Kázne, príhovory

(84 produktov)

Život nám prináša situácie, pri ktorých si niekedy nie sme istí, čo máme robiť, ako sa zachovať. Nie...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Top 52
Kázne zo septembra 1948
Kázne zo septembra 1948

Don Dolindo Ruotolo

Dolindo Ruotolo, zbožný neapolský kňaz, učí, že bolesť je cesta, ktorá nás spája s Bohom, a že svoje utrpenia máme kontemplovať „vo svetle najsvätejších a najplodnejších bolestí, ktoré prežívala Mária“.Nech je tento vzácny súbor duchovného učenia vzpruhou odvážne a odovzdane čeliť nevyhnutným utrpeniam života v spoločnosti tej, ktorá nás nikdy neopúšťa, a ktorá berie na seba všetky naše bolesti, aby spolu so svojím Synom platila za nás výkupné ako Zvláštna Spolupracovníčka na diele vykúpenia.

Skladom

7,66 €

Novinka
Kázání během roku
Kázání během roku

Bernard z Clairvaux

Jednadvacátý svazek edice Thesaurus přináší další ze sbírek kázání svatého Bernarda z Clairvaux, tentokrát pro liturgické mezidobí. Soubor obsahuje 38 kázání pro různé příležitosti: na Zvěstování Páně, Narození svatého Jana Křtitele, na Svatých apoštolů Petra a Pavla, Nanebevzetí a Narození Panny Marie, na Svatého Michaela archanděla, na Všech svatých či na Výročí posvěcení kostela. Svatý Bernard chce ve svých posluchačích prohlubovat touhu po Bohu, seznamuje je s prostředky, jak se s Bohem v pravdě a lásce sjednocovat, jak vést život prosté, vroucí modlitby a odevzdanosti do Božích rukou. Své promluvy adresuje svým spolubratřím mnichům, s užitkem si je ovšem může přečíst každý, kdo touží odpovídat na Boží volání. Ať mnich, či laik, ať člověk staletí minulých, či člověk dneška, všichni jsme napříč stavy a staletími povoláni stát se Božími dětmi, růst v poznání a milování Boha směrem k blaženému patření na jeho tvář. Svatý Bernard nám k tomuto putování s Bohem a k Bohu nabízí mnoho užitečných rad.

Vypredané

19,30 €

Opäť v ponuke
Posledné kusy
Kázání pro dobu postní a velikonoční
Kázání pro dobu postní a velikonoční

Bernard z Clairvaux

Kazatelské umění Bernarda z Clairvaux je oceňováno a obdivováno podnes. Jeho nejvýraznější zdroj, patrný na první pohled, je znalost Písma. Některé pasáže Bernardových kázání jsou vystavěny téměř výhradně z biblických citátů jako z kamenů Božího slova, dnes (hodie) se naplňujícího v duších jeho posluchačů. Bernard z těchto živých kamenů systematicky buduje stále nové stavby, které uchvacují vždy originální architekturou myšlenek, hlubokým psychologickým vhledem a nesmírnou šíří praktického záběru, máme-li praxí na mysli duchovní život. Bernardovou snahou možná není ani tak Písmo vykládat, jako spíše ho vnášet do života svých posluchačů a tak jej proměňovat. Jak k tomu výstižně poznamenává H. de Lubac: „(Bernard) Písmo neosvětluje, ale spíš vše, a především lidské srdce, osvětluje Písmem.“ Takové světlo potřebuje každé lidské srdce, aniž by na tom něco změnil běh staletí.Buďte bdělí v duchu, bratři, aby svátostná tajemství této doby nepřešla kolem vás bez užitku. Hojné je požehnání. Nastavte čisté nádobky pro přijetí: zbožné duše, bdělé smysly, střízlivé touhy, čistá svědomí; to vše nastavte tak velkým darům milostí. Vždyť vás k tomu vybízí nejen zvláštní způsob života, k němuž jste se sliby zavázali, ale i pozornost celé církve, jejímiž jste syny. Přece všichni křesťané v tomto Svatém týdnu projevují obvyklým, nebo i více než obvyklým způsobem zbožnost, kázeň, pokoru a vážnost, aby ukázali, že jaksi trpí spolu s trpícím Kristem. Kdo by byl tak málo zbožný, že by nebyl sklíčen lítostí? Kdo tak zpupný, že by se nepokořil? Kdo tak hněvivý, že by neodpustil? Kdo tak nestřídmý, že by se nepostil? Kdo tak neřestný, že by zapomněl na zdrženlivost? Kdo tak ničemný, že by nekonal pokání v těchto dnech? Jistě je to tak správné. Je zde přece utrpení Páně, které až dodnes hýbe zemí, trhá skály, otevírá hroby. Blízko je také jeho zmrtvýchvstání, při němž budete slavit slavnost Nejvyššího Pána, který vykonal veliké věci. Kéž byste také s nejvyšším nadšením a dychtivostí pozvedali své duše do výšin! Nemůže se na světě stát nic lepšího, než co Pán v těchto dnech učinil, nic užitečnějšího nemohlo být světu doporučeno, než aby tímto věčným obřadem každý rok slavil s touhou duše jeho památku a šířil všude připomínku jeho veliké dobrotivosti. To obojí je kvůli nám, protože v obojím jsou pro nás plody spásy, v obojím je život našeho ducha. Podivuhodné je tvé utrpení, Pane Ježíši, které odvrátilo utrpení nás všech, přineslo smíření za všechny naše nepravosti a není bez účinku na žádnou naši zhoubnou chorobu. Vždyť co je tak smrtelné, že by to tvou smrtí nebylo zrušeno?

Skladom

14,55 €

E-kniha
Novinka
E-kniha: Homílie 1
E-kniha: Homílie 1

Miron Keruľ-Kmec

Homílie na nedele a sviatky.

Ihneď na stiahnutie

9,90 €

E-kniha
Novinka
E-kniha: Homílie 2
E-kniha: Homílie 2

Miron Keruľ-Kmec

Homílie na nedele a sviatky.

Ihneď na stiahnutie

9,90 €

E-kniha
Novinka
E-kniha: Homílie 3
E-kniha: Homílie 3

Miron Keruľ-Kmec

Homílie na nedele a sviatky.

Ihneď na stiahnutie

9,90 €

Novinka
Príhovory na všedné dni 3
Príhovory na všedné dni 3

Miron Keruľ-Kmec

17.- 24. týždeň po Päťdesiatnici. Táto zbierka príhovorov na všedné dni vznikla pred mnohými rokmi.Imprimatur bolo udelené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, v roku 2004.Vplyvom rôznych okolností bola publikovaná iba malá časť týchto príhovorov v brožúrke Na každý deň. Dúfam, že tento návrat k nedokončenému projektu poslúži inšpiráciou mnohým.

Skladom

8,63 €

E-kniha
Novinka
E-kniha: Príhovory na všedné dni 3
E-kniha: Príhovory na všedné dni 3

Miron Keruľ-Kmec

17.-24. týždeň po Päťdesiatnici. Svojím zjavením Boh oslovuje človeka, aby ho pozval a prijal do svojho spoločenstva. Odpoveďou človeka na toto pozvanie je viera. Nie je možné veriť bez milosti a vnútornej pomoci Svätého Ducha. Ľudská vôľa a rozum spolupracujú s Božou milosťou pri prijímaní Božej pravdy. Je dobré a správne zveriť sa Bohu a bezvýhradne veriť tomu, čo hovorí. Takáto viera človeka nikdy nesklame. Viera v Boha je neoddeliteľne spojená s vierou v jeho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. On sám je Boh, Slovo, ktoré sa stalo telom. Prišiel k nám a zjavil nám Otca. Nemožno však veriť v Ježiša Krista, ak človek nemá podiel na jeho Duchu. Veď len vplyvom Svätého Ducha môže niekto povedať: „Ježiš je Pán.“ Viera je Boží dar, nadprirodzená čnosť, ktorú Boh nám vlieva. Určuje kvalitu nášho života, udáva správny smer, vzbudzuje nádej, lásku. Viera, skutočná viera, dáva zmysel našej práci, životu i utrpeniu. Vo viere všetko, radosť i zármutok, vedie k oslave Boha, lebo človek za všetkým vidí jeho láskyplné vedenie. Viera je Boží dar, preto každý deň pokorne prosme: „Pane, daj nám dar silnej viery!“

Ihneď na stiahnutie
-22%

6,90 €

Posledné kusy
Príhovory na všedné dni 4
Príhovory na všedné dni 4

Miron Keruľ-Kmec

25.-32. týždeň po Päťdesiatnici. Táto zbierka príhovorov na všedné dni vznikla pred mnohými rokmi.Imprimatur bolo udelené vladykom Jánom Babjakom SJ, prešovským arcibiskupom a metropolitom, v roku 2004.Vplyvom rôznych okolností bola publikovaná iba malá časť týchto príhovorov v brožúrke Na každý deň. Dúfam že tento návrat k nedokončenému projektu poslúži inšpiráciou mnohým.

Skladom

8,63 €

E-kniha
Novinka
E-kniha: Príhovory na všedné dni 4
E-kniha: Príhovory na všedné dni 4

Miron Keruľ-Kmec

25.-32. týždeň po Päťdesiatnici. Svojím zjavením Boh oslovuje človeka, aby ho pozval a prijal do svojho spoločenstva. Odpoveďou človeka na toto pozvanie je viera. Nie je možné veriť bez milosti a vnútornej pomoci Svätého Ducha. Ľudská vôľa a rozum spolupracujú s Božou milosťou pri prijímaní Božej pravdy. Je dobré a správne zveriť sa Bohu a bezvýhradne veriť tomu, čo hovorí. Takáto viera človeka nikdy nesklame. Viera v Boha je neoddeliteľne spojená s vierou v jeho jednorodeného Syna, Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. On sám je Boh, Slovo, ktoré sa stalo telom. Prišiel k nám a zjavil nám Otca. Nemožno však veriť v Ježiša Krista, ak človek nemá podiel na jeho Duchu. Veď len vplyvom Svätého Ducha môže niekto povedať: „Ježiš je Pán.“ Viera je Boží dar, nadprirodzená čnosť, ktorú Boh nám vlieva. Určuje kvalitu nášho života, udáva správny smer, vzbudzuje nádej, lásku. Viera, skutočná viera, dáva zmysel našej práci, životu i utrpeniu. Vo viere všetko, radosť i zármutok, vedie k oslave Boha, lebo človek za všetkým vidí jeho láskyplné vedenie. Viera je Boží dar, preto každý deň pokorne prosme: „Pane, daj nám dar silnej viery!“

Ihneď na stiahnutie
-22%

6,90 €

Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským
Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským

František Saleský

O vzťahu k Bohu, blížnemu a sebe samému. Dostáva sa vám do rúk zbierka úryvkov z listov svätého Františka Saleského, ženevského biskupa. Nielenže je predchnutá láskou a nádejou, ale je aj vzácnym pokladom praktických rád pre všetkých ľudí. Dýcha jemným, optimistickým duchom a pozýva nás bezhranične dôverovať Božej láske a milosrdenstvu.Začítajme sa do slov, ktoré nepotrebujú falošný lesk. Do slov, ktoré sa zriekli zradnej samochvály v prospech dennodennej láskavosti a pokojnej vytrvalosti. Do slov, ktoré pramenia v Ježišovom vľúdnom milosrdenstve a ktoré potrebuje počuť každý z nás. Dušu človeka totiž nič neuzdraví viac ako odpustenie.Knihe bol udelený Imprimatur.

Skladom
-12%

10,47 €

Usmernenia pre hriešnikov
Usmernenia pre hriešnikov

Ján Mária Vianney; Jacek Laskowski (ed.)

O hriechu, sviatosti pokánia a o posledných veciach. Do rúk čitateľa dávame jedinečný výber varovaní a rád sv. Jána M. Vianneya, ktoré sa týkajú tajomstva hriechu, sviatosti pokánia a posledných vecí človeka. Svätý farár z Arsu nám pripomína, aký dramatický je osud ľudí, žijúcich v stave ťažkého hriechu, učí, ako splniť podmienky dobrej spovede, radí, ako sa počas vyznávania hriechov vystríhať klamstvu, ktoré je dôsledkom pôsobenia zlého ducha. Sú to neoceniteľné rady pre hriešnikov, inšpirované tým, čo je najdôležitejšie v službe každého kňaza: vášeň pre spásu dusí.„Zvlášť silne na mňa zapôsobila jeho hrdinská služba sviatosti zmierenia. Tento pokorný kňaz, ktorý spovedával viac ako desať hodín denne, ktorý sa stravoval nesmierne skromne, nechávajúc si na odpočinok iba niekoľko hodín, vedel v historicky ťažkom období vyvolať istý druh duchovnej revolúcie vo Francúzsku a nielen tam. Tisíce ľudí prichádzali do Arsu a kľakali si v jeho spovednici.“ — Ján Pavol II., Dar a tajomstvoFarár z Arsu dokázal vo svojej dobe zmeniť srdcia a životy mnohých ľudí, pretože im vedel priblížiť Pánovu milosrdnú lásku (…). Kto prichádzal k jeho spovednici vedený pokorou a vnútornou potrebou Božieho odpustenia, našiel u neho povzbudenie k tomu, aby sa ponoril do „prúdu Božieho milosrdenstva”, ktorý svojím návalom všetko strhne a odplaví. — List pápeža Benedikta XVI. k vyhláseniu Roka kňazov pri príležitosti 150. výročia dies natalis Jána Máriu Vianneya

Skladom

7,28 €

Takýto je Boh...
Takýto je Boh...

Benedikt XVI.

Úryvky z pápežských homílií do všedného dňa v Období cez rok. V Starom zákone sa dvadsaťšesťkrát hovorí o Božom srdci, ktoré je považované za orgán jeho vôle. Následne aj človek je súdený na základe tohto Božieho srdca... Istá starozákonná pasáž vyjadruje tému Božieho srdca úplne zreteľným spôsobom. Je to v 11. kapitole Knihy proroka Ozeáša, kde nám prvé verše opisujú dimenziu lásky, s ktorou sa Pán obrátil na Izrael na úsvite jeho dejín: „Keď bol Izrael mladý, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho Syna“ (v. 1). A naozaj, Izrael odpovedá na neúnavné Božie zaľúbenie ľahostajnosťou a dokonca nevďačnosťou. „Čím viac som ich miloval“ - je nútený konštatovať Pán - „tým viac sa odo mňa vzďaľovali“ (v. 2). I napriek tomu, On nikdy neponecháva Izrael v rukách nepriateľov, pretože ako poznamenáva Stvoriteľ vesmíru: „moje srdce sa vo mne obracia, budí sa moje zľutovanie“ (v. 8). (Benedikt XVI.)

Skladom

6,79 €

Posledné kusy
Reč a slovo kríža
Reč a slovo kríža

Benedikt XVI.

Úryvky z pápežských homílií na Pôstne a Veľkonočné obdobie. „Pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti“ (Jn 13,1). Boh miluje svoje stvorenie, miluje človeka. Miluje ho i v jeho páde a neponecháva ho na seba samého. On miluje až do krajnosti. Namáha sa so svojou láskou až do samého konca tým, že zostupuje dolu zo svojej božskej slávy. Skladá zo seba šat svojej božskej slávy a oblieka si šat otroka. Schádza až do tej najspodnejšej hlbiny nášho pádu. Tam si pred nás kľaká a preukazuje nám službu otroka; umýva naše zašpinené nohy, aby sme my mohli byť prijatí k prestretému stolu Boha a stali sa hodnými zaujať miesto za jeho stolom - niečo, čo by sme sami nikdy nedokázali ani nesmeli urobiť.(Benedikt XVI.)„Vstal som z mŕtvych a odteraz som už stále s tebou“, hovorí Zmŕtvychvstalý každému jednému z nás. „Moja ruka ťa podopiera. KdekolVek by ti hrozilo, že padneš, padneš do mojich rúk. Ja stojím dokonca aj pri bráne smrti. Tam, kde ťa nik nemôže sprevádzať a kde si nemôžeš nič zobrať so sebou, tam ťa očakávam ja a mením pre teba tmy na svetlo“.(Benedikt XVI.)

Skladom

6,69 €

Posledné kusy
Prežívať plnosť viery
Prežívať plnosť viery

Cyril Vasiľ

Kázne z rokov 2011 – 2013. Čo je centrom môjho života?Aké kritérium v ňom uplatňujem?Môžem o sebe povedať, že viera napĺňa môj život, že je rozhodujúcim faktorom smerovania môjho života? Som schopný vysvetliť, príťažlivo a presvedčivo predstaviť základné princípy svojej viery? Obhájiť ich? Žijeme a vyznávame s hrdosťou našu vieru v rodinách, na pracovisku, v spoločenskom živote, v kultúre a v politike? Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ si tieto otázky kladie spolu s nami. V jeho príhovoroch vidieť, že pozná život so všetkými jeho zákutiami, svetlými i tmavými stránkami. Ponúka nám zrozumiteľnú a jasnú odpoveď. Je na nás, aby sme sa ním nechali inšpirovať na plné prežívanie viery.

Skladom

7,76 €

Poznanie pravdy
Poznanie pravdy

Benedikt XVI.

pápežské prednášky. O bohatstvo myslenia a múdrosť Benedikta XVI. neutícha záujem ani po tom, čo uvoľnil Petrov stolec svojmu nástupcovi. V tejto útlej knižke ponúkame šesť prednášok, ktoré predniesol počas svojho pontifikátu v Regensburgu, Paríži, Washingtone, Berlíne, Freiburgu a Ríme. Ich spoločným menovateľom je dôsledné hľadanie pravdy o vzťahu viery a rozumu, o vzťahu Cirkvi a sekulárneho sveta. V úvodnej štúdii zostavovateľ charakterizuje Benedikta XVI. ako teológa pripomínania. Práve toto pripomínanie určuje veľkosť jeho myšlienok. Vďaka nemu bude možné preniesť do budúcnosti veľké témy kresťanstva, aby nanovo plnili kultúrotvornú úlohu v západnej civilizácii.

Skladom

6,79 €

Posledné kusy
Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 5-24
Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 5-24

Miron Keruľ-Kmec

Predslov:Veľmi často stojíme ako kresťania pred otázkou, ako máme konkrétne žiť duchovný život, život v Kristovi, v každodenných radostiach a sklamaniach? Cirkevní otcovia nám ponúkajú vďaka svojej osobnej skúsenosti duchovného života s Ježišom Kristom návod, ako dosiahnuť jednotu s Bohom. To je tradícia Cirkvi, ktorá je pokladom. Z nej čerpá aj druhý diel zbierky zamyslení otca Mirona Keruľ-Kmeca st., ktoré vychádzajú z Asketických homílií (5 až 24), svätého Izáka Sýrskeho alebo Izáka z Ninive. Jeho dielo, Asketické homílie, ktoré vzniklo v 7. storočí, bolo preložené do mnohých jazykov a prekonalo všetky prekážky, ktoré oddeľovali kresťanov medzi sebou navzájom. Svojou duchovnou tvorbou ide o jedného z najznámejších východo-sýrskych mníchov.Vo svojich homíliách neodovzdáva svoje reflexie, ale predovšetkým svoju konkrétnu skúsenosť. Jazyk je priamy, nesprostredkovaný filozofickými kategóriami, bohatý na obrazy typické pre semitskú citlivosť. Jeho myšlienky sú odovzdávané, ako myšlienky oduševneného učiteľa svojim žiakom, ktorí potrebujú vziať vážne, radikálnym spôsobom životnú ponuku, ktorá vychádza z Evanjelia. Ním je fascinované celé posolstvo svätého Izáka Sýrskeho.Je dobré spomenúť dve významné osobnosti, na ktoré mal svätý Izák Sýrsky v našom európskom prostredí vplyv. Prvou je F. M. Dostojevský, ktorý vo svojom diele priamo či nepriamo predstavuje tvorbu svätého Izáka Sýrskeho. Najzreteľnejšie to robí vo svojom románe Bratia Karamazovci, kde do jednej z postáv, Grigorijovi, ktorý je sluhom otca Karamazova, vkladá svoju autobiografickú skúsenosť. Tam opisuje, ako “odniekiaľ si zaobstaral zbierku homílií nášho cteného otca svätého Izáka Sýrskeho, ktorého čítal s vytrvalosťou dlhé roky, bez toho aby mu porozumel. Vlastne aj preto si ho cenil a mal ho rád ešte viac”/1/.Druhou osobnosťou je svätý Filip Neri, ktorého poznáme azda viac z filmového spracovania jeho životopisu. Ide o svätca, ktorý žil v Ríme v čase po Tridentskom koncile. Bol otcom Oratória a pôvodom z Florencie. V Ríme dal začiatok výnimočnému reformnému hnutiu v katolíckej cirkvi. V jeho osobnej knižnici sa našiel spis svätého Izáka Sýrskeho: O dokonalosti kontemplatívneho života. Mnoho čŕt typických pre spiritualitu svätého Filipa Neriho, majú odvolávky v myšlienkach svätého Izáka Sýrskeho, ako napríklad sloboda v duchu, pokora, čistota srdca a tela, trpezlivosť, zrieknutie sa sveta, ale predovšetkým radosť, typická črta autentického kresťanského života/2/.Som veľmi rád, že autor tejto publikácie dáva slovenskému čitateľovi aspoň trochu nahliadnuť do sveta sýrskeho mníšstva 7. storočia, prostredníctvom svätého Izáka Sýrskeho a jeho Asketických homílii. Nech sú tieto zamyslenia inšpiráciou všetkým, ktorí túžia po autentickom živote s Kristom.+Milan Lach SJ, parmský biskup

Skladom

11,54 €

Duchovné rozlišovanie podľa kresťanskej tradície
Duchovné rozlišovanie podľa kresťanskej tradície

Peter Dufka

Príhovory pre Vatikánsky rozhlas. Duchovné rozlišovanie je v stredobode záujmu ignaciánskej spirituality a stáva sa čoraz dôležitejšou súčasťou života moderného kresťana. Na základe vlastných skúseností, živého kontaktu s mnohými ľuďmi a s pomocou Božej inšpirácie vypracoval svätý Ignác Loyolský veľmi užitočné pravidlá na rozpoznávanie vnútorných stavov ľudskej duše. Vďaka nim dokáže identifikovať pohnútky, motívy aj ciele ľudských úsilí a nasmerovať vôľu, čiže schopnosť rozhodovať sa, k správnym a dobrým veciam. Tomuto „umeniu umení“ sa páter Peter Dufka venoval v sérii pravidelných príspevkov pre Vatikánsky rozhlas, ktoré prinášame knižne. Okrem ignaciánskych zdrojov v textoch hojne čerpá z duchovnej tradície východných i západných cirkevných otcov a spisovateľov. A v neposlednom rade aj z vlastných pastoračných, umeleckých a ľudských skúseností. Knižka môže byť pre každého čitateľa povzbudením vnímať vo vlastnom živote Božie impulzy a návodom na ich využitie pri správnom rozhodovaní.Páter Peter Dufka SJ je profesorom spirituálnej teológie na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V Dobrej knihe mu vyšli diela Spiritualita súčasného človeka (2014) a Duchovné sprevádzanie podľa tradície kresťanského východu (2018).

Skladom

6,79 €

Posledné kusy
Nedělní promluvy (cyklus B)
Nedělní promluvy (cyklus B)

Vojtěch Kodet

Autor předkládá krátká zamyšlení nad úryvky evangelia, které se předčítají při nedělních bohoslužbách. Užitek z nich mohou mít nejen kazatelé, ale i každý, kdo se chce nad texty v modlitbě zamyslet, dříve než se nedělní liturgie zúčastní.

Skladom

9,22 €

E-kniha
E-kniha: Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským
E-kniha: Krok za krokom k svätosti s Františkom Saleským

František Saleský

O vzťahu k Bohu, blížnemu a sebe samému. Dostáva sa vám do rúk zbierka úryvkov z listov svätého Františka Saleského, ženevského biskupa. Nielenže je predchnutá láskou a nádejou, ale je aj vzácnym pokladom praktických rád pre všetkých ľudí. Dýcha jemným, optimistickým duchom a pozýva nás bezhranične dôverovať Božej láske a milosrdenstvu.Začítajme sa do slov, ktoré nepotrebujú falošný lesk. Do slov, ktoré sa zriekli zradnej samochvályv prospech dennodennej láskavosti a pokojnej vytrvalosti. Do slov, ktoré pramenia v Ježišovom vľúdnom milosrdenstve a ktoré potrebuje počuť každý z nás. Dušu človeka totiž nič neuzdraví viac ako odpustenie.Knihe bol udelený Imprimatur.

Ihneď na stiahnutie
-15%

10,12 €

Slovo plné ohňa
Slovo plné ohňa

Robert Barron

Ohlasovanie Kristovej moci. Pomocný biskup diecézy Los Angeles Robert Barron na podklade konkrétnych biblických čítaní nadšene hovorí o bohatstvách kresťanskej viery a tradície. Pri svojej živej prezentácii katolíckej viery využíva umenie, hudbu, filozofiu a životopisy svätých, pomocou ktorých ilustruje biblické myšlienky. Kniha je rozdelená na väčšie kapitoly o Bohu, Ježišovi Kristovi, Cirkvi, liturgii, duchovnom živote a svätých. V nich nachádzame vášnivo ohlasované evanjelium pre náročnejších čitateľov.

Skladom

6,21 €

Nedělní promluvy (cyklus C)
Nedělní promluvy (cyklus C)

Vojtěch Kodet

Autor předkládá krátká zamyšlení nad úryvky evangelia, které se předčítají při nedělních bohoslužbách. Užitek z nich mohou mít nejen kazatelé, ale i každý, kdo se chce nad texty v modlitbě zamyslet, dříve než se nedělní liturgie zúčastní.

Skladom

9,22 €

Posledné kusy
Na ceste do Emauz I. (rok "A")
Na ceste do Emauz I. (rok "A")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "A" v rozsahu:od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.

Skladom

3,20 €

Pracuj s tým, čo máš (Rok A) + Audio CD
Pracuj s tým, čo máš (Rok A) + Audio CD

Milan Bubák

Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II. Druhý zväzok kázní pátra Milana Bubáka SVD, ktoré odzneli vo Vatikánskom rádiu v rokoch 2015-2016 (C), 2016-2017 (A) a 2017-2018 (B).Ide o kázne na liturgický cyklus A pod názvom Pracuj s tým, čo máš. Kniha kázní má prílohu audio CD so zvukovými nahrávkami kázní. Vydáva ju Spoločnosť Božieho Slova v Nitre.

Skladom

7,28 €

Posledné kusy
Objavuj, obdivuj, ochraňuj (Rok C) + Audio CD
Objavuj, obdivuj, ochraňuj (Rok C) + Audio CD

Milan Bubák

Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II.. Už niekoľko rokov nás na vlnách Vatikánskeho rádia víkend čo víkend svojimi úvahami sprevádza slovenský kňaz páter Milan Bubák SVD. K typickým črtám jeho reflexií patrí živé priblíženie historického biblického príbehu, poznanie súčasnej psychológie, kazateľská zručnosť a tiež umné využitie príbehov a obrazov. To všetko je komunikované jazykom, ktorý je pre súčasníka blízky a zrozumiteľný. Kniha Objavuj, obdivuj, ochraňuj (rok C) je prvým vydaným zväzkom z jeho druhého cyklu kázní, ktorý odznel vo Vatikánskom rádiu v rokoch 2015-2016 (C), 2016-2017 (A) a 2017-2018 (B).

Skladom

7,28 €

Posledné kusy
Na ceste do Emauz II. (rok "A")
Na ceste do Emauz II. (rok "A")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz II. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "A" v rozsahu:od 4. veľkonočnej nedeledo 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).

Skladom

3,20 €

Posledné kusy
Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 25-45
Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 25-45

Miron Keruľ-Kmec

Predslov:Nadčasová duchovná múdrosť nájdená v príbehoch a poučeniach ranokresťanských mníchov púšte vznikla pri hľadaní poznania Ježiša Krista prostredníctvom radosti prameniacej z evanjelií, ktoré sa stali absolútne neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života. Títo mnísi s neutíchajúcou odvahou a pokorou hľadali odpovede na najdôležitejšie otázky ľudského jestvovania vo vedomí, že sú Bohom milovaní, čo v prípade úprimnej snahy malo za následok „lásku a radosť, pokoj a trpezlivosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, nežnosť a sebaovládanie.“Kresťanské cnosti však nie sú súčasťou iba mníšskeho autentického života, ale sú súčasťou úsilia každého človeka, ktorý kráča za Kristom, bez ohľadu či žije na púšti alebo vo svete. Hľadanie harmonickej múdrosti je dnes o to aktuálnejšie, že priamo vidíme katastrofálne dôsledky konzumného odmietania kresťanskej askézy na súkromnej aj verejnej úrovni. Sv. Ján Zlatoústy v homílií k evanjeliu podľa Matúša naliehavo upozorňuje, že čítanie Svätého písma sa netýka len mníchov. Zdôrazňuje, že práve ľudia žijúci vo svete ešte viac potrebujú čítanie Písma, aby spoznali Ježiša Krista ako zdroj pokoja a radosti. Otcovia raného kresťanstva považovali biblické texty za také dôležité pre život, že spamäti ovládali nielen žalmy a evanjelia, ale aj iné knihy. Božie Slovo takto hlboko preniklo a formovalo ich život. Sv. Justín, filozof a mučeník, Tertulián, ale aj ďalší dosvedčujú, že prví kresťania sa schádzali na určených miestach, aby spolu čítali Sväté písmo.Jestvuje množstvo spôsobov, ako čítať Bibliu, ale akýkoľvek spôsob je dobrý a užitočný len vtedy, keď v nás spôsobuje premenu, keď nás otvára pre slobodu, zodpovednosť a lásku, teda pre svätosť (sv. Ján Zlatoústy). Literárnej kritike patrí uznanie za jej bádanie nad biblickým textom, ale ak chceme mať úžitok z čítania Biblie, nemôžeme zostať na úrovni literárnej kritiky, podobne ako pri zamyslení sa nad bytím človeka nemôžeme zostať na úrovni fyziológie, respektíve prírodných vied. Evanjelium podľa sv. Lukáša ozrejmuje, že Kristus „osvecuje mysle“ svojich učeníkov vysvetľujúc im, ako treba čítať Bibliu, aby sa v nej odkrylo všetko, čo je o ňom napísané: „A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.“ Takýmto spôsobom Pán odhaľoval význam Písma a ukázal, že celá Biblia je slovnou ikonou Ježiša Krista. A v emauzských učeníkoch to spôsobilo zmenu – tí, ktorí boli zronení a vracali sa domov, teraz plní nadšenia sa ponáhľajú naspäť do Jeruzalema. Teda Biblia nás oboznamuje a zároveň spôsobuje premenu.Púštni otcovia nám ukazujú, že k Svätému písmu nemôžeme pristupovať ako k súboru diel jednotlivých autorov, ale je potrebné, aby sme chápali Bibliu ako dielo jedného autora, ktorým je Svätý Duch a od ktorého pochádza aj autorita jednotlivých ľudských (spolu)autorov. Biblické slová sú slovami života a sú najvyššou autoritou, ktorá nás rozhodujúcim spôsobom formuje. Sv. Gregor z Nyssy výroky prorokov a Krista neuvádza slovami: „Izaiáš hovorí...“, alebo „Kristus hovorí...“, ale „Izaiáš nás poučuje...“ a „Kristus nás poučuje...“ Biblia teda nie je len voľajaké nestranné konštatovanie, ale je to skutočná a v pravom slova zmysle najvyššia informácia, teda niečo, čo nás zvnútra formuje – vychováva. Ústrednou myšlienkou kresťanskej výchovy je zbožštenie človeka, ktoré neznamená zničenie človeka, ale jeho vlastné naplnenie. Takto sa človek najdokonalejším spôsobom stáva človekom – nie prostredníctvom identifikácie s Bohom, ale prostredníctvom najväčšieho priblíženia sa k nemu, aké len môže byť dané stvoreniu. Človek sa stáva človekom prostredníctvom najhlbšieho spoločenstva s Bohom i ľuďmi.Pri kresťanskej iniciácií zaznievajú slová sv. apoštola Pavla: „Ktorí ste v Krista pokrstení, v Krista ste sa obliekli.“ Podobne aj otcovia púšte, ktorí útekom do divočiny odmietli dekadentnú spoločnosť a slobodne si zvolili vlastnú cestu k Bohu, nás privádzajú k myšlienke, že odpovede na najdôležitejšie otázky ľudského jestvovania spočívajú v „imitatio Christi“ – v napodobňovaní Krista.Prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

Skladom

11,54 €

Svedok koncilu
Svedok koncilu

Benedikt XVI.

Príhovor Benedikta XVI. na stretnutí s rímskymi kňazmi v Aule Pavla VI. 14. februára 2013. Iba niekoľko dní predtým, ako vo februári minulého roku Benedikt XVI. prenechal stolec svätého Petra svojmu nástupcovi, stretol sa poslednýkrát v Aule Pavla VI. s kňazmi svojej Rímskej diecézy. Počas tohto emóciami nabitého dopoludnia pápež ako jeden z mála doposiaľ žijúcich účastníkov Druhého vatikánskeho koncilu načrel do svojich spomienok a spamäti predniesol príhovor, ktorý sme sa rozhodli vydať knižne.Osemdesiatpäťročný Benedikt XVI. spomínal na koncil veľmi spontánne, otvorene a s vďačnosťou. Nezasvätenému čitateľovi jeho slová zrozumiteľne priblížia zmysel a význam tejto epochálnej udalosti v novodobých dejinách Cirkvi. Zasvätenému čitateľovi umožnia pápežove slová preniknúť do duchovného zákulisia udalostí, ktorých dosah a hodnotu aj dnes, po päťdesiatich rokoch, stále ešte len objavujeme.Svedok koncilu je naším skromným pripomenutím päťdesiateho výročia Druhého vatikánskeho koncilu a prejavom úcty jeho veľkému realizátorovi.

Skladom

1,94 €

Posledné kusy
Na ceste do Emauz II. (rok "C")
Na ceste do Emauz II. (rok "C")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "C" od 4. veľkonočnej nedele do 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).

Skladom

3,40 €

Žiť Pánovo slovo - Homílie cyklus B
Žiť Pánovo slovo - Homílie cyklus B

Peter Brodek

Nedeľné homílie na celý liturgický rok "B".

Skladom

3,78 €

Posledné kusy
Na ceste do Emauz I. (rok "B")
Na ceste do Emauz I. (rok "B")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "B" v rozsahu: od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.

Skladom

3,20 €

Dôležitý je záver (Rok B) + Audio CD
Dôležitý je záver (Rok B) + Audio CD

Milan Bubák

Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia II. Predstavte si režiséra, ktorý sa morí celé mesiace so svojím filmom. Má to byť jeho vrcholné dielo. A keď sa premieta, kiná sú prázdne. Film prepadol. Mohol by útočiť na divákov: „Ste krutí! Neprijali ste moje dielo! A tým ste ma odsúdili!“? Mohol by uprosiť nejakých divákov, aby mu na film šli. Ale či by tým niečo vyriešil? On mal vedieť, čo tam malo byť a čo divák od dobrého filmu očakáva. A podľa toho mal potom dej filmu aj stavať. Aby to diváka zaujalo. Je divák krutý, keď nechce pozerať nehodnotný film? Je čitateľ krutý, keď nechce oceniť brakovú literatúru? Je Boh krutý, keď nechce pochváliť a prijať a oceniť nehodnotný život?

Skladom

7,28 €

Skutočné kresťanstvo
Skutočné kresťanstvo

Jozef Porubčan

Nedeľné príhovory. Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín pátra Jozefa Porubčana SJ (* 24. júna 1925 – † 2. mája 1998) prinášame zbierku jeho doteraz nepublikovaných príhovorov.Predniesol ich v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch v roku 1993. Počas celého liturgického roka sa v homíliách zaoberal hľadaním odpovede na otázku, čo je to skutočné kresťanstvo. Systematicky sa tak delil o svoje – evanjeliom dôsledne podložené – chápanie kresťanského života. Od bežných každodenných činností až po chápanie sviatostí, rodiny, ľudských talentov, vzdelania, oddychu… Pre jeho príhovory je tiež príznačné hľadanie: hľadanie správnych slov, účinných argumentov, neodkrytých významov biblických textov.Príhovory z tohto cyklu predkladáme čitateľom vo forme, akou boli zachytené na nahrávkach. Hoci pátrovi Porubčanovi vyšlo mnoho kníh, on knihy nepísal, väčšinou ide o prepisy jeho prednášok, príhovorov, homílií. Rovnako vznikla aj táto.

Skladom

5,82 €

Príhovory blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej
Príhovory blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej

Výnimočnosť, duchovnú hĺbku a nadčasovosť príhovorov Matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, jedinečne pochopil Ignace-Claude Busson, kňaz a očitý svedok jej života svätosti a vydal ich knižne. Svojím duchovným zrakom videl, že sa stretol so svätou ženou, ktorá neobyčajnou citlivosťou na vanutie a podnety Ducha Svätého poznačila svoju dobu a svojou angažovanosťou vedela odpovedať na jej potreby práve vynikajúcou formáciou sestier.

Skladom

4,75 €

Posledné kusy
Veľavážení
Veľavážení

Albino Luciani

Autorom tejto nevšednej knihy listov je „usmievavý pápež“ Ján Pavol I., ktorého pontifikát trval iba tridsaťtri dní. Spoznáme v nej živý záujem benátskeho patriarchu a neskoršieho pápeža o všetky ľudské problémy a jeho úsilie pomôcť l’uďom. Knihu tvorí štyridsať fiktívnych listov historickým i mýtickým osobnostiam, literátom, umelcom i svätcom, ktoré možno vnímať ako ľudský a duchovný testament Albina Lucianiho. V knihe sú jednotlivé texty usporiadané chronologicky okrem listu Dickensovi, v ktorom sa autor predstavuje, a listu Ježišovi, ktorým vhodne ukončuje túto jedinečnú korešpondenciu. Najnovšie vydanie prinášame v novej úprave s pôvodným predslovom Igina Giordaniho uverejneným v prvom vydaní z roku 1976. Doplnené je o chronológiu a doslov od Giovanniho Maria Vianeho, riaditeľa L‘Osservatore Romano.

Skladom

5,34 €

Bližšie k Sedembolestnej
Bližšie k Sedembolestnej

Jozef Haľko

(2) Novéna pred Slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie. Svätý Otec František nám 15. septembra 2021 v Šaštíne predstavil Pannu Máriu ako matku, cestu, vzor, orodovnicu, ikonu, pútničku, ako matku prorokovania a súcitu, a napokon ako bolestnú Pannu Máriu.Pripomenul nám aj, že Mária je matkou, ktorá nám daruje syna Ježiša a Ježiš nám daruje svoju matku. Tak prijmime ako dar Ježiša od Márie a prijmime ako dar Máriu od Ježiša. Tieto dva vnútorne neoddeliteľne prepojené dary nech preniknú do našich sŕdc. Text publikácie odznel počas Novény pred Slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie v roku 2022.

Skladom

2,91 €

Posledné kusy
Homiliae gaudium
Homiliae gaudium

Marián Šuráb

Každý kňaz je pozvaný pracovať v službe Slova ako ohlasovateľ evanjelia. K tomu je kňazovi udelená milosť zostať navždy počúvajúcim učeníkom, prežívajúc pritom spiritualitu Márie, Martinej sestry. Táto milosť ho robí schopným uveriť Božiemu slovu s vedomím, že slová jeho služby nie sú jeho, ale toho, ktorý ho poslal. Teda kňaz nie je pánom tohto Slova, ale jeho služobníkom. Nie je ani vlastníkom, ale dlžníkom pred tvárou Božieho ľudu. Podobne ako Cirkev, aj kňaz je tým, ktorý evanjelizuje. Je preto potrebné, aby si uvedomoval, že aj on musí byť ustavične evanjelizovaný.Veľmi dôležité pre kňaza pri ohlasovaní evanjelia Božiemu ľudu je vedomie, že túto úlohu nemá sám zo seba. Bola mu zverená samým Kristom. Ak teda kňaz verne plní úlohu hlásateľa evanjelia, prehlbuje pri tom vlastné povolanie, ktoré mu zveril Kristus. Sú to akoby dve strany jednej mince: plnenie zvereného poslania a prehlbovanie vlastného povolania.Je tu však aj hlbšie pozvanie na prežívanie spirituality založenej na Božom slove. Zmapovať Božie slovo do každodenného života je náročnou, ale zároveň veľmi dôležitou úlohou pre každého kňaza. Vyžaduje si neustálu bdelosť, obozretnosť a napredovanie v rozličných oblastiach života. Aby bolo hlásanie Slova účinné, je potrebné, aby kňaz konštruktívne a kriticky poznával, v perspektíve viery a svojho poslania, ideológie, súčasný jazyk, kultúru a typológie šírené hromadnými oznamovacími prostriedkami, ktoré veľmi ovplyvňujú myslenie.Mons. Viliam Judák nitriansky biskup

Skladom

11,54 €

Posledné kusy
Vatikánské promluvy - Cyklus B (2011–2012)
Vatikánské promluvy - Cyklus B (2011–2012)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Svatý Jeroným často zdůrazňoval, že Bible je nástrojem, „jímž Bůh každý den promlouvá k lidskému srdci“. Mluvené slovo otce Špidlíka obrací pozornost na příklad svatých, kteří do středu duchovního života kladli setkání s Kristem – Slovem, živě promlouvajícím. Pro nastávající církevní rok předkládáme čtenářům doposud nevydané vatikánské promluvy kardinála Špidlíka z let 2005/2006. Napomáhají k oživení vztahu ke Slovu, jež Bůh církvi daroval.

Skladom

9,60 €

Posledné kusy
Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)
Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu přeběhli v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návštěvu s tím spojenou, začínali vstupním rokem, věnovaným Písmu svatému. Dosud nepublikované promluvy kardinála Tomáše Špidlíka z Vatikánského rozhlasu z let 2004–2005 nás mohou Božímu slovu v nedělní liturgii přiblížit.

Skladom

9,70 €

Posledné kusy
Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 54-64
Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 54-64

Miron Keruľ-Kmec

Homília 54: Istota v modlitbeTémou ďalšej homílie je modlitba a všetko, čo je nevyhnutné pre stav stálej pozornosti a sústredenosti.Svätý Izák Sýrsky hovorí, že dar viery dáva človeku istotu v modlitbe skrze jeho dôveru v Boha. Pripomína však, že „táto istota nevyviera z vyznania človeka, ale z aktivity duše, ktorá nasleduje Božiu pravdu.” Dodáva, že „viera, ktorá dáva istotu dôvere, nie je nikdy nadobudnutá nepokrstenými alebo tými, ktorých myseľ je odvrátená od pravdy. Istota viery sa odhaľuje v duši v miere vznešeného spôsobu života tých, ktorí dbajú na uskutočňovanie Pánových prikázaní.”Modlitba teda nadobúda istotu a dôveru skrze milosť prijatú v krste a rastie podľa miery úsilia o napĺňanie evanjeliových prikázaní. Ten druhý zdroj nárastu istoty v modlitbe je azda potrebné bližšie vysvetliť. Keď sa človek usiluje s vážnosťou o dôsledné naplnenie evanjeliových prikázaní, veľmi rýchlo dôjde k spoznaniu mnohých vášní, ktoré do toho času skryto pôsobili v jeho srdci. Odkryje sa pred ním stav duše, ktorá je neraz tak zviazaná vášňami a zlými návykmi, že ju to robí neschopnou poslušnosti voči Božej vôli. Je to moment, kedy človek s veľkou pokorou a skrúšenosťou prichádza pred Pána, predkladá mu svoju slabosť a prosí o jeho milosrdenstvo a pomoc. Toto poznanie slabosti však dáva silu modlitbe, pretože je nesená pokorným srdcom. Tento stav dáva vzrast istote, pretože človek vníma svoju odkázanosť na Bohu, ktorý miluje človeka nekonečnou láskou. Čím viac človek pokročí v čnosti, tým viac nadobúda skúsenosť veľkého Božieho milosrdenstva a stále s väčšou odvahou sa k nemu obracia vo svojich prosbách.Svätý Izák Sýrsky nás učí tejto duchovnej zákonitosti na začiatku homílie, aby sme boli viac otvorení pre jeho poučenia, ktorými nás chce priviesť k nadobudnutiu tej potrebnej istoty a dôvery v živote modlitby.

Skladom

14,45 €

1 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Dobrý deň! Včera mi bola doručená objednávka, ktorú som si u Vás objednala. Prekvapilo má tak rýchle vybavenie. Veľmi Vám ďakujem, že môžem obdobie pôstu prežiť od začiatku i s Vašou knihou. Veľa Božích milosti a pokoja vyprosujem a ostávam s pekným pozdravom.

Marta

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk