Kresťanské knihy

Kresťanské knihy

(21 produktov)

Kresťanské knihy dokážu viac než len pomôcť so štúdiom Písma. Knihy totiž vedia krásne prehriať prie...

Filtre

Kategórie

Najobľúbenejšie
Najnovšie
Najlacnejšie
Najdrahšie
Najvyššia zľava
Svatý Antonín z Padovy
Svatý Antonín z Padovy

Vergilio Gamboso

Život a duchovní profil (2. vydání). Moderní, čtivý a spolehlivý životopis známého světce je plný nevšedních pohledů na sv. Antonína z Padovy. Antonín, jehož znají mnozí výhradně jako divotvůrce nebo pomocníka v různých životních problémech, byl strhujícím kazatelem, hlubokým mystikem, vzdělancem i zakladatelem teologických studií františkánského řádu.

Vypredané

8,63 €

Brat František
Brat František

Félix Timmermans

s myšlienkami pápeža Františka. ... A tak som prišiel na druhý dôvod pre moje meno. František z Assisi nám hovorí: pracujte na budovaní pokoja! Ale neexistuje skutočný pokoj bez pravdy! Nemôže byť skutočný pokoj tam, kde je každý mierou sebe samému, ak sa každý môže dovolávať stále a len svojho práva, bez toho, aby sa staral súčasne o dobro druhých, všetkých, počnúc prírodou, ktorá spája všetkých ľudí na tejto zemi. (pápež František, 23.03.2013)

Vypredané

5,34 €

Stretnutie s Františkom z Assisi
Stretnutie s Františkom z Assisi

Paul Zahner

Nový pohľad na Františka z Assisi. S Františkom z Assisi nikdy nie sme hotoví. Keď je všetko povedané, čo by sme radi o ňom povedali, položí spätnú otázku:A ako ty žiješ to, o čom si písal?...

Vypredané

5,15 €

Svatost ve světě
Svatost ve světě

Jitka Krausová; Bonaventura Štivar

terciáři sv. Františka. Kniha Svatost ve světě předkládá krátké životní příběhy svátých a blahoslavených terciářů Sekulárního františkánského řádu. Ten založil sv. František z Assisi v roce 1221 jako Třetí řád.Jsme seznámeni i se dvěma českými kandidáty beatifikace.Zaznamenané osudy našich bratří a sester, kteří už jsou svati, nebo k tomu mají nakročeno, jsou tím nejlepším svědectvím života podle evangelia.Takový život s parametry svatosti lze prožít ve veřejném životě - a to dokonce i v mezinárodním měřítku, a rovněž tak v upoutání na lůžko v ústraní reflektorů dějin.Nechrne se četbou o těch, kteří se stali světly světa, dovést k poznání našeho poslání, které je pro nás dobrým Bohem připraveno.

Vypredané

8,73 €

Bernardín Sienský
Bernardín Sienský

Piero Bargellini

Pútavý životopis významnej postavy v dejinách františkánskeho rádu.„Na ceste medzi Benátkami a Veronou pozoroval brat Vincent spoločníka, aby mu mohol v potrebnej chvíli povedať slovko, ktoré by ho vytrhlo z vyčerpávajúcich myšlienok. V tomto prípade však mal dôvod na zádumčivosť. Blížili sa totiž k prahu učencov a štúdií. Aj starý žiak Giovanniho di Buccio vedel, aký ťažký oriešok je kázať učeným ľuďom. Tí sa vo Verone zhormaždili okolo Guarina Guariniho, vodcu humanistov, a i sám Giovanni di Buccio by sa pred nimi cítil ako polobarbar. Brat Vincent pripomenul Bernardínovi, že do Verony ide kázať v mene „toho, od ktorého, pochádza aj veda“. Nezostávalo iné, iba v neho dôverovať."

Vypredané

7,89 €

Očekávání Vánoc
Očekávání Vánoc

Richard Rohr

Adventní zamyšlení. Kniha známého duchovního autora, františkána Richarda Rohra, nabízí zamyšlení pro každý den adventu. Vychází z liturgického čtení na daný den a dává čtenáři impulzy k tomu, aby dobu adventního očekávání strávil skutečnou vnitřní obnovou a posilou. Rohr se staví proti infantilizaci Vánoc a vybízí naopak k tomu, aby se staly opravdovými svátky křesťanské dospělosti. Dává podněty k objevení Boží lásky, velkorysosti, jeho touhy po lidské svobodě. V krátkých, ale moudrých promluvách nabízí na každý den adventu téma, které je možné celý den promýšlet. K tomu slouží i podněcující otázka v závěru, jež obrací pozornost na konkrétní život čtenáře. Richard Rohr je americký františkán, mezinárodně uznávaný ekumenicky smýšlející učitel duchovního života. Základem jeho učení je kontemplativní praxe a žitá kenoze (oprošťování se), které se projevují radikálním soucítěním, především se sociálně slabými. Je autorem mnoha duchovních bestsellerů a zakladatelem Rohrova institutu a Živé školy akce a kontemplace.

Vypredané

9,60 €

Nesmrtelný diamant
Nesmrtelný diamant

Richard Rohr

Hledání našeho pravého já. Kniha o hledání pravého Já uprostřed současného světa z pera známého amerického františkána.Knihu Nesmrtelný diamant napsal americký františkán, propagátor mužské spirituality a organizátor iniciačních rituálů Richard Rohr „pro sekulární hledající a přemýšlivé lidi, věřící, stejně jako nevěřící, a pro tu velkou skupinu, která přišla o iluze a uzdravuje se z náboženství samotného. Překvapivě právě oni jsou často připraveni vidět a ctít Tajemství lépe než mnozí náboženští lidé.“ V knize s výmluvným podtitulem Hledání našeho pravého Já říká: „Mnoha věcem musí být dovoleno zemřít – ne proto, že jsou špatné, ale protože nás možná nemohou posunout tam, kam je třeba jít. Spiritualita je mnohdy spíš věcí odnaučování než učení. A když jsou odstraněny usazeniny a odpad, to, co vzbuzuje úctu, je právě zde a čeká! Mnoho věřících si podle všeho myslí, že Bůh z nějakého naprosto nevysvětlitelného důvodu miluje lidskou minulost (obvykle nedávnou minulost skupiny, k níž dotyční patří) místo přítomnosti nebo budoucnosti stvoření. … Chovám naději, že vám tato kniha především ujasní, a zvláště pak na základě vaší vlastní zkušenosti potvrdí, několik věcí, které platí pro všechny, ať jsou jakéhokoli vyznání, anebo i bez vyznání. Budu mluvit o Bohu, protože to je stále způsob, jakým mluví 95 procent světa a 99 procent dějin, ale myslím, že budete souhlasit, že to, co říkám o milosti, smrti a vzkříšení, je pravda pro každého a není třeba vůbec žádného vysloveně náboženského jazyk.“

Vypredané

13,48 €

Ján Duns Scotus
Ján Duns Scotus

Gregorz B. Błoch

Život a dielo. Kniha oboznamuje čitateľov so životom a teologickým dielom Dunsa Scota, jedného z najväčších františkánskych teológov. Duns Scotus bol verným nasledovateľom a duchovným synom sv. Františka z Assisi. Bol vzorným kňazom, filozofom, majstrom teológie, obľúbeným profesorom, ktorý mal na prednáškach vždy veľa poslucháčov. Preslávil sa ako obranca práv Svätej stolice, oddaný a poslušný syn Cirkvi, ktorej slúžil oddane celou svojou mysľou a srdcom. Celý život obetoval službe Bohu, Cirkvi, Nepoškrvnenej a blížnemu, sústrediac svoje úsilie najmä na hľadanie a obranu pravdy.

Vypredané

8,15 €

Přišla jsem vám sloužit
Přišla jsem vám sloužit

Petr Piťha

Životní příběh S. M. Elišky Pretschnerové, OSF. Na samém počátku deníku sestry Elišky Pretschnerové nalezneme tři zajímavé úryvky: Oheň je záře, plamen a žár. Oheň je to, co jsem já a co jsi i Ty. Všechny jsme oheň jednoho Mistra, všechny jsme jedna jediná zář. Ne, svatost není mramorová urna, v níž nutno napěchovat lidskou bídu. Ne, svatost není stísněná a chmurná, jak majetkem by byla škarohlídů. Čím vyjádřil bych duši řeholnice? To nemá býti obyčejná žena! Je něčím víc! Jak sněhobílá svíce je na oltáři Božím postavena.Ať už jde o výpisky z děl, která četla, nebo její vlastní myšlenky, máme před očima jakousi iniciálu jejího života, která zároveň vystihuje celý jeho smysl. Tak myslí, píše a hlavně žije člověk, který nese rysy svatosti. Moderní doba těžko přijímá možnost, že by mezi námi chodili světci. Světci jsou pro běžného člověka především lidé z dávné minulosti, z doby, kdy se věřilo na zázraky. Jejich životopisy, právem nazývané legendy, jsou buďto celé nebo zčásti vymyšlené. Zapomíná se přitom, že legenda neznamená lživý příběh, ale příběh, který má být čten pro naše poučení. I když současný člověk připustí, že postavy jako sv. František, sv. Benedikt, sv. Cyril a Metoděj existovaly a sehrály v dějinách evropské kultury vážnou roli, určitě si myslí, že v době nedávné už podobní lidé nebyli.

Vypredané

9,99 €

Chudoba a radost
Chudoba a radost

William J. Short

Františkánská tradice. W. Short charakterizuje františkánskou tradici jako ”chaotickou a intuitivní, tvořivou a citovou, radikální a poslušnou”. Ukazuje, že dnes stejně jako v minulosti je to přitažlivý způsob života. Autor sleduje významnou roli františkánských zakladatelů svatého Františka z Assisi a svaté Kláry a po historickém úvodu odhaluje jejich vizi. V úvahách rozvíjí klíčová témata: vtělení, chudoba jako cestu k Bohu, utrpení a uzdravení, stvoření jako soulad lidstva a přírody.

Vypredané

7,08 €

Moudrost svatého Františka z Assisi
Moudrost svatého Františka z Assisi

Bratr Ramon

Knihy čerpající z pokladů duchovní tradice. Texty jsou bohatě doprovázeny barevnými reprodukcemi.

Vypredané

4,17 €

Františkáni bez hraníc
Františkáni bez hraníc

Vincenzo Brocanelli

Misie menších bratov vo svete. Rád menších bratov je „kontemplatívne bratstvo v misii“, pretože Pán nás všetkých povolal, aby sme žili z Boha, svedčili o ňom a ohlasovali ho druhým. Menší bratia sú misionári svojím povolaním: nie sú tu sami pre seba, ale pre druhých. Misia pre františkána predstavuje dôvod jeho existencie, tvorí jeho základnú identitu, jeho spôsob prežívania evanjelia. Plnofarebná pútavá kniha s množstvom fotografií.

Vypredané

7,76 €

Fórum pastorálních teologů X.
Fórum pastorálních teologů X.

Pavel Ambros (ed.)

Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Podle papeže Františka se v eucharistii křižují dvě osy, po kterých putuje víra. První je osa dějin, kde eucharistie zpřítomňuje mystérium.Druhá osa propojuje viditelný svět s neviditelným, a tak nás učí realistickému vidění. Soubor příspěvků k tematice eucharistie první i druhé hledisko rozvíjí.

Vypredané

13,39 €

Tajemství eucharistie
Tajemství eucharistie

Stanislav Weigel

Vypredané

9,12 €

Zůstávejte v pokoji
Zůstávejte v pokoji

Camill Bensi

Meditativní text věnovaný sv. Františku a františkánské spiritualitě.

Vypredané

2,91 €

Svatá Anežka Česká
Svatá Anežka Česká

Helena Soukupová

Život a legenda. Životopis přemyslovské princezny a zakladatelky kláštera Na Františku. Ve své komplexní monografii o historii Anežského kláštera, vydané ve druhém přepracovaném vydání ve Vyšehradu v roce 2011, doc. Helena Soukupová, uznávaná historička umění zaměřující se na řádovou architekturu středověku, představila dějiny a význam nejdůležitějšího Anežčina díla.Nyní autorka věnuje pozornost osobnosti Přemyslovny v bohatství jejích rozměrů: v její charitativní činnosti a založení špitálního řádu křížovníků s červenou hvězdou, kterým zajistila první organizovanou péči o nemocné na našem území, stejně jako její angažovanosti v řádu sv. Františka a založení prvního zaalpského kláštera klarisek a aktivního podílu na formování ženské části františkánského řádu.Autorka oceňuje Anežčin hluboký duchovní život a důslednost, ale všímá si i jejího smyslu pro reprezentaci státu a přemyslovského rodu. Anežka Přemyslovna, jedna ze svatých ochránkyň českých zemí, spolu s králi Václavem I. a Přemyslem Otakarem II. napomohla včlenit Čechy mezi nejkulturnější země Evropy a v galerii velkých postav českých dějin jí patří nepřehlédnutelné místo.

Vypredané

21,74 €

Historia Franciscana II.
Historia Franciscana II.

Petr Regalát Beneš (ed.); Petr Hlaváček (ed.)

Sborník textů. Soubor textů které mapují dějiny české františkánské provincie z pohledu historie, teologie a umění.

Vypredané

10,28 €

2 z 2
logo

Staňte sa členom ZachejClubu
a získajte množstvo výhod:

icon

Doručenie zadarmo nad 39 € pri platbe vopred (platí pre vybrané služby)

userAvatar

Overené zákazníkmi

Ďalšie hodnotenia

100%

dodacia lehota

kvalita komunikácie

* hodnotenia za posledných 90 dní

userAvatar

Peter, pred týždňom

Maximalna spokojnost

userAvatar

Katarína , 10.9.2023

Veľmi dobrá ponuka

userAvatar

Anna , 6.9.2023

Spokojná došlo to v poriadku

99 % zákazníkov <br/> nás odporúča

99 % zákazníkov
nás odporúča

Zdroj: Heureka.sk

Zachej magazín

Prihláste sa do newslettra a získajte pravidelné informácie o super ponukách, akciách a zľavách. Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Možnosti doručenia

zasielkovnaparcelPostcourierGls

Možnosti platby

visamastercardtatraslspvubapplePaygooglePay
heureka_icon

ShopRoku 2021

Finalista - Knihy a e-čítanie

Copyright © 2013 - 2023 Zachej.sk