Sv. Ján Pavol II.

Sv. Ján Pavol II.

(24 produktov)

Svätý pápež Ján Pavol II. patrí medzi najinšpiratívnejšie osoby svetových dejín. Niekto raz povedal,...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Encykliky Jána Pavla II.
Encykliky Jána Pavla II.

Ján Pavol II.

súborné dielo encyklík Jána Pavla II.. Súborné dielo je mapovaním starostí i radostí 20. storočia, a zároveň je ideovým odkazom veľkého pápeža pre tretie tisícročie.Ján Pavol II. napísal celkovo 14 encyklík, v ktorých reflektoval aktuálne problémy Cirkvi i civilnej spoločnosti, pričom kládol mimoriadny dôraz na sociálne problémy. Prvá encyklika Jána Pavla II. Redemptor hominisbola zameraná na Ježiša Krista ako Vykupiteľa človeka a druhá Dives in misericordia na Božie milosrdenstvo;týmito dvoma dokumentmi určil program pre 3. tisícročie, v centre ktorého stojí Kristus ako jediný prostredník medzi Bohom a človekom. Utrápeným a vysileným ľuďom 20. storočia, plného vojen a hrôz, ponúka ako útechu a liek Božie milosrdenstvo. V encyklike Dominum et vivificantemzdôrazňuje pôsobenie Ducha Svätého v Cirkvi i vo svete a v dokumente Redemptoris materdáva ľudstvu pred zrak Matku, ktorá je podľa Druhého vatikánskeho koncilu „už teraz eschatologickým dovŕšením Cirkvi“.Ján Pavol II. napísal tri sociálne encykliky: Laborem exercensSollicitudo rei socialisCentesimus annus,čím chcel zdôrazniť, že Cirkev stojí pri človeku a chce sa zaoberať problémami, ktoré prežíva.Dve jeho encykliky sa venovali morálnym témam: Veritatis splendorEvangelium vitae,ďalšie encykliky boli zamerané na misijné poslanie Cikrvi:Redemptoris missio,na ekumenické úsilie: Ut unum sint,vzťah vedy a viery: Fides et ratio,ale aj na význam slovanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda: Slavorum apostoli,ktorých vyhlásil za spolupatrónov Európy.Zavŕšením jeho programu bola encyklika: Ecclesia de Eucharistia.Zdôrazňuje ňou, že Vykupiteľ človeka je vo svete prítomný cez Eucharistiu. Človek je cestou Cirkvi a Kristus je tu pre človeka.

Vypredané

24,50 €

DVD: Karol
DVD: Karol

animovaný film v 3D animácii. Karol Wojtyla známy ako pápež Ján Pavol II. nemal ľahký život. Už od detstva bol jeho osud poznamenaný mnohými ranami: strata matky a brata, vojna a prenasledovanie Židov, ťažká politická situácia v Poľsku…Tento animovaný film zaznamenáva jeho život od čias, kedy pôsobil ako učiteľ na univerzite, kde bol pre svojich študentov nielen pedagógom, ale i blízkym priateľom. A táto jeho náklonnosť k mladým bola silou, ktorá ich mnohé roky privádzala k Svätému Otcovi počas Svetových dní mládeže.Animovaný film Karol je dojímavým svedectvom o veľkom srdci Jána Pavla II., ktoré objalo celý svet. Pápež, ktorý bol priateľom mladých… Hrdina, ktorý víťazil láskou…Animovaný film v 3D animácií, slovenský dabing. Celkový čas 73 min., vhodné pre deti 7+

Vypredané

3,84 €

Hľadanie nádeje
Hľadanie nádeje

Ján Pavol II.

Ján Pavol II. sa venoval s múdrosťou a horlivosťou rozvíjaniu katolíckej teologickej, morálnej a spirituálnej náuky. Z tohto ohromného zdroja čerpá aj táto knižka, ktorá prináša myšlienky, ktoré vyslovil v priebehu svojho dlhého pontifikátu.Široká paleta tém nám umožňuje uvedomiť si prorockú silu tohto muža. V jeho slovách pozorujeme sami seba ako v zrkadle a uvedomujeme si tak svoje dary, ako aj slabosti. Za vypovedanými slovami stojí múdrosť, ktorá im nedáva zovšednieť. Presne vystihujú našu prítomnosť s jej rizikami, a tak sa stávajú impulzom k potrebnej premene nášho osobného života a i celej spoločnosti.

Vypredané

1,84 €

Posledný zázrak
Posledný zázrak

Andrea Tornielli

Prečo je Ján Pavol II. svätý. „Svätý hneď!“ takto volal zástup zhromaždený na námestí pred Bazilikou svätého Petra bezprostredne po úmrtí Karola Wojtyłu. A necelých deväť rokov od svojej smrti bol Ján Pavol II. v rekordne krátkom čase vyhlásený za svätého. Proces svätorečenia bol najrýchlejší v celých dejinách Cirkvi.Vatikánsky novinár Andrea Tornielli odkrýva nepoznaný priebeh procesu, v ktorom Lekárska komisia Kongregácie pre kauzy svätých uznala za nevysvetliteľné uzdravenie jednej ťažko chorej ženy, ktorá v Kostarike sledovala slávnosť blahorečenia pápeža Wojtyłu a prosila o uzdravenie na jeho príhovor. Po uznaní prvého zázraku nevyhnutného na blahorečenia vyžaduje procedúra svätorečenia potvrdenie aj druhého zázraku. Postulátor kauzy Mons. Sławomir Oder predstavil kongregácii vo Vatikáne dokumentáciu údajného uzdravenia. Po prvom predbežnom úsudku bol zväzok s lekárskymi spismi a svedectvami oficiálne prezentovaný rímskemu dikastériu, ktoré potvrdilo zázrak na príhovor blahoslaveného pápeža Wojtyłu.Andrea Tornielli, vatikánsky novinár talianskeho denníka La Stampa, detailným spôsobom približuje jednotlivé etapy svätorečenia pápeža Jána Pavla II. Počnúc zázrakom, vďaka ktorému bol blahorečený (uzdravenie rehoľnej sestry Marie Simonovej-Pierrovej z Parkinsonovej choroby), až po potvrdenie Kongregáciou pre kauzy svätých 12. februára 2013 (uzdravenie Floribeth Díazovej pochádzajúcej z Kostariky, ktoré sa udialo 1. mája 2011 v deň jeho blahorečenia). Ide o rozprávanie plné príbehov a silných emócií, ktoré pútavým spôsobom približuje jednu z najdôležitejších postáv (nielen) 20. storočia – pápeža „svätého hneď“.

Vypredané

2,91 €

CD: Ján Pavol II.
CD: Ján Pavol II.

1920 - 2005. Pripravili: Michal Hargaš; Borivoj Medelský.Interpréti: Mária Schlosserová; Jozef Šimonovič.Celkový čas: 79 min.

Vypredané

4,83 €

Ján Pavol ll. - Svätý XXI. storočia
Ján Pavol ll. - Svätý XXI. storočia

Czesłav Rzyska

Tak ako kedysi Peter, aj on, Ján Pavol II., vstupoval do Katedrály sv. Petra s obavami, uvedomujúc si misiu, ktorou ho poveril Pán. Svätý Otec, obracajúc sa slovami na Poliakov doma i vo svete, ale najmä na obyvateľov Krakova, mesta sv. Stanislava, ktorého nástupcom bol 14 rokov, konštatoval, že všetko, čo by mohol povedať, bude v porovnaní s tým, čo cítia srdcia, nedostatočné.„A tak šetrime slová,“ dodal. Nech nám zostane len veľké mlčanie pred Bohom, ktoré je samotnou modlitbou. S takýmto veľkým mlčaním by sme mali uchopiť aj biografii u Karola Wojtyłu, Jána Pavla II., ktorá nezriedka obsahuje neobyčajne tajomné nite, biografiu u naplnenú mystickým obsahom.Nadišiel však čas, aby sme postavu pápeža – Poliaka ukázali v celej jej veľkosti a svätosti. V celej tajomnosti. Zrejme nie bez mystického presvedčenia hovoril Ján Pavol II. o tom, že svet čaká nová jar kresťanstva, čo len z malej časti potvrdzuje naša terajšia skúsenosť.

Vypredané

5,82 €

Zázraky Jana Pavla II.
Zázraky Jana Pavla II.

Pawel Zuchniewicz

Kniha Zázraky Jana Pavla II. vyšla v Polsku v roce 2006 a 2009 a stala se bestselerem. Obsahuje řadu svědectví o zázracích, které se staly na papežovu přímluvu už za jeho života i podrobný popis zázraků oficiálně uznaných a doložených k procesům jeho blahořečení a svatořečení.

Vypredané

9,70 €

Ján Pavol II Veľký
Ján Pavol II Veľký

Jan-Jerzy Górny

Kniha Ján Pavol II. Veľký od Jana-Jerzeho Górneho stručne a zároveň výstižne predstavuje pontifikát Jána Pavla II. Autor opisuje stopy svätosti, ktoré zanechali myšlienky, skutky aj výzvy veľkého pápeža v dejinách a predovšetkým v ľudských srdciach.Dielo je bohato doplnené nádhernými fotografiami Artura Mariho a iných fotografov, ktorí zachytávali putovanie a pôsobenie Svätého Otca, ako aj citátmi z encyklík a iných dokumentov. Kniha – album môže byť darom, ktorý čas neznehodnotí. Kniha obsahuje cca 450 ks fotografií, ktoré doposiaľ neboli publikované. Sú z rôznych kútov sveta a aj zo Slovenska.

Vypredané

11,64 €

Pápež Wojtyla
Pápež Wojtyla

Teresio Bosco

Stručný životopis Jána Pavla II.. Stručný životopis Jána Pavla II. Prakticky a pútavo spracovaný životopis pápeža Jána Pavla II. zaznamenáva všetky dôležité míľniky jeho života od narodenia až po smrť.

Vypredané

2,42 €

Ján Pavol II. alebo ako sa Karolko stal pápežom
Ján Pavol II. alebo ako sa Karolko stal pápežom

Joanna Krzyzaneková

Knižka o Jánovi Pavlovi II. je napísaná jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Nájdete v nej odpovede na zaujímavé otázky:Bol Pápež dieťaťom, ktoré sa ulievalo?Koľko dal gólov?Čítal rád knižky?Deti sa v nej zoznámia s detstvom a mladosťou Pápeža, prežijú s ním jeho ťažké voľby ako aj kňazskú cestu. Avšak nie je to biografické rozprávanie, ale knižka hodnotná, plná tepla a humoru. Knihu dopĺňajú farebné ilustrácie Marcina Cisela.

Vypredané

8,24 €

Mária a Trojica v učení Jána Pavla II.
Mária a Trojica v učení Jána Pavla II.

Ivan Špánik

Práca s názvom "Mária a Trojica v učení Jána Pavla II." poukazuje na veľmi cenné mariologické dedičstvo, ktoré svojím životom i náukou poskytol pápež Ján Pavol II. Odporúčame pre tých, ktorí chcú hlbšie vniknúť do tajomstva Máriinho života a jeho vplyvu, akým zasahoval prvého slovanského pápeža v dejinách Cirkvi.

Vypredané

4,85 €

Pápež v súkromí
Pápež v súkromí

Caroline Pigozzi

Po prvý raz sa žene-novinárke podarilo preniknúť do súkromných priestorov najvyššej autority za vatikánskymi múrmi. Ako žije Ján Pavol II v súkromí?Ako vyzerá jeho deň, kto ho navštevuje, s kým sa priatelí? Ján Pavol II. zmenil každodenný život vo Vatikáne ako aj tradičné vzťahy s katolíkmi, s predstaviteľmi štátov, s tlačou a televíziou.

Vypredané

4,84 €

Pri základoch obnovy
Pri základoch obnovy

Ján Pavol II.

Štúdia o realizácii Druhého vatikánskeho koncilu. Pri príležitosti 25. výročia svojho pontifikátu Ján Pavol II. zhrnul obsah Druhého vatikánskeho koncilu v Poľsku. Kniha Pri základoch viery je najlepším sprievodcom práve tohto medzníka v dejinách cirkvi. Nehovorí nie len o udalostiach ktoré boli, ale aj o vyhliadkach cirkvi do budúcnosti. Základnou otázkou je: O čo by sa mala cirkev usilovať?Vo vybraných dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu je spomenuté „obohatenie viery“, ktorej účasť je nevyhnutná pri hľadaní Božej pravdy. V praxi to znamená, že sa snaží obohatiť vieru prostredníctvom rozvoja zrelého vedomia a rozvíjať správny postoj kresťana, podľa povolanie, ktoré plní v cirkvi.

Vypredané

2,91 €

Karol Wojtyla
Karol Wojtyla

Vittorio Peri

Veľký pápež. Kniha stručne a výstižne charakterizuje Veľkého pápeža ako človeka, ktorý ovplyvnil chod nielen Katolíckej cirkvi, ale aj svetských dejín. Ukazuje ho ako najvýraznejšiu osobnosť druhej polovice 20. stor., ktorá sa zaslúžila o pád komunizmu. Snahou Jána Pavla II. bolo ukázať každému človeku cestu k Bohu.

Vypredané

4,07 €

Klaniam sa Ti vrúcne, Bože večitý
Klaniam sa Ti vrúcne, Bože večitý

Don Elia Piazza

Svätý Otec Ján Pavol II. vyslovil želanie, aby ovocím Roku Eucharistie, ktorý sa v Cirkvi slávi od októbra 2004 do októbra 2005, boli aspoň a v prvom rade tieto dve skutočnosti: oživenie slávenia nedeľnej svätej omše vo všetkých kresťanských komunitách a zveľadenie eucharistickej adorácie mimo svätej omše. Vzhľadom na túto druhú požiadavku Svätého Otca bola pripravená knižočka Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý. Obsahuje 31 predlôh na adoráciu pred najsvätejšou Eucharistiou. Sú to pomôcky, ako srdcom odpovedať na úryvky zo Svätého písma, ktoré nám hovoria o tajomstve Ježišovej prítomnosti v Oltárnej sviatosti.

Vypredané

2,42 €

Fatimské tajemství a Jan Pavel II.
Fatimské tajemství a Jan Pavel II.

Aura Miguelová

Co se stalo ve Fatimě 13. května 1917? Jaká tajemství svěřila Panna Maria třem fatimským dětem? Co se přihodilo na Svatopetrském náměstí 13. května 1981? A co přesně Jana Pavla II. přimělo, aby si prostudoval dokumenty o zjevení ve Fatimě? Proč se Svatý otec rozhodl u příležitosti blahořečení dvou malých pasáčků Františka a Hyacinty 13. května 2000 zveřejnit třetí část fatimského tajemství? A co je vlastně podstatou fatimského poselství?Na tyto otázky odpovídá portugalská novinářka a spisovatelka Aura Miguelová ve své knize Fatimské tajemství a Jan Pavel II. Představuje v ní také historicko-politické souvislosti, které papeže k publikování dosud neznámé části fatimského tajemství vedly.Odporúčame Vám: FATIMA - CELÁ PRAVDA.

Vypredané

8,34 €

Uzdravenie Slovenska, „srdca“ Európy 2
Uzdravenie Slovenska, „srdca“ Európy 2

Václav Kocián

Čo o tom povedal Ján Pavol II.?. Prvý diel knihy Uzdravenie Slovenska, „srdca“ Európy sa zaoberal kritickou situáciou Slovenska a hľadaním základných duchovných východísk z nej vo svetle vízie Jána Pavla II., Písma a znamení časov.Druhý diel v tom pokračuje a navrhuje pomerne kompletné východisko z krízy. Je ním uskutočnenie vízie a programu, ktorý nám odovzdal Ján Pavol II., najmä počas svojej tretej návštevy Slovenska 11. až 14.9.2003.Kniha je rozdelená do 3 častí: časť podáva obraz našej situácie a výsledky hľadania východiska z 1. dielu. časť „Boží plán pre nás podľa Jána Pavla II.“ obsahuje ťažiskové prejavy a témy, ako sú vízia o Cirkvi a Slovensku a o našej úlohe v zjednotenej Európe, podmienky blahodárnej budúcnosti pre všetkých, programové priority a stratégia pre nás, najmä evanjelizácia, konverzia ku Kristovi a „očistenie pamiatky“.časť „Naše povolanie podľa Jána Pavla II.“ obsahuje posolstvá k Božiemu ľudu, ktoré nás pobádajú „zatiahnuť na hlbinu“ kresťanského života podľa Evanjelia a Skutkov apoštolov, a tak sa otvoriť pre novú „jar Ducha“.

Vypredané

1,94 €

2DVD: Papež Jan Pavel II.
2DVD: Papež Jan Pavel II.

John Kent Harrison

Životná púť Karola Wojtylu, človeka, ktorý za každých historických okolností a v každom postavení dokázal hľadať pravdu a hájiť ľudskú dôstojnosť. Príbeh jednej z najvýznamnejších osobností XX. storočia, nekonvenčného pápeža Jána Pavla II., ktorý si od začiatku získal srdcia ľudí.Dvojdielny hraný film začína dramatickou scénou atentátu na pápeža v roku 1981, pokračuje spomienkovou pasážou na roky strávené v Poľsku a následne zachytáva najdôležitejšie momenty jeho pontifikátu, a to až po pápežovú smrť. hrané pasáže sa prelínajú s dokumentátnymi zábermi. Vďaka konzultáciam s najbližšími pápežovými spolupracovníkmi film zachytáva i menej známe obrazy zo súkromia Jána Pavla II.Český dabing Bonusy: videoklip piesne Stevie Wondera „What a Wonderful World“, Ján Pavol II. v datech.

Vypredané

18,43 €

Ján Pavol II. v krajinách sveta
Ján Pavol II. v krajinách sveta

Pavol Kalinay

Informácie o apoštolských cestách Svätého Otca. Kniha „Ján Pavol II. v krajinách sveta“ od doc. Pavla Kalinaya prináša 98 pastoračných a pútnických ciest Sv. Otca Jána Pavla II., ktorý chodil po celom svete preto, aby prinášal Krista. Kniha podáva situáciu a problémy krajín i národov, ktoré pápež navštívil, aj so stručným a výstižným popisom historického vývoja a demografie. Dáva odpovede na mnohé otázky, ktoré sú aj u nás veľmi aktuálne. Treba obdivovať mravenčiu prácu autora, ktorá sa tiahne každou stránkou tejto knihy. Prajem vám, milí čitatelia, aby vám táto kniha vedomostne, ale najmä duchovne veľmi prospela, lebo skutočne z nej zaznieva prorocký hlas Jána Pavla II., tak z jeho prejavov, ako aj skutkov. (Mons. Rudolf Baláž, diecézny banskobystrický biskup)

Vypredané

7,47 €

Ježiš Nazaretský
Ježiš Nazaretský

Ján Pavol II.

Ježiš Nazaretský - na svete niet osobnosti rozhodujúcejšej pre dejiny ľudstvaJán Pavol II. - ťažko nájsť niekoho vhodnejšieho, kto by o ňom hovorilPápež rozpráva o Božom Synovi. Rozpráva nám jeho príbeh, odhaľuje jeho význam pre život každého jedného z nás a pôsobivými slovami ohlasuje Ježišovu pravdu a príťažlivosť.Ján Pavol II. je dvesto šesťdesiatym'štvrtým pápežom v dlhých dejinách katolíckej Cirkvi. Karol Wojtyła sa narodil 18. mája 1920 a za pápeža bol zvolený 16. októbra 1978. Ako autor je u nás známy nielen encyklikami, ale aj svojou poéziou a knihami Prekročiť prah nádeje a Dar a tajomstvo. Predkladaná kniha je prvým zväzkom trilógie pripravenej k Veľkému jubileu roku 2000. Prináša prehľadne usporiadaný výber z encyklik, prejavov a rozličných príhovorov Jána Pavla II. Ďalšie zväzky trilógie, Boh Otec a Duch Svätý, vyjdú postupne v rokoch 1998 a 1999.

Vypredané

2,81 €

Zázraky Jána Pavla II.
Zázraky Jána Pavla II.

Pawel Zuchniewicz

Po jeho smrti sa na celom svete objavili správy o uzdraveniach, ktoré sprostredkoval. Po smrti Jána Pavla II. sa celou zemou niesli správy o zázrakoch, ktoré pocítili ľudia, ktorí s ním boli v kontakte po celý svoj život. Po nich začali prichádzať ďalšie svedectvá o uzdraveniach a milostiach, ktoré sa pripisovali príhovoru Jána Pavla II.Kniha Zázraky Jána Pavla II. je záznamom takýchto okamihov. Autor prišiel k ľuďom, ktorí sami zažili milosť modlitby tohto pápeža, ktorí boli svedkami a účastníkmi udalostí, vymykajúcim sa zákonom Zeme. 1. mája 2011 bol Ján Pavol II. blahorečený. Bola to prvá nedeľa po Veľkej noci, a tento deň sa v Cirkvi slávi ako sviatok Božieho milosrdenstva práve na podnet Jána Pavla II. A už len pripomeňme, že poľský pápež ukončil svoju cestu na Zemi v predvečer tohto sviatku.Kniha vyšla v aj českom jazyku: Zázraky Jána Pavla II. (2020)

Vypredané

6,11 €

Dvaja svätí pápeži
Dvaja svätí pápeži

Šebastián Labo; Ján Košiar

Sv. Ján Pavol II., Sv. Ján XXIII.. Pohľad na dve významné osobnosti Cirkvi, ktorých vplyv ďaleko presiahol svet kresťanstva.Odlišní a predsa v niečom rovnakí. Dva pápeži ktorí žili nedávno a predsa sú dnes ozdobení tým najkrajším titulom: svätý.Plnofarebná publikácia.Z obsahu Svätorečenie dvoch pápežovPápež pokoja a láskyBlahorečenie Jána Pavla II.Totus Tuus - sv. Ján Pavol II. VeľkýMagistérium sv. Jána Pavla II. VeľkéhoMíľniky pontifikátu sv. Jána Pavla II.

Vypredané

11,64 €

Ján Pavol II. - Prorok našich čias
Ján Pavol II. - Prorok našich čias

Ján Košiar

Ján Pavol II. vstúpil do dejín Katolíckej cirkvi a zaujal tam výsostné miesto. Vstúpil však aj do všeobecných dejín celého ľudstva a do dejín našich dvoch storočí, 20. aj 21., ktoré sme práve začali. Svojou aktivitou, ktorá trvá už 25 rokov, zapôsobil na medzinárodných fórach nielen pred veriacimi, ale aj pred ľuďmi iných náboženstiev a presvedčení. Možno povedať, že jeho vážnosť vystúpila tak vysoko, že sa stal najvyššou morálnou autoritou na svete. Keď sa vo svete niečo deje, tak vždy sa objaví otázka: "Čo na to hovorí Ján Pavol II.? A túto vážnosť vidieť všade. Aj v Ázii, kde je katolíkov iba 2,7 %, teda veľmi málo a aj tí sú sústredení zväčša na Filípínach. Inde tvoria ani nie pol percenta obyvateľstva. V Ázii pritom žijú dve tretiny celého ľudstva a tam vidíme, s akou úctou sa títo jednoduchí ľudia dívajú na Jána Pavla II.

Vypredané

3,19 €

Ženy a Karol Wojtyla
Ženy a Karol Wojtyla

Annalisa Borgheseová

Od maminky Emilie po Matku Terezu. Čo hovoria ženy o ženách?Aký druh vzťahov je medzi nimi?Kniha Ženy a Karol Wojtyla je dielom, ktoré napísala žena. Zosnulý pápež Ján Pavol II. po prvýkrát v histórii Cirkvi napísal encykliku o dôstojnosti ženy (Muglieris dignitatem) a hovorí o ženách génioch. Hovorí o ženách, ktoré poznačili jeho život a pomáhali tvarovať jeho osobnosť. Kniha hovorí o ženskom svete Karola Wojtylu, odhaľuje tvár človeka, ktorý v sebe vždy nechával rásť silné a jasné zameranie nielen na stranu sveta, ale i na stranu nebies.

Vypredané

5,82 €

DVD: Čtvrt století s Janem Pavlem II.
DVD: Čtvrt století s Janem Pavlem II.

Fabio Zavattaro

Nejdůležitější události ze života velkého polského papeže, který svým životem a působením podporoval a budoval dialog mezi lidmi, národy, politiky a náboženstvími. Jan Pavel II., papež, cestovatel Boží, neúnavně usilující o mír a pokoj ve světě, který svým působením významně ovlivnil dějiny celé Církve i lidstva. Český dabing 60 min.

Vypredané

3,88 €

CD: Nová evanjelizácia v chápaní a náuke Jána Pavla II.
CD: Nová evanjelizácia v chápaní a náuke Jána Pavla II.

Richard Štefák

audiokniha. V predloženej publikácii predstavujeme novú evanjelizáciu v chápaní a náuke pápeža Jána Pavla II.Tiež v nej hodnotíme pokyny o novej evanjelizácii, ktoré predniesol Svätý Otec počas svojich návštev v Česko-Slovensku a na Slovensku v súvislosti s ich zahrnutím do pastoračných plánov na našom území.Vychádza vo formáte audiokniha.

Vypredané

7,66 €

Bůh mi tě dal
Bůh mi tě dal

Ján Pavol II.

Meditace na téma „nezištný dar“. Dosud neznámý text velkého papeže o lásce a smyslu lidské existence. Jsme schopni druhého člověka přijmout jako dar? Upřímně ho obejmout a na jeho lásku odpovědět nezištným sebedarováním? Meditace papeže sv. Jana Pavla II. vznikala souběžně s jeho Dopisem rodinám v roce 1994. Objevena a publikována byla až po jeho smrti. Text nás přivádí k hlubšímu pochopení toho, co je dar, krása, tělo a křesťanský smysl manželství.Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). 1. listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze a odjel do Říma, aby pokračoval ve studiích na papežské univerzitě Angelicum. 1949 obhájil doktorskou práci a vrátil se do Krakova, kde působil jako kněz – kaplan. V říjnu 1953 začal přednášet katolickou sociální etiku na Teologické fakultě Jagellonské univerzity, byl habilitován a stal se docentem. V roce 1954 se stal profesorem v Krakovském semináři a na Katolické univerzitě v Lublinu. 28. září 1958 přijal biskupské svěcení. Od roku 1962 se v Římě účastnil zasedání 2. vatikánského koncilu. 1963 byl jmenován krakovským arcibiskupem. 1969 přijal od Pavla VI. titul „kardinála“. Kardinál Karol Wojtyla byl zvolen papežem 16. října 1978. Přijal jméno Jan Pavel II. Ihned po zvolení začal podnikat apoštolské cesty po celém světě. Jan Pavel II. zemřel 2. dubna 2005.

Vypredané

2,23 €

DVD: Jan Pavel II., Hledal jsem vás
DVD: Jan Pavel II., Hledal jsem vás

Nový polský dokumentární film nazvaný „Jan Pavel II. – hledal jsem vás“ vznikal čtyři roky. Natáčen byl ve třinácti zemích na čtyřech kontinentech. Vedle unikátních archivních záběrů je film vystavěn na rozhovorech s padesáti osobnostmi vybranými z nejrůznějších prostředí. O polském papeži vyprávějí např. tenorista Placido Domingo, bývalý italský prezident Francesco Cossiga, módní návrhářka Laura Biagiotti, Dalajlama, někdejší vatikánský mluvčí Joaquín Navarro Valls nebo bývalý polský prezident Lech Wałęsa.Režie: Jaroslaw Szmidt Celkový čas: 90 min. Zvuk: polský Titulky: české

Vypredané

11,16 €

Duchovné cvičenia vo Vatikáne
Duchovné cvičenia vo Vatikáne

Ján Chryzostom Korec

Jednou z najväčších udalostí dejín Cirkvi na Slovensku je pozvanie kardinála Jána Chryzostoma Korca dávať duchovné cvičenia Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II.

Vypredané

3,15 €

Vám, moji najmilší
Vám, moji najmilší

Ján Pavol II.

Myšlienky Jána Pavla II.. Možno ju už poznáte a dlhšie ste ju hľadali v kníhkupectvách – a konečne je opäť v predaji! Úspešná publikácia je kolekciou myšlienok Svätého Otca Jána Pavla II. Väčšinou sú vybrané z jeho oficiálnych príhovorov, prednesených pri najrozličnejších príležitostiach a na najrôznejších miestach našej planéty. Sú to slová povedané s láskou i zodpovednosťou otca, vyjadrené štýlom básnika, zrodené v modlitbe, meditácii i neúnavnej snahe pomáhať človeku.

Vypredané

3,22 €

Jan Pavel II.
Jan Pavel II.

Joseph Ratzinger

Můj milovaný předchudce. Benedikt XVI. nenapsal dějiny pontifikátu Jana Pavla II. ani studii o myšlení svého předchůdce. Nový papež se prostě a zároveň odvážně zařadil mezi zástupy věřících a obdivovatelů, kteří touží vyjádřit Janu Pavlu II. svou úctu a lásku. První čtyři kapitoly přinášejí texty bývalého prefekta Kongregace pro nauku víry, další čtyři tvoří promluvy, které pronesl po svém zvolení na Petrův stolec. Z celé publikace vyzařuje pevné a hluboké přátelství mezi dvěma papeži, v dějinách papežství zcela neobvyklé. „Síla Wojtyłovy víry se potkala s racionalitou dělníka na vinici Páně, která je připravena obhájit důvody křesťanské naděje. “

Vypredané

7,63 €

Lietajúci pútnik dvadsiatého storočia VII.
Lietajúci pútnik dvadsiatého storočia VII.

Šebastián Labo

1997 - 1999. Ján Pavol II. na apoštolských cestách okolo sveta.Kniha obsahuje aj farebné fotografie. V tomto, v poradí už siedmom zväzku Lietajúceho pútnika, čitateľ nájde opis pätnástich zahraničných apoštolských ciest Jána Pavla II. v rokoch 1997 až 1999. Tento zväzok obsahuje tri pastoračné cesty, ktoré boli splnením dlhoročnej a hlbokej túžby Kristovho námestníka a radostným prekvapením pre veriacich miestnych cirkví. Ide o jeho prvú pastoračnú cestu do Sarajeva v apríli v roku 1997. Druhou návštevou rovnako veľkého významu bola pastoračná cesta 10. a 11. mája do Libanonu, roky zmietaného bratovražednou vojnou. Treťou, historickou pápežovou púťou bola pastoračná návšteva Kuby v dňoch 21. až 26. januára 1998.

Vypredané

8,02 €

Modlitby s Jánom Pavlom II.
Modlitby s Jánom Pavlom II.

Kristus – kotva našej nádeje, Srdce Krista, Eucharistia, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, rodina, život, mladí, pokoj pre svet a pod., to sú niektoré námety častých modlitieb milovaného Jána Pavla II. Vstúpte do modlitby spolu s týmto Veľkým pápežom.

Vypredané

1,26 €

Augustín z Hippo
Augustín z Hippo

Ján Pavol II.

Apoštolský list Jána Pavla II.o živote diele a duchovnom posolstve Sv. Augustína.

Vypredané

3,19 €

Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku
Tretia návšteva pápeža Jána Pavla II. na Slovensku

Milan Hromník

Pútavá reportáž z návštevy Sv. otca Jána Pavla II. na Slovensku v septembri 2003. Reportáž je vhodne dokumentovaná fotografiami. Kniha, ktorá by nemala v Knižnici Posla chýbať.

Vypredané

2,00 €

Sada: Horieť, ale nevyhorieť + Počmáraný život + Prečo svätý? + Svetlo všedného dňa (KNA 3)
Sada: Horieť, ale nevyhorieť + Počmáraný život + Prečo svätý? + Svetlo všedného dňa (KNA 3)

Sada obsahuje: Horieť, ale nevyhorieťPočmáraný životPrečo svätý?Svetlo všedného dňa

Vypredané

5,53 €

Posledné cesty lietajúceho pútnika VIII.
Posledné cesty lietajúceho pútnika VIII.

Šebastián Labo

2000 - 2004. Ján Pavol II. na apoštolských cestách okolo sveta. Kniha obsahuje aj farebné fotografie

Vypredané

9,70 €

Misionář světa Jan Pavel II.
Misionář světa Jan Pavel II.

Claire Astolfiová

Karol Wojtyła je ve dvanácti letech mladík, kterému se zdánlivě vše daří. Jeho život však není snadný. Velice ho poznamenala předčasná smrt matky, ztrácí také staršího bratra, kterého měl moc rád. A další dramatické události následují.I když ho zřejmě čekala skvělá herecká kariéra, hrůzy války ho brzy přivedou k hlubšímu přemýšlení o životě a posléze ke zcela jinému povolání. Když začíná působit jako kněz v totalitním Polsku, kdo by si pomyslel, že jednoho dne se stane prvním slovanským papežem, a to v době dramatických výzev konce 20. století.

Vypredané

8,73 €

Nalezli jsme milosrdenství
Nalezli jsme milosrdenství

Christoph Schönborn

V tomto svazku rozebírá kardinál Schönborn poselství Boží slitovnosti v Písmu a v životě církve se zaměřením na naši dobu. Navazuje při tom na impuls papeže Jana Pavla II. spojený s osobou sestry Faustyny Kowalské a jejím hlásáním slitovné Boží lásky.

Vypredané

7,08 €

Úsmev Jána Pavla II.
Úsmev Jána Pavla II.

Kazimiers Pielatowski

Aj pápež bol človek úsmevu. Vedel udalosti nadľahčiť, rozptýliť trému ľudí, vylúdiť na perách úsmev. Hovoria o tom aj krátke epizódky z jeho života.

Vypredané

1,94 €

2 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Alžbeta, pred 2 dňami

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

userAvatar

Martina, pred 4 dňami

Široký sortiment, skvelé ceny a rýchle dodanie.

userAvatar

Gabriela, pred 6 dňami

Vybavenie objednávky bolo rýchle. Komunikácia na profesionálnej úrovni. Perfektne zabalené. Odporúčam !

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk