Sv. Ján Pavol II.

Sv. Ján Pavol II.

(24 produktov)

Svätý pápež Ján Pavol II. patrí medzi najinšpiratívnejšie osoby svetových dejín. Niekto raz povedal,...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Jan Pavel II. v dialogu s mladými
Jan Pavel II. v dialogu s mladými

Jan Balík

Analýza pastorace mládeže, jak ji praktikoval a do života církve uváděl během svého pontifikátu Jan Pavel II. Vychází z pochopení osobnosti papeže a jeho přístupu k mladým lidem. Na tomto základě interpretuje světové dny mládeže, formuluje základní principy jeho vztahu k mladým lidem, zaobírá se papežovým přínosem pro pastoraci mládeže a pro vznik diecézní pastorace mládeže.

Vypredané

8,05 €

Veľká kniha milostí na príhovor Jána Pavla II.
Veľká kniha milostí na príhovor Jána Pavla II.

Aleksandra Zapotoczny

„Šesť ľudí, ktorí sa nespovedali už tridsať, ba až štyridsať rokov, vošlo do Kostola Panny Márie so zámerom vyspovedať sa. Otec Newman sa každého z nich opýtal, prečo si vybrali práve túto chvíľu. Vo všetkých prípadoch bola odpoveď rovnaká: smrť Svätého Otca. Otec Newman vtedy vyhlásil: ,Uplynuli len štyri hodiny od pápežovej smrti, a všade sa už rozlieva milosť.'"Keď Ján Pavol II. zomieral, bol som v New Yorku. Pracoval som pre televízne spravodajstvo NBC. Z nášho popoludňajšieho priameho prenosu ma najviac oslovila úcta, s akou sa ľudia, dokonca aj nábožensky vlažné osoby, vyjadrovali o Svätom Otcovi. Henry Kissinger, nositeľ Nobelovej ceny za mier, americký diplomat, mi povedal, že Ján Pavol II. mal oveľa väčší vplyv na osud sveta než akákoľvek iná osobnosť 20. storočia. Táto myšlienka ma sprevádzala počas cesty do Ríma, kde som deň po pápežovej smrti stretol ľudí z celého sveta. Chceli si uctiť Svätého Otca a poďakovať mu za jeho svedectvo viery. Človek, ktorý pozná Rím, si len ťažko dokáže predstaviť toto, zvyčajne chaotické a hlasné mesto ponorené do atmosféry meditácie a ticha. Takto to bolo v priebehu celého týždňa po smrti Svätého Otca. Druhého apríla mi zatelefonoval môj priateľ, kňaz z Južnej Karolíny, práve vo chvíli, keď som cestoval na Kennedyho letisko so zámerom odletieť do Ríma. Vyrozprával mi istú udalosť.Dovoľte mi, aby som ju citoval tak, ako bola uverejnená v knihe Božia voľba. „Jay Scott Newman, kňaz z katolíckeho Kostola Panny Márie v Greenville v Južnej Karolíne, odišiel od televíznych správ o pápežovej smrti a zamieril do svojho kostola na popoludňajšiu spoveď. Neskôr zatelefonoval svojmu priateľovi a povedal mu, že práve ,prežil tri najdôležitejšie hodiny svojho kňazstva'.

Vypredané

4,80 €

Uzdravenie Slovenska, „srdca“ Európy 1
Uzdravenie Slovenska, „srdca“ Európy 1

Václav Kocián et al.

Stane sa Slovensko požehnaným „srdcom“ Európy?V čase, keď Slovensko i celá Európa je v kríze a zlo rastie rýchlejšie ako dobro, znejú nám povzbudzujúce slová Jána Pavla II. o našej úlohe v Európe ako sen. Tento sen je však z Ducha a preto sa splní, ak uveríme a poslúchneme. Zavrátime tak hrozbu spojenú s integráciou a staneme sa požehnaným „srdcom“ Európy, ktoré veľmi významne prispeje k pokroku európskeho kontinentu. Najprv sa však treba obrátiť ku Kristovi, jedinému Vykupiteľovi človeka, a v jednote uzmierovať Boha, búrať falošné oltáre, lámať kliatby, ktoré ovládajú Slovensko, a uzdraviť choré srdce Slovenska. Prečo a ako na to, o tom sa možno dočítať v piatich kapitolách tejto knihy.„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu. ... Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery v Krista a oddanosti Panne Márii.“

Vypredané

2,91 €

Dôverujem v Božie milosrdenstvo
Dôverujem v Božie milosrdenstvo

Grzegorz Galazka

Obrazová publikácia zostavená k sviatku Božieho milosrdenstva približuje úctu veriacich i samotného pápeža k tomuto kultu. Obsahuje veľké farebné fotografie.

Vypredané

9,60 €

Tajomstvá Jána Pavla II.
Tajomstvá Jána Pavla II.

Antonio Socci

Aké tajomstvá ukrýval Karol Wojtyla? O čom vedel?. Príbeh, ktorý sa nedá čítať bez emocionálnych zimomriaviek. Absolútne jedna z najviac prekvapujúcich a odkrývajúcich kníh o poľskom pápežovi! Dlhoročný priateľ Karola Wojtylu, kardinál Andrzej Deskur, odhaľuje autorovi nezvyčajnú informáciu. Ukazuje sa, že osoba Jána Pavla II. má ešte jeden, biografmi doposiaľ neodhalený rozmer: Karola Wojtylu od 26. roku života sprevádzali nezvyčajné mystické zážitky!„Aké tajomstvá ukrýval Karol Wojtyla? O čom vedel?“ – pýta sa autor a aby potvrdil tieto informácie, ide po stopách tajomstiev z Fatimy, skúma zväzky s o. Piom, predpovede a mariánske zjavenia udalosti z Medjugoria a mnohé nadprirodzené znaky, ktoré sprevádzali službu – ako píše sám autor – Jána Pavla Veľkého. Porovnáva ich s výpoveďami svedkov, vatikánskymi dokumentmi, názormi blízkych osôb pápeža.Výsledky toho bádania sú absolútne ohromujúce! Vrhajú úplne nové svetlo na úlohu, akú odohral Ján Pavol II. v dejinách sveta nielen ako vzdelaný duchovný vodca, ale aj ako človek, ktorý mal reálny kontakt s Bohom v rozmere, aký je si ťažko predstaviť.

Vypredané

10,57 €

Svätý hneď
Svätý hneď

Šebastián Labo

Podstatnú a najdôležitejšiu časť knihy tvorí opis udalostí sobotného večera 30. apríla a nedeľného dopoludnia 1. mája 2011. V sobotu sa na známom rímskom štadióne Circo Massimo konala modlitbová vigília s pestrým duchovným programom. Bola to príprava na beatifikáciu, ktorú na druhý deň, v nedeľu, v prítomnosti pol druha milióna nadšených a rozradostnených pútnikov z celého sveta uskutočnil Svätý Otec Benedikt XVI. V knihe autor priblížil život Karola Wojtylu od nástupu na pápežsku stolicu až po jeho smrť a blahorečenie.

Vypredané

6,79 €

Ruženec s Jánom Pavlom II.
Ruženec s Jánom Pavlom II.

Bartolino Bartolini (ed.)

Pevnou súčasťou spirituality Jána Pavla II. je jeho úcta k Panne Márii a vernosť posvätnému ružencu. Meditácie sú doplnené modlitbami pápeža.

Vypredané

1,26 €

Špecifiká morálneho svedomia
Špecifiká morálneho svedomia

Ivan Kútny

Koncept morálneho svedomia podľa Druhého vatikánskeho koncilu a jeho využitie vo vybraných dokumentoch magistéria Jána Pavla II.Pri uvažovaní o špecifikách morálneho svedomia vo svetle Druhého vatikánskeho koncilu je potrebné venovať pozornosť človeku, ktorý – vstúpiac do svojho vnútra – na jednej strane stojí pred sebou samým vo svojom najskrytejšom jadre, na druhej strane je sám s Bohom. Morálne svedomie je potom tým hermeneuticky privilegovaným miestom, kde uvedomenie si seba a uvedomenie si Boha sú nerozlučiteľne spojené. V tajomných hlbinách a svätyni vlastného „ja“, teda vo svedomí, každý jednotlivec rozhoduje o prijatí vlastnej základnej voľby (optio fundamentalis). Rozhoduje sa medzi dvoma možnosťami: buď prijme (niekedy aspoň implicitne), alebo odmietne to, čo sa vo svätyni udialo.Prof. ThDr. Ivan Kútny, PhD., v súčasnosti pôsobí na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Za profesora bol vymenovaný 13. júna 2005 po vedeckej profilácii – uskutočnenej v zahraničí – v oblasti etiky a morálnej teológie.

Vypredané

4,85 €

Růženec velkého jubilea
Růženec velkého jubilea

Guido Olivieri

Růžencová rozjímání podle apoštolského listu Jana Pavla II. Tertio millennio adveniente o přípravě na jubilejní rok 2000.

Vypredané

1,65 €

Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého
Utrpenie, smrť a pohreb Jána Pavla Veľkého

Šebastián Labo

18. mája 1920 - 2. apríla 2005. Na stránkach tejto publikácie čitateľ nájde podrobný opis posledných dní života Svätého Otca Jána Pavla II. od Kvetnej nedele 20. marca do soboty 2. apríla 2005. Vtedy lietajúci pútnik Ján Pavol II. odletel z časnosti do večnosti, opustil vatikánsky palác, aby zaujal jemu pripravené miesto v krajšom, pevnejšom a večnom paláci, v dome nebeského Otca. Pápeža Jána Pavla II. už mnohí právom nazývajú Veľkým.

Vypredané

7,08 €

Pápežské listy a Vatikánske dokumenty č. 47
Pápežské listy a Vatikánske dokumenty č. 47

Ján Pavol II.

Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. na pôstne obdobie 2004Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 41. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania (2. máj 2004, Štvrtá veľkonočná nedeľa)Posolstvo Svätého Otca Jána Pavla II. k 38. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov (23. máj 2004)

Vypredané

0,79 €

Lietajúci pútnik dvadsiatého storočia II.
Lietajúci pútnik dvadsiatého storočia II.

Šebastián Labo

1983 - 1985. Ján Pavol II. na apoštolských cestách okolo sveta. Kniha obsahuje aj farebné fotografie.

Vypredané

0,96 €

Lietajúci pútnik dvadsiatého storočia III.
Lietajúci pútnik dvadsiatého storočia III.

Šebastián Labo

Ján Pavol II. na apoštolských cestách okolo sveta, 1986 - 1987. Ján Pavol II. na apoštolských cestách okolo sveta. Kniha obsahuje aj farebné fotografie.

Vypredané

8,34 €

Síla v slabosti Jana Pavla II.
Síla v slabosti Jana Pavla II.

Stanislaw Dziwisz

V roce 2005 Jan Pavel II oslovil svět svým utrpením. Věrný slibu, který dal při zvolení kardinálu Wyszynskému, vedl církev a křesťany do třetího tisíciletí. Svým příkladem a svým slovem se stal i pro věřící jiných náboženství a pro všechny lidi dobré vůle svědkem pokoje, porozumění a míru. Jeho plodné apoštolské působení bylo spojeno s velkým utrpením: byl na něho spáchán atentát a později onemocněl Parkinsonovou chorobou.Karol Wojtyla byl mužem bolesti, a tak nemocní a trpící v jeho srdci nacházeli pochopení a schopnost naslouchat. Kniha shrnuje vyprávění čtyř osob, které Jana Pavla znali velice zblízka. Stanislaw Dziwisz byl dlouholetým papežovým osobní tajemníkem. Czeslaw Drazek je vedoucí polského vydání deníku Osservatore Romano. Profesor Renato Buzzonetti byl papežův osobní lékař a vůbec poprvé na veřejnosti popisuje závažné chirurgické zákroky a léčení, které Jan Pavel podstupoval až do posledních dnů svého života. Angelo Comastri, vikář baziliky svatého Petra, vypráví o neuvěřitelné pouti věřících a lidí ze všech koutů světa, kteří se přišli s papežem po jeho smrti rozloučit. Zdůrazňuje při tom mariánskou zbožnost Jana Pavla II.Touto poutavou knihou může každý čtenář znovu prožít příběh plný oběti, vděčnosti a lásky.

Vypredané

5,43 €

Proč je i dnes dobré mít papeže?
Proč je i dnes dobré mít papeže?

Les Miller

25 otázek a odpovědí. Papež na nás občas působí jako postava z minulosti. Zčásti je to pravda: vždyť papežství je mostem mezi tradicí a naší současností. Přesto ale mají nástupci apoštola Petra a služebníci služebníků Božích na prvním místě hlásat Kristovo poselství modernímu světu. Poctivě a současným jazykem jako papež František, Benedikt XVI. nebo Jan Pavel II. Mnozí papeže milují, ale jiní jeho roli ani tomu, co říká, nerozumí. Tato knížka nás přehlednou a čtivou formou seznamuje s tím, jak papežství vzniklo, v čem spočívá papežova služba současnému křesťanství i katolické církvi a čím je papež užitečný světu kolem nás. Nechybí základní chronologie, vysvětlení volby papeže a seznámení s jeho každodenními aktivitami. Dotkneme se i papežských návštěv v naší zemi.

Vypredané

6,31 €

Novéna ke svatému Janu Pavlu II.
Novéna ke svatému Janu Pavlu II.

Michal Altrichter

Novéna – série devíti dní proložená vybranými texty z děl papeže svatého Jana Pavla II., dále prosbami a modlitbou.

Vypredané

1,55 €

Don Bosco
Don Bosco

Teresio Bosco

Světec 19. století - Don Bosco - byl Janem Pavlem II. Za otce a učitele mládeže celého světa. Byl pedagogem v terénu, zakladatelem večerní školy, dětských domovů, středisek mládeže, dělnických sdružení. Léčil bolesti svého století - analfabetismus, nezaměstnanost, problémy opuštěné dospívající a pracující mládeže. Je zakladatelem kongregace salesiánů (SDB).Kniha je sestavená z vlastních pamětí Dona Bosca a čerpá z dvaceti svazků životopisných pamětí jeho žáků a spolupracovníků.

Vypredané

14,55 €

3 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Alžbeta, pred 3 dňami

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

userAvatar

Martina, pred 5 dňami

Široký sortiment, skvelé ceny a rýchle dodanie.

userAvatar

Gabriela, pred týždňom

Vybavenie objednávky bolo rýchle. Komunikácia na profesionálnej úrovni. Perfektne zabalené. Odporúčam !

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk