Hľadaný výraz: amorth

Hľadaný výraz: amorth

(12 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Otec Amorth, jak ho neznáte
Otec Amorth, jak ho neznáte

Gabriele Amorth; Elisabetta Fezzi

Svědectví o prosté, avšak skálopevné víře paulínského kněze, jemuž se podařilo přimět církev jak doma v Itálii, tak ve světovém měřítku, aby nejen znovu začala brát vážně biblické učení o působení andělů i démonů v dějinách spásy, ale především aby se ve službě exorcistů zapojila do boje proti Zlému.

Vypredané

11,54 €

Radosť v láske
Radosť v láske

Martina Jokelová Ťuchová

Výber myšlienok z posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Amoris laetitia o láske v rodine. Radosť v láske je malá darčeková knižka, ktorá obsahuje výber myšlienok Svätého Otca Františka z exhortácie Amoris laetitia o láske v rodine. Pápež František ich adresoval manželom a každej súčasnej rodine. Vyzdvihuje v nich krásu a hodnotu manželského spolužitia, no poukazuje aj na ťažkosti v rodine. Publikácia obsahuje aj niekoľko farebných tematických fotografií. Publikáciu zostavila Martina Jokelová Ťuchová.„Radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením Cirkvi.“ „Žiadna rodina nie je dokonalou skutočnosťou, zhotovenou raz a navždy, ale vyžaduje si postupný rozvoj vlastnej schopnosti milovať.“„Ak sa rodina dokáže sústrediť na Krista, on spája a osvetľuje celý rodinný život. Bolesti a problémy sa prežívajú v spoločenstve s Pánovým krížom a objatie s ním umožňuje vydržať aj tie najhoršie chvíle.“pápež František, Amoris laetitia

Skladom

2,52 €

Posledné kusy
Amoris laetitia (Radosť lásky)
Amoris laetitia (Radosť lásky)

Pápež František

Posynodálna exhortácia Svätého Otca Františka o láske v rodine. Posynodálna Apoštolská exhortácia Svätého Otca Františka Amoris laetitia: „Radosť lásky - O láske v rodine” bola napísaná len pár týždňov po skončení biskupskej synody o rodine. Verejnosti bol tento dokument predstavený dvoma kardinálmi a jedným manželským párom. Pápež František v tomto 264 stranovom dokumente zhŕňa výsledky synody o rodine. Obsahovo je rozdelený do deviatich celkov: Vo svetle slova; Situácie a výzvy pre rodiny; Pohľad obrátený na Ježiša: povolanie rodiny; Láska v manželstve; Láska, ktorá sa stáva plodnou; Niektoré pastorálne perspektívy; Posilniť výchovu detí; Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť; Manželská a rodinná spiritualita.Najvyššia hlava Cirkvi sa vo svojej exhortácii Amoris laetitia zaoberá súčasným stavom rodiny a jej budúcnosti. Všíma si bohatstvo, krásu a lásku, ktoré ponúka manželstvo spájajúce dvoch ľudí. Nevyhýba sa ani kontroverzným a často diskutovaným témam. Láska a milosrdenstvo. To je Amoris laetitia.„Radosť z lásky, ktorá sa prežíva v rodinách je tiež radosťou Cirkvi. Ako naznačili synodálni otcovia, napriek početným znakom manželskej krízy, túžba po rodine zostáva živá, osobitne medzi mladými, a motivuje Cirkev."(Pápež František).Exhortácia vyšla aj v českom jazyku Amoris laetitia - Radost z lásky.

Skladom

6,50 €

Amoris laetitia - Radost z lásky
Amoris laetitia - Radost z lásky

Jorge Mario Bergoglio

Posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině. Exhortace je plodem dvou synodů o rodině. Již z několika úvodních bodů je zřejmé, že papež ani synodní otcové neuhýbají před složitostí předložených témat. Papežův otevřený pohled na realitu rodiny v současném světě není vystavěn na abstrakcích a nedosažitelných metách, ale vyznačuje se věrností evangelnímu ideálu a zároveň pastorační citlivostí vůči konkrétním situacím.Titul vyšiel aj v slovenčine: Amoris laetitia (2016).

Vypredané

4,75 €

Slovo nádeje
Slovo nádeje

Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Formy spirituality katolíkov, ktorí žijú v nesviatostnom manželstve. Ignaciánska škola modlitby ponúka veľké množstvo rád, usmernení a podnetov pre duchovný život. Preto môžeme konštatovať, že ignaciánska spiritualita môže byť ozajstnou oporou pre tých, ktorí aj v nesviatostnom manželstve túžia po hlbšom vzťahu k Bohu.

Vypredané

6,69 €

List Svätého Otca manželom pri príležitosti Roku rodiny Amoris laetitia
List Svätého Otca manželom pri príležitosti Roku rodiny Amoris laetitia

Papež František

Pri príležitosti Roku rodiny napísal Svätý Otec František list venovaný manželom. Vyjadruje ním svoju lásku, blízkosť, podporu a povzbudenie všetkým rodinám. Doba pandémie predstavuje veľkú skúšku pre medziľudské vzťahy, obzvlášť medzi najbližšími členmi rodiny. Svätý Otec chce modlitbou posilniť manželstvá, ktoré prežívajú krízu, no i tie stabilné, aby vytrvali.List má formu päťstranovej brožúrky, ktorá je vložená v poštovej obálke.

Skladom

3,40 €

Láska v manželství
Láska v manželství

Pápež František

Výklad Velepísně lásky ve 4. kapitole exhortace Amoris Laetitia. Čtvrtá kapitola exhortace Amoris laetitia je skutečnou perlou dokumentu papeže Františka, a jelikož si zaslouží pozornost co nejširšího okruhu čtenářů, vydáváme ji samostatně. Papež v ní interpretuje Velepíseň lásky z prvního listu Korinťanům (1 Kor 13,4–7). Pavlova slova vztahuje velice prakticky na život v manželství. Upozorňuje na řadu pastí a obtíží, které manželům na cestě životem hrozí. Hlavně však poukazuje na krásu manželství a na jeho neprobádané zdroje a možnosti. Radí, jak láskyplný vztah rozvíjet, očišťovat a posilovat. Knížečka bude užitečnou pomůckou pro ty, kdo se na manželství teprve připravují, ale osloví i ty, kdo v něm už léta žijí a nechtějí ustrnout na půli cesty. Může být námětem pro setkávání manželských společenství či duchovních obnov ve farnostech.O autorovi:Papež František, vlastním jménem Jorge Mario Bergoglio SJ (* 1936, Buenos Aires), byl zvolen 13. března 2013. Stal se prvním papežem původem z Ameriky, ale též z řad jezuitů. Dosud vydal encykliku Lumen fidei (2013), navazující na text Benedikta XVI., exhortaci Evangelii gaudium (2013) a encykliku Laudato si’ (2015), věnovanou „péči o společný dům“.

Vypredané

4,75 €

DVD: Barva lásky
DVD: Barva lásky

Il colore dell´amore. Italský dokument s českými titulky o mozaikách, tvorbě a pohledu na život známého autora o. Marka Rupnika SJ.Bonus: Den v centru Aletti (místo, kde působé i náš kardinál Špidlík). Dabing: italský, anglický a slovinský. Titulky: česky, španělsky, francouzsky, chorvatsky, portugalsky a srbsky.50min

Vypredané

21,34 €

Apofthegmata
Apofthegmata

Výroky a příběhy pouštních otců. Souborné vydání proslulých Apofthegmat, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely nebo i úryvky kázání, nebo naopak jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak "to tehdy bylo"; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí. Svazek obsahuje všechny kapitoly obsažené v knihách vydávaných postupně v letech 2000 až 2009, tedy povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování, o umění rozlišovat, o tom, že je třeba být stále bdělý, o nepřetržité modlitbě, o pohostinnosti a milosrdenství, o poslušnosti, o pokoře a o trpělivosti, o lásce, o jasnozřivých, o starcích, kteří dělali znamení, o ctnostném způsobu života různých otců; na závěr jsou uvedeny výroky těch, kdo dosáhli stařecké zralosti. Nechybí předmluva překladatele textu z řečtiny, doslov o literatuře o mnišství v češtině a rejstříky.

Vypredané

27,16 €

Apofthegmata I.
Apofthegmata I.

Výroky a příběhy pouštních otců. Egypt v štvrtom až piatok storočí doslova prekvital povolaniami k zasvätenosti. Anónios z okolia Amoun Nitriote alebo Mrakois z Egypta, pustovník žijúci v púštiach na západ od delty Nílu. Za týmito menami sa skrývajú príbehy, ktoré sa rodili v blízkosti Boha.Žiť ako pustovník nie je jednoduché. Prináša to so sebou mnohé duchovné aj hmotné riziká.Apofthegmata obsahuje krátke texty, poviedky o živote veľkých púštnych otcov. Výroky týchto askétov boli starostlivo zhromažďované od piateho storočia. Božie slovo je aktuálne v každej dobe, a preto aj po stovkách rokov je učenie Božích ľudí zaujímavé a hodnotné pre každú generáciu.Tento prvý zväzok obsahuje deväť kapitol, ktoré sa zameriavajú na duchovný pokrok, ľútosť, sebaovládanie, chudobu, vyhýbanie sa žiadostivosti, trpezlivosť a silu, omietnutie okázalosti a zrieknutie sa súdenia druhých.

Vypredané

9,22 €

Apofthegmata III.
Apofthegmata III.

Výroky a příběhy pouštních otců. Zasvätený život nie je len voľba, je to v prvom rade povolanie od Najvyššieho Boha. Púštni otcovia sa Bohu zasvätili celí a on ich obdaroval múdrosťou, ktorá je sprostredkovaná aj nám, ľuďom 21. storočia, prostredníctvom série kníh Apofthegmata.Pozostávajú z krátkych či dlhších príbehov z pustovníckeho života na púšti spred stovkami rokov (4. - 5. storočie). Aj vtedy sa ľudia zaoberali otázkou: Ako byť spasený? Táto otázka má stále naliehavý charakter. Možno to spôsobila nevyhnutná prítomnosť Boha v ich srdci, ale mnísi si na túto otázku dokázali odpovedať.Tretia kniha z tejto série je akýmsi uzavretím a zaoberá sa nezištnou pomocou a cnostným konaním.

Vypredané

7,66 €

Apofthegmata II.
Apofthegmata II.

Výroky a příběhy pouštních otců. Poučenia od mníchov ktorí obývali púšť v období 4. - 5. storočia po Kristovi sú zhrnuté práve t tomto druhom zväzku Apofthegmaty. Múdrosti získané prostredníctvom nich pomáhajú čitateľovi duchovne rásť. Kniha Apofthegmata II. pozostáva z krátkych anekdot, občas aj dlhších poviedok, ktoré odhaľujú udalosti, ktorých boli mnísi priamo účastní, alebo boli ich svedkami.Druhý zväzok tejto série myšlienok púštnych otcov sa zaoberá modlitbou, pohostinstvom, poslušnosťou, pokorou a vytrvalosťou v boji proti zlu.

Vypredané

9,60 €

Apofthegmata 1983 - 1990
Apofthegmata 1983 - 1990

Dom Samuel; Otec Jeroným et al.

Dom Samuel Lauras, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, v tomto svazku předkládá výroky otce Jeronýma, otce Patrika a otce Mikuláše, trapistických mnichů ze Sept-Fons, jak je jako novic vyslechl před třiceti lety, a doplňuje je několika komentáři a vzpomínkami.K povaze Apofthegmat nedílně patří to, že jsou určitým způsobem živoucí a tajuplná, což od čtenáře či posluchače vyžaduje, aby je přijímal s jistou poslušností podle latinského slovesa oboedire (stejně tak i české sloveso – poslouchat).Nemáme je tedy vykládat a hodnotit na základě našich osobních preferencí, nýbrž jim máme dovolit, aby jejich slova vdechla život našemu vlastnímu životu. ... Apof, jak tvrdí vzdělanci, k významu přidává rovinu vážící se k výšce. Apofthegmata. Slovo vyslovené shora, z pozice autority. Slovo, které pozvedá naslouchajícího, slovo, k němuž se i ten, kdo mu chce naslouchat, musí sám pozvednout.“

Vypredané

10,57 €

Historia Religiosa
Historia Religiosa

Theodórétos

Apofthegmata syrských otců. Spis biskupa Theodóréta z Kyrru (asi 393—460) o askezi, životě a názorech křesťanských mnichů a mnišek v starověké Sýrii. Jakási apofthegmata syrských otců. Kniha o syrských asketech, o nichž podává zprávu na základě starší tradice i podle vlastních zážitků.

Vypredané

12,51 €

Za svetlom v tichu a tme
Za svetlom v tichu a tme

Cyril Axelrod

Narodil sa ako nepočujúci Žid, ale stal sa katolíckym kňazom. Do troch rokov nevedel chodiť, ale jeho dielo sa rozšírilo na všetkých päť kontinentov. Rozprávať začal až ako deväťročný, ale dnes ovláda pätnásť jazykov. Vyrástol v režime apartheidu, ale stal sa priekopníkom multirasovej služby. Prišiel o zrak, ale nikdy neprestal vidieť. Teraz je nepočujúci a nevidiaci, ale to mu nebráni, aby v tichu a tme kráčal za svetlom viery.

Vypredané

7,13 €

E-kniha
E-kniha: Apofthegmata 1983–1990
E-kniha: Apofthegmata 1983–1990

Dom Samuel; Otec Jeroným et al.

Dom Samuel Lauras, opat trapistického kláštera v Novém Dvoře, v tomto svazku předkládá výroky otce Jeronýma, otce Patrika a otce Mikuláše, trapistických mnichů ze Sept-Fons, jak je jako novic vyslechl před třiceti lety, a doplňuje je několika komentáři a vzpomínkami.K povaze Apofthegmat nedílně patří to, že jsou určitým způsobem živoucí a tajuplná, což od čtenáře či posluchače vyžaduje, aby je přijímal s jistou poslušností podle latinského slovesa oboedire (stejně tak i české sloveso – poslouchat).Nemáme je tedy vykládat a hodnotit na základě našich osobních preferencí, nýbrž jim máme dovolit, aby jejich slova vdechla život našemu vlastnímu životu. ... Apof, jak tvrdí vzdělanci, k významu přidává rovinu vážící se k výšce. Apofthegmata. Slovo vyslovené shora, z pozice autority. Slovo, které pozvedá naslouchajícího, slovo, k němuž se i ten, kdo mu chce naslouchat, musí sám pozvednout.“

Ihneď na stiahnutie
-56%

4,39 €

Opátstvo Northanger
Opátstvo Northanger

Jane Austen

Módne kúpeľné mestečko Bath v Anglicku pred dvesto rokmi: tam si chodili anglickí otcovia liečiť v horúcich pramenňoch kĺby trápené reumou a spolu s manželkami uvádzať dcéry do spoločnosti. Hlavným cieľom nádejných neviest však bolo upútať pozornosť vyhliadnutých ženíchov.Hrdinky príbehu, úprimná, naivná mladučká Catherine a jej prefíkaná priateľka Isabella, si toto svoje poslanie spestrujú čítaním v tých časoch veľmi obľúbených hororových gotických románov a ich rekvizity vidia na každom kroku.Takáto situácia dáva Jane Austen výbornú príležitosť rozohrať svoj typický zmysel pre humor a ironický vtip.

Vypredané

12,56 €

Opatství Northanger
Opatství Northanger

Jane Austen

V mondénních anglických lázních Bath bývaly v době Jane Austen mladé slečny uváděny do společnosti, aby se obrousily a pod dohledem matinek získaly žádoucí partii. Hrdinkou příběhu je Catherine, dcera venkovského faráře, upřímné, bezelstné, radostné stvoření, které se v nezvyklém prostředí vedle vítaných radovánek setká i s nejednou nástrahou.Ačkoliv má hlavu popletenou hrůzostrašnými gotickými romány, tehdejší oblíbenou dívčí četbou, a často vidí i v úkazech zcela běžných romantické drama, nakonec jí bystrý rozum ukáže správnou cestu a s milou Catherine – jak jinak – všechno dopadne šťastně.

Vypredané

7,95 €

Opatství Northanger
Opatství Northanger

Jane Austen

V mondénních anglických lázních Bath bývaly v době Jane Austenové mladé slečny uváděny do společnosti, aby se obrousily a pod dohledem matinek získaly žádoucí partii. Hrdinkou příběhu je Catherine, dcera venkovského faráře, upřímné, bezelstné, radostné stvoření, které se v nezvyklém prostředí vedle vítaných radovánek setká i s nejednou nástrahou. Ačkoliv má hlavu popletenou hrůzostrašnými gotickými romány, tehdejší oblíbenou dívčí četbou, a často vidí i v úkazech zcela běžných romantické drama, nakonec jí bystrý rozum ukáže správnou cestu a s milou Catherine, jak jinak, všechno dopadne šťastně.

Vypredané

8,15 €

Aforhytmick - Hitparáda aforizmov
Aforhytmick - Hitparáda aforizmov

Juraj Macko

Kto sa smeje naposledy, stráca zmysel pre humor. Znôška trefných aforizmov pre pobavenie a potešenie duše.

Vypredané

2,81 €

Audiokniha
Audiokniha: Northangerské opatství
Audiokniha: Northangerské opatství

Jane Austenová

„Když je nějaké slečně souzeno být hrdinkou, ani svéhlavost čtyřiceti sousedních rodin jí v tom nezabrání.“ Neodolatelná ironie Jane Austenové provází každou stránku románu o sedmnáctileté Catherine, která v doprovodu své matky přijíždí do módního Bathu, aby byla uvedena do společnosti a našla si vhodného partnera. Inteligentní a milá Catherine, která v dětství nejevila známky výjimečného talentu – k jejím nejšťastnějším dnům patřil ten, kdy byl propuštěn její učitel hudby, a v kreslení byla nadána schopností nakreslit domy, stromy i slepice s kuřátky jedno jako druhé –, v dospívání přečetla vše, co jí přišlo pod ruku. Oblíbila si zejména strašidelné hororové romány, jejichž kulisy hrají v příběhu o hledání lásky významnou roli… Čte Klára Oltová. Režie a zvuk Jan Koukal.

Ihneď na stiahnutie
-15%

14,32 €

Věrné vyprávění
Věrné vyprávění

Jonathan Edwards

Věrné vyprávění o podivuhodném díle Božím při obrácení mnoha set duší v Northamptonu a sousedních městech a vesnicích v New Hampshiru v Nové Angliii v dopise Rev. dr. Colemanovi z Bostonu, napsané důstojným panem Edwardsem.Věrné vyprávění se ve své úplné podobě objevilo v Londýně poprvé za podpory Rev. Isaaca Wattse a Johna Guyse, kteří napsali: "Přátelská korespondence, kterou udržujeme s našimi bratry z Nové Anglie, nám čas od času skýtá potěšení slyšet o některých podivuhodných případech Boží milosti při obrácení hříšníků a některých vynikajících příkladech zbožnosti v této části Ameriky. Nikdy jsme však neslyšeli ani nečetli, že by od prvokřesťanských dob došlo k nějaké události tohoto druhu, jež by byla tak udivující, jako je ta, kterou nám představilo toto vyprávění."

Vypredané

6,74 €

E-kniha
E-kniha: Northangerské opatství
E-kniha: Northangerské opatství

Jane Austen

Módní lázeňské město před dvěma sty lety: sem si jezdili angličtí otcové léčit v horkých pramenech klouby stižené dnou a spolu s manželkami uvádět dcery do společnosti s cílem upoutat zájem vyhlédnutých ženichů. Hrdinky příběhu, upřímná, naivní mladičká Catherine a její mazaná přítelkyně Isabella, si toto své poslání zpestřují četbou strašidelných gotických románů a jejich rekvizity vidí na každém kroku. Tato situace nabízí Jane Austenové skvělou příležitost rozehrát svůj typický smysl pro humor a ironický vtip.

Ihneď na stiahnutie
-30%

11,49 €

E-kniha
E-kniha: Opátstvo Northanger
E-kniha: Opátstvo Northanger

Jane Austen

Módne kúpeľné mestečko Bath pred dvesto rokmi: sem si chodili anglickí otcovia liečiť v horúcich prameňoch kĺby trápené dnou a spolu s manželkami uvádzať dcéry do spoločnosti s cieľom upútať záujem vyhliadnutých ženíchov. Hrdinky príbehu, úprimná, naivná mladučká Catherine a jej prefíkaná priateľka Isabella, si toto svoje poslanie spestrujú čítaním v tých časoch veľmi obľúbených hororových gotických románov a ich rekvizity vidia na každom kroku.Takáto situácia dáva Jane Austen výbornú príležitosť rozohrať svoj typický zmysel pre humor a ironický vtip.

Ihneď na stiahnutie
-30%

10,49 €

Páter Pio - Krátky príbeh svätca
Páter Pio - Krátky príbeh svätca

Gabriele Amorth

Exorcista Gabriele Amorth sa stretával s Pátrom Piom 26 rokov - od roku 1942 do roku 1968. Amorth ho považoval za duchaplného a dôvtipného človeka. Jeho kniha Páter Pio - Krátky príbeh svätca zaznamenáva osobné príbehy a udalosti, oficiálne správy aj zdanlivo obyčajné epizódy zo života Pátra Pia. Tento svätec bol ustavične spojený s Bohom, preto niekedy pôsobil dojmom, že je roztržitý. Jeho život sa zdal byť monotónnym - väčšiu časť života prežil v kláštore, pri oltári a v spovednici. Veľké davy ľudí prichádzajúcich zďaleka na svätú omšu či na spoveď k nemu sú však dôkazom, že im Páter Pio mal čo ponúknuť, a veľmi veľa ľudí oslovuje aj dnes. Želaním otca Amortha bolo prebudiť v čitateľoch záujem o ďalšie knihy o Pátrovi Piovi, najmä o jeho spisy.

Skladom

6,69 €

Otec Pio
Otec Pio

Gabriele Amorth

Světcův stručný životopis (3. vydání). Vzpomínka dona Amortha, novináře, kněze a přítele, který v letech 1942 až 1968 otce Pia pravidelně navštěvoval, ukazuje život tohoto kapucína z bezprostřední blízkosti. „Myslím, že otec Pio měl poslání živě nám připomínat všechna tajemství víry: výkupné umučení Páně, jeho milosrdenství, existenci ráje, pekla, očistce a také existenci andělů, zvláště našeho anděla strážného, který je při nás čtyřiadvacet hodin denně..."Existuje již mnoho životopisů otce Pia, ale stojí snad za to přidat k nim ještě pár řádek, aby byl Bůh ve svých dílech oslaven.

Vypredané

7,75 €

Môj ruženec
Môj ruženec

Gabriele Amorth

Slávny vatikánsky exorcista Gabriele Amorth hovoril, že ruženec je po svätej omši a liturgii hodín najmocnejšou modlitbou. V knihe Môj ruženec nájdete jeho zamyslenia k tajomstvám ruženca radostného, bolestného, slávnostného, ale aj svetla.Na konci Vás ešte čakajú dva dodatky a to: Pápeži o ruženci a Stručné dejiny ruženca.Kniha vyšla aj v českom jazyku: S růžencem v ruce.

Vypredané

7,27 €

Testament exorcistu
Testament exorcistu

Gabriele Amorth

Rozhovory o Bohu a satanovi. "Don Gabriele vyžaroval vľúdnosť, takú otcovskú a priateľskú, aby človekovi ukázal, že mu ide len o to - umožniť mu okúsiť láskavosť dobrého Boha, ktorý nad ním bdie." Angelo De SimonePáter Amorth odovzdáva cez Testament exorcistu obrovské bohatstvo a veľkú slobodu ako svoju poslednú vôľu - ľudský a duchovný testament. V tejto osobnej výpovedi sa zaoberal témami: dobra a zla, šťastia a nádeje, zároveň poukázal na problémy dnešnej doby, ako je moc médií, slobodomurárstvo a sekty. Kniha je obohatená o fotografie zo života Pátra Amorta.Gabriele Amorth (*1925 - †2016) bol od roku 1986 vrchným exorcistom Rímskej diecézy. Napísal množstvo publikácií a bol aj spoluautorom knihy Poraziť diabla skrze Ježiša (2016).

Vypredané

8,73 €

S růžencem v ruce
S růžencem v ruce

Gabriele Amorth

Slavný exorcista Gabriele Amorth se v knížce S růžencem v ruce se čtenáři dělí o svou zkušenost s růžencem jako s jednou z nejdůležitějších modliteb jeho života. Jednotlivá tajemství růžence doprovází svými zamyšleními. Knihu ukončuje výběr z promluv a dokumentů posledních papežů věnovaných modlitbě růžence.Kniha vyšla aj v slovenskom jazyku: Môj ruženec.

Vypredané

8,24 €

V boji proti diablovi
V boji proti diablovi

Gabriele Amorth

Skúsenosti exorcistu. „Zlý duch nezmôže nič proti Božiemu milosrdenstvu.“Rozsudok, ktorý bude vynesený o našom živote pri poslednom súde, bude závisieť od lásky. Dokonca ho vynesieme my sami čeliac holej pravde o svojom živote, keď budeme stáť pred Bohom. Na sklonku nášho života zostane len láska, ktorú sme vložili do našich skutkov.Ďalšia z kníh známeho vatikánskeho exorcistu nás oboznámi s nástrahami, ktoré nám na ceste životom pripravuje zlý duch.Recenzia V boji proti diablovi na stránke Blog.Zachej.sk

Vypredané

8,72 €

Kto je skutočný diabol
Kto je skutočný diabol

Gabriele Amorth

V knihe Kto je skutočný diabol preslávený vatikánsky exorcista Gabriele Amorth rozpráva o sile Satana, ktorý zasahuje do našich životov. Úlohou exorcistu je boj so Zlým a páter Amorth bol už neraz svedkom jeho zničujúcej moci.Diabol je ľadovo vytrvalý a jeho nenávisť nepozná hraníc. Spolu s príbehmi zo života autor opisuje tohto zlého, nečistého, zvrhnutého anjela, kedysi najkrajšieho zo všetkých, ktorý rozsieva nenávisť a skazu. Zároveň však poskytuje nádej, že Boh je mocnejší ako zlo.

Vypredané

5,34 €

Zlí duchové a exorcismy
Zlí duchové a exorcismy

Gabriele Amorth

Kto je Satan?Ako koná?Ako ho môžeme spoznať a bojovať s ním?Čo je exorcizmus?Jeden z najslávnejších talianskych exorcistov Gabriele Amorth nám vo svojej knihe Zlí duchové a exorcismy ponúka jasný a jednoduchý návod na boj proti zlu. Kniha obsahuje najdôležitejšie otázky týkajúce sa posadnutosti a spôsoby, ako sa vyhnúť démonovi.Dielo môže pomôcť tým, ktorí chcú porozumieť tajomnej prítomnosti diabla v našich životoch. Založená na Božom Slove: ,,Biblia nám hovorí, aby sme sa nikdy nebáli diabla.“

Vypredané

2,81 €

Exorcisti a psychiatri
Exorcisti a psychiatri

Gabriele Amorth

Otec Gabriele Amorth, preslávený exorcista Ríma, opisuje v tejto jeho tretej knihe ako okultizmus, veštenie, mágia, špiritizmu a satanský kult majú za následok vnútorný rozvrat a odpad od viery.Zlo je na dennom poriadku - mamona, terorizmus, prostitúcia, korupcia a mnoho ďalšieho pôsobí na ľudí zničujúco. Vzhľadom na to, čo sa deje v dnešnej dobe, by sme si mohli myslieť, že je už cirkev porazená. Ale v Svätom písme je napísané a to konkrétne v Prvom Jánovom liste, že Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky (1Jn 3,8). A v Matúšovom evanjeliu čítame, že Ježiš dal svojim učeníkom moc vyháňať zlých duchov (Mt 10,08). Práve preto by to bol naozaj historický neúspech, ak sa práve v tejto dobe nevyužila táto úžasná zbraň - exorcizmus.

Vypredané

8,73 €

Spomienky exorcistu
Spomienky exorcistu

Gabriele Amorth

Môj život v boji proti satanovi. Titul vyšiel aj v češtine: Vítězit Boží mocí (2012).Je známy ako najslávnejší exorcista na svete. Napísal niekoľko kníh a bol hosťom v desiatkach televíznych relácii. To je otec Gabriele Amorth. Málokto však vie, že pred tým, ako odovzdal svoj život Bohu, slúžil vo vojne a neskôr študoval právo.No v jeho živote nastal zlom. Už bol pár rokov kňazom, keď ho k sebe zavolal kardinál Ugo Poletti a ponúkol mu, aby nahradil vtedajšieho exorcistu otca Candida. Takto sa začalo to, čo samotný autor nazýva ako „povolanie, ktoré ho každý deň stavia tvárou v tvár diablovi“.Silou nášho Pána prináša oslobodenie mnohým ľuďom prostredníctvom modlitby oslobodenia. Vykonal viac ako desaťtisíc exorcizmov. Skrze jeho svedectvo svet viac spoznáva, že diabol nie je len výmysel, ale realita. Že zlý duch skutočne existuje a zasahuje do života ľudí. V knihe Spomienky exrocistu sa okrem iného vyskytujú aj momenty z jeho pôsobenia.

Vypredané

9,00 €

Vítězit Boží mocí
Vítězit Boží mocí

Gabriele Amorth

Vzpomínky známeho exorcisty. Titul vyšiel aj v slovenčine: Spomienky exorcistu (2012). Co víme o ďáblovi?Bereme jeho existenci vážně, nebo jsme si ho zařadili mezi pohádkové bytosti?Jak může zlý duch ovlivňovat život člověka a jaké prostředky nabízí církev, abychom se mohli jeho působení bránit?Jaká rizika podstupuje ten, kdo navštěvuje kartáře, spiritistické seance, provozuje magii nebo se účastní satanistických rituálů?Na tyto a podobné otázky odpovídá zkušený exorcista, který se službě modlitby za uzdravení a osvobození od Zlého věnuje pětadvacet let. Nepředkládá čtenáři teoretické výpovědi, ale vybírá ze své bohaté životní zkušenosti množství konkrétních případů, s nimiž se setkal v roli Kristova kněze a exorcisty. Jeho poznatky získané letitou praxí mohou být důležitou pomocí nejen pro ty, kteří se věnují podobné službě či duchovnímu doprovázení, ale i pro každého, kdo si chce ujasnit téma týkající se ďábla a vítězství nad zlem, které se děje mocí Ježíše Krista.

Vypredané

8,04 €

Mocnejší než zlo
Mocnejší než zlo

Gabriele Amorth

Jak rozpoznávat a přemáhat zlého ducha a vyhýbat se mu. Tento titul je dostupný aj v slovenskej verzii pod názvom Silnejší než zlo.Najväčší taliansky exorcista páter Amorth prostredníctvom vlastných skúsenosti poukazuje na tajomstvo zla a mocného pôsobenia satana. Kniha sa zaoberá pálčivými otázkami, ako je moc mágov, čarodejníc, veštkýň a účinnosť kúziel, ktoré môžu mať za následok aj vznik rôznych ochorení. Dozviete sa, aký je rozdiel medzi psychickou chorobou a chorobou duše. Autor tiež varuje pred rizikami niektorých foriem združení, za ktorými sa môžu skrývať skutočné satanistické sekty a im podobné organizácie. Venuje sa aj problematike populárneho sviatku Halloween a všíma si jeho duchovný princíp. V knihe sú rozobraté témy ako svet mágie, špiritizmu, okultizmu a šamanizmu, nástrahy chamtivosti a sexu, satanský rock, či násilie v médiách. Kniha veľmi dobre reflektuje problémy a výzvy, ktorým čelí súčasná spoločnosť.

Vypredané

12,66 €

Za jedním úsměvem
Za jedním úsměvem

Gabriele Amorth

Blahoslavená Alexandrina Maria da Costa. Životopis portugalské stigmatizované mystičky bl. Alexandriny Marie da Costa (1904–1955), která byla 30 let upoutána na lůžko a 13 let a 7 měsíců byla jejím jediným pokrmem konsekrovaná hostie.Stejně jako k životu Alexandriny patřilo utrpení, tak nikdy neztrácela úsměv – podle p. Amortha její otevřený a přirozený úsměv se opakoval na všech jejích fotografiích. Co se skrývalo za tímto úsměvem, může spolu s autorem odhalit čtenář této knihy.

Skladom

6,31 €

Mariánské inspirace
Mariánské inspirace

Gabriele Amorth

S knížkou Mariánské inspirace můžeme po celý měsíc každý den rozjímat o Mariině životě, o tom, jak je skrytě i zjevně přítomna v Pismu svatém a v celém díle vykoupení...

Vypredané

5,82 €

Exorcisté a psychiatři
Exorcisté a psychiatři

Gabriele Amorth

Titul vyšiel aj v slovenskom jazyku: Exorcisti a psychiatri (2014).Prečo je také ťažké nájsť nejakého exorcistu? V tejto knihe je obsiahnutá prvá prezentácia dejín exorcizmu od čias Krista po dnešok. Tento stručný prehľad 2000 rokov dejín vysvetľuje, prečo je dnešný klérus v tejto oblasti tak málo pripravený a prečo toľko kňazov a biskupov nemá dôveru v exorcizmy. Zlý duch z toho všetkého ťaží, pretože akonáhle upadá viera, zákonite sa množí povera prejavujúca sa v podobe mágie, satanizmu, siekt, nových náboženských spoločností, špiritizmu. To všetko má svoje korene v okultizme. Táto kniha sa danou problematikou zaoberá a snaží sa zaplniť existujúcu medzeru. Keď človek nemá správne informácie, nemôže rozpoznať, kde sa skrýva nebezpečie. Kňazi, vychovávatelia, rodičia, tí všetci musia vedieť o zmienených skutočnostiach, ktoré sú dnes tak často popularizované v masovokomunikačných prostriedkoch. Keď chceme dobre porozumieť určitým poruchám, musíme dokázať rozlíšiť, či sa jedná o psychické choroby alebo o pôsobenie zlého ducha. Nad touto témou sa zamýšľa otec Amorth spolu so skupinou známych psychológov. Malo by byť jasné, že exorcista je tým posledným, za kým sa má človek vybrať. To je mienka autora knihy, ktorý vyzýva čitateľov, aby sa uchyľovali predovšetkým k bežne dostupným prostriedkom udeľovania Božej milosti, k modlitbe za oslobodenie. Práve tomuto problému otec Amorth venuje značný priestor. V knihe ale nechýbajú ďalšie témy, ktoré dnes vzbudzujú veľký záujem. Jednou z takýchto otázok je to, či v človeku môže byť prítomná duša nejakého zosnulého. V prílohe je verejnosti predložený preklad oficiálnych textov exorcizmov z Rímskeho rituálu.

Vypredané

13,48 €

Exorcista vypráví
Exorcista vypráví

Gabriele Amorth

Zkušenosti z boje proti zlu. Tato kniha je osobním svědectvím italského exorcisty. Autor se snaží přístupnou formou odpovědět na otázky spojené s problematikou boje proti zlu.

Vypredané

5,82 €

1 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Libuša, pred 1 dňom

Som veľmi spokojná s týmto obchodom, rýchle dodanie, z nákupu sa vám vždy vráti späť nejaká čiastka, krásne a s láskou zabalené. :)

userAvatar

Stanislava , pred 1 dňom

Vždy veľmi rýchle odoslanie objednávky, rýchla komunikácia. Moj najobľúbenejšie internetové kníhkupectvo ❤️

userAvatar

Stanislav, pred 2 dňami

Výhoda

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk