Kázne, príhovory

(83 produktov)

Život nám prináša situácie, pri ktorých si niekedy nie sme istí, čo máme robiť, ako sa zachovať. Nie...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Audiokniha
Audiokniha: Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 46-53
Audiokniha: Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 46-53

Miron Keruľ-Kmec

Asketické homílie svätého Izáka Sýrskeho sa považujú za najlepšiu učebnicu duchovného života. Svätý Izák Sýrsky nielen detailne predstavuje základné kroky pre budovanie intenzívneho vzťahu s Bohom, ale postupne čitateľa dvíha k duchovným výšinám.

Ihneď na stiahnutie
-15%

12,65 €

E-kniha
E-kniha: O službě slova, víře a spasení
E-kniha: O službě slova, víře a spasení

Tabita Landová

Kniha je první monografií věnovanou kazatelství Jednoty bratrské v 16. století v kontextu reformační, humanismem ovlivněné homiletiky. Nabízí výsledky nejnovějšího výzkumu. Kriticky se vyrovnává se starším obrazem bratrského kazatelství a vede dialog se současnými interpretačními přístupy. Nové pohledy otvírá na základě rozboru nejstarší dochované postily Jednoty bratrské, identifikované Jiřím Justem roku 2012 a známé pod označením Summovník. V křivoklátském vězení ji sepsal bratrský biskup Jan Augusta (1556/1557), tiskem vyšla pod názvem Knihy služby slova Božího (1570). Autorka představuje postilu jako výsledek Augustova reformního homileticko-liturgického programu, v němž je tradiční rozvrh církevního roku a perikop upraven podle článků Apoštolského vyznání víry. Hledá odpovědi na otázky, co vedlo ke vzniku této koncepce, jakou povahu mají jednotlivá kázání, jaké jsou jejich teologické důrazy a jaký ideový záměr sleduje postila jako celek. Zkoumá důvody jejího odmítnutí vedením Jednoty i dílčí recepci v bratrském kazatelství. Pozoruhodný myšlenkový ohlas Augustova kazatelského programu nachází v díle Jana Amose Komenského. Kniha je doplněna obrazovou přílohou a přehlednými tabulkami.

Ihneď na stiahnutie
-41%

10,00 €

Kam Ho položili?
Kam Ho položili?

Emil Boleslav Lukáč

Výber z kázní. Výber z kázní Emila Boleslava Lukáča vychádza v treťom vydaní zostavený Ondrejom Bartkom po takmer 70 rokoch od prvého vydania.Kázne odzneli temer všetky v chráme na službách Božích a sú to, až na niekoľko rozjímaní a úvah, typické moderné kázne. Tento „moderný“ pohľad je aktuálny i po takom dlhom čase.

Skladom

4,66 €

Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 5-24
Nad slovami sv. Izáka Sýrskeho - Homília 5-24

Miron Keruľ-Kmec

Predslov:Veľmi často stojíme ako kresťania pred otázkou, ako máme konkrétne žiť duchovný život, život v Kristovi, v každodenných radostiach a sklamaniach? Cirkevní otcovia nám ponúkajú vďaka svojej osobnej skúsenosti duchovného života s Ježišom Kristom návod, ako dosiahnuť jednotu s Bohom. To je tradícia Cirkvi, ktorá je pokladom. Z nej čerpá aj druhý diel zbierky zamyslení otca Mirona Keruľ-Kmeca st., ktoré vychádzajú z Asketických homílií (5 až 24), svätého Izáka Sýrskeho alebo Izáka z Ninive. Jeho dielo, Asketické homílie, ktoré vzniklo v 7. storočí, bolo preložené do mnohých jazykov a prekonalo všetky prekážky, ktoré oddeľovali kresťanov medzi sebou navzájom. Svojou duchovnou tvorbou ide o jedného z najznámejších východo-sýrskych mníchov.Vo svojich homíliách neodovzdáva svoje reflexie, ale predovšetkým svoju konkrétnu skúsenosť. Jazyk je priamy, nesprostredkovaný filozofickými kategóriami, bohatý na obrazy typické pre semitskú citlivosť. Jeho myšlienky sú odovzdávané, ako myšlienky oduševneného učiteľa svojim žiakom, ktorí potrebujú vziať vážne, radikálnym spôsobom životnú ponuku, ktorá vychádza z Evanjelia. Ním je fascinované celé posolstvo svätého Izáka Sýrskeho.Je dobré spomenúť dve významné osobnosti, na ktoré mal svätý Izák Sýrsky v našom európskom prostredí vplyv. Prvou je F. M. Dostojevský, ktorý vo svojom diele priamo či nepriamo predstavuje tvorbu svätého Izáka Sýrskeho. Najzreteľnejšie to robí vo svojom románe Bratia Karamazovci, kde do jednej z postáv, Grigorijovi, ktorý je sluhom otca Karamazova, vkladá svoju autobiografickú skúsenosť. Tam opisuje, ako “odniekiaľ si zaobstaral zbierku homílií nášho cteného otca svätého Izáka Sýrskeho, ktorého čítal s vytrvalosťou dlhé roky, bez toho aby mu porozumel. Vlastne aj preto si ho cenil a mal ho rád ešte viac”/1/.Druhou osobnosťou je svätý Filip Neri, ktorého poznáme azda viac z filmového spracovania jeho životopisu. Ide o svätca, ktorý žil v Ríme v čase po Tridentskom koncile. Bol otcom Oratória a pôvodom z Florencie. V Ríme dal začiatok výnimočnému reformnému hnutiu v katolíckej cirkvi. V jeho osobnej knižnici sa našiel spis svätého Izáka Sýrskeho: O dokonalosti kontemplatívneho života. Mnoho čŕt typických pre spiritualitu svätého Filipa Neriho, majú odvolávky v myšlienkach svätého Izáka Sýrskeho, ako napríklad sloboda v duchu, pokora, čistota srdca a tela, trpezlivosť, zrieknutie sa sveta, ale predovšetkým radosť, typická črta autentického kresťanského života/2/.Som veľmi rád, že autor tejto publikácie dáva slovenskému čitateľovi aspoň trochu nahliadnuť do sveta sýrskeho mníšstva 7. storočia, prostredníctvom svätého Izáka Sýrskeho a jeho Asketických homílii. Nech sú tieto zamyslenia inšpiráciou všetkým, ktorí túžia po autentickom živote s Kristom.+Milan Lach SJ, parmský biskup

Vypredané

11,54 €

František: O radosti
František: O radosti

Anna Maria Foliová

Dôvody našej nádeje. Veselosť je podľa pápeža Františka správna a je dobré tešiť sa, ale radosť je oveľa viac. Je to stav duše. Nespôsobuje ho priaznivá zhoda okolností, krátky okamih či prechodné profesionálne úspechy. Radosť je hlboký pocit, dar, ktorý zapĺňa vnútro človeka, životný rozmer. Získava sa zo dňa na deň a neopúšťa nás ani vtedy, keď prechádzame bolesťou.Radosť je znamením dôvery v seba a v život. Svojimi úvahami vedie František čitateľa od smútku k radosti, od plaču k úteche, od samoty k priateľstvu, od strachu k odvahe, od prázdneho bedákania k synovskej modlitbe, od urážky k odpusteniu, od smrti do života, pričom mu odovzdáva svoje najistejšie a najhlbšie presvedčenie: Pravé šťastie spoznáme len vtedy, ak sa budeme držať za ruky.

Vypredané

13,77 €

Môžeme byť iní
Môžeme byť iní

Marian Šuráb

Myšlienky k homíliám na nedele a slávnosti. "Je ťažké ohlasovať dnes Božie slovo vo svete, ktorý je presýtený všetkými druhmi senzácií. Služba slova sa stala ťažkou. Dnešnému kňazovi sa môže niekedy stať, že sa bude ako prorok Jeremiáš búriť proti svojej prorockej úlohe. Najradšej by sa striasol toho slova, ktoré z neho urobilo čudáka a blázna. No bremeno slova musí niesť. Aj na to by sme mali myslieť, keď vzdycháme nad nedostatkami kazateľov. Miesto znechucovania by sme sa mali radšej jeden za druhého modliť: aby Boh dal poslucháčom dar správneho počúvania, ohlasujúcim milosť výrečnosti a nám všetkým dostatok vzájomnej trpezlivosti; aby nám v tom všetkom zachoval svoje slovo, chlieb pravdy, ktorým sa túži nasýtiť naša duša, aj vtedy, keď mu nerozumieme." Benedikt XVI.

Vypredané

10,67 €

Náš António - kázne, rozhovory, fejtóny
Náš António - kázne, rozhovory, fejtóny

Štefan Hríb

kniha + DVD. Ku knihe Náš António je pribalený dokumentárny film Aleny Čermákovej Anton Srholec.Pokladom knihy Náš Anónio sú legendárne kázne Antona Srholca z bratislavského kostola Blumentál z obdobia komunistickej diktatúry v rokoch 1972, 1973 a 1974. Získali sme ich vďaka pomoci Antona Zajaca a jeho matky, ktorá si kázne v období normalizácie tajne nahrávala a prepisovala.V knihe nájdete aj náš profilový rozhovor z novembra 1999, prepis Antonovho vystúpenia v relácii .pod lampou z júna 2009, jeho fejtóny z rokov 2013 a 2014 a tiež fotografickú štúdiu Borisa Németha, ktorý fotil Antona s jeho bezdomovcami v zariadení Resoty.Kniha Náš António je venovaná Antonovi Srholcovi, v ktorom sa Slovenska potichu dotýka nebo.

Vypredané

14,45 €

Na ceste do Emauz I. (rok "A")
Na ceste do Emauz I. (rok "A")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "A" v rozsahu:od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.

Vypredané

3,20 €

Sada: Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia
Sada: Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia

Milan Bubák

V balíčku sa nachádzajú 3 knihy kázní Milana Bubáka:Viac než vidia očiPozvanie kráľaNávrat domov.

Vypredané

20,37 €

Advent a Vianoce s Benediktom XVI.
Advent a Vianoce s Benediktom XVI.

František Sočufka (ed.)

Kniha Advent a Vianoce s Benediktom XVI. umožňuje čitateľom vhĺbiť sa do tajomstiev týchto krásnych liturgických období vďaka homíliám, ktoré predniesol Benedikt XVI. pri slávení svätých omší, pri recitovaní vešpier, vďaka posolstvám Urbi et orbi na slávnosť Božieho narodenia, či príhovorom pred modlitbou Anjel Pána predneseným z obloka pápežskej pracovne.Umožňujú čitateľovi dýchať sviatočnú atmosféru Večného mesta a v spojení so Svätým Otcom prežívať očakávanie a radosť z narodenia Božieho Syna.

Vypredané

3,49 €

Viac než vidia oči
Viac než vidia oči

Milan Bubák

Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia, Rok A. Známy hlas, ktorý nás sprevádzal liturgickým rokom prostredníctvom éteru Vatikánskeho rádia, je zhmotnený v knihe Viac než vidia oči. Úvahy nad nedeľným evanjeliom v liturgickom roku A predstavujú dlhoročné skúsenosti Milana Bubáka ako pastoračného kňaza a kazateľa. Nedeľné úvahy Milana Bubáka vychádzajú v kompletnom vydaní všetkých troch liturgických rokov.Titul je dostupný aj v rámci Sady nedeľných príhovorov z Vatikánskeho rádia (2015).

Vypredané

7,28 €

Na ceste do Emauz I. (rok "C")
Na ceste do Emauz I. (rok "C")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "C" od 1. adventnej nedele do 3. veľkonočnej nedele.

Vypredané

3,40 €

Pozvanie kráľa
Pozvanie kráľa

Milan Bubák

Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia, Rok C. Osobné a psychologicky premyslené úvahy nad biblickými čítaniami v liturgickom roku C známeho kňaza a kazateľa Milana Bubáka nájdeme v knihe Pozvanie kráľa. Úvahy odzneli vo Vatikánskom rozhlase, v jeho piatkovom vysielaní. Nedeľné úvahy Milana Bubáka vychádzajú v kompletnom vydaní všetkých troch liturgických rokov.Titul je dostupný aj v rámci Sady nedeľných príhovorov z Vatikánskeho rádia (2015).

Vypredané

7,28 €

Návrat domov
Návrat domov

Milan Bubák

Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia, Rok B. Návrat domov, zbierka kázní Milana Bubáka v liturgickom roku B, ktoré odzneli v piatkovom vysielaní Vatikánskeho rádia, nás sprevádzajú najmä Markovým evanjeliom. Nechýba v nich prepojenie na osobné skúsenosti autora, ako aj bohaté citácie životných či literárnych príbehov mnohých ľudí. Nedeľné úvahy Milana Bubáka vychádzajú v kompletnom vydaní všetkých troch liturgických rokov.Titul je dostupný aj v rámci Sady nedeľných príhovorov z Vatikánskeho rádia (2015).

Vypredané

7,28 €

Z pracovného stola kardinála Jozefa Tomka
Z pracovného stola kardinála Jozefa Tomka

Marián Čižmár (ed.)

Rozličné texty - Úvahy, rozhovory, homílie a príhovory. Ut Ecclesia aedifícetur - biskupské motto, ktoré sa stalo zlatou osou spájajúcou jednotlivé aspekty života a služby otca kardinála Jozefa Tomka, prinieslo svoje ovocie nielen v prvých biskupských synodách a v celosvetových misiách, ale tiež na Slovensku, vrátane rodnej arcidiecézy. Vždy bol pre nás starostlivým a múdrym otcom, ktorému záležalo, aby dedičstvo sv. Cyrila a Metoda a život viery mali v našom národe svoje pokračovanie. Pri mnohých príležitostiach a stretnutiach nám pomáhal budovať a upevňovať kresťanské spoločenstvá. Jeho slovo sa vždy vedelo pozitívne a povzbudivo dotknúť ľudského srdca, jednoducho preto, lebo mu rozumel a zároveň mu nevtieravým spôsobom ponúkal osobné svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi, ktorého sa vždy usiloval pozdvihnúť pred zraky všetkých národov. S potešením môžeme vziať do rúk zbierku úvah, rozhovorov a homílií a opätovne môžeme byť spolu s naším kardinálom a jeho myšlienkami, oživujúc si v pamäti udalosti, na ktorých sme - my starší - boli prítomní. Chcem sa znova poďakovať otcovi kardinálovi Jozefovi Tomkovi za jeho písomne zachytené slová, za misionárske nadšenie, za osobné svedectvo o Kristovi a láske k Cirkvi a tiež za priateľstvo, ktoré prejavoval voči našej arcidiecéze. Ďakujem aj Mons. Mariánovi Čižmárovi za úsilie, ktoré vynaložil pri zostavení tejto publikácie. Mons. Bernard Bober arcibiskup metropolita

Vypredané

26,68 €

Na ceste do Emauz II. (rok "B")
Na ceste do Emauz II. (rok "B")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz II. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "B" v rozsahu: od 4. veľkonočnej nedeledo 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).

Vypredané

3,20 €

Žít, žít - O Eucharistii
Žít, žít - O Eucharistii

Otec Jeroným

Dosud nevydané texty otce Jeronýma, které čtenář nalezne v tomto svazku, se týkají Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem, vyslovují však podstatné. Otec Jeroným byl pravý mnich, tedy vnitřně jednotný člověk. V hluboké harmonii prožíval dvě skutečnosti, které lidé rádi uvádějí do protikladu, kněžství a mnišský život. Dokonale tím vyjádřil svou odpověď na Boží povolání, které zaslechl jako mladý člověk a poté na prahu dospělého života: vzdávat Bohu slávu, sloužit mu, navázat s ním důvěrný vnitřní vztah, ze kterého se rodí přímluvná modlitba za spásu lidí. Tyto texty byly psány v sedmdesátých letech minulého století pro mladého mnicha, který se připravoval na kněžství. Tlumočí však zkušenost, jež je stále aktuální.

Vypredané

8,24 €

Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)
Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu přeběhli v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návštěvu s tím spojenou, začínali vstupním rokem, věnovaným Písmu svatému. Dosud nepublikované promluvy kardinála Tomáše Špidlíka z Vatikánského rozhlasu z let 2004–2005 nás mohou Božímu slovu v nedělní liturgii přiblížit.

Vypredané

9,70 €

Čas prázdných kostelů
Čas prázdných kostelů

Tomáš Halík

Kniha Čas prázdných kostelů přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Velikonoc roku 2020. Jednotlivá nedělní zastavení, která byla původně přenášena on-line z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora, reflektují nejvýznamnější křesťanské svátky i s ohledem na dobu koronavirové pandemie. Na pozadí aktuální situace připomíná Tomáš Halík i hlubší rány tohoto světa – upozorňuje na krizi církve a novodobé farizee, problémy politického populismu či fundamentalismu. Čas prázdných kostelů je adresován široké veřejnosti – ukazuje, že se doba pandemie nemusí nahlížet jako Boží trest, ale spíše jako otevřená výzva k solidaritě a k hluboké vnitřní proměně: „Jsem přesvědčen, že Boží výzvou této doby je usilovat o globalizaci soucitu a solidarity, snažit se proměnit nezadržitelný proces globalizace v proces komunikace a empatie.“

Vypredané

13,82 €

Hlásaj slovo - Homílie (rok B)
Hlásaj slovo - Homílie (rok B)

Jozef Vrablec; Marián Šuráb

Vypredané

6,28 €

Káž Božie slovo (cyklus B), Káž Božie slovo (cyklus C)
Káž Božie slovo (cyklus B), Káž Božie slovo (cyklus C)

Emil Krapka

Súborné dielo 5. zväzok. Tri cykly nedeľných homílií Káž Božie slovo nie sú iba homiletickou pomôckou pre kňazov, ale aj možnosť systematicky prehlbovať svoju účasť na bohato prestretom stole Božieho slova, ktorá sa ponúka laikom.

Vypredané

14,45 €

Vatikánské promluvy - Cyklus C (2009-2010)
Vatikánské promluvy - Cyklus C (2009-2010)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání. Přinášet Boží slovo do všedních dnů je darem duchovního otce, který tím duši podává pravý lék. Tento svazek obsahuje pokračování doposud nevydaných promluv kardinála Špidlíka, pronesených na vlnách Vatikánského rozhlasu. Vnímavému českému čtenáři přinese stejný užitek jako předcházejí svazky jeho vzácných a neotřelých homilií.

Vypredané

10,09 €

Aby smútili s nádejou
Aby smútili s nádejou

Albín Masarik

Vybrané aspekty pohrebných kázní. Dôvod napísania tejto knihy: Na Slovensku je ročne 51000 – 54 000 pohrebov. Ak by na jednom bolo len 50 ľudí, tak sa dostávame k číslu, ktoré ukazuje, že za rok sa pohrebov zúčastní skoro polovica populácie Slovenska. Pohrebné reči a kázne sú veľká príležitosť pre komunikáciu s veriacimi i tými, ktorí svoju nádej v Krista nevkladajú. Plné využitie tejto príležitosti ku komunikácii prispeje k spracovávaniu straty z perspektívy viery a zefektívni misijné úsilie cirkví. Kvôli lepšiemu preniknutiu do možností pohrebných kázní som roku 2008 robil terénne analytické pozorovania v jednom slovenskom krematóriu na vzorke 100 pohrebov. Sledoval som, ako pracujú duchovní jednotlivých cirkví, ale aj občianski rečníci a dospel som k záveru, že pohrebné kázne a reči majú priestor pre zlepšenie svojej kvality. Ako jeden z príkladov môžem uviesť pohreb, na ktorom mal pán farár pekne vypracovanú biblistiku v pozadí svojej kázne, ale pozostalí to vnímali takto: „Pán farár tam musel povedať to svoje, ale my by sme boli radšej, keby povedal viac o Miškovi.“ Tento dojem vznikol preto, lebo neboli schopní spojiť si to, čo povedal pán farár so svojou situáciou. Nevideli, že im prináša niečo, čo má pre nich zmysel.Ak si to nedokážu spojiť účastníci pohrebu, musí sa o to pokúsiť duchovný. Ale to nie je jediná črta, ktorú by bolo dobre skvalitňovať.

Vypredané

11,63 €

Ozvena slova 6
Ozvena slova 6

Anton Hlinka

Krédo. Anton Hlinka, kňaz a člen rehole Saleziánov Dona Bosca (* 31. 10. 1926 vo Valaskej Belej), publicista, spisovateľ, editor.Po dvojročnej pedagogickej praxi a jednoročnom pracovnom tábore emigroval na príkaz predstavených v lete 1951 do Talianska. Až do roku 1991 žil v zahraničí.Po skončení štúdia teológie, filozofie a psychológie prednášal ako docent filozofie v seminároch saleziánskej rehole v Rakúsku, Nemecku a Taliansku. Od roku 1971 do 1991 pôsobil ako spisovateľ, novinár a slobodný dopisovateľ rozhlasových staníc Slobodná Európa,Stephanus a Hlas Ameriky. Jeho hlas sa stal dôverne známym po celom Slovensku a bol vzpruhou pre všetkých trpiacich a prenasledovaných pre kresťanský svetonázor a v boji za ľudské práva.Z tohto obdobia pochádzajú i jeho silne angažované publikácie o situácii Cirkvi na Slovensku (APARTHEID, 1976; 20 + 10 JAHRE DANACH, 1978; SILA SLABÝCH A SLABOSŤ SILNÝCH 1982). Napísal desiatky štúdií a článkov cirkevno-politického, filozofického a teologického charakteru a venoval sa aj prednáškovej činnosti v Európe a zámorí.Významná je jeho prekladateľská, editorská a vydavateľská činnosť. Prostredníctvom tajnej siete tímov, ktoré Hlinka organizoval, dopravovali sa knihy 15 rokov za podpory sponzorov na Slovensko. (V 70. rokoch sa takto prepašovalo na Slovensko asi 350 tisíc kníh.)Anton Hlinka je aj autorom kníh, ktoré vyšli v opakovaných vydaniach v zahraničí, a neskôr, po r. 1989 i na Slovensku (K širším obzorom, Cesty k nekonečnu, Svetlo z Lisieux, Myslitelia a myšlienky, Viera veľkých vedcov, Keď zakvitne rumovisko, séria kníh kázní Ozvena slova 1-3).Bolo len samozrejmé, že po páde železnej opony pokladal Hlinka za svoju mravnú povinnosť vrátiť sa do vlasti (1991). Predstavení ho uvoľnili pre spoluprácu s Konferenciou biskupov Slovenska vo funkcii tajomníka jej komisie pre masmédiá a kultúru.A tak pokračuje vo svojej bohatej činnosti pre Cirkev a národ na Slovensku - aj ako spisovateľ (Ozvena slova 4-5, Každý sa môže zmeniť), publicista, prednášateľ; je zakladateľom a rektorom Slovenskej katolíckej akadémie. Za najdôležitejšiu „parketu“ svojho apoštolátu však pokladá rozhlasové sväté omše, televízne či rozhlasové náboženské relácie, ako aj analýzy a reakcie na udalosti dňa v tlači - v čom vidí najúčinnejšie spôsoby evanjelizácie nášho, do kritickej miery duchovne a mravne doráňaného národa.

Vypredané

1,55 €

Tajomstvá svätej omše, Káž Božie slovo (cyklus A)
Tajomstvá svätej omše, Káž Božie slovo (cyklus A)

Emil Krapka

Súborné dielo 4. zväzok. Tajomstvá svätej omše vznikli v rokoch 1966-1967 ako podklady pre deväťdňovú duchovnú obnovu tesne po Druhom vatikánskom koncile. Aj s takým veľkým časovým dostupom sú úvahy Emila Krapku o slávení Božieho ľudu stále aktuálne a sú dôkazom toho, že v uplatňovaní myšlienok Koncilu nás čaká ešte dlhá cesta. Tri cykly nedeľných homílií Káž Božie slovo nie sú iba homiletickou pomôckou pre kňazou, ale aj možnosť systematicky prehlbovať svoju účasť na bohato prestretom stole Božeho slova, ktorá sa ponúka laikom.

Vypredané

14,45 €

Kázání během roku
Kázání během roku

Bernard z Clairvaux

Jednadvacátý svazek edice Thesaurus přináší další ze sbírek kázání svatého Bernarda z Clairvaux, tentokrát pro liturgické mezidobí. Soubor obsahuje 38 kázání pro různé příležitosti: na Zvěstování Páně, Narození svatého Jana Křtitele, na Svatých apoštolů Petra a Pavla, Nanebevzetí a Narození Panny Marie, na Svatého Michaela archanděla, na Všech svatých či na Výročí posvěcení kostela. Svatý Bernard chce ve svých posluchačích prohlubovat touhu po Bohu, seznamuje je s prostředky, jak se s Bohem v pravdě a lásce sjednocovat, jak vést život prosté, vroucí modlitby a odevzdanosti do Božích rukou. Své promluvy adresuje svým spolubratřím mnichům, s užitkem si je ovšem může přečíst každý, kdo touží odpovídat na Boží volání. Ať mnich, či laik, ať člověk staletí minulých, či člověk dneška, všichni jsme napříč stavy a staletími povoláni stát se Božími dětmi, růst v poznání a milování Boha směrem k blaženému patření na jeho tvář. Svatý Bernard nám k tomuto putování s Bohem a k Bohu nabízí mnoho užitečných rad.

Vypredané

19,30 €

Pohľady do neba
Pohľady do neba

Július Filo

Kázne, príhovory a rozlúčky pri pohreboch a pietnych príležitostiach.

Vypredané

2,74 €

Jedno tělo
Jedno tělo

Pavel Blažek

Co se mění a nemění v katolickém učení o manželství?. Manželství je dnes různými faktory oslabováno a někdy i relativizováno. Přesto se stále těší značné vážnosti a je vyhledáváno muži i ženami, kteří v něm hledají naplnění své odvěké touhy po lásce, partnerství, rodině a dětech. Knížka Jedno tělo reflektuje to, co o manželství učí katolická církev. Autor ukazuje, na jakých biblických základech toto učení stojí a jak se napříč staletími vyvíjí. Jako historik se především zamýšlí nad otázkou, co se v církevním učení ohledně manželství v dějinách mění a proměňuje a co naopak zůstává trvalé a neměnné.

Vypredané

4,37 €

Kázání pro dobu postní a velikonoční
Kázání pro dobu postní a velikonoční

Bernard z Clairvaux

Kazatelské umění Bernarda z Clairvaux je oceňováno a obdivováno podnes. Jeho nejvýraznější zdroj, patrný na první pohled, je znalost Písma. Některé pasáže Bernardových kázání jsou vystavěny téměř výhradně z biblických citátů jako z kamenů Božího slova, dnes (hodie) se naplňujícího v duších jeho posluchačů. Bernard z těchto živých kamenů systematicky buduje stále nové stavby, které uchvacují vždy originální architekturou myšlenek, hlubokým psychologickým vhledem a nesmírnou šíří praktického záběru, máme-li praxí na mysli duchovní život. Bernardovou snahou možná není ani tak Písmo vykládat, jako spíše ho vnášet do života svých posluchačů a tak jej proměňovat. Jak k tomu výstižně poznamenává H. de Lubac: „(Bernard) Písmo neosvětluje, ale spíš vše, a především lidské srdce, osvětluje Písmem.“ Takové světlo potřebuje každé lidské srdce, aniž by na tom něco změnil běh staletí.Buďte bdělí v duchu, bratři, aby svátostná tajemství této doby nepřešla kolem vás bez užitku. Hojné je požehnání. Nastavte čisté nádobky pro přijetí: zbožné duše, bdělé smysly, střízlivé touhy, čistá svědomí; to vše nastavte tak velkým darům milostí. Vždyť vás k tomu vybízí nejen zvláštní způsob života, k němuž jste se sliby zavázali, ale i pozornost celé církve, jejímiž jste syny. Přece všichni křesťané v tomto Svatém týdnu projevují obvyklým, nebo i více než obvyklým způsobem zbožnost, kázeň, pokoru a vážnost, aby ukázali, že jaksi trpí spolu s trpícím Kristem. Kdo by byl tak málo zbožný, že by nebyl sklíčen lítostí? Kdo tak zpupný, že by se nepokořil? Kdo tak hněvivý, že by neodpustil? Kdo tak nestřídmý, že by se nepostil? Kdo tak neřestný, že by zapomněl na zdrženlivost? Kdo tak ničemný, že by nekonal pokání v těchto dnech? Jistě je to tak správné. Je zde přece utrpení Páně, které až dodnes hýbe zemí, trhá skály, otevírá hroby. Blízko je také jeho zmrtvýchvstání, při němž budete slavit slavnost Nejvyššího Pána, který vykonal veliké věci. Kéž byste také s nejvyšším nadšením a dychtivostí pozvedali své duše do výšin! Nemůže se na světě stát nic lepšího, než co Pán v těchto dnech učinil, nic užitečnějšího nemohlo být světu doporučeno, než aby tímto věčným obřadem každý rok slavil s touhou duše jeho památku a šířil všude připomínku jeho veliké dobrotivosti. To obojí je kvůli nám, protože v obojím jsou pro nás plody spásy, v obojím je život našeho ducha. Podivuhodné je tvé utrpení, Pane Ježíši, které odvrátilo utrpení nás všech, přineslo smíření za všechny naše nepravosti a není bez účinku na žádnou naši zhoubnou chorobu. Vždyť co je tak smrtelné, že by to tvou smrtí nebylo zrušeno?

Vypredané

14,55 €

Ozvena slova 4
Ozvena slova 4

Anton Hlinka

Blahozvesť v horizonte ľudskej skúsenosti. Sestry a bratia! Toto je moja prvá rozhlasová kázeň na pôde Slovenska. Azda kázeň netypická. Ale čo je už typické v tejto krajine? Musíme sa naučiť pozerať tvrdej realite do očí, nazývať veci ich pravým menom, robiť veľkodušné rozhodnutia a stáť za nimi. A Boh, ktorý je uprostred svojho ľudu, istotne požehná našu službu. Marcové sčítanie ludu ukázalo, že asi 70 percent obyvateľstva Slovenska sa hlási ku kresťanskej viere. Sem-tam počuť hlasy, ktoré spochybňujú túto štatistiku alebo hodnotu či nosnosť tých veriacich alebo takzvaných „veriacich“ - podľa nich. Tieto prvé porevolučné roky ukážu, či sme naozaj kresťania. Opovážim sa tvrdiť, že to nedokážu plné kostoly ani mohutné púte (hoci v minulosti zohrali nesmieme dôležitú úlohu), ale náš súkromný a verejný život, angažovanie kresťanov v každodennom živote - tak v práci, ako v škole, v parlamente a vo vláde, v úrade a v nemocnici, v rozhlase a v televízii, v novinách a v literatúre, v továrňach a na univerzitách. Ale sa tam musíme dostať. A podať tam výkon, vytvoriť novú klímu. Ak by sme sa však dali ovládať lenivosťou alebo malomyseľnosťou, tak by sme dali dôkaz, že to s tou drvivou väčšinou nie je celkom pravda. Kresťanstvo je náboženstvo humanistické v plnom zmysle slova. Ide mu o Boha, ale aj o človeka. A o človeka mu ide v zmysle večnom* ale i pozemskom, či časnom. Ide mu o duchovné, ale aj o hmotné dobro - aj preto, že jedno bez druhého vytvára protirečivú situáciu, napätie v človeku i v spoločnosti. Ježišovu výzvu - Hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a ostatné sa vám potom pridá -treba chápať vo vzťahu k celému evanjeliu. To Božie kráľovstvo sa musí dajakým spôsobom cítiť už tu na zemi, a to tým, že zavládne väčšia spravodlivosť, väčšia harmónia medzi ľuďmi, že sa vytvorí ovzdušie vzájomnej dôvery, zmyslu pre spoluprácu, pre vzájomnú úctu, pomoc, znášanlivosť, zmierlivosť, toleranciu a demokraciu. Dnes je toto tým znamením kríža, pod ktorým zvíťazíme.Na konci omše sa kňaz obracia na veriacich slovami: Iďte v mene Božom! To znamená: Choďte, vaša úloha sa začína. Tak a podobne sa Ježiš často vyjadroval a pri Poslednej večeri tú úlohu špecifikoval: Choďte, aby ste prinášali ovocie a „aby vaše ovocie zostalo“ (pozri Jn 15, 16). Použil množné číslo. Nepochybne tým chcel naznačiť, že jeho učeníci musia byť navzájom stále spojení, že veriaci musia byť voči sebe solidárni. Tak bude ich pôsobenie účinné. Lebo bude v ich strede On - On, ktorý „premohol svet“. Preto sa nebojme. Boh dodrží slovo a po čase to pocíti celý národ. Na všetkých úrovniach. Iste, tma ešte trvá, ale s Bohom v našom strede už vlastne svitlo ráno.28. „cez rok“ B - 13.10.1991 Prvá rozhlasová kázeň vo vlasti

Vypredané

1,46 €

Kázne - Zdravé telo v kóme
Kázne - Zdravé telo v kóme

Daniel Pastirčák

Zbierka Zdravé telo v kóme prináša výber z kázní Daniela Pastirčáka, kazateľa Cirkvi bratskej s výnimočným darom obrazotvornosti. Dvanásť textov poskytuje nečakané pointy a nové interpretácie dávnych biblických príbehov a premieta ich múdrosť do aktuálnej súčastnosti.

Vypredané

11,50 €

Apoštolské cesty Benedikta XVI.
Apoštolské cesty Benedikta XVI.

Šebastián Labo

II. diel 2008 - 2009. Druhý zväzok diela Apoštolské cesty Benedikta XVI. mapuje cesty Svätého Otca v rokoch 2008 – 2009, keď navštívil Spojené štáty americké, Austráliu, Francúzsko, africké krajiny Kamerun i Angolu, Svätú zem a Česko. Autor každú cestu výstižne charakterizuje a prináša aj podstatné časti homílií a príhovorov, ktoré na týchto cestách odzneli.Knihu obohacuje aj farebný fotodokumentačný materiál a mapky navštívených štátov.

Vypredané

7,76 €

On jde před vámi
On jde před vámi

Joachim Meisner

Promluvy II. - Květná neděle, Svatý týden, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Živým jazykem a v živých obrazech, jež svědčí o živém, důvěrném vztahu k Bohu, vykládá kardinál Meisner obsah velikonočního tajemství Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Odvážnými slovy hovoří o „zlidštění Boha“, které má za následek „zbožštění člověka a země“. To je vysoká a vznešená představa o Bohu, který je z lásky s námi, ale též o člověku, který je od svých osobních Velikonoc – křtu – v Boží náruči. Proto platí, co již před dávnými časy zdůraznil papež Lev Veliký: Křesťane, poznej svou důstojnost!

Vypredané

5,82 €

Pane, ke komu bychom šli?
Pane, ke komu bychom šli?

Jan Štefan

Texty erudované, svěží, vtipné, dialektické bez sebevědomého patosu – tato sbírka kázání odráží věrně osobnost Jana Štefana, profesora teologické fakulty a studentského faráře. Nejste bohoslovci? Nezažili jste profesora Štefana „v akci“? Tato knížka vám pomůže nahlédnout jeho ojedinělý teologický, literárně zdatný a přitom pokorně lidský přístup.

Vypredané

10,57 €

O kázni a dáždnikoch
O kázni a dáždnikoch

Kazimierz Wójtowicz

O kázni a dáždnikoch je názov jedného zo stodvadsiatich krátkych príbehov tejto knihy. V príbehoch, skutočných či vymyslených, sa ukrýva morálne poučenie, kresťanská múdrosť a nechýba im vtip. Dopĺňajú ich citáty z myšlienok a písomného odkazu veľkých osobností. Dielko poskytuje široké možnosti využitia pre prácu vychovávateľa, katechétu i kňaza. Je zároveň osviežujúcim čítaním pre veľkých i malých.

Vypredané

2,03 €

3 z 3
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

Zákazníci nám píšu:

Viac hodnotení
user avatar

Knihu som dnes dostala. Veľmi pekne ďakujem. Aj za Váš profesionálny prístup. Naozaj ukážkový, ešte som sa s takým nestretla. Bohu vďaka.

Drahomíra

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk