Recenzie: Ľubomír

Recenzie: Ľubomír

E-kniha: Útecha verných duší v očistci

E-kniha: Útecha verných duší v očistci

Joseph Ackermann

-15%

5,87 €

4,9
Ľ
verified
Ľubomír (10)

7. novembra 2022

Veľmi hodnotná kniha. Obsahom vzácna. Nájdeme v knihe veľa informácií o tom, aby sme si urobili obraz o očistci. To ako je potrebné pomáhať úbohým dušiam, ako sú nám potom vďačné, ako potom pomáhajú aj oni nám. Po prečítaní knihy si uvedomujem, že spoznávam lásku, ktorá sa dostáva za hranice smrti. Vzájomná láska živých a láska, ktorá chce byť prejavená i tým, ktorí nás už opustili. Spoznávam, že Boh nás učí láske, že nás formuje, aby sme spoznali, že najväčším prejavom lásky je obetovať niečo zo seba pre radosť a šťastie toho druhého. Boh nás učí vzájomnej láske, ktorá je potrebná na to, aby sme boli hodní vstúpiť do jeho kráľovstva. Duše v očistci to majú ťažké a nemôžeme ich nechať v núdzi. I po prečítaní knihy si uvedomujem potrebu vzbudiť si súcit nad utrpením duší v očistci a snahu niečo zo seba obetovať.

Úbohé duše z očistca

Úbohé duše z očistca

Anna Katarína Emmerichová

-15%

2,13 €

5,0
Ľ
verified
Ľubomír (10)

3. novembra 2022

Kniha ako mnohé ďalšie, ktoré opisujú očistec a potrebu myslieť na to, aby sme boli čo najdokonalejší vo svojom bytí. O tom, ako by sme si mali uvedomovať, že to dobré aj zlé má svoju váhu. Kniha je výnimočná osobou Anny Kataríny Emmerichovej, ktorá nám opisuje, kde sa môžeme ocitnúť po smrti. Rozpráva nám o svojich videniach v očistci, aké to tam môžu mať duše ťažké, keď prebieha očisťovanie od hriechu. Obdivuhodný je u nej príklad obetovania sa za ne. Aby sme mohli začať i my prispievať k zmierneniu ich utrpení, na to nám môže poslúžiť zopár modlitieb na konci knihy. Po prečítaní naozaj môžem len povzbudiť ľudí, aby sme popri žijúcich mysleli aj na našich zosnulých. Modliť sa a prosiť jeden za druhého a vytvoriť tak pevné spoločenstvo pred Pánom.

E-kniha: 100 modlitieb za duše v očistci

E-kniha: 100 modlitieb za duše v očistci

Joseph Ackermann

-15%

6,72 €

4,9
Ľ
verified
Ľubomír (10)

3. novembra 2022

Túto knihu som veľmi túžil mať, keď sa blížilo obdobie dušičiek. Žiaľ, moja finančná situácia mi to nedovoľovala kúpiť si už ďalšiu knihu, po ktorej som zatúžil v blízkom období. Preto ma veľmi potešila výhra za októbrovú recenziu. Neváhal som, hneď som si ju objednal. A potom hneď som si ju prelistoval, keď už som ju mal možnosť stiahnuť do mobilu. Túžil som sa modliť za úbohé duše v očistci. Z iných kníh som sa dozvedel, aké je to potrebné. Prešiel som si v rýchlosti modlitby. Hneď som sa niektoré pomodlil, ktoré sa mi páčili. Je potrebné myslieť a modliť sa za duše zosnulých najmä v období dušičiek. Modlitby z tejto knihy si chcem ale čítať a modliť sa po celý rok. Chcem žiť svoju vieru naplno. Sme spoločenstvo veriacich a myslime na svojich blížnych žijúcich a popri tom nezabúdajme na úbohé duše v očistci.

E-kniha: Stretnutia s dušami z očistca

E-kniha: Stretnutia s dušami z očistca

Mária Anna Lindmayrová

-15%

7,57 €

5,0
Ľ
verified
Ľubomír (10)

2. novembra 2022

Blížilo sa obdobie dušičiek a zatúžil som si kúpiť túto knihu. Zbadal som ju ako príspevok na facebooku. Dozvedel som sa v knihe o tom, aký je potrebný pre nás očistec, ak zomierame nie úplne pripravení stretnúť sa s Bohom. Pre duše je to ťažký stav a sú vďačné za pomoc, ktorú poskytneme my tu na zemi. Je potrebné im pomáhať a pár modlitieb a aj to, ako im ešte viac môžme pomôcť, nájdeme na konci knihy. Aj vďaka tejto knihe prichádzam na to, že pomáhať dušiam v očistci by malo byť súčasťou nášho života, našej viery, tak ako pomáhame aj tým živým.

Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia

Prvá láska sveta: Mária, Matka Božia

Fulton J. Sheen

-15%

10,12 €

5,0
Ľ
Ľubomír (10)

16. októbra 2022

Túto knihu som získal vďaka tomu, že som napísal komentár na facebooku pod príspevok internetového kníhkupectva Zachej, ktoré vyhlásilo súťaž. A výherca mohol vyhrať túto knihu. Výhra ma veľmi potešila. Učím sa mať úctu k Božej Matke, k Panne Márii. Celý život som obracial svoje srdce skôr k Pánu Bohu. Chcem, aby pre mňa znamenala veľa aj Panna Mária. Táto kniha mi v tom pomáha a sprevádza ma. Nemám ju prečítanu ešte celú, ale už na základe prečítaného viem, že mi bude dobrým spoločníkom pri budovaní správneho vzťahu k Panne Márii. Kniha odhaľuje a dobrým spôsobom vysvetľuje našu vieru, čo sa týka našej Nebeskej Matky Panny Márie tak, aby sme pochopili. Občas nám ponúka, aby sme sa dlhšie zamysleli. Pestuje v nás budovanie hĺbky úcty k Panne Márii. Táto kniha podporuje moje životné smerovanie, aby som vzdával úctu aj Panne Márii, popri tom ako budem vzdávať najvyššiu úctu Pánu Bohu.

Anna Katarína Emmerichová - životopis

Anna Katarína Emmerichová - životopis

Thomas Wegener

-15%

11,82 €

5,0
Ľ
verified
Ľubomír (10)

18. júla 2022

Veľmi pekná kniha. Nepoznal som túto nádhernú osobu, túto peknú dušu predtým. Bolo mi len trochu známe meno, ale jej život som nepoznal. Naozaj veľmi pekná kniha, jej životopis. Budem mať teraz túto ženu viac v úcte. Zároveň mám väčší záujem spoznávať, aj vďaka tejto knihe, životopisy Bohu blízkych a svätcov. Je to pre mňa neprebádaná oblasť. Mnohí z nás majú ťažké životy. Anna Katarína Emmerichová nás možno naučí, ako znášať utrpenie a ťažkosti života. Ako súcitiť s blížnymi a trpieť spolu s nimi. Prijať Božiu vôľu a snažiť sa zachovávať peknú dušu. Žiť nie len pre tento život, ale hlavne pre večnosť a podobať sa Ježišovi Kristovi, nášmu Bohu. Veď nakoniec sa môžeme zamyslieť: Akí máme byť a ako chceme predstúpiť pred Boha? Tak ako aj iní svätci, aj Anna Katarína Emmerichová nám dáva príklad, akí máme byť a ako máme žiť.

E-kniha: Křesťanství a okultní praktiky

E-kniha: Křesťanství a okultní praktiky

Vojtěch Kodet

-34%

5,27 €

5,0
Ľ
verified
Ľubomír (10)

25. júna 2022

Som rád, že som si kúpil túto e-knihu. Pomocou nej si viac uvedomujem, že je potrebné si dávať pozor prijímať vedomosti, poznatky z iných prameňov mimo našej kresťanskej viery. A horšie este podľa toho žiť, prispôsobiť si život podľa toho. Prípadne praktizovať takéto veci, ktoré sú nezlučiteľné s našou kresťanskou vierou. V pozadí toho môže byť pôsobenie zlých duchov. Kniha ma povzbudila držať sa svojej viery. Je potrebné snažiť sa rozlišovať, čo je v súlade s našou vierou a čo nie. Nebrať našu kresťanskú vieru len povrchne, lebo rýchlo môžeme zísť z cesty. Nehnať sa za niečím, čo nám neprináša pravý úžitok. Pre mňa povzbudivými slovami sú slová, ktoré sú vyslovené v prvom liste korinťanom v 13. kapitole, kde sa rozpráva o láske. Láska k Bohu, láska k blížnym je to pravé, čo by malo vypĺňať náš život.

Pôstny navigátor

Pôstny navigátor

Jacques - Bénigne Bossuet

-15%

8,42 €

5,0
Ľ
verified
Ľubomír (10)

11. apríla 2022

Veľmi podnetná kniha. Pekné úvahy, na základe ktorých si môžeme upevniť svoj vzťah s Bohom. Tieto úvahy nám môžu pomôcť stať sa dokonalejšími kresťanmi. Ja viem, že nie som dokonalý kresťan a stať sa svätým je pre mňa ešte vzdialená méta. Popri čítaní som nachádzal veľa zaujímavých zamyslení, rozjímaní a získaval som zaujímavý pohľad na môj vzťah s Bohom. Je mnoho toho, v čom sa môžem zlepšiť. Celkovo mám rád kresťanské knihy, ktoré prinášajú duchovný rozvoj v kresťanskom smere. Cítim, že skutočne žijem, ak môžem rozvíjať svoj vzťah s Bohom počas života. Našiel som svoj zmysel života zachovávajúc pri tom úctu k Bohu a snahu o pochopenie Jeho zámerov.

Sila ticha - proti diktatúre hluku

Sila ticha - proti diktatúre hluku

Robert Sarah

-15%

11,90 €

5,0
Ľ
verified
Ľubomír (10)

26. marca 2022

Určite je to jedna z mojich najobľúbenejších, ak nie najobľúbenejšia kniha, akú som kedy čítal. Naozaj veľmi vzácna a hodnotná kniha. Knižný poklad. Oáza na púšti. Mám chuť si ju stále znova a znova čítať, poznávať a sprítomňovať si spojenie nás samotných s Bohom, keď sa ponoríme do ticha a hľadáme Boha srdcom v samote a tichu duše. Kardinál Robert Sarah nádherne opisuje ticho, v ktorom nachádzame Boha. Boh je skrytý a tajomný, a vôbec nie je neprítomný v tomto svete. Je skrytý, aby sme ho hľadali. Je prítomný ako tichý Stvoriteľ a v tichu a samote sa nám dáva poznať, keď ho hľadáme s pokorným srdcom. Tie najväčšie veci sa dejú v tichu. A v tichu pôsobí náš Boh. Odporúčam knihu všetkým, ktorí úprimne hľadajú Boha. Pomocou tejto knihy spoznajú, že ticho je dôležitou potrebou pre človeka. Že pomocou ticha sa približujeme a spoznávame seba a Boha.

E-kniha: 365 dní s Pátrom Piom

E-kniha: 365 dní s Pátrom Piom

Gianluigi Pasquale

-15%

10,97 €

4,9
Ľ
verified
Ľubomír (10)

9. decembra 2021

Veľmi pekné čítanie, ktoré nasmeruje dušu, aby správnym smerom kráčala k Bohu. Slová, ktoré povzbudzujú, aby sme si vytvorili dobrý a správny vzťah k Bohu. Neprečítal som ju ešte celú, ale verím, že určite tento svätec páter Pio bude vašim dobrým spoločníkom na každý deň a privedie vás bližšie k Bohu. Už po pár stránkach sa kniha stala obohatením pre môj život. Veľmi sa mi páči táto kniha a teším sa na ďalšie stránky.

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Katarína, pred týždňom

Precízne zabalené knihy, rýchle doručenie, možnosť platby na dobierku, záložka od Zacheja sa mi veľmi páči

userAvatar

Michaela, pred týždňom

Bývám spokojená s obchodem, vždy si tu vyberu něco, co mě zaujme:).

userAvatar

jela, pred týždňom

Rýchle dodanie, nádherné produkty. ODPORÚČAM!!!

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk