kresťana. Svoju vieru potrebuje obhájiť nielen v rozhovoroch s druhými, ale predovšetkým sám pred sebou.Peter Kreeft je profesorom filozofie a zároveň autorom mnohých kníh a bestsellerov. Náročné a aktuálne témy vie jednoducho a zrozumiteľne priblížiť bežnému čitateľovi. Vieru obhajuje nie pomocou biblických textov, ale na základe rozumu a logiky. Tak je to aj v tejto knihe, a preto je vhodná aj pre neveriaceho čitateľa. Kniha prináša argumenty na najkľúčovejšie otázky života, ako sú: viera a rozumexistencia Bohastvorenie a evolúciazázrakyproblém zlaKristus a zmŕtvychvstanienebo a peklospása a iné náboženstváobjektívna pravdaBuďte „pripravení... zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (1 Pt 3, 15).

Skladom

5,72 €

E-kniha
E-kniha: 40 dôvodov, prečo som katolík
E-kniha: 40 dôvodov, prečo som katolík

Peter Kreeft

Peter Kreeft je autorom mnohých kresťanských kníh z oblasti filozofie, teológie a apologetiky. Titul 40 dôvodov, prečo som katolík zastupuje apologetickú časť jeho tvorby. Katolícka viera nie je už nikde vo svete bežnou a obvyklou vecou, akou bola počas kresťanského stredoveku. A možno takou ani nikdy nemala byť.„Prečo si katolík?“ – je dobrá otázka. Dobrá otázka si však zasluhuje dobrú odpoveď. V knihe je uvedených štyridsať odpovedí na túto otázku. Autor hovorí: Názov tejto knihy nepotrebuje ďalšie vysvetlenie. No je trochu zavádzajúci: dôvodov, prečo som katolíkom, je totiž viac než štyridsať. Vlastne je ich minimálne 1082, pretože toľko atómov (vraj) obsahuje vesmír. Aj to nie celý, ale iba normálna hmota, ktorá tvorí len 4,9 % vesmíru; zvyšok tvorí temná hmota (26,8 %) a temná energia (68,3 %). Každý môj dôvod predstavuje nezávislý bod, preto kapitoly v knihe na seba nenadväzujú.V 40 dôvodov, prečo som katolík nájdete briskné argumenty v prospech katolíckej viery formulované nevšedne, vtipne a s istou dávkou typickej kreeftovskej príťažlivosti.Peter Kreeft je katolícky filozof a spisovateľ. Kreeft, pôvodne kalvín, konvertoval na katolícku vieru, pričom ústredným a rozhodujúcim faktorom jeho obrátenia bol oprávnený nárok Katolíckej cirkvi ako jedinej Cirkvi, ktorá bola historicky založená Ježišom Kristom. On sám v ranej Cirkvi objavil všetky podstatné prvky katolicizmu, ako sú: Eucharistia, modlitby k svätým, oddanosť Márii, apoštolská postupnosť či jednota veriacich, ktorou majú pred svetom vydávať svedectvo.Kniha je cirkevne schválená.

Ihneď na stiahnutie
-15%

5,02 €

Na ostrie argumentu
Na ostrie argumentu

Gilbert Keith Chesterton

Apologetické eseje. Gilbert Keith Chesterton bol spisovateľom, básnikom, filozofom a novinárom. Dodnes je považovaný za jedného z najväčších géniov začiatku 20. storočia. G. B. Shaw, jeho priateľ a intelektuálny protivník, ho nazval kolosálnym géniom. Chestertonove diela boli inšpiráciou pre ďalších svetoznámych autorov ako C. S. Lewis, Neil Gaiman a Jorge Luis Borges. Aj v súčasnej dobe nás dokážu prekvapiť geniálnym pohľadom na svet, v ktorom víťazí hĺbka a radosť.Kniha Na ostrie argumentu prináša nové preklady apologetických esejí, ktoré vzhľadom na dobu svojho vzniku vynikajú svojou nadčasovosťou.

Skladom

4,85 €

Posledné kusy
V čo verí ten, kto neverí?
V čo verí ten, kto neverí?

Umberto Eco; Carlo Maria Martini

Jeden je známy autor knihy Meno Ruže, uznávaný učenec a filozof.Druhý bol vynikajúcim duchovným a rešpektovaným odborníkom na Nový Zákon.V tomto intelektuálne stimulujúcom dialógu často protivníckom ale vždy priateľskom, títo dvaja muži: Umberto Eco a Carlo Maria Martini stojaci na opačných stranách dverí kostola, diskutujú o najkontroverznejších problémoch tohto času ako je:apokalypsa,potraty,ženy v duchovenstve aetika.Na prelome tisícročí odštartovali iskrivú debatu, pričom si boli neustále vedomí priepasti medzi vierou a ateizmom, ktorá ich oddeľovala no nezabránila v tom, aby vzájomne tolerovali názor toho druhého.V čo verí, kto neverí? je knihou, v ktorej je zachytená korešpondencia medzi týmito dvoma mužmi, ktorí pozdvihli konverzáciu na tému náboženstva na vyššiu inteligentnejšiu úroveň.Recenzia V čo verí ten, kto neverí? na stránke Dobré čítanie.sk.

Skladom

6,30 €

E-kniha
E-kniha: Na ostrie argumentu
E-kniha: Na ostrie argumentu

Gilbert Keith Chesterton

G.K.Chesterton je považovaný za jedného z najväčších spisovateľov a filozofov začiatku 20.storočia. Okrem detektívok s postavou svojrázneho kňaza otca Browna napísal prvý filozofický thriller, niekoľko výnimočných životopisov, fantastické príbehy z alternatívnych dejín, ako aj básne, ktoré sú dodnes považované za neprekonateľné.Okrem toho bol človekom, ktorý inšpiroval a nadchol výnimočných ľudí ako napríklad Mahatma Gandhi, Jorge Luis Borges a C.S.Lewis. Jeho veľkým obdivovateľom bol aj Karel Čapek. Neil Gaiman a Terry Pratchett mu venovali knihu "Dobré znamenia" so slovami: "Mužovi, ktorý vedel, čo sa vlastne na svete deje."Dnes je až na niekoľko výnimiek Chesterton neprávom zabudnutý a našou snahou bolo vydať jeho eseje, v ktorých diskutuje o svojej filozofii a postojoch k otázkam, ktoré sú aktuálne aj dnes.Kniha je novým prekladom najvýznamnejších esejí na tému duchovného života, postojov a vzťahov. Ako to kedysi vyjadril jeden z Chestertonových kritikov: "Chesterton nám ukáže cestu vo svete, do ktorého patríme, aj nepatríme a jeho dielo je návodom na život."

Ihneď na stiahnutie

2,50 €

Posledné kusy
Pramene šťastia
Pramene šťastia

Imrich Bako

Kniha IV.. V prvej časti knihy sa analyzujú nutné predpoklady zrodu pravého šťastia. Takéto šťastie existuje len ak má život zmysel. Nakoľko v zmysel života možno len veriť, môže byť len ovocím viery. Pôvodný raj, ktorý je synonymom skutočného šťastia, obnovil Ježiš Kristus. Z pohľadu náuky o šťastí je v knihe preukázané, že tie toky rieky, ktoré oživujú rajský život, sú sviatosti.

Skladom

7,66 €

Posledné kusy
Oscilačná teória
Oscilačná teória

Imrich Bako

Kniha VIII.. Teológia i veda tvrdia, že celé Univerzum vyviera z jediného princípu. Nakoľko Boh je Láska, z analýzy rovnice logiky Lásky vyplýva, že princíp Lásky je premietnutý všade a vo všetkom. V knihe je na vedomostnej úrovni stredoškolskej matematiky pomocou klasických oscilátorov (pružín) odvodená a plnohodnotne zjednotená celá špeciálna i obecná teória relativity vrátane čiernych dier s kvantovou i časticovou fyzikou pri úplne novej interpretácii.

Skladom

6,31 €

Čomu skutočne veria katolíci?
Čomu skutočne veria katolíci?

Karl Keating

52 odpovedí na bežné mylné predstavy. Uveďme veci na pravú mieru. Mnohé náboženské vysvetlenia a predstavy sa dostali do vedomia ľudí ako pravdy viery. I spochybňovanie reálnych náboženských právd vytvorilo priestor na postupnú zámenu pravdy za nepravdu. Okrem toho, vieru ľudí nahradila povera a zakorenené prejavy povery začali byť považované za praktiky viery.Publikácia Karla Keatinga s názvom Čomu skutočne veria katolíci? sa pokúša prelomiť mnohé vyššie spomenuté zámeny. Autorov štýl prejavu pôsobí nevtieravo, no jeho postoj zároveň nikoho nenecháva na pochybách ohľadom právd v náukách viery. Keating sa v knihe venuje týmto oblastiam:učiteľský úrad Cirkvi a jeho autorita;neomylnosť a autentickosť Biblie;omša a sviatosti;Nepoškvrnené počatie, odpustky a ruženec;náš večný cieľ;evanjelizácia, misionári a lepšie kázne;katolícke zvyky, zbožnosť a disciplína;duch, svet a povery.Nezanedbateľným bonusom sú vyvážené autorove poznatky, vďaka ktorým čitateľ získa kvalifikované odpovede, a zároveň sa zamyslí nad osobne prežívaným životom viery.

Skladom

4,85 €

Posledné kusy
Rovnice logiky Lásky
Rovnice logiky Lásky

Imrich Bako

Kniha VII.. Jeden z najväčších súčasných fyzikov Stephen Hawking vo svojej knihe „Stručná história času“ napísal: „Zatiaľ sme boli málo úspešní pri predvídaní ľudského správania z rovníc“. Na prvý pohľad sa javí takáto požiadavka absurdnou a nepredstaviteľnou. Ale prečo? Kto vie, že dávať a brať patrí k životu, resp. k prejavom lásky, pričom tieto úkony možno označiť symbolom (+) a (-), nemusí sa zatvárať pred takouto možnosťou.Či matka neberie sebe, keď dáva svojmu dieťaťu, čo potrebuje? Či nerobí to isté aj každý, kto miluje?Aj láska má svoju logiku. Nepozná ju len ten, kto nemiluje. Kto sa zamiluje, hovorí sa, že stratil rozum či úsudok. Nie, on ich nestratil, len sa riadi inou logikou, než svet egoizmu plný vidiny rýchleho zbohatnutia. Po definovaní a analýze rovnice logiky manželskej lásky v duchu Písma svätého, sa v tejto knižke sformuje aj rovnica logiky Lásky Božích osôb, lebo „Boh je Láska“ (1Jn 4,8). Boh obetuje svojho jednorodeného Syna, aby tým zachránil toho, kto siahol na jeho život. Je v tom logika?Pomocou rovníc tu vysvetlíme aj skutočný dôvod stvorenia človeka Bohom ako i cestu k Nemu a získame odpoveď na otázku „Prečo my a vesmír sme (?)“. Popritom vyriešime aj množstvo ďalších veľmi dôležitých otázok týkajúcich sa šťastného života. Principiálna rovnica Božej Lásky premietnutá do mikro- i makrosveta sa dokonca ukáže ako základný Princíp fyziky, z ktorého sa dá odvodiť všetko, ako to uvidíme v nasledujúcej knižke s názvom „Oscilačná teória“. V nej na týchto úplne nových základoch pred očami čitateľa odvodíme a rozanalyzujeme celú teóriu relativity, kvantovú mechaniku i kozmogenézu.Zdá sa, že je to rovnica všetkého, lebo z tejto rovnice a jej odvodenín možno vysvetliť všetko, čo je „na nebi i na Zemi“. Knižka Rovnice logiky lásky bola po prvýkrát publikovaná spolu s ôsmimi inými knižkami v rámci súborného diela „Prečo my a vesmír sme (?)“ v r. 2005. Pre pozitívny ohlas čitateľov prichádzajú tieto knižky samostatne vydané v prepracovanej podobe po prvýkrát na knižný trh až teraz.

Skladom

6,11 €

Posledné kusy
Aký je Boh?
Aký je Boh?

Karl Josef Wallner

Odpoveď kresťanskej viery. Ktože je ten Boh, v ktorého veria kresťania?Čím sa odlišuje kresťanstvo od nekresťanských náboženstiev?Čo to znamená, keď kresťania vyznávajú Boha ako „Otca“, „Syna“ a „Ducha Svätého“? Kniha prináša odpovede aj na tieto otázky a predstavuje živo a pre každého zrozumiteľným spôsobom kresťanského trojjediného Boha. Umožňuje ho tak nie len lepšie spoznať, ale zároveň je i pozvaním naučiť sa ho milovať. Dnešná doba ponúka dostatok dôvodov, aby sme svoju pozornosť upriamili na základnú a podstatnú otázku viery, na otázku Boha.Páter Karl Josef Wallner (nar. 1963) pôsobí v cisterciánskom kláštore Heiligenkreuz neďaleko Viedne, je rektorom tamojšej Filozoficko-teologickej vysokej školy Benedikta XVI. a vyučuje na nej dogmatiku a teológiu sviatostí. Venuje sa tiež pastorácii mládeže a známy je svojimi fundovanými, ale príťažlivo podávanými prednáškami o viere. Je autorom viacerých úspešných kníh.

Skladom

12,51 €

Posledné kusy
Katolíci
Katolíci

Alan Schreck

Čemu opravdu věří?. "Alan Schreck nechce přidávat další polínka do ohně křesťanských kontroverzí a rozdělení. Jde mu o to, aby samotní katolíci lépe věděli, co patří k základům jejich víry. Pro čtenáře jiných křesťanských církví má autor porozumění a snaží se vyložit římskokatolické učení autenticky, neprovokativně a se snahou o odblokování některých překážek, které by zamezovaly spolupráci tam, kde je možná.Při čtení této knihy nám neunikne snaha autora o pravdivý ekumenický dialog, který vede k prohloubení poznání o druhých, ale tím i o sobě samých. Četba této knihy nás přímo vtahuje do světa Bible, do křesťanského zápasu o podřízení se Boží pravdě a do vlastního ohledávání břehů, které každý křesťanský proud musí mít." (ThDr. Pavel Černý, Th.D. - kazatel Církve bratrské)"Čtivost, srozumitelnost a fundovanost - snad tyto tři aspekty by stačily k doporučení titulu Katolíci - čemu opravdu věří? Když se k tomu připočte i to, že se autor nevyhýbá aktuálním otázkám, tak hned máme několik důvodů, proč se ponořit do této knihy. Její samotný obsah by mohl připadat suchý a nezáživný, ale Alan Schreck dokáže podat výklad tak, že čtenáře jednoduše strhne". (P. Angelo Scarano, Th.D., S. S. L. - odborný asistent na katedře biblických věd KTF UK.)

Skladom

8,63 €

Kde je to v Biblii?
Kde je to v Biblii?

Patrick Madrid

Skúsený a najpredávanejší autor v apologetike a evanjelizácii Patrick Madrid ukazuje jednoduché fakty a techniky, ktoré vám pomôžu v tom ako:dávať odpovede neveriacim na najčastejšie otázky týkajúce sa Biblievysvetliť to, čo Biblia učí o pápežovi, kňazskom celibáte, božstve Ježiša Krista, homosexualite, potratoch, spáse, očistci, spovedi a mnoho iných ďalších aktuálnych otázkachsprávne interpretovať Bibliu podľa autentickej kresťanskej tradíciesa vyhnúť najčastejším chybám pri čítaní Svätého písma Kniha poskytuje praktické a časom preverené tipy a vysvetlenia na obranu katolíckej viery a učí ako používať Sväté písmo. Vďaka tejto knihe sa môžete stať efektívnym hovorcom a apoštolom pravdy katolíckeho učenia.

Vypredané

2,81 €

Enchiridion
Enchiridion

Sv. Augustín

Starokresťanská knižnica, zväzok 8. Môže svätý teológ na vrchole svojho pôsobenia napísať príručku, v ktorej podá podstatu kresťanského života na zemi? Jeden z najväčších kresťanských teológov, biskup, svätý Augustín z Hippo (354 – 430) sa o to pokúsil vo veku asi 66 rokov. Enchiridion teda vznikol v rokoch 421 – 422/423. Jeho základným presvedčením je, že Bohu je potrebné slúžiť s vierou, nádejou a láskou (porov. 1 Kor 13,13). Tieto tri čnosti tvoria základnú osnovu diela, ktoré poznáme pod názvom Enchiridion ad Laurentium alebo De fide (et) spe et caritate.Krédo alebo Vyznanie viery (Symbolum) slúži na vysvetlenie čnosti viery a modlitba Pána (oratio Dominica) na vysvetlenie čnosti nádeje. Augustín potom vysvetľuje čnosť lásky na základe Ježišovho zosumarizovania celého zákona do prikázania lásky k Bohu a blížnemu.Toto výnimočné dielo predstavuje akýsi katechizmus, celostný a skrátený pohľad na vieru, nádej a lásku u svätého Augustína. Všetky závažné témy, o ktorých hipponský biskup premýšľal počas celého svojho života, majú svoje teologické vyjadrenie v Enchiridione. Enchiridion predstavuje vynikajúcu syntézu obrany náuky o milosti v jej súvislostiach s ostatnými časťami dogmatickej teológie.Počas stáročí, od stredoveku až po súčasnosť, ostáva Augustín prominentným autorom. Jeho diela sa neustále prekladajú do rôznych jazykov a jeho myslenie sa študuje. Monografická štúdia, preklad, poznámky, indexy: ThLic. Miloš Lichner SJ, D. Th.

Vypredané

8,73 €

Viac ako tesár
Viac ako tesár

Josh McDowell

Josh McDowell považoval kresťanov za čudákov a posmieval sa im. Pokúšal sa vyvrátiť ich vieru. Nakoniec však jeho argumenty neobstáli. Zistil, že Ježiš Kristus je naozaj Boh v ľudskom tele. Začal prednášať na univerzitách a vysokých školách vyzývajúc tých, ktorí sú rovnako skeptickí ako bol on sám.V knihe Viac ako tesár sa Josh sústreďuje na osobu, ktorá zmenila jeho život - na Ježiša Krista. Je to kniha pre ľudí, ktorí sú skeptickí voči Ježišovmu božskému pôvodu, jeho zmŕtvychvstaniu a jeho nároku na ich život.

Vypredané

4,51 €

E-kniha
E-kniha: Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve
E-kniha: Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve

C. S. Lewis

C. S. Lewisa počas druhej svetovej vojny požiadala rozhlasová stanica BBC o sériu príhovorov o základoch kresťanskej viery. Tieto texty neskôr C. S. Lewis doplnil a tak vznikla jedna z jeho najčítanejších kníh pod názvom „Mere Christianity“. Autor sa v knihe podujal na vysvetlenie a obhajobu základných stavebných kameňov kresťanskej viery. V rozsiahlom prieskume 100 najvplyvnejších kresťanských kníh 20. storočia, ktorý usporiadal časopis Christianity Today, sa kniha umiestnila jednoznačne na 1. mieste.

Vypredané
-24%

9,90 €

K jádru křesťanství
K jádru křesťanství

C. S. Lewis

Od „Zákona lidské přirozenosti“ k Bohu a k základům křesťanské víry. Tento titul vyšiel aj v slovenskom jazyku pod názvom Hovory.Denne prijímajte smrť - smrť svojich ambícií a najväčších prianí a nakoniec i smrť svojho tela a nájdete večný život.V dobe II. svetovej vojny rozhlasová stanica BBC požiadala C. S. Lewisa, aby pripravil sériu prednášok, ktoré by vliali nový zmysel do všetkých oblastí života ľudí ťažko skúšaných vojnou. Kniha je zbierkou týchto prednášok a je považovaná za najpopulárnejšie dielo tohto skvelého majstra slova. Pripomína nám, čo je v živote skutočne dôležité a ukazuje cestu k spokojnosti a trvalej radosti.

Vypredané

10,47 €

Od atómov po človeka
Od atómov po človeka

Imrich Bako

Kniha III.. Čo je život, predpoklady a pravdepodobný mechanizmus jeho zrodu.Rozsah a hĺbka zmien, ktoré bolo nutné vykonať v génoch predchodcov človeka, aby sa človek mohol zrodiť.Podstata pojmu duch a duchovné bytie, aby sa vysvetlili integrita vyšších organizmov a tajomstvo evolúcie. Poznala evolúcia Boha, keď stvorila človeka na jeho obraz?

Vypredané

6,31 €

Hovory (mäkká väzba)
Hovory (mäkká väzba)

C. S. Lewis

Titul vyšiel v novom vydaní: Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve (2015). Tento titul vyšiel aj v českom jazyku pod názvom K jádru křesťanství.V klasike Hovory od C. S. Lewisa, najvýznamnejšieho spisovateľa 20. storočia, autor skúma podstatu na ktorej stoja základy kresťanskej viery a držia ju pokope.Táto kniha ponúka jedinečnú príležitosť rovnako pre veriacich ako aj pre neveriacich počuť silný hlas, ktorý volá po dôvere ku kresťanskej viere.

Vypredané

7,76 €

Ježiš pred súdom
Ježiš pred súdom

David Limbaugh

Advokát potvrdzuje pravdu Evanjelia. David Limbaugh aplikuje poznatky zo svojho profesionálneho života právnika a ujíma sa najdôležitejšieho prípadu v dejinách: Dôkaz o živote a diele Ježiša Krista.Ako praktizujúci právnik a bývalý profesor práva dáva tomuto prípadu rovnakú vážnosť ako akémukoľvek inému dokumentu a požaduje odpoveď na všetky svoje otázky o živote Ježiša, ktoré nachádza v evanjeliách podľa Matúša, Mareka, Lukáša a Jána. Kniha Ježiš pred súdom je analýzou, ktorá sa stáva hlboko osobnou a odráža autorovu duchovnú aj intelektuálnu cestu od skeptika ku oddanému kresťanovi.

Vypredané

13,48 €

Ožehavé otázky
Ožehavé otázky

Nicky Gumbel

Proč Bůh dopouští utrpení?Vedou k Bohu všechna náboženství?Jak je to s Boží Trojicí?Otázky, které si zaslouží poctivé odpovědi. Autor zkoumá tři výše uvedené a čtyři další nejčastější výhrady proti křesťanské víře. Nicky Gumbel se k nesnadným otázkám staví poctivě, s důkladností teologa i s pravým anglickým humorem.Druhé, přepracované vydání úspěšné apologetické knihy.

Vypredané

5,22 €

Zrada
Zrada

Stan Telchin

Keď dcéra autora Stana Telchina, ktorý bol súčasťou židovskej rodiny, prijala Ježiša za svojho Mesiáša, dojemne poprosila otca, aby aj on začal hľadať pravdu. S úmyslom dokázať jej, že sa mýli, sa autor vydáva na cestu kritického bádania a objavovania tvrdení o Ježišovi Kristovi. Zaskočený tým, čo sa dozvedel ho núti urobiť zásadné rozhodnutie v jeho živote.V knihe Zrada sa čitatelia vydávajú na cestu poznania spolu s autorom a objavia hĺbku a plnšie uvedomenie oboch, kresťanstva aj židovstva, ktorými dokáže Boh liečiť rany najväčších konfliktov. A čo viac, čitatelia pocítia neúprosnú silu evanjelia.

Vypredané

5,34 €

Úplná cirkev
Úplná cirkev

Steve Timmis; Tim Chester

Radikálna prestavba na základoch evanjelia uprostred komunity. „Cirkev nie je stretnutie, na ktoré chodíte, ani miesto, kam vstupujete. Je to naša identita v Kristovi. Je to identita, ktorá formuje celý život, takže život a misia môžu byť ‚celé o cirkvi‘.“ píšu autori Tim Chester a Steve Timmis. S takýmto východiskovým bodom zdôrazňujú dva spoločné princípy, ktorými by sa mala riadiť cirkev a misia: mať v centre evanjelium a mať v centre komunitu. Cirkev sa nestáva len ďalším záväzkom v našom zaneprázdnenom živote, stáva sa spoločným miestom, kde zdieľame svoje životy, oslovujeme ľudí a spolu sa učíme o Bohu. V knihe autori najprv vysvetľujú, prečo je podľa Biblie dôležité prepojenie evanjelia a komunity, a potom aplikujú tento pohľad na evanjelizáciu, sociálnu prácu, zakladanie zborov, svetovú misiu, učeníctvo, pastorálnu starostlivosť, spiritualitu, teológiu, apologetiku, prácu s mladými ľuďmi a deťmi. Pozývajú cirkev k tomu, aby premyslela svoju perspektívu a prax. Tim Chester je pastorom Grace Church v Boroughbridge vo Veľkej Británii, učiteľom a tútorom v Acts 29 Oak Hill Academy, ktorá poskytuje integrovaný teologický a misijný tréning pre cirkevných vodcov. Má doktorát z teológie a prednáša misiológiu a reformovanú spiritualitu. Je autorom viac ako 30 kníh. S manželkou Helen majú dve dcéry. Steve Timmis je výkonným riaditeľom Acts 29 a vedúcim pastorom zboru Crowded House v Sheffielde vo Veľkej Británii. Založil misijnú agentúru Radstock Ministries, ktorá podporuje zapájanie miestnych zborov do svetovej misie. Je spoluzakladateľom The Crowded House – iniciatívy zakladania zborov v Sheffielde. Je spoluriaditeľom The Porterbrook Network, ktorá cvičí a mentoruje zakladateľov zborov. Je tiež autorom a spoluautorom niekoľkých kníh. S manželkou Janet majú štyri dospelé deti a niekoľko vnúčat.

Vypredané

8,54 €

Proč být křesťan?
Proč být křesťan?

Timothy Radcliffe

Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – to je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška.

Vypredané

12,13 €

Fenomén C. S. Lewis
Fenomén C. S. Lewis

Colin Duries

Životopis zkušeného letopisce. Clive Staples Lewis je dodnes populární zejména díky svým sedmidílným Letopisům Narnie. Toto dílo potkal podobný osud jako trilogii Pán prstenů Lewisova přítele a kolegy J. R. R. Tolkiena – stalo se doslova kultovní záležitostí a část byla také zfilmována. Kromě Letopisů Narnie napsal Lewis mnoho dalších, neméně úspěšných knih. Je známý také jako autor odborných studií z oblasti středověké literatury i jako popularizátor křesťanské víry. Colin Duriez popisuje Lewisův život prostřednictvím několika pevných přátelství, jež navázal nejen v kruhu slavných Inklingů a která nepochybně ovlivnila jeho intelekt a dílo. Byli to právě Lewisovi dobří přátelé Hugo Dyson a J. R. R. Tolkien, kteří hráli významnou roli na jeho cestě k znovunalezení křesťanské víry. Jeho vztahem a později manželstvím s americkou spisovatelkou Joy Davidmanovou se inspiroval film Krajina stínů. Dozvíme se také, proč se téměř šedesátiletý Lewis vůbec rozhodl oženit se, proč se před tím jako mladík přistěhoval k dvakrát starší Janii Mooreové a jaký měl vztah s bratrem Warniem, jenž celý život zápasil se závislostí na alkoholu.

Vypredané

11,16 €

Problémy se Vzkříšeným
Problémy se Vzkříšeným

David Bouma

Potenciál a limity velikonočních tezí Hansjürgena Verweyena. V křesťanství jde především o mysterium paschale, o Ježíšovu smrt a zmrtvýchvstání Ukřižovaného. Křesťansky věřit znamená věřit v Ježíšovo vzkříšení. V této souvislosti hraje důležitou roli nejen problematika Ježíšova prázdného hrobu, ale zejména tzv. velikonoční zjevení.Tato v Novém zákoně dosvědčená setkání se Zmrtvýchvstalým způsobila velikonoční víru Ježíšových učedníků a nastartovala čas církve. Křesťanským způsobem věřit v Ježíše znamená vstupovat do této velikonoční perspektivy nahlížení světa. Věnovat se křesťanské teologii pak předpokládá porozumění, že každá stránka novozákonního svědectví o Ježíši a jeho kříži je zalita velikonočním světlem… Předkládaná monografie se věnuje slavným velikonočním tezím Hansjürgena Verweyena, který bezesporu patří k nejvlivnějším současným německým teologům. Kniha tyto tři podnětné teze prezentuje, kriticky i pozitivně komentuje a naznačuje – dle názoru autora – vyváženější defi nici i zdůvodnění velikonoční víry.

Vypredané

4,85 €

Hovory (tvrdá väzba)
Hovory (tvrdá väzba)

C. S. Lewis

Titul vyšiel v novom vydaní:Hovory o (ne)obyčajnom kresťanstve(2015).V českom jazyku vyšiel pod názvom K jádru křesťanství (2011).Počas druhej svetovej vojny požiadala rozhlasová stanica BBC C. S. Lewisa, aby pripravil sériu prednášok o základoch kresťanskej viery. Kniha Hovory, ktorá obsahuje texty týchto programov patrí k najpopulárnejším Lewisovým knihám. Krásne a pravdivé myšlienky, jasné vyjadrovanie, osviežujúci humor a príťažlivá ľudskosť. Čo viac by mala mať kniha, ktorá predstavuje základy kresťanstva? Len málokto dokáže tieto vlastnosti namixovať tak geniálne ako práve C. S. Lewis. Skvelý darček pre tých, ktorí sa pýtajú, o čom to kresťanstvo vlastne je.

Vypredané

7,76 €

Hledání a jistota
Hledání a jistota

Dan Drápal

Autor nabízí hledání odpovědí na nesnadné otázky, a to s hlubokým biblickým vhledem. Třetí vydání dnes už klasického díla. Po čem vlastně touží duše?Co je to svědomí a jak pracuje?Jak dlouho trvá znovuzrození?Má vztah k Bohu právní stránku?Kde byl Bůh za druhé světové války?Autor nabízí hledání odpovědí na nesnadné otázky, a to s hlubokým biblickým vhledem. Třetí vydání dnes už klasického díla české křesťanské apologetiky, nová předmluva Davida Nováka.

Vypredané

4,95 €

Kněžství v prvních staletích církve I.
Kněžství v prvních staletích církve I.

David Vopřada

Jádro této knihy tvoří výběr nejstarších patristických textů týkajících se služby biskupů, kněží a jáhnů, počínaje Novým zákonem a pokračuje spisy apoštolských otců, apologetů a velkých církevních otců a spisovatelů 3. století – Klementa, Órigena, Tertuliána, Cypriána a dalších. Tyto úryvky jsou vždy uvozeny stručným představením daného autora a jeho nauky. Výběr patristických textů nikdy nemůže postihnout celou realitu kněžství ve starověkém světě, kde se střetávají kulturní kněžství pohanské, starozákonní i novozákonní. Již v této době však nacházíme jednomyslné stanovisko, že služba v církvi nemá původ v lidské iniciativě, ale že tvoří součást Božího vyvolení a plánu spásy.

Vypredané

13,10 €

Volaní lidského srdce
Volaní lidského srdce

Ravi Zaacharias

Ravi Zacharias, autor několika knih, vynikající apologeta křesťanské víry, který je čten a ceněn pro svůj mimořádný všeobecný rozhled, kultivovanost projevu i mimořádnou citlivost, ve své knize předkládá svůj pohled na „volání lidského srdce po Bohu“.Definuje základní otázku člověka, která se táže:Kdo jsi Bože?A odhaluje naši touhu po hlubokém prožitku víry, i po hledání porozumění ve chvílích viditelného i skrytého utrpení. Zároveň citlivým hlasem odpovídá osaměle naříkajícímu srdci každého z nás. V závěrečné kapitole pak připomíná některé velké příběhy Izraele a jeho proroků, aby na nich ilustroval jednu z největších životních pravd, kterou je setrvalá Boží láska k člověku.

Vypredané

10,62 €

O Pasše (Peri Pascha)
O Pasše (Peri Pascha)

Melitón ze Sard

Spis O Pasše (Peri Pascha), který napsal Melitón ze Sard kolem r. 170 po Kr., představuje jeden z nejdůležitějších textů raného křesťanství. Pochází z okruhu maloasijských kvartodecimánů, kteří slavili křesťanskou Paschu na památku smrti Krista - pravého Beránka v časové shodě s židovským svátkem Pesach. Autor v jedinečné ukázce dobové rétoriky zformuloval typologický výklad starozákonního Exodu jako předobrazu novozákonních událostí spásy skrze Kristovu smrt a vzkříšení.Spis O Pasše představuje starobylý liturgický text, nebo lépe liturgickou homilii a křesťanskou verzi židovské hagady, který reinterpretuje starší židovské a křesťanské tradice a osvětluje dosud neznámé stránky duchovního života prvních křesťanských obcí. Záměrem předkládané práce není pouze zpřístupnit nový překlad spisu O Pasše, nýbrž také zohlednit současnou odbornou diskusi nad dílem Melitóna ze Sard, a tím podnítit hlubší studium tohoto významného raněkřesťanského díla.

Vypredané

10,19 €

Byzantské misie
Byzantské misie

Sergej A. Ivanov

aneb Je možné udělat z „barbara“ křesťana?. Publikace se věnuje dějinám misií během celé tisícileté existence Byzantské říše. Přináší rovněž odpovědi na mnoho dosud nezodpovězených otázek, mj. jaké byly největší úspěchy byzantských misií, co mělo společného byzantské misijní úsilí v evropských zemích, v Chazárii, na severním Kavkaze, v Persii, Arábii, Súdánu či Etiopii, ale také proč se ani jeden dobový byzantský pramen nezmiňuje o působení věrozvěstů Konstantina - Cyrila a Metoděje na Moravě.Kulturněhistorická analýza autora směřuje především k pochopení toho, jak samotní byzantští Řekové chápali sami sebe a okolní svět a mohl-li se v jejich očích „barbar“ vůbec stát křesťanem.

Vypredané

13,77 €

Tušení obrysů křesťanství
Tušení obrysů křesťanství

František Skřivánek

Úvahy a podněty k zamyšlení. Kniha je souborem statí na základní témata křesťanské víry z oblasti věrouky, biblistiky, morálky, liturgie a liturgického roku a duchovního života. Autor nezamýšlel své dílo jako systematickou příručku, ale jako "podněty k zamyšlení". Víra je víra, ale je třeba, aby jí člověk využíval také jako světla pro svůj rozum a každodenní život. Otci Františkovi se podařilo napsat knihu, ve které je shrnuto to podstatné pro orientaci a formování vážných zájemců o dobrý a hluboký křesťanský život v běžných podmínkách každodenního života. Knihu lze žánrově zařadit mezi katechismus, punkta k rozjímání, katechetické hodiny, psychologizující úvahy nad tématy víry, zdravou současnou apologetiku, ale také osobní vyznání věrného a poctivého kněze.

Vypredané

9,60 €

Proč Bůh?
Proč Bůh?

Timothy Keller

Timothy Keller využívá bohatého literárního materiálu z oblasti beletristické klasiky, filosofie, křesťanské apologetiky, teologie, evoluční biologie a celé řady dalších oborů, aby odpověděl na spoustu otázek, jež si kladou lidé, kteří hledají Boha. Systematicky otázky rozebírá, žádnou nevynechává, nebojí se ani nejchoulostivějších témat. Proč existuje na světě utrpení?Jak může milující Bůh posílat lidi do pekla?Proč není křesťanství přístupnější všem?Existuje jen jedno pravé náboženství?Musí se brát Bible doslovně?Neměl by být křesťanský Bůh bohem lásky?Má vůbec smysl něčemu věřit?Vyvrátila věda platnost křesťanské víry?Proč se ve jménu Božím vedlo tolik válek?

Vypredané

9,99 €

Biskup Severus z Ašmúnajnu
Biskup Severus z Ašmúnajnu

Mlada Mikulicová

Křesťané a muslimové ve fátimovském Egyptě. Severus z Ašmúnajnu otevřel ve fátimovském Egyptě rozvoj arabské křesťanské literatury v linii apologetických výkladů křesťanské nauky proti herezím i filosoficko-teologických disputací mezi křesťany a muslimy. Severovým specifikem se stalo spojení arabského prvku s křesťanským v jeho helénistické i koptské tradici a vlídná, neútočná polemika s tezemi islámu, v níž především mířil na arabskou definici křesťanských, monofyzitských článků víry.

Vypredané

11,74 €

Sloni a kapradí
Sloni a kapradí

C. S. Lewis

Titul vyšiel v novom vydaní: Sloni a kapradí (2015).„Rovnost má pro mě stejnou úlohu jako oděv. Je to důsledek pádu a současné řešení situace, která jím vznikla. Každý pokus vrátit se nazpět stejnou cestou, kterou jsme dospěli k rovnotářství, a znovu zavést staré autority na politické rovině by pro mě byl stejně pošetilý jako svléci ze sebe svůj oděv. Nacisté a nudisté dělají stejnou chybu. Ale tím, co doopravdy žije pod oděvem každého z nás je nahé tělo. Ve skutečnosti se nás týká hierarchický svět, stále živý a (velmi náležite) ukrytý pod fasádou rovnoprávné občanské společnosti.“Zbierka esejí prináša Lewisov originálny pohľad na otázky spojené s krízou autority, možnosťou styku s mimozemskou civilizáciou a dôsledkom takého stretnutia na kresťanskú vieru, zmyslom štúdia v období vojny, apokalyptickou víziou poslednej noci sveta, účinnosťou kresťanskej modlitby alebo podstatou a dôležitosťou odpustenia v ľudskom živote.

Vypredané

4,85 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Daniela, pred 6 dňami

rychle vybavenie

userAvatar

Vera, pred týždňom

Objednavka byla velice brzy do zahranici v poradku dorucena. Moc dekuji, priste budu opet objednavat. Vera Lick Nemecko

userAvatar

Lucia, pred týždňom

dobierka bola doručená, krásne zabalená, prakticky do dvoch dní. Opakovaná spokojnosť.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk