Kázne, príhovory

(83 produktov)

Život nám prináša situácie, pri ktorých si niekedy nie sme istí, čo máme robiť, ako sa zachovať. Nie...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Posledné kusy
Vybraná kázání
Vybraná kázání

Jan Amos Komenský

V jazyce 21. století. Jan Amos Komenský nebyl pouze učitelem a autorem v oblasti pedagogiky. Byl také posledním biskupem Jednoty bratrské a veškerá jeho akademická činnost stála právě na jeho hluboké víře a oddanosti Písmu. Dílo Vybraná kázání sice nepatří mezi to nejznámnější z pera Učitele národů, tato sbírka čtyř kázání z různých příležitostí však dává nahlédnout do způsobu, jakým Komenský přemýšlel a jak uvažoval o Božím slově. Přeloženo do srozumitelné moderní češtiny 21. století.

Skladom

11,35 €

E-kniha
E-kniha: O službě slova, víře a spasení
E-kniha: O službě slova, víře a spasení

Tabita Landová

Kniha je první monografií věnovanou kazatelství Jednoty bratrské v 16. století v kontextu reformační, humanismem ovlivněné homiletiky. Nabízí výsledky nejnovějšího výzkumu. Kriticky se vyrovnává se starším obrazem bratrského kazatelství a vede dialog se současnými interpretačními přístupy. Nové pohledy otvírá na základě rozboru nejstarší dochované postily Jednoty bratrské, identifikované Jiřím Justem roku 2012 a známé pod označením Summovník. V křivoklátském vězení ji sepsal bratrský biskup Jan Augusta (1556/1557), tiskem vyšla pod názvem Knihy služby slova Božího (1570). Autorka představuje postilu jako výsledek Augustova reformního homileticko-liturgického programu, v němž je tradiční rozvrh církevního roku a perikop upraven podle článků Apoštolského vyznání víry. Hledá odpovědi na otázky, co vedlo ke vzniku této koncepce, jakou povahu mají jednotlivá kázání, jaké jsou jejich teologické důrazy a jaký ideový záměr sleduje postila jako celek. Zkoumá důvody jejího odmítnutí vedením Jednoty i dílčí recepci v bratrském kazatelství. Pozoruhodný myšlenkový ohlas Augustova kazatelského programu nachází v díle Jana Amose Komenského. Kniha je doplněna obrazovou přílohou a přehlednými tabulkami.

Ihneď na stiahnutie
-41%

10,00 €

Posledné kusy
Dobrý manažér
Dobrý manažér

Anton Šuljič

Anton Šuljić je chorvátsky katolícky kňaz, ktorý je činný v médiách. Kniha obsahuje jeho príhovory, ktoré odzneli v chorvátskom rozhlase. V krátkych textoch kladie otázky, odpovedá, uvažuje, rozpráva svoje skúsenosti, prezrádza svoje myšlienky… Pritom nenápadne pranieruje neduhy súčastnosti, neostáva však len pri kritike, nachádza z nich východiská. Ježišove podobenstvá transformuje do obrazov dnešných čias, a tým ich robí zrozumiteľnými a aktuálnymi pre dnešného uponáhľaného človeka.

Skladom

3,88 €

Kam Ho položili?
Kam Ho položili?

Emil Boleslav Lukáč

Výber z kázní. Výber z kázní Emila Boleslava Lukáča vychádza v treťom vydaní zostavený Ondrejom Bartkom po takmer 70 rokoch od prvého vydania.Kázne odzneli temer všetky v chráme na službách Božích a sú to, až na niekoľko rozjímaní a úvah, typické moderné kázne. Tento „moderný“ pohľad je aktuálny i po takom dlhom čase.

Skladom

4,66 €

Usmernenia pre hriešnikov
Usmernenia pre hriešnikov

Ján Mária Vianney; Jacek Laskowski (ed.)

O hriechu, sviatosti pokánia a o posledných veciach. Ján Mária Vianney je známy arský kňaz a kazateľ, ktorý má významný vplyv na ľudí aj v dnešnej modernej dobe. Tajomstvo jeho úspechu spočíva v rozsiahlom vplyve nielen čo sa týka priestrou, ale aj času. Dokáže usmerniť davy ľudí tak, že prekračuje hranice obce, krajiny, kontinentu, a zároveň hranice svojho života, storočia, celej epochy.Kniha Usmernenia pre hriešnikov je jedným z prostriedkov, ktorým môže osloviť každého jedného z nás. Obsahuje krátke výstižné myšlienky zamerané na tieto tri oblasti:o hriechu (smrteľný hriech, svätokrádež, vlažné duše...);o sviatosti pokánia (pomoc Božej milosti, nutnosť dobrej spovede, spytovanie svedomia...);o posledných veciach (smrť, súd, nebo, pekelné zatratenie).Kniha je spracovaná na základe publikácie Kázne farára z Arsu. Konkrétne texty vybral Jacek Laskowski. Odporúčame aj knihu: Svätec, ktorý čítal v dušiach (Ján Mária Vianney)

Vypredané

7,28 €

Reč a slovo kríža
Reč a slovo kríža

Benedikt XVI.

Úryvky z pápežských homílií na Pôstne a Veľkonočné obdobie. V knihe Reč a slovo kríža sú zachytené úryvky z pápežských homílií na Pôstne a Veľkonočné obdobie. Slová pápeža Benedikta XVI. vyslovené v homíliach budú duchovným pokladom Katolíckej cirkvi ešte pre mnoho generácií. Múdrosť emeritného pápeža si vysoko vážil a pripisoval jej veľkú dôležitosť aj sv. Ján Pavol II. Jozef Ratzinger bol jeho blízkymi spolupracovníkom a od roku 1981 až do smrti Jána Pavla II. zastával úrad prefekta Kongregácie pre náuku viery. O tom, že bol pevný vo svojich názoroch svedčí aj prezývka, ktorú dostal v tomto období - Boží rotvajler.

Vypredané

6,89 €

Prežívať plnosť viery
Prežívať plnosť viery

Cyril Vasiľ

Kázne z rokov 2011 – 2013. Čo je centrom môjho života?Aké kritérium v ňom uplatňujem?Môžem o sebe povedať, že viera napĺňa môj život, že je rozhodujúcim faktorom smerovania môjho života? Som schopný vysvetliť, príťažlivo a presvedčivo predstaviť základné princípy svojej viery? Obhájiť ich? Žijeme a vyznávame s hrdosťou našu vieru v rodinách, na pracovisku, v spoločenskom živote, v kultúre a v politike? Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ si tieto otázky kladie spolu s nami. V jeho príhovoroch vidieť, že pozná život so všetkými jeho zákutiami, svetlými i tmavými stránkami. Ponúka nám zrozumiteľnú a jasnú odpoveď. Je na nás, aby sme sa ním nechali inšpirovať na plné prežívanie viery.

Vypredané

7,76 €

Poznanie pravdy
Poznanie pravdy

Benedikt XVI.

pápežské prednášky. Prednášky Benedikta XVI. v knihe Poznanie pravdy, nám umožnia rýchlo sa zorientovať v jeho ideovom svete. Výnimočnosť jeho teológie nespočíva vo vypracovaní nových myšlienkových schém ani vo vyriešení čiastkových problémov v teologickom systéme. Týchto niekoľko úvah je iba skromným pokusom vystihnúť hlavné myšlienky, ktoré čitateľ nájde v celej Ratzingerovej tvorbe. Texty v tejto knižke ju určitým spôsobom najvýstižnejšie predstavujú. Sú preto jedným z najdôležitejších prvkov dedičstva Jozefa Ratzingera, človeka, kresťana, občana, teológa a kňaza. Nemali by zostať nepovšimnuté a zanedbané.Jozef Ratzinger - Benedikt XVI. patrí medzi najvýznamnejších Božích svedkov v našich časoch.

Vypredané

6,79 €

František: O radosti
František: O radosti

Anna Maria Foliová

Dôvody našej nádeje. Veselosť je podľa pápeža Františka správna a je dobré tešiť sa, ale radosť je oveľa viac. Je to stav duše. Nespôsobuje ho priaznivá zhoda okolností, krátky okamih či prechodné profesionálne úspechy. Radosť je hlboký pocit, dar, ktorý zapĺňa vnútro človeka, životný rozmer. Získava sa zo dňa na deň a neopúšťa nás ani vtedy, keď prechádzame bolesťou.Radosť je znamením dôvery v seba a v život. Svojimi úvahami vedie František čitateľa od smútku k radosti, od plaču k úteche, od samoty k priateľstvu, od strachu k odvahe, od prázdneho bedákania k synovskej modlitbe, od urážky k odpusteniu, od smrti do života, pričom mu odovzdáva svoje najistejšie a najhlbšie presvedčenie: Pravé šťastie spoznáme len vtedy, ak sa budeme držať za ruky.

Vypredané

13,77 €

Náš António - kázne, rozhovory, fejtóny
Náš António - kázne, rozhovory, fejtóny

Štefan Hríb

kniha + DVD. Ku knihe Náš António je pribalený dokumentárny film Aleny Čermákovej Anton Srholec.Pokladom knihy Náš Anónio sú legendárne kázne Antona Srholca z bratislavského kostola Blumentál z obdobia komunistickej diktatúry v rokoch 1972, 1973 a 1974. Získali sme ich vďaka pomoci Antona Zajaca a jeho matky, ktorá si kázne v období normalizácie tajne nahrávala a prepisovala.V knihe nájdete aj náš profilový rozhovor z novembra 1999, prepis Antonovho vystúpenia v relácii .pod lampou z júna 2009, jeho fejtóny z rokov 2013 a 2014 a tiež fotografickú štúdiu Borisa Németha, ktorý fotil Antona s jeho bezdomovcami v zariadení Resoty.Kniha Náš António je venovaná Antonovi Srholcovi, v ktorom sa Slovenska potichu dotýka nebo.

Vypredané

14,45 €

Na ceste do Emauz I. (rok "A")
Na ceste do Emauz I. (rok "A")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "A" v rozsahu:od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.

Vypredané

3,20 €

Sada: Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia
Sada: Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia

Milan Bubák

V balíčku sa nachádzajú 3 knihy kázní Milana Bubáka:Viac než vidia očiPozvanie kráľaNávrat domov.

Vypredané

20,37 €

Na ceste do Emauz II. (rok "A")
Na ceste do Emauz II. (rok "A")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz II. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "A" v rozsahu:od 4. veľkonočnej nedeledo 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).

Vypredané

3,20 €

Advent a Vianoce s Benediktom XVI.
Advent a Vianoce s Benediktom XVI.

František Sočufka (ed.)

Kniha Advent a Vianoce s Benediktom XVI. umožňuje čitateľom vhĺbiť sa do tajomstiev týchto krásnych liturgických období vďaka homíliám, ktoré predniesol Benedikt XVI. pri slávení svätých omší, pri recitovaní vešpier, vďaka posolstvám Urbi et orbi na slávnosť Božieho narodenia, či príhovorom pred modlitbou Anjel Pána predneseným z obloka pápežskej pracovne.Umožňujú čitateľovi dýchať sviatočnú atmosféru Večného mesta a v spojení so Svätým Otcom prežívať očakávanie a radosť z narodenia Božieho Syna.

Vypredané

3,49 €

Na ceste do Emauz I. (rok "C")
Na ceste do Emauz I. (rok "C")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. (C) od Jozefa Jurka obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "C"od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.Motívom k zostaveniu tejto publikácie je túžba niektorých poslucháčov Rádia Lumen vrátiť sa k myšlienkam, ktoré si mohli vypočuť.

Vypredané

3,40 €

Boží priatelia
Boží priatelia

Josemaría Escrivá

Homílie. Strhujúce texty homílií svätca Josemaríu Escrivu de Balaguer, zakladateľa Opus Dei, nás vedú k túžbe stať sa Božími priateľmi. Učí nás prežívať skutočnosť, že sme Boží synovia a dcéry, ktorí aj v celkom obyčajnom živote môžu, ba priam majú povinnosť stať sa svätými.Cesta k svätosti je dostupná každému, a to posväcovaním každodennej práce. Autor dáva reálny pohľad na to, čo všetko nás môže postretnúť; netvrdí, že je to jednoduchá cesta, ale opisuje jej náročnosť i odmeny, ktoré prináša. Ponúka nám riešenia mnohých situácií, ktoré by sa nám na prvý pohľad mohli zdať nezvládnuteľné.

Vypredané

7,76 €

Žiť Pánovo slovo - Homílie cyklus B
Žiť Pánovo slovo - Homílie cyklus B

Peter Brodek

Nedeľné homílie na celý liturgický rok "B".

Vypredané

2,81 €

Studňa obklopená pavučinou (cyklus C)
Studňa obklopená pavučinou (cyklus C)

Anton Fabian; Július Chalupa

Úvahy inšpirované evanjeliom. V knihe Studňa obklopená pavučinou (cyklus C) je ústrednou témou zamyslení evanjeliová inteligencia. Publikácia nadväzuje na predchádzajúce knihy z cyklu Studňa a pavučina a kompletizuje túto homiletickú pomôcku na nedele a sviatky.Anton Fabian a Július Chalupa chcú prezentovať náboženskú vieru ako takú kvalitu života, ktorá nás oslobodzuje a ponúka nádej. Pretože vďaka osobnej viere vieme spracovať aj najťaživejšie skutočnosti, akými sú choroby, nezamestnanosť, zranenia z rozvodov i zomieranie. Každý deň sa prežíva lepšie ak v ňom máme nejaký "svetlý bod".

Vypredané

13,58 €

Pozvanie kráľa
Pozvanie kráľa

Milan Bubák

Nedeľné príhovory z Vatikánskeho rádia, Rok C. Osobné a psychologicky premyslené úvahy nad biblickými čítaniami v liturgickom roku C známeho kňaza a kazateľa Milana Bubáka nájdeme v knihe Pozvanie kráľa. Úvahy odzneli vo Vatikánskom rozhlase, v jeho piatkovom vysielaní. Nedeľné úvahy Milana Bubáka vychádzajú v kompletnom vydaní všetkých troch liturgických rokov.Titul je dostupný aj v rámci Sady nedeľných príhovorov z Vatikánskeho rádia (2015).

Vypredané

7,28 €

Na ceste do Emauz II. (rok "C")
Na ceste do Emauz II. (rok "C")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz II. (C) od Jozefa Jurka obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "C" od 4. veľkonočnej nedeledo 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).Cieľom publikácie je nanovo si prečítať zamyslenia, ktoré odzneli v Rádiu Lumen, aby sme mohli aktívnejšie prežívať nedeľné sväté omše.

Vypredané

3,40 €

Na ceste do Emauz I. (rok "B")
Na ceste do Emauz I. (rok "B")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz I. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "B" v rozsahu: od 1. adventnej nedeledo 3. veľkonočnej nedele.

Vypredané

3,20 €

Vydarený život II.
Vydarený život II.

Anton Fabian

Zamyslenia inšpirované evanjeliom. Vydarený život II. je plný nádherných zamyslení, ktoré majú beletristický ráz, každé zamyslenie je ako poviedka, prípadne esej, lebo ide často o príbehy s napínavým dejom, ale napriek tomu prevažuje v nich filozofujúci, historizujúci a psychologizujúci ráz...Mons. Anton Fabian je profesor pastorálnej teológie, docent sociálnej práce, kanonik Košickej kapituly a autor viacerých publikácií.

Vypredané

11,42 €

Z pracovného stola kardinála Jozefa Tomka
Z pracovného stola kardinála Jozefa Tomka

Marián Čižmár (ed.)

Rozličné texty - Úvahy, rozhovory, homílie a príhovory. Kniha Z pracovného stola kardinála Jozefa Tomka s podtitulom Rozličné texty - Úvahy, rozhovory, homílie a príhovory obsahuje texty kardinála Tomku uverejnené v rôznych časopisoch, rozhlasových a televíznych vysielaniach, no najmä tie, ktoré sa nachádzajú v osobnom archíve kardinála v rukopisnej podobe.Kardinál Tomko má svojský štýl vyjadrovania. Používa jemu vlastné slová a skladbu reči. V jeho slovnom prejave badať, že takmer celý život prežil mimo Slovenska, takže musel rozprávať cudzími rečami, no tiež to, že je Zemplínčan.Publikácia má tri časti:Úvahy - ide o 41 rozličných textov;Rozhovory - 16 textov rozhovorov, ktoré kardinál Jozef Tomko poskytol médiám alebo osobám;Homílie - je ich 47 a odzneli pri rôznych príležitostiach na Slovensku i v zahraničí.V závere knihy sa nachádza farebná príloha, ktorá zahŕňa kardinálove fotografie a dokumenty.Publikácia nie je komplexnou zbierkou slovných či písaných prejavov kardinála - všetky by nebolo možné v už dosť rozsiahlej publikácii zaznamenať.Kniha môže poslúžiť ako vhodná pomôcka pre tých, ktorí sa zaujímajú o život, duchovný svet a pastoračnú činnosť kardinála Jozefa Tomka, no užitočne poslúži i na prehĺbenie osobného duchovného života. Publikáciu zostavil Mons. Marián Čižmár, historik a spisovateľ.

Vypredané

26,68 €

Na ceste do Emauz II. (rok "B")
Na ceste do Emauz II. (rok "B")

Jozef Jurko

nedeľné zamyslenia. Kniha Na ceste do Emauz II. obsahuje zamyslenia k nedeľným čítaniam liturgického roka "B" v rozsahu: od 4. veľkonočnej nedeledo 34. nedele v období cez rok (sviatok Krista Kráľa).

Vypredané

3,20 €

Skutočné kresťanstvo
Skutočné kresťanstvo

Jozef Porubčan

Nedeľné príhovory. Pri príležitosti nedožitých deväťdesiatych narodenín pátra Jozefa Porubčana SJ (* 24. júna 1925 – † 2. mája 1998) prinášame zbierku jeho doteraz nepublikovaných príhovorov.Predniesol ich v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v Piešťanoch v roku 1993. Počas celého liturgického roka sa v homíliách zaoberal hľadaním odpovede na otázku, čo je to skutočné kresťanstvo. Systematicky sa tak delil o svoje – evanjeliom dôsledne podložené – chápanie kresťanského života. Od bežných každodenných činností až po chápanie sviatostí, rodiny, ľudských talentov, vzdelania, oddychu… Pre jeho príhovory je tiež príznačné hľadanie: hľadanie správnych slov, účinných argumentov, neodkrytých významov biblických textov.Príhovory z tohto cyklu predkladáme čitateľom vo forme, akou boli zachytené na nahrávkach. Hoci pátrovi Porubčanovi vyšlo mnoho kníh, on knihy nepísal, väčšinou ide o prepisy jeho prednášok, príhovorov, homílií. Rovnako vznikla aj táto.

Vypredané

5,82 €

Vydarený život III.
Vydarený život III.

Anton Fabian

Zamyslenia inšpirované evanjeliom. Kniha Vydarený život III. od Antona Fabiana je plná zamyslení, ktoré pomáhajú človeku urobiť osobné rozhodnutia viery a lásky, je písaná veľmi pútavým a povzbudivým spôsobom ako ostatné knihy z tejto série."Škaredosť je prítomná v každom človeku - je pyšný, lenivý, podvádza. Hoci sa navonok javí pekný a usporiadaný, vo vnútri má mnoho nedostatkov. Ak je však milovaný a milujúci, oslobodzuje ho to od škaredosti a stáva sa novým."

Vypredané

11,42 €

Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista
Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista

Benedikt XVI.

Pápež Benedikt XVI. vedie vo svojej knihe čitateľa k priamym vedomostiam o apoštoloch a k ďalším významným osobám z obdobia rannej cirkvi. Ukazuje, že je to sám Pán, ktorý vedie svoju cirkev generáciu za generáciou pomocou mužov a žien, ktorí posilnení silou Ducha Svätého sa vedia postaviť za svoju vieru pre dobro cirkevného orgánu a väčšiu slávu Božiu.Kniha Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista je zameraná hlavne na čitateľa, ktorý chce načrieť o čosi hlbšie do histórie rannej cirkvi a priblížiť si spiritualitu apoštolov a ich spolupracovníkov. Slová pápeža Benedikta XVI. sú jednoduché, presvedčivé a dôkladné.

Vypredané

1,46 €

Slovo na pracovný deň 1.
Slovo na pracovný deň 1.

Ľubomír Stanček

Advent, pôst, veľká noc. Kniha Slovo na pracovný deň prezentuje potrebu oslovenia poslucháčov Božieho slova počas pracovných dní. Tento druh oslovenia absentuje. Hovorenému slovu má predchádzať vopred pripravené písané slovo. Je potrebné jednoducho podať pomôcku časovo vyťaženým ohlasovateľom. Venuje pozornosť komunikácii ohlasovania Božieho slova, ktoré je aktuálne i v dnešnej dobe.Každý deň rieši jednu otázku a ponúka ju do praktického života človeka.

Vypredané

6,21 €

Žít, žít - O Eucharistii
Žít, žít - O Eucharistii

Otec Jeroným

Dosud nevydané texty otce Jeronýma, které čtenář nalezne v tomto svazku, se týkají Eucharistie. Nepojednávají o ní vyčerpávajícím způsobem, vyslovují však podstatné. Otec Jeroným byl pravý mnich, tedy vnitřně jednotný člověk. V hluboké harmonii prožíval dvě skutečnosti, které lidé rádi uvádějí do protikladu, kněžství a mnišský život. Dokonale tím vyjádřil svou odpověď na Boží povolání, které zaslechl jako mladý člověk a poté na prahu dospělého života: vzdávat Bohu slávu, sloužit mu, navázat s ním důvěrný vnitřní vztah, ze kterého se rodí přímluvná modlitba za spásu lidí. Tyto texty byly psány v sedmdesátých letech minulého století pro mladého mnicha, který se připravoval na kněžství. Tlumočí však zkušenost, jež je stále aktuální.

Vypredané

8,24 €

Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)
Vatikánské promluvy - Cyklus A (2010–2011)

Tomáš Špidlík

Nedělní zamyšlení s Tomášem Špidlíkem. Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu přeběhli v roce 2013. Naše příprava na jubileum, a papežskou návštěvu s tím spojenou, začínali vstupním rokem, věnovaným Písmu svatému. Dosud nepublikované promluvy kardinála Tomáše Špidlíka z Vatikánského rozhlasu z let 2004–2005 nás mohou Božímu slovu v nedělní liturgii přiblížit.

Vypredané

9,70 €

Čas prázdných kostelů
Čas prázdných kostelů

Tomáš Halík

Kniha Čas prázdných kostelů přináší ucelený soubor kázání a zamyšlení z podivuhodných Velikonoc roku 2020. Jednotlivá nedělní zastavení, která byla původně přenášena on-line z prázdného kostela Nejsvětějšího Salvátora, reflektují nejvýznamnější křesťanské svátky i s ohledem na dobu koronavirové pandemie. Na pozadí aktuální situace připomíná Tomáš Halík i hlubší rány tohoto světa – upozorňuje na krizi církve a novodobé farizee, problémy politického populismu či fundamentalismu. Čas prázdných kostelů je adresován široké veřejnosti – ukazuje, že se doba pandemie nemusí nahlížet jako Boží trest, ale spíše jako otevřená výzva k solidaritě a k hluboké vnitřní proměně: „Jsem přesvědčen, že Boží výzvou této doby je usilovat o globalizaci soucitu a solidarity, snažit se proměnit nezadržitelný proces globalizace v proces komunikace a empatie.“

Vypredané

13,82 €

Kázeň
Kázeň

Timothy Keller

Ako komunikovať vieru v dobe skepticizmu. Väčšina kresťanov (aj kazateľov) má problém rozprávať o svojej viere tak, aby moc evanjelia zmenila ľudský život. Timothy Keller je známy svojimi kázňami, ktoré pomáhajú ľudom pochopiť samých seba, stretnúť Ježiša a aplikovať Bibliu do života. V tejto zrozumiteľnej príručke pre pastierov a laikov Keller čitateľom pomáha naučiť sa, ako prezentovať kresťanskú zvesť milosti pútavým, vášnivým a jednoduchým spôsobom.

Vypredané

9,70 €

Radost z víry
Radost z víry

Benedikt XVI.; Giuliano Vigini (ed.)

Benedikt XVI. k nám nadále promlouvá jako papež, kterému na srdci ležela víra každého křesťana. V této knize, která čerpá z jeho homilií, katechezí a promluv, vysvětluje a osvětluje základní pilíře křesťanské víry. Jeho hluboká a zároveň prostá slova podněcují k promýšlení křesťanských pravd, ale také k hrdosti na to, že patříme mezi křesťany. Prohloubené znalosti pak vedou k radostnému prožívání své víry a inspirují k důvěrné modlitbě.

Vypredané

7,66 €

Nebraňte dětem přicházet II
Nebraňte dětem přicházet II

Jana Zehnalová

Podněty pro dětské katecheze při bohoslužbě. Nedělní cyklus C (od začátku školního roku), celý nedělní cyklus A.Návrh promluv vychází vždy z nedělního čtení a evangelia, je koncipován přibližně pro děti středního školního věku.

Vypredané

6,89 €

Vydarený život I.
Vydarený život I.

Anton Fabian

Zamyslenia inšpirované evanjeliom. Čo mám z toho, že verím v Boha? Aký úžitok mi môže viera priniesť? Kniha týchto zamyslení hľadá odpoveď na podobné otázky. Ak ju človek nájde, potom je už len malý krôčik k tomu, aby sa Boh stal "najvyšším dobrom" a zaujal prvé miesto, ktoré mu patrí. (Mons. Bober)Dostupné v sade Vydarený život.

Vypredané

11,42 €

Vernosť Bohu a človekovi
Vernosť Bohu a človekovi

Marian Šuráb

Homílie A, B, C. Kniha Vernosť Bohu a človekovi ponúka súbor homílií na trojročný cyklus A, B, C a na slávnosti Pána. Na prvom mieste sú jej adresátmi kňazi a diakoni, ktorí sú poslaní Cirkvou, aby ohlasovali a vysvetľovali Božie slovo. Publikácia môže poslúžiť aj ako študijný materiál pre bohoslovcov. Môže byť aj vhodnou pomôckou pre kresťanských laikov, ktorí sa chcú dobre pripraviť na prijatie Božieho slova v nedeľu a na slávnosť.

Vypredané

8,17 €

Nebraňte dětem přicházet IV
Nebraňte dětem přicházet IV

Jana Zehnalová

Katecheze dětí při bohoslužbě. Postavy Starého zákona. Jednotlivé oddíly lze využít jako katechetickou homilii při mši svaté s dětmi v chrámovém prostoru, případně pro katechezi dětí, která probíhá v odděleném prostoru pro děti souběžně s homilíí pro dospělé při bohoslužbě.

Vypredané

5,24 €

Homílie
Homílie

Jozef Gič

Vypredané

4,51 €

Hlásaj slovo - Homílie (rok B)
Hlásaj slovo - Homílie (rok B)

Jozef Vrablec; Marián Šuráb

Vypredané

6,28 €

Vrchol a pramen
Vrchol a pramen

Joseph Ratzinger

Texty o eucharistii. Tématem knihy je tajemství eucharistie, liturgické slavení, které Druhý vatikánský koncil nazývá pramenem a vrcholem života církve: „Liturgie je vrchol, k němuž směřuje činnost církve, a zároveň zdroj, z něhož vyvěrá veškerá její síla“ (konstituce Sacrosanctum Concilium, 10). Publikace je sestavena z promluv a článků Josepha Ratzingera o eucharistii, které vznikaly v průběhu mnoha let. Reflektují tedy jeho teologické zrání v tomto tématu, počínaje obdobím, kdy byl mnichovským arcibiskupem, až po nedávnou dobu. Prismatem eucharistie nahlíží autor podstatu křesťanské víry a církev jako společenství. Život křesťanů totiž nelze redukovat jen na zvýšené mravní úsilí či dodržování předpisů. Církev ví, že v eucharistii se sebedarováním Krista zpřítomňuje jeho pravá oběť. Společenství, které slaví eucharistii, se modlí, abychom se stali tím, čím nemůžeme být vlastními silami – duchovní obětí, která se líbí Bohu.

Vypredané

6,69 €

3 z 5
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Karol, pred 1 dňom

Ďakujeme za výbornú knižku a tisíckrát +++++++++ pre Zachej.sk

userAvatar

Alžbeta, pred týždňom

Pre nás jeden z najlepších internetových obchodov na Slovensku.

userAvatar

Martina, pred týždňom

Široký sortiment, skvelé ceny a rýchle dodanie.

100% zákazníkov <br/> nás odporúča

100% zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2024 Zachej.sk