veronika giuliani • Zachej.sk
Hľadaný výraz: veronika giuliani

Hľadaný výraz: veronika giuliani

(37 produktov)

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Veronika Giuliani: excelentná učiteľka svätosti
Veronika Giuliani: excelentná učiteľka svätosti

Anna Baroková

Jeden z pomerne nových pojmov v cirkevnej terminológii je pojem „pedagogika svätosti“. Zaviedol ho svätý pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste Novo millennio ineunte: „Cesty svätosti sú osobnými cestami. Vyžadujú si opravdivú a vlastnú pedagogiku svätosti. Je príhodný čas znovu presvedčivo predostrieť všetkým túto 'vysokú úroveň' každodenného kresťanského života“ (NMI 31). Tento pojem je značne široký – publikácia predstavuje jeden z konkrétnych príkladov jeho realizácie. Vychádza zo života a denníkov svätej Veroniky Giuliani. Je pokračovaním knihy „Veronika Giuliani: svätica pre dnešné časy“. Prináša jej život ako školu svätosti a duchovné sprevádzanie v zornom uhle pedagogiky svätosti, pretože Veronika bola magistrou noviciek a neskôr aj predstavenou. Jej úlohou bolo teda sprevádzať po cestách Ducha Svätého mladé dievčatá, ktoré sa rozhodli pre zasvätený život. Neznamená to však, že by jej život a duchovné rady boli užitočné len pre zasvätených – sú prospešné všetkým katolíkom a školou svätosti neobyčajne aktuálnou aj dnes.

Skladom

4,75 €

Veronika Giuliani - Svätica pre dnešné časy
Veronika Giuliani - Svätica pre dnešné časy

Anna Baroková

Spoznanie života a duchovnej skúsenosti svätej Veroniky Giuliani pomáha veriacim priblížiť sa k Bohu. Jej život bol taký obdivuhodný a obohatený Božími darmi preto, že dokázala to, čo málokto: vybrala si ťažkú cestu kríža až na Kalváriu, a tá ju priviedla k vrcholom lásky. Veronikiným poslaním je pozdvihnúť pred duchovný zrak veriacich Ukrižovaného Pána Ježiša a bolestnú Pannu Máriu, ich nesmiernu lásku k nám a ukázať na milosti, ktoré ponúkajú. Veronikinu misiu obsahuje jej meno: Veronika, t. j. pravdivý obraz: stala sa naozaj živou, vernou kópiou ukrižovaného Ježiša a tým i jeho múdrosti a lásky.

Skladom

4,75 €

Sv. Veronika Giuliani
Sv. Veronika Giuliani

Thomas Villanova Berlter

Životopis stigmatizovanej a tŕním korunovanej svätej Veroniky Guliani. Niet lásky bez utrpenia... a niet väčšej lásky ako obetovať svoj život pre spásu duší....„V tomto okamihu som videla vychádzať z piatich rán päť žiariacich lúčov, ktoré sa ku mne približovali. Zmenili sa na malé plamene. V štyroch som videla klince a v piatom zlatú kopiju, celkom rozpálenú. Kopija prenikla moje srdce skrz-naskrz, klince prešli cez ruky a nohy. Pocítila som neopísateľné bolesti a zároveň premenenie v Boha. Len čo som bola poranená, vrátili sa tieto lúče naspäť do rán Ježiša. Potvrdil ma ako svoju nevestu, prenechal ma svojej svätej Matke a dal ma navždy pod jej ochranu.“ Panna Mária diktovala svätej Veronike denník.,,Nie je to len svätica, ona je gigant svätosti." (blahoslavený Pius IX.),,Skutočnosti, o ktorých svätá Veronika s Božou pomocou písala, budú zaiste na veľký úžitok tým, ktorí ich budú študovať, aby získali kresťanskú dokonalosť.“ (svätý Pius X.) ,,Denník svätej Veroniky je po evanjeliu najvznešenejší a nevyhnutný námet na štúdium, aký existuje.“ (M. F. B. Dausse, korešpondent Akadémie vied v Paríži) ,,Žiadne ľudské stvorenie, okrem Panny Márie, nebolo viac ozdobené nadprirodzenými darmi ako ty.“ (Pápež Lev XIII.)

Vypredané

11,64 €

Svätá Veronika Giuliani
Svätá Veronika Giuliani

brat Emanuel

Opravdivá učeníčka a Apoštolka Panny Márie. Slovenskému čitateľovi ponúkame životopis veľkej a napriek tomu u nás zatiaľ veľmi málo známej talianskej mystičky svätej Veroniky Giuliani. Bola nazvaná "mystičkou odčiňovania," pretože robila veľké pokánie za obrátenie hriešnikov a za spásu duší. Jej denník, nazvaný Un tesoro nascosto (Skrytý poklad - zatiaľ nepreložený do slovenčiny), má v duchovnej literatúre jedinečné miesto, je plný nadprirodzeného svetla.Publikácia obsahuje farebné fotografie.V našej ponuke nájdete tiež: Krížovú cestu so sv. Veronikou Giuliani (2011).V českom jazyku vyšiel jej životopis: Svatá Veronika Giuliani - Závrať z Boží lásky (2011).

Skladom

3,20 €

Svatá Veronika Giuliani
Svatá Veronika Giuliani

Lázaro Iriarte

Závrať z Boží lásky. Veronika Giuliani (1660–1727), italská klariska-kapucínka, stigmatizovaná mystička, cholerická osobnost paradoxně nepopsatelného klidu a veselí, je chápána jako patronka těch, kdo zakoušejí nedůvěru od nejbližších, anebo jsou vystaveni nesprávným ideologickým postojům, argumentujícím jménem Božím. Autor ve svém líčení uvádí historické údaje nejnovějšího bádání života světice.V našej ponuke nájdete tiež: Krížovú cestu so sv. Veronikou Giuliani (2011).V slovenskom jazyku vyšiel tiež jej životopis: Svätá Veronika Giuliani - Opravdivá učeníčka a Apoštolka Panny Márie (2014).

Vypredané

3,88 €

Posledné kusy
CD: Svätá Veronika Giuliani
CD: Svätá Veronika Giuliani

Opravdivá učeníčka a apoštolka Panny Márie. Zvuková nahrávka rovnomennej knihy vznikla v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Slovenské vydanie knihy Svätá Veronika Giuliani vyšlo vo vydavateľstve Zaex.Intepretuje Hilda Michaliková.Veľká a napriek tomu na Slovensku málo známa svätá Veronika Giuliani (1660 - 1727) je nazývaná aj „mystička odčiňovania“, pretože robila veľké pokánie za obrátenie hriešnikov a za spásu duší. Jej Denník (II tesoro nascosto - Skrytý poklad) zatiaľ, žiaľ, nepreložený do slovenčiny, má v duchovnej literatúre jedinečné miesto a je neobyčajne fascinujúci, plný nadprirodzeného svetla.Kiež nám čítanie o nej pomôže pochopiť, že kresťanská výzva na pokánie a odriekanie vedie k pravej radosti a skutočnému pôžitku, po ktorom túži ľudské srdce, tak ako to vyjadruje jedna z nadšených výziev svätej Veroniky: „Poďte k Ježišovi, on je celý Láska. Ak hľadáte poklady, Ježiš je nesmierny poklad, ak chcete bohatstvá, Ježiš je opravdivé bohatstvo, ak túžite po potešeniach a pôžitkoch, Ježiš je zvrchovaný pôžitok a spokojnosť, jedným slovom, ak túžite po každom dobre, neopúšťajte Ježiša, lebo on je všetko, je najvyššie a nekonečné Dobro.“

Skladom

4,85 €

Obrázok: Svätá Veronika Giuliani
Obrázok: Svätá Veronika Giuliani

Z007. Laminovaný obrázok s modlitbou k svätej Veronike Giuliani.Veronikin život bol poznačený stigmami a duchovným utrpením. V modlitbe sa ňu obraciame s dôverou, že ježiš vypočuje aj tichý povzdych jej srdca a každého prosiaceho obdarí požehnaním.Rozmer: 10 x 6,5 cm.

Skladom

0,15 €

Novéna k svätej Veronike Giuliani
Novéna k svätej Veronike Giuliani

Jozef Verčimák (ed.); Veronika Verčimáková (ed.)

Svätá Veronika Giuliani (1660 - 1727) ktorú presvätá Panna Mária nazvala „srdce môjho srdca“, i „duša mojej duše“, je serafínom, ktorému Pán Ježiš povedal: „Čohokoľvek sa dotkneš svojou modlitbou, to požehnám... ty budeš hlásateľom mojej lásky, tvoje rany budú ochranou pre teba i pre iných.. Obohatil som ťa všetkými pokladmi v prospech sveta...Urobil som ťa darkyňou nebeských milostí.“

Skladom

0,68 €

Krížová cesta so svätou Veronikou Giuliani
Krížová cesta so svätou Veronikou Giuliani

Svätá Veronika Giuliani (1660 – 1727) ktorú presvätá Panna Mária nazvala „srdce môjho srdca“, i „duša mojej duše“, je serafínom, ktorému Pán Ježiš povedal: ,,Čohokoľvek sa dotkneš svojou modlitbou, to požehnám... ty budeš hlásateľom mojej lásky... tvoje rany budú ochranou pre teba i pre iných... Obohatil som ťa všetkými pokladmi v prospech sveta... Urobil som ťa darkyňou nebeských milostí.“

Skladom

0,97 €

Krížová cesta so sv. Veronikou Giuliani
Krížová cesta so sv. Veronikou Giuliani

Pobožnosť krížovej cesty so sv. Veronikou Giuliani. V slovenskom jazyku vyšiel tiež jej životopis: Svätá Veronika Giuliani - Opravdivá učeníčka a Apoštolka Panny Márie (2014).V českom jazyku vyšiel jej životopis: Svatá Veronika Giuliani - Závrať z Boží lásky (2011).Dotlač Krížová cesta so svätou Veronikou Giuliani (2017).

Vypredané

1,07 €

365 myšlienok svätej Veroniky Giuliani
365 myšlienok svätej Veroniky Giuliani

Anna Baroková (ed.)

Čitateľom, ktorí túžia hlbšie preniknúť do nadprirodzenej, vliatej čnosti múdrosti stigmatizovanej mystičky, kapucínky svätej Veroniky Giuliani, ponúkame výber myšlienok priamo z jej denníkov. Ide viac o múdrosť mystickú, skúsenostnú a praktickú ako o múdrosť teoretickú, preto je blízka všetkým úprimne hľadajúcim Boha, od nevzdelaných až po tých najučenejších. Svätá Veronika bola už v minulosti a zostáva i dodnes inšpiráciou na budovanie osobného vzťahu k Bohu pre ľudí vo všetkých možných životných podmienkach.

Skladom

5,72 €

Spiritualita svätej Veroniky Giuliani (1660 – 1727)
Spiritualita svätej Veroniky Giuliani (1660 – 1727)

Vigilius Johan

Poslanie zmiernej obety; Prostrednica medzi Bohom a hľadajúcimi. „Vybral som si ťa ako prostrednicu medzi hriešnikmi a mnou, avšak teraz počuješ, že ťa potvrdzujem a dávam ti poverenie, priamo z mojich úst; nie iba v myšlienkach, ale v slovách. Tvojím poslaním bude zachrániť duše a byť stále pripravená dať život a preliať krv na moju slávu a na ich spásu.“ Pán Ježiš svätej VeronikeVeronika dosahuje mystický vrchol svojho poslania cez mystický sobáš a následné udelenie stigiem, v ktorých sa mystička stane poddanou svojmu Ženíchovi, keď nesie päť rán Ukrižovaného. Od tej chvíle je pripravená na veľké utrpenie. Nastáva vyšetrovanie a skúšky Svätého ofícia, ktoré sa snaží pochopiť pôvod znakov na jej tele, a kapucínka aj teraz plní úlohu, ktorú prijala, aby obrátila hriešnikov a oslobodila duše v očistci.V závere si dovoľujeme vyjadriť presvedčenie, že táto štúdia prispeje k poznaniu a hlbšiemu pochopeniu toho, aká vzácna je spiritualita svätej Veroniky, a podporí aj budúce skúmanie a dopĺňanie vedomostí tohto druhu. Veríme, že spiritualita Veroniky Giulani má ešte veľa čo povedať súčasnému človeku, zvlášť pokiaľ ide o jej rozmery kajúcnosti a poslania prostrednice medzi Bohom a hriešnikmi, ako aj dušami v očistci, ktoré môže oslobodiť iba pokánie.

Skladom

14,55 €

Posledné kusy
Slovenská mučeníčka - Veronika Theresia Rácková, SSpS (tvrdá väzba)
Slovenská mučeníčka - Veronika Theresia Rácková, SSpS (tvrdá väzba)

Paula Rácková - Mrázová

lekárka a misonárka (2. vydanie). MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS, misionárka a lekárka, slovenská mučeníčka.Kniha je spomienkou na jej život a dielo, ktoré je čarovné svojou pestrosťou, cieľavedomou odvahou, no i osobnou pokorou, ochotou orientovať svoje schopnosti na pomoc trpiacim. Liečiť ich fyzicky, ale i slovom Božím optimisticky a radostne.Spomienky na Veroniku sú ako orientačný pohľad z lietadla. Pohľad rodičov, priateľov, duchovných. Cez príhody veselé i vážne, pokusy odvážne, rozhodnutia fascinujúce.Prínosom pre čitateľov je časť Dialógy. Sú to autentické rozhovory, ktorými Veronika sama prezentuje silu svojej osobnosti, radostného vzťahu k Bohu i ľuďom. Netreba k nim komentár, sú dokumentom doby, zdrojom inšpirácie Božou láskou, príkladom hodným nasledovania. Pre mladých i poučením, pre starších tiež potešením.

Skladom

12,22 €

Slovenská mučeníčka - Veronika Theresia Rácková, SSpS (mäkká väzba)
Slovenská mučeníčka - Veronika Theresia Rácková, SSpS (mäkká väzba)

Paula Rácková - Mrázová

lekárka a misonárka. Kniha je spomienkou na jej život a dielo, ktoré je čarovné svojou pestrosťou, cieľavedomou odvahou, no i osobnou pokorou, ochotou orientovať svoje schopnosti na pomoc trpiacim. Liečiť ich fyzicky, ale i slovom Božím optimisticky a radostne.Spomienky na Veroniku sú ako orientačný pohľad z lietadla. Pohľad rodičov, priateľov, duchovných. Cez príhody veselé i vážne, pokusy odvážne, rozhodnutia fascinujúce.Prínosom pre čitateľov je časť Dialógy. Sú to autentické rozhovory, ktorými Veronika sama prezentuje silu svojej osobnosti, radostného vzťahu k Bohu i ľuďom. Netreba k nim komentár, sú dokumentom doby, zdrojom inšpirácie Božou láskou, príkladom hodným nasledovania. Pre mladých i poučením, pre starších tiež potešením.

Vypredané

4,85 €

Florida Cevoli (1685-1767)
Florida Cevoli (1685-1767)

Lázaro Iriarte

Následovnice sv. Veroniky Giuliani. Florida Cevoli (1685–1767), statečná klariska-kapucínka z kláštera v Cittá di Castello, v němž se stala šiřitelkou teologického odkazu mystičky Veroniky Giuliani, příkladně ukazuje na umění diskrétního snášení tíživé nemoci. Jako světice je patronkou trpících v nevyléčitelných chorobách a těch, kteří se pokoušejí o překonávání rozmrzelosti a životní vyhaslosti.

Vypredané

5,92 €

Teológia svätých
Teológia svätých

François-Marie Léthel; Anna Baroková (ed.)

O pozvaní všetkých veriacich v Krista k svätosti. François-Marie Léthel sa narodil v roku 1948 v Paríži. V roku 1967 vstúpil do Rádu bosých karmelitánov v Parížskej cirkevnej provincii a v roku 1975 bol vysvätený na kňaza. Získal licenciát vo filozofii, po ňom dosiahol v roku 1989 doktorát na Teologickej fakulte vo Friburgu (Švajčiarsko) pod vedením P. Christopha Schônborna O.P. doktorskou prácou s názvom Connaitre ľAmour du Christqui surpasse toute Connaissance. Théologie des Saints. (Poznať Kristovu lásku, ktorá presahuje každé poznanie. Teológia svätých.)Páter Lethel žije v Ríme od roku 1982. Na Pápežskom inštitúte Teresianum vyučuje dogmatickú a spirituálnu teológiu. Pápež Ján Pavol II. ho v roku 2004 menoval za teologického poradcu Kongregácie pre kauzy svätých. Benedikt XVI. ho v roku 2008 menoval za sekretára Pápežskej teologickej akadémie. Napísal početné štúdie o teológii svätých, možno poukázať predovšetkým na diela, ktoré napísal hlavne o: sv. Terézii z Lisieux: ĽAmore di Gesú. La cristologia di šanta Teresa di Gesú Bambino (Roma, 1999, Libreria Editrice vaticana), Ľudovítovi Márii z Montfortu: Ľamour de Jésus en Marie (Geněve, 2000, ed. Ad Solem, 2 diely), Gemme Galgani: ĽAmore di Gesú Crocifisso Redentore Gemma Galgani (Roma, 2004, Libreria Editrice Vaticana). V roku 2011 viedol duchovné cvičenia pre Svätého Otca a Rímsku kúriu.

Vypredané

5,19 €

Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery
Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery

Martina Grochálová

Jednotlivé zastavenia krížovej cesty približujú osudy ľudí, ktorí sa v 20. a 21. storočí vložili do služby chudobným alebo sa postavili proti autoritárskym režimom a za tragických okolností prišli o život. Okrem známych tvárí ako Oscar Romero či brat Roger z Taizé nechýbajú medzi nimi štyri osobnosti zo Slovenska, ktoré je štedrou krajinou na misionárov a misijných dobrovoľníkov. Je to rehoľná sestra Veronika Rácková (†2016), páter Ján Hermanovský (†2005), rozvojová pracovníčka Danica Olexová (†2019) a etnologička Emília Bihariová (†2019), ktorí naplnili svojím životom štyri zastavenia krížovej cesty. Ich strata je však ovocím pre nový svet Božieho kráľovstva, vzkriesenia, a príklad ich života nám pomáha v našom misijnom nadšení pri ohlasovaní radosti evanjelia.

Skladom

1,94 €

Rouška Veroničina
Rouška Veroničina

Jan Zahradníček

Jedna z nejzávažnějších básnických sbírek Jana Zahradníčka, mimořádného básníka s mimořádným osudem.

Vypredané

6,60 €

E-kniha
E-kniha: Rouška Veroničina
E-kniha: Rouška Veroničina

Jan Zahradníček

Jan Zahradníček byl nejvýznamnějším básníkem ka­tolického proudu české literatury. V roce 1949 vychází sbírka básní Rouška Veroničina jako lyrický doprovod sbírky La Saletta. Verše jsou svědectvím autorovy víry, lásky a odhodlání. Ve verších této sbírky „nabývají básně Roušky Veroničiny velikého nadosobního rozmě­ru, přesahují literaturu a nesou pečeť bezvýhradného osobního nasazení a nezvratného svědectví celé básní­kovy osobnosti.“ (Mojmír Trávníček)

Vypredané
-58%

3,20 €

Dvaja veronskí šľachtici
Dvaja veronskí šľachtici

William Shakespeare

Dvom šťastným svadbám – jednej hostine – stôl potom v jednom dome prestrime. Na začiatku ukážkové priateľstvo Valentína a Protea, aj ich ukážková zaľúbenosť do dvoch dám, Júlie a Silvie. Potom zrada. A po zrade odpustenie. Aj taký býva život. Práve z podhubia tejto frivolnej hry vyrástla tragédia Romeo a Júlia – hra o milencoch, ktorí si boli verní až za hrob.

Vypredané

6,90 €

9 tváří dominikánské svatosti
9 tváří dominikánské svatosti

Guy Bedouelle

V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob v jeho postojích a gestech, tak se bohatství jeho charismatu zviditelňuje v jednotlivých světcích řádu.Vyrůstají z Dominika jako ratolesti z vinného kmene a jedinečným způsobem ztvárňují různé stránky jeho kazatelského povolání: úsilí o jednotu (Jordán Saský), horlivost v obraně víry (Petr Veronský), hledání pravdy (Tomáš Akvinský), kázání krásou (Fra Angelico), lásku k církvi (Kateřina Sienská), boj za spravedlnost (Bartolomé de las Casas), mystický život (Kateřina de Ricci), starost o chudé (Martin de Porres) a obhajobu svobody (Henri-Dominique Lacordaire). A nad tím vším se jako svorník klene Dominikův „božský zápal“, oheň lásky, z něhož se rodí radost v Duchu svatém. Ona je tím kvasem a solí, díky nimž má křesťanský a řeholní život tu správnou chuť, jakou od hlasatelů evangelia požaduje sám Kristus.

Vypredané

7,66 €

Posledné kusy
Biblia - katolícka, veľký formát (v koži, so zlatorezom)
Biblia - katolícka, veľký formát (v koži, so zlatorezom)

Starý a Nový zákon. K dispozícii je aj obal na túto bibliu: Obal na Bibliu Starý a Nový zákon / SSV. Sväté Písmo obsahuje texty Starého aj Nového Zákona. Obal Biblie je v prevedení: koža.Text Biblie je vytlačený na tenkom papieri a je písaný väčším písmom, menším písmom sú písané poznámky k textom v spodnej časti strany. V zadnej časti Biblie nájdete praktickú rodinnú kroniku.Odporúčame Vám: Ročný plán čítania Svätého Písma.

Skladom

99,00 €

Posledné kusy
Naša rodina
Naša rodina

Štefánia Beňová et al.

Táto kniha by mohla byť kronikou každej rodiny, v ktorej by si jej členovia zaznamenávali dôležité udalosti, ktoré spoločne ako rodina prežívajú.Formát A4 , plnofarene ilustrovaná.

Skladom

9,60 €

V tichu modlitby
V tichu modlitby

Zuzana Brdiarová; Erika Hlačoková (ed.)

V novej modlitebnej knižke je viac ako 380 modlitieb: na každý deň i príležitosť,od 44 autorov,32 tematických okruhov,fotografické predely medzi mesiacmirodinná kronikaJe to milá knižka plná požehnania.

Vypredané

7,37 €

Spriateliť sa so svojimi túžbami
Spriateliť sa so svojimi túžbami

Philip Sheldrake

Ako mám vnímať svoje túžby? Je správne ich v sebe rozvíjať? Je Boh Bohom túžby, alebo Bohom bez vášní? Patrí sexualita len do charakteristík tohto sveta, alebo má niečo spoločné so spiritualitou? Aké miesto má prežívanie sexuality v Božom poriadku? Odpovede nám dá kňaz, jezuita Philip Sheldrake. Žije v Anglicku, je známy svojou publikačnou činnosťou a vedením duchovných cvičení v celom svete.

Vypredané

4,17 €

Vianočná kronika
Vianočná kronika

Miesto pre vaše zážitky z Vianoc. Zaznamenajte si cenné spomienky. Vďaka Vianočnej kronike môžete mať zážitky z Vianoc po dobu 20 rokov.Nové rozšírené vydanie obsahuje oproti pôvodnému vydaniu naviac:miesto pre vaše vianočné recepty, aby ste tieto poklady uchovali pre ďalšie generácie;viac priestoru na fotky s extra stranami vzadu;ktoré tradície počas Vianoc dodržiavate - s novým vydaním Vianočnej kroniky ich budete mať všetky pohromade;miesto na hlášky z Vianoc a celkovo 12 nových strán.Vďaka Vianočnej kronike môžete mať pohromade fotky a zážitky z Vianoc vašej rodiny po dobu 20 rokov. Kroniku môžete vytvoriť spätne, alebo ju tvoriť postupne. Spestrením sú miesta pre zaznamenanie spomienok z Vianoc, ktoré ale využiť nemusíte a môžete ich prelepiť fotkou.Tipy na využitie:- KRONIKA DO MINULOSTI: vytvorte si kroniku z už prežitých Vianoc 20 rokov naspäť, alebo takú kroniku darujte babičke, či rodičom- KRONIKA TERAZ: tvorte si kroniku priebežne, pokiaľ máte napríklad trojročné dieťa, môžete mu vyplnenú kroniku darovať na pamiatku k 23. narodeninám- KRONIKA Z MINULOSTI DO BUDÚCNOSTI: nechce sa vám čakať 20 rokov na dokončenie kroniky? Vyplňte ju pár rokov spätne a pokračujte ďalej!

Vypredané

14,07 €

Evanjelická Biblia - veľká (hnedá, senior verzia)
Evanjelická Biblia - veľká (hnedá, senior verzia)

Sväté písmo Starej a Novej zmluvy. Biblia je formátu 155 x 240 mm s veľkými písmenami a v mäkkej väzbe. Ide o percentuálne zväčšenie písma Biblie klasického formátu, ktoré veríme poteší čitateľov so zhoršeným videním a problémami zraku.Vybrať si môžete flexi obal modrej alebo hnedej farby. Biblie boli vytlačené vo fínskej tlačiarni na 36 g bibliový papier krémovej farby a obohatené sú o 14 strán žiadanej rodinnej kroniky.

Vypredané

20,66 €

Evanjelická Biblia - veľká (modrá, senior verzia)
Evanjelická Biblia - veľká (modrá, senior verzia)

Biblia je formátu 155 x 240 mm s veľkými písmenami a v mäkkej väzbe. Ide o percentuálne zväčšenie písma Biblie klasického formátu, ktoré veríme poteší čitateľov so zhoršeným videním a problémami zraku.Vybrať si môžete flexi obal modrej alebo hnedej farby. Biblie boli vytlačené vo fínskej tlačiarni na 36 g bibliový papier krémovej farby a obohatené sú o 14 strán žiadanej rodinnej kroniky.

Vypredané

20,66 €

Starověký Egypt
Starověký Egypt

Nicholas Reeves

Kronika velkých objevů. Kronika nejpozoruhodnějších objevů, které se v Egyptě podařily, od Rosettské desky po Údolí zlatých mumií.Kniha pokrývá šíří záběru všechna období egyptské historie od Předdynastické doby po dobu Římskou a všechny oblasti země od nilské delty po Núbii.

Vypredané

39,19 €

Slovenskí jezuiti v Kanade
Slovenskí jezuiti v Kanade

Rajmund Ondruš

Kronika pozoruhodnej misie. Dôležitou kapitolou v dejinách slovenských jezuitov je ich takmer 50-ročná misia v Kanade, ktorá začala v roku 1952. Bolo to podujatie, ktoré slovenskí jezuiti neplánovali a nemali na jeho zvládnutie ani reálne predpoklady. A predsa spoluúčinkovaním Božej prozreteľnosti, obdivuhodnej veľkodušnosti slovenských vysťahovalcov a osobného úsilia skupiny slovenských jezuitov, ktorým ateistický režim znemožnil účinkovanie v rodnej krajine, vzniklo dielo, ktoré poskytlo duchovné a sociálne služby mnohým našim rodákom v ďalekom zámorí.

Vypredané

6,89 €

Dcérina láska
Dcérina láska

Oľga Slušná

Kronika skutočného života. Kniha je voľným pokračovaním predošlej autorkinej knižky Mamina modlitba. Ako vnučka liptovského murára z Bobrovca autorka aj tu tématicky čerpá z osudov rodiny svojho starého otca Petra Kustru. Na rozdiel od predošlej knižky, kde rozprávačskú úlohu zverila svojej mame, žene Petra Kustru, Hane, tentoraz je rozprávačkou ich šieste dieťa, autorkina matka Terézia. Jej rozprávanie sa v podstate začína narodením Terézie a končí pri hrobe Terkinej najmilovanejšej osoby – mamy, na bobroveckom cintoríne. Kniha obsahuje aj fotografie.

Vypredané

4,05 €

Kronika jednadvaceti dnů
Kronika jednadvaceti dnů

Sergio C. Lorit

Tam pomalá agónie pátera Maxmiliána trvala už tři týdny. Neuvěřitelné! Tři týdny... jednadvacet dní...! Bez kousku chleba, bez kapky vody, nahý v černé tmě páchnoucí podzemní cely, zavřené železnou branou, po dlouhých měsících utrpení pod karabá-čem pochopů, po měsících vysilující námahy nucených prací, páter Maxmilián Kolbe doposud žil se svými potrhanými plícemi!V těchto hrozných jednadvaceti dnech jeho druhové, nevinně odsouzení s ním od Lagerfúhrera Fritsche, aby nejhroznějším trestem pykali za útěk z koncentračního tábora jakéhosi vězně, už zemřeli jeden po druhém, takže, jak bude vypravovat po mnoha letech jediný polský svědek tohoto příšerného mučení, vězeň Bruno Borgowiec, tajemník, tlumočník a hrobník bunkru, na konci třetího týdne zbyli jen čtyři, mezi nimi páter Kolbe.

Vypredané

5,04 €

Kronika komunistického Československa
Kronika komunistického Československa

Karel Kaplan

Klement Gottwald a Rudolf Slánský. Karel Kaplan je bezesporu mimořádnou osobností české historiografie moderních dějin. Jeho výjimečnost nespočívá pouze v obsáhlosti jeho díla, počtu vydaných prací a faktu, že je v cizině nejznámějším současným českým historikem, ale především v tom, že je bezkonkurenčním znalcem československých dějin v období, na které se specializuje, tedy mezi koncem druhé světové války a Pražským jarem. Každý, kdo chce provádět výzkum na libovolné téma spadající do tohoto období, musí začít studiem jeho prací. Přesto ale u nás dosud chybí ucelené vydání Kaplanova rozsáhlého díla.Cílem nové edice je znovu vydat nejdůležitější autorovy práce o dějinách komunistického Československa, a to již od roku 1945, kdy komunisté připravovali svoji cestu k moci, až do Pražského jara a událostí po něm bezprostředně následujících. Edice zahrnuje jak díla nová, dosud nevydaná, tak reedice prací starších, znovu pečlivě zredigovaných a utříděných. Všechny knihy jsou aktualizovány o nové výsledky bádání, vybaveny podrobným rejstříkem a krátkými životopisnými medailony všech zmiňovaných osobností.

Vypredané

8,15 €

Kronika môjho života
Kronika môjho života

Igor Stravinskij

Na náš knižný trh sa dostáva prvý slovenský preklad dvoch textov od svetoznámeho skladateľa: v prvom z nich autor predkladá súhrn svojich názorov na fenomén hudby tak, ako ich predniesol na Harvardskej univerzite a v druhom, napísanom zhruba o päť rokov skôr (roku 1935), opisuje priebeh svojho umeleckého života, pričom v mnohých odbočkách odhaľuje svoje pocity v konfrontácii s mystifikáciami kolujúcimi o ňom v tlači a v hudobných kuloároch...

Vypredané

11,26 €

Biblia s kovovými rožkami
Biblia s kovovými rožkami

kolektív

Starý zákon a Nový zákon. Biblia je jedna z najčítanejších, najvplyvnejších a aj najpredávanejších kníh ľudstva. Rodinná kronika v úvode knihy robí z tejto Biblie výnimočný dar, ktorý sa bude dediť z pokolenia na pokolenie. Obsahuje perorytecké ilustrácie a text Písma je v rímskokatolíckom preklade.Recenzia: Biblia s kovovými rožkami na stránke blog.zachej.sk

Skladom

57,23 €

Johana. Johanin chlapec
Johana. Johanin chlapec

Rudolf Dobiáš

Kronika lásky a smrti. Román o násilnej kolektivizácii a ľudovej vzbure.

Vypredané

7,26 €

Bohuslava Bílejovského Kronika česká
Bohuslava Bílejovského Kronika česká

Vydání České kroniky utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského z roku 1532, kterou čtenář právě drží v rukou, je vášnivou obhajobou tradičního utrakvismu před útoky Říma, stejně jako důrazným varováním před jakýmkoli typem kacířství. Obsahuje na jedné straně legendární myšlenku o nepřetržené praxi laického kalicha v českých zemích od dob cyrilometodějských, současně však střízlivě popisuje bouřlivé církevní poměry z počátků vlády habsburské dynastie.

Vypredané

6,69 €

Mezi mořem a řekou
Mezi mořem a řekou

Bohumil Svoboda

Kronika pozemského putování svatého Prokopa. Oblíbená sympatická postava sázavského světce sv. Prokopa k sobě stále přitahuje zájem české společnosti, věřící i nevěřící. Svatý Prokop je v chápání českého člověka přímo vzorem svatosti: tak nějak si naši lidé představovali a představují světce: chudého, skromného, laskavě ochotného ku pomoci nejenom ve věcech duchovních, ale i světských, hmotných.A navíc českého, obhájce nejcennějšího pokladu národa, jeho řeči. Sázavský klášter, který založil se stal ostrovem slovanského jazyka, staroslověnštiny uprostřed latinizujícího prostředí střední Evropy. Na Sázavě se používal jak staroslověnský, tak latinský jazyk, stejně jako římský i východní obřad.Proto se také Sázava stala symbolem boje proti pronikající germanizaci, takže její odkaz byl v dějinách často vyzvedáván právě v obdobích pro český (a slovanský vůbec) jazyk nejnebezpečnějších. Avšak není bez zajímavosti, že největšího rozkvětu kultu a uznání se sv. Prokopovi dostalo v době vlády Karla IV., jenž založením kláštera v Praze „Na Slovanech“ jasně naznačil směr vývoje, kterým by si přál vidět rozvoj země v budoucnosti: ve směřování k sjednocené církvi západní i východní.

Vypredané

7,08 €

E-kniha
E-kniha: Mezi mořem a řekou
E-kniha: Mezi mořem a řekou

Bohumil Svoboda

Kronika pozemského putování svatého Prokopa. Oblíbená sympatická postava sázavského světce k sobě stále přitahuje zájem české společnosti, věřící i nevěřící. Svatý Prokop je v chápání českého člověka přímo vzorem svatosti: tak nějak si naši lidé představovali a představují světce: chudého, skromného, laskavě ochotného ku pomoci nejenom ve věcech duchovních, ale i světských, hmotných. A navíc českého, obhájce nejcennějšího pokladu národa, jeho řeči.Sázavský klášter, který založil, se stal ostrovem slovanského jazyka, staroslověnštiny uprostřed latinizujícího prostředí střední Evropy. Na Sázavě se používal jak staroslověnský, tak latinský jazyk, stejně jako římský i východní obřad. Proto se také Sázava stala symbolem boje proti pronikající germanizaci, takže její odkaz byl v dějinách často vyzvedáván právě v obdobích pro český (a slovanský vůbec) jazyk nejnebezpečnějších. Avšak není bez zajímavosti, že největšího rozkvětu kultu a uznání se sv. Prokopovi dostalo v době vlády Karla IV., jenž založením kláštera v Praze „Na Slovanech“ jasně naznačil směr vývoje, kterým by si přál vidět rozvoj země v budoucnosti: ve směřování k sjednocené církvi západní i východní. Karel ho – prvního našeho světce, jenž nezemřel násilnou smrtí – také bez zaváhání postavil do řady našich přímluvců, větší to armády, jak krásně napsal Jaroslav Durych, než jaká byla a je tady na zemi...

Ihneď na stiahnutie
-54%

3,50 €

Sexualita nie je o zákazoch - 32/2013
Sexualita nie je o zákazoch - 32/2013

Inocent - Mária Szaniszló; Daniel Demočko

Kresťanom sa často vyčíta, že sa zamerali len na rozmnožovaciu funkciu sexuálnych úkonov. Vzťah muža a žena ale prirodzene vytvára erotické napätie. Vedeli ste, že podstata čistoty nie je v odriekaní a zdržanlivosti?

Vypredané

1,46 €

1 z 4
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Poštovné zadarmo nad 39 €

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Tak s takouto pružnosťou a rýchlosťou som sa ešte nestretla! Som nadšená! Veľmi sa teším na knihy. Budem u Vás nakupovať. Ponúkate zľavy na nákup.

Katarína

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie