Oznam: 29. júla až 2. augusta 2024 máme INVENTÚRU. E-knihy a audioknihy posielame bez obmedzenia, ostatné budeme postupne odosielať od pondelka 5. augusta 2024.

Kresťanské knihy

Kresťanské knihy

(98 produktov)

Kresťanské knihy dokážu viac než len pomôcť so štúdiom Písma. Knihy totiž vedia krásne prehriať prie...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Lectio divina (03)
Lectio divina (03)

Giorgio Zevini; Pier Giordano Cabra

Doba postní a velikonoční triduum. Tato nová řada chce napomoci prožívat tajemství víry na základě liturgických textů pro jednotlivé dny roku. Opírá se přitom o biblické texty nedělního i feriálního lekcionáře, jejichž poselství je dále rozvinuto metodou Lectio divina: Biblický komentář: Každá perikopa je prostřednictvím výkladu krátce představena.Meditace: Krátká úvaha převádí biblické poselství na osobní rovinu a dovoluje nám porovnat s Písmem svatým naše životní postoje.Modlitba: Tato pasáž přináší podněty pro modlitbu, inspirovanou biblickým textem.Kontemplace: Úryvek z díla některého z církevních otců reaguje na poselství liturgických textů.Podnět po činnost: Jeden verš liturgických textů je nám nabídnut jako slovo, které si máme připomínat během celého dne.

Vypredané

15,04 €

Krížová cesta - zamyslenia
Krížová cesta - zamyslenia

Ľuboš Hašan

Krížová cesta je adresovaná pre všetky vekové skupiny. Autor veľmi jasným štýlom poukazuje na večnú Lásku, ktorá dala všetko. Publikácia obsahuje imprimatur, nihil obstat a môže sa používať na verejné alebo súkromné pobožnosti.

Vypredané

1,07 €

Pôstny denník 2020
Pôstny denník 2020

sám si niesol kríž.... Čo ti napadne ako prvé, keď počuješ slovo pôst? Aké emócie sa objavia v tvojom vnútri? Pozývame vás vykročiť na cestu tohtoročným pôstom! Na chvíle osobného stretnutia s Pánom sme do našej ponuky zaradili Pôstny denník 2020. Mnohokrát sa nám pôst môže spájať s čímsi negatívnym a náročným, čo nás stojí veľa síl. Ale Boh si vyvolil pôst, v ktorom chce rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy... Boh nás chce priviesť k slobode! Slobode Božích detí, ktoré sú ochotné zanechať hriech, aby sa ich srdce mohlo celé pripútať k svojmu záchrancovi.Tvoj pôst má byť tvojím požehnaním, nie bremenom! Pôst je darom pre tvoj život! Jeden múdry človek raz povedal: „Čo ma veľa nestojí, za nič nestojí.“ Aj v tomto pôstnom období sa ti možno bude zdať, že viac strácaš ako získavaš, ale pravdou je, že ak vytrváš so zrakom upretým na Krista, On sám ti bude nesmiernou odmenou. Sloboda, ktorú ti prinesie, je začiatkom nového života s ním.

Vypredané

7,28 €

Pôstne a veľkonočné zamyslenia
Pôstne a veľkonočné zamyslenia

Viliam Judák

Zamyslenia v tejto knihe nás môžu sprevádzať na ceste učiť sa Ježišovej nezištnej láske. Pomôžu nám upevniť si vieru v skutočnosť Ježišovho zmŕtvychvstania, v to, že On nás uviedol do večného života. Prežijeme spolu s ním aspoň v náznakoch jeho cestu utrpenia, ktorou nám získal spásu. A načerpáme silu k presvedčeniu, že ako nebolo márne jeho utrpenie, tak majú svoj zmysel aj naše každodenné kríže.Úvahy biskupa Judáka sú nepochybne vhodnou inšpiráciou k prípave na oslavu tajomstva Veľkej noci a k jeho najlepšiemu pochopeniu.

Vypredané

3,78 €

Křížová cesta pro věřící i nevěřící
Křížová cesta pro věřící i nevěřící

Timothy Radcliffe

Křížová cesta vyjadřuje působivě jádro křesťanské víry. Vidíme, jak je Ježíš odsouzen na smrt, jak objímá svou matku, jak padá, jak mu Veronika otírá tvář a Šimon Kyrénský pomáhá nést břemeno, jak je ukřižován i pohřben.Kristus na sebe bere úděl každého z nás. Naše vítězství i pády, radosti i bolesti. Klopýtá s námi, když zakopneme, a pomáhá nám znovu na nohy. Toto poselství zde zprostředkované Timothym Radcliffem je přístupné věřícím, těm, kdo víru hledají, i těm, kdo víru nemají.Nechme se oslovit a vydejme se na cestu!

Vypredané

8,63 €

Hovoriť s Bohom 2. časť
Hovoriť s Bohom 2. časť

Francisco Fernández-Carvajal

Pôst. Dielo vyšlo už v desiatich jazykoch. Prináša pomoc pri prehlbovaní osobnej modlitby na podklade denných omšových čítaní. Publikácia je v praktickom vreckovom formáte, šitá, v plastickej obálke s prebalom.

Vypredané

6,73 €

Bůh je větší než naše srdce
Bůh je větší než naše srdce

Johannes Brantschen

Příběh ztraceného syna. Kniha postních meditací švýcarského dominikána nad podobenstvím o marnotratném synu se dotýká základních duchovních otázek člověka – viny, odpuštění, láskyplného přijetí...V jednotlivých kapitolách, pojednávajících např. o diskrétnosti, bezmocnosti i síle Boží lásky, o odlišném „pracovním“ a „mzdovém“ řádu platícím u Boha, opravuje autor představu, kterou o Bohu mají mnozí lidé: Bůh není mrzutý mravokárce a mstitel, neřídí se podle schématu výkon – odměna, nezatracuje nikoho, ale je skutečně milujícím otcem, který chce, aby šel člověk životem jako svobodný a šťastný.

Vypredané

8,24 €

Rozmluvy s Bohem (2a)
Rozmluvy s Bohem (2a)

Francisco Fernández-Carvajal

Rozjímání na každý den církevního roku. Postní doba. Velikonoční triduum. Další díl z nové ediční řady, která čtenářům poskytne další možný způsob, jak se učit obracet se k Bohu Otci s důvěrou a v souladu s Písmem svatým a s živou tradicí církve. Tato edice je určena pro každého, kdo touží každý den vstoupit do modlitby a nechat se vést úryvky z Písma svatého a duchem té které liturgické doby.

Vypredané

10,57 €

Od adventu do adventu
Od adventu do adventu

Jan Kotas; Martina Špinková

Křesťanské putování rokem. Jaro, léto podzim, zima - střídají se rok co rok. Jak prožíváme různá období roku?Prožíváme je všichni stejně?Jak je prožívají křesťané?Co je to liturgický rok, kdy začíná a kdy končí?Co znamená advent?Jak dlouho trvá postní doba a jaký má smysl?Proč jsou Velikonoce každý rok jindy?Na tyto a mnohé další otázky srozumitelným jazykem a s využitím krásných a výstižných ilustrací odpovídá tato knížka. Odhaluje původ a smysl křesťanských svátků a ukazuje, jak je slavíme v rodině a společně s celou církví. Vydejme se tedy společně na cestu. Objevíme, jak pestrý je liturgický rok, tak jak ho prožívá už dlouhá staletí katolická církev.

Vypredané

8,24 €

Kázání pro dobu postní a velikonoční
Kázání pro dobu postní a velikonoční

Bernard z Clairvaux

Kazatelské umění Bernarda z Clairvaux je oceňováno a obdivováno podnes. Jeho nejvýraznější zdroj, patrný na první pohled, je znalost Písma. Některé pasáže Bernardových kázání jsou vystavěny téměř výhradně z biblických citátů jako z kamenů Božího slova, dnes (hodie) se naplňujícího v duších jeho posluchačů. Bernard z těchto živých kamenů systematicky buduje stále nové stavby, které uchvacují vždy originální architekturou myšlenek, hlubokým psychologickým vhledem a nesmírnou šíří praktického záběru, máme-li praxí na mysli duchovní život. Bernardovou snahou možná není ani tak Písmo vykládat, jako spíše ho vnášet do života svých posluchačů a tak jej proměňovat. Jak k tomu výstižně poznamenává H. de Lubac: „(Bernard) Písmo neosvětluje, ale spíš vše, a především lidské srdce, osvětluje Písmem.“ Takové světlo potřebuje každé lidské srdce, aniž by na tom něco změnil běh staletí.Buďte bdělí v duchu, bratři, aby svátostná tajemství této doby nepřešla kolem vás bez užitku. Hojné je požehnání. Nastavte čisté nádobky pro přijetí: zbožné duše, bdělé smysly, střízlivé touhy, čistá svědomí; to vše nastavte tak velkým darům milostí. Vždyť vás k tomu vybízí nejen zvláštní způsob života, k němuž jste se sliby zavázali, ale i pozornost celé církve, jejímiž jste syny. Přece všichni křesťané v tomto Svatém týdnu projevují obvyklým, nebo i více než obvyklým způsobem zbožnost, kázeň, pokoru a vážnost, aby ukázali, že jaksi trpí spolu s trpícím Kristem. Kdo by byl tak málo zbožný, že by nebyl sklíčen lítostí? Kdo tak zpupný, že by se nepokořil? Kdo tak hněvivý, že by neodpustil? Kdo tak nestřídmý, že by se nepostil? Kdo tak neřestný, že by zapomněl na zdrženlivost? Kdo tak ničemný, že by nekonal pokání v těchto dnech? Jistě je to tak správné. Je zde přece utrpení Páně, které až dodnes hýbe zemí, trhá skály, otevírá hroby. Blízko je také jeho zmrtvýchvstání, při němž budete slavit slavnost Nejvyššího Pána, který vykonal veliké věci. Kéž byste také s nejvyšším nadšením a dychtivostí pozvedali své duše do výšin! Nemůže se na světě stát nic lepšího, než co Pán v těchto dnech učinil, nic užitečnějšího nemohlo být světu doporučeno, než aby tímto věčným obřadem každý rok slavil s touhou duše jeho památku a šířil všude připomínku jeho veliké dobrotivosti. To obojí je kvůli nám, protože v obojím jsou pro nás plody spásy, v obojím je život našeho ducha. Podivuhodné je tvé utrpení, Pane Ježíši, které odvrátilo utrpení nás všech, přineslo smíření za všechny naše nepravosti a není bez účinku na žádnou naši zhoubnou chorobu. Vždyť co je tak smrtelné, že by to tvou smrtí nebylo zrušeno?

Vypredané

14,55 €

Pôstny denník 2019
Pôstny denník 2019

Denník je už úplne vypredaný. Dotlač sa v tejto chvíli neplánuje.Vitaj na ceste tohtoročným Pôstom!Veríme, že čítania a zamyslenia v tomto denníčku ti pomôžu prežiť pôstne obdobie hlbšie, v modlitbe, že si Pôst zamiluješ a objavíš v ňom nový rozmer a celú jeho krásu. Každému dňu je venovaná jedna dvojstránka, na ktorej nájdeš súradnice liturgických čítaní, text niektorého z čítaní daného dňa alebo jeho časť, zamyslenie nad týmto biblickým textom a následne prázdne riadky na vlastné úvahy, zamyslenia alebo modlitbu. Nech je tento denník pre teba pomocou a požehnaním!

Vypredané

7,76 €

Svätá Omša (pôst a Veľká noc - rok B)
Svätá Omša (pôst a Veľká noc - rok B)

Martin Uháľ (ed.)

Liturgické texty. Obsahujú menlivé časti svätej omše na nedele a sviatky podľa jednotlivých období cirkevného roka. Vhodné najmä pre kňazov, či ako sprievodca svätou omšou do kostolov, na domáce používanie alebo stretnutia veriacich. Zostavil ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Vypredané

3,15 €

E-kniha
E-kniha: Bůh je větší než naše srdce
E-kniha: Bůh je větší než naše srdce

Johannes B. Brantschen

Příběh ztraceného syna. Kniha postních meditací švýcarského dominikána nad podobenstvím o marnotratném synu se dotýká základních duchovních otázek člověka – viny, odpuštění, láskyplného přijetí... V jednotlivých kapitolách, pojednávajících např. o diskrétnosti, bezmocnosti i síle Boží lásky, o odlišném „pracovním“ a „mzdovém“ řádu platícím u Boha, opravuje autor představu, kterou o Bohu mají mnozí lidé: Bůh není mrzutý mravokárce a mstitel, neřídí se podle schématu výkon – odměna, nezatracuje nikoho, ale je skutečně milujícím otcem, který chce, aby šel člověk životem jako svobodný a šťastný. Johannes Brantschen OP byl profesorem dogmatiky na univerzitě ve švýcarském Fribourgu.

Vypredané
-39%

4,95 €

Dovoľte deťom prichádzať ku mne
Dovoľte deťom prichádzať ku mne

Stanislaw Bielecki

Kázne pre deti na rok B. Všetkým, ktorí pracujú s deťmi prinášame súbor homílií pre deti od obľúbeného poľského autora. Druhý zväzok obsahuje homílie na všetky nedele a sviatky liturgického roku B. Obsah je adekvátny mysleniu dnešných detí, vychádza z liturgických čítaní príslušnej omše. Rozvíja hlavnú myšlienku odvolávajúc sa na každodenné skúsenosti detí. Záver homílie je často prepojený s niektorou myšlienkou z modlitby nedeľnej liturgie.

Vypredané

2,67 €

Nový život s Kristom
Nový život s Kristom

Viliam Judák

pôstne a veľkonočné úvahy. Pri všetkej úcte k životu si musíme uvedomiť, že náš pozemský život je konečný. Smrť „sedí“ ako neúprosná realita v živote každého z nás. Ani Ježiš si neprial svoje utrpenie, ani ho nevyhľadával. Pritom sa však ani nevyhýbal ceste, ktorá viedla na kríž, ba slobodne ju prijal (porov. Mt 26, 39). Z boja proti utrpeniu a pre obetu utrpenia mu vyrástlo vlastné utrpenie.Ale ešte pri Poslednej večeri, keď mal už istú smrť pred očami, hovoril o príchode Božieho kráľovstva, o spôsobe ako ho budovať; aj o účinnom prostriedku – o láske, ktorá má byť živým prejavom Božej prítomnosti. Syn Boží, ktorý prežil a pretrpel život vo všetkých svojich dimenziách, ktorý ho dal za ľudí, jeho Boh obdaril novým životom, ktorý je silnejší ako smrť. Teda nežil, aby zomrel, ale zomrel pre život, z ktorého poľa Božej vôle, nikto nemá byť výlučný, ani my na začiatku tretieho milénia.

Vypredané

2,67 €

Kázal jsem v době postní a velikonoční
Kázal jsem v době postní a velikonoční

Antonín Pospíšil

V této knize jde o úvahy, rozjímání a promluvy na téma doby postní a první část údobí velikonočního, které pronesl Mons. Antonín Pospíšil během svého kněžského působení, tedy v době šedesáti let v různých farnostech.

Vypredané

6,07 €

Svätá Omša (pôst a Veľká noc, rok A)
Svätá Omša (pôst a Veľká noc, rok A)

Martin Uháľ (ed.)

Liturgické texty. Obsahujú menlivé časti svätej omše na nedele a sviatky podľa jednotlivých období cirkevného roka. Vhodné najmä pre kňazov, či ako sprievodca svätou omšou do kostolov, na domáce používanie alebo stretnutia veriacich. Zostavil ThDr. Martin Uháľ, PhD.

Vypredané

3,20 €

Múdrosť kríža
Múdrosť kríža

Marián Sivoň

40 rozjímaní na pôst. Veľký pôst je v prvom rade darom, lebo je milostivým časom.Z Božej strany je časom Božej trpezlivosti so mnou, z mojej strany cestou obrátenia sa k nemu. Je kráčaním Boha ku mne a mňa k nemu, ideme si v ústrety. Obrátenie by teda nemalo zostať len pri nejakých vonkajších skutkoch, ale malo by sa dotknúť hlbín nášho srdca. „Srdcia si roztrhnite, nie šaty", vyzýva nás prorok Joel. Roztrhni svoje srdce, roztvor ho, aby doň vstúpil mocný Boh. Konať pokánie to nie je len o tom, že my konáme nejaké skutky, to je viac o tom, že dovolíme Bohu, aby vstúpil do nášho života a konal. Že sa mu otvoríme a necháme ho, aby nás premenil. Samozrejme, že to neznamená, že nemáme konať.

Vypredané

3,78 €

Deník půstu
Deník půstu

Jentezen Franklin

Váš osobní 21denní průvodce úspěšným půstem. Pastor Jentezen Franklin ukazuje, jakým způsobem může půst ovlivnit osobní život i vnější životní okolnosti. Vysvětluje ruzné druhy a učely půstu. Současně je tato kniha užasným průvodcem a pomůckou pro ty, kdo se postí.Jentezen Franklinás vás provede touto mocnou proměnou ve svém Deníku půstu. S jeho pomocí zakusíte duchovní průlom a vědomí Božího požehnání ve svém životě jako nikdy předtím.

Vypredané

5,04 €

Svätá omša na Pôst a Veľká noc - Rok B
Svätá omša na Pôst a Veľká noc - Rok B

ThDr. Martin Uháľ PhD

Liturgické texty. Kniha obsahuje najmä premenlivé častí svätej omše – čítania zo Starého a Nového Zákona a modlitby kňaza a ľudu na nedele, prikázané sviatky a na slávnosti podľa jednotlivých období cirkevného roka.

Vypredané

2,51 €

4 z 4
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Marta, pred 22 hodinami

Veľmi rýchle dodanie, krásne balenie a nádherný škapuliar aj s retiazkiu

userAvatar

Libor, pred 2 dňami

Rychlost dodání perfektní

userAvatar

Jozef, pred 2 dňami

Ďakujem za ochotu odporúčam.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk