Kresťanské knihy

Kresťanské knihy

(12 produktov)

Kresťanské knihy dokážu viac než len pomôcť so štúdiom Písma. Knihy totiž vedia krásne prehriať prie...

Ako radíme tieto výsledky?

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Svätý Don Bosco
Svätý Don Bosco

Domenico Agasso; Renzo Agasso; Domenico Agasso ml.

Životopis. Dvesto rokov je dlhý čas aj pre rýchlo plynúcu dobu, v ktorej žijeme dnes. Prach času maskuje udalosti, dátumy, ľudí a oslabuje spomienky, ak ich priam neľútostne nevymazáva. Don Bosco neprestáva prekvapovať ani dvesto rokov po svojom narodení – je to svätec navždy a pre všetkých, bez hraníc a s veľkým príbehom. Kniha nezamlčala nezhody a spory, ktoré sa objavili medzi ním a silnými osobnosťami, neprehliadla jeho úspechy ani neúspechy, jeho charizmu, metódy, spiritualitu, časté cesty, tajomné nadprirodzené dary, svätosť, ktorú mnohí tušili ešte počas jeho života.Recenzia Svätý Don Bosco na stránke blog.zachej.sk

Skladom

12,51 €

Posledné kusy
Život mamy Margity
Život mamy Margity

Teresio Bosco

Mama dona Bosca. Teresio Bosco v knihe Život mamy Margity prináša pohľad na matku svätého dona Bosca, ktorá je pre celú saleziánsku rodinu neoceniteľným darom. Pre všetky mamy v rodinách je príkladom a inšpiráciou, aby boli múdre vo výchove a obetavé v sprevádzaní svojich detí na ich ceste povolania. V nevzdelanej osobnosti mamy Margity sa odráža múdrosť, v jej chudobe bohatosť, v jej slabosti a jednoduchosti sila. Je povzbudením pre všetky kresťanské mamy, aby s radosťou a odvahou kráčali životom napriek obetiam a námahám, ktoré povolanie matky obnáša. V neposlednom rade im prináša nádej, že aj z ich detí môžu vyrásť svätí ľudia.

Skladom

9,60 €

Don Bosco
Don Bosco

Teresio Bosco

Mladí mi „ukradli“ všetku lásku. Teresio Bosco, taliansky saleziánsky kňaz a novinár, venoval mnoho rokov skúmaniu života Jána Bosca. Výsledkom je aj kniha Don Bosco, v ktorej chce predstaviť otcom, matkám, učiteľom, vychovávateľom, a v neposlednom rade mladým čitateľom svätca, ktorý bol nielen kňazom, ale aj otcom a učiteľom mladých, ktorým vždy chcel byť nablízku a získať si ich srdcia.Kniha sa opiera o:autobiografické svedectvá dona Bosca, ktoré sám napísal a ktoré sú uchované v saleziánskom archíve,o veľké množstvá svedectiev jeho chovancov a spolupracovníkov - zväčša tých, ktorí vypovedali v procese blahorečenia dona Bosca,o seriózne vedecké práce o donovi Boscovi, ktoré objasňujú či dopĺňajú známe informácie,o dôležité štúdie o dejinách spoločnosti, štátu a Cirkvi v 19. storočí. Kniha vychádza pri príležitosti stého výročia prítomnosti a pôsobenia saleziánov na Slovensku. Ide o nové, prepracované a modernejšie vydanie životopisu, ktorý pútavým a výstižným spôsobom predstavuje svätého Jána Bosca, priateľa mladých.

Skladom

17,36 €

Anton Srholec
Anton Srholec

Alena Čermáková

3. doplnené vydanie. Silný životný príbeh Antona Srholca (12.6.1929 - 7.1.2016), rímskokatolíckeho kňaza, saleziána, spisovateľa, charitatívneho pracovníka, politického väzňa a buriča, ale predovšetkým láskavého človeka, ktorý nikdy neopustil svoje zásady a vždy bojoval za lepší svet, zachytila v celovečernom dokumentárnom filme režisérka Alena Čermáková.Rozhovory s Antonom Srholcom spočiatku viedla u seba doma pri raňajkách. Neskôr vznikla potreba zaznamenať ich a začal sa rodiť podklad pre knihu, v ktorej sa autorka snažila zachovať autenticitu Srholcových slov, aby priblížila ľuďom jeho zmýšľanie o svete i o Bohu čo najpravdivejšie, najvernejšie.Rozhovory a úvahy predstavujú čitateľom tohto výnimočného muža. Umožňujú im nahliadnuť do spôsobu jeho premýšľania a činov, odhalia jeho húževnatosť, túžbu pomáhať a milovať ľudí až na smrť. Autorka neprináša len Srholcov portrét, ale predovšetkým vyjadruje úctu mužovi, ktorý nám ukazoval smer na ceste životom. Knihu dopĺňajú fotografie zo súkromného archívu Antona Srholca a jeho najbližších, ale aj dokumenty z leopoldovskej väznice a umelecké fotografie Maňa Štraucha.

Skladom

16,39 €

Artemide Zatti
Artemide Zatti

Enzo Bianco

Priateľ chudobných. Artemide Zatti sa narodil 12. októbra 1880 do roľníckej rodiny ako tretí z ôsmich súrodencov. Medzi jeho príbuzných z matkinej strany patrí Juan Edmundo Vecchi - ôsmy nástupca dona Bosca. Ako dvadsaťročný sa Artemide rozhodol pre duchovné povolanie a začal študovať v saleziánskom formačnom dome. O dva roky nato sa nakazil tuberkulózou pri ošetrovaní chorého. Keď sa po nejakom čase jeho zdravotný stav zlepšil, začal pracovať v malej saleziánskej nemocnici a lekárni. V roku 1908 zložil rehoľné sľuby a stal sa saleziánom koadjútorom (pomocným biskupom). Podarilo sa mu vybudovať novú nemocnicu a získať dipolom z farmácie. V roku 1950 spadol z rebríka a viac sa neuzdravil. Zakrátko na sebe spozoroval príznaky nevyliečiteľnej choroby. Po tom, ako vyplnil svoj úmrtný list, 15. marca 1951 zomrel. Pápež Ján Pavol II. ho 14. apríla 2002 vyhlásil za blahoslaveného a 9. októbra 2022 ho pápež František vyhlásil za svätého.Viac podrobností zo života tohto saleziána sa dočítame v publikácii Artemide Zatti - Priateľ chudobných, ktorej autorom je taliansky autor Enzo Bianco.

Skladom

4,75 €

Veselo o saleziánoch
Veselo o saleziánoch

Jozef Luscoň

Sto rokov s mladými. Publikácia Veselo o saleziánoch je venovaná stému výročiu príchodu saleziánov na Slovensko. Jej autor - saleziánsky kňaz Jozef Luscoň sa prostredníctvom nej snaží, aby sa nezabudlo na to krásne a dobré, čo národu priniesli saleziáni - rehoľníci oddaní výchove mladých ľudí. Zameriava sa tiež na ich vnútornú motiváciu, ktorá ich hnala vpred a dala im schopnosť prinášať veľké obete. Autor spomína zakladateľov saleziánov, svätého dona Bosca. Opisuje tiež, ako saleziánske dielo prišlo na Slovensko, ako sa tu zakorenilo, ako bolo prijaté slovenským ľuďom, čomu sa venujú saleziáni dnes a mnoho ďalšieho. Rozprávanie je obohatené o skutočné príbehy a svedectvá saleziánov, v ktorých dominuje radosť a jednoduchosť, ale výstižnosť.

Skladom

4,37 €

Horlivosť na dlhé trate
Horlivosť na dlhé trate

Marián Drahoš

Aby horiace srdce nevychladlo. Jedna zo zásad svätého Ignáca z Loyoly znie: diabol pôsobí rýchlo a Boh pomaly. Svätý Ignác tým chce naznačiť, že diabol často nalieha na človeka, aby chcel vidieť výsledky čo najskôr; aby rýchlo konal a šiel tak až za svoju hranicu. Byť zanieteným pre dobré, správne, Božie veci je úžasné, je však veľký rozdiel medzi aktivizmom a horlivosťou. Svoje o tom vie aj saleziánsky kňaz Marián Drahoš, ktorý v publikácii Horlivosť na dlhé trate spolu s donom Boscom hľadá spôsob, ako naladiť svoje srdce na ten správny - Boží rytmus a správnu rýchlosť v dnešnom uponáhľanom svete.

Skladom

4,37 €

Posledné kusy
Podnety I. + II.
Podnety I. + II.

Ján Augustín Beňo

Duchovná tvorba saleziánskeho kňaza Jána Augustína Beňa. Krátke úvahy na rozličné témy kresťanského života.

Skladom

33,95 €

Keď Boh hľadá človeka
Keď Boh hľadá človeka

Martin Kačmáry

Môj nárek si obrátil na tanec.... V dnešnej dobe nie je núdza o knihy s rýchlym a jednoduchým návodom na dosiahnutie úspechu v čomkoľvek. Preto nie je jednoduché písať o modlitbe a o duchovnom živote, ktoré sa vymykajú štandardu, že všetko sa dá vyriešiť cez nejaký návod či schému v zopár jednoduchých krokoch. Martin Kačmáry, salezián-kňaz a autor publikácie Keď Boh hľadá človeka, sa preto snaží vyhnúť jednoduchým návodom alebo rutinným skratkám, ako uspopkojiť Boha a seba. Jeho ambíciou je inšpirovať a priviesť nás viac k osobe Boha Otca - viac do vzťah us ním, a napokon viac do vzťahu a úcty k človeku a stvorenstvu okolo nás.V prvej časti brožúrky autor opisuje niektoré črty našej doby a popritom čerpá inšpirácie z histórie dejín Cirkvi, z jej Tradície a od rôznych svätcov a teológov. V druhej časti necháva priestor štýlu, akým Duch Svätý viedol dona Bosca. A nakoniec necháva priestor samotnému Ježišovi, aby na základe výkladu svojich podobenstiev predstavil obraz Boha a duchovnú cestu. Prijmeme jeho pozvanie žiť život v plnosti?

Skladom

4,37 €

Kráčame s priateľmi
Kráčame s priateľmi

Peter Kvašňovský

Don Bosco je známy tuínsky svatec, a to nielen medzi saleziánmi. Dodnes inšpiruje mnohých mladých ľudí. Všetci totiž potrebujeme mať pri sebe blízkeho človeka, ktorý po ceste života kráča s nami, či už je priamo prítomný pri nás alebo nie. Aj Don Bosco potreboval takýchto ľudí. Nepochybne medzi nich patrila jeho mama Margita, priatelia, blízki príbuzní. A keď sa zdalo, že don Bosco nevedel, ako ďalej, vstúpil do jeho života Boží posol. Jedným z nich bol Dominik Savio a ďalším, menej známym, don Cafasso. Viac sa o ňom dočítame v brožúrke Kráčame s priateľmi, ktorej autorom je Peter Kvašňovský.

Skladom

4,37 €

Radostne a s nádejou
Radostne a s nádejou

Pavol Grach

Nebojme sa stratiť medzi ľuďmi. Robiť jednoduché veci s jednoduchými prostriedkami.. Celá saleziánska rodina sa duchovne pripravuje na veľké jubileum - v roku 2024 si Saleziáni dona Bosca pripomenú 100 rokov prítomnosti saleziánskej charizmy na Slovensku. Pri tejto príležitosti vychádza publikácia Radostne a s nádejou, v ktorej chce Pavol Grach ponúknuť širokej saleziánskej rodine, ale i všetkým veriacim na Slovensku niekoľko biblických a saleziánskych pohľadov na život Cirkvi. Don Bosco predsa nebol len svätcom pre mladíkov, ktorých zbieral na ulici; bol svätcom, ktorý miloval Cirkev.Publikácia má tri časti:Neľakajte sa a bdejte - v centre pozornosti je tu Ježišova eschatologická reč týkajúca sa posledných vecí človeka a sveta (koniec čias);Jednota ducha vo zväzku pokoja - v tejto časti Pavol Grach okrem iného pripomína niekoľko epizód zo života dona Bosca;Láska k Cirkvi a pápežovi - autor tu upriamuje pozornosť na budúcnosť Cirkvi a v súvislosti s tým hovorí o synodalite.

Skladom

4,37 €

V harmónii povolaní
V harmónii povolaní

Pavol Grach

„Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni pršli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov.“ (Mk 3,13-15)Povolanie nie je jedno rozhodnutie, ktorým sa všetko končí. Prečítaním predkladanej brožúrky Pavla Gracha s názvom V harmónii povolaní sa dozvieme niečo viac o donovi Boscovi a jednotlivých povolaniach v Cirkvi.

Skladom

4,37 €

Don Bosco, nauč nás modliť sa
Don Bosco, nauč nás modliť sa

Claudio Russo

Modlitba v jeho spisoch a v jeho živote. Modlil sa don Bosco?Našiel si čas rozprávať sa s Bohom aj napriek množstvu práce, ktoré mal?Táto knižka nám predstavuje dona Bosca ako učiteľa modlitby. Z jeho života a spisov je zrejmé, že učil nielen mladých, ale aj dospelých, ako sa správne modliť.Svedectvá tých, ktorí videli dona Bosca modliť sa, len dopĺňajú mozaiku o jeho živote v modlitbe.Koľko sa modlil?Kde?Akým spôsobom?Ako sa to naučil?Ako učil iných modliť sa?Knižka tiež poukazuje na to, prečo kládol taký dôraz na modlitby: Verím, Otče náš, Zdravas, ako aj na modlitbu ruženca a úctu k anjelovi strážcovi.Každá kapitola sa končí otázkami na osobné rozjímanie, ako zlepšiť svoj život modlitby.

Vypredané

3,40 €

Spevník mládežníckych piesní
Spevník mládežníckych piesní

Pavol Kalata (ed.)

Cieľom autorov spevníka je zjednocovanie interpretácií piesní – ponúknuť originálnu verziu piesne, pokiaľ je to možné, konzultovanú s autorom. Je to praktická pomôcka pre animáciu hlavne mládežníckej liturgie. Piesne sú zoradené číselne, čo umožňuje rýchle hľadanie. Obsahuje vyše 400 piesní (bez akordov).

Vypredané

3,78 €

Čo mi "diktoval" Don Bosco
Čo mi "diktoval" Don Bosco

Viera Nemcová

Autorka tejto knihy necháva „rozprávať“ samého Don Bosca o tom, čo prežíval vnútorne, o jeho ceste za Pánom Ježišom, o jeho duchovnom zápase a vývoji, o tých činiteľoch jeho kresťanského života, ktoré podmienili jeho neobyčajnú plodnosť pre Božie kráľovstvo.Vzhľadom na to, že ide o evanjeliové princípy, ktoré podmieňujú charizmatické účinkovanie Svätého Ducha, tento duchovný životopis môže posvietiť na cestu každému kresťanovi katolíkovi, ktorý túži prinášať ako plodná ratolesť Viniča veľa ovocia na Božiu slávu.

Vypredané

4,85 €

Spomienky Jána Bosca
Spomienky Jána Bosca

Ján Bosco

Doteraz sme mali možnosť čítať o svätom Jánovi Boscovi prevažne to, čo o ňom napísali iní, teraz držíte v rukách knihu, ktorá je jeho autentickou výpoveďou.Historik Francis Desramaut, známy ako odborník na dejiny saleziánskej spirituality, o týchto stránkach povedal: „Nie sú to chladné faktografické zápisnice, ale otcovské dôverné odkazy dona Bosca svojim synom. Vlastnými skúsenosťami chce nielen vychovávať, ale zároveň aj pobaviť.“Tri hrubé zošity, ktoré sám autor nazval Pamäti oratória od 1815 do 1855, sú plné obyčajných ľudských príbehov, napísaných a predovšetkým žitých s neobyčajnou láskou a otvorenosťou pre skutočnosť – aj tú Božiu.

Vypredané

14,45 €

Kresťan má byť kvas a nie trkvas!
Kresťan má byť kvas a nie trkvas!

Jozef Luscoň

Saleziánsky kňaz Jozef Luscoň chce v knihe Kresťan má byť kvas a nie trkvas! usmerniť mládež na správnu cestu. Vo svete plnom informácií im predkladá základné pravdy viery, pomáha rozlišovať čo je správne a čo nie. Ukazuje mladým, ako je v dnešnej dobe potrebná živá viera, ako si ju majú prehlbovať a chrániť. A v neposlednom rade sa snaží pomôcť mladým, ktorí tápu, hľadajú, či prežívajú krízu, neprehliadnuť odbočku na chodníček, ktorý ich dovedie na správnu cestu.

Vypredané

4,75 €

Duchovné cvičenia I. + II.
Duchovné cvičenia I. + II.

Ján Augustín Beňo

Duchovné cvičenia I. + II., ktorých autorom je Ján Augustín Beňo, sú výnimočným formačným nástrojom saleziánskeho kňaza. Ján Augustín Beňo pôsobil veľmi aktívne už počas komunistického režimu, kedy ako tajný kňaz formoval mladých kade-tade. Na rôznych chatách, v lesoch na túrach po Tatrách sa dotýkal sŕdc ľudí, ktorí boli nadchnutí evanjeliom a túžili zatiahnuť na hlbinu. Spôsob, akým to robil, oslovoval všetkých, za čo bol aj prenasledovaný vtedajším režimom.Avšak túžba priniesť ľuďom Božie slovo a Cirkev podľa vzoru Druhého vatikánskeho koncilu bola nezastaviteľná. Jeho duchovné cvičenia známe aj za hranicami Slovenska dnes môžu zakúsiť aj tí, ktorí Jána Augustína Beňa nikdy nevideli.Publikácia sa skladá z dvoch častí, z ktorých prvá má 223 strán a druhá 247 strán.

Vypredané

33,95 €

Don Bosco spovedá mladých
Don Bosco spovedá mladých

Gianni Asti

Z očí sa dá vyčítať veľa. Skúste to. Z jedných priam srší radosť, v iných je zase dobre ukrytý nevysvetliteľný smútok. Ale do srdca človeka sa dá len ťažko dovidieť. A predsa protagonisti jednotlivých skutočných udalostí – chlapci z oratória dona Bosca – svedčia o tomto mimoriadnom dare svojho vychovávateľa.On, skúsený spovedník a duchovný vodca, dobre poznal dušu mladého človeka. Vedel o jeho strachu zo spovede, o problémoch s úprimnosťou či prílišnej úzkostlivosti. Preto svojim zverencom často rozprával o tom, ako má vyzerať dobrá spoveď. Jeho rady či ponaučenia sú stále viac než aktuálne, pretože aj dnes mladí hľadajú vo sviatosti zmierenia tajomstvo pokoja a radosti.

Vypredané

1,25 €

Svätý Dominik Savio
Svätý Dominik Savio

Ewa Stadtmüllerová

Kniha hovorí o živote chlapca, ktorý už od mala veľmi túžil slúžiť Pánu Bohu. Keďže bol veľmi dobrým dieťaťom a počas každej svätej omše slúžil v kostole, je dnes patrónom miništrantov. Príbeh je napísaný jednoduchým, veršovaným, detským jazykom.

Vypredané

2,91 €

Misia
Misia

Alan Hyža; Peter Kubínyi

Slovenskí saleziánski misionári vo svete. Misia opisuje sugestívne a dramatické príbehy slovenských saleziánov – misionárov, ako ich zachytil fotograf Alan Hyža a reportér Peter Kubínyi. Kniha je súhrnom deviatich reportáží o slovenských saleziánskych misionároch. Tí pôsobia na každom kontinente, pomáhajú ľuďom postaviť sa na vlastné nohy a získať stratenú dôstojnosť. Fotograf Alan Hyža a reportér Peter Kubínyi počas dvoch rokov vycestovali do týchto krajín a zachytili osudy slovenských saleziánov – misionárov a ľudí, pre ktorých žijú. Príbehy slovenských saleziánov z knihy Misia boli v rokoch 2008 a 2009 odmenené viacerými prestížnymi novinárskymi cenami. Alan Hyža spolu s Petrom Kubínyim sa stali držiteľmi niekoľkých ocenení Novinárskej ceny Open Society, Slovenského syndikátu novinárov, slovenského Literárneho fondu a ďalších. Za fotografie získal Alan Hyža ocenenie Fotograf roka 2009. Kniha vyšla dvojjazyčne – v slovenčine a v angličtine. Ide o prvú publikáciu vydavateľstva Don Bosco vydávanú v takomto prevedení a rozsahu. V roku 2011 bola kniha zaradená medzi Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2010. Cenu udelilo Ministerstvo kultúry SR, Bibiana, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz Polygrafie na Slovensku.

Vypredané

32,01 €

Šťastní rodiče
Šťastní rodiče

Bruno Ferrero

Křesťanská výchova podle Dona Boska. Kniha známého autora uvádí do výchovného stylu slavného ''otce a učitele mládeže'' Dona Bosca. V krátkých kapitolách se dozvídáme, jak by rodiče měli vést děti k vzájemné komunikaci, radosti ze hry a sportu, střízlivému zacházení se sdělovacími prostředky, k rozumnému využití volného času. Knihu lze číst jako rádce pro život v rodině nebo jako duchovní inspiraci v běžném životě.

Vypredané

8,53 €

Vychovávať v duchu dona Bosca
Vychovávať v duchu dona Bosca

Giovanni Battista Bosco

Spiritualita preventívneho výchovného systému. Táto knižka iste poteší každého vychovávateľa mladých či obdivovateľa života dona Bosca, najmä ak ide o jeho charizmatickú výchovnú skúsenosť. Tým, pre ktorých jeho preventívna výchova nie je žiadnou neznámou, prinesie nové podnety.A tým, ktorí sa s náčrtom tejto spirituality stretajú po prvý raz, ponúka nevídané výchovné dobrodružstvo súhry troch naoko prostých prvkov: rozum, viera a láskavosť. Možno poznáme množstvo zaručene zázračných výchovných ťahov, ale bez úprimného srdca vychovávateľa vedomia, že v skutočnosti ide o dušu, najhlbšie tajomstvo človeka, ľahko stratíme pravé nadšenie.Nemyslime si, že mladí v časoch dona Bosca boli iní ako tí, ktorí sú nám dnes poslaní do cesty! Skúsme sa opäť presvedčiť, že milovať sa dá (a treba) v každom čase, za každých okolností, na každom mieste, každého človeka.

Vypredané

1,84 €

Exotem na této zemi
Exotem na této zemi

Ladislav Heryán

O Božím milosrdenství mezi námi. Prečítajte si aj pokračovanie tejto knihy: Stoparěm na této zemi (2017).Kniha známého salesiánského kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním po stopách Božího milosrdenství na této zemi. V krátkých příbězích se setkávají dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět biblických poselství a podobenství. Ty vnášejí do naší současnosti paprsky pochopení a smyslu, ale také nastavují zrcadlo naší pýše a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět naplněn Božím milosrdenstvím, které nás v každé chvíli vybízí k tomu, abychom změnili naše uvažování a nechali se jím prostoupit. Jednotlivé kapitoly-příběhy knihy zaujmou bezprostředností a upřímností, s jakou nahlížejí v Boží perspektivě aktuální dění kolem nás, a prohlubují touhu po obrácení srdcí. Ladislav Heryán je známý salesiánský kněz, biblista a pedagog.

Vypredané

8,54 €

Stopařem na této zemi
Stopařem na této zemi

Ladislav Heryán

O Boží velkorysosti mezi námi. Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují se s výkladem biblických pasáží. Spojujícím leitmotivem je téma Boží velkorysosti, jejíž uvědomění vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou vlastní aktivitou pro druhé. Ladislav Heryán je salesián, biblista, autor úspěšné knihy Exotem na této zemi.

Vypredané

10,19 €

Don Bosco na každý deň
Don Bosco na každý deň

Z myšlienok Jána Bosca na každý deň v roku. Slovko do ucha. To bol majstrovský spôsob ako don Bosco vychovával mladých. Ba aj sami chlapci ho často prosili: „Povedzte mi niečo.“ Keď už príklad priťahuje, o to viac slová pohnú k dobrému. Ak chceš, môže to byť don Bosco na každý deň.

Vypredané

1,45 €

15 dní s Donem Boskem
15 dní s Donem Boskem

Robert Schiélé

Don Bosco, legendární zakladatel řádu salesiánů, se narodil v roce 1815 v chudé rodině. Jeho myšlenky jsou stále svěží, mnoho nám říkají a vedou nás i dnes na začátku 3. tisíciletí.

Vypredané

2,13 €

Ako dospieť v dnešnom svete
Ako dospieť v dnešnom svete

Marián Drahoš; Peter Naňo

Kniha dvoch saleziánov, priamo pracujúcich s mládežou, umožňuje nezaostávať za modernými prúdmi dnešnej doby. Postmoderna, ktorá je dobou tekutosti a nerozhodnosti, ponúka nezáväzný život. Pretože mnohí dospelí sa dnes správajú ako deti, nevedia prebrať zodpovednosť. Aj rodičia pociťujú problém, že sa nedokážu prispôsobiť nazeraniu na svet mladého človeka. Pomocou tejto knihy si mnohí rodičia môžu uvedomiť, na aké dôrazy treba dávať pozor, aby sa z ich detí stali zodpovední dospelí ľudia.Kniha Ako dospieť v dnešnom svete ponúka nielen pohľad na charakteristiku postmodernej kultúry a jej dôsledkov na správanie človeka, ale aj riešenia. Preto v nej nájdete dôvody, ktoré bránia mladému človeku, aby sa stal dospelým, ako aj možnosti, aby sa mu to predsa len podarilo.Záver knihy patrí teologicko-biblickému rozboru ôsmych dôležitých častí Evanjelia sv. Jána, pomocou ktorých, ak budú premeditované a pochopené, je možné dorásť do dospelosti.

Vypredané

5,53 €

František Saleský
František Saleský

André Ravier

Múdry človek a svätec. Životopis Sv. Františka Saleského.

Vypredané

2,91 €

Výchovný systém Jána Bosca
Výchovný systém Jána Bosca

Francesco Motto

Kto učí umeniu vychovávať? Jedným z mnohých je zaiste Ján Bosco. Jeho výchovná metóda, ktorú nazval preventívny systém, bola desiatky rokov prijímaná a úspešne včlenená do kultúry tisíckami vychovávateľov na všetkých úrovniach. A práve dnes, keď sa zdá, že sa tie najúčinnejšie pedagogické modely boja proti delikvencii mladistvých opierajú o prevenciu, znovu prichádza na scénu. Kniha je určená vychovávateľom, rodičom, učiteľom, kňazom, katechétom, animátorom a všetkým, ktorí sú priamo zapojení do formačnej práce s dospievajúcimi a adolescentami. Táto kniha chce čitateľovi ponúknuť jednoduchý a moderný pohľad na základné prvky a oporné body vo výchove podľa Jána Bosca, ktorého účinnosť bola historický potvrdená. V závere každej kapitoly sú načrtnuté možnosti aktualizácie.

Vypredané

4,37 €

Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov
Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov

Zlatko Kubanovič

Od dona Bosca do roku 1924. Po dlhých rokoch náročného bádania prichádza na svet toto prvé významné a vzácne dielo ako príspevok k blížiacemu sa 100. výročiu príchodu saleziánov na Slovensko. Kniha predstavuje skutočné korene, z ktorých od roku 1924 vyrastá u nás rozsiahle saleziánske dielo, ako ho poznáme dnes. Salezián a historik Zlatko Kubanovič zachytáva prvé kontakty našich predkov s osobou a charizmou zakladateľa rehole dona Bosca, aktivity saleziánov v Uhorsku pred prvou svetovou vojnou aj počas nej. Osobitne sa venuje činorodému obdobiu rokov 1920 až 1924, keď sa podarilo otvoriť slovenské saleziánske dielo v Rímskej saleziánskej provincii a súkromné slovenské saleziánske gymnázium v severnom Taliansku. Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov spĺňa náročné odborné kritéria, zároveň je však spracovaný veľmi zrozumiteľne a atraktívne pre čitateľa.„Som presvedčený, že jednotlivec môže porozumieť saleziánskemu spôsobu života a cítiť sa v saleziánskej rodine ako doma iba vtedy, keď porozumie, z akých tradícií vychádza. Jedine potom vzniká myšlienková a duchovná spriaznenosť a vzťah k tejto rodine,“ vyznáva autor.

Vypredané

28,03 €

Don Bosco
Don Bosco

Teresio Bosco

Světec 19. století - Don Bosco - byl Janem Pavlem II. Za otce a učitele mládeže celého světa. Byl pedagogem v terénu, zakladatelem večerní školy, dětských domovů, středisek mládeže, dělnických sdružení. Léčil bolesti svého století - analfabetismus, nezaměstnanost, problémy opuštěné dospívající a pracující mládeže. Je zakladatelem kongregace salesiánů (SDB).Kniha je sestavená z vlastních pamětí Dona Bosca a čerpá z dvaceti svazků životopisných pamětí jeho žáků a spolupracovníků.

Vypredané

14,55 €

logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Daniela, pred 1 dňom

Spokojnosť, všetko Super. Vďaka.

userAvatar

Martin, pred 1 dňom

ochota a flexibilita

userAvatar

Iveta, pred 2 dňami

Odporúčam.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk